ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας - Απολογισμός 2017

Voula Zisopoulou
Voula ZisopoulouΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - Διαχειρίστρια Ειδησεογραφίας

Απολογισμός Πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για την Εφαρμογή του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, την Οικονομική κατάσταση και τη Διοίκηση της Περιφέρειας για το έτος 2017

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Μακεδονίας
ΘΕΜΑ: Απολογισμός Πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής
για την Εφαρμογή του Ετήσιου Προγράμματος
Δράσης, την Οικονομική κατάσταση και τη Διοίκηση
της Περιφέρειας για το έτος 2017
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Θεόδωρος Καρυπίδης
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
Κοζάνη, 31/01/2018
[2017-180131165628.doc] -1-
- Αγαπητοί συνάδελφοι στο Περιφερειακό Συμβούλιο,
- εκπρόσωποι Φορέων και ΜΜΕ,
- κυρίες και κύριοι,
πέρα από την τυπικότητα που μπορεί να έχει η σημερινή συνεδρίαση, έχουμε την
ευκαιρία να σας κάνουμε κοινωνούς των προσπαθειών και των αποτελεσμάτων μας,
των στόχων και των προτεραιοτήτων έτσι ώστε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να
κάνει βήματα μπροστά.
Όπως και πέρυσι, σας διαβεβαιώνουμε ότι :
• κάθε επιτυχία είναι επιτυχία όλων μας,
• κάθε προσπάθεια αντλεί δύναμη από τις δεσμεύσεις μας προς την κοινωνία της
Δυτικής Μακεδονίας και την αταλάντευτη βούληση να αλλάξουμε σελίδα. Μία
κοινωνία και μία περιοχή που έχει συνεχείς προκλήσεις αλλά και δυνατότητες που
ανοίγουν μπροστά μας νέες προοπτικές,
• κάθε διεκδίκηση είναι αγώνας για το δίκαιο και γι’ αυτό που μας αρμόζει,
• διεκδικούμε όσα μας αξίζουν και βλέπουμε τις ευκαιρίες για ένα καλύτερο μέλλον,
• κάθε δυσκολία κάνει μεγαλύτερη την επιτυχία μας και δίνει αξία στις ικανότητες της
Περιφερειακής Αρχής και στο ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής μας,
• παίρνουμε πρωτοβουλίες και βάζουμε στόχους που για πολλούς φάνταζαν
απραγματοποίητοι και φέρνουμε αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών της
Δυτικής Μακεδονίας,
• ανοίγουμε τους ορίζοντες της περιοχής ως σημαντικού χώρου της Ελλάδας, τμήμα
των Βαλκανίων και της Ευρώπης,
[2017-180131165628.doc] -2-
• τολμάμε σ’ ότι φαντάζει δύσκολο και στοχοθετούμε με βάση τη γνώση και την
τεκμηρίωση,
• είμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας που τους χτύπησε η οικονομική κρίση, στους
κατοίκους των υπό μετεγκατάσταση οικισμών, στους ανθρώπους της
επιχειρηματικότητας και του μόχθου,
• είμαστε δίπλα σας, στη διάθεσή σας και φιλικοί, σαν σε μια γειτονιά,
• αναδεικνύουμε τη Δυτική Μακεδονία σε χώρο ασφάλειας, δημιουργίας και
πολλαπλών πρωτοβουλιών που φέρνουν καρπούς,
• ενισχύουμε την περιφερειακή συνείδηση σαν βασική προϋπόθεση ισόρροπης
ανάπτυξης,
• αξιοποιούμε κάθε μας πλεονέκτημα και αντιμετωπίζουμε κάθε αρνητική εξέλιξη,
• δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για μία φιλική και αποτελεσματική δημόσια
διοίκηση προς όφελος της περιοχής και, συνακόλουθα, της ανάπτυξης,
• είμαστε δίπλα και μπροστάρηδες στους αγώνες της κοινωνίας, δίνουμε αξία σε
κάθε ενέργειά της και συμβάλλουμε στην αποτελεσματικότητά τους.
Τέλος, διεκδικούμε τα δίκαια και τα συμφέροντα της περιοχής μας σ’ ένα
έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου κάνουμε συνεχή προσπάθεια για
να έχουμε ενεργό και ουσιαστικό ρόλο.
Σήμερα επικοινωνούμε ανοικτά με τους πολίτες που έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν,
αλλά και να μας ασκούν κριτική ως ο ένας και μοναδικός εντολέας μας .
Για το λόγο αυτό εκτός από τη ζωντανή μετάδοση της σημερινής διαδικασίας, την
οποία οι πολίτες παρακολουθούν μέσω του διαδικτύου, η παρούσα εισήγηση
καθώς και πλήρες ενημερωτικό υλικό χωριστά για κάθε Περιφερειακή
Ενότητα, Θεματική Αντιπεριφέρεια, την Έδρα, την ΕΥΔ ΠΕΠ Δυτικής
[2017-180131165628.doc] -3-
Μακεδονίας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, το
Κέντρο Περιβάλλοντος (ΚεΠε) και λοιπά στοιχεία θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας www.pdm.gov.gr, στην
ενότητα Έργα και Δράσεις.
[2017-180131165628.doc] -4-
Ειδικότερα:
1. Βελτίωση του εσωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας
Η οργανωτική αναδιάρθρωση της Περιφέρειας αποτελεί ζήτημα κεφαλαιώδους
σημασίας για την Περιφερειακή Αρχή με στόχο την ενίσχυση της οργανωτικής και
επιχειρησιακής ικανότητας και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της.
Η εκπλήρωση από την Περιφέρεια των θεσμικών της αρμοδιοτήτων και των ηθικών
της υποχρεώσεων έναντι των πολιτών, διέρχεται μεσοπρόθεσμα μέσα από τη
δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μοντέλου διοίκησης και
λειτουργίας με κύρια χαρακτηριστικά, τον μετασχηματισμό διαδικασιών,
οργανωτικών δομών, δραστηριοτήτων και στόχων του Οργανισμού, καθώς και του
τρόπου επικοινωνίας τους με τους πολίτες, με στόχο την αύξηση της
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.
Αξιοποιώντας το σύνολο των υφιστάμενων υποδομών και χρησιμοποιώντας τα
έγγραφα ως ηλεκτρονικά αρχεία, το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, τον ηλεκτρονικό
τρόπο διακίνησης και διαχείρισης εγγράφων και την χρήση της ψηφιακής
υπογραφής, εργαζόμαστε για τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών
και τη μείωση του κόστους λειτουργίας της.
Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούμε τα έργα:
1. Ψηφιακή Υπογραφή (υλοποιείται εξ’ ολοκλήρου από την Διεύθυνση Διαφάνειας
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
2. Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων (υλοποιείται εξ’ ολοκλήρου από την
Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
3. Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, υλοποιώντας τεχνικά δομές ανοιχτής
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως:
[2017-180131165628.doc] -5-
• Wi-ki
• «Δικτυακό τόπο στρατηγικού σχεδιασμού (http://guest3.ellak.gr/openv2/)
• Εφαρμογή «Κανονικές άδειες προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας»
• Διαλειτουργικότητα-εσωτερική
• Διαλειτουργικότητα-εξωτερική
Στο πλαίσιο του στρατηγικού μας σχεδιασμού για την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, ομάδα στελεχών με την καθοδήγηση του Εκτελεστικού Γραμματέα,
εκπροσωπώντας τον Φορέα μας σε διεθνές επίπεδο ως ένα μέλος της OGP-
OpenGovernmentPartnership (Διεθνούς Συνεργασίας για την Ανοικτή
Διακυβέρνηση), ανέλαβε δύο αυτοδεσμεύσεις για την ενίσχυση της Διαφάνειας, της
Λογοδοσίας, της συμμετοχής των Πολιτών στη λήψη αποφάσεων και τον
εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, που θα υλοποιηθούν το τρέχον έτος. Οι
δεσμεύσεις που ανέλαβε η Περιφέρεια είναι:
• Ανοικτός Συμμετοχικός Προϋπολογισμός,
• Ανοικτό Περιφερειακό Συμβούλιο,
Επιπλέον η πρόταση αυτή (Ανοικτό Περιφερειακό Συμβούλιο) παρουσιάστηκε στο
Διεθνές Συνέδριο της OGP, στο Παρίσι.
Μέρος της στρατηγικής μας αποτέλεσε και η επιλογή να προχωρήσουμε στην
αναδιάρθρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
στοχευμένα και μεθοδικά, επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή συναίνεση κατά το
σχεδιασμό και προσδοκώντας τη μέγιστη αποτελεσματικότητα μετά την εφαρμογή
της.
Ο σχεδιασμός των νέων δομών βασίστηκε σε δύο κύριους άξονες: Τη διασφάλιση
[2017-180131165628.doc] -6-
του διοικητικού συντονισμού και την αξιοποίηση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου της
Περιφέρειας μέσα από την ενεργοποίησή του.
Οι αλλαγές αφορούν το σύνολο σχεδόν των οργανικών μονάδων και
μεταφράζονται σε ανακατανομή των δομών, μέσω συγχώνευσης και κατάργησης
μονάδων αλλά και δημιουργίας νέων, με μεταφορά/ανακατανομή των αντίστοιχων
αρμοδιοτήτων και τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων εξειδικευμένων στελεχών,
σύμφωνα με τις ουσιαστικές ανάγκες.
Όμως η αναδιοργάνωση των δομών της Περιφέρειας δεν εξαντλείται στη
διαδικασία του νέου Οργανισμού μας, αλλά αποτελεί μια ουσιαστική, τεκμηριωμένη
και συνεχή διαδικασία που περιλαμβάνει, πέρα από τον ανασχεδιασμό του
οργανογράμματος, το σχεδιασμό και την εφαρμογή διαδικασιών βελτίωσης της
λειτουργίας του φορέα, όπως η εκπόνηση και επικαιροποίηση των Περιγραμμάτων
Θέσεων Εργασίας, των Σχεδίων Στελέχωσης και των Κανονισμών Λειτουργίας. Για
το λόγο αυτό, ενσωματώσαμε στο νέο Οργανισμό τις αναγκαίες αυτές διαδικασίες,
που θα συμπληρώσουν ουσιαστικά την οργανωτική αλλαγή.
Σε ότι αφορά τη λειτουργία της Διοίκησης το σύνολο των εγγράφων ψηφιοποιείται
και διακινείται ηλεκτρονικά, µε χρήση ψηφιακών υπογραφών, μέσα σε λίγα
δευτερόλεπτα. Κανένα έγγραφο δε χάνεται και ο χρόνος διεκπεραίωσης μειώνεται
σημαντικά. Επιπλέον ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση λειτουργίας του Τμήματος
Συλλογικών Οργάνων.
2. Οικονομικά Θέματα
2.1 Βασικά στοιχεία
1. Καταρτίσαμε τον προϋπολογισμό έτους 2018 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο
Δράσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου,
[2017-180131165628.doc] -7-
2. Παρακολουθούμε διαρκώς την εκτέλεση των προϋπολογισμών,
3. Ο προϋπολογισμός του 2017 εκτελέστηκε κανονικά ενώ πραγματοποιήθηκαν 27
τροποποιήσεις - αναμορφώσεις για την κάλυψη αναγκών που προέκυψαν έτσι ώστε
να είναι πιο αποτελεσματικός,
4. Πληρώσαμε μεγάλο όγκο ενταλμάτων
Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το 2017, εκδόθηκαν 4.565 εντάλματα
συνολικού ποσού 42.052.959,48 €.
Αναλυτικά:
Αριθμός Χρηματικών
Ενταλμάτων (2017)
Αξία σε ευρώ
ΕΔΡΑ 760 10.544.635,64
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 1142 11.915.998,15
Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 669 5.618.871,85
Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 888 6.486.905,20
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1106 7.486.548,64
ΣΥΝΟΛΟ 4565 42.052.959,48
5. Πετύχαμε εξορθολογισμό των δαπανών που αφορούν σε μισθώματα, λειτουργικά
έξοδα και συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
6. Οι προμηθευτές και οι συμβαλλόμενοι με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
γνωρίζουν ότι ελέγχουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες, δεν αποκλείουμε κανέναν από
τις διαγωνιστικές διαδικασίες, λειτουργούμε δίνοντας πρόσβαση στην πληροφόρηση
σε όλους τους ενδιαφερόμενους και ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας το
συντομότερο δυνατό.
[2017-180131165628.doc] -8-
7. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η κατάρτιση των υπαλλήλων-στελεχών των οικονομικών
υπηρεσιών με επιμορφωτικά σεμινάρια που αφορούν την διαδικασία των
ηλεκτρονικών διαγωνισμών και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
8. Βρισκόμαστε σε αγαστή συνεργασία με τις Δ/νσεις Οικονομικών όλων των
Περιφερειακών Ενοτήτων και της Έδρας, με στόχο την καλύτερη λειτουργία και τη
συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
2.2 Ταμειακό Υπόλοιπο
Το Ταμειακό διαθέσιμο υπόλοιπο στο τέλος του έτους 2017 ανέρχονταν συνολικά για
όλη την Π.Δ.Μ. στο ποσό των 61.957.295,32 €, όπως αναλυτικότερα φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα:
2017
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31-12-2017
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31-12-2017
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΤΟ 2018
ΕΔΡΑ 4.478.008,86 € 15.836.484,95 € 20.314.493,81 €
Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ 4.113.970,64 € 10.481.064,34 € 14.595.034,98 €
Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2.181.388,43 € 6.462.243,18 € 8.643.631,61 €
Π.Ε.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2.664.515,40 € 6.310.369,62 € 8.974.885,02 €
Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 5.086.503,25 € 4.342.746,65 € 9.429.249,90 €
ΣΥΝΟΛΟ 18.524.386,58 € 43.432.908,74 € 61.957.295,32 €
2.3 Οικονομική Επιτροπή
α. Κατά το έτος 2017 πραγματοποιήθηκαν 54 συνεδριάσεις από τις οποίες οι 4
έκτακτες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που προέκυπταν και
εκδόθηκαν 3.290 αποφάσεις.
[2017-180131165628.doc] -9-
β. Επίσης η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τα αποτελέσματα όλων των διαγωνισμών
Έργων και Προμηθειών οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στους απολογισμούς των
Δ/νσεων Τεχνικών Έργων και Οικονομικού κάθε Περιφερειακής Ενότητας και της
Έδρας.
[2017-180131165628.doc] -10-
3. Εθνικό ΠΔΕ
Στα οικονομικά ζητήματα που άπτονται της χρηματοδότησης του Εθνικού ΠΔΕ
έγιναν σημαντικές και αποτελεσματικές προσπάθειες προς τις παρακάτω
κατευθύνσεις :
α. Αύξηση του ορίου πληρωμών του Εθνικού ΠΔΕ από τα 6,2 εκατ. € σε
22,50 εκατ. €.
β. Συνεχής ροή χρηματοδοτήσεων και κάλυψη των αναγκών για την απρόσκοπτη
υλοποίηση των έργων.
γ. Ένταξη δεκαοκτώ (18) νέων έργων στο Εθνικό ΠΔΕ με βάση την αξιολόγηση
των αιτημάτων σε συνδυασμό με τη χρησιμότητα – αναγκαιότητά τους και τη
δυνατότητα ανταπόκρισής μας, λαμβάνοντας υπόψη την Εγκύκλιο Κατάρτισης
του ΠΔΕ για το 2017 που εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης (ΥΠΟΙΑΝ).
δ. Συνεχής έλεγχος των εσόδων, των εξόδων και των ταμειακών διαθεσίμων με
σκοπό την ορθολογική χρήση των πόρων προκειμένου να συμβάλλουν στην
παραγωγή αναπτυξιακού έργου και στην απρόσκοπτη συνέχισή του.
Οι συγκεντρωτικές κατανομές του Εθνικού ΠΔΕ ανά Περιφερειακή Ενότητα και
Έδρα καθώς και Συλλογική Απόφαση παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω
πίνακα :
Συλλογική
Απόφαση
Κατανομές 2017 (Εθνικό Π.Δ.Ε.)
Π.Ε.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Π.Ε.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
Π.Ε.
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΕΔΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
[2017-180131165628.doc] -11-
ΣΑΕΠ 041 91.100,00 508.379,71 1.184.100,00 531.100,00 300.300,00 2.614.979,71
ΣΑΕΠ 141 100,00 15.000,00 15.100,00
ΣΑΕΠ 241 1.000,00 1.000,00
ΣΑΕΠ 341 45.000,00 45.000,00
ΣΑΕΠ 541 987.700,00 1.702.100,00 4.461.100,00 1.681.085,26 10.433.000,00 19.264.985,26
ΣΑΜΠ
041
1.000,00 53.100,00 500.763,87 554.863,87
Σύνολο 1.079.800,00 2.263.679,71 5.705.200,00 2.213.185,26 11.234.063,87 22.495.928,84
Οι κατανομές των ΣΑΕΠ ανά Περιφερειακή Ενότητα, Έδρα και ανά έργο
παρουσιάζονται στους πίνακες του συνημμένου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1.
Ειδικότερα :
α. Νέα έργα που εντάχθηκαν στο 2017
α/ α ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ ΤΙ ΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΓΚΕΚΡΙ ΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΥΠ/ ΣΜΟΣ (€)
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙ ΗΣΗΣ
1 2017ΕΠ04100000
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΣΕ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
75.000,00 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2 2017ΕΠ04100001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ 492.600,00 ΕΔΡΑ
3 2017ΕΠ04100002
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
180.000,00 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
4 2017ΕΠ04100003 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 86.460,42 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
5 2017ΕΠ04100004
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ-ΜΕΛΙΤΗΣ Π.Ε.
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1.240.000,00 Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
6 2017ΕΠ04100005 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 300.000,00 ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
7 2017ΕΠ04100006 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ - ΒΛΑΣΤΗ 1.000.000,00 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
8 2017ΕΠ04100008 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ 127.000,00 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
9 2017ΕΠ04100009
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ "ΠΑΤΟΥΛΙΔΕΙΟΥ" ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΡΕΣΠΩΝ
420.000,00 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
10 2017ΕΠ04100010 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 72.400,00 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
11 2017ΕΠ04100011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ Α1 ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗ (ΛΕΜ) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 100.000,00 ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
12 2017ΕΠ04100012 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (ΓΑΒΡΟΣ) 100.000,00 ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
13 2017ΕΠ04100013 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΥΜΝΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΙΑΝΗΣ 193.500,00 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
14 2017ΕΠ04100014 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 195.848,19
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
15 2017ΕΠ04100015
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
12.620.000,00 ΔΕΔΑ Α.Ε.
17.202.808,61
ΣΑΕΠ 041
[2017-180131165628.doc] -12-
α/ α ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ ΤΙ ΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΓΚΕΚΡΙ ΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΥΠ/ ΣΜΟΣ (€)
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙ ΗΣΗΣ
1 2017ΜΠ04100000
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΔΑΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ
ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ
138.259,00 ΕΔΡΑ (ΔΙΑΠ)
2 2017ΜΠ04100001
ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
75.000,00 ΕΔΡΑ (ΔΤΕ)
3 2017ΜΠ04100002
ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ OΔΙΚΟΥ TΜΗΜΑΤΟΣ «ΚΟΖΑΝΗ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ», ΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ (Ε.Ο.3)
473.664,71 ΕΔΡΑ (ΔΤΕ)
686.923,71
ΣΑΜΠ 041
β. Έγκριση διάθεσης πίστωσης σε Δήμους
Εντός του 2017 εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε Δήμους της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας ύψους 4,65 εκατ. €.
Αναλυτικά στοιχεία στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.
[2017-180131165628.doc] -13-
4. Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης
Το 2017 εντάχθηκαν στο ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 (Π.Ε.
Κοζάνης και Π.Ε. Φλώρινας) 22 έργα συνολικού προϋπολογισμού 8.312.314,55€.
Ενδεικτικά αναφέρονται :
ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΑΠ 2012 - 2016 ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ
1 2.2.012
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΤΑΔΥΜ)
4.000.000,00
2 2.1.031 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 35.000,00
3 4.1.173 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ 170.000,00
4 4.1.174
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2017
210.000,00
5 4.3.027 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΗΦΗ ΒΟΙΟΥ 30.000,00
6 4.4.007
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ (ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΟΜΒΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ)
355.000,00
7 2.1.035
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ Δ. ΒΟΙΟΥ ΜΕ ΤΟ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
35.055,00
8 2.1.036
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΜΕ ΤΟ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
88.082,55
9 2.1.037
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ,
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
35.000,00
10 2.1.038
ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ - ΕΡΑΤΥΡΑΣ
70.000,00
11 2.1.039
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΜΕΣΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
100.000,00
12 2.2.014 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 29.750,00
13 4.1.192
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΒΑΖΕΛΩΝΟΣ
100.000,00
14 5.1.012
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΕΤΟΥΣ 2017
62.500,00
[2017-180131165628.doc] -14-
15 7.1.239 ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (Σ.Σ.) 1.438.927,00
ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 6.759.314,55
Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ
16 2.2.013
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΤΑΔΥΜ)
1.000.000,00
17 2.1.030 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 30.000,00
18 2.1.034 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ Α.Σ. ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 50.000,00
19 4.1.142 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗΣ ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ 400.000,00
20 4.3.032
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ
ΤΙΤΛΟ Ο.ΞΙ.Φ.
30.000,00
21 4.3.033
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ‘ΣΑΡΙΣΕΣ’ ΦΛΩΡΙΝΑ
15.000,00
22 7.1.238
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Α/Κ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ (ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΜΒΟΣ) ΕΩΣ Α/Κ ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ)
28.000,00
ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1.553.000,00
ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 8.312.314,55
[2017-180131165628.doc] -15-
[2017-180131165628.doc] -16-
5. Συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα
Στο αντικείμενο αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ), το 2017
καταγράφονται ενδεικτικά τα παρακάτω σημαντικά θέματα:
- Η ενεργοποίηση και επιτάχυνση υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 συνολικού προϋπολογισμού 340,00
εκατ. Ευρώ με 13 Άξονες Προτεραιότητας και 22 Επενδυτικές Προτεραιότητες. Η
ενεργοποίηση έγινε με τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης με τη γραπτή
διαδικασία, με την 3
η
Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και την έγκριση
της 3
ης
εξειδίκευσης και του προγραμματισμού ενεργοποίησης και εφαρμογής του
Προγράμματος.
- Η συνεχής συνεργασία και ενημέρωση των δικαιούχων για την αποτελεσματικότερη
υλοποίηση των έργων σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο (Σύστημα Διαχείρισης
και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020).
- Η επιτάχυνση ολοκλήρωσης των μεταφερόμενων και τμηματοποιημένων (phasing)
έργων για την εξασφάλιση της κάλυψης των δημοσιονομικών στόχων του
προγράμματος, του κανόνα ν+3 και του Πλαισίου Επίδοσης.
- Η σημαντική πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 σε όλες τις
παραμέτρους (εξειδίκευση 88,1%, προσκλήσεις 74,8%, εντάξεις 50,4%,
συμβάσεις 20,2% και πληρωμές 10,2%).
- Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της 1
ης
αναθεώρησης του προγράμματος (τεχνικής
[2017-180131165628.doc] -17-
προσαρμογής) λόγω προσθήκης επιπλέον πόρων ποσού 9.247400 € (δημόσια
δαπάνη).
- Η προώθηση αντιμετώπισης των προαπαιτούμενων προϋποθέσεων και ζητημάτων
που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος και αποτελούν ευθύνη της κεντρικής
διοίκησης (επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για τις δράσεις κρατικών
ενισχύσεων, εξειδίκευση προσκλήσεων ερευνητικών δράσεων και εφαρμογής του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), εξειδίκευση εφαρμογής
δράσεων ΕΚΤ, κ.α.).
- Η ολοκλήρωση του σχεδιασμού των Επιχειρησιακών Σχεδίων για τη Βιώσιμη Αστική
Ανάπτυξη (ΒΑΑ) και την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) αξιοποίησης των
λιμνών Δυτικής Μακεδονίας.
- Η ολοκλήρωση μελετών στρατηγικού σχεδιασμού για τη βιοποικιλότητα, την
ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων των τομέων παιδείας και υγείας, την
ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη, τη δημιουργία θερμοκοιτίδας στη Δυτική
Μακεδονία.
- Η εκχώρηση στην ΕΥΔ ΕΠΠΔΜ διαχείρισης πράξεων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-
2020 με συγχρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής και ποσό 21,90 εκατ. €.
Ήδη σημαντικός αριθμός έργων έχουν ενταχθεί στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και
βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.
- Η ενεργοποίηση της εκχώρησης διαχείρισης πράξεων του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
[2017-180131165628.doc] -18-
Στο site της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι αναρτημένο αναλυτικά τεύχος για το
σύνολο των προγραμμάτων διαχείρισης της ΕΥΔ Ε.Π./Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας και την πορεία τους.
[2017-180131165628.doc] -19-
6. Δημόσια υγεία – πρόνοια και κοινωνική συνοχή
Η Δημόσια υγεία, η πρόνοια και η κοινωνική συνοχή αποτέλεσαν και το 2017
βασική κατεύθυνση με στόχο την εξυπηρέτηση του οράματός μας για «ποιοτικές
και χωρίς διακρίσεις υπηρεσίες για όλους τους πολίτες της Δυτικής
Μακεδονίας».
Στο πλαίσιο αυτό σας ενημερώνουμε όπως παρακάτω :
α. Ποσά που διατέθηκαν στα Νοσοκομεία και στο ΕΚΑΒ από το 2015
- Μαμάτσειο Νοσοκομείο 2,30 εκατ. Ευρώ
- Μποδοσάκειο Νοσοκομείο 13,50 εκατ. Ευρώ
- Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς 4,50 εκατ. Ευρώ
- Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας 1,35 εκατ. Ευρώ
- Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών 2,10 εκατ. Ευρώ
- ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας 3,10 εκατ. Ευρώ
β. Στελέχωση του προσωπικού σε σχέση με το 2014 και με έμφαση στο
2017
- Ιατροί
 Το 2014 υπηρετούσαν 165 μόνιμοι και 23 επικουρικοί γιατροί
 Προστέθηκαν άλλοι 80 μόνιμοι και 75 επικουρικοί γιατροί
- Νοσηλευτικό προσωπικό
 Το 2014 υπηρετούσαν 748 νοσηλευτές
 Προστέθηκαν άλλοι 52 νοσηλευτές
- Λοιπό προσωπικό
[2017-180131165628.doc] -20-
 Το 2014 υπηρετούσαν 353 άτομα
 Προστέθηκαν άλλα 47 άτομα και
 άλλα 132 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων από τον ΟΑΕΔ
γ. Έργα που εντάχθηκαν το 2017 και βρίσκονται σε εξέλιξη
- Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Λευκώνα Πρεσπών 24ωρης λειτουργίας
(ΚΥΑ 200.000,00 Ευρώ)
- Λειτουργία ΜΕΘ στο Μαμάτσειο (4 μόνιμοι ιατροί σε εξέλιξη η Προκήρυξη)
- Νέος αξονικός τομογράφος 16 τομών στο Μαμάτσειο
- Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός ΠΦΥ (1.400.000,00 Ευρώ)
- Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός σε 5 Νοσοκομεία της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας (1.100.000,00 Ευρώ)
- Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός στο Μαμάτσειο – Μποδοσάκειο (Τοπικός
Πόρος Ανάπτυξης 400.000,00 Ευρώ)
- Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΠΕΔΥ Κεντρών και μονάδων Υγείας
(240.000,00 Ευρώ)
- Συντήρηση κτιριακών υποδομών Μποδοσάκειου (Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης
200.000,00 Ευρώ)
- Ενεργειακή αναβάθμιση 4 Κέντρων Υγείας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
(Δεσκάτη – Τσοτύλι – Αμύνταιο – Αργος) (400.000,00 Ευρώ)
- Μεταφορά από δωρεά 110 νοσοκομειακών κλινών από νοσοκομείο της
Αυστρίας στο Μποδοσάκειο
- Σχεδιασμός τοποθέτησης 20 αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών
[2017-180131165628.doc] -21-
- Δημιουργία Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (785.000,00 Ευρώ)
- Ανέγερση νέου κτιρίου Κέντρου Υγείας Σιάτιστας (3.000.000,00 Ευρώ)
- Ενίσχυση υποδομών ΕΚΑΒ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (24 νέα
ασθενοφόρα + 5 ειδικού τύπου με χρηματοδότηση από την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη της Εταιρείας ΤΑΡ) (1.700.000,00 Ευρώ)
- Προκήρυξη για μόνιμο ιατρικό προσωπικό στο ΕΚΑΒ Κοζάνης
Αναλυτικά στοιχεία έργων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.
7. Τουρισμός
- Συμμετείχαμε ενεργά και με στόχευση, σε σημαντικό αριθμό φεστιβάλ γεύσεων,
Διεθνών Εκθέσεων Γενικού Τουρισμού (33
η
Έκθεση PHILOXENIA) αλλά και
Εναλλακτικού Τουρισμού (Nostos Expo – Forum 2017).
- Συμμετείχαμε στην παραγωγή χρήσιμου οπτικοακουστικού υλικού για χρήση
εθνικής διάστασης.
- Στηρίξαμε πολιτιστικά γεγονότα ως αναπόσπαστο τμήμα της τουριστικής
ανάπτυξης.
- Συμμετείχαμε σε συναντήσεις με Κυβερνητικούς εκπροσώπους στο πλαίσιο της
εθνικής στρατηγικής.
- Εργαστήκαμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού στο πλαίσιο του
«Αφιερωματικού Έτους Τουρισμού Ελλάδα – Ρωσία 2018».
8. Περιβάλλον, Ενέργεια και μετεγκαταστάσεις οικισμών
8.1 Περιβάλλον και ενέργεια
Τα θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας βρίσκονται στο επίκεντρο των
[2017-180131165628.doc] -22-
προσπαθειών μας τόσο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όσο και για τη
διατήρηση της Δυτικής Μακεδονίας ως ενεργειακό κέντρο της χώρας με βάση τις
επενδύσεις, τη γνώση, τις δομές και τις υποδομές.
Στην προσπάθεια αυτή εντάσσονται, μεταξύ των άλλων :
α. Η συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και των νερών,
β. Η συμμετοχή μας στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας
Περιβάλλοντος (για θέματα περιβάλλοντος και ανάπτυξης) που έγινε στη Βουλή
των Ελλήνων στις 29/06/2017 όπου αναπτύξαμε τις απόψεις μας στα συναφή
θέματα και συμμετείχαμε στο παραγωγικό διάλογο που ακολούθησε.
γ. Η συνεδρίαση της ίδιας Επιτροπής στην Κοζάνη (21/10/2017) κατά την
επίσκεψη στην περιοχή η οποία συμπεριλάμβανε και επιτόπου παρουσία στα
επιβαρυμένα λιγνιτορυχεία και στην προστατευόμενη περιοχή των Πρεσπών.
δ. Η συμμετοχή μας στην Υποεπιτροπή της Βουλής για θέματα περιβάλλοντος,
στην οποία παρουσιάσαμε τα ζητήματα που αφορούν στη λίμνη Βεγορίτιδας.
ε. Οι σημαντικές προτάσεις που συνδιαμορφώσαμε με τους φορείς της περιοχής
και καταθέσαμε στα αρμόδια Υπουργεία όπως π.χ. δικαιώματα CO2, Ταμείο
Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης κλπ. για τις οποίες σας ενημερώσαμε
αναλυτικά πέρυσι στον Απολογισμό έτους 2016.
στ.Ο σχεδιασμός πιλοτικής εφαρμογής για δέσμευση του CO2,
ζ. Οι αυτοψίες και η επιβολή προστίμων 136.000,00 Ευρώ για περιβαλλοντικές
παραβάσεις.
8.2 Μετεγκαταστάσεις οικισμών λόγω εξορυκτικών δραστηριοτήτων για
[2017-180131165628.doc] -23-
παραγωγή του δημόσιου αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας
Για το θέμα αυτό, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Δήμους, αναλάβαμε
σημαντικές πρωτοβουλίες και συμμετέχουμε ενεργά, συμπεριλαμβανομένης της
χρηματοδότησης των αναγκαίων μελετών.
Ειδικότερα :
[2017-180131165628.doc] -24-
α. Μετεγκατάσταση Ποντοκώμης
- Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου παραδίδονται οι υπολειπόμενες τεχνικές μελέτες
για τη νέα θέση του οικισμού.
- Η κατασκευή της σκάφης οδοποιίας βρίσκονται σε εξέλιξη.
- Η Επιτροπή Διανομής Οικοπέδων ολοκλήρωσε την καταγραφή και βρίσκεται
σε φάση αξιολόγησης των Αιτήσεων. Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα
αρχίσει να ανακοινώνει τους δικαιούχους οικοπέδων στη νέα θέση, βάσει των
κριτηρίων που υιοθέτησε.
- Θα ακολουθήσει η κλήρωση, βάσει του ρυθμού έκδοσης των αποφάσεων του
δικαστηρίου, για την ανακήρυξη δικαιούχων.
- Αμέσως μετά οι ιδιοκτήτες οικοπέδων μπορούν να ξεκινήσουν την έκδοση
οικοδομικής άδειας.
β. Μετεγκατάσταση Μαυροπηγής
- Παραδόθηκαν οι μελέτες μέχρι και το επίπεδο της οριστικής πολεοδομικής
μελέτης, που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας και επίκειται η
ανάρτησή του.
- Προγραμματίζεται η έναρξη των μελετών εφαρμογής των έργων υποδομής
βάσει των ολοκληρωθέντων προμελετών.
γ. Μετεγκατάσταση Αναργύρων
- Παραδόθηκαν οι μελέτες μέχρι και το επίπεδο της οριστικής πολεοδομικής
μελέτης, που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας και επίκειται η
ανάρτησή του.
[2017-180131165628.doc] -25-
- Προγραμματίζεται η έναρξη των μελετών εφαρμογής των έργων υποδομής
βάσει των ολοκληρωθέντων προμελετών.
δ. Αναγκαστική απαλλοτρίωση Αναργύρων στην υφιστάμενη θέση και άλλα
συναφή ζητήματα
- Εκδόθηκε η νομοθετική ρύθμιση για την αναγκαστική απαλλοτρίωση των
Αναργύρων (Άρθρο 147, Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α’167/03-11-2017). Βάσει
αυτής θα πρέπει να ολοκληρωθεί η καταγραφή της περιουσίας των κατοίκων,
με μέριμνα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Περιφερειακή Ενότητα
Φλώρινας, μέχρι τις 28.02.2018 και επιπρόσθετα το Σχέδιο μετεγκατάστασης
και απαλλοτρίωσης της Ακρινής και Αναργύρων μέχρι 30.04.2018.
- Αναθέσαμε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών την παρακολούθηση του φαινομένου,
μετά την μεγάλη κατολίσθηση στους Αναργύρους, που γίνεται με ευθύνη του
Καθηγητή κ. Λέκκα Ευθυμίου.
Παρουσιάστηκαν τα αρχικά συμπεράσματα σε Γενικές Συνελεύσεις των
κατοίκων στα Βαλτόνερα και στους Αναργύρους.
- Συντονίσαμε τους κατοίκους και τους φορείς και σε συνεργασία με τη ΔΕΗ
ανέλαβε η ίδια και καλύπτει τα κόστη που προέκυψαν για τους κατοίκους μετά
τη μεγάλη κατολίσθηση.
ε. Αναγκαστική απαλλοτρίωση Ακρινής
Βάσει του Άρθρου 147 του Ν. 4495/2017 μέχρι τις 30/04/2018 θα πρέπει να
ολοκληρωθεί Σχέδιο απαλλοτρίωσης και μετεγκατάστασης της Ακρινής και των
Αναργύρων.
[2017-180131165628.doc] -26-
στ. Απαλλοτρίωση Αχλάδας (πρόκειται για ιδιωτικό ορυχείο)
- Τροποποιήθηκε η αρχική απόφαση περί απαλλοτρίωσης των συνοικισμών
που απαρτίζουν την Αχλάδα και αντί σε 3 θα γίνει σε 1 φάση.
- Ορίσθηκε δικάσιμος για καθορισμό τιμής μονάδας στις 05.05.2018.
[2017-180131165628.doc] -27-
9. Παραγωγικό περιβάλλον – Επιχειρηματικότητα
Η επιχειρηματικότητα, ως βασική δραστηριότητα δημιουργίας ή/και διατήρησης
θέσεων εργασίας, βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας.
Ειδικότερα υποστηρίξαμε την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων όπως παρακάτω :
α. Μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες και σε στενή συνεργασία με τα παραγωγικά
Επιμελητήρια.
β. Μέσω της συμμετοχής μας σε στοχευμένες εκδηλώσεις και δραστηριότητες
- στο εσωτερικό (όπως π.χ. έκθεση γούνας στην Καστοριά, ετήσια
εμποροβιοτεχνική και γεωργική έκθεση στα Κοίλα, Έκθεση «Εορδαία» στην
Πτολεμαίδα, εκθέσεις τοπικών προϊόντων στα Σέρβια και στο Βόιο) και
- στο εξωτερικό (Κύπρος)
γ. Υποστηρίξαμε την επιχειρηματικότητα με το πρόγραμμα που ενέκρινε το
Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας ύψους 1,5 εκατ. € και διαχειρίζεται
το Επιμελητήριο Κοζάνης, για λογαριασμό των άλλων Επιμελητηρίων, από
πόρους του ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα από τα ποσά που
αναλογούν στην Π.Ε. Κοζάνης.
δ. Υποστηρίζουμε τον εκθεσιακό μας βραχίονα δηλαδή το Εκθεσιακό Κέντρο
Δυτικής Μακεδονίας
- στην υλοποίηση των δράσεών του
- με την έγκριση χρηματοδότησης για εξασφάλιση μόνιμης εκθεσιακής
υποδομής, συμπληρωματικά με την υπάρχουσα και
- με το Επιχειρησιακό Σχέδιο ανάπτυξης που συντάχθηκε από την ΑΝΚΟ
αδαπάνως και θα αποτελέσει το εργαλείο λήψης των αποφάσεών μας.
[2017-180131165628.doc] -28-
ε. Συμβάλλαμε στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω του Τμήματος
Κινήτρων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙ.Α.Π.) :
- με την υποδοχή, αξιολόγηση, έγκριση και παρακολούθηση των επενδύσεων
στο πλαίσιο των Επενδυτικών Νόμων 3908/2011 και 4399/2016 καθώς και
του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004 και
- με την παρακολούθηση των επενδύσεων του ΕΣΠΑ που βρίσκονταν σε
φάση υλοποίησης κατά το 2017,
στ. Είμαστε δίπλα στους επιχειρηματίες με το Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης
Επενδυτών που λειτουργεί στο πλαίσιο της ΔΙ.Α.Π.
[2017-180131165628.doc] -29-
10. Αγροτική Ανάπτυξη – Ανάπτυξη της υπαίθρου
- Στο προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εκχώρησης
Υπομέτρων / Δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της
Ελλάδας 2014-2020 στις Περιφέρειες της χώρας.
Το ποσό για το οποίο έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκχώρησης
στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέχρι τώρα ανέρχεται σε
Δημόσια Δαπάνη ύψους περίπου 64 εκατ. Ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του LEADER ύψους 16,80 εκατ. Ευρώ.
- Την περίοδο που διανύουμε αξιολογούνται οι υποβληθείσες 13 προτάσεις
έργων αγροτικής οδοποιίας, προϋπολογισμού 2,3 εκατ. Ευρώ.
- Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ποσού ύψους 12,00 εκατ. Ευρώ, η Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας ανήρτησε τα αποτελέσματα αξιολόγησης που αφορούν
στην ένταξη 523 Νέων Γεωργών που ήδη έλαβαν το 70% του δικαιούμενου
ποσού.
Ολοκληρώθηκε επίσης η αξιολόγηση των δικαιολογητικών των 84 εν δυνάμει
δικαιούχων και εκδόθηκε η απόφαση πληρωμής τους, που θα γίνει πιθανά
εντός του Φεβρουαρίου 2018.
Αναμένεται η ένταξη στο ΠΑΑ του συνόλου των 359 επιλαχόντων Νέων
Γεωργών.
- Δημοσιοποιήθηκε η Πρόσκληση για τα Σχέδια Βελτίωσης,
προϋπολογισμού 21,00 εκατ. Ευρώ, με προθεσμία υποβολής Φακέλων
μέχρι 02/04/2018.
[2017-180131165628.doc] -30-
- Οργανώθηκαν Τεχνικές Συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς
δικαιούχους ενώ προγραμματίζονται αντίστοιχες και για το 2018.
- Εγκρίθηκαν τα αναμορφωμένα τοπικά προγράμματα LEADER, ολοκληρώθηκαν
οι πρώτες πληρωμές και αναμένεται η έναρξη υλοποίησης του προγράμματος με
τη δημοσιοποίηση των Προσκλήσεων.
- Με τις ενέργειές μας η έδρα του Κέντρου Μελισσοκομίας Δυτικής Μακεδονίας
μεταφέρεται από το Νομό Πέλλας στην Κοζάνη.
[2017-180131165628.doc] -31-
11. Αναπτυξιακός σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση
α. Καταρτίσαμε τη Β’ Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας 2015-2019 / Επιχειρησιακός Σχεδιασμός.
β. Αναβαθμίσαμε το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης και
Διαχείρισης Προτάσεων και Έργων που αναπτύχθηκε εσωτερικά στην Υπηρεσία
και το μετασχηματίσαμε σε εργαλείο υποστήριξης διαδικασιών που βοηθούν στη
λήψη αποφάσεων.
γ. Προετοιμάσαμε ή/και υλοποιήσαμε σημαντικό αριθμό διασυνοριακών
προγραμμάτων προς όφελος της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
δ. Συντονίζουμε τους Φορείς της Περιφέρειας και παρακολουθούμε την υλοποίηση
του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε συνδυασμό με τους πόρους χρηματοδότησης.
ε. Συντονίζουμε την υλοποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ)
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
στ. Παρακολουθήσαμε και προωθήσαμε τους ελέγχους και την πληρωμή 80
φακέλων επενδυτικών σχεδίων βάσει του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011.
ζ. Παρακολουθήσαμε και προωθήσαμε τους ελέγχους και την πληρωμή 109
φακέλων επενδυτικών σχεδίων βάσει του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004.
η. Ολοκληρώσαμε τον έλεγχο πληρότητας για τα δύο (2) επενδυτικά σχέδια που
είχαν υποβληθεί στην κατηγορία Γενική Επιχειρηματικότητα βάσει του
Επενδυτικού Νόμου 4399/2016.
[2017-180131165628.doc] -32-
θ. Ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες κλεισίματος έργων Ιδιωτικών Επενδύσεων που
είχαν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.
ι. Λειτουργήσαμε παραγωγικά το Τμήμα Τεκμηρίωσης.
ια.Το Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών παρέλαβε και διεκπεραίωσε
δεκάδες αιτήματα.
[2017-180131165628.doc] -33-
12. Μεγάλα έργα και πρωτοβουλίες μας
- Οριστικοποιήσαμε την όδευση του Ε65 από την Καλαμπάκα
(γέφυρα Μουργκάνη) μέχρι τον Α/Κ στην Εγνατία οδό κοντά στα Γρεβενά.
Το ΥΠΥΜΕΔΙ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έκανε
όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη διασφάλιση των αναγκαίων πόρων.
- Προωθήσαμε την υιοθέτηση σημαντικών νομοθετικών ρυθμίσεων από το
ΥΠΕΚΑ για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της περιοχής
όπως π.χ. η παραχώρηση της χρήσης για αξιοποίηση των παραλίμνιων
περιοχών, ο ΕΝΦΙΑ των υπό μετεγκατάσταση οικισμών, η αναγκαστική
απαλλοτρίωση των Αναργύρων, η θέσπιση του Ειδικού Τιμολογίου για τα
νοικοκυριά κλπ.
- Διαμορφώσαμε συγκεκριμένη πρόταση για τη διαχείριση των φραγμάτων
που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης στη Δυτική Μακεδονία.
- Συγκροτήσαμε το 11μελές Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΣΕΚ – ΠΔΜ).
- Συνδιοργανώσαμε το 1
ο
Συνέδριο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης (11-
12/07/2017) παρουσία του Πρωθυπουργού της Χώρας και αρκετών
Υπουργών.
Ύστερα από τη διατύπωση των προτάσεων μας αναλήφθηκαν δεσμεύσεις που
βρίσκονται σε εξέλιξη π.χ. επιδότηση οικιακού τιμολογίου και του αντίστοιχου
για τις επιχειρήσεις.
- Συστήσαμε το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ) με την
[2017-180131165628.doc] -34-
υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας στις 12/07/2017.
Ήδη τα αναγκαία ποσά έχουν εξασφαλιστεί και βρισκόμαστε στη φάση
προετοιμασίας της δημοσιοποίησης, με πρώτο σταθμό την επικείμενη
συνεδρίαση της Επενδυτικής Επιτροπής.
- Συστήσαμε την Αγροδιατροφική Σύμπραξη.
- Ετοιμάστηκε και υποβλήθηκε ολοκληρωμένος φάκελος στην Εθνική Επιτροπή
Γεωπάρκων ο οποίος εγκρίθηκε και προωθήθηκε στην Παγκόσμια Επιτροπή με
τίτλο «Γεωπάρκο Γρεβενών – Κοζάνης», με Συντονιστή Φορέα την
Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ.
- Σε συνεργασία με την ΑΝΚΟ προωθήσαμε τις αναγκαίες διαδικασίες για το
Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο της Πανεπιστημιούπολης Φλώρινας δηλ.
την έγκριση από το Περιφερειακό ΣΥΠΟΘΑ, από τη Δ/νση Πολεοδομικού
Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και την κατάθεση
στο ΣτΕ όπου αξιολογείται το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος.
Στόχος μας είναι και προετοιμαζόμαστε γι’ αυτό παράλληλα, να υποβληθεί
πλήρης Φάκελος Συμμετοχής μας στην ανοικτή Πρόσκληση του ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας 2014-2020 ύψους 15,0 εκατ. Ευρώ.
- Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών έγιναν δύο Διυπουργικές
συναντήσεις κατά τις οποίες παρουσιάσαμε την πρότασή μας για την
ανάπτυξη της συνοριακής περιοχής Πρεσπών και εξειδικεύσαμε ζητήματα όπως
η οδική πρόσβαση, η συνοριακή διάβαση μεταξύ Ελλάδας – ΠΓΔΜ στο
Λαιμό του Δήμου Πρεσπών και η υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών.
[2017-180131165628.doc] -35-
Κατά την πρόσφατη συνάντησή μας (Ιανουάριος 2018) συμφωνήθηκαν η
ανάγκη υλοποίησης έργων άμεσης προτεραιότητας για το μεταβατικό διάστημα,
οι παράμετροι που θέσαμε, οι εγκαταστάσεις της συνοριακής διάβασης όπως τις
παρουσιάσαμε και αποφασίστηκαν οι επόμενες ενέργειες,
συμπεριλαμβανομένης της Τριυπουργικής Συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας, της
Αλβανίας και της ΠΓΔΜ.
- Προετοιμαστήκαμε συστηματικά με τεχνική αρτιότητα και συμμετείχαμε ενεργά,
μαζί με τους λιγνιτικούς Δήμους και Φορείς της περιοχής, στην έναρξη της
διαδικασίας διαμόρφωσης πολιτικών για τη φάση μετάβασης των
Κρατών/περιοχών σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής δραστηριότητας .
Μέσα από τις πρωτοβουλίες που αναλάβαμε κατά την εναρκτήρια συνάντηση
που έγινε το Δεκέμβριο 2017 στο Στρασβούργο, η Δυτική Μακεδονία επελέγη
ως μία από τις 3 περιοχές για την πιλοτική εφαρμογή προετοιμασίας των νέων
πολιτικών.
Η πρώτη τεχνική συνάντηση έγινε στην Κοζάνη στις 16.01.2018, παρουσία
εκπροσώπων και της Ε.Ε., ενώ προγραμματίζεται νέα συνάντηση στις
Βρυξέλλες στις 26-27/02/2018 για την οποία και εργαζόμαστε.
- Προωθήσαμε την υλοποίηση του πιλοτικού έργου ανάπτυξης συστημάτων
δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα ( CO2) που
παράγεται από λιγνιτικές μονάδες, προϋπολογισμού περίπου 12,0 εκατ. Ευρώ.
Την περίοδο αυτή βρισκόμαστε σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς και
προετοιμάζεται η Πρόσκληση στο πλαίσιο του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-
[2017-180131165628.doc] -36-
2020.
- Εφαρμόζεται από την Εταιρεία ΤΑΡ, από το 2017, το Επιχειρησιακό Σχέδιο
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), με πρωτοβουλία και συντονισμό
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Με την καθοριστική μας παρέμβαση, σε σύσκεψη στο ΥΠΕΝ, οι πόροι για την
ΕΚΕ ΤΑΡ από 10,00 εκατ. € αυξήθηκαν σε 32,00 εκατ. €. Στην Περιφέρειά μας
καταφέραμε να κατανεμηθούν περίπου 8,00 εκατ. €, ποσό σημαντικά ανώτερο
από το αναλογούν με κριτήριο το μήκος του αγωγού στα όρια της Δυτικής
Μακεδονίας.
- Συνεργαστήκαμε με την Κοινοπραξία ΤΑΡ, τη ΔΕΠΑ/ΔΕΔΑ και το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη δημιουργία δικτύων αξιοποίησης του
φυσικού αερίου στην περιοχή μας. Ήδη έχουμε θετικά αποτελέσματα και
την έγκριση ποσού 12,62 εκατ. € για τη συμμετοχή της Περιφέρειας.
(Με τον τρόπο αυτό επιταχύνονται οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου
τροφοδότησης με φυσικό αέριο των οικισμών Καστοριάς, Αργους Ορεστικού,
Μανιάκων και Γρεβενών).
- Έγιναν συνεννοήσεις με την TECHNOPOLIS, με στόχο τη στενή συνεργασία για
την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών και των καινοτομιών που μπορούν να
αναπτυχθούν από το επιστημονικό και επιχειρηματικό δυναμικό της περιοχής
μας.
Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε η «Μελέτη δημιουργίας θερμοκοιτίδων
νέων καινοτόμων επιχειρήσεων με έμφαση στις Τεχνολογίες
[2017-180131165628.doc] -37-
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας».
- Συμμετείχαμε ενεργά, με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας, για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων
λεκανών απορροής στη Δυτική Μακεδονία.
- Συμμετείχαμε ενεργά και ουσιαστικά στη διαμόρφωση συγκεκριμένης πρότασης
για την κατάρτιση του νέου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού
και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
(Η πρότασή μας υιοθετήθηκε από το ΥΠΕΝ σχεδόν στο σύνολό της).
- Με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου στις Βρυξέλλες (ως η μοναδική Περιφέρεια
από την Ελλάδα) με την Κοινή Πρωτοβουλία για το Υδρογόνο και τις
Κυψέλες Καυσίμου (FCH 2JU) συμμετέχουμε ενεργά σε μία Ευρωπαϊκή
προσπάθεια διεύρυνσης της τοπικής γνώσης στην αξιοποίηση προηγμένων
μορφών ενέργειας.
- Ο Κάθετος Άξονας Νίκη - Φλώρινα – Πτολεμαίδα – Κοζάνη – Λάρισα και πιο
συγκεκριμένα το τμήμα Α/Κ Αμμοχωρίου – Α/Κ Ξυνού Νερού βρίσκεται στη
φάση ωρίμανσης ενώ ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την Προκήρυξη από το ΠΕΠ
Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.
- Ολοκληρώσαμε και λειτουργούμε το Διοικητήριο της Περιφέρειας στην
[2017-180131165628.doc] -38-
Πτολεμαίδα.
- Η Πανεπιστημιούπολη Δυτικής Μακεδονίας πλησίον της ΖΕΠ Κοζάνης
βρίσκεται σε φάση κατασκευής παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε με τα
έγκοιλα που υπήρχαν.
- Η αποκατάσταση των ΜΑΒΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Ολοκληρώθηκε η ωρίμανση σημαντικών εγγειοβελτιωτικών έργων όπως
π.χ. το αρδευτικό Πρεσπών, το αρδευτικό Κάμπου Φλώρινας από το φράγμα
Τριανταφυλλιάς, το αρδευτικό Μεσοβούνου.
- Βρίσκεται σε εξέλιξη η ωρίμανση τεσσάρων μικρών αρδευτικών έργων
στην Καστοριά και του εκσυγχρονισμού του αρδευτικού Καρπερού – Δήμητρας.
- Ολοκληρώθηκαν οι οριστικές μελέτες για την ύδρευση των οικισμών Δ.Ε.
Αμυνταίου και Δ.Ε. Αετού από επιφανειακά υδάτινα σώματα της περιοχής.
- Ολοκληρώθηκε η ωριμότητα και εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας η
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Άργους Ορεστικού μαζί με
τον ΚΑΑ, ο εκσυγχρονισμός της ΕΕΛ Πτολεμαίδας, ο ΚΑΑ Κρόκου, η
ΕΕΛ και ο ΚΑΑ Αιανής.
[2017-180131165628.doc] -39-
- Ολοκληρώθηκε η ωριμότητα
α. των εγκαταστάσεων της Σχολής Αστυφυλάκων Γρεβενών προς χρήση
και από την Αστυνομική Δ/νση Γρεβενών,
β. του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου .
- Έγιναν οι απαραίτητες συνεννοήσεις με την πολιτική ηγεσία και τις Τεχνικές
Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και ολοκληρώσαμε τους αναγκαίους
Φακέλους Έργου σε προχωρημένο στάδιο προκειμένου το έργο «προσθήκη
νέας πτέρυγας χειρουργικού και παθολογικού τομέα στο Μαμάτσειο
Νοσοκομείο Κοζάνης» να καταστεί εφικτό να υποβληθεί σε ανοικτή
Πρόσκληση του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 ύψους 15,0 εκατ. Ευρώ.
- Ξεκινήσαμε τις μελέτες για τα υδροηλεκτρικά Σισανίου και Μεσόβουνου
από τα αντίστοιχα φράγματα.
- Ολοκληρώσαμε το υδροηλεκτρικό στο Βελβεντό σε συνεργασία με τον
ΤΟΕΒ Βελβεντού.
- Εντάχθηκε στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 το πολύ σημαντικό έργο
για την προστασία του Βελβεντού από το χείμαρρο Θολόλακκα .
[2017-180131165628.doc] -40-
13. Πολιτική Προστασία
13.1 Γραφείο Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας
1. Σχολή Πυροσβεστικής
α. Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησε στην ολοκληρωτική
στελέχωση της Σχολής, στη δημιουργία υπηρεσιακού οργανογράμματος
διοικητικού προσωπικού καθώς και στην ολοκλήρωση του Κανονισμού Σπουδών
της Σχολής.
Το 2017 εισήχθησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα 97 Δόκιμοι
Πυροσβέστες με το σύστημα των πανελλήνιων εξετάσεων και ενσωματώθηκαν
ως εκπαιδευόμενοι για τα επόμενα χρόνια στην Σχολή Πυροσβεστών στην
Πτολεμαΐδα.
β. Η προβλεπόμενη Β’ Φάση υλοποίησης των εγκαταστάσεων της Σχολής
Πυροσβεστών στην Πτολεμαίδα έχει πλήρη μελετητική ωριμότητα και
προετοιμάζεται η δημοπράτηση του έργου.
2. Δενδροφυτεύσεις από μαθητές Γυμνασίων.
Πρόγραμμα με τίτλο «Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την προστασία του
περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή 2015-2020»
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 2 φάσεις όπου οι μαθητές, ανάλογα με τον αριθμό τους
σε κάθε σχολείο ‘’υιοθετούν’’ από ένα δέντρο και βοηθούν στην διαδικασία φύτευσης
και ανάπτυξης του δέντρου.
Με έγγραφο μας, γνωστοποιήσαμε το ενδιαφέρον μας στους αντίστοιχους Δήμους
[2017-180131165628.doc] -41-
και τοπικές κοινότητες και αιτηθήκαμε την υπόδειξη ελεύθερων από χρήση
εκτάσεων, ώστε οι μαθητές να δημιουργήσουν μικρά αλσύλλια . Οι περισσότεροι
Δήμοι έχουν ήδη ανταποκριθεί θετικά.
Μέχρι και τον Ιούνιο 2017, που διαρκεί το σχολικό έτος επισκεφτήκαμε και
ολοκληρώσαμε δεντροφύτευση στο Γυμνάσιο Λευκοπηγής, Γυμνάσιο Ξηρολίμνης,
Γυμνάσιο Αιανής και στο Γυμνάσιο Ανατολικού.
3. Εθνικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας (ΕΚΠΠ)
α. Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός της θεματικής ενότητας για τα παιδιά ως τμήμα του
Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης για το Εθνικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας.
β. Ξεκίνησαν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη διευθέτηση των
πολεοδομικών ζητημάτων που αφορούν στην περιοχή ανάπτυξης του ΕΚΠΠ δηλ.
στην περιοχή της πρώην ΑΕΒΑΛ ιδιοκτησίας Δήμου Εορδαίας.
4. Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας
α. Το Γραφείο του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας εκπροσώπησε
την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο 4ο Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής
Προστασίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 28 ως και τις 30 Ιουνίου
στις εγκαταστάσεις του Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου Αθηνών με τίτλο «Οι νέες
Τεχνολογίες στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας».
β. Η διοργάνωση του 5ου διεθνούς συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας το 2018 θα
πραγματοποιηθεί στη Κοζάνη με τίτλο “SAFE KOZANI 2018”.
Στις 12 Μαΐου 2017 και με την υπ΄αρ. Πρωτ. 3687 απόφαση της Γενικής
[2017-180131165628.doc] -42-
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικού, έγινε και επίσημα
η ανάληψη της αιγίδας του Συνεδρίου.
13.2 Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αναπτυξιακού μας έργου καθώς και την
αντιμετώπιση έκτακτων δυσμενών συνθηκών για τους πολίτες, η Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας προέβη στις αναγκαίες προληπτικές ενέργειες και έλαβε μέτρα στην
περίπτωση εκδήλωσης τέτοιων προβλημάτων και καταστάσεων.
[2017-180131165628.doc] -43-
14. Θεσμικές – νομοθετικές παρεμβάσεις
α. Χορήγηση ενίσχυσης σε οικιακούς καταναλωτές, λόγω επιβάρυνσης από
λιγνιτική δραστηριότητα.
Η προταθείσα ρύθμιση εγκρίθηκε με το Άρθρο 26 του Ν. 4513/18 (ΦΕΚ
Α’9/23.01.2018).
Είναι το γνωστό «Ειδικό τιμολόγιο για τους οικιακούς καταναλωτές» ενώ
επίκειται η έγκριση του αντίστοιχου και για τις επιχειρήσεις.
β. Απλοποίηση πολεοδομικών θεμάτων και αδειοδοτήσεων των έργων
τηλεθέρμανσης.
Προτείναμε συγκεκριμένη ρύθμιση όπως παρακάτω:
«Η παρ.6 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Α' 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων» τροποποιείται ως εξής:
«6. Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων, τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις
που εξυπηρετούν την ύδρευση και αποχέτευση, την τηλεθέρμανση δήμων ή
κοινοτήτων, την άρδευση περιοχών τους, καθώς και την κατασκευή και λειτουργία
χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) και Σταθμών Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων, τα οποία προβλέπονται από τεχνικές μελέτες, δεν υπόκεινται στους
όρους και περιορισμούς των διατάξεων αυτών και για την κατασκευή τους δεν
απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης από τις αρμόδιες αρχές. Όσα από τα τεχνικά
έργα και τις εγκαταστάσεις αυτές έχουν μεγάλο όγκο ή ύψος εκτελούνται ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.»
[2017-180131165628.doc] -44-
Η προταθείσα ρύθμιση εντάχθηκε στο Άρθρο 13 του Ν. 4513/18 (ΦΕΚ
Α’9/23.01.2018).
γ. Μη αναγκαιότητα κάλυψης ίδιας συμμετοχής (κατά 65%) στα έργα που
υλοποιούν οι ΔΕΥΑ με χρηματοδότηση από το Εθνικό ΠΔΕ.
Η προταθείσα ρύθμιση εντάχθηκε στο Άρθρο 104 του Ν. 4485/17 (ΦΕΚ Α’
114/04.08.2017).
δ. Δυνατότητα άμεσης εξόφλησης των επενδυτικών σχεδίων ορεινών και
μειονεκτικών περιοχών που εντάσσονται στα κίνητρα του Ν. 4399/2016 και όχι
σε 5 ή 7 ετήσιες δόσεις όπως ίσχυε.
Με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης καταβάλλεται το συνολικό ποσό της επιχορήγησης.
Η προταθείσα από εμάς ρύθμιση εγκρίθηκε με την παράγραφο 2γ) του Άρθρου
106 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171 (13.11.2017).
ε. Επίλυση του θέματος νομιμοποίησης του Εκθεσιακού Κέντρου γούνας στην
Καστοριά.
Η δυνατότητα νομιμοποίησης του Εκθεσιακού Κέντρου γούνας στην Καστοριά
προωθήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το
μεγαλύτερο Σύνδεσμο γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας» και
εντάχθηκε στο Άρθρο 18 του Ν. 4513/18 (ΦΕΚ Α’9/23.01.2018).
στ.Το τεκμηριωμένο αίτημά μας για στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας έγινε
αποδεκτό. Με τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης αυξήθηκε αναδρομικά
[2017-180131165628.doc] -45-
το ποσό του επιδόματος θέρμανσης από 0,25 σε 0,375 Ευρώ ανά λίτρο, για
τους τέσσερις Νομούς της Περιφέρειάς μας.
ζ. Υιοθετήθηκε η πρότασή μας για σύσταση «Φορέα Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας» , με προσωρινή
έδρα την Καστοριά και δυνατότητα δημιουργίας Παραρτημάτων μέσα από
συγκεκριμένη διαδικασία, σύμφωνα με την πρόβλεψη σε Σχέδιο Νόμου που
κατατέθηκε στη Βουλή με αντικείμενο τους «φορείς διαχείρισης
προστατευόμενων περιοχών»
η. Υποβλήθηκε πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για τη δωρεάν παραχώρηση
οικοπέδων στη νέα θέση των οικισμών μετεγκατάστασης των
κατοίκων λόγω εξορυκτικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. και
βρισκόμαστε σε διαβούλευση.
Έχει ενδιαφέρον ειδικά για τους κατοίκους του Κομάνου.
[2017-180131165628.doc] -46-
15. Κέντρο Περιβάλλοντος
α. Συνεχής και αξιόπιστος έλεγχος και παρακολούθηση της ποιότητας του
περιβάλλοντος (κύρια στον άξονα Κοζάνη – Πτολεμαίδα – Φλώρινα), με
έμφαση στην ατμόσφαιρα και στο πόσιμο νερό και με χρήση των
πιστοποιημένων συστημάτων ποιότητας που διαθέτει και σε εφαρμογή της
Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
β. Υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και μελετών.
γ. Οργάνωση και ενδυνάμωση της λειτουργίας των εργαστηρίων αναλύσεων για
την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού, της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης και λιγνίτη.
δ. Το ΚΕΠΕ επιθεωρήθηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) στις
30.09.2017 και συνεχίζει πιστοποιημένο σε συνολικά 20 παραμέτρους και στη
δειγματοληψία υδάτων.
[2017-180131165628.doc] -47-
16. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) Δυτικής Μακεδονίας
Ο Οικονομικός Απολογισμός του Περιφερειακού Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής
Μακεδονίας, παρουσιάζεται όπως παρακάτω :
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑ : 6.359.893,65 € (το ποσό περιλαμβάνεται και στα στοιχεία
που δόθηκαν από την ΔΙ.Α.Π.)
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ : 7.897.252,71 € (το ποσό περιλαμβάνεται και στα στοιχεία
που δόθηκαν από την ΔΙ.Α.Π.)
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ : 163.788,18 €
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ : 300.782,99 €
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ : 280,62 €
ΠΛΗΡΩΜΕΣ : 122.867,98 €
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Π.Τ.Α.
ΠΛΗΡΩΜΕΣ : 160.102,68 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΑΠΟ Π.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ 2017 :105.000,00 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ 2017 ΕΓΙΝΕ :
• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΠΟΣΟΥ 6.660.957,26 €
• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΕΣ) ΠΟΣΟΥ 8.449.011,55 €
[2017-180131165628.doc] -48-
17. Δικαστικές διεκδικήσεις προς όφελος του περιβάλλοντος και των
πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας
Συνεχίσαμε τις διεκδικήσεις σε νομικό επίπεδο που είχαν δρομολογηθεί από την
προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή και ξεκινήσαμε νέες, προς όφελος του
περιβάλλοντος και των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας.
Ειδικότερα βρίσκονται σε εξέλιξη :
α. Αναβλήθηκε από το ΣτΕ/Ε’ Τμήμα η υπόθεσή μας για τους Περιβαλλοντικούς
Όρους των ορυχείων Πτολεμαΐδας και Αχλάδας, για τις 07/03/2018 (ΑΚ :
Ε3101/2012).
β. Συζητήθηκε στο ΣτΕ/Ε’ Τμήμα η υπόθεσή μας για τους Περιβαλλοντικούς
Όρους των ορυχείων Β.Δ. πεδίου Μαυροπηγής (ΑΚ : Ε81/2012)
γ. Συζητείται στο ΣτΕ/Δ’ Τμήμα η υπόθεση για την επαναπόδοση των εδαφών
από τη ΔΕΗ στο Ελληνικό Δημόσιο, στις 30.01.2018 (ΑΚ : 7371/2010).
[2017-180131165628.doc] -49-
Αγαπητοί συνάδελφοι στο Περιφερειακό Συμβούλιο,
από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι η δράση μας ήταν πολύπλευρη, παραγωγική
και στοχοθετημένη.
Η συνεχιζόμενη κρίση λειτούργησε σαν κινητήρια δύναμη για συνεχή αναζήτηση νέων
ευκαιριών και νέων προοπτικών μέσα από τεκμηρίωση και συμμαχίες.
Στο επίκεντρο έχουμε τον πολίτη της Δυτικής Μακεδονίας και δημιουργούμε το
αναγκαίο περιβάλλον ανάπτυξης.
Όπως και πέρυσι ανέφερα, το άνοιγμα στην αυτοδιοίκηση Α΄βαθμού και στην κοινωνία
ενίσχυσε την εμπιστοσύνη στο έργο και μας ώθησε σε νέους στόχους που παίρνουν
δύναμη :
- από τη δίκαιη δράση μας,
- από τις ενέργειές μας για ισόρροπη ανάπτυξη μέσα από τη συνδυαστική επένδυση
των διαθέσιμων πόρων,
- από τις συνεργασίες με τους Δήμους που ενισχύουν τη συμπληρωματική δράση στη
βάση επίτευξης κοινών στόχων,
- από την υπέρβαση που κάνουμε να γίνουμε πιο χρήσιμοι, χωρίς να είμαστε
«κρυμμένοι» στις αρμοδιότητες.
- από την εξοικονόμηση και ορθολογική – χρηστή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων
για την παραγωγή χρήσιμου έργου και προοπτικής.
Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω, ουσιαστικά και όχι τυπικά, όλους
τους συνεργάτες μας στην αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού, τα μέλη του Περιφερειακού
[2017-180131165628.doc] -50-
Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας και τους εργαζόμενους.
Απευθυνόμενος στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας τους διαβεβαιώνω ότι θα
συνεχίσουν να είναι στο επίκεντρο, μαζί με την προοπτική του τόπου την οποία
στηρίξαμε και θα συνεχίσουμε.
Σας ευχαριστώ.
Καρυπίδης Θεόδωρος
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α
[2017-180131165628.doc] -51-
[2017-180131165628.doc] -52-
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Έργα κα μελέτες ανά Περιφερειακή Ενότητα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ Π.Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2017 Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
2017
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2014ΕΠ54100001
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ Π.∆.Μ. , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Υ∆ΑΤΩΝ -
ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΝΗΣ Υ∆ΡΟΝΟΜΙΑΣ -
ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ
50.000,00 Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2014ΕΠ54100002
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ -
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ∆ΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - Ο.Κ.Ω. (π.κ.
2008ΕΠ04100000).
900.000,00 Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2014ΜΠ04100013 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1.000,00 Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2017ΕΠ04100005
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
90.000,00
∆ΗΜΟΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2014ΕΠ04100005
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
100,00
∆ΗΜΟΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2014ΕΠ54100003
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Α.Π.Χ. –
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
37.700,00
∆ΗΜΟΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2012ΕΠ04100000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΣΙΟΥΤΣΑ"
ΤΟΥ Τ.∆. ΚΑΤΑΚΑΛΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ
1.000,00
ΔΗΜΟΣ
ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ 1.079.800,00
[2017-180131165628.doc] -53-
[2017-180131165628.doc] -54-
ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ Π.Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2017 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
2017
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Σ
2014ΕΠ54100000
∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ
ΟΡΙΟ∆ΕΙΚΤΩΝ, ∆ΑΠΑΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΕΝΟΙΚΙΑ,
ΑΜΑΞΑΓΩΓΙΑ), ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Κ.Α.
100,00
Π.Ε.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2014ΕΠ54100001
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ Π.∆.Μ. , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Υ∆ΑΤΩΝ -
ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΝΗΣ Υ∆ΡΟΝΟΜΙΑΣ -
ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ
600.000,00
Π.Ε.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2014ΕΠ54100002
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ -
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ∆ΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - Ο.Κ.Ω. (π.κ.
2008ΕΠ04100000)
1.100.000,00
Π.Ε.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2016ΕΠ54100000
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
1.000,00
Π.Ε.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2016ΕΠ04100004
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Π.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ
ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1.000,00
Π.Ε.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2016ΕΠ04100011
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1.000,00
Π.Ε.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
(ΜΕ ΠΡΟΓΡ.
ΣΥΜΒ.)
2016ΜΠ04100001
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ
"ΕΠΟΧΙΚΗΣ" ΣΤΑΘΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1.000,00
Π.Ε.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
[2017-180131165628.doc] -55-
2017ΕΠ04100000
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆Ε∆∆ΗΕ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
69.919,29
Π.Ε.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2017ΕΠ04100003
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
86.460,42
Π.Ε.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2017ΕΠ04100006
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ -
ΒΛΑΣΤΗ
280.000,00
Π.Ε.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2014ΜΠ04100010
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (π.κ.
2009ΜΠ00580003 & 2011ΜΠ00520003)
100,00
Π.Ε.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2002ΕΠ14100112 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 100,00
Π.Ε.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
[2017-180131165628.doc] -56-
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
2017
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Σ
2014ΕΠ54100003
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Α.Π.Χ. –
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
1.000,00
∆ΗΜΟΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2016ΜΠ04100002
ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
52.000,00
∆ΗΜΟΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2017ΕΠ04100002
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Υ∆ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΟΜΝΗΝΑ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
70.000,00
∆ΗΜΟΣ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ 2.263.679,71
[2017-180131165628.doc] -57-
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας - Απολογισμός 2017
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας - Απολογισμός 2017
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας - Απολογισμός 2017
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας - Απολογισμός 2017
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας - Απολογισμός 2017
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας - Απολογισμός 2017
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας - Απολογισμός 2017
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας - Απολογισμός 2017
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας - Απολογισμός 2017
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας - Απολογισμός 2017
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας - Απολογισμός 2017
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας - Απολογισμός 2017
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας - Απολογισμός 2017
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας - Απολογισμός 2017
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας - Απολογισμός 2017
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας - Απολογισμός 2017
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας - Απολογισμός 2017
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας - Απολογισμός 2017
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας - Απολογισμός 2017
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας - Απολογισμός 2017
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας - Απολογισμός 2017

Mais conteúdo relacionado

Similar a ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας - Απολογισμός 2017(20)

Vant Investment Consulting - Spyros Chavantas (Havantas)Vant Investment Consulting - Spyros Chavantas (Havantas)
Vant Investment Consulting - Spyros Chavantas (Havantas)
VANT FIBMIS - INVESTMENT CONSULTING - FINANCIAL BUSINESS MANAGEMENT - TRADING - BROKERAGE SERVICES500 visualizações
Change Management & Social Enterprise ArchitectureChange Management & Social Enterprise Architecture
Change Management & Social Enterprise Architecture
OgilvyOne Worldwide573 visualizações
Social EnterpriseSocial Enterprise
Social Enterprise
George S. Giamalis186 visualizações
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Σίφνου 2012-2014Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Σίφνου 2012-2014
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Σίφνου 2012-2014
Sifnaiko Fos - Σιφναϊκό Φως926 visualizações
Γ.Γούπιος(ΕΕΤΑΑ)Γ.Γούπιος(ΕΕΤΑΑ)
Γ.Γούπιος(ΕΕΤΑΑ)
Leonidion373 visualizações
1h prosklish leader voreiou evrou1h prosklish leader voreiou evrou
1h prosklish leader voreiou evrou
Agrosimvoulos117 visualizações
JESSICA Presenation TZ 20120403 βJESSICA Presenation TZ 20120403 β
JESSICA Presenation TZ 20120403 β
Theodora Zacharia143 visualizações
Caf conference tsotsolisCaf conference tsotsolis
Caf conference tsotsolis
vpapath1980393 visualizações
Altius επιδοτούμενα προγράμματα 29/1/2018Altius επιδοτούμενα προγράμματα 29/1/2018
Altius επιδοτούμενα προγράμματα 29/1/2018
Greek Solar Industry Association (EBHE)215 visualizações
Icap itmc corporate-performancemanagementseminar14102013Icap itmc corporate-performancemanagementseminar14102013
Icap itmc corporate-performancemanagementseminar14102013
Yiannis Charalambous253 visualizações

Mais de Voula Zisopoulou(20)

ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
Voula Zisopoulou1.5K visualizações
ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2021
ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2021
Voula Zisopoulou87 visualizações
ΑΙΤΗΣΗ-ΠΕ-ΔΕ-ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΑΙΤΗΣΗ-ΠΕ-ΔΕ-ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΑΙΤΗΣΗ-ΠΕ-ΔΕ-ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Voula Zisopoulou48 visualizações
ΑΠΕ στο Δήμο ΣερβίωνΑΠΕ στο Δήμο Σερβίων
ΑΠΕ στο Δήμο Σερβίων
Voula Zisopoulou50 visualizações

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας - Απολογισμός 2017

 • 1. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας ΘΕΜΑ: Απολογισμός Πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για την Εφαρμογή του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, την Οικονομική κατάσταση και τη Διοίκηση της Περιφέρειας για το έτος 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Θεόδωρος Καρυπίδης Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνη, 31/01/2018 [2017-180131165628.doc] -1-
 • 2. - Αγαπητοί συνάδελφοι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, - εκπρόσωποι Φορέων και ΜΜΕ, - κυρίες και κύριοι, πέρα από την τυπικότητα που μπορεί να έχει η σημερινή συνεδρίαση, έχουμε την ευκαιρία να σας κάνουμε κοινωνούς των προσπαθειών και των αποτελεσμάτων μας, των στόχων και των προτεραιοτήτων έτσι ώστε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να κάνει βήματα μπροστά. Όπως και πέρυσι, σας διαβεβαιώνουμε ότι : • κάθε επιτυχία είναι επιτυχία όλων μας, • κάθε προσπάθεια αντλεί δύναμη από τις δεσμεύσεις μας προς την κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας και την αταλάντευτη βούληση να αλλάξουμε σελίδα. Μία κοινωνία και μία περιοχή που έχει συνεχείς προκλήσεις αλλά και δυνατότητες που ανοίγουν μπροστά μας νέες προοπτικές, • κάθε διεκδίκηση είναι αγώνας για το δίκαιο και γι’ αυτό που μας αρμόζει, • διεκδικούμε όσα μας αξίζουν και βλέπουμε τις ευκαιρίες για ένα καλύτερο μέλλον, • κάθε δυσκολία κάνει μεγαλύτερη την επιτυχία μας και δίνει αξία στις ικανότητες της Περιφερειακής Αρχής και στο ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής μας, • παίρνουμε πρωτοβουλίες και βάζουμε στόχους που για πολλούς φάνταζαν απραγματοποίητοι και φέρνουμε αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας, • ανοίγουμε τους ορίζοντες της περιοχής ως σημαντικού χώρου της Ελλάδας, τμήμα των Βαλκανίων και της Ευρώπης, [2017-180131165628.doc] -2-
 • 3. • τολμάμε σ’ ότι φαντάζει δύσκολο και στοχοθετούμε με βάση τη γνώση και την τεκμηρίωση, • είμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας που τους χτύπησε η οικονομική κρίση, στους κατοίκους των υπό μετεγκατάσταση οικισμών, στους ανθρώπους της επιχειρηματικότητας και του μόχθου, • είμαστε δίπλα σας, στη διάθεσή σας και φιλικοί, σαν σε μια γειτονιά, • αναδεικνύουμε τη Δυτική Μακεδονία σε χώρο ασφάλειας, δημιουργίας και πολλαπλών πρωτοβουλιών που φέρνουν καρπούς, • ενισχύουμε την περιφερειακή συνείδηση σαν βασική προϋπόθεση ισόρροπης ανάπτυξης, • αξιοποιούμε κάθε μας πλεονέκτημα και αντιμετωπίζουμε κάθε αρνητική εξέλιξη, • δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για μία φιλική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση προς όφελος της περιοχής και, συνακόλουθα, της ανάπτυξης, • είμαστε δίπλα και μπροστάρηδες στους αγώνες της κοινωνίας, δίνουμε αξία σε κάθε ενέργειά της και συμβάλλουμε στην αποτελεσματικότητά τους. Τέλος, διεκδικούμε τα δίκαια και τα συμφέροντα της περιοχής μας σ’ ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου κάνουμε συνεχή προσπάθεια για να έχουμε ενεργό και ουσιαστικό ρόλο. Σήμερα επικοινωνούμε ανοικτά με τους πολίτες που έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν, αλλά και να μας ασκούν κριτική ως ο ένας και μοναδικός εντολέας μας . Για το λόγο αυτό εκτός από τη ζωντανή μετάδοση της σημερινής διαδικασίας, την οποία οι πολίτες παρακολουθούν μέσω του διαδικτύου, η παρούσα εισήγηση καθώς και πλήρες ενημερωτικό υλικό χωριστά για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, Θεματική Αντιπεριφέρεια, την Έδρα, την ΕΥΔ ΠΕΠ Δυτικής [2017-180131165628.doc] -3-
 • 4. Μακεδονίας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, το Κέντρο Περιβάλλοντος (ΚεΠε) και λοιπά στοιχεία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας www.pdm.gov.gr, στην ενότητα Έργα και Δράσεις. [2017-180131165628.doc] -4-
 • 5. Ειδικότερα: 1. Βελτίωση του εσωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας Η οργανωτική αναδιάρθρωση της Περιφέρειας αποτελεί ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας για την Περιφερειακή Αρχή με στόχο την ενίσχυση της οργανωτικής και επιχειρησιακής ικανότητας και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της. Η εκπλήρωση από την Περιφέρεια των θεσμικών της αρμοδιοτήτων και των ηθικών της υποχρεώσεων έναντι των πολιτών, διέρχεται μεσοπρόθεσμα μέσα από τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μοντέλου διοίκησης και λειτουργίας με κύρια χαρακτηριστικά, τον μετασχηματισμό διαδικασιών, οργανωτικών δομών, δραστηριοτήτων και στόχων του Οργανισμού, καθώς και του τρόπου επικοινωνίας τους με τους πολίτες, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. Αξιοποιώντας το σύνολο των υφιστάμενων υποδομών και χρησιμοποιώντας τα έγγραφα ως ηλεκτρονικά αρχεία, το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, τον ηλεκτρονικό τρόπο διακίνησης και διαχείρισης εγγράφων και την χρήση της ψηφιακής υπογραφής, εργαζόμαστε για τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη μείωση του κόστους λειτουργίας της. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούμε τα έργα: 1. Ψηφιακή Υπογραφή (υλοποιείται εξ’ ολοκλήρου από την Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) 2. Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων (υλοποιείται εξ’ ολοκλήρου από την Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) 3. Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, υλοποιώντας τεχνικά δομές ανοιχτής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως: [2017-180131165628.doc] -5-
 • 6. • Wi-ki • «Δικτυακό τόπο στρατηγικού σχεδιασμού (http://guest3.ellak.gr/openv2/) • Εφαρμογή «Κανονικές άδειες προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» • Διαλειτουργικότητα-εσωτερική • Διαλειτουργικότητα-εξωτερική Στο πλαίσιο του στρατηγικού μας σχεδιασμού για την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ομάδα στελεχών με την καθοδήγηση του Εκτελεστικού Γραμματέα, εκπροσωπώντας τον Φορέα μας σε διεθνές επίπεδο ως ένα μέλος της OGP- OpenGovernmentPartnership (Διεθνούς Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση), ανέλαβε δύο αυτοδεσμεύσεις για την ενίσχυση της Διαφάνειας, της Λογοδοσίας, της συμμετοχής των Πολιτών στη λήψη αποφάσεων και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, που θα υλοποιηθούν το τρέχον έτος. Οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η Περιφέρεια είναι: • Ανοικτός Συμμετοχικός Προϋπολογισμός, • Ανοικτό Περιφερειακό Συμβούλιο, Επιπλέον η πρόταση αυτή (Ανοικτό Περιφερειακό Συμβούλιο) παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο της OGP, στο Παρίσι. Μέρος της στρατηγικής μας αποτέλεσε και η επιλογή να προχωρήσουμε στην αναδιάρθρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας στοχευμένα και μεθοδικά, επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή συναίνεση κατά το σχεδιασμό και προσδοκώντας τη μέγιστη αποτελεσματικότητα μετά την εφαρμογή της. Ο σχεδιασμός των νέων δομών βασίστηκε σε δύο κύριους άξονες: Τη διασφάλιση [2017-180131165628.doc] -6-
 • 7. του διοικητικού συντονισμού και την αξιοποίηση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου της Περιφέρειας μέσα από την ενεργοποίησή του. Οι αλλαγές αφορούν το σύνολο σχεδόν των οργανικών μονάδων και μεταφράζονται σε ανακατανομή των δομών, μέσω συγχώνευσης και κατάργησης μονάδων αλλά και δημιουργίας νέων, με μεταφορά/ανακατανομή των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων και τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων εξειδικευμένων στελεχών, σύμφωνα με τις ουσιαστικές ανάγκες. Όμως η αναδιοργάνωση των δομών της Περιφέρειας δεν εξαντλείται στη διαδικασία του νέου Οργανισμού μας, αλλά αποτελεί μια ουσιαστική, τεκμηριωμένη και συνεχή διαδικασία που περιλαμβάνει, πέρα από τον ανασχεδιασμό του οργανογράμματος, το σχεδιασμό και την εφαρμογή διαδικασιών βελτίωσης της λειτουργίας του φορέα, όπως η εκπόνηση και επικαιροποίηση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας, των Σχεδίων Στελέχωσης και των Κανονισμών Λειτουργίας. Για το λόγο αυτό, ενσωματώσαμε στο νέο Οργανισμό τις αναγκαίες αυτές διαδικασίες, που θα συμπληρώσουν ουσιαστικά την οργανωτική αλλαγή. Σε ότι αφορά τη λειτουργία της Διοίκησης το σύνολο των εγγράφων ψηφιοποιείται και διακινείται ηλεκτρονικά, µε χρήση ψηφιακών υπογραφών, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Κανένα έγγραφο δε χάνεται και ο χρόνος διεκπεραίωσης μειώνεται σημαντικά. Επιπλέον ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση λειτουργίας του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων. 2. Οικονομικά Θέματα 2.1 Βασικά στοιχεία 1. Καταρτίσαμε τον προϋπολογισμό έτους 2018 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου, [2017-180131165628.doc] -7-
 • 8. 2. Παρακολουθούμε διαρκώς την εκτέλεση των προϋπολογισμών, 3. Ο προϋπολογισμός του 2017 εκτελέστηκε κανονικά ενώ πραγματοποιήθηκαν 27 τροποποιήσεις - αναμορφώσεις για την κάλυψη αναγκών που προέκυψαν έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματικός, 4. Πληρώσαμε μεγάλο όγκο ενταλμάτων Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το 2017, εκδόθηκαν 4.565 εντάλματα συνολικού ποσού 42.052.959,48 €. Αναλυτικά: Αριθμός Χρηματικών Ενταλμάτων (2017) Αξία σε ευρώ ΕΔΡΑ 760 10.544.635,64 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 1142 11.915.998,15 Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 669 5.618.871,85 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 888 6.486.905,20 Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1106 7.486.548,64 ΣΥΝΟΛΟ 4565 42.052.959,48 5. Πετύχαμε εξορθολογισμό των δαπανών που αφορούν σε μισθώματα, λειτουργικά έξοδα και συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 6. Οι προμηθευτές και οι συμβαλλόμενοι με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας γνωρίζουν ότι ελέγχουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες, δεν αποκλείουμε κανέναν από τις διαγωνιστικές διαδικασίες, λειτουργούμε δίνοντας πρόσβαση στην πληροφόρηση σε όλους τους ενδιαφερόμενους και ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας το συντομότερο δυνατό. [2017-180131165628.doc] -8-
 • 9. 7. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η κατάρτιση των υπαλλήλων-στελεχών των οικονομικών υπηρεσιών με επιμορφωτικά σεμινάρια που αφορούν την διαδικασία των ηλεκτρονικών διαγωνισμών και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 8. Βρισκόμαστε σε αγαστή συνεργασία με τις Δ/νσεις Οικονομικών όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων και της Έδρας, με στόχο την καλύτερη λειτουργία και τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. 2.2 Ταμειακό Υπόλοιπο Το Ταμειακό διαθέσιμο υπόλοιπο στο τέλος του έτους 2017 ανέρχονταν συνολικά για όλη την Π.Δ.Μ. στο ποσό των 61.957.295,32 €, όπως αναλυτικότερα φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 2017 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2017 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2017 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ 2018 ΕΔΡΑ 4.478.008,86 € 15.836.484,95 € 20.314.493,81 € Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ 4.113.970,64 € 10.481.064,34 € 14.595.034,98 € Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2.181.388,43 € 6.462.243,18 € 8.643.631,61 € Π.Ε.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2.664.515,40 € 6.310.369,62 € 8.974.885,02 € Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 5.086.503,25 € 4.342.746,65 € 9.429.249,90 € ΣΥΝΟΛΟ 18.524.386,58 € 43.432.908,74 € 61.957.295,32 € 2.3 Οικονομική Επιτροπή α. Κατά το έτος 2017 πραγματοποιήθηκαν 54 συνεδριάσεις από τις οποίες οι 4 έκτακτες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που προέκυπταν και εκδόθηκαν 3.290 αποφάσεις. [2017-180131165628.doc] -9-
 • 10. β. Επίσης η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τα αποτελέσματα όλων των διαγωνισμών Έργων και Προμηθειών οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στους απολογισμούς των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων και Οικονομικού κάθε Περιφερειακής Ενότητας και της Έδρας. [2017-180131165628.doc] -10-
 • 11. 3. Εθνικό ΠΔΕ Στα οικονομικά ζητήματα που άπτονται της χρηματοδότησης του Εθνικού ΠΔΕ έγιναν σημαντικές και αποτελεσματικές προσπάθειες προς τις παρακάτω κατευθύνσεις : α. Αύξηση του ορίου πληρωμών του Εθνικού ΠΔΕ από τα 6,2 εκατ. € σε 22,50 εκατ. €. β. Συνεχής ροή χρηματοδοτήσεων και κάλυψη των αναγκών για την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων. γ. Ένταξη δεκαοκτώ (18) νέων έργων στο Εθνικό ΠΔΕ με βάση την αξιολόγηση των αιτημάτων σε συνδυασμό με τη χρησιμότητα – αναγκαιότητά τους και τη δυνατότητα ανταπόκρισής μας, λαμβάνοντας υπόψη την Εγκύκλιο Κατάρτισης του ΠΔΕ για το 2017 που εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΥΠΟΙΑΝ). δ. Συνεχής έλεγχος των εσόδων, των εξόδων και των ταμειακών διαθεσίμων με σκοπό την ορθολογική χρήση των πόρων προκειμένου να συμβάλλουν στην παραγωγή αναπτυξιακού έργου και στην απρόσκοπτη συνέχισή του. Οι συγκεντρωτικές κατανομές του Εθνικού ΠΔΕ ανά Περιφερειακή Ενότητα και Έδρα καθώς και Συλλογική Απόφαση παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα : Συλλογική Απόφαση Κατανομές 2017 (Εθνικό Π.Δ.Ε.) Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΔΡΑ ΣΥΝΟΛΟ [2017-180131165628.doc] -11-
 • 12. ΣΑΕΠ 041 91.100,00 508.379,71 1.184.100,00 531.100,00 300.300,00 2.614.979,71 ΣΑΕΠ 141 100,00 15.000,00 15.100,00 ΣΑΕΠ 241 1.000,00 1.000,00 ΣΑΕΠ 341 45.000,00 45.000,00 ΣΑΕΠ 541 987.700,00 1.702.100,00 4.461.100,00 1.681.085,26 10.433.000,00 19.264.985,26 ΣΑΜΠ 041 1.000,00 53.100,00 500.763,87 554.863,87 Σύνολο 1.079.800,00 2.263.679,71 5.705.200,00 2.213.185,26 11.234.063,87 22.495.928,84 Οι κατανομές των ΣΑΕΠ ανά Περιφερειακή Ενότητα, Έδρα και ανά έργο παρουσιάζονται στους πίνακες του συνημμένου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1. Ειδικότερα : α. Νέα έργα που εντάχθηκαν στο 2017 α/ α ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ ΤΙ ΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙ ΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ ΣΜΟΣ (€) ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙ ΗΣΗΣ 1 2017ΕΠ04100000 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 75.000,00 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2 2017ΕΠ04100001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ 492.600,00 ΕΔΡΑ 3 2017ΕΠ04100002 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 180.000,00 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 4 2017ΕΠ04100003 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 86.460,42 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 5 2017ΕΠ04100004 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ-ΜΕΛΙΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1.240.000,00 Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6 2017ΕΠ04100005 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 300.000,00 ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 7 2017ΕΠ04100006 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ - ΒΛΑΣΤΗ 1.000.000,00 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 8 2017ΕΠ04100008 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ 127.000,00 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 9 2017ΕΠ04100009 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ "ΠΑΤΟΥΛΙΔΕΙΟΥ" ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ 420.000,00 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ 10 2017ΕΠ04100010 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 72.400,00 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 11 2017ΕΠ04100011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ Α1 ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗ (ΛΕΜ) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 100.000,00 ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 12 2017ΕΠ04100012 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (ΓΑΒΡΟΣ) 100.000,00 ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 13 2017ΕΠ04100013 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΥΜΝΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΙΑΝΗΣ 193.500,00 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 14 2017ΕΠ04100014 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 195.848,19 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 15 2017ΕΠ04100015 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 12.620.000,00 ΔΕΔΑ Α.Ε. 17.202.808,61 ΣΑΕΠ 041 [2017-180131165628.doc] -12-
 • 13. α/ α ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ ΤΙ ΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙ ΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ ΣΜΟΣ (€) ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙ ΗΣΗΣ 1 2017ΜΠ04100000 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΔΑΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ 138.259,00 ΕΔΡΑ (ΔΙΑΠ) 2 2017ΜΠ04100001 ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 75.000,00 ΕΔΡΑ (ΔΤΕ) 3 2017ΜΠ04100002 ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ OΔΙΚΟΥ TΜΗΜΑΤΟΣ «ΚΟΖΑΝΗ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ», ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ (Ε.Ο.3) 473.664,71 ΕΔΡΑ (ΔΤΕ) 686.923,71 ΣΑΜΠ 041 β. Έγκριση διάθεσης πίστωσης σε Δήμους Εντός του 2017 εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ύψους 4,65 εκατ. €. Αναλυτικά στοιχεία στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. [2017-180131165628.doc] -13-
 • 14. 4. Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης Το 2017 εντάχθηκαν στο ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 (Π.Ε. Κοζάνης και Π.Ε. Φλώρινας) 22 έργα συνολικού προϋπολογισμού 8.312.314,55€. Ενδεικτικά αναφέρονται : ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΑΠ 2012 - 2016 ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 1 2.2.012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΤΑΔΥΜ) 4.000.000,00 2 2.1.031 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 35.000,00 3 4.1.173 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ 170.000,00 4 4.1.174 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 210.000,00 5 4.3.027 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΗΦΗ ΒΟΙΟΥ 30.000,00 6 4.4.007 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ (ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΟΜΒΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ) 355.000,00 7 2.1.035 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ Δ. ΒΟΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 35.055,00 8 2.1.036 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 88.082,55 9 2.1.037 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 35.000,00 10 2.1.038 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ - ΕΡΑΤΥΡΑΣ 70.000,00 11 2.1.039 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 100.000,00 12 2.2.014 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 29.750,00 13 4.1.192 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΖΕΛΩΝΟΣ 100.000,00 14 5.1.012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΕΤΟΥΣ 2017 62.500,00 [2017-180131165628.doc] -14-
 • 15. 15 7.1.239 ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (Σ.Σ.) 1.438.927,00 ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 6.759.314,55 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 16 2.2.013 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΤΑΔΥΜ) 1.000.000,00 17 2.1.030 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 30.000,00 18 2.1.034 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ Α.Σ. ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 50.000,00 19 4.1.142 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗΣ ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ 400.000,00 20 4.3.032 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ Ο.ΞΙ.Φ. 30.000,00 21 4.3.033 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ‘ΣΑΡΙΣΕΣ’ ΦΛΩΡΙΝΑ 15.000,00 22 7.1.238 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Α/Κ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ (ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΜΒΟΣ) ΕΩΣ Α/Κ ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ) 28.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1.553.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 8.312.314,55 [2017-180131165628.doc] -15-
 • 17. 5. Συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα Στο αντικείμενο αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ), το 2017 καταγράφονται ενδεικτικά τα παρακάτω σημαντικά θέματα: - Η ενεργοποίηση και επιτάχυνση υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 συνολικού προϋπολογισμού 340,00 εκατ. Ευρώ με 13 Άξονες Προτεραιότητας και 22 Επενδυτικές Προτεραιότητες. Η ενεργοποίηση έγινε με τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης με τη γραπτή διαδικασία, με την 3 η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και την έγκριση της 3 ης εξειδίκευσης και του προγραμματισμού ενεργοποίησης και εφαρμογής του Προγράμματος. - Η συνεχής συνεργασία και ενημέρωση των δικαιούχων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των έργων σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο (Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020). - Η επιτάχυνση ολοκλήρωσης των μεταφερόμενων και τμηματοποιημένων (phasing) έργων για την εξασφάλιση της κάλυψης των δημοσιονομικών στόχων του προγράμματος, του κανόνα ν+3 και του Πλαισίου Επίδοσης. - Η σημαντική πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 σε όλες τις παραμέτρους (εξειδίκευση 88,1%, προσκλήσεις 74,8%, εντάξεις 50,4%, συμβάσεις 20,2% και πληρωμές 10,2%). - Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της 1 ης αναθεώρησης του προγράμματος (τεχνικής [2017-180131165628.doc] -17-
 • 18. προσαρμογής) λόγω προσθήκης επιπλέον πόρων ποσού 9.247400 € (δημόσια δαπάνη). - Η προώθηση αντιμετώπισης των προαπαιτούμενων προϋποθέσεων και ζητημάτων που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος και αποτελούν ευθύνη της κεντρικής διοίκησης (επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων, εξειδίκευση προσκλήσεων ερευνητικών δράσεων και εφαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), εξειδίκευση εφαρμογής δράσεων ΕΚΤ, κ.α.). - Η ολοκλήρωση του σχεδιασμού των Επιχειρησιακών Σχεδίων για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) και την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) αξιοποίησης των λιμνών Δυτικής Μακεδονίας. - Η ολοκλήρωση μελετών στρατηγικού σχεδιασμού για τη βιοποικιλότητα, την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων των τομέων παιδείας και υγείας, την ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη, τη δημιουργία θερμοκοιτίδας στη Δυτική Μακεδονία. - Η εκχώρηση στην ΕΥΔ ΕΠΠΔΜ διαχείρισης πράξεων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014- 2020 με συγχρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής και ποσό 21,90 εκατ. €. Ήδη σημαντικός αριθμός έργων έχουν ενταχθεί στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. - Η ενεργοποίηση της εκχώρησης διαχείρισης πράξεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. [2017-180131165628.doc] -18-
 • 19. Στο site της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι αναρτημένο αναλυτικά τεύχος για το σύνολο των προγραμμάτων διαχείρισης της ΕΥΔ Ε.Π./Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και την πορεία τους. [2017-180131165628.doc] -19-
 • 20. 6. Δημόσια υγεία – πρόνοια και κοινωνική συνοχή Η Δημόσια υγεία, η πρόνοια και η κοινωνική συνοχή αποτέλεσαν και το 2017 βασική κατεύθυνση με στόχο την εξυπηρέτηση του οράματός μας για «ποιοτικές και χωρίς διακρίσεις υπηρεσίες για όλους τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας». Στο πλαίσιο αυτό σας ενημερώνουμε όπως παρακάτω : α. Ποσά που διατέθηκαν στα Νοσοκομεία και στο ΕΚΑΒ από το 2015 - Μαμάτσειο Νοσοκομείο 2,30 εκατ. Ευρώ - Μποδοσάκειο Νοσοκομείο 13,50 εκατ. Ευρώ - Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς 4,50 εκατ. Ευρώ - Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας 1,35 εκατ. Ευρώ - Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών 2,10 εκατ. Ευρώ - ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας 3,10 εκατ. Ευρώ β. Στελέχωση του προσωπικού σε σχέση με το 2014 και με έμφαση στο 2017 - Ιατροί  Το 2014 υπηρετούσαν 165 μόνιμοι και 23 επικουρικοί γιατροί  Προστέθηκαν άλλοι 80 μόνιμοι και 75 επικουρικοί γιατροί - Νοσηλευτικό προσωπικό  Το 2014 υπηρετούσαν 748 νοσηλευτές  Προστέθηκαν άλλοι 52 νοσηλευτές - Λοιπό προσωπικό [2017-180131165628.doc] -20-
 • 21.  Το 2014 υπηρετούσαν 353 άτομα  Προστέθηκαν άλλα 47 άτομα και  άλλα 132 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων από τον ΟΑΕΔ γ. Έργα που εντάχθηκαν το 2017 και βρίσκονται σε εξέλιξη - Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Λευκώνα Πρεσπών 24ωρης λειτουργίας (ΚΥΑ 200.000,00 Ευρώ) - Λειτουργία ΜΕΘ στο Μαμάτσειο (4 μόνιμοι ιατροί σε εξέλιξη η Προκήρυξη) - Νέος αξονικός τομογράφος 16 τομών στο Μαμάτσειο - Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός ΠΦΥ (1.400.000,00 Ευρώ) - Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός σε 5 Νοσοκομεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (1.100.000,00 Ευρώ) - Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός στο Μαμάτσειο – Μποδοσάκειο (Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης 400.000,00 Ευρώ) - Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΠΕΔΥ Κεντρών και μονάδων Υγείας (240.000,00 Ευρώ) - Συντήρηση κτιριακών υποδομών Μποδοσάκειου (Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης 200.000,00 Ευρώ) - Ενεργειακή αναβάθμιση 4 Κέντρων Υγείας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Δεσκάτη – Τσοτύλι – Αμύνταιο – Αργος) (400.000,00 Ευρώ) - Μεταφορά από δωρεά 110 νοσοκομειακών κλινών από νοσοκομείο της Αυστρίας στο Μποδοσάκειο - Σχεδιασμός τοποθέτησης 20 αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών [2017-180131165628.doc] -21-
 • 22. - Δημιουργία Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (785.000,00 Ευρώ) - Ανέγερση νέου κτιρίου Κέντρου Υγείας Σιάτιστας (3.000.000,00 Ευρώ) - Ενίσχυση υποδομών ΕΚΑΒ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (24 νέα ασθενοφόρα + 5 ειδικού τύπου με χρηματοδότηση από την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Εταιρείας ΤΑΡ) (1.700.000,00 Ευρώ) - Προκήρυξη για μόνιμο ιατρικό προσωπικό στο ΕΚΑΒ Κοζάνης Αναλυτικά στοιχεία έργων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. 7. Τουρισμός - Συμμετείχαμε ενεργά και με στόχευση, σε σημαντικό αριθμό φεστιβάλ γεύσεων, Διεθνών Εκθέσεων Γενικού Τουρισμού (33 η Έκθεση PHILOXENIA) αλλά και Εναλλακτικού Τουρισμού (Nostos Expo – Forum 2017). - Συμμετείχαμε στην παραγωγή χρήσιμου οπτικοακουστικού υλικού για χρήση εθνικής διάστασης. - Στηρίξαμε πολιτιστικά γεγονότα ως αναπόσπαστο τμήμα της τουριστικής ανάπτυξης. - Συμμετείχαμε σε συναντήσεις με Κυβερνητικούς εκπροσώπους στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής. - Εργαστήκαμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού στο πλαίσιο του «Αφιερωματικού Έτους Τουρισμού Ελλάδα – Ρωσία 2018». 8. Περιβάλλον, Ενέργεια και μετεγκαταστάσεις οικισμών 8.1 Περιβάλλον και ενέργεια Τα θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας βρίσκονται στο επίκεντρο των [2017-180131165628.doc] -22-
 • 23. προσπαθειών μας τόσο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όσο και για τη διατήρηση της Δυτικής Μακεδονίας ως ενεργειακό κέντρο της χώρας με βάση τις επενδύσεις, τη γνώση, τις δομές και τις υποδομές. Στην προσπάθεια αυτή εντάσσονται, μεταξύ των άλλων : α. Η συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και των νερών, β. Η συμμετοχή μας στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος (για θέματα περιβάλλοντος και ανάπτυξης) που έγινε στη Βουλή των Ελλήνων στις 29/06/2017 όπου αναπτύξαμε τις απόψεις μας στα συναφή θέματα και συμμετείχαμε στο παραγωγικό διάλογο που ακολούθησε. γ. Η συνεδρίαση της ίδιας Επιτροπής στην Κοζάνη (21/10/2017) κατά την επίσκεψη στην περιοχή η οποία συμπεριλάμβανε και επιτόπου παρουσία στα επιβαρυμένα λιγνιτορυχεία και στην προστατευόμενη περιοχή των Πρεσπών. δ. Η συμμετοχή μας στην Υποεπιτροπή της Βουλής για θέματα περιβάλλοντος, στην οποία παρουσιάσαμε τα ζητήματα που αφορούν στη λίμνη Βεγορίτιδας. ε. Οι σημαντικές προτάσεις που συνδιαμορφώσαμε με τους φορείς της περιοχής και καταθέσαμε στα αρμόδια Υπουργεία όπως π.χ. δικαιώματα CO2, Ταμείο Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης κλπ. για τις οποίες σας ενημερώσαμε αναλυτικά πέρυσι στον Απολογισμό έτους 2016. στ.Ο σχεδιασμός πιλοτικής εφαρμογής για δέσμευση του CO2, ζ. Οι αυτοψίες και η επιβολή προστίμων 136.000,00 Ευρώ για περιβαλλοντικές παραβάσεις. 8.2 Μετεγκαταστάσεις οικισμών λόγω εξορυκτικών δραστηριοτήτων για [2017-180131165628.doc] -23-
 • 24. παραγωγή του δημόσιου αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας Για το θέμα αυτό, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Δήμους, αναλάβαμε σημαντικές πρωτοβουλίες και συμμετέχουμε ενεργά, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης των αναγκαίων μελετών. Ειδικότερα : [2017-180131165628.doc] -24-
 • 25. α. Μετεγκατάσταση Ποντοκώμης - Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου παραδίδονται οι υπολειπόμενες τεχνικές μελέτες για τη νέα θέση του οικισμού. - Η κατασκευή της σκάφης οδοποιίας βρίσκονται σε εξέλιξη. - Η Επιτροπή Διανομής Οικοπέδων ολοκλήρωσε την καταγραφή και βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης των Αιτήσεων. Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα αρχίσει να ανακοινώνει τους δικαιούχους οικοπέδων στη νέα θέση, βάσει των κριτηρίων που υιοθέτησε. - Θα ακολουθήσει η κλήρωση, βάσει του ρυθμού έκδοσης των αποφάσεων του δικαστηρίου, για την ανακήρυξη δικαιούχων. - Αμέσως μετά οι ιδιοκτήτες οικοπέδων μπορούν να ξεκινήσουν την έκδοση οικοδομικής άδειας. β. Μετεγκατάσταση Μαυροπηγής - Παραδόθηκαν οι μελέτες μέχρι και το επίπεδο της οριστικής πολεοδομικής μελέτης, που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας και επίκειται η ανάρτησή του. - Προγραμματίζεται η έναρξη των μελετών εφαρμογής των έργων υποδομής βάσει των ολοκληρωθέντων προμελετών. γ. Μετεγκατάσταση Αναργύρων - Παραδόθηκαν οι μελέτες μέχρι και το επίπεδο της οριστικής πολεοδομικής μελέτης, που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας και επίκειται η ανάρτησή του. [2017-180131165628.doc] -25-
 • 26. - Προγραμματίζεται η έναρξη των μελετών εφαρμογής των έργων υποδομής βάσει των ολοκληρωθέντων προμελετών. δ. Αναγκαστική απαλλοτρίωση Αναργύρων στην υφιστάμενη θέση και άλλα συναφή ζητήματα - Εκδόθηκε η νομοθετική ρύθμιση για την αναγκαστική απαλλοτρίωση των Αναργύρων (Άρθρο 147, Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α’167/03-11-2017). Βάσει αυτής θα πρέπει να ολοκληρωθεί η καταγραφή της περιουσίας των κατοίκων, με μέριμνα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, μέχρι τις 28.02.2018 και επιπρόσθετα το Σχέδιο μετεγκατάστασης και απαλλοτρίωσης της Ακρινής και Αναργύρων μέχρι 30.04.2018. - Αναθέσαμε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών την παρακολούθηση του φαινομένου, μετά την μεγάλη κατολίσθηση στους Αναργύρους, που γίνεται με ευθύνη του Καθηγητή κ. Λέκκα Ευθυμίου. Παρουσιάστηκαν τα αρχικά συμπεράσματα σε Γενικές Συνελεύσεις των κατοίκων στα Βαλτόνερα και στους Αναργύρους. - Συντονίσαμε τους κατοίκους και τους φορείς και σε συνεργασία με τη ΔΕΗ ανέλαβε η ίδια και καλύπτει τα κόστη που προέκυψαν για τους κατοίκους μετά τη μεγάλη κατολίσθηση. ε. Αναγκαστική απαλλοτρίωση Ακρινής Βάσει του Άρθρου 147 του Ν. 4495/2017 μέχρι τις 30/04/2018 θα πρέπει να ολοκληρωθεί Σχέδιο απαλλοτρίωσης και μετεγκατάστασης της Ακρινής και των Αναργύρων. [2017-180131165628.doc] -26-
 • 27. στ. Απαλλοτρίωση Αχλάδας (πρόκειται για ιδιωτικό ορυχείο) - Τροποποιήθηκε η αρχική απόφαση περί απαλλοτρίωσης των συνοικισμών που απαρτίζουν την Αχλάδα και αντί σε 3 θα γίνει σε 1 φάση. - Ορίσθηκε δικάσιμος για καθορισμό τιμής μονάδας στις 05.05.2018. [2017-180131165628.doc] -27-
 • 28. 9. Παραγωγικό περιβάλλον – Επιχειρηματικότητα Η επιχειρηματικότητα, ως βασική δραστηριότητα δημιουργίας ή/και διατήρησης θέσεων εργασίας, βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας. Ειδικότερα υποστηρίξαμε την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων όπως παρακάτω : α. Μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες και σε στενή συνεργασία με τα παραγωγικά Επιμελητήρια. β. Μέσω της συμμετοχής μας σε στοχευμένες εκδηλώσεις και δραστηριότητες - στο εσωτερικό (όπως π.χ. έκθεση γούνας στην Καστοριά, ετήσια εμποροβιοτεχνική και γεωργική έκθεση στα Κοίλα, Έκθεση «Εορδαία» στην Πτολεμαίδα, εκθέσεις τοπικών προϊόντων στα Σέρβια και στο Βόιο) και - στο εξωτερικό (Κύπρος) γ. Υποστηρίξαμε την επιχειρηματικότητα με το πρόγραμμα που ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας ύψους 1,5 εκατ. € και διαχειρίζεται το Επιμελητήριο Κοζάνης, για λογαριασμό των άλλων Επιμελητηρίων, από πόρους του ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα από τα ποσά που αναλογούν στην Π.Ε. Κοζάνης. δ. Υποστηρίζουμε τον εκθεσιακό μας βραχίονα δηλαδή το Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας - στην υλοποίηση των δράσεών του - με την έγκριση χρηματοδότησης για εξασφάλιση μόνιμης εκθεσιακής υποδομής, συμπληρωματικά με την υπάρχουσα και - με το Επιχειρησιακό Σχέδιο ανάπτυξης που συντάχθηκε από την ΑΝΚΟ αδαπάνως και θα αποτελέσει το εργαλείο λήψης των αποφάσεών μας. [2017-180131165628.doc] -28-
 • 29. ε. Συμβάλλαμε στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω του Τμήματος Κινήτρων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙ.Α.Π.) : - με την υποδοχή, αξιολόγηση, έγκριση και παρακολούθηση των επενδύσεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Νόμων 3908/2011 και 4399/2016 καθώς και του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004 και - με την παρακολούθηση των επενδύσεων του ΕΣΠΑ που βρίσκονταν σε φάση υλοποίησης κατά το 2017, στ. Είμαστε δίπλα στους επιχειρηματίες με το Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών που λειτουργεί στο πλαίσιο της ΔΙ.Α.Π. [2017-180131165628.doc] -29-
 • 30. 10. Αγροτική Ανάπτυξη – Ανάπτυξη της υπαίθρου - Στο προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εκχώρησης Υπομέτρων / Δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 στις Περιφέρειες της χώρας. Το ποσό για το οποίο έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκχώρησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέχρι τώρα ανέρχεται σε Δημόσια Δαπάνη ύψους περίπου 64 εκατ. Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του LEADER ύψους 16,80 εκατ. Ευρώ. - Την περίοδο που διανύουμε αξιολογούνται οι υποβληθείσες 13 προτάσεις έργων αγροτικής οδοποιίας, προϋπολογισμού 2,3 εκατ. Ευρώ. - Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ποσού ύψους 12,00 εκατ. Ευρώ, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανήρτησε τα αποτελέσματα αξιολόγησης που αφορούν στην ένταξη 523 Νέων Γεωργών που ήδη έλαβαν το 70% του δικαιούμενου ποσού. Ολοκληρώθηκε επίσης η αξιολόγηση των δικαιολογητικών των 84 εν δυνάμει δικαιούχων και εκδόθηκε η απόφαση πληρωμής τους, που θα γίνει πιθανά εντός του Φεβρουαρίου 2018. Αναμένεται η ένταξη στο ΠΑΑ του συνόλου των 359 επιλαχόντων Νέων Γεωργών. - Δημοσιοποιήθηκε η Πρόσκληση για τα Σχέδια Βελτίωσης, προϋπολογισμού 21,00 εκατ. Ευρώ, με προθεσμία υποβολής Φακέλων μέχρι 02/04/2018. [2017-180131165628.doc] -30-
 • 31. - Οργανώθηκαν Τεχνικές Συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς δικαιούχους ενώ προγραμματίζονται αντίστοιχες και για το 2018. - Εγκρίθηκαν τα αναμορφωμένα τοπικά προγράμματα LEADER, ολοκληρώθηκαν οι πρώτες πληρωμές και αναμένεται η έναρξη υλοποίησης του προγράμματος με τη δημοσιοποίηση των Προσκλήσεων. - Με τις ενέργειές μας η έδρα του Κέντρου Μελισσοκομίας Δυτικής Μακεδονίας μεταφέρεται από το Νομό Πέλλας στην Κοζάνη. [2017-180131165628.doc] -31-
 • 32. 11. Αναπτυξιακός σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση α. Καταρτίσαμε τη Β’ Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015-2019 / Επιχειρησιακός Σχεδιασμός. β. Αναβαθμίσαμε το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Προτάσεων και Έργων που αναπτύχθηκε εσωτερικά στην Υπηρεσία και το μετασχηματίσαμε σε εργαλείο υποστήριξης διαδικασιών που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων. γ. Προετοιμάσαμε ή/και υλοποιήσαμε σημαντικό αριθμό διασυνοριακών προγραμμάτων προς όφελος της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. δ. Συντονίζουμε τους Φορείς της Περιφέρειας και παρακολουθούμε την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε συνδυασμό με τους πόρους χρηματοδότησης. ε. Συντονίζουμε την υλοποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. στ. Παρακολουθήσαμε και προωθήσαμε τους ελέγχους και την πληρωμή 80 φακέλων επενδυτικών σχεδίων βάσει του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011. ζ. Παρακολουθήσαμε και προωθήσαμε τους ελέγχους και την πληρωμή 109 φακέλων επενδυτικών σχεδίων βάσει του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004. η. Ολοκληρώσαμε τον έλεγχο πληρότητας για τα δύο (2) επενδυτικά σχέδια που είχαν υποβληθεί στην κατηγορία Γενική Επιχειρηματικότητα βάσει του Επενδυτικού Νόμου 4399/2016. [2017-180131165628.doc] -32-
 • 33. θ. Ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες κλεισίματος έργων Ιδιωτικών Επενδύσεων που είχαν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. ι. Λειτουργήσαμε παραγωγικά το Τμήμα Τεκμηρίωσης. ια.Το Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών παρέλαβε και διεκπεραίωσε δεκάδες αιτήματα. [2017-180131165628.doc] -33-
 • 34. 12. Μεγάλα έργα και πρωτοβουλίες μας - Οριστικοποιήσαμε την όδευση του Ε65 από την Καλαμπάκα (γέφυρα Μουργκάνη) μέχρι τον Α/Κ στην Εγνατία οδό κοντά στα Γρεβενά. Το ΥΠΥΜΕΔΙ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έκανε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη διασφάλιση των αναγκαίων πόρων. - Προωθήσαμε την υιοθέτηση σημαντικών νομοθετικών ρυθμίσεων από το ΥΠΕΚΑ για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της περιοχής όπως π.χ. η παραχώρηση της χρήσης για αξιοποίηση των παραλίμνιων περιοχών, ο ΕΝΦΙΑ των υπό μετεγκατάσταση οικισμών, η αναγκαστική απαλλοτρίωση των Αναργύρων, η θέσπιση του Ειδικού Τιμολογίου για τα νοικοκυριά κλπ. - Διαμορφώσαμε συγκεκριμένη πρόταση για τη διαχείριση των φραγμάτων που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης στη Δυτική Μακεδονία. - Συγκροτήσαμε το 11μελές Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΣΕΚ – ΠΔΜ). - Συνδιοργανώσαμε το 1 ο Συνέδριο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης (11- 12/07/2017) παρουσία του Πρωθυπουργού της Χώρας και αρκετών Υπουργών. Ύστερα από τη διατύπωση των προτάσεων μας αναλήφθηκαν δεσμεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη π.χ. επιδότηση οικιακού τιμολογίου και του αντίστοιχου για τις επιχειρήσεις. - Συστήσαμε το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ) με την [2017-180131165628.doc] -34-
 • 35. υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας στις 12/07/2017. Ήδη τα αναγκαία ποσά έχουν εξασφαλιστεί και βρισκόμαστε στη φάση προετοιμασίας της δημοσιοποίησης, με πρώτο σταθμό την επικείμενη συνεδρίαση της Επενδυτικής Επιτροπής. - Συστήσαμε την Αγροδιατροφική Σύμπραξη. - Ετοιμάστηκε και υποβλήθηκε ολοκληρωμένος φάκελος στην Εθνική Επιτροπή Γεωπάρκων ο οποίος εγκρίθηκε και προωθήθηκε στην Παγκόσμια Επιτροπή με τίτλο «Γεωπάρκο Γρεβενών – Κοζάνης», με Συντονιστή Φορέα την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ. - Σε συνεργασία με την ΑΝΚΟ προωθήσαμε τις αναγκαίες διαδικασίες για το Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο της Πανεπιστημιούπολης Φλώρινας δηλ. την έγκριση από το Περιφερειακό ΣΥΠΟΘΑ, από τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και την κατάθεση στο ΣτΕ όπου αξιολογείται το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος. Στόχος μας είναι και προετοιμαζόμαστε γι’ αυτό παράλληλα, να υποβληθεί πλήρης Φάκελος Συμμετοχής μας στην ανοικτή Πρόσκληση του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 ύψους 15,0 εκατ. Ευρώ. - Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών έγιναν δύο Διυπουργικές συναντήσεις κατά τις οποίες παρουσιάσαμε την πρότασή μας για την ανάπτυξη της συνοριακής περιοχής Πρεσπών και εξειδικεύσαμε ζητήματα όπως η οδική πρόσβαση, η συνοριακή διάβαση μεταξύ Ελλάδας – ΠΓΔΜ στο Λαιμό του Δήμου Πρεσπών και η υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών. [2017-180131165628.doc] -35-
 • 36. Κατά την πρόσφατη συνάντησή μας (Ιανουάριος 2018) συμφωνήθηκαν η ανάγκη υλοποίησης έργων άμεσης προτεραιότητας για το μεταβατικό διάστημα, οι παράμετροι που θέσαμε, οι εγκαταστάσεις της συνοριακής διάβασης όπως τις παρουσιάσαμε και αποφασίστηκαν οι επόμενες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της Τριυπουργικής Συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας, της Αλβανίας και της ΠΓΔΜ. - Προετοιμαστήκαμε συστηματικά με τεχνική αρτιότητα και συμμετείχαμε ενεργά, μαζί με τους λιγνιτικούς Δήμους και Φορείς της περιοχής, στην έναρξη της διαδικασίας διαμόρφωσης πολιτικών για τη φάση μετάβασης των Κρατών/περιοχών σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής δραστηριότητας . Μέσα από τις πρωτοβουλίες που αναλάβαμε κατά την εναρκτήρια συνάντηση που έγινε το Δεκέμβριο 2017 στο Στρασβούργο, η Δυτική Μακεδονία επελέγη ως μία από τις 3 περιοχές για την πιλοτική εφαρμογή προετοιμασίας των νέων πολιτικών. Η πρώτη τεχνική συνάντηση έγινε στην Κοζάνη στις 16.01.2018, παρουσία εκπροσώπων και της Ε.Ε., ενώ προγραμματίζεται νέα συνάντηση στις Βρυξέλλες στις 26-27/02/2018 για την οποία και εργαζόμαστε. - Προωθήσαμε την υλοποίηση του πιλοτικού έργου ανάπτυξης συστημάτων δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα ( CO2) που παράγεται από λιγνιτικές μονάδες, προϋπολογισμού περίπου 12,0 εκατ. Ευρώ. Την περίοδο αυτή βρισκόμαστε σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς και προετοιμάζεται η Πρόσκληση στο πλαίσιο του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014- [2017-180131165628.doc] -36-
 • 37. 2020. - Εφαρμόζεται από την Εταιρεία ΤΑΡ, από το 2017, το Επιχειρησιακό Σχέδιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), με πρωτοβουλία και συντονισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Με την καθοριστική μας παρέμβαση, σε σύσκεψη στο ΥΠΕΝ, οι πόροι για την ΕΚΕ ΤΑΡ από 10,00 εκατ. € αυξήθηκαν σε 32,00 εκατ. €. Στην Περιφέρειά μας καταφέραμε να κατανεμηθούν περίπου 8,00 εκατ. €, ποσό σημαντικά ανώτερο από το αναλογούν με κριτήριο το μήκος του αγωγού στα όρια της Δυτικής Μακεδονίας. - Συνεργαστήκαμε με την Κοινοπραξία ΤΑΡ, τη ΔΕΠΑ/ΔΕΔΑ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη δημιουργία δικτύων αξιοποίησης του φυσικού αερίου στην περιοχή μας. Ήδη έχουμε θετικά αποτελέσματα και την έγκριση ποσού 12,62 εκατ. € για τη συμμετοχή της Περιφέρειας. (Με τον τρόπο αυτό επιταχύνονται οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου τροφοδότησης με φυσικό αέριο των οικισμών Καστοριάς, Αργους Ορεστικού, Μανιάκων και Γρεβενών). - Έγιναν συνεννοήσεις με την TECHNOPOLIS, με στόχο τη στενή συνεργασία για την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών και των καινοτομιών που μπορούν να αναπτυχθούν από το επιστημονικό και επιχειρηματικό δυναμικό της περιοχής μας. Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε η «Μελέτη δημιουργίας θερμοκοιτίδων νέων καινοτόμων επιχειρήσεων με έμφαση στις Τεχνολογίες [2017-180131165628.doc] -37-
 • 38. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». - Συμμετείχαμε ενεργά, με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων λεκανών απορροής στη Δυτική Μακεδονία. - Συμμετείχαμε ενεργά και ουσιαστικά στη διαμόρφωση συγκεκριμένης πρότασης για την κατάρτιση του νέου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. (Η πρότασή μας υιοθετήθηκε από το ΥΠΕΝ σχεδόν στο σύνολό της). - Με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου στις Βρυξέλλες (ως η μοναδική Περιφέρεια από την Ελλάδα) με την Κοινή Πρωτοβουλία για το Υδρογόνο και τις Κυψέλες Καυσίμου (FCH 2JU) συμμετέχουμε ενεργά σε μία Ευρωπαϊκή προσπάθεια διεύρυνσης της τοπικής γνώσης στην αξιοποίηση προηγμένων μορφών ενέργειας. - Ο Κάθετος Άξονας Νίκη - Φλώρινα – Πτολεμαίδα – Κοζάνη – Λάρισα και πιο συγκεκριμένα το τμήμα Α/Κ Αμμοχωρίου – Α/Κ Ξυνού Νερού βρίσκεται στη φάση ωρίμανσης ενώ ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την Προκήρυξη από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. - Ολοκληρώσαμε και λειτουργούμε το Διοικητήριο της Περιφέρειας στην [2017-180131165628.doc] -38-
 • 39. Πτολεμαίδα. - Η Πανεπιστημιούπολη Δυτικής Μακεδονίας πλησίον της ΖΕΠ Κοζάνης βρίσκεται σε φάση κατασκευής παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε με τα έγκοιλα που υπήρχαν. - Η αποκατάσταση των ΜΑΒΕ βρίσκεται σε εξέλιξη. - Ολοκληρώθηκε η ωρίμανση σημαντικών εγγειοβελτιωτικών έργων όπως π.χ. το αρδευτικό Πρεσπών, το αρδευτικό Κάμπου Φλώρινας από το φράγμα Τριανταφυλλιάς, το αρδευτικό Μεσοβούνου. - Βρίσκεται σε εξέλιξη η ωρίμανση τεσσάρων μικρών αρδευτικών έργων στην Καστοριά και του εκσυγχρονισμού του αρδευτικού Καρπερού – Δήμητρας. - Ολοκληρώθηκαν οι οριστικές μελέτες για την ύδρευση των οικισμών Δ.Ε. Αμυνταίου και Δ.Ε. Αετού από επιφανειακά υδάτινα σώματα της περιοχής. - Ολοκληρώθηκε η ωριμότητα και εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Άργους Ορεστικού μαζί με τον ΚΑΑ, ο εκσυγχρονισμός της ΕΕΛ Πτολεμαίδας, ο ΚΑΑ Κρόκου, η ΕΕΛ και ο ΚΑΑ Αιανής. [2017-180131165628.doc] -39-
 • 40. - Ολοκληρώθηκε η ωριμότητα α. των εγκαταστάσεων της Σχολής Αστυφυλάκων Γρεβενών προς χρήση και από την Αστυνομική Δ/νση Γρεβενών, β. του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου . - Έγιναν οι απαραίτητες συνεννοήσεις με την πολιτική ηγεσία και τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και ολοκληρώσαμε τους αναγκαίους Φακέλους Έργου σε προχωρημένο στάδιο προκειμένου το έργο «προσθήκη νέας πτέρυγας χειρουργικού και παθολογικού τομέα στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης» να καταστεί εφικτό να υποβληθεί σε ανοικτή Πρόσκληση του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 ύψους 15,0 εκατ. Ευρώ. - Ξεκινήσαμε τις μελέτες για τα υδροηλεκτρικά Σισανίου και Μεσόβουνου από τα αντίστοιχα φράγματα. - Ολοκληρώσαμε το υδροηλεκτρικό στο Βελβεντό σε συνεργασία με τον ΤΟΕΒ Βελβεντού. - Εντάχθηκε στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 το πολύ σημαντικό έργο για την προστασία του Βελβεντού από το χείμαρρο Θολόλακκα . [2017-180131165628.doc] -40-
 • 41. 13. Πολιτική Προστασία 13.1 Γραφείο Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας 1. Σχολή Πυροσβεστικής α. Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησε στην ολοκληρωτική στελέχωση της Σχολής, στη δημιουργία υπηρεσιακού οργανογράμματος διοικητικού προσωπικού καθώς και στην ολοκλήρωση του Κανονισμού Σπουδών της Σχολής. Το 2017 εισήχθησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα 97 Δόκιμοι Πυροσβέστες με το σύστημα των πανελλήνιων εξετάσεων και ενσωματώθηκαν ως εκπαιδευόμενοι για τα επόμενα χρόνια στην Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα. β. Η προβλεπόμενη Β’ Φάση υλοποίησης των εγκαταστάσεων της Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαίδα έχει πλήρη μελετητική ωριμότητα και προετοιμάζεται η δημοπράτηση του έργου. 2. Δενδροφυτεύσεις από μαθητές Γυμνασίων. Πρόγραμμα με τίτλο «Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή 2015-2020» Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 2 φάσεις όπου οι μαθητές, ανάλογα με τον αριθμό τους σε κάθε σχολείο ‘’υιοθετούν’’ από ένα δέντρο και βοηθούν στην διαδικασία φύτευσης και ανάπτυξης του δέντρου. Με έγγραφο μας, γνωστοποιήσαμε το ενδιαφέρον μας στους αντίστοιχους Δήμους [2017-180131165628.doc] -41-
 • 42. και τοπικές κοινότητες και αιτηθήκαμε την υπόδειξη ελεύθερων από χρήση εκτάσεων, ώστε οι μαθητές να δημιουργήσουν μικρά αλσύλλια . Οι περισσότεροι Δήμοι έχουν ήδη ανταποκριθεί θετικά. Μέχρι και τον Ιούνιο 2017, που διαρκεί το σχολικό έτος επισκεφτήκαμε και ολοκληρώσαμε δεντροφύτευση στο Γυμνάσιο Λευκοπηγής, Γυμνάσιο Ξηρολίμνης, Γυμνάσιο Αιανής και στο Γυμνάσιο Ανατολικού. 3. Εθνικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας (ΕΚΠΠ) α. Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός της θεματικής ενότητας για τα παιδιά ως τμήμα του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης για το Εθνικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας. β. Ξεκίνησαν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη διευθέτηση των πολεοδομικών ζητημάτων που αφορούν στην περιοχή ανάπτυξης του ΕΚΠΠ δηλ. στην περιοχή της πρώην ΑΕΒΑΛ ιδιοκτησίας Δήμου Εορδαίας. 4. Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας α. Το Γραφείο του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας εκπροσώπησε την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο 4ο Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 28 ως και τις 30 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις του Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου Αθηνών με τίτλο «Οι νέες Τεχνολογίες στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας». β. Η διοργάνωση του 5ου διεθνούς συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας το 2018 θα πραγματοποιηθεί στη Κοζάνη με τίτλο “SAFE KOZANI 2018”. Στις 12 Μαΐου 2017 και με την υπ΄αρ. Πρωτ. 3687 απόφαση της Γενικής [2017-180131165628.doc] -42-
 • 43. Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικού, έγινε και επίσημα η ανάληψη της αιγίδας του Συνεδρίου. 13.2 Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αναπτυξιακού μας έργου καθώς και την αντιμετώπιση έκτακτων δυσμενών συνθηκών για τους πολίτες, η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας προέβη στις αναγκαίες προληπτικές ενέργειες και έλαβε μέτρα στην περίπτωση εκδήλωσης τέτοιων προβλημάτων και καταστάσεων. [2017-180131165628.doc] -43-
 • 44. 14. Θεσμικές – νομοθετικές παρεμβάσεις α. Χορήγηση ενίσχυσης σε οικιακούς καταναλωτές, λόγω επιβάρυνσης από λιγνιτική δραστηριότητα. Η προταθείσα ρύθμιση εγκρίθηκε με το Άρθρο 26 του Ν. 4513/18 (ΦΕΚ Α’9/23.01.2018). Είναι το γνωστό «Ειδικό τιμολόγιο για τους οικιακούς καταναλωτές» ενώ επίκειται η έγκριση του αντίστοιχου και για τις επιχειρήσεις. β. Απλοποίηση πολεοδομικών θεμάτων και αδειοδοτήσεων των έργων τηλεθέρμανσης. Προτείναμε συγκεκριμένη ρύθμιση όπως παρακάτω: «Η παρ.6 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Α' 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» τροποποιείται ως εξής: «6. Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων, τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την ύδρευση και αποχέτευση, την τηλεθέρμανση δήμων ή κοινοτήτων, την άρδευση περιοχών τους, καθώς και την κατασκευή και λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) και Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, τα οποία προβλέπονται από τεχνικές μελέτες, δεν υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς των διατάξεων αυτών και για την κατασκευή τους δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης από τις αρμόδιες αρχές. Όσα από τα τεχνικά έργα και τις εγκαταστάσεις αυτές έχουν μεγάλο όγκο ή ύψος εκτελούνται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.» [2017-180131165628.doc] -44-
 • 45. Η προταθείσα ρύθμιση εντάχθηκε στο Άρθρο 13 του Ν. 4513/18 (ΦΕΚ Α’9/23.01.2018). γ. Μη αναγκαιότητα κάλυψης ίδιας συμμετοχής (κατά 65%) στα έργα που υλοποιούν οι ΔΕΥΑ με χρηματοδότηση από το Εθνικό ΠΔΕ. Η προταθείσα ρύθμιση εντάχθηκε στο Άρθρο 104 του Ν. 4485/17 (ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017). δ. Δυνατότητα άμεσης εξόφλησης των επενδυτικών σχεδίων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών που εντάσσονται στα κίνητρα του Ν. 4399/2016 και όχι σε 5 ή 7 ετήσιες δόσεις όπως ίσχυε. Με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης καταβάλλεται το συνολικό ποσό της επιχορήγησης. Η προταθείσα από εμάς ρύθμιση εγκρίθηκε με την παράγραφο 2γ) του Άρθρου 106 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171 (13.11.2017). ε. Επίλυση του θέματος νομιμοποίησης του Εκθεσιακού Κέντρου γούνας στην Καστοριά. Η δυνατότητα νομιμοποίησης του Εκθεσιακού Κέντρου γούνας στην Καστοριά προωθήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το μεγαλύτερο Σύνδεσμο γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας» και εντάχθηκε στο Άρθρο 18 του Ν. 4513/18 (ΦΕΚ Α’9/23.01.2018). στ.Το τεκμηριωμένο αίτημά μας για στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας έγινε αποδεκτό. Με τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης αυξήθηκε αναδρομικά [2017-180131165628.doc] -45-
 • 46. το ποσό του επιδόματος θέρμανσης από 0,25 σε 0,375 Ευρώ ανά λίτρο, για τους τέσσερις Νομούς της Περιφέρειάς μας. ζ. Υιοθετήθηκε η πρότασή μας για σύσταση «Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας» , με προσωρινή έδρα την Καστοριά και δυνατότητα δημιουργίας Παραρτημάτων μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία, σύμφωνα με την πρόβλεψη σε Σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή με αντικείμενο τους «φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών» η. Υποβλήθηκε πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για τη δωρεάν παραχώρηση οικοπέδων στη νέα θέση των οικισμών μετεγκατάστασης των κατοίκων λόγω εξορυκτικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. και βρισκόμαστε σε διαβούλευση. Έχει ενδιαφέρον ειδικά για τους κατοίκους του Κομάνου. [2017-180131165628.doc] -46-
 • 47. 15. Κέντρο Περιβάλλοντος α. Συνεχής και αξιόπιστος έλεγχος και παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος (κύρια στον άξονα Κοζάνη – Πτολεμαίδα – Φλώρινα), με έμφαση στην ατμόσφαιρα και στο πόσιμο νερό και με χρήση των πιστοποιημένων συστημάτων ποιότητας που διαθέτει και σε εφαρμογή της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. β. Υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και μελετών. γ. Οργάνωση και ενδυνάμωση της λειτουργίας των εργαστηρίων αναλύσεων για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και λιγνίτη. δ. Το ΚΕΠΕ επιθεωρήθηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) στις 30.09.2017 και συνεχίζει πιστοποιημένο σε συνολικά 20 παραμέτρους και στη δειγματοληψία υδάτων. [2017-180131165628.doc] -47-
 • 48. 16. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) Δυτικής Μακεδονίας Ο Οικονομικός Απολογισμός του Περιφερειακού Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, παρουσιάζεται όπως παρακάτω : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑ : 6.359.893,65 € (το ποσό περιλαμβάνεται και στα στοιχεία που δόθηκαν από την ΔΙ.Α.Π.) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ : 7.897.252,71 € (το ποσό περιλαμβάνεται και στα στοιχεία που δόθηκαν από την ΔΙ.Α.Π.) ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ : 163.788,18 € ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ : 300.782,99 € ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ : 280,62 € ΠΛΗΡΩΜΕΣ : 122.867,98 € ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Π.Τ.Α. ΠΛΗΡΩΜΕΣ : 160.102,68 € ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΑΠΟ Π.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ 2017 :105.000,00 € --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ 2017 ΕΓΙΝΕ : • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΠΟΣΟΥ 6.660.957,26 € • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΕΣ) ΠΟΣΟΥ 8.449.011,55 € [2017-180131165628.doc] -48-
 • 49. 17. Δικαστικές διεκδικήσεις προς όφελος του περιβάλλοντος και των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας Συνεχίσαμε τις διεκδικήσεις σε νομικό επίπεδο που είχαν δρομολογηθεί από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή και ξεκινήσαμε νέες, προς όφελος του περιβάλλοντος και των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας. Ειδικότερα βρίσκονται σε εξέλιξη : α. Αναβλήθηκε από το ΣτΕ/Ε’ Τμήμα η υπόθεσή μας για τους Περιβαλλοντικούς Όρους των ορυχείων Πτολεμαΐδας και Αχλάδας, για τις 07/03/2018 (ΑΚ : Ε3101/2012). β. Συζητήθηκε στο ΣτΕ/Ε’ Τμήμα η υπόθεσή μας για τους Περιβαλλοντικούς Όρους των ορυχείων Β.Δ. πεδίου Μαυροπηγής (ΑΚ : Ε81/2012) γ. Συζητείται στο ΣτΕ/Δ’ Τμήμα η υπόθεση για την επαναπόδοση των εδαφών από τη ΔΕΗ στο Ελληνικό Δημόσιο, στις 30.01.2018 (ΑΚ : 7371/2010). [2017-180131165628.doc] -49-
 • 50. Αγαπητοί συνάδελφοι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι η δράση μας ήταν πολύπλευρη, παραγωγική και στοχοθετημένη. Η συνεχιζόμενη κρίση λειτούργησε σαν κινητήρια δύναμη για συνεχή αναζήτηση νέων ευκαιριών και νέων προοπτικών μέσα από τεκμηρίωση και συμμαχίες. Στο επίκεντρο έχουμε τον πολίτη της Δυτικής Μακεδονίας και δημιουργούμε το αναγκαίο περιβάλλον ανάπτυξης. Όπως και πέρυσι ανέφερα, το άνοιγμα στην αυτοδιοίκηση Α΄βαθμού και στην κοινωνία ενίσχυσε την εμπιστοσύνη στο έργο και μας ώθησε σε νέους στόχους που παίρνουν δύναμη : - από τη δίκαιη δράση μας, - από τις ενέργειές μας για ισόρροπη ανάπτυξη μέσα από τη συνδυαστική επένδυση των διαθέσιμων πόρων, - από τις συνεργασίες με τους Δήμους που ενισχύουν τη συμπληρωματική δράση στη βάση επίτευξης κοινών στόχων, - από την υπέρβαση που κάνουμε να γίνουμε πιο χρήσιμοι, χωρίς να είμαστε «κρυμμένοι» στις αρμοδιότητες. - από την εξοικονόμηση και ορθολογική – χρηστή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων για την παραγωγή χρήσιμου έργου και προοπτικής. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω, ουσιαστικά και όχι τυπικά, όλους τους συνεργάτες μας στην αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού, τα μέλη του Περιφερειακού [2017-180131165628.doc] -50-
 • 51. Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας και τους εργαζόμενους. Απευθυνόμενος στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας τους διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσουν να είναι στο επίκεντρο, μαζί με την προοπτική του τόπου την οποία στηρίξαμε και θα συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ. Καρυπίδης Θεόδωρος Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α [2017-180131165628.doc] -51-
 • 53. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Έργα κα μελέτες ανά Περιφερειακή Ενότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ Π.Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2017 Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2017 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2014ΕΠ54100001 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.∆.Μ. , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Υ∆ΑΤΩΝ - ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΝΗΣ Υ∆ΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ 50.000,00 Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2014ΕΠ54100002 ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ∆ΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - Ο.Κ.Ω. (π.κ. 2008ΕΠ04100000). 900.000,00 Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2014ΜΠ04100013 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1.000,00 Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2017ΕΠ04100005 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 90.000,00 ∆ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2014ΕΠ04100005 ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 100,00 ∆ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2014ΕΠ54100003 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Α.Π.Χ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 37.700,00 ∆ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012ΕΠ04100000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΣΙΟΥΤΣΑ" ΤΟΥ Τ.∆. ΚΑΤΑΚΑΛΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ 1.000,00 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 1.079.800,00 [2017-180131165628.doc] -53-
 • 55. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ Π.Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2017 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2017 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Σ 2014ΕΠ54100000 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΟΡΙΟ∆ΕΙΚΤΩΝ, ∆ΑΠΑΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΕΝΟΙΚΙΑ, ΑΜΑΞΑΓΩΓΙΑ), ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Κ.Α. 100,00 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2014ΕΠ54100001 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.∆.Μ. , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Υ∆ΑΤΩΝ - ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΝΗΣ Υ∆ΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ 600.000,00 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2014ΕΠ54100002 ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ∆ΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - Ο.Κ.Ω. (π.κ. 2008ΕΠ04100000) 1.100.000,00 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2016ΕΠ54100000 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 1.000,00 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2016ΕΠ04100004 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1.000,00 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2016ΕΠ04100011 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1.000,00 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΕ ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒ.) 2016ΜΠ04100001 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ "ΕΠΟΧΙΚΗΣ" ΣΤΑΘΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1.000,00 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ [2017-180131165628.doc] -55-
 • 56. 2017ΕΠ04100000 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆Ε∆∆ΗΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 69.919,29 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2017ΕΠ04100003 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 86.460,42 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2017ΕΠ04100006 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ - ΒΛΑΣΤΗ 280.000,00 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2014ΜΠ04100010 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (π.κ. 2009ΜΠ00580003 & 2011ΜΠ00520003) 100,00 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2002ΕΠ14100112 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 100,00 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ [2017-180131165628.doc] -56-
 • 57. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2017 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Σ 2014ΕΠ54100003 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Α.Π.Χ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 1.000,00 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2016ΜΠ04100002 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» 52.000,00 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2017ΕΠ04100002 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Υ∆ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΝΗΝΑ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 70.000,00 ∆ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 2.263.679,71 [2017-180131165628.doc] -57-