O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Dylan dog 02 dzek trbosek

703 visualizações

Publicada em

Dilan Dog

Publicada em: Diversão e humor
 • Seja o primeiro a comentar

Dylan dog 02 dzek trbosek

 1. 1. i] `iã~ššå~žæfíïïl : as
 2. 2. SPEClJALNO IZDANJE >>ZLATNE SERIJE<< mšno >>DNEVNIK<< 1937.
 3. 3. DILAN DOG SPEClJALNO IZDANJE nzLATNE SERIJE« BHOJ 2 Naslov broja: DZEK TRBOSEK Naslov originala: DYLAN DOG JACK SQUARTATORE. Copyright by Editoriale DAIM PRESS, Milano TESTO E DISEGNI: SCLAVI 8. TRIGO ' Odgovorni urednik redakcije zabavnih izdanja: Sreten DRASKOVIC Urednik izdanja: Milica KOROSEC Prevodilac: Bogoljub RAJKOVIC Lektor: Olivera KOVACEWC Titlovanje: Igor VAVIC Tehnički urednik: Stanoje STANOJEV Sekretar Redakcłje: Olgica KULISIC * »Z! atna serijaeu - lzdavač: NISRO »Dnevnik«. OOUR Mzdavačka delatnosta Novi Sad. Redakcija zabavnih izdanja, Vojvodanskàh brigade 7. Direktor NISRO »Dnevnik« Jovan SMEDEREVAC. Rukovodilac OOUR Mzdavačka delatnost« lli'a VOJNOVIC. Glavni i odgovomi urednik OOUR nlzdavačka delatnostc- Todor DURIC. tampa OO/ UR Stamparija NlSRO »Dnevnik~. Nová Sad. 1987. ? šroj ZIRO RACUNA 65700-603-6350 wDnevniku. Novinska, izdavačka i štamparska radna organizacłja. OOUR -ølzdavačka delatnosw. 21000 Novi Sad. Vojvodanskih brigade 7.
 4. 4. _Tæl : CI: , nx.
 5. 5. IC . .._ a
 6. 6. KAKO GLAS! _ TVOUE . ..PPAVO
 7. 7. .: ',`1u-__4gr'~' , I' w "WWIVJ . . b _1 _ Why: g; ma* v . _ _k_ h - . w - y
 8. 8. AKO POLA SATA. .. / /“ , lå z `= -x “x /
 9. 9. , " NEMA N . KOGA-ZAÉTO . ~ SAM TAKO NED I, æíjT-: â 53.39! : vir . __ íZULę: ro 'n, Eis-R. øsæuauę 9:1; ' "R35 *vėïïžšïíęzųï m: ?raam E>A as; um ? JLENE z
 10. 10. 54,4;: DA R112-, STAKLO.
 11. 11. MDRA DA smAšNo IZGLEI- DAMWAU; 'ZAR OVDE NE- MA SVETLA? 'ZA łME sve- TA~.905 CE pou/ naam . a DA SAM LOPOV! M , on: BAš _ SAM GLUDAIMO- žDA as TO 5:0 SA- MD NEKI MmAM STARAC Kom as lZA~ šAo u šErNau. ÉTA SADA DA _KA- 'žEM DOLICAUCI- MA? om
 12. 12. //
 13. 13. 1453, enučoz u noę M VINAMA 13155 DA (JE DžEK TRBOSEK PONOVO MEDU A ZAR 3 KA-žu DA su GA Do. * 'zNAš u ONU šALu o NEKUDOH- ZUALI NA NEKOÉJ spxm D 'čovsku KOME SE mr- gAo? TISTICKOU SEANShA çA KANDžAMA ? AKA- uayzzo NAKQN To- ' > . v CILA ZA KOSUDTIšA GA 55 pojmno 1 u DE KOD LEKARA t. . J n v USMRTIO MEDI' ~ " ' n Nęóu m DA as Guam. LEKAR GA JE DITAO SuÉTA MOGLI DA UÊINIM ? AR VEC? KO TA VAS? "A “DTICA CE NA 'romsmuns BI REKAOIMO MI o o DAM PRIZNA- ~ SRE A NO g. Tł DA UREME
 14. 14. AHME! 2A šEFA NsèTA NIUE DRE- sxuøo/ VEROVATNO - UE DOSTA " KošTAo. IVAN as: DEDvA MENaAs TEMU: EKAM DA GA : s- ZAR NE? KAO o- G PROBAM NATJ TIP šTo 'JE AA NEDREKIDNO pmčAo NEU - USNE šALE. . ;_: - Â IIKAD GOD lSPDíCAš GLU' D! VICUODMAH PROMENI TEMU DA ae pnoMENno Tema y DA T! ISDRICAM Dos DEDANPUT. : Éy AD DA MI povssrš PLATU? JEDNE VECERi se NAšAo NA NEKOM PnmEMu 1- u DEDNOM _ MOMENTU REKAOZAKAK- VA oDvRArNA SUDA . I BAš Bli-l VOLEO DA VlDlM oNoGA Kom : ru UE ' ` A' 1. D í SKUVAOfA DAMA ” no:2513 NaEGA RE- CEIHUA. " NA TO CE ' oN f. .AH.0DELO MU : Je ZAISTA , , _ GRUZNOí'
 15. 15. PSSTJ y v NEMOTJ DA v: - CESMOGAO EI TE čUTJ f VALDDA NE- : <: LoãowMo- 'ÊDA E am some DA o-
 16. 16. DE. mom: l . DE EKTR- STOTINU MI VUKO? AL: NE NožEM/ - . _ . y - , DEDNosrAvNo v. ~ * _. i , DLAKA . I vEC sAM T: JOU DE DAO NA , r n HILZJADU DUTA PEKAO _ , DA NApRAwš MALO ' 1 * '“ REDA MEDU T: M TVO~ UIM GLUDIM FIGU- SNARNO : M As : æužNo LICE/ NE : a: TE DPIMFL: N: U MUZEU vošTANsu FIGURAJ DA UMEM DA MENDAM TE- _ MU/ ZAR NE?
 17. 17. 'BAš s: Dgyovrr/ T , KAZA u 17:74.' 'z FANTASTIC- HO! DILAN DOG GLA- / z_ LA SAM TvDDu SLIKU AKÊ/ *ędïâöš uNovwAMANADAM » SE DA Es l p ~ 3EDANRUT SHTLM” po AN POLUUBVS.
 18. 18. DOBRO: DOšTO SMO om - oBAwLuMDGLAB: DA ML KA- žEš KO s: : zAsTo s: USLA D KUCU A DA N: s: ZVONI~ l : MALA VREME~ NA zA TOJNAÊ. 1 D: /E: < SAM U y STRAÉNOU ? DE- 13:. ZAR T: ?Al- sTA NvATAš DAMMDE: cuDov: ~ STA? TD ~ MORA DA -. . DE FANTAS . . TIÊNO/ HN1.. .čU7:MA~ LA: NEMO1DA M: ODUZtMAš VREMEIUPO- T ~- ZORAVAM TE ' DA NAPLACU~ ~ DEN: DEDE~ -' SET FUNTI DoNEKADD/ ñïš: : T: NEKDG UHVA~ í NODOBRO. DosTA DE ano SALE! :MAM pæo- ' BLEMA sA UEDNIM . PRIVIDENUEM. FANTASTICNOJAR NE? ZOVEM SE DžEDN sA - RANDON : POKCERKA : sAM SARE SAPAN- ; DON KoDD DE DDčE ; 1 DžEK TRBOSEK Dwars: M: o SA ovoG “x čua Tł: MAL! ! USKORO CD : MAT: TOLIKO NovcA KOL! - KO NE MožEš N: DA ZAMI~ * sDš. PRNIDENUE KODE A SAM NDEN JED: N: NAS-
 19. 19. F/ NMJEDESET FUNS- A. - DOGOVORENO/ ALI: PLATICU TE: < “TI DNEvND PLUS / * . o KADA BUDEM PRIMILA NASLE`STVO. x TQOSKOVL - A , j? : KPRE TOGA MORAM DA DOKA EM _ M", _x DA N: SAM~DB: LA SARU. Éí ` " , A'. * ~ 4 g HAÊJJASNO DA NISAM! SV! B! ODMAH POSUM~ NUALI NA MENE. TDA. To DE ONO šro ME Muč: : šTo M: sE NJMALD NE DOPADA. A ' TRBOSEK PONOVO NAPADA!
 20. 20. VRAG re' oo- ~ . bumi . _: *by ' DE` OSIDI MO- NEMA N: :<A: <:: :H DE BDDDCE : <A: <ÉIXčAST. /S: <DTLAND SAPD U MDDDD SKROMNOT) KUCI z Ll VAS NEKA UTVA- DEVOUAÊA/ l NE GLUPIRAUTE SEJN DA ? JE KOD VAS. MOU VEK DU ? JE DQATIO. w`lirp . :w / l M; ' "Êï *T 'SSARANDOALHO ETE U MI RECI zÚTo sTE . r " JUTROS POBEGLI Mom AGENTIMA : ZBOG CE- GA STE CIPELO UDARILI NAREDNlKA HOLMSA KADA DE POKU AO
 21. 21. zATo sTo ME PROGO- . A _ '* 'i' ' , Do VRAGA ~' NO? Plš- IONAKO DE N: TE aEz RAYLOGA! , * > - k - ToLtr/ UKRALA : u: . NISAM DB: LA SARU! r'. . ' . 5.' TO DE 3:0 DžEKJ STA- D ' " A ^-; -.. NITE : L: PUCAM/ NE MORATE DA BPINÉTE: UNAUMILA : M:s. ::TEo SAM sAMo DA RAZGOVARAMO. L Doš NISTE osDMNmčENL sAM VOG DmDATELDA D: LANA DOGA ZAISTA? : : oN SE DOTRUDIT! DA DžEK BUDE FANTASTNÉ- JJłLVA E . N! NO- OHJA : ME __ . å Q. y SVETA/ ,__(A'. ~ I i' h". ly: _ ` L: A. ._ . , I ZNATE STAï-*DoPA~ T DATE M: 5E. FAN- : CN: STE/ | NDCETE L: DA SEDNETEJDA DA popm- I čAMo? SAMO . OVOGA DUTA OZBILUNO. _ SHVATAM DA CE VAM TO am VEOMA TEÉKO/ ALI SNNLDDTE SE DADNOM, STAROM INSDEKTORUJ
 22. 22. SAT KASNIUE. .. Au se Možs uzJ GUBITI eLAvA. 052:: ? aos 5225 v ? Mas se . gig IDE uA ve ALA. ? DLASEMA-`“ rone/ ST O MU GRO - MOI/ A JGOTOVI
 23. 23. OH/ ZNAM AL| OV~ - DE NIKADAI NEMA ' swem sMoèADA cu 'n l - DOKAïATłrłE rormnvrAsTęči åcųumnsėsš oouzauøs ' . i* JÂS : CL 'Dï/ AS LLJIJ ėaaf aa: E
 24. 24. RADM mo nom; cu- ' “ í SACEKAD ME OVDE! VAD. FANTASTICNO, UCI CES KADA TE ? AQ NE? .. -= * UDEM POYVA- ~ Jaar łsziåT/ à / BN,5DÊ sa, ' Na. .
 25. 25. 7 . RA Iš KAO No NECU- VAP? 828 RO . DO O U MU' ? EJ VOSTANIH x F/ GURA! REKLA sAM Tl DA JE FANTASTIC~ NO. DOSAO DE Mii? NJER LODO- V! ovoE NEMAJU A DA uKnA- DLLSEM ToeA. NIKADA NlSAM SAMA/ _ -2D9Avo. FRENKI . r DOVELA SAM DEDNOG pm ATELUA: LOVCA NA CUDOVI A. Au. NE BRINLISTEKLO MU a L g _ RADNO VDEME/ 3 DOBRO VECE: NAPOLEONE . ' S OBZWOM NA DORAY KOD VATERLOA: MORA SE PRI- ' ZNATI DA ODLICNO FZGLEDATE. . '
 26. 26. FANTASTICNOJE u . v Dvo ? JE UREDAÉJ ZA RAS- HLADNANUE pposronz- UA. MO`JA DUYNDST DE ~' DA DAZIM DA TEMPERA- TURA NE pDsTANE DQE~ VfSOKA . DOSAO YAISTA 't' ` : h , j . CD Ti SVODE » _ CARSTVO. ar'- Já* CUDNIH STVARI/ ALI 0v_<L-~~ I' po2|v M TENAVE ERU. NDCES u ZELENI nu PLAVI SEND~ wa? Mý 'v ų 'W' STAIMAU " z 'ZELENOMP I] ONDA Mi DAU PLAVI. KAKAV DE TO YVUK? , ?A MOUU D SLOBODU! _í N, NISTA. FRI IDER sTALNo ? UJLHOCE LI TJ PRI- UAT! HLADNO m- VO? -
 27. 27. mm 5* EILO DA SE sADA BLOKUJDTÉNJ m: DEADT. rzęzAaAvzMo POSLOM? ALm/ EC E BAVILA sE pszxznzArssEų Jac 99.4 DA M: aspmčAš: SAM svE DEKLA ~ ~ I; LWSDENTOQU DA. BILA JE MAUBOLUI , MEDDUM U LONDONU. l UA SE DOMALO DA- ZUMEM U TE STVA- IÊIJEDNOM NH DE SARA OMOGUCI - LA DA RAYGOVÃL RAM SA OCEM. IZVINl/ UVEK SE RASPLACEM KADA SE SETIM . MOG DOBROG TATICE. UMDO DE. ZNAš? DOK JE ano žtv m MI sE NIUE DEšA- “ A A " VALO. JEDINO SAM D' v MU ZAMERALA * šTo SE ožENao SA SAROM. / . ..í'
 28. 28. DDZNAJES LJ LJuDE Kom su DQLÊUSTVC- 4 E, VALSSINCLNOU / x A NIJE DA Mi JE BJLA ANTipATłčłJAr ALr MISLJM DA JE ON BID EuwšE DOBAD ZA NJU. No. DOBQC. NA~ STAX/ l DA DOSTAVLUAÉ PITANUA! I X LORD DAMSENI , ų_pí. àií HMM. ..DA Ll UE NEKO OD NARAVNO DA NJIH 1MAO RAZ GA DA MR- NJJE/ STA TI DA- A NA DAMETV ? I TVOÉIU MA EHU? DM RfCARD JE ELIZABETIN Muž. NE RAZUMEM KAKO PODNOSI DA GA NEDRESTANO vAreA . MARGARET I LORD DANSENI su SAMO DRIIIA- TELJI . VEROVATNO MISLE DA su SUVlšE STA- m ZA LÊJUBAV. JA VERUJEM DA JE COVEK UVEK DOJOLUNO MLAD ZA TAKVE T xX/ _ STVARLATI?
 29. 29. N/ TETA , Dl - [gra TEK DNAKo. .. , - BOUIM SE DA NEMA NnšTA sLATKDDžEK 'JE UBIO ` sADu/ NDE SMELA DA GA DOZOVE; NJKAKO NJUE SMELA. .. sARA JE UCINILA MEÉTO ZA- ISTA uZAsNo/ DZEK CE NA~ sTAvm DA Dams: - GURNA SAM/ VERU- *X JEM UTAK- vE STVARh ZNAš?
 30. 30. f A TO vnEME ELIZAB_E_I. .. MoRAš DA oDEš. DRAGI. m - čARD s: MOGAO DA STIGNE SVAKOG TPENUTKA . DE HLADNOJKAK- l w STPAÉU! 0B~
 31. 31. NE DOSTOJ: COVEK KDJ: B: ME MOGAO 'ZAGQEUATL. .OS1M: | MDZDApžEKA: svA: <: DUT ZANLAD- Nl -aAš KADA ODLUCIM DA OSTAVIM DICE. JED: No JE VISKI U srANJu DA M: :na: T: TDpLoTu. AL: .To NE MDZE BITI JTAKVE STVARI DEšAvAJD sE SAMO . u FILMOVIMA STRAVE : l, . . užAsA. , _ v KAKO UETO UYBUDLDłVO/ SVI SMO CU- Ll NUEGOV GLAS/ A SAT KASNIDE SARA 'JE BILA MRTVA/ łãj ". ..DÉZEK CE NAETAvm DA * : ýf : p : <, ' ua: ::A. s:c-: u:2NA SAM. .." žwoT EM: * ~ . l* BÊZ SARlNIH k . NOCNIH SEAN- s: B : NE- : s IZDR : vo A DOSADAN. ..
 32. 32. A OH: PONOVO CE MI DR AT! PREDAVANUE ? BOG PICA. A KADA BI TEK ZNAo šrA sAM DO MALO- cAs EADILA/ SIROTI TJCARD, MDZDA SAM sw: - šE ZLA PREMA NJEMU. AL: ...
 33. 33. 11:. OKTOBRA 4996. DžEK TRBOSEK JE UBIO ELLZABET DEVED. ImKoJU sU sv: MRZ-ELI. l w" ""' x V` JKS? ' ". ..DRMTDUT Z x SAM DDZNELA / ' `~_ »"âã : EHNSKD UZ- E ' / BUDEPIDE! " / A f " E: r : ` _AN j' / I J ` Â NUENA POSLEDNDA MISAO BILA DE: uOH: L OSETFLA SAMMNAÊTZAD SAM OSÉTILA. .."
 34. 34. A UEDNOÉUQLIC! u REDžENT STRITU. .. . ,_ _- , ` . A “. *%žï " VRAGA . POLI- cAJc: EL: ZA- DEčATlLl JE/ ALI T ' JE VLASNICA : MA- l ? AM DA g LA MNOGO NOVCAAJI/ _ TO JENAJL/ Enox/ ATNLJE. » sro ZA KODIM su sE OD~ wJALE SPiRITlSTIÊKE . D. SEANSE.
 35. 35. SAEA JE ELGUQNC SE _ . ` '~ ' AL. DELA u DvoJ FCíTEíD: ' D' . ~ " ' NDLSE. DDBRQDA LILDNLLO : QU- . - - ' “meu SD : gE MORAUU EQ: NA l _ _. _ ÉėDNO DA błę. w", jíz5ïo t” ““ - 1 7 . , SE DCïkïFłE~ NApAvNo, D SPRAVA JE NE~ . STA SE 'TO DOGADA? CIN: M: SE DA JSECAM KAKC: HEÉTO D0~ _ AZ: :Z v:5:: :E. ,.
 36. 36. HAlHAlHAloPEï , cEęooKUšAr: DADRO- DES NA eLuMAčKoJ A AUDICIUPDAFZAISTA s: KOMlčAN/ . NISAM NAMERAVAO ` DA IDEM NA AUDICIUU. : <ADA BUDEÊ sAZNAo ZASTO sAM sE OVAK OBUKAD. VISE T: NE am NIMALO sMEsNo. ?ELIM DA ME UDOTRE~ BLš KAOMAMAC/
 37. 37. r: MAQJJJNO/ TO JE STAR! :aL: c:Js: <: TDM: DQLPA-ZWICA ÉENSKDG ODREDA sE OBUCE u : ZA OVNU oDEčumEosETA N U SUMNJLVIM KVARTOM : KRIMINALAÊUE UHV - CEN! TA MISLI ZAšTo DA NE? SAMO : ZAD: ZNAo sAM / MDJE : DEJE TI sE NA ULICU/ DA óEš Dmvuč: svE NIKADA NE D0DADAJu. UvE: < s: _ LONDONSK PSIHDATDEMAU MI ZAv: DEo šTo sAM DAMETN1- l DE/ GR : OSTAVI SE J: OD TEBE. u :2EDu. sAN: o NE- GLUPOSTI I Moa DOSLE DA TRAZLS MUJU I: I. HALO? :<o JE TA- D-žEJN/ DPAGA , To s: MO? OH: ODDOSTFTE: T 7:? NEKA TE Mot: IZGLED OTKODCAO M: sE . | NE DQEVAR! .: DOD ovE GPUDNUAK . I A ~ sMEšNE ODE E KUCA s: z~ cE PDAVOG MUšKAEcA . DA SEčNADEMO E
 38. 38. Y EUZABEI' JEM vA. DZEK JU JE No As UBIO/ BAÊ U VREME KADA SMO T: : JA : an: u MUZEJU. .. JEs: L: Cuo. Gbučo? DsTA: _: sMo EEZ DOSIA. PA . ODOH DA sE m - svučEM. AKO T: NE: <AD BUDE ZATREBAO MA E. - MAc. SLOBODNO M: VLšE M: N: JE DOTRÉB- NA TvoJA POMOC . ovAJ onu' Gl ZLOCLN ME JE DOTDUNO OSLOB D: o KRIVICE: NE SAMO ZATo To IMAM oDLtååALr :3:. vE : ZsoG ToGA N: - SAM : MALA NIKAKVOG :2AZ- LOGA DA UELJEM ELIZABET. PREMA oME. NE MDRAM DATRO : M NOVAC NA E aAs 5AM po ' MISLILAVDA s: : FAMTASTICAN : DA NECu MOÉI EEZ LO DA SE vEN~
 39. 39. _SuTxgęgAN . .. CIADNA MADAM DEVEJ! DA SI DE SAMO VIDEDu-NE ZNAM KAKO DE 'A TOBOM. AL! MENE KRV U ASAVA. MOYDA n 35575. MO~ ? DA JE TO sT/ Anno NlšTA . NEMA NIKAK- vm TRAGOVA . ..on ~ SAKA ILI BLATA SA - CIPELA . JOÉ cu DO- VEROVATI DA ? JE TA? MANDAK ZAP NE pmčAa GLUPOSTI . I spuznnsïnč- KA SEANSA as BILA OBIÉNA DREVAPA. DžEKovA nMATE IÉJALIZACDA" posma- NUTA : JE POMO u KRužNoe HOLO - GQAMA KOÉII se NALA'ZI NA PLAFO- NU/ A AKTIVIRA se DæmsKoM NA Howe M JE TRODIMENZIONALNA SLIKA KOJA x V _. SE KRE E. DOB/ JA SE PoMoCu LASERSKIH ZPA- uosrALoMJI. TO ? HAS 505.15 . KA KOJI SEUSMERAI/ AVU NA Pov/ ?š/ Nu on P/ ?o- 2 _ on MENE. NOCAS S__AM 'TE vu l w. . v * DEO KAKO ULA'Z}S u KUCU ~ . sms SARANDOFJ. '1
 40. 40. NE/ MOUA BABA! NISAM TE šALnš SE ? NARAVNO DA NE ZNAčI. NE UHAF 510 'AKO B* TQEBALO- ž DA LI BlSTE MI BIH! STARESlNE en POL DEL! voLE ME u DOM OUNO SAM DUGO U 'SLU DOZVOLILI DA u- KADA a: zNAu DA UOD E nAz- SKOTLAND _ Bi DA BIH DONEKAD MOGAO DSM U KUCU? _ GOVAQAM SA OgQBQM DA pQEKRÊIM PQAVILÃ. l _ , f V gço S; TL , MOGAO__SI DA SE zAnosuš u DOLICIZII. Doano. NDE VAZNO. KA? : MI. šrA Mlsuš o OVOM 305 5025 oo TosA/ Y šTA DA SE DADI, MORAM NE Mosu DA 'n opreo- DD MEčEeA DA *Zum/ mano STE sTo s: IZVPGAO w UE DOTREBAN POSAO u men: pnor-'Esmu ICOME NECU wum KONKU- ssrnAžnTsLaA. nENoaumA SAM počEo DA se BAVIM nrzoučAs/ A- ' ~, DiE/ c 'nzaossx as SAMO DEDNO oo DE- . ýgf vEr MIL/ IJAJZDI NZJEGOVIH IMENA/ DosAo ? JE MEDU NAS DA MAS -" ' umšn/ /. .. mas vAmDA PA. ISI DA łMA DEVEI' MILI- smu NÊJAK : mmm lMENA? 'ZATE SWARI/ . , , ?AR NE? _ ' f'
 41. 41. HMNJZNAÊLIMÉQESUÃE VAS MO- AIG HOčEš DE MIELUENUEPPA/ SMÃTQAM DA SE šALIš. DA aEsAmNA smDmsTrtkA SE- UDOZODAVAM ANsA ? AISTA DQOBUDILA DAvoLA. ` . DEDNOSTAVNO RECENO: MISLIM DA su LDUD! Kom su am NA sE- ANSLVIDECI . AIn/ AELwDžEKA TnaosEKAA/ EnovATNo neuan- , u eLAvEDDEMAToMEnzuzEv l : SAQE sADANDoN n ELIZABET . UEVELS/ AKO OD Nam Bl MOGAD BITI UBICA r ? BOG TOGA SAM NAQEDIO SVO~ : HM LUUDIM DA OD DANAS POMNO NADZIQU RI AQDA DEVÊJILMAIb GAQET KQlSTl l LORDA DAN- " SENIDA. NEZELEO SAM DA KA- ? EM DA SE u SVAKOM CovEKmu NEKOM DELI- Cu NUEG vos MOZGA/ KRIDE NE o DAVOL- 5x0. NAZOVITE 'ro Luoošcumxo žELnTE. .. . VEQUUEM DA OE DRIYOR žENE-MEDDUMA 122:: - am USTA IZLAZI aoo- DLAYMA moe/ ao : oo osErLtnveu OSOBA IZÃZVATI NEKU vz2~ sru šoxA. RAZUMEMMI SV! BhU lSTO VRE' MEWIOGL! POSTAT! žmvE. mu . g DDICU o DAVOLLMDAKAKO/ NE vE- ~ nuaEM, ALI sA OSTALIM SE u CADENMODLUCI DA NAmDNE NEKUýPRO- LAzNscu u soNou. BO- an sE DA NECu D0~ CDM SLU NE stamme, KOD MENE SE UVEK ? ADO- sLm . PA CEMo uDvoaE . . IZVRGAVATI RUGLU azo-
 42. 42. 14. . l . l 41 n 1/ _ , , , A/ Kr. u. . ly” I/ ų/r. V D. . . . ISTE xžEčEpu. .
 43. 43. KO Ly T M! SÉ O -lNi r OUO UE MEK DEcfnA xx A . , , - 9,. , .Ab "' < p, r . šrA u DES l SMISLILA OVA STAPA vEšncA?
 44. 44. / xø/ æ/x. l 7.1115 _ Én . _ E. 9,? : . 5:: . . ..á . . : - n . iføbøø-ø-ø-øiøuøøaø.
 45. 45. VOLELA am DA wow LICE INSDEKTORA 45 BLDKA KADA sAzNA DA sAM POBEGLA / DA. HERBERTE g; ' 0.? ME? AMNJ-lüógšgšłlłj KA E / _, KAKO JE STAIZA l MADAM KRIÉT l UMAKI ^ ( NADBoLmM LDuDnMA ` . l L A, . n n 0 . 'v' , sLAN DADA I "f _ - * ' . íxä xx. . MoL| M?. ..DA, HAUARDE. RA- YUMEO SAM . Loan NsEN| . SENILNI STARACI AN! ao- LE NIKJJOBEGAO DE NAD- VE IUIM MOMClMA rz sKoTLAND 'JAQDA . NE. HA- LIARD . NrsAM L3Ur. ..sA~ MO UTE usm čINI TE BUDEM VIDEO! MOUI NAUSPSOBNIUI D! ONDA . ..LEP NACIN DA SLEJEOVIE- KU DOÊEU DOBRO SPA '
 46. 46. STARA LIS| CA. ATI. ARCIBALDEI' M KAO OD 'ÉALEI DE' ï KAKO 'JE ovo szoMANnc : DRAGA . DECE? zArz TI SE NE A DINO MI 35 BILOTEFr a MOUA MAPGARETJDONA MOSE CINI DA DRETERUUED; KO DA sE DESIM BOL ARCIBALDE? 4 A NICARKE n DOKO- b DOB: DBl20.'DAS o SLUSALI msDEKmnA BLOKA. ADA BISMO MORALI DA POVEIIMO U ~ NUU POLA SKOTLAND UARDA.
 47. 47. ?AQ TAKO IZGLEDA , MožDANnsAM KADA SE NEKOME Nu<ADA pno - RERÊZE VRAT? - -~t~-_ 3 BFLC DE EANTAsnc- _ , , - ' zNAšJoš SAM l NOIZAQ NE?1 JA OBO' w* l ' v , “ MLM) zA BRAK 1.. . l s ? AVAM FILMOV ? QA-vų-l, A A *v « ~ , ' “ VE š LJïAsApo TO ~ ' ~ A 5N1oTAø<o DOBAR - PAR/ ZAÉTO SE NE _. BISMO VENCALP- _
 48. 48. PPVO ME YAVEDEÊ/ A w' 1 “'53 ' Syo-“NU MI VUKO ` ONDA ME NADUšTAš~ g * V DLAKA . I ovA DEVDUKA DA DOBRO: BILO JE í_ _ Â ' " j 35 2A|5TA LUDA _/ pp. .., LEPO DOK UETRAUA- í n c Q am 50.5, DA po- ~ Lacrrvušm sw “ i U DEM KU nooaszo D" - í A . SE ISPAVAM. MISLIO SAM DA éEMo - . . 1' “ BDLUE DA SAM UME- DDox/ Esr: ROMANTIC~ ~ ' = v STO NDENEčEDAs u No EčE, A KASNIUE » BIOSKOD POVEO GRU- M DA DONOVO SVRA- » ` , - -. ; h *rm DO MuzEDA A ? my
 49. 49. :ms KQíSTI/ SHVATATE LI šrA STE učmru? ZNATE u DA VAS DE POLA LDNDDN- . SKE POLICIUETPAÊILO DO GRADU? - A ZDQAxJO, [N DEKTORE BLOK z TRA : TE NEKo mom: z A DQU- * GA DOLOVINA DręDïáA DOLOVINA DE DöKušAOAUGA PRONA- DE LOIZDA DAN5EN: DA KOGA sn: pm: DESET MINUTA DOVEZLI DO KUÉE. POSTAVICU : JAN: DED- MORAIIU DA ISKODI- No DITANIJE: ZAR NE MkSLlTE DA sADA N: DE was . .ví STE VPEME KOZ1E| M DE 1 r _ 'j ME A AKV ÉALE? : A DQEOSFALOJER Bi : N: `e~ SVAKO ? ADOVOLUSTVO . . MOGLO BITI POSLED- člNl . w SEÊDA DE OUApEl/ OÉI 'h A rcAwoMALo UDARENA z `
 50. 50. ' DA. ..AL1 MISLIM DA _. . DE svEovo oor uNo - NEpDrEEaNo. EK _ UBIJA SAMO MLADE : LEDE ZENE. PODUT sA- : zE SARAMDON : u -. .. ELIYABET DEvED. : ons NA ErDAžND: :z- LA'Z : NEMDDTE DOÉVO- Lm DA VAM Doš DE~ DANDUT UMAKNE! 2:: AH. DA. ..SVAKO`ZA- " ? l DovoLDsrvo Mo'2E ' MI : am POSUEDNUE. . '
 51. 51. SUTR_ADAN DPA A DEVOUKD/ SR N SAM STO 'TE VIDIM! UA. .. HV AlALb. . ZNA 'ZA MAR-
 52. 52. DA. INSDEKTOR BLDK ME DE r OBAVESTIOJZGLEDA DA : E ua: ~ 4 a cA D: o u AuToMDa: Lu. sAx:2:- t VEN NA ZADNUEM SEDlšTU. NA~ s KON 'zLoč: NA DE DOBEGAO . , umzxos DoDAčAmM POLI ~ . CIUSKOM NADZOQU. GDE MARGARET LOST! NISTE N: DoM: sL: L: DA OBICNO OSTAVLZIA e: MOGAO am u AUTO- KoLA, NALA2: SE PRO~ LAZ KoD: voD: U DO~ DRUM. UÊAO DE U NJEGA I NESTAO BEZ TRAGA . DA SAM GA VODEOIMOG SAMmALI: SADA JE KASNO ? A RAIMI LDANUE . GDE su DoucADc: on. REKAO sAM : M DA IDU. VI~ : (03: BI TREBALO DA šE NEMA POTREBE DA PAYE NA TE CuvADu . v MENE . INSPEKTORU BLOKU SE TO N: DE NIMALO SVlDELO/ ALI ME DE. NA sRECu. IPAK posLušAo. SRAM VAS BILD! NA žALOST: NDE SE NIKADA NE' ` čm vAM ones - du DESm . MožDA a: DTEK MO- NEM LEDAmRA- GAO DA ME sDAsE OVE / vrrE GLUPO- VEšTICE . . T: SAM MU DA u sE žALrr: UPRAVNIKUSKOT- LAND JARDA
 53. 53. KAO 'sTo vrDIš. NADus'r| o SAM LONDON. ?sum DA NEKo VREME PROVEDEM ~ DE, A MUZDA SE vnšs NECU Nl vn A- . nu | :ONDONU NEMA NICEGA -šro a: DJLAN Doe? čuDNo IME. ..ALI Tvozn DRIDATELU! su n Mom _ PRIUATELUI. DILAN . ~ . HVALA- DOG n 'JA, *ORDE DAN- PONOVO DA- . sENï-? A ME- 0121945.. t f NEUEON Vl- NE, ä. ÊEODPRL 2DI2Avo. LORDE ISA ovwa STADOM NESTO NDE u REDU. UZGRED BUDI DECENOFINATE Li ÊALU o Lomu KOTJI UETELEFONIRAO KU- Ca s REKAO SLUZI DA žEu DA rzAzeovAæA SA souom 'zsNoM . SLUGA pečsznžAo MI as, AU MADAM as u spAvAóo-. n sos: SA NEKJM ÉOVEKOM nVPLO DOBRO 'z ooeovom LORD . "umrre PEVOLVEELUBIUTE iH OBOZlE/ A ONDA se REÊITE OPUÊUAG usxopo se SLUGA vrzA- 'rnuzs SLUÉALICU s RECEmU REDU ma, LORDEQ' uODLlčNO 135515 u UKLONILI REVOLVEQWMDA; Masraz. BACIO SAM GA U QIBMUAK". HKAKAV PIBNUAK? u MOUOÉJ KUC! NEMA RIBNUAKA! "
 54. 54. .. .NAP TO SADA KADA UE OSTAO BHPOLICD- SKE zAšïrrsųzAleovAszAo SAM SA svuve NDE- GOVIM DQDATELUIMA n moue 1H DA GA UVEBZE i KAKO DE BOLUE DA GA čuvAMaMGDuTnM . mae LJ su MI DA : JE LORD TVRDOGLAV X TU se NušTA 1 "`t3xV/ EK' : NE MGžJaAčrA SA RJCARDDM OSUM mzčmn , DnšAo NA SASTA ~ NAK KOD MINSTQ* A. DOSTAVLUAM DA BAclTl A “Ekt '. J BEHMDEDIHO u šrA SMO sJGuJ2N1. r * 35515 TO DA LDDDA DANsGNmA MOžE- MO SLOBODNO SKINUTI sA Lvsrs vošro su Mom Lau- A Dl mmm NA NUEGA. ALnoN n A DALTJE DSTAD člNl MI SE DA as ásr. u VREME 2Loč1- NA : JE SPAVAO KOD svous KUCEJTAKO BAR KAžu MOZII ~* 1 GLUDI AGENTLSEM ' TOGA. LEKAR as . ę UTVQDIO DA : JE UBł~ cA MIS KPISTI Kom- sno DESNIJ Rum, A RICAQD DEVEÉJ 35
 55. 55. REDU I. l 1 N. vyųx. .. . . J . . . . . m. . , A I . .. I . q J . a x. .. , , .. . A . _ . .M : . . . L . . . .. . . ..AJ J , J . . . . zu n. .., . A i. Lu. .. Az. . . , J i, , . . . r , : . . . :Ja , _ H z. . J . . f. .. ,., H,. J__. .JJ. ... . . a . ., . .. .J . . J H M. . w. .. . aw . , . , .., . _ JUL. . _. .. i. , . ,.. ._ . .. .J svAKAk EATD VREME u nstArwA DEV : J
 56. 56. AKO SE ? AJSTA RADI O BILI NA SE~ æm ON KO AK A a m. , m OUE wa REF. K H : JADNJ BLOK/ NIDE 1AsLužJo ovAJ<o NEÉTO. A OBOZJICA vA OD oNr ANsJ Nm
 57. 57. `A _ZNETE LJ DA DE aETQJ/ "EN BIO TAJ<o , GUJV DA 35 cELcJG žJvoTA NJJsLJo DA as sLJJ<AJ2v _ '. :'-. ,;' SRE` GQUCO JE rANTASJJCAN : m: h NE? HANDE 'JE aJo GLLIMACJ - A~ G GLEDALA SAM NEKOLIKO NzJs- 'if EJOVIH FILMDVA. ę ' ; DžEüN MJ DE REKLA DA SE BAVITE NEKOM V vusrom JsmAžJvANzJA. JJNEKOM vas-ro I DA. DOBQO s'n; se J2J2A7JLJ. , :gf čOMJNJSAM ff; JMAoTo å. zAoovoLtJ-
 58. 58. u OVOM JIODNJKU så DDJJREMGNJD pm AJJLLJL; - : JE DQIKAYA OKRJ/ Avï. ." RAD! se o DEDNOU MOUOU J2oDAJ<J KO- : JLJ 'JE uBJo NåDgšNATJ zLoCJNAc. KD ZNAJMDžDA E EK _. ~,-- vm NApAïrJ J MENE JDA , si . . CE U Dvoxzcu BOQA . HOVITA OSOBAJPA BISTE SE g. , vm DVA DRJ / DOBRO ZA - , - 4- aAvLzJA~ J PRSLIKU DA SE UPOYNÃTE SA SVO~ CDMJDAVN PREMINULOM SROD- - NlCOM. M DA UE NEKA DU- *rf a? l DA DDDJJEJJAD čAD LJ _J GJBLJDTECJ?
 59. 59. HVALAJ ARCIBALDE . UE- SAM LI TI JJ<AD REKLA DA 51 FANTASTI- NEJ VI NEéE - (TE. LORDE DANSE' NQ/ éšx 5 7/ ON SALUO RU NOU BOL: NIIÊAD Ml DE JN- SDEKTOR BLOK . RICARD DEVEU 'JE NESTAO -' NE QADI sE o SALJ: KAO u SLUCAUU MADGARET KRISTI. DEVET) ? JE UZBJLUNO DQ/ REDIO : JEDNoG POLJ- cAtJcA . ..BLOK : JE UVE EN DA : JE DN JJDYEK", A l : JA
 60. 60. Noėeš LJ rzevoLvsJz? 7 NE GOVORI GLUPOSTJ, AKO TEBJ NETIZEA: ' GPUCO/ NE JvJJsLJš JA BIH GA 0 PA- ~ vALUDA DA Bl DžEJ< DO ? AD 0- n J<uCAo NA VRAT v' U ę. V "t y A ~ . m 1 . , ui.
 61. 61. INSDEKTOQE BLDK! aos srE ovDE? vAsA 1 *v TvJ2DoGLAvosr posm- : JE NEDODNO$LUIVA . . LEDO SAM VAM RE ' > LODE DAN-' A . ..osAvL-. JAM SAMO svoau DužN | STOMOGU J<AJ<o _ J BIH sDJ2EčJo : Jos : JEDNo uszsrvo. . SAMO SAM HTED DA vANJ J<AžEM . ~ DA MOUI L: JLJ~ ' - DU SAM BA ULDUDNCI/ OVAU MOMAK NJzJE LDš. AJ<o PJ2EžJvJM . zAJsrA óu A JJJ NA CAD.
 62. 62. OPQOSTTTE " MI. ..ZASPALASAMU G NEVERWATNO! DžEJ< KUCA D- "' vAs oDvEsrJ NA VDÃTA IA ONA sEDNE U -~ DO SOBE. FOTELUU I 'zAsDJ . SVAšT , . __ . LJ' km . - L* JJ GA NoaA/ vEčE DAG IMAM
 63. 63. l f; UDTTEJDRIÉJÃTE- ' __ ~ L'JU. ..OCEKUDEM no- * SETJDCAJALJJ/ Joeu 'J DA VAM DOSVETIM NEKOUKO
 64. 64. ' čEJ<ATE DžEKA-. zAJz NE? zNAčJ I DDLDCJLJ STE DA MU sE sun TAKO DEJ STAVTTEDA GA LJEJDET J J TO : JE oNo šro , , J NAMENAJJAM DA UCI NJM. NADAM sEDA , cu JJJJèATJ SEE- ZNATEJVERUUEM DA : JE _ 7 MLADJM LDUDIMA 'TESKO H DA DOVEDUZJU DA BI sE CovEJ< LJ MOUIM GoDJNA- MA MDGAO zALzJuarrJ. , MEDLJTIMJDA sAM vo- , - *J LEo MAQGARET J TA LIJUBAV : JE BILA DE DJNo šTD ME 'JE DADOVALO. A SADA SAM A SADA ME: DRAG! 'DRI- UATELUU l OS- TAVITE SA- INSDEJCTOR BLOK. NJ vJ. NJ BILO J<o DRUGI NE BJ MoGAo DA ME SPQECI DA , sE oEJDAčuNAM SA NzJJM.
 65. 65. ' . ..JA ONEVERUDEM MNo o : . - I DA E DžEK USDÉFJ7 spa g, V _A A - _ . g/ DA SE ar:0905 razo: LORDEJ. ' l; J r . . 1 _ DOLICIUSKI xorz- V. ZAQ J>oNovo? aAš sAM DZEJMSU _ DDJCAD SALu o UEDNOOKOM čuDovJsTu SA r<o: JJM NJr<ADA NE MDžEs J2A2GoJJAr2A~ TJ u CETIRI OKAJ J<ADA sE ? Atuo KRIK.
 66. 66. KOGA . ..JLJ sE BOL- NICARKI sAMo učr-
 67. 67. SFO MU GROMOJ/ A. "PA ovo DE. .. ~`__p__. _í-ł Bl HTEO DA SE ISRA- MO UJHOVA l HA" DoDLrsrrTE MJ DA PRI~ METIM DA'0VO aAš NJDE
 68. 68. » A ` DoEnozTo zNAčJ MISTERJCIME arrJ MoGAo DA u - MD" 1:) "" J DA SE DvDJacEM NJM OVE KRVAVE MQLUEHOCE LJ - “A “MMM” . J<J2ECE J2A7GoLJčE ALxoHoL l vArA BITI ^ A PRIKAZA ~ L -. - A ALI. ..TI2 U- TAK ! M A JE OVO SA~ i SMATRAM DA ErLonD DANsE- NrMonA am
 69. 69. sAMo sAM HTEO - DA DcJzovEM BLO- J<A. ..JDEM Do D2EDN. srANr . oJrDEr NE Duš~ TAD Nrr<oG u . BIBLICITEKU . r W NEMoD NJTJ J ` ULAZITI DEsJ Ll TJ PUCAO? DA LJ sJ DEJo j Dr2JJ<AzLJ7 ~ / ;. z ï . na. .. om. .. wa. .. uu mm C U P
 70. 70. HM-. .ODROSTFTE MIJALI SADA NISAM y ` U STANUU DA VAS PA? ` ` . VEDDIM NÊKOM OD '-“ x 4 "A GRU g' l Nr vAžNoJ . J TAJ<o - _ NAM_ Nr: JE Do DEDNo DE DAsNrmDEvoDcJ vJšE NEMA SDASA . ..CAK l KA- DA BISMCJ USDELJ DA J2JDE- MO GDE SE TAD NESRE NJJ< mr : JE. NE JJERJJDEM DA BISMO MoGLr DA 'SJTGNEVJO NA
 71. 71. "IIU/ T* “ T _ g, . . r
 72. 72. _T i' »
 73. 73. ,. J 'JJ J JV* . J , I'm* “wy , JJJ ll| """`.1l'. |lv l VAJJYJJJJJJJ*ÊJJJJJJÊ IJJJJJJJ / _ . . H ' I' _JÊJJIV ížïłjłiüivłjmlíł”AmmmúłiłjłjfiíiAilírmžrüïžjMJJJJÊÊAJJJJJJJAEmiifłųiíłlÃJWIIÊIJJJJHAAJ
 74. 74. DVORCA. .. Doš sMo ovAMo. .. , ZNENADA SE ' . ..A ONDA : JE sAM seer BASTUÊIQADO ' . 99557” VPAI' cEoDE DA DLA~ čEMoLro ME DE DA Mu ODROSTIM. .
 75. 75. SASW/ IM DE POLUDEO! 'l , MOGU TI RECJ DA Nrsr Loš DE- , TEJ<TJv. DEDJNA TJ DE MANA . /., ,_ šTo NE voDJš - _ ł. DDvoLDNo DA~ D ,0 čUNAORE~ _ '- JJoLvEELJ m. mz. mm . n HT A 7.
 76. 76. .TO 'n NECE DOMOCł. INSDEKIDR BLOK SAMO o Nme ST16AO. | STOVREMENO. .. 'w ' ' 474 K E/ ALINHSLI . . DA SMO GA rzem- mu; NIUE Moeuós . ..Neno ZAISTA mas M . vozns TAKO DOBAR AUTOMOBIL: A uns-ns u _ smmu DA swem-rn: STARI/ RAÊIMOVANI _ VT . pAžnzamox/ DE INSDEK- 'rou BLOKWNAREDENZJE * _ SVIM DÃTPOLNIM KOLIMA: won/ mm : nuo-seu v FOLKSVAGEN KABRlOLÊf/ A REGISTARSKI 31203
 77. 77. A šïA AKO DGVEDE namate? - WA: "N, ODUVEK su ME uz- BUDIVALE nrznčns su TuAcmE . DA SAMO ? NAš KOLIKO SAM m oožIvELA oo KADA 'JE E ovo DO- Lol-u ALhTl TO NIKADA NE B! SHVATlOJIEMOZ! SE ' ' n STAVlLA SI Må” ` UVREDITLALI ODMAH SAM DPIMÉTILA DA NISI NU? U DOG? U BAÉ UAKO DAMETANJDAKzKAKO Sl OTKDIO? RUKU/ W” , / " ' DO VPAEA LEVAK . ' GODINA- _ MA SAM GA DO- »: ?NAVALA/ A Nl- * KADA NISAM v ? ADAYILA 7.63 q HVALA TI NA upozonsmau. .. HM; MISLJM DA SMO MOGLI DOSïATI DO- ' BQI DDIIIATELUI . DA u Bl HTEO DA MALO DRIčAMO? UB! - u TE TEK KADA j poucAucl BUDU sneu u MUZED.
 78. 78. 12551 ču IM DA s: pokušAo DA ME SDA- ` SEÉ I DATE ? JE DEVEU UBfOJZATIM SE DgKAUAO ? BOG SVOUIH ZLOÉSNA l IZVR- IO SAMOUBISTVOJVUCI UVERLUIVO/ ZAR NE? OVOGA PUTA cu MU sTAvm Nož u pram/ u RUKU. ZASTO? ... REKAO '51 DA SAM DOLUDELA/ AL! NISI BID U DnAvu. LUDACI UBIUAUU m zaos CEGA/ A : JA SAM IMALA RAYLOG . ..vRLo DoBAæ RAYLOG/ uu. sous REčENO/ O NA~ SLEDS`IVU MODE DOKODNE MACEHE. KAO ? ro SAM TI KA- , , zALA KADA SMO SE nrzvr pm - ~ SRELI: u sLutAau I/ OBICNOG' UBISTVA BłLA BIH PRVA NA LIST! osunnnunčennn. .. mum de TE PAMTITI KAO VšL KOS HEROUA, FANTAS- a NO/ UELPSTA 51 NEKO kAo 'n Dš MOGAO p aan? . ..DA SAM ? BOG TOGA SMłSLILA GENIUALNI PLAN. REÊILA SAM DA UEIIJEM SVE KOUI SU PRISUSTVO* VALI SAPINOD SEANSI n TAko SAKRIUEM DRAVI D MOTIV ZLOCINA.
 79. 79. A UA? :rEsAM u IUA " ano DEO wors IIGENF 'JALNOG" PLAN A? JA SAM , ųzmzsuLmnžsk/ x.. . JA SAM NAGOVORILA SARU _ DA NA svoaotv GLUDOI! spu- Rmsnckcra SEANSI DRIZO~ VE 'TRBOSEKA . 0H. Tl sn IMAO UEDNU OD NAUZNACAUNIDIH ULOGA . CINDENICA DA sAM TI se OBPATILA ZA POMOC/ KAOJ Mo- 'JE DRILICNO 145025213- NO PONAÊANUEMO- RAU su UBEDITI po- ucaau DA sAM GLU- pA r LAKOVERNA OSOBA . ..A INSPEK~ Ton BLOK : re umA- vo TAKO I Ml- suo. KAKO s: DOCINILA usa- TAKO DE. DDGCNDRI- A ZATIM: ELIZABETMNAKON šro sMo SE nAs- gn/ A? poCmMo op LE sMo 55 DA 55 Amos TALI: OT1ÊLA SI U NÉJEN STAN I UBILA UEJO TI SARE. ..OD poCakA MO u MUZEDU KAKO su mas BILD NIMALO Tsškcznpošïo DD MUZEJA SAM se PITAO ZASTO M! ISDRICALA svs o šA- DO DEVÊJEVE KDÉE IMA SVEGA NEKOLlKO Ml~ 'JE SAPA POSLE SE- u Koau as 15 vEtEm NU'I7-'x VOZNOE/ A VREME SMITH NFJE MOO O Bl- ANSÉ NAPUSTILA ku- | zvELA. Ako NISI ZNAO TI LITVRBEND SA PUTPUNOM PRECIZNO U- CUJSLA : JE TEBh HOLDGRAM 'JE BID McmA mmA. TlulLl DA NA~ STAVIM UA? DOBRO. :zv nsuo sAM se zAaAv- LDALA . ..MARGAIZETJNO UBISWO as ano PRAVO REMEK-DELOJJPVO M1 se CgxuLo DA as DO N: JE NEMOGUCE Do LA ONDA MI se IZNENADA mzužr LA DIZILIKA kcnu sAM. DAkAko , ISKODISTILA. , A A ? KODE BILI U BlOSKODU-Tl IH NISI PRIME- O. .."
 80. 80. unA mAzu sAM sE DRETVA- RALA DA SE DU- TIM NA TEBE. KADA sMo sE RASTALLKDI - SDM sAM sE UVUKLA u MAR- eArzsnnA KO~ LA. :<:2A: : PRICE TI DE DOZNAT: UBILA SAM 'JE ISDQED NDSA : NSOEKTORA BLOKA l NTJEGO- VIH LUUDI . NAKON TOGA sAM, NARAVNO, žE| _ELA DA TELEFONIRALA SAM DEVEUU : z DANSENIUEVOG BUDEM u aåln: LOQDA omssnnmm Mu DVORCA. : TO 'JE BILO Rrzrcuas OBZIROM NATO DDAVIM DQU o : TčšłM GA. ATI S: MI: KAo DA 'JETELEFON MOGAO an: Doo KONTPOLOM. .. PRAVA BUDALA: U 'ïUME POMOGAO. DEKLA SAM MU DA ? JE U ODASNOST I l DA ODMAH MOIZA DA SE SKLONI I? KUCE. IAMDLILA SAM GA DODE U MUZEU KAKO BIH MU OBUASNELA O - V| o|5 L: KAKO I TAKO SAM UBlLA DANSENDAA NIKON. sAM mLA LuKA. NIUE DALD N: NA KRAU PAMET: DA PO~ suMNDA u MEMEDSLA sAM u : mamma- ~ VAL: nA pžgK oo- KU : zAMouLA GA DA M: PDkAžE DE SPOLUA . A ON JE ZADDAVDNEC BID u DVORCU. DA BIH TI ODVRATSLA PAžNDU/ :zvELA sAM šALu SA IIOKRVAVLUÉ* NOM UTVARCIW".
 81. 81. KADA SAM STIGLA U . n MUZEÉLNATERALA SAM KUKAVICU DEVEUA TI TELEFONIRA : PA * SAM MU ? ATIM PQE~ REZALA VRAT. 'j' NAKON TDGA s: M: Doš DEDANDuT DOMOGAO-UZBU- N: o s: noucADcE : :NSPEK- , TDRA BLDKA : OMOGUCIO A? ” M: Dn sE : zvucEM : z , ' DVORCA. E: ' EMU 5vE TD. DZÉDN? DvA 'ZIDCI- NA a: BILA SASVIM DOVOLUNA DA sE 02: : LEGENDA D D EKU. DN. 'ZNAS kAKo SE : cAžEz "KAD pDCNEš. NE : JMES DA sE ZAUSTAVIÊM SEM TOGA: MDRAM T: DQI~ zNAT: DA DE a: LD 'ZABAV~ NO. UBlUANUE DE FANTASTICNO . ' HM. .. SLDSADDžEJN. MDGu TI Rat: ~ DA s:
 82. 82. .. .x V my E ? ZA- R OT-'HO DA T~ 1 TECuDEM KA- . _ 0 wcss/
 83. 83. ' . ..ALI UE SVE BłLO UZA LUD . ' ZBOGOM: » DILANE! ODLICNO! DIVAN DR1~ 20:2 zA poucmu/ DA ' s: SE SDASAO: NAš DETEKTIV DE DOKU- sAo DAs suDRDT~ srAv: EKU TRBOSEKU. ..
 84. 84. .4 T. ” [wg _
 85. 85. "DA u DE vošrAuA nGuRA vžE- KA TIZBOSEKA 'ZAISTA ožwa- p LA? AKO DE TD BILA sAMo HALuc: NAc: DA : zAïvANA BO- LOM: KO 'JE ONDA UBIO DžEUN? "
 86. 86. 5,, ,, ,,~;77I4:HI: IJI'W j. , //"'; ,.'r, :9/t“: , A' Aø, ::/ ,""" ' `A - o ` á r 1 I, l , r 'l M' łfý/ ñx: Až, A D/ ( ' A Lłfvk. f I : p: É` , /j` 4%/ M? ” E , /
 87. 87. .: :;: ::. ::~: ::: ::: .~: I:: ~ II-I1H"1*"'| I'= NEVEROVATNO/ U NASE - ONA UE UEDNA : Du SE pDDAv: o NEKI2LU- OD NDIH. .. l DAK koD: UBIUA NEDU NE 51' A: : . LDuDE. A sv: su sE ZATVORI~ RA K “Je L: u KUCE : N: NE pokušA ~ vADu DA OTKRDU šTA SE EsAvA/ T t : :.: : : m: ÃHIIH: 'HPJHIL mm, gun; ų-w. -4.: g:-: ::: :łï: :;s : Hun: l : IH-Ã. HLWãJUVłIHIïï . |:~1.. Ilulvł: Vul-h . :; *HH Oł: . v/: Iull Nul. 'F`4:: : (: :I -IoI-ïr ny. .. Slltxo u: um. IQLIIVI: Mi: - ': :`~: ::: MIN: .: ::: :~: .:: ' C! x _ 'l “l "V : V: I'

×