Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Energoefektivitātes fonds(20)

Mais de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Anúncio

Último(20)

Energoefektivitātes fonds

 1. Rīgas enerģētikas aģentūra 12.01.2023 Energoefektivitātes fonds
 2. 6,6% no ēkām pēc skaita ir būvētas pēc 1994.gada 14,8% pēc lietderīgās platībās būvētas pēc 1994.gada 6502 3789 723 5471 10385 2759 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 līdz 1945 no 1946 līdz 1993 no 1994 līdz 2021 Lietderīgā platība, tūkst. m 2 Ēku skaits Ēkas ekspluatācijā nodošanas gads ēku skaits Lietderīgā platība 10 000 ēkas ir vecāka par vismaz 30 gadiem Rīgā jāatjauno vismaz 6000 ēkas
 3. Avots: https://www.em.gov.lv/lv/media/9739/download
 4. Ēku energoefektivitāte Rīgā
 5. • Zems atjaunoto daudzdzīvokļu ēku īpatsvars • Zema iedzīvotāju aktivitāte • Netiek pietiekoši aktīvi izmantots pieejamais līdzfinansējums • Sarežģīts ēku atjaunošanas process • Nespēja vienoties par kopīgu lēmumu pieņemšanu • Zems uzticēšanās līmenis • Zems atbildības līmenis par kopīpašumu • Zema iedzīvotāju informētība par siltumenerģijas taupīšanu un pareizu renovēto ēku • Iepriekš zems tarifs • Šobrīd augstas būvniecības izmaksas Avots: ALTUM Lielākā daļa iedzīvotāju gaida, kad pārvaldnieki atjaunos ēku ↕ Pārvaldnieki gaida iedzīvotāju lēmumus
 6. Enerģijas patērētāji veic maksājumus par esošajiem enerģijas rēķiniem. Nauda ir, bet tā atrodas nākotnes rēķinos. Galvenais finanšu instrumentu uzdevums ir nākotnes naudu nodrošināt šodien. Veicot energoefektivitātes pasākumus, tiek samazināti nākotnes rēķini ar šodienas investīcijām.
 7. 1. Ēkas iedzīvotājiem ir saistības pret siltumenerģijas izmaksām. - pie 125,9 EUR/MWh: 25 696 EUR/gadā jeb 513 920 EUR 20 gados - pie 100 EUR/ MWh: 20 410 EUR/gadā jeb 408 200 EUR 20 gados - pie 75 EUR/MWh: 15 308 EUR/gadā jeb 306 160 EUR 20 gados 2. Ietaupījums 20 gadu laikā: - pie 125,9 EUR/MWh: 308 352 EUR - pie 100 EUR/ MWh: 244 920 EUR - pie 75 EUR/MWh: 183 696 EUR 3. Ietaupījums 30 gadu laikā: - pie 125,9 EUR/MWh: 462 528 EUR - pie 100 EUR/ MWh: 367 380 EUR - pie 75 EUR/MWh: 275 544 EUR 4. Atjaunošanas izmaksas pie 400 EUR/m2 ir 650 000 EUR 5. Atjaunojot ēku rodas citi ieguvumi (apsaimniekošanas izdevumi, NĪ nodokļa atlaides 90% u.c.) Ēkas platība: 1646 m2 Apkure pirms: 124 kWh/m2 gadā 204,1 MWh/gadā Siltumenerģijas ietaupījums: 60% Apkure pēc: 49,6 kWh/m2 gadā 81,6 MWh/gadā
 8. Nodrošināt patstāvīgu finansējumu ēku iedzīvotājiem Nodrošināt kompleksu ēku atjaunošanu ar AER Standartizēt projektu īstenošanu un pārvaldību Piesaistīt finansējumu ēku atjaunošanai (EIB, EBRD, PPP) Vienkāršot un atvieglot atjaunošanas procesu Rīgā Nodrošināt mēneša maksājumu nepaaugstināšanos Vēsturiskās izmaksas Izmaksas pēc energoefektivitātes pasākumiem Atmaksa energoefektivitātes fondam Enerģijas izmaksas Laiks Atjaunota ēka Tarifa izmaiņas vai citi ietekmējošie faktori, ja ēka nebūtu atjaunota Ātra naudas rotācija
 9.  ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana ar siltumizolāciju, izskatot ventilējamās fasādes (viens no scenārijiem) un apmestās fasādes risinājumus (otrs scenārijs);  ēkas novecojošo logu un durvju nomaiņa;  ēkas pamatu siltināšana;  ēkas apkures sistēmas sakārtošana un/vai atjaunošana  nomainot vecos sildķermeņus, izveidojot apvedcauruli, uzstādot termostatiskos ventiļus un siltuma maksas sadalītājus. Siltummezgla sakārtošana, ja nepieciešams (viens no scenārijiem);  ēkas apkures sistēmas atjaunošana, izveidojot jaunu divcauruļu sistēmu ar individuālajiem skaitītājiem, veco radiatoru nomaiņa un termostatisko ventiļu uzstādīšana. Siltummezgla sakārtošana, ja nepieciešams (otrs scenārijs);  ventilācijas sistēmas sakārtošana, nodrošinot atbilstošu gaisa apmaiņu;  karstā ūdens sistēmas atjaunošana, ja nepieciešams;  apkures un karstā ūdens cauruļvadu siltināšana nekondicionētās telpās;  atjaunīgo energoresursu iekārtu uzstādīšana.
 10. Kā tas iekļaujas esošajā sistēmā ? • Konsultācijas • Dalība informatīvajās sanāksmēs • Termogrāfijas pārskatu sagatavošana • Paraugdokumentācija • Atbalsts tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavošanai Vienas pieturas aģentūra • Apmācības 1-2x mēnesī • Videomateriālu izplatīšana • Atvērtās durvju dienas • Publiskie pasākumi Informatīvās kampaņas
 11. • Daudzdzīvokļu mājas energosertifikāta un tā pielikumu izstrādei atbilstoši normatīvajiem aktiem ēku energosertifikācijas jomā Pašvaldības līdzfinansējums veido 70% no energosertifikāta izmaksām, bet ne vairāk kā 800 euro; • Daudzdzīvokļu mājas tehniskās apsekošanas atzinumam, kas izstrādāts saskaņā ar spēkā esošo LBN 405-21 "Būvju tehniskā apsekošana" Pašvaldības līdzfinansējums veido 70% no atzinuma izmaksām, bet ne vairāk kā 1100 euro. • Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā un ir nodota ekspluatācijā līdz 1993. gadam; • Daudzdzīvokļu māja klasificēta kā ēka, kurā ir vismaz 3 dzīvokļi; • Ēka pārņemta valdījumā; • Lēmums par dokumentācijas izstrādi 1. Vienas pieturas aģentūra • Tiešsaistes konsultācijas • Detalizētākas konsultācijas vienas pieturas aģentūrā • Atbalsts pirmajā māju īpašnieku sanāksmē • Atbalsts biedrību dibināšanai • Tehniskās dokumentācijas sagatavošana (energoaudits, tehnikā apsekošana, digitālā skenēšana, tehniskais projekts) • Darbs ar iesaistītajām personām (iedzīvotāji, pārvaldnieki u.c.); • Atbalsts projekta pieteikuma sagatavošanai ALTUM • Citas tehniskas konsultācijas • Kvalitātes pārbaude • Iepirkuma sagatavošana 2. Komunikācija un mārketings 3. ELENA projekta vadība iekšēji un atskaitīšanās EIB
 12. • Organizē informatīvo sapulci • Iniciē sapulces organizēšanu ar iedzīvotāju lēmumu • Kompensē izmaksas (obligāti – jāatbilst REA prasībām): • energoaudits, • tehniskā apsekošana, • tehniskais projekts, ieskaitot kontroltāmi (mērogošanas scenārijā… REA ir veicējs/projektu īpašnieks…) • Pilnvarotā persona (PP) : REA (Projektu vadības pakalpojumu finansē RD, Projekta vadība ietver ne vien dokumentācijas sagatavošanu, līgumu noslēgšanu, bet arī būvniecības procesa uzraudzību un dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu ALTUM kapitāla atlaides saņemšanai. REA – Iedzīvotājiem (biedrībām un pārvaldniekiem) PP (REA) uz ALTUM rezervēt Kapitāla Atlaidi •Svarīgi, lai REA vada procesu, jo spēj veicināt konsolidēšanu : mērķis 20+ ēku kopums •Spēj sadarboties vienlaicīgi ar vairākiem pārvaldniekiem un/vai biedrībām •Veicina teritorijas labiekārtošanu kvartālu mērogos •REA ir intelektuālais īpašums attiecībā uz tipveida projektiem (autortiesības tehniskiem projektiem) REA noformē/sagatavo ēku portfeli •REA izsludina iepirkumu 20+ ēkām, kur tiek prasīta cena visam portfelim kopā REA organizē iepirkumu, lai izvēlētos Būvnieku: REA organizē lēmuma pieņemšanu par atjaunošanu (būvniecības izmaksu apstiprināšanu un aizdevuma ņemšanu) •Paralēli REA slēdz līgumu ar Būvnieku par būvdarbu veikšanu un Būvnieks sniedz nodrošinājumu savu saistību izpildei REA. •Paralēli REA slēdz līgumu ar REEF par finansējuma saņemšanu. •Kopība deleģē Pārvaldnieku administrēt iedzīvotāju maksājumus REA Iedzīvotāji slēdz līgumu ar REA (ar pēcapmaksu); REA apņemas nodrošināt būvdarbu veikšanu un noteiktu tehnisko parametru izpildi. Līgumā tiek atrunāts, ka darbus faktiski veiks izraudzītais būvnieks.
 13. Faktiskā būvdarbu veikšana: • Būvnieks veic darbus • REA veic uzraudzību par būvdarbiem un nodrošina nepieciešamo dokumentu iesniegšanu ALTUM • REEF (aizdevējs/cits finansētājs) piešķir finansējumu REA atbilstoši projekta īstenošanas etapiem Darbības pēc DARBU pabeigšanas: • REA iesniedz dokumentus ALTUM atbalsta programmai • ALTUM izmaksā kapitāla atlaidi REEF, tādejādi daļēji dzēšot REA saistības • REA ir prasījuma tiesības pret Iedzīvotājiem par maksājumiem saistībā ar veikto atjaunošanu (prasījumu summa ir jau samazināta par ALTUM izmaksāto kapitāla atlaidi) REA cedē prasījumus pret Iedzīvotājiem REEF tādā veidā dzēšot aizdevumu: • REA (as originator) patur 5% no ekspozīcijas REEF nodibina SPV un izveido vērtspapīrošanas programmu: • SPV izdod obligācijas un saņem naudu, lai iegādātos prasījumus • SPV nopērk prasījumus pret Iedzīvotājiem (true sale princips) SPV samaksā pirkuma cenu REEF REEF izmanto naudu nākošiem projektiem ar REA
 14. Energoefektivitātes fonda koncepta sagatavošana Rīks energoefektivitātes novērtēšanai un pasākumu aprēķināšanai Enerģētiski nabadzīgāko iedzīvotāju un ēku apzināšana. Ceļa kartes enerģētiski nabadzīgo iesaistei Kvartālu pieejas atjaunošanas izpēte. Finansēšanas instrumentu sagatavošana. REEF tālāka ieviešana
 15. PALDIES! Rīgas enerģētikas aģentūra +371 67037872 Mazā Jauniela 5, Rīga, LV-1050 rea.riga.lv
Anúncio