O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Jest godzina 00:33Jaka jest przekazywana    Prawda  w publikacjach   Świadków JehowyCzy można się na nich opierać...
Jest godzina 00:33 Niniejsza prezentacja nie ma na celujakiejkowliek polemiki doktrynalnej lecz  przedstawienie efektów ...
Jest godzina 00:33Wielu ludziom wydaje się, że nauka jaką  proponują Świadkowie Jehowy jest       prawdziwa. Czy ...
Wiarygodność wydawnicza       wymaga od wydawcy by jego     opracowania, publikacje, książki byłyrzetelne, czyt...
Towarzystwo Strażnica wielokrotnie stawiało - jako wymóg Prawdy - bardzowysoki poziom odnośnie wiarygodności przekazywany...
W książce wydanej przezTowarzystwo Strażnica....
Świadkowie Jehowy cytują fragment „Dialogu z Żydem Tryfonem” JustynaMęczennika (100-165 n.e.). Podają nawet namiary skąd...
-------------
Sięgnijmy więc do źródła na które     powołuje się  Towarzystwo Strażnica…
… i zobaczmy jak w rzeczywistości   wygląda cytowany przezTowarzystwo Strażnica dokument:
Jak widać w publikacji Towarzystwa Strażnica wcytowanym źródle brakuje dwóch (niewygodnych?) słów. Kolejną niedokładność(...
Jak przeczytaliśmy w dokumencie JustynaMęczennika z początku II wieku wzmiankuje o krzyżu na którym umarł wg niego Jezus, ...
Którzy Ojcowie Kościoła pisali o tym, że    Jezus umarł na Palu?         i...Dlaczego Towarzystwo Strażnica n...
Zerknijmy co jeszcze w tymtemacie Towarzystwo Strażnica     podaje...      W Przebudźcie się! Z 2006 roku napisa...
Dopiero 300 lat po Chrystusie?Jak nauki Towarzystwa Strażnica mają się do słów Justyna   Męczennika, który żył w latach ...
I innych Ojców Kościoła...
Tertulian (ok. 160 – 230)- „trzeba tylko zrobić znak krzyża” (Lekarstwo na ukłucie skorpiona 1)- „Przy każdym kroku lub ru...
W Strażnicy z 1981 roku powołano się na agencję Associatet Press, która  podała, że została odnaleziona drewniana figur...
A jak wygląda owa figurka w     rzeczywistości?W książce Krajowej Agencji Wydawniczej na s. 36...
Zdjęcie tej samej rzeźby przedstawia        inna książka:„Masters of Italian Art Gabriele Bartz &       Eberh...
Inne dzieła Michała Anioła   ukazujące Jezusa.
W tej samej Strażnicy powołano się        na uczonego        katolika        Justusa Lipsiusa...
Na jaki rysunek powołuje się             Towarzystwo Strażnica?Dodatki w Chrześcijańskich Pismach Greckich - 1...
Co w tym dziwnego?Trzy rzeczy:Pierwsza. Pominięto milczeniem, że Justus Lipsius wykonał wdziele „De Cruce Liber Primus" łą...
Druga. Towarzystwo Strażnica w wydaniu polskim usunęłosłowa z tłumaczenia własnej publikacji z języka angielskiego.Co w ty...
Dodatki w Chrześcijańskich Pismach Greckich       (wyd. Watchtower Bible and Tractat Society of New York, Inc.) Wy...
Trzecia. Pominięto milczeniem, że Justus Lipsius w dziele„De Cruce Liber Primus" nigdzie nie pisze by Jezus zginął naPalu,...
Tłumaczenie fragmentu na język polski:Nie wiem czy słowa Innocenta w tej sprawie powinny odnosić się do tego, że na krzyż...
W książce wydanej przezTowarzystwo Strażnica...
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, str. 369 (wyd.1991), str. 365 (wyd.2001) Czy jednak czegoś istotnego nie pominieto c...
Tłumaczenie na język polski (tekst na czerwono pominięty w książceTowarzystwa Strażnica):  "W Nowym Testamencie nie spoty...
Przyjrzyjmy się jak Towarzystwo Strażnica dowodzi słuszności swoich interpretacji wersetówbiblijnych na podstawie źródeł.P...
W książce wydanej przezTowarzystwo Strażnica...
Strażnica informuje...
Czy jednak powołując się i na to źródłoTowarzystwo Strażnica nie podaje Pół-Prawdy?
Czy jednak czegoś istotnego nie pominietocelowo? Zerknijmy co faktycznie autor owejksiążki przekazuje :
Czy jednak czegoś istotnego nie pominietocelowo? Zerknijmy co faktycznie autor owejksiążki przekazuje :
W publikacjach świadków Jehowy...
Towarzystwo Strażnica podaje, że KatolickaEncyklopedia popiera nauczanie świadków Jehowy:
Czy jednak jest to prawdą? Przeczytajmy:
Okazuje się, że podobne nieścisłości  (manipulacje? kłamstwa?) zawiera o wiele więcej publikacji   Towarzystwa Strażni...
Strażnica na s. 23 podaje   również źródło   tłumaczenia Didache (rok 90 n.e.)
Zerknijmy więc do tego samego źródła tłumaczenia,   które podaje Towarzystwo Strażnica...
Dlaczego Towarzystwo Strażnica powołuje się na źródła, które przeczą temu czego naucza, a niewygodne fragmenty pomija  ...
Czy Słownik Telologiczny potwierdza informacjeTowarzystwa Strażnica na którą ta się powołuje?   Sprawdźmy...
Odnośnie tego tematu trzeba zauważyć, że coś ciekawego stało się w 2001 roku                 w nowym wydan...
Wydaje się, że najlepszym sposobem przekazywaniawłasnych nauk osobom postronnym jest ich dobre, jasne i klarowne tłumaczen...
W tym celu posłużymy się przykładem   nauki wiary chrześcijan o Bogu Trójjedynym i o tym co w tejsprawie przekazuje sw...
W publikacjach wydanych przez Towarzystwo Strażnica....
Podsumujmy naukę Towarzystwa Strażnica    czym jest Trójjedyny Bóg:   - Trzy osoby są jedną osobą   - Trzy osoby są...
Przyjrzyjmy się teraz czy nauka o Trójjedynym Bogu jaką przekazuje i krytykuje Towarzystwo Strażnica odnosi się do    ...
KKK 253 Trójca jest jednością. Nie wyznajemy trzech bogów,         ale jednego Boga w trzech Osobach: "Trójcę wspó...
KKK 255 Osoby Boskie pozostają we wzajemnych relacjach. Rzeczywisterozróżnienie Osób Boskich - ponieważ nie dzieli jednośc...
Zerknijmy jeszcze by się upewnić czymnie jest nauka o Trójjedynym Bogu wgchrześcijan...
Podsumujmy...           Trójjedyny Bóg wg: Nauk Towarzystwa Strażnica:      Nauk Kościołów chrześcijański...
Zatem pojawiają się pytania:Czemu ma służyć wprowadzanie  czytelników w błąd?Czy godne jest takie postępowanie  ludzi n...
Przyjrzyjmy się jednak czyTowarzystwo Strażnica tylko w tejjednej przykładowo prezentowanej nauce mogło dopuścić się więce...
Najbardziej znaną krytyczną  publikacją dotyczącą nauki oTrójjedynym Bogu chrześcijan jest: „Czy wierzyć w Trójcę?” (1989...
A więc pojęcie Trójcy było   pojęciem nieznanym przez pierwsze wieki i nie ma żadnego  dowodu by spośród świętychpisa...
Gdy zerkniemy do niektórych publikacjisytuacja będzie wydawała się potwierdzać ten        stan rzeczy...    19...
Ale... w innych publikacjach Towarzystwa       Strażnica czytamy...    1946     1950Które więc informacje To...
Czy pierwsi chrześcijanie uczyli o Trójcy?Czy zatem informacje w broszurze „Czy wierzyć w Trójcę?” mogą być  rzetelne je...
Czy pominieto inne ważne informacje?
W Strażnicy z 1988 roku …
… napisano, że drugie przyjścieChrystusa nastąpiło w 1914 roku. Powołano się na „Harfę Bożą”,dawną książkę Świadków Jehowy.
A w Strażnicy wydanej w 1993      roku…
… napisano, że w „Harfie Bożej”nie podano daty powrotu Pana.
Zatem mamy dwie sprzeczne     informacje. A co faktycznie znajduje się w    „Harfie Bożej” ?Czytamy w niej, że Jezu...
W publikacji z 1993 roku napisano, żeStrażnica konsekwentnie naucza o przyjściu  Jezusa w 1914 roku i że w XIX wieku  p...
Styczeń, rok 1993…
Maj, rok 1993…
W książkach wydanych przezTowarzystwo Strażnica wydanych już  w XX wieku jednak czytamy...
Rok 1920…  Rok 1929…
Okazuje się, że wbrew zapewnieniom publikacji Strażnicy do roku 1943 (wgStrażnicy Rok XCVI [1975] Nr 21 s. 16)świadkowie w...
Podamy tu jako przykład jeszcze inne porównanie rzetelnych informacji w tej       samej kwestii : W publikacjach To...
Rok 1953Rok 1975
A jak sam Charles Taze Russell zapatrywał się na      znaczenie roku 1914?„Nie ma powodu, aby zmieniać liczby; to są...
Które w takim razie informacje podawaneprzez Towarzystwo Strażnica są prawdziwe  skoro prawie do połowy XX wiekuświadkow...
Często świadkowie Jehowy tłumaczą zmiany swoichnauk tzw. „Nowym Światłem”, ale czy to tłumaczy wybiórcze, niedokładne cyt...
Towarzystwo Strażnica nauczało o zmartwychwstaniu mieszkańców Sodomy i             Gomory następująco…    ...
Racjonalnie rozumowanie podpowiada,że DOKŁADNIEJSZE POZNANIE jestpo to, by ludzie lepiej pojmowali nauki inie cofali się w...
Rok 1984Rok 1988Rok 1989wznowienieRok 1990wznowienie
Podsumujmy… nastąpienie zmartwychwstania   mieszkańców Sodomy i Gomory    wg Strażnicy jest możliwe:- Boski Plan wi...
Podobnych przykładów jest więcej, oto kolejny: Nauki Strażnicy w kwestii rozumienia wersetu Rz 13:1 Rz 13:1 BP Każdy człow...
Jak Towarzystwo Strażnica to tłumaczy? Światło na drodze sług Jehowy od najdawniejszych czasów do chwili obecnej wciąż świ...
Czy w takim razie świadkowie Jehowy mogą być czegokolwiek pewni skoro Towarzystwo Strażnica może w każdejchwili wprowadza...
Towarzystwo Strażnica naucza, że jejnauki w publikacjach opierają się tylko       na Biblii.    Ale czy rzeczyw...
W książce wydanej przez Świadków Jehowy...
To prawda, że wiele ludzi mogłoby siędużo nauczyć przez czytanie Biblii. Jeżeli robią to z myślą o poznaniu prawdy o  Bo...
Jana 2:3, 4 (Wujek 1962): "A gdy zabrakło wina[podczas uroczystości weselnej w Kanie], rzekła matkaJezusowa do niego: Wina...
Rodzi się zatem pytanie: Czy w takim razie cud w Kanie Galilejskiej      miał miejsce czy nie!?
J 2:3-11 PNŚ  Gdy zabrakło wina, matka Jezusa powiedziała do niego: "Nie mają  wina". Ale Jezus rzekł jej: "Co tobie do ...
Czy w takim razie cud w Kanie Galilejskiej     miał miejsce czy nie!?
Przedstawiamy tu jeszcze kilka przykładów wiedzy  Towarzystwa Strażnica nie opartej na Biblii:„Ludzie służą Ci jedynie dl...
Nie ulega wątpliwości, iż Jezus podczas swego przedludzkiego bytu w charakterze Słowawielokrotnie występował wobec różnych...
A którą drogę ty wybierzesz? Pamiętaj jednak: Szeroka droga nagle się skończy - wiedziedo zagłady! Droga wąska natomiast z...
Towarzystwo Strażnica również w swoichksiążkach podejmuje krytykę innych religii  porównując je do siebie na podstawie  ...
Pojawiła się klasa duchowieństwa, która przywilej głoszenia zarezerwowała dla siebie (Dzieje 20:30). Kler stanowił niewie...
Zauważmy jakie źródła Towarzystwo Strażnica podaje:The International Standard Bible Encyclopedia:   „Określenia ‚ordynow...
Zerknijmy do największego z Kościołów, czego naucza w tej      kwestii – Kościoła Katolickiego:
KKK 871 "Wiernymi są ci, którzy przez chrzest wszczepieni w       Chrystusa, zostali ukonstytuowani Ludem Bożym i s...
KKK 905 Świeccy wypełniają swoją misję prorocką również przez          ewangelizację, "to znaczy głoszenie Chryst...
A jeśli Towarzystwo Strażnica nie odnosiło się doKościoła Katolickiego, który uważa za najgorszy to do      kogo były...
A jaka jest morlaność świadków Jehowyukazywana w ich wlasnych publikacjach?
"Tak bardzo potrzebuję pieniędzy!" -pomyślała Nana,  mieszkanka regionu Kaspi w Gruzji samotnie wychowująca trzech synów....
Rodzi się zatem pytanie... Czy zwykła ludzka uczciwość została opatentowana przez          Świadków Jehowy?   ...
W ten sposób świadkowie przedstawiają nam siebie i   wskazują po czym poznać religię fałszywą.    Oczywiście każdy ma...
Jak to w końcu jest?  Czy świadkowie prowadzą życie uczciwe i czyste  morlanie? Czy się wyróżniają w świecie pod tym wz...
Jak w tym świetle brzmią słowa, że wśród świadków można znaleźćpewne schronienie, jeśli rokrocznieujawniane jest tyle niem...
W ramach pewnej przerwy w temacie przedstawiamy  oficjalne naukiróżnych religii co doomawianej wcześniej  moralności ;-...
Towarzystwo Strażnica naucza, że jest  neutralne politycznie, często jest to argument na rzecz jej prawdziwości.    ...
Towarzystwo Strażnica naucza:W tym godzinnym, żywym wykładzie odważnie utożsamiono Ligę Narodów ze szkarłatnym tworempolit...
Szkarłatna bestia istotnie wydostała się z otchłani. (…) Między Ligą Narodów a ONZ zachodziło sporopodobieństw. (…) Tak wi...
Przedstawiony w Objawieniu opis zniszczenia Babilonu Wielkiego jest nader sugestywny: „Dziesięć rogów,które ujrzałeś [król...
Wg Towarzystwa Strażnica ONZ jest zatem narzędziem Szatana, a poprzezwchodzenie w zbytnią zażyłość z „bestią” pojedynczy l...
Co w tej nauce jednak jest  zaskakującego?   Zerknijmy...
Na początku października 2001 roku czasopismoThe Guardian poinformowało, że Towarzystwo  Strażnica od 10 lat należy do o...
Po tym artykule 11 października rzecznik Departamentu Informacji Publicznej ONZ pod napływemlistów głównie świadków Jehowy...
Tłumaczenie oświadczenia:                            oś                    ...
Towarzystwo Strażnica nigdy w swoich publikacjach nie odniosło  się do tego faktu. Nigdy nie poinformowali o tym swoich ...
Co następnie się stało?Okazało się, że tego samego miesiąca do oddziału ONZ – DPI  (o której Towarzystwo Strażnica utrzym...
Czy jakiekolwiek tłumaczenie Towarzystwa Strażnica  usprawiedliwia fakt, że współpracowało w jakiejkolwiek        ...
Tłumaczenie oświadczenia:                       oś                    4 marca 20...
„Zasadniczym celem członkostwa organizacji pozarządowych w DPI przy ONZ jest rozpowszechnianie informacji w celu zwiększen...
Na świecie jest ponad 1500 organizacji NGO zapisanych do DPI przy ONZ i wszystkie z nich wyraziły poparcie statutu ONZ,a w...
Jak w takim razie wygląda         Prawda?       Zasady członkostwa w DPI przy ONZ wg:   Towarzystwa Straż...
Towarzystwo Strażnica nigdy nie poinformowało świadków Jehowy o fakcie współpracy jej organizacji z ONZ. Co równie ciekawe...
W Polsce każdy informacje dotyczące tej          sprawy może potwierdzić i porównać               ...
Przypomnijmy – Towarzystwo Strażnica manifestuje,że nie miesza się do polityki jak i uważa to za złą rzecz.  Czy można j...
Źródło: http://www.osce.orgKonferencja OBWE: 29-30.03.2007 w Wiedniu
Źródło: http://www.osce.orgKonferencja OBWE: 24.09-5.10.2007 w Warszawie
Czy tak ma wyglądać neutralność   Świadków Jehowy?
Równie kontrowersyjnym tematem dotyczącym Świadków Jehowy jest kwestia leczenia i zdrowia.  Błędnie przyjmuje się, że sp...
Przyjrzyjmy się najpierw historii naukTowarzystwa Strażnica odnośnie zdrowia jaką  przekazywała swoim wyznawcom na   ...
Lata  Historia Nauk Towarzystwa Strażnica    - Charles Taze Russell naucza, że kwestia krwi była tymczasową nauka w ok...
Lata  Historia Nauk Towarzystwa Strażnica1940  - Przedstawienie oddania krwi jako bohaterskiego czynu (Consolation [Poci...
Lata  Historia Nauk Towarzystwa Strażnica1956  Albuminy zostają objęte zakazem. (Awake! z 8 września, s. 20)    - Odp...
Lata  Historia Nauk Towarzystwa Strażnica1961  - Po raz pierwszy wyraźnie wspomniano o zakazie przyjmowania hemoglobiny ...
Lata  Historia Nauk Towarzystwa Strażnica    - Surowice krwi są złe. Kolejny całkowity zwrot w poglądzie na surowice. ...
Lata  Historia Nauk Towarzystwa Strażnica1975  - Osoby przyjmujące przeszczepy narządów i transfuzję krwi mogą doznać ta...
Lata  Historia Nauk Towarzystwa Strażnica1980  - Towarzystwo powołuje do życia setki Komitetów Łączności ze Szpitalami. ...
Historia Nauk Towarzystwa StrażnicaLata    - Ponieważ AIDS staje się ogólnoświatowym problemem, Towarzystwo często poda...
Lata  Historia Nauk Towarzystwa Strażnica    - “Młodzi dający pierwszeństwo Bogu” – artykuły o młodych świadkach, któr...
Lata  Historia Nauk Towarzystwa Strażnica    - Wiosną nadzorcy obwodów otrzymują list zalecający im poinformowanie2000...
W związku z taką ewolucją nauk pojawiają się               ważne pytania: Jeżeli spożywanie krwi jest śmier...
Jak można usprawiedliwić śmierć dziecka opierając się na judaistycznej koncepcji odżywiania się?Czy nie dopuszczenie do wy...
Jeśli mielibysmy całkowicie powstrzymywać się od krwi, tak jak naucza Towarzystwo Strażnica, tojak wyjaśnić dlaczego Towar...
Dlaczego wszystkie religie chrześcijańskie, a nawetortodoksyjni Żydzi, którzy opierają się na Torze (Prawie),czytają ją ka...
I jeszcze jedna przykładowa uwaga – jak wiemy świadkowie Jehowydziś zgadzają się na przyjmowanie frakcji krwi co de facto ...
A teraz drogi czytelniku mam dla Ciebie pytania.Jeśli opierasz swoją wiarę na Biblii i uważasz siebie za  ucznia Chrystus...
W publikacjach Towarzystwa Strażnica znajdziemy informację, że  w 1937 roku Johannes Greber (były katolik zajmujący się ...
"Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym?"       1955, (ed. pol.1958)
Wiemy więc, że Johannes Greber zajmował sięspirytyzmem i o tej rzeczy wiadomo było już        w 1937 roku.     ...
W publikacjach i książkach wydanych        przez   Towarzystwo Strażnica....
Strażnica 1983 Nr 22...
A co przeczytaliśmy w Strażnicy z 1961 roku?Towarzystwo Strażnica w 1983 roku twierdzi, że nie wiedziałoiż Johannes Greber...
A co łączyło dotąd Towarzystwo Strażnica    z Johannesem Greberem?
W publikacjach i książkach wydanych        przez   Towarzystwo Strażnica....
„Upewniajcie się o wszystkich rzeczach: mocno trzymajcie się tego, co    szlachetne”, s. 119 (wydanie niemieckie ok. 1...
"Słowo – kogo miał na myśli apostoł Jan?”, s. 5, 1962
„Pomoc do zrozumienia Biblii” (wyadanie niemieckie Aid to Bible       Understanding ) s. 1134, 1669, 1969
Strażnica 1977 Nr 21 s. 24
Strażnica 1979 Nr 4, s. 23-24
Towarzystwo Strażnica z Ciałem Kierowniczym na czele jako Pasterz prowadzi swoich współbraci do Boga. Jak jednak naprawdę...
W książce wydanej przezTowarzystwo Strażnica...
A kim jest ta nowożytna szarańcza?
W Strażnicy z 1 kwietnia 1989 r., czytamy: "Szarańcza w Biblii: jak czytamy w Obj.9:1 trąbienierozpoczyna piąty anioł a w ...
Co w tym dziwnego,   że Towarzystwo Strażnica  wykazuje iż świadkowie Jehowy to   Apokaliptyczna szarańcza?Apokalip...
(1)"Piąty anioł zatrąbił: i ujrzałem gwiazdę,która spadła z nieba na ziemię,i dano jej klucz od studni Przepaści.(2) Otwor...
(7) A szarańcza tak wyglądała:podobna (była) do koni w szyku bojowym,na głowach jakby wieńce podobne do złotych,oblicza ic...
Czy tak mają wyglądać świadkowie Jehowy? Mają znęcać się nad ludzkością i służyć   Panu podziemia – Abaddonowi? Zerkni...
I na zakończenie pewna ciekawostka...Świadkowie Jehowy szczycą się również tym, że  swoją nazwę mają od imienia Bożego, k...
Jaka jest więc owa rzetelność   publikacji Towarzystwa Strażnica?         Czy można im zaufać?Czy można uwierz...
W niniejszej prezentacji zostały przedstawione  przekrojowo tylko niektóre przykłady rzetelnych    informacji i nauk ...
Zadaniem tej prezentcji nie jest wzbudzanie wrogości wobec członków  organizacji Świadków Jehowy, lecz  pokazanie praw...
Jest godzina 00:33Prz 14:5 BPŚwiadek prawdomówny nie kłamie,ale fałszywy oddycha kłamstwami.
Jest godzina 00:33 www.brooklyn.org.pl       Przygotował Morfeusz        (Wersja 1.0 – aktualizacja 12.03....
Zapraszamy również na:     Jest godzina 00:33         Serwisy:       www.watchtower.org      www...
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica

3.470 visualizações

Publicada em

Publicada em: Espiritual
 • Entre para ver os comentários

"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica

 1. 1. Jest godzina 00:33Jaka jest przekazywana Prawda w publikacjach Świadków JehowyCzy można się na nich opierać jako na wiarygodnym źródle informacji?
 2. 2. Jest godzina 00:33 Niniejsza prezentacja nie ma na celujakiejkowliek polemiki doktrynalnej lecz przedstawienie efektów tylko kilku zbadanych zagadnień, które przeprowadziło wiele osób niczym Berejczycy (Dz 17:11) odnośnie uczciwości, rzetelności i konsekwencji przedstawianych nauk przez organizację Towarzystwo Strażnica.
 3. 3. Jest godzina 00:33Wielu ludziom wydaje się, że nauka jaką proponują Świadkowie Jehowy jest prawdziwa. Czy jednak godna jest ona takiej opinii? Zbadajmy...
 4. 4. Wiarygodność wydawnicza wymaga od wydawcy by jego opracowania, publikacje, książki byłyrzetelne, czytelne i nie wprowadzały czytelnika w błąd. Za naganne można uznać wybiórcze cytowanie źródeł, podawanie sprzecznych zesobą informacji, pomijanie niewygodnych informacji w cytatach oraz przedstawianie dowodów na poparcie swoich nauk, które są zaczerpnięte ze źródełsprzecznych z wyznawanymi wartościami wydawnictwa. Czy zgodzisz się z tym drogi czytelniku?
 5. 5. Towarzystwo Strażnica wielokrotnie stawiało - jako wymóg Prawdy - bardzowysoki poziom odnośnie wiarygodności przekazywanych nauk jaką powinna się charakteryzować Prawdziwa Organizacja Boga. „...RELIGIA UZNAWANA PRZEZ BOGA MUSI SIĘ ZGADZAĆ Z BIBLIĄ WE WSZYSTKICH SZCZEGÓŁACH” Prawda, która prowadzi do życia wiecznego, rozdz.2 par.6, 1968 Watch Tower Bible and Tract SocietyCzy jednak Towarzystwo Strażnica samo sprostało postawionym przez siebie wymaganiom?
 6. 6. W książce wydanej przezTowarzystwo Strażnica....
 7. 7. Świadkowie Jehowy cytują fragment „Dialogu z Żydem Tryfonem” JustynaMęczennika (100-165 n.e.). Podają nawet namiary skąd ten cytat biorą. Jeśli coś cytujemy to oczywiste jest , że nie wolnodokonywać żadnych zmian ani wyrzucaćżadnych wyrazów. A Świadkowie Jehowy usunęli wyraz UKRZYŻOWANEGO. Zrobili to ponieważ, wyraz ten jest niewygodny gdyż przeczy ich naukom o śmierci Pana Jezusa na Palu.
 8. 8. -------------
 9. 9. Sięgnijmy więc do źródła na które powołuje się Towarzystwo Strażnica…
 10. 10. … i zobaczmy jak w rzeczywistości wygląda cytowany przezTowarzystwo Strażnica dokument:
 11. 11. Jak widać w publikacji Towarzystwa Strażnica wcytowanym źródle brakuje dwóch (niewygodnych?) słów. Kolejną niedokładność(?) można dostrzec w polskiej wersji książki ‘Prowadzenie rozmów na podstawie Pism’ z 1991 roku, jak i z 2001 roku gdzie został pominięty niewygodny fragment z Justyna Męczennika, lecz co dziwne w niektórych przekładach zagranicznych np. w angielskim i czeskim fragment ten cytowany jest rzetelnie.Czy jest to może spowodowane tym, że w Polsce to źródło jest trudniej dostępne, a więc i trudniej samemu to sprawdzić i zweryfikować podawane informacje?
 12. 12. Jak przeczytaliśmy w dokumencie JustynaMęczennika z początku II wieku wzmiankuje o krzyżu na którym umarł wg niego Jezus, jak się okazuje zresztą nie pisał o tym pierwszy raz. Jest on uważany za jednego z tzw. Ojców Kościoła. Zobaczmy co na ten temat pisze jeszcze Towarzystwo Strażnica:
 13. 13. Którzy Ojcowie Kościoła pisali o tym, że Jezus umarł na Palu? i...Dlaczego Towarzystwo Strażnica nigdy nie cytowało tych Ojców Kościoła? oraz...Dlaczego nigdy żadne źródło historyczne o tym nie informowało?
 14. 14. Zerknijmy co jeszcze w tymtemacie Towarzystwo Strażnica podaje... W Przebudźcie się! Z 2006 roku napisano...
 15. 15. Dopiero 300 lat po Chrystusie?Jak nauki Towarzystwa Strażnica mają się do słów Justyna Męczennika, który żył w latach ok. 100-165 n.e.?Zerknijmy jeszcze raz do do Apologii Justyna Męczennika:
 16. 16. I innych Ojców Kościoła...
 17. 17. Tertulian (ok. 160 – 230)- „trzeba tylko zrobić znak krzyża” (Lekarstwo na ukłucie skorpiona 1)- „Przy każdym kroku lub ruszeniu się z miejsca, przy każdym przyjściu iodejściu, przy wciąganiu obuwia, przy myciu się, przy stole, przy zapalaniuświateł, przy układaniu na spoczynek, przy siadaniu i przy każdej czynnościdnia codziennego znaczymy czoło znakiem krzyża” (De corona 3)- "My w każdym razie czcząc krzyż modlimy się do zupełnego i całego Boga"(Apologetyk 16:7)- "My czcimy krzyż, wraz z belką poprzeczną (...) Wam natomiast należy siętym większa nagana, że poświęcacie okaleczone i pozbawione gałęzi drzewo,które inni poświęcili bóstwu w całości" (Do pogan 1:12)Hipolit Rzymski (ok. 170 – 235)- "Starajcie się zawsze osłaniać swe czoło znakiem krzyża. Jest to bowiemznak męki, dany przeciwko szatanowi, jeżeli ktoś czyni go z wiarą, a nie dladogodzenia ludziom..." (Tradycja apostolska 42)Orygenes (ok. 185-254)- „Trzeci natomiast [z Hebrajczyków], należący do tych, którzy zawierzyliChrystusowi, twierdził, że według starej pisowni litera Tau przypominaswym kształtem krzyż i jest zapowiedzią tego znaku, który chrześcijaniekreślą na czole” (Orygenes, Selecta in Ezechelem 9, w: Forstner, s. 30)komentarz do Ez 9:3-6
 18. 18. W Strażnicy z 1981 roku powołano się na agencję Associatet Press, która podała, że została odnaleziona drewniana figurka wykonana przez Michała Anioła, który (jak podaje Towarzystwo Strażnica)Pana Jezusa przedstawia z rękoma... wyciągniętymi nad głową...
 19. 19. A jak wygląda owa figurka w rzeczywistości?W książce Krajowej Agencji Wydawniczej na s. 36...
 20. 20. Zdjęcie tej samej rzeźby przedstawia inna książka:„Masters of Italian Art Gabriele Bartz & Eberhard König
 21. 21. Inne dzieła Michała Anioła ukazujące Jezusa.
 22. 22. W tej samej Strażnicy powołano się na uczonego katolika Justusa Lipsiusa...
 23. 23. Na jaki rysunek powołuje się Towarzystwo Strażnica?Dodatki w Chrześcijańskich Pismach Greckich - 1994, s. 418
 24. 24. Co w tym dziwnego?Trzy rzeczy:Pierwsza. Pominięto milczeniem, że Justus Lipsius wykonał wdziele „De Cruce Liber Primus" łącznie ok. 15 rycin z czegotylko jedna dotyczyła przybicia do Pala – lecz... tego niedowiemy się z publikacji Towarzystwa Strażnica.
 25. 25. Druga. Towarzystwo Strażnica w wydaniu polskim usunęłosłowa z tłumaczenia własnej publikacji z języka angielskiego.Co w tym dziwnego? Zerknijmy:
 26. 26. Dodatki w Chrześcijańskich Pismach Greckich (wyd. Watchtower Bible and Tractat Society of New York, Inc.) Wydanie angielskie 1969 Wydanie polskie 1994Pojedynczy pal służący do stracenia Pojedynczy pal służący do straceniaprzestępcy nazywano po łacinie crux przestępcy nazywano po łacinie cruxsimplex. Zamieszczamy tu reprodukcję simplex. Zamieszczamy tu reprodukcjęryciny przedstawiającej takie narzędzie ryciny przedstawiającej takie narzędziemęki, a pochodzącej z książki Justusa męki, a pochodzącej z książki JustusaLipsiusa (1547-1606) pt. De cruce libri tres Lipsiusa (1547-1606) pt. De cruce libri tres(Antwerpia, 1629, s. 19). To jest sposób w (Antwerpia, 1629, s. 19).jaki Jezus został upalowany. Czy usunięcie tekstu sugerującego jak autor przedstawia śmierć Jezusa miało coś wspólnego z ujawnieniem i dostępnością rycin Justusa Lipsiusa, która znajduje się w Bibliotece Narodowej?
 27. 27. Trzecia. Pominięto milczeniem, że Justus Lipsius w dziele„De Cruce Liber Primus" nigdzie nie pisze by Jezus zginął naPalu, a wręcz przeciwnie wskazuje wielokrotnie na to, że byłto Krzyż, m.in.:
 28. 28. Tłumaczenie fragmentu na język polski:Nie wiem czy słowa Innocenta w tej sprawie powinny odnosić się do tego, że na krzyżu Pana były cztery kawałki drewna, pionowa belka, poprzeczka, drewniany pień (kawałek drewna) umieszczony poniżej i tytuł (inskrypcja) umieszczona u góry. (...) Kiedy analizowałem wiele następnych słówInnocenta, powiedziałbym, że on nie wiedział o umieszczonej w tym miejscu tabliczce, ale naprawdę (jak mówił) wiedział o drewnianym pieńkuumieszczonym poniżej, od którego krzyż wznosił się. A zatem wydaje się, że wiedział to, że tam był jakiś rodzaj pieńka, i któryś z nich był umieszczony na dole krzyża podpierając go ([Greekscall] ten rodzaj pochyłej podpórki rejestruje) lub pieniek był umieszczony poniżej pionowej belki sam w ziemi, do której był włożony, tak że pal mógł stać mocniej. Także przekazane (przez wyliczenie) Ireneusza: Sama konstrukcja krzyża miała pięć końców: dwa w pionie, dwa w poziomie i jeden w środku, gdzie osoba przymocowana gwoździami odpoczywała (...) Podzielili krzyż na pięc końców (Tertulian nazywa je punktami), z których cztery są znane i rozciągają się na zewnątrz, a piąty który umieszczony w środku skrzyżowania, gdzie poprzeczna belka przecinała i krzyżowała belkę osadzoną. (Justus Lipsius, De Cruce Liber Primus, s. 661) (Justus Lipsius, De Cruce Liber Primus, rozdział IX, s. 25)
 29. 29. W książce wydanej przezTowarzystwo Strażnica...
 30. 30. Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, str. 369 (wyd.1991), str. 365 (wyd.2001) Czy jednak czegoś istotnego nie pominieto celowo? Zerknijmy:
 31. 31. Tłumaczenie na język polski (tekst na czerwono pominięty w książceTowarzystwa Strażnica): "W Nowym Testamencie nie spotykamy ani słowa Trójca, ani wyraźnego potwierdzenia tej doktryny, a Jezus i jego naśladowcy nie myśleli zaprzeczaćSzemie ze Starego Testamentu: "Słuchaj, Izraelu: Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. (Pwt 6:4)". Pierwsi chrześcijanie, jednakże, musieli radzić sobie z implikacjami związanymi z przyjściem Jezusa Chrystusa i obecnością imocą Bożą wśród nich tj. Ducha Świętego, którego przyjście było związane z obchodzeniem Zielonych Świątek. Ojciec, Syn i Duch Święty współdziałali w takich fragmentach NT jak Wielkie Rozesłanie: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mt 28,19); i w błogosławieństwie apostolskim: "Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi" (2 Kor 13:13). Tak więc Nowy Testament dał podwaliny nauki o Trójcy. Doktryna ta kształtowała się stopniowo przez kilka stuleci wśród licznych sporów". Czy to tylko przypadek?
 32. 32. Przyjrzyjmy się jak Towarzystwo Strażnica dowodzi słuszności swoich interpretacji wersetówbiblijnych na podstawie źródeł.Przyjrzymy się tu fragmentowi: Rz 9:5
 33. 33. W książce wydanej przezTowarzystwo Strażnica...
 34. 34. Strażnica informuje...
 35. 35. Czy jednak powołując się i na to źródłoTowarzystwo Strażnica nie podaje Pół-Prawdy?
 36. 36. Czy jednak czegoś istotnego nie pominietocelowo? Zerknijmy co faktycznie autor owejksiążki przekazuje :
 37. 37. Czy jednak czegoś istotnego nie pominietocelowo? Zerknijmy co faktycznie autor owejksiążki przekazuje :
 38. 38. W publikacjach świadków Jehowy...
 39. 39. Towarzystwo Strażnica podaje, że KatolickaEncyklopedia popiera nauczanie świadków Jehowy:
 40. 40. Czy jednak jest to prawdą? Przeczytajmy:
 41. 41. Okazuje się, że podobne nieścisłości (manipulacje? kłamstwa?) zawiera o wiele więcej publikacji Towarzystwa Strażnica...
 42. 42. Strażnica na s. 23 podaje również źródło tłumaczenia Didache (rok 90 n.e.)
 43. 43. Zerknijmy więc do tego samego źródła tłumaczenia, które podaje Towarzystwo Strażnica...
 44. 44. Dlaczego Towarzystwo Strażnica powołuje się na źródła, które przeczą temu czego naucza, a niewygodne fragmenty pomija milczeniem? Jaki jest w tym cel? Zerknijmy dalej...
 45. 45. Czy Słownik Telologiczny potwierdza informacjeTowarzystwa Strażnica na którą ta się powołuje? Sprawdźmy...
 46. 46. Odnośnie tego tematu trzeba zauważyć, że coś ciekawego stało się w 2001 roku w nowym wydaniu ‘Prowadzenie rozmów na podstawie Pism’:‘Prowadzenie rozmów na podstawie Pism’ ‘Prowadzenie rozmów na podstawie Pism’ Rok 1991 Rok 2001Czyżby ujawnienie tych manipulacji doprowadziły do wycofania się z wcześniejszych twierdzeń?
 47. 47. Wydaje się, że najlepszym sposobem przekazywaniawłasnych nauk osobom postronnym jest ich dobre, jasne i klarowne tłumaczenie. Podobna sytuacjapowinna dotyczyć spraw krytyki rzeczy, z którymi się nie zgadzamy.Czy jednak można się niezgadzać z rzeczami których się nie zna i nie rozumie? Czy można podważać rzeczy o których nie ma się zielonego pojęcia? Czy można zarzucać innym błędy wiary nic nie wiedząc o naukach które się odrzuca? Jak się okazuje... MOŻNA ;-)
 48. 48. W tym celu posłużymy się przykładem nauki wiary chrześcijan o Bogu Trójjedynym i o tym co w tejsprawie przekazuje swoim wyznawcom Towarzystwo Strażnica. Zerknijmy...
 49. 49. W publikacjach wydanych przez Towarzystwo Strażnica....
 50. 50. Podsumujmy naukę Towarzystwa Strażnica czym jest Trójjedyny Bóg: - Trzy osoby są jedną osobą - Trzy osoby są w jednym bogu - Trzech bogów jest w jednym bogu - Trzech bogów jest w jednej osobie - Wszyscy są tą samą osobą
 51. 51. Przyjrzyjmy się teraz czy nauka o Trójjedynym Bogu jaką przekazuje i krytykuje Towarzystwo Strażnica odnosi się do nauk Kościołów, które ją przekazują. W tym celu posłużymy się szeroko dostępnym dokumentemKościoła Katolickiego jako źródłem. W związku z tym, że nauka ta jest identyczna we wszystkoch Kościołach chrześcijan – Protestanckich, Anglikańskim, Prawosławnym czy w Kościołach Wschodnich.
 52. 52. KKK 253 Trójca jest jednością. Nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w trzech Osobach: "Trójcę współistotną" Osoby Boskie nie dzielą między siebie jedynej Boskości, ale każda z nich jest całym Bogiem: "Ojciec jest tym samym, co Syn, Syn tym samym, co Ojciec, Duch Święty tym samym, co Ojciec i Syn, to znaczy jednym Bogiem co do natury". "Każda z trzech Osób jest tą rzeczywistością, to znaczy substancją, istotą lub naturą Bożą".KKK 254 Osoby Boskie rzeczywiście różnią się między sobą. "Bóg jest jedyny,ale nie jakby samotny" (quasi solitarius). "Ojciec", "Syn", "Duch Święty" niesą tylko imionami oznaczającymi sposoby istnienia Boskiego Bytu, ponieważ te Osoby rzeczywiście różnią się między sobą: "Ojciec nie jest tym samym, kimjest Syn, Syn tym samym, kim Ojciec, ani Duch Święty tym samym, kim Ojciec czy Syn". Różnią się między sobą relacjami pochodzenia: "Ojciec jest Tym,który rodzi; Syn Tym, który jest rodzony; Duch Święty Tym, który pochodzi". Jedność Boska jest trynitarna.
 53. 53. KKK 255 Osoby Boskie pozostają we wzajemnych relacjach. Rzeczywisterozróżnienie Osób Boskich - ponieważ nie dzieli jedności Bożej - polega jedynie na relacjach, w jakich pozostaje jedna z nich w stosunku do innych: "W relacyjnych imionach Osób Boskich Ojciec jest odniesiony do Syna, Syn do Ojca, Duch Święty do Ojca i Syna; gdy mówimy o tych trzech Osobach, rozważając relacje, wierzymy jednak w jedną naturę, czyli substancję". Rzeczywiście, "wszystko jest (w Nich) jednym, gdzie nie zachodziprzeciwstawność relacji". Z powodu tej jedności Ojciec jest cały w Synu, cały wDuchu Świętym; Syn jest cały w Ojcu, cały w Duchu Świętym; Duch Święty jest cały w Ojcu, cały w Synu"
 54. 54. Zerknijmy jeszcze by się upewnić czymnie jest nauka o Trójjedynym Bogu wgchrześcijan...
 55. 55. Podsumujmy... Trójjedyny Bóg wg: Nauk Towarzystwa Strażnica: Nauk Kościołów chrześcijańskich:- Trzy osoby są jedną osobą - Trzy osoby NIE są jedną osobą- Trzy osoby są w jednym bogu - Trzy osoby NIE są w jednym bogu- Trzech bogów jest w jednym bogu - Trzech bogów NIE jest w jednym bogu- Trzech bogów jest w jednej osobie - Trzech bogów NIE jest w jednej osobie- Wszyscy są tą samą osobą - Wszyscy NIE są tą samą osobą
 56. 56. Zatem pojawiają się pytania:Czemu ma służyć wprowadzanie czytelników w błąd?Czy godne jest takie postępowanie ludzi nazywających siebie świadkami Jehowy?
 57. 57. Przyjrzyjmy się jednak czyTowarzystwo Strażnica tylko w tejjednej przykładowo prezentowanej nauce mogło dopuścić się więcej „nieścisłości”...
 58. 58. Najbardziej znaną krytyczną publikacją dotyczącą nauki oTrójjedynym Bogu chrześcijan jest: „Czy wierzyć w Trójcę?” (1989) Przyjrzyjmy się jej bliżej...
 59. 59. A więc pojęcie Trójcy było pojęciem nieznanym przez pierwsze wieki i nie ma żadnego dowodu by spośród świętychpisarzy choćby domyślał się takiego pojęcia??? Sprawdźmy w źródłach tylko samego Towarzystwa Strażnica!
 60. 60. Gdy zerkniemy do niektórych publikacjisytuacja będzie wydawała się potwierdzać ten stan rzeczy... 1936 1970
 61. 61. Ale... w innych publikacjach Towarzystwa Strażnica czytamy... 1946 1950Które więc informacje Towarzystwa Strażnica są prawdziwe?
 62. 62. Czy pierwsi chrześcijanie uczyli o Trójcy?Czy zatem informacje w broszurze „Czy wierzyć w Trójcę?” mogą być rzetelne jeśli o Tertulianie podano, że nie pisał o Trójcy (s. 7)?
 63. 63. Czy pominieto inne ważne informacje?
 64. 64. W Strażnicy z 1988 roku …
 65. 65. … napisano, że drugie przyjścieChrystusa nastąpiło w 1914 roku. Powołano się na „Harfę Bożą”,dawną książkę Świadków Jehowy.
 66. 66. A w Strażnicy wydanej w 1993 roku…
 67. 67. … napisano, że w „Harfie Bożej”nie podano daty powrotu Pana.
 68. 68. Zatem mamy dwie sprzeczne informacje. A co faktycznie znajduje się w „Harfie Bożej” ?Czytamy w niej, że Jezus powrócił w roku... 1874...
 69. 69. W publikacji z 1993 roku napisano, żeStrażnica konsekwentnie naucza o przyjściu Jezusa w 1914 roku i że w XIX wieku prawidłowo zrozumiano tą sprawę. Czy aby na pewno?
 70. 70. Styczeń, rok 1993…
 71. 71. Maj, rok 1993…
 72. 72. W książkach wydanych przezTowarzystwo Strażnica wydanych już w XX wieku jednak czytamy...
 73. 73. Rok 1920… Rok 1929…
 74. 74. Okazuje się, że wbrew zapewnieniom publikacji Strażnicy do roku 1943 (wgStrażnicy Rok XCVI [1975] Nr 21 s. 16)świadkowie wierzyli, że Jezus przyszedłniewidzialnie wg ich własnych wyliczeń nie w 1914, a w 1874…Które w takim razie informacje są dokładne i rzetelne? Którym można wierzyć?
 75. 75. Podamy tu jako przykład jeszcze inne porównanie rzetelnych informacji w tej samej kwestii : W publikacjach Towarzystwa Strażnica odnośnie wiary w niewidzialne przyjście Jezusa Chrystusa w roku 1914 pisano...(zwróćmy uwagę na podawane informacje odnośnie tego co się stało w 1879 roku...)
 76. 76. Rok 1953Rok 1975
 77. 77. A jak sam Charles Taze Russell zapatrywał się na znaczenie roku 1914?„Nie ma powodu, aby zmieniać liczby; to są Boże daty; 1914 nie jest datą początku lecz końca” (ang. Strażnica [Zion’s Watch Tower] 15 VII 1894 s.1677)
 78. 78. Które w takim razie informacje podawaneprzez Towarzystwo Strażnica są prawdziwe skoro prawie do połowy XX wiekuświadkowie Jehowy wierzyli w niewidzialne przyjście Chrystusa w 1874 roku? Dlaczego tyle sprzeczności miedzy publikacjami Towarzystwa Strażnica?
 79. 79. Często świadkowie Jehowy tłumaczą zmiany swoichnauk tzw. „Nowym Światłem”, ale czy to tłumaczy wybiórcze, niedokładne cytowanie podawanie sprzecznych ze sobą informacji przez Towarzystwo Strażnica? Czy może ma tłumaczyć niekonsekwentne twierdzenia, że jest konsekwentne i prawidłowe w swoich poszczególnych naukach?Zerknijmy tym razem na te tzw. „Nowe Światło”…
 80. 80. Towarzystwo Strażnica nauczało o zmartwychwstaniu mieszkańców Sodomy i Gomory następująco… Rok 1917… Przyszło w końcu „Nowe Światło” czyli lepsze zrozumienie iTowarzystwo Strażnica nauczało o zmartwychwstaniu mieszkańców Sodomy i Gomory… Rok 1960…
 81. 81. Racjonalnie rozumowanie podpowiada,że DOKŁADNIEJSZE POZNANIE jestpo to, by ludzie lepiej pojmowali nauki inie cofali się w swoim rozwoju. Lecz czy tak też jest w przypadku publikacji Towarzystwa Strażnica?
 82. 82. Rok 1984Rok 1988Rok 1989wznowienieRok 1990wznowienie
 83. 83. Podsumujmy… nastąpienie zmartwychwstania mieszkańców Sodomy i Gomory wg Strażnicy jest możliwe:- Boski Plan wieków (1917) - TAK- Od raju utraconego do raju odzyskanego (1960) - NIE- Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi (1984) - TAK- Strażnica 1 września 1988 - NIE- Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi (1989) - TAK- Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi (1990) - NIE
 84. 84. Podobnych przykładów jest więcej, oto kolejny: Nauki Strażnicy w kwestii rozumienia wersetu Rz 13:1 Rz 13:1 BP Każdy człowiek niech będzie poddany swoim władzom. Tylko w Bogu bowiem władza ma swe źródło. Bo Bóg ustanowił wszystkie władze, które istnieją.Władza z Listu do Rzymian 13:1 to:- rządy pogańskie (Tom 1, s. 313, wyd. pol. z 1919 r.)- Bóg Jehowa i Jezus Chrystus. (Prawda was wyswobodzi, s. 312,wyd. ang. z 1943 r.; Strażnice z 1 i 15 czerwca 1929 r., wyd. ang.)- rządy pogańskie (Strażnica 1963, nr 17 i 18, s. 3, wyd. pol.;Strażnica 1981, nr 3, s.4, wyd. pol.)
 85. 85. Jak Towarzystwo Strażnica to tłumaczy? Światło na drodze sług Jehowy od najdawniejszych czasów do chwili obecnej wciąż świeci coraz jaśniej . Dało się to zauważyć zwłaszcza od przełomowego roku 1914 (...) Niektórym jednak wydaje się, że ścieżka ta nie zawsze prowadzi prosto przed siebie. Wyjaśnieniapodawane przez widzialna społeczność ludu Jehowy zawierają niekiedy poprawki, które jak gdyby nawracały do punktu wyjścia, do dawniejszych poglądów. Ale w istocie rzecz ma się inaczej. Nasuwa się tu porównanie z tym, co w środowisku wodniakow bywa nazywane "halsowaniem". Manewrując osprzętem, żeglarze potrafią zmusić statek do zwrotów wprawo i w lewo, tam i z powrotem , ale cały czas posuwają się w upatrzonym kierunku mimo przeciwnego wiatru. Strażnica, rok CIII (1982), nr 18, s.19 halsowanie [niem.] - lawirowanie, żegl. prowadzenie statku żaglowego (jachtu) pod wiatr wg zmienianego kursu; statek halsując, wykonuje kolejne zwroty przez sztag. Słownik PWN Prz 4:18-27 BP Ścieżka sprawiedliwych jest jak światłość poranka, blask jej coraz bardziej jaśnieje aż do białego dnia. Droga bezbożnych jest jak ciemność [nocy], nie wiedzą, o co się potkną. Synu mój, bądź uważny na słowa moje, ku mowom moim nakłoń ucha. Niech nie schodzą ci z oczu, zachowaj je w głębi twego serca. Życiem są bowiem dla tego, który je znajduje, i lekarstwem dla całego ciała jego. Bardziej niż nad wszelką inną rzeczą czuwajnad sercem swoim, w nim bowiem jest źródło życia. Odsuń od siebie przewrotność ust, oddalod siebie obłudę warg. Niech oczy twoje patrzą prosto przed siebie, a powieki twe niech będąotwarte. Wyrównaj ścieżkę dla twoich kroków, niech wszystkie twoje drogi będą umocnione. Nie zbaczaj ani w prawo, ani w lewo, odwracaj swą nogę od zła.
 86. 86. Czy w takim razie świadkowie Jehowy mogą być czegokolwiek pewni skoro Towarzystwo Strażnica może w każdejchwili wprowadzać jakiekolwiek naukiz których może się wycofać jak i do nich powrócić?
 87. 87. Towarzystwo Strażnica naucza, że jejnauki w publikacjach opierają się tylko na Biblii. Ale czy rzeczywiście?
 88. 88. W książce wydanej przez Świadków Jehowy...
 89. 89. To prawda, że wiele ludzi mogłoby siędużo nauczyć przez czytanie Biblii. Jeżeli robią to z myślą o poznaniu prawdy o Bogu i Jego zamierzeniach, jest tonaprawdę godne pochwały (Dzieje 17:11).Bądźmy jednak szczerzy: czy rzeczywiście można to wszystko dobrze zrozumieć bez niczyjej pomocy? Prowadzenie rozmów na podstawie Pism Watch Tower Bible and Tract Society, 1991, s. 293
 90. 90. Jana 2:3, 4 (Wujek 1962): "A gdy zabrakło wina[podczas uroczystości weselnej w Kanie], rzekła matkaJezusowa do niego: Wina nie mają. I rzecze jej Jezus: Co mnie i tobie ["Czego chcesz ode mnie", Bp, Gryglewicz] niewiasto? Jeszcze nie przyszła godzina moja". (Gdy Jezus był dzieckiem, podporządkowywał się matce i przybranemu ojcu. Teraz jednak, jakodorosły mężczyzna, uprzejmie, lecz stanowczo odmówił wykonania polecenia matki. Ta zaś pokornie przyjęła pouczenie). Prowadzenie rozmów na podstawie Pism Watch Tower Bible and Tract Society, 1991, s. 171
 91. 91. Rodzi się zatem pytanie: Czy w takim razie cud w Kanie Galilejskiej miał miejsce czy nie!?
 92. 92. J 2:3-11 PNŚ Gdy zabrakło wina, matka Jezusa powiedziała do niego: "Nie mają wina". Ale Jezus rzekł jej: "Co tobie do mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina". Matka jego powiedziała do usługujących: "Cokolwiek wam powie, uczyńcie". A stało tam sześć kamiennychdzbanów na wodę, jak tego wymagały żydowskie reguły oczyszczeń, każdyzaś mógł pomieścić dwie lub trzy miary płynów. Jezus powiedział do nich: "Napełnijcie te dzbany wodą". I napełnili je po brzegi. I rzekł do nich: "Teraz zaczerpnijcie trochę i zanieście gospodarzowi uczty". Oni więc zanieśli. A gdy gospodarz uczty skosztował wody, która się zamieniła w wino - ale nie wiedział skąd się wzięło, chociaż ci usługujący, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli - ów gospodarz uczty zawołal oblubieńca i powiedział do niego: "Każdy inny człowiek najpierw podaje wino wyborne, a gdy sobie podpiją -gorsze. Ty zachowałeś wyborne wino aż dotąd". Jezus dokonał tego w Kanie Galilejskiej jako początek swych znaków i ujawnił swą chwałę; a jego uczniowie uwierzyli w niego. Prowadzenie rozmów na podstawie Pism Watch Tower Bible and Tract Society, 1997
 93. 93. Czy w takim razie cud w Kanie Galilejskiej miał miejsce czy nie!?
 94. 94. Przedstawiamy tu jeszcze kilka przykładów wiedzy Towarzystwa Strażnica nie opartej na Biblii:„Ludzie służą Ci jedynie dlatego, że coś od Ciebie dostają. Jeśli tylko dasz mi szansę,doprowadzę do tego, że wszyscy się od Ciebie odwrócą”. Chociaż akurat tych słów nie ma wBiblii, to jednak nie ulega wątpliwości, że Szatan powiedział coś takiego do Boga. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na Ziemi, 1990, s. 105Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że podążając wiernie ku końcowi, Daniel codzienniemodlił się żarliwie do Jehowy. Proroctwa Daniela (1999) s. 310Nie ulega więc wątpliwości, że religia faryzeuszy była fałszywa. Służyła interesom Diabła,a nie Boga. Toteż zamiast uznać ich religię za dobrą, Jezus ją potępił. Powiedział do tychreligijnych faryzeuszy: „Zamykacie królestwo niebios przed ludźmi, sami bowiem do niegonie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą” (Mateusza 23:13). Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, 1990, s. 26Jeżeli Bóg składa się z trzech osób, to chyba nakazałby pisarzom Biblii wyraźnie tozaznaczyć, żeby nie było co do tego żadnych wątpliwości. Musieliby to uczynićprzynajmniej pisarze Chrześcijańskich Pism Greckich, którzy utrzymywali bliskiekontakty z Synem samego Boga, a jednak tego nie zrobili. Czy wierzyć w Trójcę?, 1989, s. 13
 95. 95. Nie ulega wątpliwości, iż Jezus podczas swego przedludzkiego bytu w charakterze Słowawielokrotnie występował wobec różnych mieszkańców ziemi w roli Rzecznika Jehowy.Wprawdzie pewne wersety sugerują, że Jehowa rozmawiał z ludźmi bezpośrednio, ale innewyjaśniają, iż czynił to przez swego anielskiego przedstawiciela. Wnikliwe poznawanie Pism, Tom 1, 2007 s. 977Identifying themselves with Jehovah’s organization is essential to their salvation. ( tłum.:Utożsamienie się z organizacją Jehowy jest istotą ich zbawienia.) Our Kingdom Ministry, 11/1990, s.1Poza moralnie czystą organizacją Bożą nie ma życia wiecznego. The Watchtower z 1 grudnia 1960, s.725 (Strażnica nr6 z 1961, s. 15)Kto usiłuje kroczyć samotnie, a więc bez organizacji, w niedługim czasie będzie cierpiałniedostatek; a jeśli zbyt długo trzyma się z dala od zboru, umrze z głodu, na skutek brakuduchowego pokarmu. Chrześcijański świadek Jehowy nie może opuścić drogi wiodącej dożycia w nowym świecie i mimo to przeżyć do nowego świata. The Watchtower z 1 stycznia 1955, s. 12-13 (Strażnica nr6 z 1956)
 96. 96. A którą drogę ty wybierzesz? Pamiętaj jednak: Szeroka droga nagle się skończy - wiedziedo zagłady! Droga wąska natomiast zaprowadzi cię wprost do nowego systemu Bożego.Będziesz tam mógł brać udział w przekształcaniu ziemi we wspaniały raj, w którym będziemożna szczęśliwie żyć wiecznie (Mateusza 7:13, 14).Nie myśl, że można chodzić różnymi drogami i zaskarbić sobie życie w nowym systemieBożym. Jest tylko jedna droga. Tylko jedna arka przetrwała potop, a nie pewna liczbałodzi. I tylko jedna organizacja - widzialna organizacja Boża - przetrwa szybkonadciągający "wielki ucisk". Twierdzenie, że wszystkie religie prowadzą do tego samegocelu, jest zwykłym kłamstwem (Mateusza 7:21-23; 24:21). Jeśli chcesz być ubłogosławionyżyciem wiecznym, to musisz należeć do organizacji Jehowy i spełniać Jego wolę (Psalm133:1-3). Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi s. 255, 1990
 97. 97. Towarzystwo Strażnica również w swoichksiążkach podejmuje krytykę innych religii porównując je do siebie na podstawie przedstawianych zarzutów. Czy rzetelnie to czyni?
 98. 98. Pojawiła się klasa duchowieństwa, która przywilej głoszenia zarezerwowała dla siebie (Dzieje 20:30). Kler stanowił niewielką częśćtych, którzy uważali się za chrześcijan, natomiast zdecydowana większość stała się znana jako laicy. Chociaż laikom wpaja się, że mają różne obowiązki, na przykład składanie datków na utrzymanie kleru, tow kwestii głoszenia nie oczekuje się od nich więcej niż biernego słuchania. Duchowni uważają się za sług (po grecku diákonos) Bożych. By nimi zostać, kształcą się na uczelniach bądź w seminariach duchownych i otrzymują święcenia. W pewnej encyklopedii biblijnej powiedziano: „Określenia ‚ordynować’ i ‚święcenie’ zazwyczaj odnoszą się do szczególnego statusu, przyznawanego kaznodziejom lub kapłanom w czasie oficjalnej ceremonii i upoważniającego ich do głoszenia Słowabądź udzielania sakramentów albo do obu tych rzeczy” (The International Standard Bible Encyclopedia). Kto mianuje kaznodziejów? W dziele The New Encyclopædia Britannica czytamy: „W kościołach, w których zachowała się instytucja episkopatu, święceń zawsze udziela biskup. W kościołach prezbiteriańskich czynią to prezbiterzy”. A zatem w kościołach chrześcijaństwa tylko nieliczni mają przywilej uchodzić za sług Bożych. W społeczności Świadków Jehowy nieobowiązują tak rygorystyczne ograniczenia. Dlaczego? Ponieważ nie było ich również w zborze wczesnochrześcijańskim. Strażnica 15.11.2000
 99. 99. Zauważmy jakie źródła Towarzystwo Strażnica podaje:The International Standard Bible Encyclopedia: „Określenia ‚ordynować’ i ‚święcenie’ zazwyczaj odnoszą się do szczególnego statusu, przyznawanego kaznodziejom lub kapłanom w czasie oficjalnej ceremonii i upoważniającego ich do głoszenia Słowa bądź udzielania sakramentów albo do obu tych rzeczy”The New Encyclopædia Britannica: „W kościołach, w których zachowała się instytucja episkopatu, święceń zawsze udziela biskup. W kościołach prezbiteriańskich czynią to prezbiterzy” Czy z tych źródeł wynika, że tylko duchowieństwo ma prawo głoszenia jak to stwierdziło Towarzystwo Strażnica? Czego powyższe cytaty mają dowodzić?
 100. 100. Zerknijmy do największego z Kościołów, czego naucza w tej kwestii – Kościoła Katolickiego:
 101. 101. KKK 871 "Wiernymi są ci, którzy przez chrzest wszczepieni w Chrystusa, zostali ukonstytuowani Ludem Bożym i stawszy się z tej racji na swój sposób uczestnikami kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa, zgodnie z własną pozycją każdego, są powołani do wypełniania posłania, jakie Bóg powierzył Kościołowi w świecie" (KPK, kan. 204, § 1; por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 31). KKK 872 "Z racji odrodzenia w Chrystusie wszyscy wierni są równi co do godności i działania, na skutek czego każdy, zgodnie z własną pozycją izadaniem, współpracuje w budowaniu Ciała Chrystusa" (KPK, kan. 208; por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 32). KKK 900 Ponieważ świeccy, jak wszyscy wierni, wezwani są przez Boga doapostolstwa na mocy chrztu i bierzmowania, dlatego mają obowiązek i prawo, indywidualnie lub zjednoczeni w stowarzyszeniach, starania się, by orędzie zbawienia zostało poznane i przyjęte przez wszystkich ludzi na całej ziemi. Obowiązek ten jest tym bardziej naglący tam, gdzie jedynie przez nich inni ludzie mogą usłyszeć Ewangelię i poznać Chrystusa. Ich działalność we wspólnotach eklezjalnych jest tak konieczna, że bez niej w większościprzypadków apostolstwo pasterzy nie może być w pełni skuteczne (Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 33).
 102. 102. KKK 905 Świeccy wypełniają swoją misję prorocką również przez ewangelizację, "to znaczy głoszenie Chrystusa... zarówno świadectwem życia, jak i słowem". W przypadku świeckich "ta ewangelizacja... nabiera swoistego charakteru i szczególnej skuteczności przez to, że dokonuje się w zwykłych warunkach właściwych światu" (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 35). Tego rodzaju apostolstwo nie polega jednak na samym tylko świadectwie życia. Prawdziwy apostoł szuka okazji głoszenia Chrystusa również słowem, bądź to niewierzącym. . . bądź wierzącym (Sobór Watykański II, dekret Apostolicam actuositatem, 6; por. dekret Ad gentes, 15). KKK 906 Wierni świeccy, którzy są do tego zdolni i przygotowani, mogą wnosićswój wkład w formację katechetyczną (Por. KPK, kan. 774; 776; 780). w nauczanie świętej nauki (Por. KPK, kan. 229. i w wykorzystanie środków społecznego przekazu (Por. KPK, kan. 823, § 1).
 103. 103. A jeśli Towarzystwo Strażnica nie odnosiło się doKościoła Katolickiego, który uważa za najgorszy to do kogo były skierowane owe słowa? Kościół Anglikański, Prawosławny, ani Kościoły Protestanckie i Wschodnie nie zabraniają swoimwiernym głoszenia, a wręcz przeciwnie zwracają uwagę, że wierni mają prawo, a nawet obowiązek głosić. Jaki więc cel ma taka nagonka poparta fałszywymi argumentami na wyznawców chrześcijańskich? Czy jest to godne uczniów Boga, którzy zwą się sami świadkami Jego?
 104. 104. A jaka jest morlaność świadków Jehowyukazywana w ich wlasnych publikacjach?
 105. 105. "Tak bardzo potrzebuję pieniędzy!" -pomyślała Nana, mieszkanka regionu Kaspi w Gruzji samotnie wychowująca trzech synów. Pewnego ranka jej marzenie się spełniło. Obokkomisariatu policji znalazła dużą sumę -300 lari. (...) Kiedy szła na posterunek policji, zauważyła pięciu funkcjonariuszy gorączkowo rozglądających się za czymś. Domyśliła się, że szukają pieniędzy, więc podeszła do nich i spytała: "Czy panowie coś zgubili?" "Pieniądze" -odrzekli. "Ile?" "Trzysta lari!" "Znalazłam je" -powiedziała Nana, po czym zapytała: "Czy wiecie, dlaczego oddaję te pieniądze?" Nie potrafili odpowiedzieć. "Ponieważ jestem Świadkiem Jehowy" - wyjaśniła. "Gdyby było inaczej, nie zwróciłabym ich". Strażnica, 15.08.2002, s. 32
 106. 106. Rodzi się zatem pytanie... Czy zwykła ludzka uczciwość została opatentowana przez Świadków Jehowy? Czy poza nimi nie ma i nie było ludzi prawych? Prz 27:2 BP Niechaj cię chwali kto inny, a nie twoje własne usta, obcy, a nie wargi twoje.
 107. 107. W ten sposób świadkowie przedstawiają nam siebie i wskazują po czym poznać religię fałszywą. Oczywiście każdy ma do tego prawo. Czy jednak jest to obraz prawdziwy?
 108. 108. Jak to w końcu jest? Czy świadkowie prowadzą życie uczciwe i czyste morlanie? Czy się wyróżniają w świecie pod tym względem? Czy są może takimi samymi ludźmi jak inni? A może jest u nich gorzej?Dlaczego Towarzystwo Strażnica pokazuje świadków jako morlanie czystych, innym razem, że w religiach fałszywych jest niemorlaność, a w końcu wskazuje, że i jej ten problem nie omija? Co chce przez to osiągnąć?
 109. 109. Jak w tym świetle brzmią słowa, że wśród świadków można znaleźćpewne schronienie, jeśli rokrocznieujawniane jest tyle niemoralności? A ile jest nieujwanionej?Dlaczego świadkowie przedstawiają się nam jako morlanie lepsi?Dlaczego nie wspominają nam o tych niechlubnych sprawach?
 110. 110. W ramach pewnej przerwy w temacie przedstawiamy oficjalne naukiróżnych religii co doomawianej wcześniej moralności ;-) (W miarę uzyskiwanych informacji listabędzie uzupełniana i rozszerzana – zapraszam do przesyłania w tejsprawie informacji)
 111. 111. Towarzystwo Strażnica naucza, że jest neutralne politycznie, często jest to argument na rzecz jej prawdziwości. Czy aby na pewno?W celu zbadania tej sprawy posłużymy się tylko jednym przykładem, a następnie przedstawimy krótki przekrój tylko z... 2007 roku...
 112. 112. Towarzystwo Strażnica naucza:W tym godzinnym, żywym wykładzie odważnie utożsamiono Ligę Narodów ze szkarłatnym tworempolitycznym, opisanym w 17 rozdziale Księgi Objawienia. Wykazano, że choć jej „nie ma”, bo przebywa wotchłani bezczynności, to nie będzie się tam długo znajdowała (Ap 17:8). Miała się odrodzić. „Ale zauważciejedno”, oświadczył Knorr, „proroctwo wskazuje, że kiedy po zakończeniu tej totalnej wojny ‘bestia’wychodzi z przepaści, niewiasta ‘Babilon’ już siedzi na jej grzbiecie, albo dosiada jej zaraz po jej wyjściu”.Jednakże ani ustanowiony przez człowieka pokój, ani szkarłatna bestia nie będę trwały długo. Wkrótce samabestia zostanie ostatecznie zniszczona. Rocznik Świadków Jehowy, 1975Czy „Bestia” maści szkarłatnej będzie potem w przyjaźni z prawdziwymi chrześcijanami? Nie, podobnie jakw swoim czasie imperium rzymskie. A jako wróg „Bestia” musi pójść „na zagładę”, która ją spotka z rękiJezusa Chrystusa. Królowie, przedstawieni przez dziesięć rogów „Bestii”, „będą walczyć z Barankiem,a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów” (Ap 17:14). Cała ta „ohyda” zostanie wtedyunicestwiona i już nigdy się nie odrodzi. Strażnica, nr 7, 1976, s. 18Jeżeli Towarzystwo jako takie przetrwa okres zagłady Babilonu Wielkiego (włącznie z chrześcijaństwem),stanowczo uchyli się ono od przyłączenia do współczesnej „siekiery” asyryjskiej i nie będzie wraz z niąwynosić się ani pysznić wobec Drwala. Odmowa taka z pewnością pchnie asyryjską „siekierę” doby obecnejdo przedsięwzięcia drastycznych kroków przeciw Towarzystwu oraz chrześcijańskim świadkom Jehowy,których ono reprezentuje i którym usługuje. Międzynarodowe wystąpienie przeciwko głosicielom KrólestwaJehowy, oddanego w ręce Chrystusa, to jedyna dostępna „Bestii” forma walki z „Barankiem”, Panem panówi Królem królów (Ap 17:14). W ten właśnie sposób współczesna „siekiera” asyryjska spróbuje wywyższyćsię ponad Tego, który nią rąbał. Strażnica 1976, nr 16, s. 13
 113. 113. Szkarłatna bestia istotnie wydostała się z otchłani. (…) Między Ligą Narodów a ONZ zachodziło sporopodobieństw. (…) Tak więc ONZ rzeczywiście jest przywróconą do życia szkarłatną bestią. Wspaniały finał Objawienia bliski!, 1993, s. 248Niezmierzone bogactwa materialne z pewnością nie ocalą Babilonu Wielkiego. Mogą nawet przyśpieszyćjego zagładę, z wizji wynika bowiem, że gdy bestia i dziesięć rogów wywrą swą nienawiść na nierządnicy,zedrą z niej królewskie szaty i wszystkie klejnoty. Zrabują jej bogactwa. „Sprawią, że będzie (…) naga”, iodsłonią jej rzeczywiste, odrażające oblicze. (...) Tego szaleńczego dzieła zniszczenia wielkiej nierządnicydokonają nie tylko narody, wyobrażone przez dziesięć rogów, lecz także „bestia” oznaczająca ONZ.Usankcjonuje ona zagładę religii fałszywej. Wspaniały finał Objawienia bliski!, 1993, s. 256Po drugiej wojnie światowej wizerunek bestii - znany odtąd jako Organizacja Narodów Zjednoczonych -zabijał już w sensie dosłownym. Wspaniały finał Objawienia bliski!, 1993, s. 194Chociaż obecnie Babilon Wielki dopuszcza się z nimi duchowego cudzołóstwa, jego dni są policzone.Czynniki polityczne tego świata na czele z „bestią” - ONZ - i „dziesięcioma rogami” zniszczą religięfałszywą. Cóż to będzie za powód do wysławiania Jehowy! (Ap 19:1-6).Kiedy król Jehu rozprawił się z kultem Baala, jego królewska dynastia zajęła się politycznymi wrogamiIzraela. Podobne działania podejmie Król Jezus Chrystus. Siły polityczne przetrwają zagładę religiifałszywej, przypominającej kult Baala. Pod wpływem Szatana Diabła ci wrogowie zwierzchnictwa Jehowyprzypuszczą frontalny atak, by zniszczyć ziemską organizację Bożą (Ez 38:14-16). Ale Król Jezus Chrystusz rozkazu Jehowy unicestwi ich w Armagedonie Strażnica 15.9.1997, s19
 114. 114. Przedstawiony w Objawieniu opis zniszczenia Babilonu Wielkiego jest nader sugestywny: „Dziesięć rogów,które ujrzałeś [królowie panujący w czasie końca], i bestia [ONZ] - ci znienawidzą nierządnicę i sprawią, żebędzie spustoszona i naga, i zjedzą jej ciało, i doszczętnie spalą ją ogniem” (Ap 17:16). Proroctwa Daniela, 1999, s.16Kim posłuży się Jehowa do wymierzenia kary zbuntowanemu chrześcijaństwu? Odpowiedź znajdujemy w 17rozdziale Księgi Objawienia. Ukazano tam pewną nierządnicę, „Babilon Wielki”, wyobrażająca wszystkiefałszywe religie świata, w tym chrześcijaństwo. Dosiada ona bestii barwy szkarłatnej, która ma siedem głów idziesięć rogów (Ap 17:3,5,7-12). Bestia ta przedstawia Organizację Narodów Zjednoczonych. Tak jakstarożytny Asyryjczyk zniszczył Samarię, owa szkarłatna „bestia” (...) i zje jej ciało, i doszczętnie spaliogniem’ (Ap 17:16). Właśnie ten nowożytny Asyryjczyk (grupa narodów związanych z ONZ) zadachrześcijaństwu potężny cios i obróci je w perzynę. Czy wierni Świadkowie Jehowy zginą razem zBabilonem Wielkim? Na pewno nie. Bóg nie jest z nich niezadowolony. Jego czyste wielbienie przetrwa.Jednakże „bestia”, która unicestwi Babilon Wielki, zacznie też pożądliwie spoglądać na lud Jehowy, Czyniącto, nie będzie wykonywać zamysłów Boga lecz kogoś innego. Kogo? Szatana Diabła. Proroctwo Izajasza, Tom 1, 2000, s. 153-154Na przykład Charles T. Russell nie mógł właściwie rozumieć, co oznacza szkarłatna dzika bestiawspomniana w Księdze Objawienia 17:9-11, gdyż za jego życia organizacje, które ona symbolizuje, czyliLiga Narodów i ONZ, jeszcze nawet nie istniały. Strażnica 15.3.2000, s. 10-11Namaszczeni chrześcijanie przypominają osiadłych przybyszów mieszkających w namiotach z dala odteraźniejszego systemu rzeczy (1P 2:11). ‛Żadna plaga nie zbliża się do ich namiotu’. Bez względu na to, czyżywimy nadzieję niebiańską, czy ziemską, nie jesteśmy częścią świata i nie dotykają nas takie zabójcze podwzględem duchowym plagi, jak niemoralność, materializm, religia fałszywa czy kult „bestii” oraz jej„wizerunku”, ONZ (Ap 9:20, 21; 13:1-18; J 17:16). Strażnica 15.11.2001, s. 13
 115. 115. Wg Towarzystwa Strażnica ONZ jest zatem narzędziem Szatana, a poprzezwchodzenie w zbytnią zażyłość z „bestią” pojedynczy ludzie lub całe organizacjeczy narody „przyjmują na siebie jej znamię”, co jednoznacznie stawia ich postronie wrogów Jehowy i Jezusa. Bóg jedynie chwilowo posłuży się ONZ dowykonania swojego zamysłu, tak jak posłużył się Babilonem do wykonaniawyroku na niewiernym Izraelu. Czy zatem można uznać, że kontaktowanie się z Bestią którą jest ONZ jest kontaktowaniem się ze sługami Szatana?
 116. 116. Co w tej nauce jednak jest zaskakującego? Zerknijmy...
 117. 117. Na początku października 2001 roku czasopismoThe Guardian poinformowało, że Towarzystwo Strażnica od 10 lat należy do organizacjiskupionych pod egidą ONZ w jej oddziale DPI... i... od tego samego czasu zgodziło się popierać wszystkie działania ONZ... Czy możliwe by miało to w ogóle miejsce?
 118. 118. Po tym artykule 11 października rzecznik Departamentu Informacji Publicznej ONZ pod napływemlistów głównie świadków Jehowy z krajów anglojęzycznych wydał oświadczenie:
 119. 119. Tłumaczenie oświadczenia: oś Do wszystkich zainteresowanych. Ostatnio sekcja d/s organizacji pozarządowych otrzymywała liczne zapytania w sprawie przynależności Strażnicy, pozarzą otrzymywał przynależ noś Straż Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego z siedzibą w Nowym Jorku do Departamentu Informacji Publicznej (DPI). siedzibąOrganizacja ta złożyła wniosek o przystąpienie do DPI w roku 1991 i została przyjęta w roku 1992. Akceptując swoją zł przystą został przyję Akceptują swoją przynależność do DPI, organizacja zgodziła się akceptować wymagane do tego kryteria, włącznie ze wsparciem i przynależ ność zgodził się akceptować włącznie okazywaniem szacunku dla zasad Karty Narodów Zjednoczonych, akceptowaniem zobowiązań i środków jakimi Narodó zobowią zań rodkó prowadzone są efektywne programy informacyjne w okręgach wyborczych i dla szerokiej publiczności na temat są okrę publicznoś działań ONZ. dział W październiku 2001 Strażnica, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe zgłosiło wniosek o przerwanie swej paź Straż zgłosił przynależności do DPI. Zgodnie z tym wnioskiem, dnia 9 października 2001 podjęła DPI decyzję o wykluczeniu przynależ noś paź podjęła decyzję Strażnicy, Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego ze swych szeregów. Straż szeregó Z uszanowaniem Paul Hoeffel szef biura prasowego Sekcji d/s organizacji pozarządowych ONZ pozarzą Weryfikacja oświadczenia rzecznika ONZ: oś Paul Hoeffel Chief, NGO Section Department of Public Information Room S-1070L S- United Nations, New York, N.Y. 10017 fax (212)963-6914 (212)963- tel - (212) 963-8070 lub (212) 963-6842 963- 963-
 120. 120. Towarzystwo Strażnica nigdy w swoich publikacjach nie odniosło się do tego faktu. Nigdy nie poinformowali o tym swoich wyznawców. Dlaczego? Natomiast pod wpływem wielu zapytań Towarzystwo Strażnica wysłało do starszych ze zborów instrukcję jak tłumaczyć się z tego faktu. Twierdzi się m.in., że:- do 1991 r. korzystano z materiałów ONZ, a od tego roku ONZ wprowadziło nowe przepisy by móc z nich korzystać - w 2001 roku zmieniły się przepisy obowiązujące w DPI przy ONZ
 121. 121. Co następnie się stało?Okazało się, że tego samego miesiąca do oddziału ONZ – DPI (o której Towarzystwo Strażnica utrzymywało, że jest Szkarłatną Bestią opisaną w Księdze Apokalipsy) trafiło podanie Towarzystwa Strażnica o wykluczenie ichorganizacji z jej struktur. Co też ten oddział ONZ uczynił już 9 października! Czy to przypadek, że zaledwie kilka dni po ukazaniu się artykułu w The Guardian Towarzystwo Strażnica złożyło wniosek o wypisanie się z grona organizacji skupionych w DPI ONZ?O fakcie wypisania się zaledwie w ciągu kilku dni z DPI ONZ znów publicznie poniformował magazyn The Guardian już 15 października...
 122. 122. Czy jakiekolwiek tłumaczenie Towarzystwa Strażnica usprawiedliwia fakt, że współpracowało w jakiejkolwiek formie z Bestią z Apokalipsy? Ponadto czy to tłumaczenie nie mija się z prawdą?Jak się okazuje rzecznik ONZ w swoim kolejnym oświadczeniu z 2004 roku twierdzi coś zupełnie innego, a więc kto kłamie? Zerknijmy:
 123. 123. Tłumaczenie oświadczenia: oś 4 marca 2004 Do tych, których to nurtuje Ostatnio sekcja NGO (sekcja tzw. Non Governmental Organizations, czyli po prostu sekcjaOrganizacji pozarządowych, do których w ramach członkostwa w DPI [skrót ten wyjaśniono dalej w niniejszym zdaniu] przy ONZ zaliczało się od 1992 roku Towarzystwo Strażnica – przyp.tłumacza) odebrała mnóstwo zapytań odnośnie tego, czy Watch Tower Bible and Tract Society of New York współpracowało z Departamentem Informacji Publicznej (Department of Public Information, dalej: DPI). Organizacja to zwróciła się do DPI z prośbą o członkostwo w 1991 roku i zostało ono jej udzielone w 1992 roku. W ramach akceptacji swego członkostwa w DPIOrganizacja zgodziła się sprostać kryteriom związanym z faktem tego członkostwa, włącznie z poparciem i szacunkiem dla zasad Statutu ONZ, wraz z zobowiązaniami i środkami do prowadzenia skutecznych programów informacyjnych wśród jej członków oraz szerszego informowania na temat działalności ONZ. W październiku 2001, Ciro Auliciono, główny reprezentant Watch Tower Bible and TractSociety of New York przed ONZ, zwrócił się do DPI z prośbą o uzyskanie końca członkostwa dlaswego Stowarzyszenia w DPI. W następstwie tej prośby 9 października 2001 DPI podjęło decyzję o zakończeniu tego członkostwa. Proszę być świadomym tego, że zgodnie z zasadą ONZ-owskiej DPI korespondencja pomiędzyONZ i NGO w sprawie kierowania podań o członkostwo w DPI musi pozostać poufna. Jednakże,proszę zarazem spojrzeć na poniższy paragraf jaki był zawarty we wszystkich listach wysyłanych w 1992 roku do NGO uznanych za członków (członków DPI przy ONZ, do jakich zaliczono w 1992 Towarzystwo Strażnica– przyp. tłum.): Źródło: http://www.un.org/dpi/ngosection/pdfs/watchtower.pdf
 124. 124. „Zasadniczym celem członkostwa organizacji pozarządowych w DPI przy ONZ jest rozpowszechnianie informacji w celu zwiększenia świadomości publicznej w zakresie zasad, działalności i osiągnięć ONZ oraz jej placówek. W związku z tym ważne jest to, żebyście informowali nas o swoim organizacyjnym programie informacyjnym, gdy tylko wiąże się on zONZ, włącznie z przesyłaniem nam wydań waszych ważniejszych publikacji. Załączamy równieżbroszurę na temat ONZ i pozarządowych organizacji, która udzieli wam nieco informacji na temat związku z NGO”. Dodatkowo, kryteria dla członkostwa NGO (Organizacji pozarządowych, do których w tym wypadku zaliczało się też i Towarzystwo Strażnica – przyp. tłum.) w DPI zawierały: - NGO podzielają ideały Statutu ONZ - działają wyłącznie na zasadzie non profit - okazują zainteresowanie w kwestiach ONZ i są w stanie dowieść swej zdolności w dotarciu do wyspecjalizowanych odbiorców, takich jak pedagodzy, reprezentanci mediów, politycy, społeczność biznesowa. - posiadają zobowiązanie i środki do prowadzenia efektywnych programów informacyjnych o działalności ONZ, przez publikowanie biuletynów informacyjnych, broszur, organizowanie konferencji, seminariów i okrągłych stołów, i zjednywać sobie media w celu współpracy. Spodziewamy się, że podzielicie się tą informacją ze swymi zatroskanymi kolegami, jako że nie jesteśmy w stanie zwrócić się z osobna wobec każdej z dziesiątków podobnych próśb i pytań kierowanych do naszych biur związanych z Watch Tower Bible and Tract Society of New York. Dziękujemy wam za zainteresowanie związane z działalnością ONZ. Źródło: http://www.un.org/dpi/ngosection/pdfs/watchtower.pdf
 125. 125. Na świecie jest ponad 1500 organizacji NGO zapisanych do DPI przy ONZ i wszystkie z nich wyraziły poparcie statutu ONZ,a więc wszystkich jej działań, a tewarunki nigdy nie uległy zmianie...
 126. 126. Jak w takim razie wygląda Prawda? Zasady członkostwa w DPI przy ONZ wg: Towarzystwa Strażnica: Organizacji Narodów Zjednoczonych:- Zasady członkostwa dot. DPI przy - Zasady członkostwa dot. DPI przyONZ zmieniły się od 1991 roku ONZ NIE zmieniły się od 1991 roku- W 1991 roku zmieniły się zasady - W 1991 roku NIE zmieniły się zasadydostępności do materiałów ONZ dostępności do materiałów ONZ- W 1991 roku Towarzystwo Strażnica - W 1991 roku Towarzystwo StrażnicaNIE zobowiązywało się popierać idei zobowiązywało się popierać idee ONZONZ Kto w takim razie kłamie? ONZ czy Towarzystwo Strażnica?
 127. 127. Towarzystwo Strażnica nigdy nie poinformowało świadków Jehowy o fakcie współpracy jej organizacji z ONZ. Co równie ciekawe należy wspomnieć, że publikacje Towarzystwa Strażnica często ukazują się w wielu zborach na długo przed ich rozpowszechnianiem na ulicach i „od domu do domu” i właśnie w październiku 2001 czyli czasie ujawnienia całej sprawy przez media publiczne rozprowadzana była publikacja z interesującą treścią w Strażnicy: Namaszczeni chrześcijanie przypominają osiadłych przybyszów mieszkających w namiotach z dala od teraźniejszego systemu rzeczy (1P 2:11). ‛Żadna plaga nie zbliża się do ich namiotu’. Bez względu na to, czy żywimy nadzieję niebiańską, czy ziemską, nie jesteśmy częścią świata i nie dotykają nas takie zabójcze pod względem duchowym plagi, jak niemoralność, materializm, religia fałszywa czy kult „bestii” oraz jej „wizerunku”, ONZ (Ap 9:20, 21; 13:1-18; J 17:16). Strażnica 15.11.2001, s. 13Od tego momentu Towarzystwo Strażnica zaprzestało nauczać, że Bestią jest... ONZ... Czy to nie zastanawiający zbieg okoliczności? ;-)
 128. 128. W Polsce każdy informacje dotyczące tej sprawy może potwierdzić i porównać osobiście w Warszawie i Nadarzynie: Kontakt: Osobiście: Listownie:UN House Al. Niepodległości 186 Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie 00-608 Warszawa (UNIC/Warsaw) Skr.p. 1, 02-514 Warszawa 12 Przez telefon lub fax: Tel.: (0-prefix22) 825-57-84 Przez Internet: Fax.: (0-prefix-22) 825 77 06 Strona internetowa: www.unic.un.org.pl E-mail: unic.pl@undp.org Polskie Biuro Oddziału Towarzystwa Strażnica ul. Warszawska 14, 05-830 Nadarzyn Tel: (022) 73-91-600E-mail: pad@wtbts.org.pl (Uwaga: Nadarzyn z reguły nie uznaje kontaktu poprzez sieć)
 129. 129. Przypomnijmy – Towarzystwo Strażnica manifestuje,że nie miesza się do polityki jak i uważa to za złą rzecz. Czy można jednak sobie pozwalać na potępianiepolityki i polityków jak i innych religii za spotykanie się z nimi, a jednocześnie uczestniczyć w spotkaniach politycznych? Przykładowo Towarzystwo Strażnica tylko w samym 2007 roku na konferencjach politycznej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OSCE) uczestniczyło jako obserwator dwa razy...
 130. 130. Źródło: http://www.osce.orgKonferencja OBWE: 29-30.03.2007 w Wiedniu
 131. 131. Źródło: http://www.osce.orgKonferencja OBWE: 24.09-5.10.2007 w Warszawie
 132. 132. Czy tak ma wyglądać neutralność Świadków Jehowy?
 133. 133. Równie kontrowersyjnym tematem dotyczącym Świadków Jehowy jest kwestia leczenia i zdrowia. Błędnie przyjmuje się, że sprawa dotyczy tylko (obecnie) krwi pełnej i jej 4 głównych frakcji. Przyjrzyjmy się w tej kwesti publikacjomTowarzystwa Strażnica, które mają przecież wpływ na życie (obecnie) prawie 7 milionów ludzi.
 134. 134. Przyjrzyjmy się najpierw historii naukTowarzystwa Strażnica odnośnie zdrowia jaką przekazywała swoim wyznawcom na przestrzeni ostatnich 130 lat aż do dnia dzisiejszego...
 135. 135. Lata Historia Nauk Towarzystwa Strażnica - Charles Taze Russell naucza, że kwestia krwi była tymczasową nauka w okresie przejścia z ery Judaizmu do ery Chrześcijańskiej. W następnych latach wyraża1892 podobny pogląd. (np. Watchtower z 15 stycznia 1892, s. 349-352; Watchtower z 15 kwietnia 1909, s. 4374) - Towarzystwo Strażnica zaczyna nauczać o szczepieniach wyrażając swój sprzeciw wobec nich. W następnych latach wyraża podobny pogląd. (np. Golden Age z 3 stycznia 1923, s. 211; ""Ukazane zostało więc w sposób ostateczny, że nie istnieje nic takiego jak wścieklizna" Golden Age z 22 kwietnia 1923, s.455, "Myślący ludzie woleliby sie raczej nabawić ospy, niż dac się zaszczepić (...) praktyka szczepień jest1923 zbrodnią, zniewagą i oszustwem.(...) nigdy nie uratuje ani jednego życia" Golden Age z 1 maja 1929, s. 502, Golden Age z 4 lutego 1931, s. 293, Szczepienie jest bezpośrednim wstrzyknięciem zwierzęcej substancji do krwiobiegu i tym samym pogwałceniem prawa Jehowy Boga Golden Age z 24 kwietnia 1935, s. 465, ) Na świecie np. na ospę chorowało setki tysięcy osób a śmiertelność dochodziła do 40%.1925 - Pochwalenie czynu oddania krwi do transfuzji (Golden Age z 29 lipca, s. 683) - Towarzystwo Strażnica komentując 9 rozdział Księgi Rodzaju naucza, że jedzeniu1931 krwi Bóg się nie sprzeciwiał. (Golden Age z 4 lutego, s. 294)
 136. 136. Lata Historia Nauk Towarzystwa Strażnica1940 - Przedstawienie oddania krwi jako bohaterskiego czynu (Consolation [Pociecha] z 25 grudnia, s. 19) - Transfuzja krwi i produkty z krwi zostają oficjalnie zakazane jako “pogańskie i1945 uwłaczające Bogu” (Watchtower z 1 lipca, s. 198-201) Następuje zmiana od czasu nauk Russella. - Przeszczepy narządów zostały omówione jako nie budzące sprzeciwu i „cud1949 współczesnej chirurgii” (Awake! z 22 grudnia - "Spare Parts for Your Body")1951 - Towarzystwo Strażnica zaprzestaje potępiania szczepień. - Od czasu wprowadzenia zakazu transfuzji krwi jednym z argumentów przeciw1953 szczepionkom był taki, że zawierają elementy krwi co odrzucono (Make Sure [Upewniajcie się], s. 48) Surowice krwi zostają uznane za zakazane. (“Wspomnieliśmy, że na jeden zastrzyk proteiny krwi czyli „frakcji” znanej jako gamma-globulina, niezbędne jest pobranie1954 jednej trzeciej jednostki pełnej krwi (...) jest on wytwarzany z pełnej krwi, co stawia go w tej samej kategorii co transfuzje krwi, a co za tym idzie, podlega zakazowi Jehowy odnośnie wprowadzania krwi do organizmu”. (Awake! z 8 stycznia, s. 24) Następuje zmiana nauki zapoczątkowanej w 1923 roku.
 137. 137. Lata Historia Nauk Towarzystwa Strażnica1956 Albuminy zostają objęte zakazem. (Awake! z 8 września, s. 20) - Odpowiedź w rubryce “Pytania czytelników” wyjaśnia, że będąca pomazańcem1958 siostra powinna zostać dopuszczona do przyjmowania emblematów podczas Pamiątki śmierci Jezusa choćby nawet przyjęła transfuzję krwi, uzasadniając to tym, iż jest po prostu niedojrzała. (Watchtower z 1 sierpnia, s. 478) - Surowice krwi zostają uznane za dobre. W omówieniu istotnych zasad odnoszących1958 się do surowic, takich jak anatoksyna przeciwbłoniczna i gammaglobuliny, stwierdzono, że jest to traktowane jako sprawa osobistego osądu. (Watchtower z 15 września, s. 575) - Krew ma być wylewana, i co za tym idzie złe jest pozyskiwanie własnej krwi,1959 przechowywanie jej, a następnie ponowne wprowadzanie do organizmu. (Watchtower z 15 października, s. 640) - Towarzystwo Strażnica zaczyna nauczać, że godzenie się na krew lub zakazane1961 środki krwiopochodne ma być karane wykluczeniem. (Watchtower z 15 stycznia, s. 63-64) Następuje zmiana nauki z 1958 roku.1961 - Oddawanie narządów jest sprawą sumienia. (Watchtower z 1 sierpnia, s. 480)1961 - Cechy osobowości oraz skłonności do popełnienia morderstwa czy samobójstwa są przenoszone przez krew. (Watchtower z 15 września, s. 564)
 138. 138. Lata Historia Nauk Towarzystwa Strażnica1961 - Po raz pierwszy wyraźnie wspomniano o zakazie przyjmowania hemoglobiny (Watchtower z 1 listopada, s. 669) - Surowice krwi są złe. Odwrócono zasadę z roku 1958. Każda frakcja krwi jest1963 teraz uważana za pożywienie i zakazana. Zasada ta nie ma zastosowania wobec szczepionek. (Watchtower z 15 lutego, s.124) Opublikowane przez WTS w 1961 roku komentarze stworzyły wiele zamieszania w kwestii surowic. - Surowice krwi są dobre. Zaledwie 21 miesięcy później stanowisko znowu ulega1964 odwróceniu! To już czwarta całkowita zmiana stanowiska na przestrzeni siedmiu lat. (Watchtower z 15 listopada, ss. 680-3)1964 - Będący Świadkami lekarze mogą podać transfuzję chorym nie-Świadkom. (Watchtower z 15 listopada, s.682)1966 - Transfuzja krwi zostaje przyrównana do kanibalizmu. (Watchtower z 1 lipca, s. 401) - Przeszczepy narządów stają się odtąd kanibalizmem. Jest to całkowita zmiana1967 poglądów. Oddawanie organów jest teraz stanowczo odradzane. (Watchtower z 15 listopada, s.702) Zmiana nauki z 1949 roku. - Serce nie jest jedynie pompą – jest połączone nerwami z mózgiem i w1971 rzeczywistości jest organem, gdzie literalnie kształtują się uczucia, pobudki, pragnienia i emocje. (Watchtower z 1 marca, ss.133-135)
 139. 139. Lata Historia Nauk Towarzystwa Strażnica - Surowice krwi są złe. Kolejny całkowity zwrot w poglądzie na surowice. Znowu1974 stały się sprawą, która powinna zostać odrzucona przez sumienie poszczególnych osób, chociaż artykuł daje do zrozumienia, że nie jest to sprawa najwyższej wagi. (Watchtower z 1 czerwca, s.352) - Leczenie hemofilii czynnikami krzepnięcia wyizolowanymi z osocza jest w1975 oczywisty dla Towarzystwa sposób nie do przyjęcia dla prawdziwych chrześcijan, co ma wynikać z biblijnego nakazu powstrzymywania się od krwi. (Awake! z 22 lutego, s.30) - Cztery miesiące później następuje zmiana stanowiska. Ciało Kierownicze podejmuje decyzję, że frakcje krwi wykorzystywane w leczeniu chorych na hemofilię są do przyjęcia jako sprawa sumienia. Od początku lat 1970-tych braciom mówiono, że mogą oni wyrazić zgodę na jednorazowe przyjęcie jednej dawki w celach leczniczych. Osobom telefonującym do Towarzystwa po 11 czerwca mówiono, że1975 mogą podejmować osobiste decyzje o tym czy chcą czy nie chcą stosować czynnik krzepnięcia VIII i IX. Polityki tej nie uznano za oficjalną przez ponad trzy lata prawdopodobnie dlatego, że Ciało Kierownicze nie chciało w tak krótkim czasie oficjalnie podać zmiany swojego stanowiska. Ci, którzy pisali w sprawie stosowania czynników krzepnięcia VIII i IX nawiązywali kontakt bezpośrednio z Towarzystwem. Natomiast ci, którzy nie dzwonili i nie mieli takiego kontaktu najprawdopodobnie umierali
 140. 140. Lata Historia Nauk Towarzystwa Strażnica1975 - Osoby przyjmujące przeszczepy narządów i transfuzję krwi mogą doznać także przeszczepu osobowości. (Watchtower 1 września, s. 519) - Transfuzja krwi jest teraz uznawana za przeszczep tkanki, a rodzice muszą być1977 gotowi na odmowę podania transfuzji krwi swoim dzieciom. (Jehovahs Witnesses and the Question of Blood, s. 41) - Surowice krwi są dobre. Złagodzono stanowisko w kwestii surowic. Nie są już one1978 postrzegane jako metoda służąca „podtrzymaniu życia”. (Watchtower z 15 czerwca, s. 30-31) To już szósta zmiana nauki odnośnie surowic. - Osoby cierpiące na hemofilię teraz oficjalnie dowiadują się, że mogą wyrazić zgodę1978 na leczenie obejmujące wykorzystanie składników lub frakcji krwi – gdyby ludzie ci zadzwonili do Towarzystwa, wiedzieliby o tym jakieś 3 lata wcześniej, natomiast ci, którzy nie wykonali telefonu prawdopodobnie zmarli do tego czasu. (Watchtower z 15 czerwca, s. 30-31)1978 - Świadkowie mogą stosować aparat płuco-serce o ile jest on wypełniany “bezkrwawymi” płynami. (Watchtower z 15 czerwca, s. 30-31) - Więcej “nowego światła” na przeszczepy narządów. Jest ono zupełnym1980 przeciwieństwem poprzedniego. Nie uważa się już ich za kanibalizm, a starsi nie powinni powoływać Komitetów Sądowniczych przeciwko świadkowi, który z tego korzysta. (Watchtower z 15 marca, s. 31) To 2zwrot nauki w tej kwestii.
 141. 141. Lata Historia Nauk Towarzystwa Strażnica1980 - Towarzystwo powołuje do życia setki Komitetów Łączności ze Szpitalami. - Towarzystwo wprowadza swoją doktrynę głównych i drugorzędnych składników1982 krwi. Drugorzędne komponenty są dozwolone, główne zakazane. Hemodylucja zostaje wymieniona w kategorii rzeczy nie do przyjęcia. (Awake! z 22 czerwca, s.25) - Albuminy zostają dopuszczone do użycia przez ŚJ (Awake! z 22 czerwca, s.25) Co prawda w Watchtower z 15 czerwca 1978 wspomniano o możliwości przyjmowania1982 „zastrzyków przy niezgodności czynnika Rh”, ale w rzeczywistości niewielu Świadków Jehowy potrafiło to powiązać z albuminami. Następuje zmiana nauki wprowadzonej w 1956 roku. - Szpik kostny został przedstawiony jako sprawa sumienia, jednak z odniesiono się1982 do tego z dezaprobatą. (Watchtower z 15 maja, s.31) - Towarzystwo cichaczem porzuca pogląd wprowazony w 1971 roku, że literalne1984 serce jest odpowiedzialne za uczucia, pobudki, pragnienia i emocje. (Watchtower z 1 września, s. 6) - Podchwycona zostaje kwestia AIDS na potwierdzenie wiarygodności stanowiska1985 Towarzystwa wobec krwi. (Watchtower z 15 czerwca, s.30)
 142. 142. Historia Nauk Towarzystwa StrażnicaLata - Ponieważ AIDS staje się ogólnoświatowym problemem, Towarzystwo często podaje to jako dowód na słuszność swojej doktryny i uzasadnia, że jego doktryna chroni Świadków Jehowy przed AIDS. Zwracają uwagę, że jakieś 10000 amerykanów cierpiących na ostrą postać hemofilii zostało nim zarażonych. Zapominają jednak1988 wspomnieć, że te osoby zostały zakażone ponieważ były leczone czynnikami krzepnięcia VIII i IX, które znajdują się na liście dozwolonych przez nich środków od przeszło dziesięciu lat. Zatem stanowisko Towarzystwa Strażnica nie chroni świadków przed zarażeniem AIDS. (Awake! z 8 października, s.11) - Towarzystwo Strażnica pozytywnie zaczyna się wypowiadać o niektórych rodzajach śródoperacyjnych autologicznych transfuzji. Chociaż nie wymienia się ich1989 z nazwy, ale wskazuje, że dopuszczalne mogą być techniki odsysania krwi. (Watchtower z 1 marca, ss.30,31)1991 - Świadkowie są zachęcani do przećwiczenia odpowiedzi na pytania, jakie mógłby im zadać sędzia. (KM - 3/91) - Towarzystwo stwierdza, że nie należy się niepokoić czy w jedzeniu jest czy nie ma1992 krwi, za wyjątkiem przypadków gdy istnieją uzasadnione powody, iż tak jest w rzeczywistości. (Watchtower z 15 października, s.30)
 143. 143. Lata Historia Nauk Towarzystwa Strażnica - “Młodzi dający pierwszeństwo Bogu” – artykuły o młodych świadkach, którzy1994 zmarli w wyniku zakazu krwi. (Awake! 22 maja, ss.3-15) - Omówienie czynnika Rh (wytwarzanego z surowicy krwi). Artykuł stwierdza, że “kwestię tę zgodnie skomentowano zarówno w tym czasopiśmie, jak w siostrzanej1994 publikacji, "Strażnica” (Awake! z 8 grudnia, s.27) Zwróćmy uwagę, że zastrzyki z czynnikiem Rh były całkowicie zakazane do roku 1974, a do roku 1978 wyrażano się o nich niepochlebnie. Świadkowie, którzy otrzymują ten rodzaj transfuzji krwi mają ustalaną grupę i taki sam identyfikator na nadgarstku jak każdy inny biorca transfuzji. - Świadkowie mogą ponownie wprowadzać do organizmu własną krew, o ile zostaną spełnione określone warunki. Akceptowane stają się normowolemiczna hemodylucja1995 (ANH) i zabieg autologicznego odzyskiwania krwi (Cell Saver), włączając w to krótkotrwałe przechowanie krwi poza organizmem. (Watchtower z 1 sierpnia, s.30) - Towarzystwo Strażnica zezwala świadkowi Jehowy z Australii na poddanie się nowej metodzie leczenia obejmującej transfuzję krwinek białych. Są one wciąż na1997 liście zakazanych przez Strażnice produktów z krwi. Zabieg ten zwany jest "autografting" (“autoprzeszczep”), co brzmi bardziej jak przeszczep tkanki niż jak transfuzja, a w leukaferezie zamiast powszechnie używanego słowa granulocyty podstawia się CD34+.
 144. 144. Lata Historia Nauk Towarzystwa Strażnica - Wiosną nadzorcy obwodów otrzymują list zalecający im poinformowanie2000 lokalnych gron starszych, aby nie wykluczali nikogo, kto przyjmie transfuzję krwi. Jeżeli postępek kogoś takiego stanie się znany, a oni dojdą do przekonania, że nie okazuje on skruchy, mogą uznać, że odłączył się on sam. - W czerwcowej Strażnicy dokonano rozległych reform w ich polityce co do krwi. „(...) jeśli chodzi o poszczególne frakcje tych składników, każdy chrześcijanin musi sam z modlitwą wnikliwie to rozważyć i podjąć świadomą decyzję.” Daje to członkom podstawę do wyrażenia2000 zgody na przyjęcie przenoszących tlen roztworów hemoglobiny. (Watchtower z 15 czerwca, ss.29-31) Pojawiające się wkrótce w mediach doniesienia potwierdzają nowa politykę wobec hemoglobiny. We wrześniu oczywistym faktem staje się to, że WTS wyraża zgodę na stosowanie hemoglobiny wołowej. - W lutym AJWRB publikuje nowy diagram ilustrujący zrewidowaną politykę nauk2001 Towarzystwa Strażnica, dopuszczającej w istocie 100% krwi, którą można przyjmować we frakcjach. - Strażnica z 15 czerwca rozwija artykuł z 15 czerwca 2000 roku. Po raz pierwszy świadkowie Jehowy na niższych i wyższych szczeblach dowiadują się, że pojedynczy2004 największy składnik krwi (hemoglobina) jest już dopuszczalny w ramach osobistego wyboru. (Osoby postawione najwyżej w Towarzystwie Strażnica i członkowie AJWRB wiedzą o tym już od czterech lat. Świadkowie mogą stosować Polyheme i Hemopure, które dotychczas były w fazie testów klinicznych).
 145. 145. W związku z taką ewolucją nauk pojawiają się ważne pytania: Jeżeli spożywanie krwi jest śmiertelnym grzechem wg Towarzystwa Strażnica, to dlaczegowojownicy Saula nie zostali straceni spożywając mięso razem z krwią, ani nie poniesli żadnej innejkary za ten czyn? (1 Sm 14:31-35) Jeśli zachodziła nagła potrzeba, Izarelita mógł zjeść padłe, niewykrwawione zwierzę (zob. Kpł 17:15),a konsekwencją tego było jedynie ceremonialne oczyszczenie się obejmujące kąpiel i wypranie odzieży.Dlaczego więc Towarzystwo Strażnica utrzymuje, iż muszą wykluczać tych, którzy wyrażają zgodę natransfuzję krwi w celu ratowania życia? Ponieważ wymaganie wylewania krwi zawarte jest w Prawie Mojżeszowym nie zostało powtórzone wNowym Testamencie, i ponieważ chrześcijanie nie podlegają Prawu Mojżeszowemu, to dlaczegomagazynowanie własnej krwi przed operacją jest zabronione? Jeśli usprawiedliwia się spożywanie pokarmu ofiarowanego bożkom jak naucza TowrzystwoStrażnica oraz używanie niektórych składników krwi, to czy drobna rozpusta też jest OK? Jeśli gromadzenie własnej krwi w celu autotransfuzji jest niewłaściwe, dlaczego Towarzystwozezwala na używanie różnych składników krwi, które muszą być oddawane i gromadzone przedużyciem ich przez świadków Jehowy?
 146. 146. Jak można usprawiedliwić śmierć dziecka opierając się na judaistycznej koncepcji odżywiania się?Czy nie dopuszczenie do wykonania zabiegu medycznego na własnym dziecku, gdy jedyną alternatywąjest śmierć, nie czyni nas odpowiedzialnym za jego śmierć? Jeśli transfuzja krwi jest w zasadzie przeszczepem organu, to jak można uważać ją za „spożywaniekrwi”, skoro nie ma procesu trawienia i odnoszenia korzyści odżywczych? Czy można mówić ojednoczesnym przeszczepie organu i odżywianiu się? Dlaczego Towarzystwo Strażnica cytuje lekarzy żyjących setki lat temu, by znaleźć uzasadnienie dlaswego poglądu, iż transfuzja jest równoznaczna ze spożywaniem krwi? Czy współcześni lekarze uznajądalej, że transfuzja jest tym samym co „spożywanie krwi”? Dlaczego Towarzystwo Strażnica wyolbrzymia ryzyko związane z transfuzją krwi i stara się sprawiaćwrażenie, że jest ona zawsze kiepskim lekarstwem, pomimo iż niemal wszyscy eksperci są odmiennegozdania jak również mimo tego, że zabiegów o podobnym i większym ryzyku leczenia są setki? Na podstawie czego Towarzystwo Strażnica decyduje, które składniki krwi są główne, a któredrugorzędne? Na przykład, dlaczego białe krwinki są zakazane, a albumina dozwolona, skoroalbumina stanowi większy procent objętości krwi, a mleko i przeszczepiane organy są pełne białychkrwinek?
 147. 147. Jeśli mielibysmy całkowicie powstrzymywać się od krwi, tak jak naucza Towarzystwo Strażnica, tojak wyjaśnić dlaczego Towarzystwo Strażnica przekazuje, że możemy godzić się na używanieposzczególnych składników ludzkiej krwi bądź jej pochodnych? Czy nie zachodzi tu sprzeczność? Dlaczego Świadkowie Jehowy mogą godzić się na pewne składniki krwi i korzystać z krwi oddanejprzez innych, ale oni sami nie oddają krwi? Czyż oddanie krwi w celu ratowania życia drugiegoczłowieka, także ich duchowych braci i sióstr nie byłoby wyrazem miłości i w pełni chrześcijańskąpostawą? Dlaczego plazma jest zakazana, skoro wszystkie jej składniki oddzielnie znajdują się nazatwierdzonej liście dla Świadków Jehowy przez Towarzystwo Strażnica, które mogą przyjmować wcelu „podtrzymywania życia”? Załóżmy, że do szpitala trafiają dwaj pacjenci, którzy nie mogą przyjmować pokarmu; jedenotrzymuje transfuzję krwi, a drugi glukozę - który z nich przeżyje? Czy nie ten, któremu podanoglukozę? Jak więc można uważać transfuzję krwi za odżywianie się krwią jak twierdzi TowarzystwoStrażnica, skoro nie zachodzą żadne korzyści odżywcze?
 148. 148. Dlaczego wszystkie religie chrześcijańskie, a nawetortodoksyjni Żydzi, którzy opierają się na Torze (Prawie),czytają ją każdego dnia, rozważają jej treść, czytają ją whebrajskim oryginale (aby lepiej zrozumieć tradycyjnykontekst) i kochają Prawo Boże ponad swe dusze, niezabraniają medycznego stosowania krwi? Dlaczego Towarzystwo Strażnica w ogóle nie poświęcauwagi związanej z krwią w kontekście żywności jak to jest uortodoksyjnych Żydów, którzy sumennie wypełniają ten nakazTory w życiu codziennym choć tak często ten temat porusza? Zatem czy można mieć zaufanie do publikacji Towarzystwa Strażnica w sprawiach zdrowia i życia?
 149. 149. I jeszcze jedna przykładowa uwaga – jak wiemy świadkowie Jehowydziś zgadzają się na przyjmowanie frakcji krwi co de facto pozwala imprzyjęcie 100% krwi tyle, że rozfrakcjonowanej, lecz jak to się ma donauk Towarzystwa Strażnica które głosiło kiedyś:Niemniej dojrzały chrześcijanin nie będzie próbował na podstawietego doszukiwać się uzasadnienia dla medycznego używaniawszelkich innych dostępnych substancji z krwi. Wręcz przeciwnie,uzna niewłaściwość ogółu takich praktyk, i będzie się tego wystrzegałze wszystkich sił, wybierając każde inne dostępne metody leczenia. Strażnica 1964 nr 2
 150. 150. A teraz drogi czytelniku mam dla Ciebie pytania.Jeśli opierasz swoją wiarę na Biblii i uważasz siebie za ucznia Chrystusa to czy w obronie swoich naukposługiwałbyś się materiałami pochodzącymi od ludzi zajmującymi się jakimikolwiek działaniami okultystycznymi (spirytyzm, magia itd)? Uważasz, że było by to dobre czy złe? Czy godne zachowania uczniów Chrystusa kierujących się Słowem Bożym? Zanim przejdziemy dalej proszę, odpowiedz sobie na te pytania.
 151. 151. W publikacjach Towarzystwa Strażnica znajdziemy informację, że w 1937 roku Johannes Greber (były katolik zajmujący się spirytyzmem) wydał własny przekład Biblii. Strażnica 1961 Nr 8...
 152. 152. "Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym?" 1955, (ed. pol.1958)
 153. 153. Wiemy więc, że Johannes Greber zajmował sięspirytyzmem i o tej rzeczy wiadomo było już w 1937 roku. Ale co w tym dziwnego?
 154. 154. W publikacjach i książkach wydanych przez Towarzystwo Strażnica....
 155. 155. Strażnica 1983 Nr 22...
 156. 156. A co przeczytaliśmy w Strażnicy z 1961 roku?Towarzystwo Strażnica w 1983 roku twierdzi, że nie wiedziałoiż Johannes Greber był spirytystą bo jakoby informacja o tym pojawiła się rzekomo dopiero w 1980 roku, a przecież coś innego mamy w publikacjach Strażnicy z roku 1961 i 1958... Strażnica 1961 Nr 8...
 157. 157. A co łączyło dotąd Towarzystwo Strażnica z Johannesem Greberem?
 158. 158. W publikacjach i książkach wydanych przez Towarzystwo Strażnica....
 159. 159. „Upewniajcie się o wszystkich rzeczach: mocno trzymajcie się tego, co szlachetne”, s. 119 (wydanie niemieckie ok. 1956)
 160. 160. "Słowo – kogo miał na myśli apostoł Jan?”, s. 5, 1962
 161. 161. „Pomoc do zrozumienia Biblii” (wyadanie niemieckie Aid to Bible Understanding ) s. 1134, 1669, 1969
 162. 162. Strażnica 1977 Nr 21 s. 24
 163. 163. Strażnica 1979 Nr 4, s. 23-24
 164. 164. Towarzystwo Strażnica z Ciałem Kierowniczym na czele jako Pasterz prowadzi swoich współbraci do Boga. Jak jednak naprawdę ukazuje swoichwspółbraci nie należących do ich grona 144.000?
 165. 165. W książce wydanej przezTowarzystwo Strażnica...
 166. 166. A kim jest ta nowożytna szarańcza?
 167. 167. W Strażnicy z 1 kwietnia 1989 r., czytamy: "Szarańcza w Biblii: jak czytamy w Obj.9:1 trąbienierozpoczyna piąty anioł a w polu widzenia ukazuje się gwiazdaupadająca na ziemię. Ma ona w ręku klucz, otwiera nim głębinęw której zamknięto rój szarańczy. Gwiazdą ową jest niedawnoustanowiony przez Jehowę niebiański król Jezus Chrystus.Szarańcza to słudzy Boży, którzy byli prześladowani i na pozórunieszkodliwieni, gdy w roku 1918 uwięziono ich czołowychprzedstawicieli. Jednakże Chrystus, dzierżący już w niebiewładzę królewską, uwalnia ich, dzięki czemu mogą wznowićogól-noświatową działalność kaznodziejską ku wielkiemuzaniepokojeniu duchowieństwa, które uniknęło jej stłumienie(Mat. 24: 14)."
 168. 168. Co w tym dziwnego, że Towarzystwo Strażnica wykazuje iż świadkowie Jehowy to Apokaliptyczna szarańcza?Apokalipsa w Przekładzie Biblii Poznańskiej... Ap 9:1-12 BP
 169. 169. (1)"Piąty anioł zatrąbił: i ujrzałem gwiazdę,która spadła z nieba na ziemię,i dano jej klucz od studni Przepaści.(2) Otworzyła studnię Przepaści,a dym się uniósł ze studni jak dymz wielkiego pieca,i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze.(3) A z dymu wyszła na ziemię szarańcza,której dano moc, jaką mają ziemskie skorpiony(4) I powiedziano jej,by nie szkodziła trawie na ziemiani żadnej innej zieleni ani żadnemu drzewu,lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach.(5) Nakazano jej też, by ich nie zabijała,ale miała przez pięć miesięcy zadawać im katusze.A katusze przez nią zadane są jak katusze zadane przezskorpiona, kiedy ukąsi człowieka.(6) W owe dni ludzie szukać będą śmierci,ale jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć,ale śmierć od nich ucieknie.
 170. 170. (7) A szarańcza tak wyglądała:podobna (była) do koni w szyku bojowym,na głowach jakby wieńce podobne do złotych,oblicza ich były jakby twarze ludzkie,(8) i miały włosy jakby włosy kobiece,a zęby ich były jak zęby lwów.(9) Przody tułowi jakby pancerze żelazne,a łoskot ich skrzydeł jak łoskot wielokonnych wozówpędzących do boju.(10) I mają ogony podobne do skorpionowychoraz żądła, a swymi ogonami mogąszkodzić ludziom przez pięć miesięcy.(11) Mają nad sobą króla - anioła Przepaści.Imię jego po hebrajsku brzmi ABADDON,a w greckim języku ma imię APOLLYON.(12) Minęło pierwsze biada,oto jeszcze dwa inne biada nadchodzą potem."
 171. 171. Czy tak mają wyglądać świadkowie Jehowy? Mają znęcać się nad ludzkością i służyć Panu podziemia – Abaddonowi? Zerknijmy jeszcze do komentarza KUL-u Apokalipsy Świętego Jana:
 172. 172. I na zakończenie pewna ciekawostka...Świadkowie Jehowy szczycą się również tym, że swoją nazwę mają od imienia Bożego, którą wprowadzili w 1931 roku.Ale czy wiedzą jak pierwotnie zapatrywał się na ten temat Joseph Franklin Rutherford, który wprowadził tą nową nazwę?
 173. 173. Jaka jest więc owa rzetelność publikacji Towarzystwa Strażnica? Czy można im zaufać?Czy można uwierzyć naukom organizacji, która zmieniała wielokrotnie już zdanie natemat przeszczepu organów, szczepionek, krwi, służby cywilnej, „owiec i kóz”,„pokolenia”, roku 1799, 1874, 1878, 1881, 1914, 1918, 1920, 1925, 1975, itd., którapowoływała się na źródła rzekomo popierające jej nauki pomijając niewygodne wnich informacje, odwoływała się do nauk spirytysty i ludzi wrogich Biblii, błędniepodawała nauki innych religii które potępia, wchodziła w niejasne kontakty zorganizacjami politycznymi itd.?Czy można zaufać takiej organizacji i uwierzyć, że jej nauki w publikacjach są zgodne z Prawdą i Biblią?
 174. 174. W niniejszej prezentacji zostały przedstawione przekrojowo tylko niektóre przykłady rzetelnych informacji i nauk podawanych przez Watch Tower Bible and Tract Society. A ile ich jest w rzeczywistości? W niniejszej pracy wykorzystano tylko i wyłącznie publikacje Świadków Jehowy, źródła na które oni sami się powołują i do nauk któresię odwołują, oraz cytaty z KKK, Biblii - Przekład Poznański z komentarzem KUL-u oraz dokumenty ONZ i OBWE.
 175. 175. Zadaniem tej prezentcji nie jest wzbudzanie wrogości wobec członków organizacji Świadków Jehowy, lecz pokazanie prawdy o ich własnychpublikacjach. Pamiętajmy, że świadkowie Jehowy jak każdy człowiek zasługują na nasz szacunek. Wielu z nich to porządni szczerzy i uczciwi ludzie. Czy można jednak uznać zaOrganizację Bożą, organizację któraopiera swoje nauki na kłamstwach?
 176. 176. Jest godzina 00:33Prz 14:5 BPŚwiadek prawdomówny nie kłamie,ale fałszywy oddycha kłamstwami.
 177. 177. Jest godzina 00:33 www.brooklyn.org.pl Przygotował Morfeusz (Wersja 1.0 – aktualizacja 12.03.2008)Szczególne podziękowania za pomoc dla Isy i Piotra W celu uwag i pytań prosimy kontaktować się: Mail: morfeusz@brooklyn.org.pl Skype: brooklyn.org.pl
 178. 178. Zapraszamy również na: Jest godzina 00:33 Serwisy: www.watchtower.org www.watchtower.org.pl www.watchtower.org.pl/forum www.watchman.p2a.pl www.piotrandryszczak.pl www.ajwrb.org/polish www.berea.pol.pl www.cicheowce.fm.interia.pl www.sn.org.pl Blogi:www.swiadkowiejehowy-sektaczyreligia.blog.onet.pl www.kto-szuka-ten-znajdzie1.blog.onet.pl www.droga-prawda-zycie.blog.onet.pl http://deffender.blog.onet.pl

×