O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAHNOMBOR BULAT1 Nyatakan nilai tempat bagi digit 4 dalam nombor 654 210.2 Bundarkan 68 547 kepada pul...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH5 Fikri membawa 786 buah buku Matematik dan 2 709 buah bukucerita.Berapakah jumlahbuku yang dibawa ...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH9 8 219 - 63 =10 19 048 - 8 652 =11 29 406 - 257 =3 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH12 Pak Ali dapat memungut 7 bakul buah manggis setiap hari. Setiap bakulmengandungi 305 biji. Berap...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH14 Wee ada 72 biji guli. Ramon ada 4 kali ganda bilangan guliWee. Berapakah jumlah guli Ramon?15 91...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH17 Setiap pasang baju yang siap dijahit memerlukan 8 bijibutang.Berapakah bilangan baju dapat disia...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH19 2 600 + 883 - 1 051 =2023 x 8 + = 324 Apakah nombor yang mesti ditulis di dalamitu?PECAHAN1. Con...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH2. Convert845to a mixed number.Tukarkan845kepada nombor bercampur.3. Convert217to a mixed number.Tu...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH8. Convert 0.77 to a fraction.Tukarkan 0.77 kepada pecahan.9.911 +945 =10.85+81=11.713 +74=12.833 +...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH13.103+107=14. Diagram 8 shows a number lineRajah 8 menunjukkan satu garis nombor.What is the value...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH17.43× 20 =18. Diagram 10 shows a number lineRajah 10 menunjukkan satu garis nombor.What is the val...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH22. Diagram 12 consists of several shapes of equal size.Rajah 12 terdiri daripada beberapa bentuk y...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH25. Diagram 15 consists of several shapes of equal size.Rajah 15 terdiri daripada beberapa bentuk y...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH29.83=16What is the value of .Apakah nilai bagi ..30. Convert943 to improper fraction.Tukarkan943 k...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH34. State205in simplest form.Nyatakan205dalam pecahan termudah.35. State184in simplest form.Nyataka...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH39. Nyatakan dalam bentuk nombor bercampur.40. Nyatakan dalam bentuk nombor bercampur.41. Nyatakan ...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH45. Rajah 1 menunjukkan sebuah segiempat tepat yang di bahagikankepada beberapa bahagian yang sama ...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAHTuliskan pecahan yang mewakili bahagian berlorek daripadasegiempat itu.49. Rajah 3 menunjukkan sebu...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAHNyatakan nilai K.51. Rajah 5 menunjukkan sebuah segiempat tepat yang di bahagikankepada beberapa ba...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH52. Rajah 6 terdiri daripada beberapa petak segi empat sama yang sama besar.Rajah 6Lorekkan tiga pe...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH4. Bundarkan 6.053 kepada persepuluh yang terdekat.5. Tukarkan 1.09 kepada pecahan.6. Bundarkan 1.2...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH12. Tuliskan 402.16 dalam perkataan.13. Tuliskan 15.25 kepada nombor bercampur.14. Nyatakan nilai t...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH19. Tuliskan 432.27 dalam perkataan.20. Bundarkan 13.409 kepada perseratus yang terdekat.PERATUS1. ...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH5. Nyatakan 45 % dalam perpuluhan.6. Nyatakan 52 % dalam perpuluhan.7. Nyatakan 78% dalam perpuluha...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH12. Tukarkan10056kepada peratus.13. Tukarkan254kepada peratus.14. Tukarkan203kepada peratus.15. Nya...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH19. Nyatakan 78 % dalam pecahan.20. Nyatakan 13 % dalam pecahan.WANG1. RM 3 276 ÷ 6 = 1 markah26 e-...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH2. Round off RM47.80 to the nearest ringgit .Bundarkan RM47.80 kepada ringgit yang hampir.1 markah3...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH7. Write RM 108.15 in words.Tuliskan RM 108.15 dalam perkataan.1 markah8.43× RM 8.40 =1 markah9. Wr...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH12. Write ”Two thousand sixty ringgit and ten sen” innumerals.Tuliskan ” Dua ribu enam puluh ringgi...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH17. RM 864 ÷ 3 = 1 markah18. Write ”ten thousand twelve ringgit and sixty sen” innumerals.Tuliskan ...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAHRajah 1Tuliskan waktu tersebut dalam sistem 12 jam.2. Rajah 2 menunjukkan suatu masa.Rajah 2Tuliska...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH5. Tukarkan 11.45 p.m kepada sistem 24 jam.6. Tukarkan 9.15 a.m kepada sistem 24 jam.7. Tukarkan 12...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH11. Tukarkan jam kepada minit.12. Tukarkan hari kepada jam.13. Tukarkan dekad kepada tahun .14. Tuk...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH15. Tukarkan jam kepada minit .16. Nyatakan waktu yang ditunjukkan pada muka jam itu.Rajah 517. Raj...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAHLukis jarum jam pada muka jam itu untuk menunjukkan jam 2340.19. Rajah 8 menunjukkan tarikh lahir A...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH1. Tukarkan 23 km 15 m kepada m1M2. Tukar 550 mm kepada cm.1M3. 82 km = ___________m1M4. 432 cm =__...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH7. Tuliskan 437 cm dalam meter dan sentimeter1M8.85km = m1M9. m43= cm1M10. Tukar 2040 meter kepada ...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH12. Tuliskan 4037m dalam kilometer dan meter.1M13. 5.4 km + 0.9 km = _____________km1M14. Rajah 1 m...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAHA 3km 6 m BRajah 2Berapakah jauh, dalam km, jarak diantara Bandar A danBandar B?1M16. Rajah 3 menun...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH18. Rajah 5 menunjukkan panjang sebuah kotak.cmRajah 5Nyatakan panjang kotak, dalam cm.1M19. 42 km ...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAHJISIM1.2.3. Rajah 3 menunjukkan berat 5 biji limau. Lukiskan jarum padapenimbang yang menunjukkan b...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH4.Rajah 2Nyatakan berat dalam kg, bagi ikan-ikan itu.5.43× 76 kg = _______ kg6.523 × 1 500 g = ____...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH9. Tukarkan 4.6 kg kepada g.10.ISIPADU CECAIR43 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH1. Rajah 1menunjukkan kontena kosong.Rajah 1Lukis paras cecair menunjukkan 700 m  .2. Rajah 2 menu...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAHRajah 4Berapa literkah isipadu cecair tersebut.5. Rajah 5 menunjukkan isipadu air .Rajah 5Nyatakan ...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH7. Rajah 7 menunjukkan sebuah bikar berisi air.Rajah 7Berapakah isipadu, dalam ml air itu?8. Tukark...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAHberukuran 8 cm panjang dan 4 cm lebar.2 Rajah 2 menunjukkan sebuah segi empat tepat.Rajah 2Cari per...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH(a)(b)5 Rajah 5 terdiri daripada beberapa petak segi empat sama yangsama besar.48 e-JEMPOL MATEMATI...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAHRajah 5Pada rajah itu, lukiskan sebuah segi tiga sama kaki6 Namakan pepejal yang mempunyai empat bu...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAHkubus?9 Jadual 2 menunjukkan ciri-ciri sebuah bentuk tiga matra.Nyatakan bentuk berkenaan.10 Nyatak...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAHNyatakan bentuk yang mempunyai cirri-ciri di atas.12 Nyatakan bilangan permukaan melengkung bagi se...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH15 Namakan pepejal yang mempunyai enam permukaan ratayang berbentuk segi empat tepat.16 Rajah 16 me...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH20 Namakan setiap bentuk berikut :(a)(b)PERWAKILAN DATA1 Jumlah 5 nombor ialah 780.Hitung purata ba...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH3 En. Hisham bekerja selama 96 jam dalam masa 8 hari.Hitung purata masadia bekerja dalam sehari?4 J...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH6 Hitung purata bagi 30, 20 dan 10.7 Diberi purata bagi 5 nombor ialah 120.Berapakah jumlah kelima-...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH9 Purata hadiah wang tunai bagi seorang pemenang dalam suatupertandingan pidato ialah RM73. Jika te...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH11 Rajah 11 ialah piktograf yang menunjukkan bilangan basikal yang dijualoleh sebuah kedai basikal....
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH13 Rajah 13 ialah carta palang yang menunjukkan bilangan murid lelaki danperempuan di sebuah sekola...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH15 Rajah 15 ialah piktograf yang menunjukkan bilangan telur angsa yangdikutip oleh seorang penterna...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAHRajah 16Setiap jawapan yang betul diberikan 2 markah.Berapakah jawapan yangbetul yang dijawab oleh ...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH18 Rajah 18 ialah piktograf yang menunjukkan bilangan kutipan cempedakdi dalam dusun Pak Saad untuk...
KOLEKSI SOALAN 1 MARKAHKirakan jumlah jisim jualan gandum dalam ketiga-tiga bulan tersebut.20 Rajah 20 ialah carta palang ...
Terminou este documento.
Próximos SlideShares
Afyon kocatepe-universitesi-seminer
Avançar
Próximos SlideShares
Afyon kocatepe-universitesi-seminer
Avançar

Compartilhar

1 markah(2)

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

1 markah(2)

 1. 1. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAHNOMBOR BULAT1 Nyatakan nilai tempat bagi digit 4 dalam nombor 654 210.2 Bundarkan 68 547 kepada puluh ribu yang terdekat.3 Tuliskan angka bagi "enam ribu empat".4 Nyatakan nilai tempat bagi angka 9 dalam nombor 63 9211 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 2. 2. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH5 Fikri membawa 786 buah buku Matematik dan 2 709 buah bukucerita.Berapakah jumlahbuku yang dibawa oleh Fikri?6 34 + 74 509 =7 56 372 + 826 =8 72 348 + 931 =2 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 3. 3. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH9 8 219 - 63 =10 19 048 - 8 652 =11 29 406 - 257 =3 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 4. 4. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH12 Pak Ali dapat memungut 7 bakul buah manggis setiap hari. Setiap bakulmengandungi 305 biji. Berapakah jumlah manggis yang dapat dipungutoleh Pak Ali setiap hari?13 103 x 40 =4 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 5. 5. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH14 Wee ada 72 biji guli. Ramon ada 4 kali ganda bilangan guliWee. Berapakah jumlah guli Ramon?15 918 buah kerusi disusun dalam 9 barisan.Berapakah bilangan kerusidalam satu barisan?16 6 018 ÷ 6 =5 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 6. 6. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH17 Setiap pasang baju yang siap dijahit memerlukan 8 bijibutang.Berapakah bilangan baju dapat disiapkan jika terdapat 1 040 bijibutang baju?18 18 + 2.036 - 13.88 =6 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 7. 7. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH19 2 600 + 883 - 1 051 =2023 x 8 + = 324 Apakah nombor yang mesti ditulis di dalamitu?PECAHAN1. Convert938to a mixed number.Tukarkan938kepada nombor bercampur.7 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 8. 8. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH2. Convert845to a mixed number.Tukarkan845kepada nombor bercampur.3. Convert217to a mixed number.Tukarkan217kepada nombor bercampur.4. Convert415to a mixed number.Tukarkan415kepada nombor bercampur.5. Convert 0.16 to a fraction.Tukarkan 0.16 kepada pecahan.6. Convert 0.9 to a fraction.Tukarkan 0.15 kepada pecahan.7. Convert 2.13 to a mixed number.Tukarkan 2.13 kepada nombor bercampur.8 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 9. 9. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH8. Convert 0.77 to a fraction.Tukarkan 0.77 kepada pecahan.9.911 +945 =10.85+81=11.713 +74=12.833 +85=9 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 10. 10. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH13.103+107=14. Diagram 8 shows a number lineRajah 8 menunjukkan satu garis nombor.What is the value of Z?Apakah nilai bagi Z?15.43× 800 =16. Diagram 9 shows a number lineRajah 9 menunjukkan satu garis nombor.What is the value of T?Apakah nilai bagi T?10 e-JEMPOL MATEMATIK 201394Z32752T 713
 11. 11. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH17.43× 20 =18. Diagram 10 shows a number lineRajah 10 menunjukkan satu garis nombor.What is the value of R ?Apakah nilai bagi R ?19.116× 55 =20. Diagram 11 shows a number lineRajah 11 menunjukkan satu garis nombor.What is the value of M ?Apakah nilai bagi M ?21.92× 1827 =11 e-JEMPOL MATEMATIK 20135 R316M411211
 12. 12. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH22. Diagram 12 consists of several shapes of equal size.Rajah 12 terdiri daripada beberapa bentuk yang sama saiz.Diagram 12Rajah 12State the fraction of the shaded area.Nyatakan pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah.23. Diagram 13 consists of several shapes of equal size.Rajah 13 terdiri daripada beberapa bentuk yang sama saiz.Diagram 13Rajah 13State the fraction of the shaded area.Nyatakan pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah.24. Diagram 14 consists of several shapes of equal size.Rajah 14 terdiri daripada beberapa bentuk yang sama saiz.Diagram 14Rajah 14State the fraction of the shaded area.Nyatakan pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah.12 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 13. 13. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH25. Diagram 15 consists of several shapes of equal size.Rajah 15 terdiri daripada beberapa bentuk yang sama saiz.Diagram 15Rajah 15State the fraction of the unshaded area.Nyatakan pecahan kawasan yang tidak berlorek daripada seluruh rajah.26. Convert312 to improper fraction.Tukarkan312 kepada pecahan tak wajar.27.32=9What is the value of .Apakah nilai bagi .28. Convert741 to improper fraction.Tukarkan741 kepada pecahan tak wajar.13 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 14. 14. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH29.83=16What is the value of .Apakah nilai bagi ..30. Convert943 to improper fraction.Tukarkan943 kepada pecahan tak wajar.31.72=35What is the value of .Apakah nilai bagi .32. State264in simplest form.Nyatakan264dalam pecahan termudah.33. Convert 0.33 to a fractionTukarkan 0.33 kepada pecahan.14 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 15. 15. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH34. State205in simplest form.Nyatakan205dalam pecahan termudah.35. State184in simplest form.Nyatakan184dalam pecahan termudah.(1)36. Tukarkan 391dalam pecahan tak wajar.37. Nyatakan dalam bentuk nombor bercampur.38. Nyatakan dalam bentuk nombor bercampur.15 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 16. 16. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH39. Nyatakan dalam bentuk nombor bercampur.40. Nyatakan dalam bentuk nombor bercampur.41. Nyatakan dalam bentuk nombor bercampur42. Tukarkan 431kepada pecahan tidak wajar.43. Tukarkan 653kepada pecahan tidak wajar.44. Tukarkan 573kepada pecahan tidak wajar.16 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 17. 17. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH45. Rajah 1 menunjukkan sebuah segiempat tepat yang di bahagikankepada beberapa bahagian yang sama besar.Tuliskan pecahan yang mewakili bahagian tidak berlorek daripadasegiempat itu.46.81x 56 =47. Tukarkan 353kepada pecahan tidak wajar.48. Rajah 2 menunjukkan sebuah segiempat tepat yang di bahagikankepada beberapa bahagian yang sama besar.17 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 18. 18. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAHTuliskan pecahan yang mewakili bahagian berlorek daripadasegiempat itu.49. Rajah 3 menunjukkan sebuah segiempat tepat yang di bahagikankepada beberapa bahagian yang sama besar.Tuliskan pecahan yang mewakili bahagian berlorek daripadasegiempat itu.50. Rajah 4 menunjukkan satu garis nombor73K18 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 19. 19. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAHNyatakan nilai K.51. Rajah 5 menunjukkan sebuah segiempat tepat yang di bahagikankepada beberapa bahagian yang sama besar.Tulis dalam perkataan pecahan yang mewakili kawasan berwarnadaripada seluuh rajah itu19 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 20. 20. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH52. Rajah 6 terdiri daripada beberapa petak segi empat sama yang sama besar.Rajah 6Lorekkan tiga perempat daripada rajah yang di beri.53. Tukarkan 2103kepada pecahan tidak wajar.PERPULUHAN1. Tuliskan 34.75 dalam perkataan.2. Tukarkan 5.08 kepada nombor bercampur.3. Tukarkan 0.73 kepada pecahan.20 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 21. 21. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH4. Bundarkan 6.053 kepada persepuluh yang terdekat.5. Tukarkan 1.09 kepada pecahan.6. Bundarkan 1.274 kepada perseratus yang terdekat.7. Tuliskan 402.36 dalam perkataan.8. Tuliskan nilai digit yang bergaris .9. Tukarkan 7.06 kepada nombor bercampur.10. Tuliskan nilai digit 8 dalam nombor 32.284.11. Tukarkan 3.02 kepada pecahan.21 e-JEMPOL MATEMATIK 201315.049
 22. 22. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH12. Tuliskan 402.16 dalam perkataan.13. Tuliskan 15.25 kepada nombor bercampur.14. Nyatakan nilai tempat 4 dalam nombor 0.154.15. Bundarkan4.075 kepada persepuluh yang terdekat.16. Tuliskan 5.108 dalam perkataan.17. Nyatakan nilai tempat digit yang bergaris.18. Tukarkan 1.06 kepada nombor bercampur.22 e-JEMPOL MATEMATIK 201346.378
 23. 23. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH19. Tuliskan 432.27 dalam perkataan.20. Bundarkan 13.409 kepada perseratus yang terdekat.PERATUS1. Nyatakan 23% dalam perpuluhan.2. Nyatakan 65 % dalam perpuluhan.3. Nyatakan 17 % dalam perpuluhan.4. Nyatakan 33 % dalam perpuluhan.23 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 24. 24. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH5. Nyatakan 45 % dalam perpuluhan.6. Nyatakan 52 % dalam perpuluhan.7. Nyatakan 78% dalam perpuluhan.8. Nyatakan 87 % dalam perpuluhan9. Tukarkan52kepada peratus.10. Tukarkan41kepada peratus.11. Tukarkan103kepada peratus.24 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 25. 25. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH12. Tukarkan10056kepada peratus.13. Tukarkan254kepada peratus.14. Tukarkan203kepada peratus.15. Nyatakan 25 % dalam pecahan.16. Nyatakan 53 % dalam pecahan.17. Nyatakan 43 % dalam pecahan.18. Nyatakan 84 % dalam pecahan.25 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 26. 26. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH19. Nyatakan 78 % dalam pecahan.20. Nyatakan 13 % dalam pecahan.WANG1. RM 3 276 ÷ 6 = 1 markah26 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 27. 27. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH2. Round off RM47.80 to the nearest ringgit .Bundarkan RM47.80 kepada ringgit yang hampir.1 markah3. Write RM 2 406.50 in words.Tuliskan RM 2 406.50 dalam perkataan.1 markah4.92× RM 450 =1 markah5. Write RM 970.05 in words.Tuliskan RM 970.05 dalam perkataan.1 markah6.43× RM 16 =1 markah27 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 28. 28. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH7. Write RM 108.15 in words.Tuliskan RM 108.15 dalam perkataan.1 markah8.43× RM 8.40 =1 markah9. Write RM 350.65 in words.Tuliskan RM 350.65 dalam perkataan.1 markah10.118× RM 330 =1 markah11. Write ”one hundred four ringgit and five sen” innumerals.Tuliskan ” seratus empat ringgit lima sen” dalamangka1 markah28 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 29. 29. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH12. Write ”Two thousand sixty ringgit and ten sen” innumerals.Tuliskan ” Dua ribu enam puluh ringgit sepuluhsen” dalam angka1 markah13. Write ”ten thousand ten ringgit and five sen” innumerals.Tuliskan ” sepuluh ribu sepuluh ringgit lima sen”dalam angka1 markah14. Round off RM19.55 to the nearest ringgit .Bundarkan RM19.55 kepada ringgit yang hampir.1 markah15. Round off RM107.45 to the nearest ringgit .Bundarkan RM107.45 kepada ringgit yang hampir.1 markah16. Write RM 511.15 in words.Tuliskan RM 511.15 dalam perkataan.1 markah29 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 30. 30. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH17. RM 864 ÷ 3 = 1 markah18. Write ”ten thousand twelve ringgit and sixty sen” innumerals.Tuliskan ” sepuluh ribu dua belas ringgit enampuluh sen” dalam angka.1 markah19.43× RM 12.80 =1 markah21. Write ”four hundred eleven ringgit and seventy-fivesen” in numerals.Tuliskan ” empat ratus sebelas ringgit tujuh puluhlima sen” dalam angka.1 markahMASA DAN WAKTU1. Rajah 1 menunjukkan suatu masa.30 e-JEMPOL MATEMATIK 20130050
 31. 31. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAHRajah 1Tuliskan waktu tersebut dalam sistem 12 jam.2. Rajah 2 menunjukkan suatu masa.Rajah 2Tuliskan waktu tersebut dalam sistem 12 jam.3. Rajah 3 menunjukkan suatu masa.Rajah 3Tuliskan waktu tersebut dalam sistem 12 jam.4. Rajah 4 menunjukkan suatu masa.Rajah 4Tuliskan waktu tersebut dalam sistem 12 jam31 e-JEMPOL MATEMATIK 2013143506401120
 32. 32. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH5. Tukarkan 11.45 p.m kepada sistem 24 jam.6. Tukarkan 9.15 a.m kepada sistem 24 jam.7. Tukarkan 12.00 a.m kepada sistem 24 jam.8. Tukarkan kepada 8.15 p.m sistem 24 jam.9. Tukarkan 6.59 p.m kepada sistem 24 jam.10. Tukarkan 10.30 a.m kepada sistem 24 jam.32 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 33. 33. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH11. Tukarkan jam kepada minit.12. Tukarkan hari kepada jam.13. Tukarkan dekad kepada tahun .14. Tukarkan tahun kepada bulan .33 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 34. 34. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH15. Tukarkan jam kepada minit .16. Nyatakan waktu yang ditunjukkan pada muka jam itu.Rajah 517. Rajah 6 menunjukkan sebuah muka jam .Rajah 6Lukis jarum minit pada muka jam itu untuk menunjukkan jam 0610.18. Rajah 7 menunjukkan sebuah muka jam.Rajah 734 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 35. 35. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAHLukis jarum jam pada muka jam itu untuk menunjukkan jam 2340.19. Rajah 8 menunjukkan tarikh lahir Azima.Rajah 8Tuliskan tarikh lahir Azima.20. Rajah 9 menunjukkan tarikh lahir Syaqer.Rajah 9Tuliskan tarikh lahir SyaqerUKURAN PANJANG35 e-JEMPOL MATEMATIK 201322 April 201226Mei2004
 36. 36. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH1. Tukarkan 23 km 15 m kepada m1M2. Tukar 550 mm kepada cm.1M3. 82 km = ___________m1M4. 432 cm =_____________mm1M5. 3876 m = ___________km1M6. Nyatakan 40.7 cm dalam bentuk mm.1M36 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 37. 37. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH7. Tuliskan 437 cm dalam meter dan sentimeter1M8.85km = m1M9. m43= cm1M10. Tukar 2040 meter kepada kilometer.1M11. 30m = ________________km1M37 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 38. 38. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH12. Tuliskan 4037m dalam kilometer dan meter.1M13. 5.4 km + 0.9 km = _____________km1M14. Rajah 1 menunjukkan satu garis lurus, XY.3.06 mRajah 1Berapakah panjang, dalam cm, bagi XY?1M15. Rajah 2 menunjukkan jarak diantara Bandar A dan Bandar B.38 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 39. 39. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAHA 3km 6 m BRajah 2Berapakah jauh, dalam km, jarak diantara Bandar A danBandar B?1M16. Rajah 3 menunjukkan panjang satu garisan.cmRajah 3Nyatakan panjang garisan tersebut, dalam cm.1M17. Rajah 4 menunjukkan panjang seutas reben.cmRajah 4Nyatakan panjang reben tersebut, dalam mm.1M39 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 40. 40. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH18. Rajah 5 menunjukkan panjang sebuah kotak.cmRajah 5Nyatakan panjang kotak, dalam cm.1M19. 42 km x64= ___________km1M20. 5.4 km + 0.9 km = _____________km1M40 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 41. 41. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAHJISIM1.2.3. Rajah 3 menunjukkan berat 5 biji limau. Lukiskan jarum padapenimbang yang menunjukkan berat limau itu.41 e-JEMPOL MATEMATIK 2013Rajah 2Rajah 1 menunjukkan berat sebiji mangga.Berapakah berat dalam g, mangga itu ?Rajah 2 menunjukkan berat sebiji cempedak.Nyatakan berat, dalam kg, cempedak itu.1200 kgRajah 3
 42. 42. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH4.Rajah 2Nyatakan berat dalam kg, bagi ikan-ikan itu.5.43× 76 kg = _______ kg6.523 × 1 500 g = _______ kg7. Tukarkan 3.2 kg kepada g.8. Tuliskan 0.09 kg dalam g.42 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 43. 43. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH9. Tukarkan 4.6 kg kepada g.10.ISIPADU CECAIR43 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 44. 44. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH1. Rajah 1menunjukkan kontena kosong.Rajah 1Lukis paras cecair menunjukkan 700 m  .2. Rajah 2 menunjukkan isipadu cecair di dalam sebuah bekas.Rajah 2Berapakah isipadu cecair di atas.3. Rajah 3 menunjukkan sebuah bekas kosong.Rajah 3Lukis aras cecair menunjukkan 0.3  .4. Rajah 4 menunjukkan isipadu cecair di dalam sebuah bekas.44 e-JEMPOL MATEMATIK 2013500 ml1000 mlml500 ml1000 mlml1liter2liter
 45. 45. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAHRajah 4Berapa literkah isipadu cecair tersebut.5. Rajah 5 menunjukkan isipadu air .Rajah 5Nyatakan isipadu air, dalam ℓ .6. Rajah 6 menunjukkan isipadu air dalam sebuah bikar.Nyatakan isipadu air dalam bikar itu.45 e-JEMPOL MATEMATIK 20131liter2liter1l2lRajah 61000mlmlmm500 mlmlmm
 46. 46. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH7. Rajah 7 menunjukkan sebuah bikar berisi air.Rajah 7Berapakah isipadu, dalam ml air itu?8. Tukarkan 4 l 96 ml kepada mlRUANG DAN BENTUK1 Rajah 1 terdiri daripada petak-petak segiempat sama yangbersisi 2 cm.Rajah 1Pada rajah itu, lukiskan sebuah segiempat tepat yang46 e-JEMPOL MATEMATIK 20131000mlmlmm500 mlmlmm1000ml2000ml
 47. 47. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAHberukuran 8 cm panjang dan 4 cm lebar.2 Rajah 2 menunjukkan sebuah segi empat tepat.Rajah 2Cari perimeter, dalam cm, segi empat tepat itu3 Namakan setiap bentuk berikut:(a)(b)4 Namakan setiap bentuk berikut :47 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 48. 48. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH(a)(b)5 Rajah 5 terdiri daripada beberapa petak segi empat sama yangsama besar.48 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 49. 49. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAHRajah 5Pada rajah itu, lukiskan sebuah segi tiga sama kaki6 Namakan pepejal yang mempunyai empat buah segi tiga dansebuah segi empat sama.7 Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri sebuah bentuk tiga matra.Nyatakan bentuk 3 matra yang mempunyai cirri-ciri di atas.8 Berapakah bilangan permukaan rata terdapat pada sebuah49 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 50. 50. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAHkubus?9 Jadual 2 menunjukkan ciri-ciri sebuah bentuk tiga matra.Nyatakan bentuk berkenaan.10 Nyatakan pepejal yang mempunyai dua permukaan rataberbentuk bulatan.11 Jadual 3 menunjukkan ciri-ciri sebuah bentuk tiga matra50 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 51. 51. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAHNyatakan bentuk yang mempunyai cirri-ciri di atas.12 Nyatakan bilangan permukaan melengkung bagi sebuahsilinder.13 Namakan pepejal yang mempunyai enam permukaan ratayang berbentuk segi empat tepat.14 Berapakah bilangan permukaan rata berbentuk bulatanterdapat pada sebuah silinder ?51 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 52. 52. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH15 Namakan pepejal yang mempunyai enam permukaan ratayang berbentuk segi empat tepat.16 Rajah 16 menunjukkan sebuah kon.Rajah 16Nyatakan bilangan permukaan rata berbentuk bulatan.17 Namakan pepejal yang mempunyai enam permukaanberbentuk segi empat dan panjang setiap sisinya adalah sama.18 Namakan pepejal yang mempunyai enam permukaan ratayang sama besar.19 Nyatakan bilangan sisi bagi sebuah kubus.52 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 53. 53. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH20 Namakan setiap bentuk berikut :(a)(b)PERWAKILAN DATA1 Jumlah 5 nombor ialah 780.Hitung purata bagi satu nombor tersebut.2 Hitung purata bagi 5, 12, 15 dan 20.53 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 54. 54. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH3 En. Hisham bekerja selama 96 jam dalam masa 8 hari.Hitung purata masadia bekerja dalam sehari?4 Jadual 1 menunjukkan jisim 4 bungkus tepung.Jadual 1Hitung purata, dalam kg, jisim bungkusan tepung itu.5 Hitung purata 3 nombor jika jumlahnya ialah 300.54 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 55. 55. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH6 Hitung purata bagi 30, 20 dan 10.7 Diberi purata bagi 5 nombor ialah 120.Berapakah jumlah kelima-limanombor itu?8 Hitung purata, dalam kg, bagi 3.5 kg, 5.7 kg, 4.1 kg, 8.4 kg dan 10.3 kg.55 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 56. 56. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH9 Purata hadiah wang tunai bagi seorang pemenang dalam suatupertandingan pidato ialah RM73. Jika terdapat 25 orang pemenang,hitungkan jumlah wang tunai yang dimenangi.10 Jadual 2 menunjukkan bilangan murid Tahun 6 dalam 3 buah bilikdarjah.Jadual 2Hitung purata murid Tahun 6 dalam sebuah bilik darjah.56 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 57. 57. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH11 Rajah 11 ialah piktograf yang menunjukkan bilangan basikal yang dijualoleh sebuah kedai basikal.Rajah 11Cari jumlah basikal yang dapat dijual pada tahun 2004 dan 2005.12 Rajah 12 ialah piktograf yang menunjukkan wang yang disimpan olehNoreen dalam 4 bulan tertentu.Rajah 12Berapakah purata simpanan Noreen ?57 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 58. 58. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH13 Rajah 13 ialah carta palang yang menunjukkan bilangan murid lelaki danperempuan di sebuah sekolah.Rajah 13Hitungkan jumlah bilangan murid lelaki dan perempuan di sekolah itu?14 Rajah 14 ialah piktograf yang menunjukkan bilangan oren yang dipunyaioleh dua orang budak.Rajah 14Berapakah purata oren budak itu?58 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 59. 59. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH15 Rajah 15 ialah piktograf yang menunjukkan bilangan telur angsa yangdikutip oleh seorang penternak dalam 4 hari tertentu.Rajah 15Sebiji telur dijual dengan harga 20 sen.Berapakah hasil jualan pada hariKhamis ?16 Rajah 16 ialah piktograf yang menunjukkan markah yang diperolehi olehempat orang murid dalam satu ujian Matematik.59 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 60. 60. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAHRajah 16Setiap jawapan yang betul diberikan 2 markah.Berapakah jawapan yangbetul yang dijawab oleh Ainon?17 Rajah 17 ialah piktograf yang menunjukkan bilangan pen yang dijualoleh seorang pekedai dalam 3 minggu tertentu.Rajah 17Harga sebatang pen RM2.Berapakah hasil jualan pada minggu kedua?60 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 61. 61. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH18 Rajah 18 ialah piktograf yang menunjukkan bilangan kutipan cempedakdi dalam dusun Pak Saad untuk empat hari tertentu.Rajah 18Berapakah jumlah kutipan cempedak pada hari Isnin, Selasa dan Rabu?19Rajah 19 ialah carta palang yang menunjukkan jualan gula dangandum oleh sebuah syarikat pemborong dalam 3 bulan tertentu.Rajah 1961 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 62. 62. KOLEKSI SOALAN 1 MARKAHKirakan jumlah jisim jualan gandum dalam ketiga-tiga bulan tersebut.20 Rajah 20 ialah carta palang yang menunjukkan pengambilan pelajartahun 1 di tiga buah sekolah X, Y dan Z.Rajah 20Berapakah jumlah pelajar perempuan di ketiga-tiga buah sekolah itu?62 e-JEMPOL MATEMATIK 2013
 • kennexlow

  Jul. 9, 2021
 • Rubaranirubini

  Aug. 23, 2019
 • RosliwatiSidikAhmad

  Jul. 26, 2015
 • suhaila_omar

  Jun. 15, 2015
 • LuqmanMokhtar

  Jun. 8, 2015
 • rozemanabdullah

  May. 28, 2015
 • Nasela

  Aug. 9, 2014
 • halaliah

  Jul. 26, 2014
 • shuk82

  Jul. 16, 2014
 • norizabaharudin

  Jun. 25, 2014
 • zainalariffinzakaria5

  Jun. 16, 2014
 • sitifauziahkassim

  May. 25, 2014
 • senduk11

  May. 21, 2014
 • zaharuddinmuhd

  Apr. 29, 2014
 • swhaneem

  Apr. 19, 2014
 • syirah

  Apr. 6, 2014
 • muqhlisa

  Mar. 17, 2014
 • theMuru

  Feb. 28, 2014
 • gurubesarskdhgurubes

  Jan. 5, 2014
 • muhammadtaufiqmuhammadali

  Dec. 16, 2013

Vistos

Vistos totais

2.068

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

11

Ações

Baixados

0

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

26

×