Γ.1.1.pptx

S
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ80,
ΜΑ, MSc, MPhil
1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80, MA, MSc, MPhil
ΚΟΙΝ. ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΟΙΝ. ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΟΙΝ. ΡΟΛΟΣ
ΚΟΙΝ. ΘΕΣΗ
ΚΟΙΝ. ΟΜΑΔΑ
ΚΟΙΝ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΟΙΝ. ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΟΙΝ. ΘΕΣΜΟΣ
ΚΟΙΝ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΟΙΝ. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80, MA, MSc, MPhil
ΚΟΙΝ. ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΟΙΝ. ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΟΙΝ. ΡΟΛΟΣ
ΚΟΙΝ. ΘΕΣΗ
ΚΟΙΝ. ΟΜΑΔΑ
ΚΟΙΝ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΟΙΝ. ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΟΙΝ. ΘΕΣΜΟΣ
ΚΟΙΝ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΟΙΝ. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Θυμάστε στα νιάτα σας (Α’
Γυμνασίου) που σας έλεγα στην
οικιακή οικονομία ότι ο άνθρωπος
είναι κοινωνικό ον;
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
Και ότι όποιος μπορεί να
ζήσει εκτός κοινωνίας είναι…
ΘΗΡΙΟ
ΘΕΟΣ
Αριστοτέλης, Πολιτικά
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
Η ανάγκη του ανθρώπου
για
«Κοινωνική συμβίωση»
Κοινωνικότητα
Ανθρώπινος
Πολιτισμός
Τι ορίζεται ως
«Κοινωνικότητα»;
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
Η ανάγκη του ανθρώπου
για
«Κοινωνική συμβίωση»
Κοινωνικότητα
Ανθρώπινος
Πολιτισμός
Τι ορίζεται ως
«Κοινωνικότητα»;
Σημειώστε παρακαλώ!!
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Έτσι όλοι μας σήμερα διαθέτουμε:
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
Ζουν Επικοινωνούν
Επεμβαίνουν στο
περιβάλλον Ομάδες
Δημιουργούν
Στόχους Ανάγκες
ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Έτσι όλοι μας σήμερα διαθέτουμε:
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Έτσι όλοι μας σήμερα διαθέτουμε:
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
Ζουν Επικοινωνούν
Επεμβαίνουν στο
περιβάλλον Ομάδες
Δημιουργούν
Στόχους Ανάγκες
Γλώσσα
Θρησκεία
Αξίες
…
…
…
ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Έτσι όλοι μας σήμερα διαθέτουμε:
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
ΚΑΝΕΝΑΝ
ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Έτσι όλοι μας σήμερα διαθέτουμε:
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
ΚΑΝΕΝΑΝ
Ζουν Επικοινωνούν
Επεμβαίνουν στο
περιβάλλον Ομάδες
Δημιουργούν
Στόχους Ανάγκες
Γλώσσα
Θρησκεία
Αξίες
…
…
…
ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Έτσι όλοι μας σήμερα διαθέτουμε:
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
Η ανάγκη του ανθρώπου
για
«Κοινωνική συμβίωση»
Κοινωνικότητα
Ανθρώπινος
Πολιτισμός
Τα ζώα δε
λειτουργούν σε
ομάδες;
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
Ποιες είναι οι κύριες διαφορές
• της ανθρώπινης κοινωνίας
από
• τις μορφές συλλογικής
ζωής των ζώων;
Άνθρωποι Ζώα
Μορφή
Συγκρότηση
Εξάρτηση από το
φυσικό περιβάλλον
Δυνατότητα
δημιουργίας τεχνητού
περιβάλλοντος
Κοινωνία Αγέλη
Σμήνος
Κυψέλη
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
Άνθρωποι Ζώα
Μορφή
Συγκρότηση
Εξάρτηση από το
φυσικό περιβάλλον
Δυνατότητα
δημιουργίας τεχνητού
περιβάλλοντος
Κοινωνία
Αγέλη
Σμήνος
Κυψέλη
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ
Πώς παίρνουν αποφάσεις για
τον σχηματισμό της ομάδας
στην οποία θα ανήκουν οι
άνθρωποι και πώς τα ζώα;
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
Ποιο από τα επόμενα
αποφθέγματα -“quotes” όπως τα
λέμε στο χωριό μας!!- θα
μπορούσε πιθανότερα να
αντιστοιχεί στον κάθε «χρήστη»;
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
Άνθρωποι Ζώα
Μορφή
Συγκρότηση
Εξάρτηση από το
φυσικό περιβάλλον
Δυνατότητα
δημιουργίας τεχνητού
περιβάλλοντος
Κοινωνία
Αγέλη
Σμήνος
Κυψέλη
Λογική (ή) και
συναισθηματική Ενστικτώδης
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ
Πώς λειτουργούν- παίρνουν
αποφάσεις οι άνθρωποι και
πώς τα ζώα;
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
Άνθρωποι Ζώα
Μορφή
Συγκρότηση
Εξάρτηση από το
φυσικό περιβάλλον
Δυνατότητα
δημιουργίας τεχνητού
περιβάλλοντος
Κοινωνία Αγέλη
Σμήνος
Κυψέλη
Λογική (ή) και
συναισθηματική
Ενστικτώδης
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ
Κατά πόσο εξαρτώνται οι
άνθρωποι από το φυσικό
περιβάλλον και κατά πόσο τα
ζώα;
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
Ποια είναι η σχέση των ζώων με το
φυσικό περιβάλλον;
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
Ισχύει το ίδιο για τον
άνθρωπο;
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
Άνθρωποι Ζώα
Μορφή
Συγκρότηση
Εξάρτηση από το
φυσικό περιβάλλον
Δυνατότητα
δημιουργίας τεχνητού
περιβάλλοντος
Κοινωνία Αγέλη
Σμήνος
Κυψέλη
Λογική (ή) και
συναισθηματική
Ενστικτώδης
Περιορισμένη (αντιστρόφως
ανάλογη με την τεχνολογία)
Άμεση και απόλυτη
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ
Κατά πόσο εξαρτώνται οι
άνθρωποι από το φυσικό
περιβάλλον και κατά πόσο τα
ζώα;
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
Άνθρωποι Ζώα
Μορφή
Συγκρότηση
Εξάρτηση από το
φυσικό περιβάλλον
Δυνατότητα
δημιουργίας τεχνητού
περιβάλλοντος
Κοινωνία Αγέλη
Σμήνος
Κυψέλη
Λογική (ή) και
συναισθηματική
Ενστικτώδης
Περιορισμένη (αντιστρόφως
ανάλογη με την τεχνολογία)
Άμεση και απόλυτη
Απεριόριστη (περιορίζεται
μόνο από την τεχνολογία)
Περιορισμένη (κυρίως
στην κατασκευή φωλιάς)
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ
Κατά πόσο μπορούν οι
άνθρωποι να δημιουργήσουν
τεχνητό περιβάλλον και κατά
πόσο τα ζώα;
1 de 24

Recomendados

ΚΠΑ Γ.3.3 por
ΚΠΑ Γ.3.3ΚΠΑ Γ.3.3
ΚΠΑ Γ.3.3sidiropo
207 visualizações20 slides
Γ.1.2 por
Γ.1.2Γ.1.2
Γ.1.2sidiropo
86 visualizações28 slides
ΚΠΑ Γ.3.4 por
ΚΠΑ Γ.3.4ΚΠΑ Γ.3.4
ΚΠΑ Γ.3.4sidiropo
342 visualizações45 slides
ΚΠΑ Γ.3.1 por
ΚΠΑ Γ.3.1ΚΠΑ Γ.3.1
ΚΠΑ Γ.3.1sidiropo
257 visualizações20 slides
ΚΠΑ Γ.3.2 sidiropo por
ΚΠΑ Γ.3.2 sidiropoΚΠΑ Γ.3.2 sidiropo
ΚΠΑ Γ.3.2 sidiroposidiropo
129 visualizações26 slides
Γ.3.5 sidiropo por
Γ.3.5 sidiropoΓ.3.5 sidiropo
Γ.3.5 sidiroposidiropo
121 visualizações20 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Γ.1.1.pptx

Γ.2.1.pptx por
Γ.2.1.pptxΓ.2.1.pptx
Γ.2.1.pptxsidiropo
7 visualizações46 slides
ΚΠΑ Γ.4.1. por
ΚΠΑ Γ.4.1.ΚΠΑ Γ.4.1.
ΚΠΑ Γ.4.1.sidiropo
48 visualizações24 slides
Γ.1.3.pptx por
Γ.1.3.pptxΓ.1.3.pptx
Γ.1.3.pptxsidiropo
9 visualizações21 slides
Biwmatiko dimakopoulos-chiotelis por
Biwmatiko dimakopoulos-chiotelisBiwmatiko dimakopoulos-chiotelis
Biwmatiko dimakopoulos-chiotelisHIOTELIS IOANNIS
169 visualizações30 slides
β2 αθλητισμός και άνθρωπος ερευνητική εργασία por
β2 αθλητισμός και άνθρωπος  ερευνητική εργασίαβ2 αθλητισμός και άνθρωπος  ερευνητική εργασία
β2 αθλητισμός και άνθρωπος ερευνητική εργασία1gel
1.3K visualizações30 slides
κεφάλαιο α1.4. por
κεφάλαιο α1.4.κεφάλαιο α1.4.
κεφάλαιο α1.4.sidiropo
744 visualizações13 slides

Similar a Γ.1.1.pptx(20)

Γ.2.1.pptx por sidiropo
Γ.2.1.pptxΓ.2.1.pptx
Γ.2.1.pptx
sidiropo7 visualizações
ΚΠΑ Γ.4.1. por sidiropo
ΚΠΑ Γ.4.1.ΚΠΑ Γ.4.1.
ΚΠΑ Γ.4.1.
sidiropo48 visualizações
Γ.1.3.pptx por sidiropo
Γ.1.3.pptxΓ.1.3.pptx
Γ.1.3.pptx
sidiropo9 visualizações
Biwmatiko dimakopoulos-chiotelis por HIOTELIS IOANNIS
Biwmatiko dimakopoulos-chiotelisBiwmatiko dimakopoulos-chiotelis
Biwmatiko dimakopoulos-chiotelis
HIOTELIS IOANNIS169 visualizações
β2 αθλητισμός και άνθρωπος ερευνητική εργασία por 1gel
β2 αθλητισμός και άνθρωπος  ερευνητική εργασίαβ2 αθλητισμός και άνθρωπος  ερευνητική εργασία
β2 αθλητισμός και άνθρωπος ερευνητική εργασία
1gel1.3K visualizações
κεφάλαιο α1.4. por sidiropo
κεφάλαιο α1.4.κεφάλαιο α1.4.
κεφάλαιο α1.4.
sidiropo744 visualizações
Diafylikes Sxeseis Agogi Ygeias 3o Gymnasio Florinas por Eva Skoudaropoulou
Diafylikes Sxeseis  Agogi Ygeias 3o Gymnasio FlorinasDiafylikes Sxeseis  Agogi Ygeias 3o Gymnasio Florinas
Diafylikes Sxeseis Agogi Ygeias 3o Gymnasio Florinas
Eva Skoudaropoulou622 visualizações
κλιματική αλλαγή λυσιόβα κατερίνα por katerina lisiova
κλιματική αλλαγή λυσιόβα κατερίνακλιματική αλλαγή λυσιόβα κατερίνα
κλιματική αλλαγή λυσιόβα κατερίνα
katerina lisiova199 visualizações
Syllabus newsroom technologies por Lia-Paschalia
Syllabus newsroom technologiesSyllabus newsroom technologies
Syllabus newsroom technologies
Lia-Paschalia455 visualizações
Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4 por Θεόδωρος Γκιώσης
Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4
Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4
Θεόδωρος Γκιώσης1.8K visualizações
Virla et al presentation etpe por Nikolaos Tselios
Virla et al presentation etpeVirla et al presentation etpe
Virla et al presentation etpe
Nikolaos Tselios412 visualizações
Επιδράσεις στους ανηλίκους από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας & Ψυχαγωγίας por PAVLISFOUNDATION
 Επιδράσεις στους ανηλίκους από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας & Ψυχαγωγίας Επιδράσεις στους ανηλίκους από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας & Ψυχαγωγίας
Επιδράσεις στους ανηλίκους από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας & Ψυχαγωγίας
PAVLISFOUNDATION300 visualizações
παρουσίαση ιστοεξερεύνησης φιλοσοφία por Maria Raftopoulou
παρουσίαση ιστοεξερεύνησης φιλοσοφίαπαρουσίαση ιστοεξερεύνησης φιλοσοφία
παρουσίαση ιστοεξερεύνησης φιλοσοφία
Maria Raftopoulou860 visualizações
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ por ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣΟ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ390 visualizações
Το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο ως εργαλείο Επαγγελματικής Αναπτυξης της Εκπαιδευ... por Panagiota Argiri
Το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο ως εργαλείο Επαγγελματικής Αναπτυξης της Εκπαιδευ...Το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο ως εργαλείο Επαγγελματικής Αναπτυξης της Εκπαιδευ...
Το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο ως εργαλείο Επαγγελματικής Αναπτυξης της Εκπαιδευ...
Panagiota Argiri67 visualizações
ομιλια για χρηση ουσιων por Yolanda Komianou
ομιλια για χρηση ουσιωνομιλια για χρηση ουσιων
ομιλια για χρηση ουσιων
Yolanda Komianou376 visualizações
Noname(2) por boulitsaki
Noname(2)Noname(2)
Noname(2)
boulitsaki164 visualizações
Final program por psaltakis
Final programFinal program
Final program
psaltakis263 visualizações
A.1.4. epikoinwnia par1 por sidiropo
A.1.4. epikoinwnia par1A.1.4. epikoinwnia par1
A.1.4. epikoinwnia par1
sidiropo104 visualizações

Mais de sidiropo

A.1.4. epikoinwnia β par3.pptx por
A.1.4. epikoinwnia β par3.pptxA.1.4. epikoinwnia β par3.pptx
A.1.4. epikoinwnia β par3.pptxsidiropo
3 visualizações9 slides
A.1.4. epikoinwnia par2.pptx por
A.1.4. epikoinwnia par2.pptxA.1.4. epikoinwnia par2.pptx
A.1.4. epikoinwnia par2.pptxsidiropo
3 visualizações7 slides
A.1.4. ΟΧΙ mm epikoinwnia par1.pptx por
A.1.4. ΟΧΙ mm epikoinwnia par1.pptxA.1.4. ΟΧΙ mm epikoinwnia par1.pptx
A.1.4. ΟΧΙ mm epikoinwnia par1.pptxsidiropo
3 visualizações13 slides
Είδη συγγένειας.pptx por
Είδη συγγένειας.pptxΕίδη συγγένειας.pptx
Είδη συγγένειας.pptxsidiropo
21 visualizações7 slides
A.1.1.μορφες οικογένειας συγγενειας.pptx por
A.1.1.μορφες οικογένειας συγγενειας.pptxA.1.1.μορφες οικογένειας συγγενειας.pptx
A.1.1.μορφες οικογένειας συγγενειας.pptxsidiropo
182 visualizações16 slides
Α1.1 ιστορικη εξελιξη θεσμου οικογ.pptx por
Α1.1 ιστορικη εξελιξη θεσμου οικογ.pptxΑ1.1 ιστορικη εξελιξη θεσμου οικογ.pptx
Α1.1 ιστορικη εξελιξη θεσμου οικογ.pptxsidiropo
87 visualizações9 slides

Mais de sidiropo(18)

A.1.4. epikoinwnia β par3.pptx por sidiropo
A.1.4. epikoinwnia β par3.pptxA.1.4. epikoinwnia β par3.pptx
A.1.4. epikoinwnia β par3.pptx
sidiropo3 visualizações
A.1.4. epikoinwnia par2.pptx por sidiropo
A.1.4. epikoinwnia par2.pptxA.1.4. epikoinwnia par2.pptx
A.1.4. epikoinwnia par2.pptx
sidiropo3 visualizações
A.1.4. ΟΧΙ mm epikoinwnia par1.pptx por sidiropo
A.1.4. ΟΧΙ mm epikoinwnia par1.pptxA.1.4. ΟΧΙ mm epikoinwnia par1.pptx
A.1.4. ΟΧΙ mm epikoinwnia par1.pptx
sidiropo3 visualizações
Είδη συγγένειας.pptx por sidiropo
Είδη συγγένειας.pptxΕίδη συγγένειας.pptx
Είδη συγγένειας.pptx
sidiropo21 visualizações
A.1.1.μορφες οικογένειας συγγενειας.pptx por sidiropo
A.1.1.μορφες οικογένειας συγγενειας.pptxA.1.1.μορφες οικογένειας συγγενειας.pptx
A.1.1.μορφες οικογένειας συγγενειας.pptx
sidiropo182 visualizações
Α1.1 ιστορικη εξελιξη θεσμου οικογ.pptx por sidiropo
Α1.1 ιστορικη εξελιξη θεσμου οικογ.pptxΑ1.1 ιστορικη εξελιξη θεσμου οικογ.pptx
Α1.1 ιστορικη εξελιξη θεσμου οικογ.pptx
sidiropo87 visualizações
κεφάλαιο α1.4. por sidiropo
κεφάλαιο α1.4.κεφάλαιο α1.4.
κεφάλαιο α1.4.
sidiropo795 visualizações
β1.1ews1.3 por sidiropo
β1.1ews1.3β1.1ews1.3
β1.1ews1.3
sidiropo432 visualizações
λίπη και έλαια por sidiropo
λίπη και έλαιαλίπη και έλαια
λίπη και έλαια
sidiropo1.6K visualizações
Stef por sidiropo
StefStef
Stef
sidiropo2.1K visualizações
Kreas a3 por sidiropo
Kreas a3Kreas a3
Kreas a3
sidiropo807 visualizações
Kreas a1 por sidiropo
Kreas a1Kreas a1
Kreas a1
sidiropo695 visualizações
γεωγραφία27b1 por sidiropo
γεωγραφία27b1γεωγραφία27b1
γεωγραφία27b1
sidiropo348 visualizações
γεωγραφια β΄ μαθημα 29 b3 por sidiropo
γεωγραφια β΄ μαθημα 29 b3γεωγραφια β΄ μαθημα 29 b3
γεωγραφια β΄ μαθημα 29 b3
sidiropo943 visualizações
Aκύλας και πρίσκιλλα por sidiropo
Aκύλας και πρίσκιλλαAκύλας και πρίσκιλλα
Aκύλας και πρίσκιλλα
sidiropo272 visualizações
Stixakia por sidiropo
StixakiaStixakia
Stixakia
sidiropo2K visualizações
ο έρωτας περνάει από το στομάχι por sidiropo
ο έρωτας περνάει από το στομάχιο έρωτας περνάει από το στομάχι
ο έρωτας περνάει από το στομάχι
sidiropo618 visualizações
επικινδυνοσ εθισμοσ η εξαρτηση απο το διαδ ικτυο1 por sidiropo
επικινδυνοσ εθισμοσ η εξαρτηση απο το διαδ ικτυο1επικινδυνοσ εθισμοσ η εξαρτηση απο το διαδ ικτυο1
επικινδυνοσ εθισμοσ η εξαρτηση απο το διαδ ικτυο1
sidiropo237 visualizações

Último

Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 por
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023gymkeram
14 visualizações93 slides
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf por
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfTheresa Giakoumatou
83 visualizações65 slides
Triti_Hlikia_2023.pptx por
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx36dimperist
94 visualizações3 slides
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 por
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023gymkeram
28 visualizações61 slides
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx por
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxssuser86b52c
16 visualizações25 slides
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf por
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdfMitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdfTassos Karampinis
24 visualizações14 slides

Último(20)

Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 visualizações
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf por Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Theresa Giakoumatou83 visualizações
Triti_Hlikia_2023.pptx por 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist94 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram28 visualizações
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx por ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c16 visualizações
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf por Tassos Karampinis
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdfMitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf
Tassos Karampinis24 visualizações
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" por gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram19 visualizações
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx por ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c13 visualizações
ΑΝΑΠΗΡΙΑ. por ssuser43d27b
ΑΝΑΠΗΡΙΑ.ΑΝΑΠΗΡΙΑ.
ΑΝΑΠΗΡΙΑ.
ssuser43d27b9 visualizações
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf por Chrisa Kokorikou
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf
Chrisa Kokorikou59 visualizações
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 por gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 visualizações
Βρίσκοντας τα μνημεία por Dimitra Mylonaki
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημεία
Dimitra Mylonaki17 visualizações
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου por Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Roy Akanthopoulou70 visualizações
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx por 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
7gymnasiokavalas31 visualizações
Τεστ στην Πληροφορική por Penelope Markellou
Τεστ στην ΠληροφορικήΤεστ στην Πληροφορική
Τεστ στην Πληροφορική
Penelope Markellou355 visualizações
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 por ssuser43d27b
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ssuser43d27b17 visualizações
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες por Dimitra Mylonaki
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Dimitra Mylonaki114 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram24 visualizações
Zoologiko_Nov_2023.pptx por 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist100 visualizações
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx por ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c11 visualizações

Γ.1.1.pptx

 • 1. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ80, ΜΑ, MSc, MPhil 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
 • 2. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80, MA, MSc, MPhil ΚΟΙΝ. ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΟΙΝ. ΡΟΛΟΣ ΚΟΙΝ. ΘΕΣΗ ΚΟΙΝ. ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝ. ΘΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝ. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • 3. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80, MA, MSc, MPhil ΚΟΙΝ. ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΟΙΝ. ΡΟΛΟΣ ΚΟΙΝ. ΘΕΣΗ ΚΟΙΝ. ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝ. ΘΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝ. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • 4. Θυμάστε στα νιάτα σας (Α’ Γυμνασίου) που σας έλεγα στην οικιακή οικονομία ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον; Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
 • 5. Και ότι όποιος μπορεί να ζήσει εκτός κοινωνίας είναι… ΘΗΡΙΟ ΘΕΟΣ Αριστοτέλης, Πολιτικά Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
 • 6. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil Η ανάγκη του ανθρώπου για «Κοινωνική συμβίωση» Κοινωνικότητα Ανθρώπινος Πολιτισμός Τι ορίζεται ως «Κοινωνικότητα»;
 • 7. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil Η ανάγκη του ανθρώπου για «Κοινωνική συμβίωση» Κοινωνικότητα Ανθρώπινος Πολιτισμός Τι ορίζεται ως «Κοινωνικότητα»; Σημειώστε παρακαλώ!!
 • 8. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Έτσι όλοι μας σήμερα διαθέτουμε:
 • 9. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil Ζουν Επικοινωνούν Επεμβαίνουν στο περιβάλλον Ομάδες Δημιουργούν Στόχους Ανάγκες ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Έτσι όλοι μας σήμερα διαθέτουμε:
 • 10. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Έτσι όλοι μας σήμερα διαθέτουμε:
 • 11. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil Ζουν Επικοινωνούν Επεμβαίνουν στο περιβάλλον Ομάδες Δημιουργούν Στόχους Ανάγκες Γλώσσα Θρησκεία Αξίες … … … ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Έτσι όλοι μας σήμερα διαθέτουμε:
 • 12. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Έτσι όλοι μας σήμερα διαθέτουμε:
 • 13. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil ΚΑΝΕΝΑΝ Ζουν Επικοινωνούν Επεμβαίνουν στο περιβάλλον Ομάδες Δημιουργούν Στόχους Ανάγκες Γλώσσα Θρησκεία Αξίες … … … ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Έτσι όλοι μας σήμερα διαθέτουμε:
 • 14. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil Η ανάγκη του ανθρώπου για «Κοινωνική συμβίωση» Κοινωνικότητα Ανθρώπινος Πολιτισμός Τα ζώα δε λειτουργούν σε ομάδες;
 • 15. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil Ποιες είναι οι κύριες διαφορές • της ανθρώπινης κοινωνίας από • τις μορφές συλλογικής ζωής των ζώων; Άνθρωποι Ζώα Μορφή Συγκρότηση Εξάρτηση από το φυσικό περιβάλλον Δυνατότητα δημιουργίας τεχνητού περιβάλλοντος Κοινωνία Αγέλη Σμήνος Κυψέλη ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ
 • 16. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil Άνθρωποι Ζώα Μορφή Συγκρότηση Εξάρτηση από το φυσικό περιβάλλον Δυνατότητα δημιουργίας τεχνητού περιβάλλοντος Κοινωνία Αγέλη Σμήνος Κυψέλη ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ Πώς παίρνουν αποφάσεις για τον σχηματισμό της ομάδας στην οποία θα ανήκουν οι άνθρωποι και πώς τα ζώα;
 • 17. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil Ποιο από τα επόμενα αποφθέγματα -“quotes” όπως τα λέμε στο χωριό μας!!- θα μπορούσε πιθανότερα να αντιστοιχεί στον κάθε «χρήστη»;
 • 18. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
 • 19. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil Άνθρωποι Ζώα Μορφή Συγκρότηση Εξάρτηση από το φυσικό περιβάλλον Δυνατότητα δημιουργίας τεχνητού περιβάλλοντος Κοινωνία Αγέλη Σμήνος Κυψέλη Λογική (ή) και συναισθηματική Ενστικτώδης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ Πώς λειτουργούν- παίρνουν αποφάσεις οι άνθρωποι και πώς τα ζώα;
 • 20. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil Άνθρωποι Ζώα Μορφή Συγκρότηση Εξάρτηση από το φυσικό περιβάλλον Δυνατότητα δημιουργίας τεχνητού περιβάλλοντος Κοινωνία Αγέλη Σμήνος Κυψέλη Λογική (ή) και συναισθηματική Ενστικτώδης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ Κατά πόσο εξαρτώνται οι άνθρωποι από το φυσικό περιβάλλον και κατά πόσο τα ζώα;
 • 21. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil Ποια είναι η σχέση των ζώων με το φυσικό περιβάλλον;
 • 22. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil Ισχύει το ίδιο για τον άνθρωπο;
 • 23. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil Άνθρωποι Ζώα Μορφή Συγκρότηση Εξάρτηση από το φυσικό περιβάλλον Δυνατότητα δημιουργίας τεχνητού περιβάλλοντος Κοινωνία Αγέλη Σμήνος Κυψέλη Λογική (ή) και συναισθηματική Ενστικτώδης Περιορισμένη (αντιστρόφως ανάλογη με την τεχνολογία) Άμεση και απόλυτη ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ Κατά πόσο εξαρτώνται οι άνθρωποι από το φυσικό περιβάλλον και κατά πόσο τα ζώα;
 • 24. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil Άνθρωποι Ζώα Μορφή Συγκρότηση Εξάρτηση από το φυσικό περιβάλλον Δυνατότητα δημιουργίας τεχνητού περιβάλλοντος Κοινωνία Αγέλη Σμήνος Κυψέλη Λογική (ή) και συναισθηματική Ενστικτώδης Περιορισμένη (αντιστρόφως ανάλογη με την τεχνολογία) Άμεση και απόλυτη Απεριόριστη (περιορίζεται μόνο από την τεχνολογία) Περιορισμένη (κυρίως στην κατασκευή φωλιάς) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ Κατά πόσο μπορούν οι άνθρωποι να δημιουργήσουν τεχνητό περιβάλλον και κατά πόσο τα ζώα;