Estado de la Gestión de la Reputación e Intangibles

Asociación de Directivos de Comunicación Há 7 anos

Augmented Planning - Valencia 6.14.13

Luis Miranda Há 10 anos

Social media predictions 2011

Marc Cortes Há 12 anos

Buscadores Academicos V2

Rafael Pedraza-Jimenez Há 14 anos

Observatorio redes sociales 2011

The Cocktail Analysis Há 12 anos