Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Meiri ánægja og betri námsárangur ....(20)

Mais de University of Iceland(20)

Anúncio

Meiri ánægja og betri námsárangur ....

 1. Meiri ánægja og betri námsárangur ... Ásta Bryndís Schram, lektor og kennsluþróunarstjóri, HVS og kennsluráðgjafi á Kennslusviði, HÍ Sigurbjörg Jóhannesdóttir kennsluráðgjafi, Kennslusviði og aðjúnkt, FVS, HÍ Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, prófessor, FVS, HÍ
 2. Opinber stjórnsýsla OSS111f StjórnmálafræðideildMeistaranám • Kennt í staðnámi með ívafi fjarnáms (síðast 2018) • Kennt í fjarnámi frá 2019 • Engin mæting í kjötheimum • Val um að mæta í Zoom https://youtu.be/qtKuyzpGUy8
 3. Markmið rannsóknar • Áhrif breytinga á kennsluháttum á ýmsa þætti • Upplifun nemenda af kennsluháttum í rafrænu umhverfi, tæki og tólum (Pilot haust 2019) • Samanburður á námsárangri, brottfalli og niðurstöðum kennslukannana frá 2017/2018 til og með 2021
 4. Aðferð rannsóknar • Netkönnun (fyrir hóp frá 2019 / sent út í september 2020) • Viðtal við kennara • Meðaltal einkunna • Fjöldatölur nemenda, úrskráning, staðist • Miðmisseris- og kennslukannanir • Áhorf á upptökur
 5. Færri sögðu sig úr námskeiðinu 2018 2019 Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Upphaflega skráðir 201 233 Úrsögn úr námskeiði 89 44% 58 25% Stóðust námskeiðið 75 67% 121 69%
 6. Einkunnir nemenda virðast á uppleið Fyrsta vísbending um betri árangur nemenda 2017 2018 2019 6,99 6,62 7,84 Lokapróf úr fyrsta námskeiðshluta voru öll árin tekin í Moodle. Nemendur fengu öll árin random fjölvalsspurningar úr sama prófabanka
 7. Einkunnir nemenda virðast fara hækkandi
 8. Meðaltalseinkunn pr hvern flokk í kennslukönnunum Kennslukönnun 2018 2019 Breyting Skipulag námskeiðs 4,02 4,65 14% Fræðileg hvatning 4,01 4,54 12% Kennsla 4,11 4,62 11% Afrakstur námskeiðs 3,87 4,28 10% Framlag nemenda 3,82 4,16 8% Vinnuálag 4,52 4,15 -9% 2018 svöruðu 64 af 113 (56,6%) 2019 svöruðu 92 af 178 (51,7%) Einkunnaskali 0 til 5
 9. Fyrstu niðurstöður úr netkönnun (pilot) 27 svör
 10. Kennsluhættir/tæki og tól Likert skali 1 (Mjög ósammála) til 6 (Mjög sammála)
 11. Beinar tilvitnanir varðandi kennsluhætti • ... Auk þess voru upplýsingar, stuðningur m.a. með Zoom fundum varðandi ritgerðir til algjörrar fyrirmyndar. • Snögg og sanngjörn viðbrögð og góð upplýsingastjórnun ef eitthvað misfórst í próftöku. • Mjög ánægð með að fyrirspurnum var svarað vikulega og þannig að allir fengju svörin... • ... Þó að kennari hafi svarað fyrirspurnum í vikulegum fyrirlestrum þá svaraði hún einnig tölvupóstum um hæl ...
 12. Námsmat Likert skali 1 (Mjög ósammála) til 6 (Mjög sammála) Einstaklingsmat vs. hópmat Minnst samþykk: 4,8 - Mér fannst álag vegna prófa og verkefna vera hæfilegt miðað við einingafjölda námskeiðs. 4,4 - Mér fannst tímasetning fjölvalsprófanna (að morgni á virkum degi) vera í lagi. Heimapróf
 13. Beinar tilvitnanir v/hópvinnu ...Mjög erfitt fyrir marga sem eru í námi með vinnu og fjölskyldulífi að finna sameiginlega lausa tíma fyrir hópvinnu og hún verður aldrei eins skilvirk og árangursrík ef fólk, hópurinn, getur ekki hist og kynnst betur. ... Var almennt sáttur við að námsmat væri eingöngu einstaklingsmiðað, en ókosturinn við að hafa engin hópverkefni í fjarnámskúrsi var náttúrulega að maður náði hverfandi litlum tengslum við samnemendur...
 14. Annað athyglisvert Likert skali 1 (mjög ósammála) – 6 (mjög sammála) Samskipti Fjarnám
 15. Mælitæki um áhugahvöt í námskeiðum (The MUSIC Model Motivation Inventory www.themusicmodel.com). Áhugahvöt Meðaltal atriða í kvarða (Likert 1- 6, mjög ósammála til mjög sammála) Dæmi um atriði í hverjum kvarða M – Sjálfræði 4.9 Ég gat lokið verkefnum...á ýmsan hátt U – Gagnsemi 5.1 Mér fannst ég hafa gagn af því sem ég var að læra... S – Árangur skv. upplifun 5 Mér fannst ég gæti náð góðum árangri... I – Áhugi 5.2 Ég hafði áhuga/ánægju/hélt athygli C – Umhyggja 5.5 Kennarinn vildi að mér gengi vel... EFFORT kvarði (ástundun) Meðaltal atriða í kvarða Dæmi 5.3 Ég gerði eins vel og ég gat...
 16. Umræður Spurningar og athugasemdir
Anúncio