O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Pengurusan penyenggeraan

118.593 visualizações

Publicada em

Publicada em: Indústria automotiva
 • If we are speaking about saving time and money this site ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ is going to be the best option!! I personally used lots of times and remain highly satisfied.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • You can ask here for a help. They helped me a lot an i`m highly satisfied with quality of work done. I can promise you 100% un-plagiarized text and good experts there. Use with pleasure! ⇒ www.WritePaper.info ⇐
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Here's the link to this awesome free video about how to cure gout in 7 days or less – 100% naturally! ➤➤ https://url.cn/5sAm1gG
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Gout Detox Diet - Here's how to flush Gout. straight out of your system ●●● https://bit.ly/2TuBo5o
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Pengurusan penyenggeraan

 1. 1. 1.0 OBJEKTIF 1.1 Membolehkan kualiti produk dan kepuasan pelanggan tercapai melalui penyelarasan (adjustment), servis dan operasi peralatan 1.2 Memaksimakan jangkahayat peralatan 1.3 Menjaga keselamatan peralatan dan mencegah dari berlakunya bahaya 1.4 Meminimakan jumlah kos pengeluaran melalui servis dan baikpulih. 1.5 Mengurangkan kekerapan gangguan dalam proses operasi 1.6 Meningkatkan kapasiti pengeluaran melalui penggunaan peralatan sepenuhnya2.0 SKOP 2.1 Mengetahui konsep dan keperluan pengurusan penyenggaraan yang sistematik. 2.2 Memahami jenis-jenis penyenggaraan asas yang biasa digunakan oleh bengkel seperti:- 2.2.1 penyenggaraan yang dirancang (regular maintenance) 2.2.2 penyenggaraan yang tidak dirancang, serta hubungan dengan:- 2.2.2.1 Senggeraan berjadual (preventive maintenance) 2.2.2.2 Senggeraan pembetulan (corrective maintenance) 2.2.2.3 Senggeraan kerosakan(breakdown maintenance) 2.3 Mengetahui elemen-elemen perancangan untuk membolehkan perancangan penyenggaraan mencegah dan rombak rawat. Kaedah penyediaan perancangan berpandukan kepada laporan serta data-data piawaian yang ada. 2.4 Mengetahui dan membincangkan dasar-dasar sistem penyenggaraan seperti:- 1
 2. 2. 2.4.1 Penyenggeraan berjadual 2.4.2 Penyenggeraan pembetulan 2.4.3 senggeraan kerosakan3.0 DEFINISI DAN JENIS-JENIS PENYENGGERAAN Satu siri aktiviti untuk meningkatkan produktiviti melalui penggunaan keseluruhan aspek sebuah loji:bermula dari kajian,penyelidikan,rekabentuk,pengeluaran,dan pemasangan sehingga ke operasi,penyenggeraan dan akhirnya pelupusan3.1 Preventive Maintenance(Senggeraan Berjadual) 3.1.1 Perancangan yang sistematik, dibuat secara berkala (tahunan dan sebagainya), dan tepat pada masa diperlukan seperti mencuci, melincirkan, membaiki dan menggantikan bagi komponen-komponen untuk : 3.1.2 Meminimumkan kerugian pengeluaran disebabkan oleh kerosakan- kerosakan. 3.1.2.1 Memanjangkan hayat harta modal. 3.1.2.2 Mengurangkan kos keseluruhan 3.1.3 Kaedah penyenggaraan berdasarkan kombinasi pangkalan masa dan keadaan untuk memastikan peralatan berfungsi oleh pengawalan komponen-komponen peralatan, assemblies, subassemblies, accessories, attachment, dan sebagainya. 3.1.4 Memelihara prestasi bahan-bahan struktur. 3.1.5 Mencegah kakisan, keletihan (fatigue), dan lain-lain bentuk kemerosotan yang melemahkan mereka. 3.1.6 Untuk mencegah atau melambatkan kerosakan-kerosakan. 3.1.7 Tindakan pencegahan boleh dijalankan mengikut suatu jadual yang pratentu dan tetap atau apabila diperlukan. 3.1.8 Rancangan-rancangan penyelenggaraan pencegahan yang direka dengan elok boleh mengurangkan insiden penyelenggaraan kecemasan. 3.1.9 Program penyelenggaraan pencegahan yang dilakukan secara meluas adalah penting untuk mengurangkan kekerapan dan gangguan aliran kerja. 2
 3. 3. 3.2 Corrective Maintenance(Senggeraan pembetulan) 3.2.1 Ia menambahbaik peralatan dan komponen-komponennya agar penyelenggaraan pencegahan boleh dilaksanakan dengan pasti. 3.2.2 Peralatan dengan rekabentuk daif mesti direka bentuk semula 3.2.3 Sesuai untuk barang-barang penyelenggaraan yang berkos tinggi : poor maintenance, poor design atau operasi di luar spesifikasi reka bentuk . 3.2.4 Pilihan yang perlu dibuat adalah di antara kos rekabentuk semula dan kos penyenggaraan berulang. 3.2.5 Sesetengah keadaan jika menggantikan sebuah mesin adalah lebih ekonomi daripada daripada dibaiki maka pembaikan tidak harus dilakukan. 3.2.6 Amat sesuai apabila kegagalan yang bila kronik dan berulang-ulang berlaku dan memerlukan pengubahsuaian-pengubahsuaian. 3.2.7 Ia memerlukan tindakan kejuruteraan daripada tindakan penyenggaraan tetapi sering menjadi tanggungjawab jabatan penyenggaraan.3.3 Breakdown Maintenance(Senggeraan kerosakan) 3.3.1 Ia menambahbaik peralatan dan komponen-komponennya agar penyelenggaraan pencegahan boleh dilaksanakan dengan pasti. 3.3.2 Peralatan dengan rekabentuk daif mesti direka bentuk semula 3.3.3 Ia bertujuan untuk menyingkirkan penyebab penyenggaraan. 3.3.4 Sesuai untuk barang-barang penyelenggaraan yang berkos tinggi : poor maintenance, poor design atau operasi di luar spesifikasi reka bentuk. 3.3.5 Pilihan yang perlu dibuat adalah di antara kos rekabentuk semula dan kos penyenggaraan berulang. 3.3.6 Sesetengah keadaan jika menggantikan sebuah mesin adalah lebih ekonomi daripada daripada dibaiki maka pembaikan tidak harus dilakukan. 3.3.7 Amat sesuai apabila kegagalan yang bila kronik dan berulang-ulang berlaku dan memerlukan pengubahsuaian-pengubahsuaian. 3
 4. 4. 3.3.8 Ia memerlukan tindakan kejuruteraan daripada tindakan penyenggaraan tetapi sering menjadi tanggungjawab jabatan penyenggaraan.4.0 SINGKATAN BIL SINGKATAN NAMA PENUH 1. J/K JAWATAN KUASA 2. PPLV PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL 3. IKBN INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA 4. SOP STANDARD OPERATING PROCEDURE 5. KJ KETUA JURUSAN 6. KMSC KETUK-MENGETUK SEMBURAN CAT 4
 5. 5. 5.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN TANGGUNGJAWAB TINDAKANJ/K ASET DAN INVENTORI Berkaitan dengan pengurusan harta modal,bekalan pejabat dan pengurusan stok. Memastikan asset kerajaan diuruskan dengan teratur,cekap,dan berkesan bagi mengelakkan pembaziran wang kerajaanJ/K PERHUBUNGAN INDUSTRI Merancang dan melaras latihan industri pelajar. Mewujudkan perlaksanaan kursus di bengkel mengikut keperluan industri. Membantu dalam urusan penempatan pelajar setelah tamat latihan industriJ/K PENGURUSAN DAN Urusan pengambilan dan rekod pelajar.PENTADBIRAN Memantau semua program yang dilaksanakan dalam bengkel tersebut. Pemantauan pengurusan dan operasi.J/K HAL EHWAL PELAJAR Menyelia tindakan displin pelajar. Menyelia dan mengurus hal berkaitan ko- kurikulum pelajar.J/K KURIKULUM Merancang dan menyelaras pembangunan bahan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dibangunkan. Menilai dan mengemaskini kurikulum latihan kemahiran.J/K PELUPUSAN Memeriksa aset dan rekod yang hendak dilupuskan Meluluskan pelupusan bagi inventori.J/K KETUA JURUSAN Memimpin dan membimbing 5
 6. 6. Mengawasi pekembangan dan produktiviti setiap unit dibawahnya. Memberi arahan kepada setiap unit.J/K PEMBEKAL Membuat laporan analisis prestasi pembekal MemastikanJ/K BAHAN DAN STOK Mengawasi aliran stok barangan untuk tugas-tugasLATIHAN senggaraan sentiasa mencukupi Berhubung dengan bahagian stok untuk mendapatkan alatan gantian yang diperlukan Memastikan stok latihan mencukupiJ/K PEPERIKSAAN Merancang aktiviti-aktiviti peperiksaan mengurus dan melaksanakan peperiksaan Menyediakan Jadual Waktu Peperiksaan. Membuat Analisis Keputusan Peperiksaan 6
 7. 7. 6.0 CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA/UNIT PENYENGGARAAN KETUA SEKOLAH TEKNOLOGI AUTOMOTIF SHAHRIZAL BIN RUSLAN PLV J41/42 KETUA JURUSAN TEKNOLOGI PENGETUK PANEL & SEMBURAN CAT FARIZAN BIN MISTAM PPLV J35/36 J/K ASET & INVENTORI J/K PERHUBUNGAN INDUSTRI J/K BAHAN & STOK LATIHAN FARIZAN BIN MISTAM HAFIZAN BIN ANDUL HUSLI ASNA BIN HAMZAH PPLV J35/36 HALIM PPLV J29/30 PPLV J29/30 OOABDUL HALIM BIN JOHARI BIN ABDUL SHAHRIZAN BIN SARIAN IBRAHIM PPLV J17/22 HAMID PPLV J29/30 PPLV J21/22 ABDUL HADI BIN HASSAN PPLV J17/22 J/K PELUPUSAN J/K INFRASTRUKTUR J/K HAL EHWAL PELAJAR J/K KURIKULUM FARIZAN BIN MISTAM HUSLI ASNA BIN HAMZAH JOHARI BIN ABDUL HUSLI ASNA BIN PPLV J35/36 PPLV J29/30 HAMID PPLV J29/30 HAMZAH PPLV J29/30ABDUL HADI BIN HASSAN SHAHRIZAN BIN SARIAN MOHD RAMADHAN MOHD RAMADHAN BIN PPLV J17/22 PPLV J21/22 BIN JUSOH PPLV J29/30 JUSOH PPLV J29/30 ABDUL HALIM BIN IBRAHIM PPLV J17/22 J/K PEMBEKAL J/K PENGURUSAN & PENTADBIRAN J/K PEPERIKSAAN HUSLI ASNA BIN HUSLI ASNA BIN HAMZAH PPLV FARIZAN BIN MISTAM HAMZAH PPLV J29/30 J29/30 PPLV J35/36 MOHD RAMADHAN BIN MOHD RAMADHAN BIN JUSOH HUSLI ASNA BIN HAMZAH JUSOH PPLV J29/30 PPLV J29/30 PPLV J29/30 7
 8. 8. 7.0 CARTA ALIR PENYENGGARAAN MULA MENGISI BORANG ADUAN KEROSAKAN SERAH BORANG ADUAN KEPADA KJ KENALPASTI KEROSAKAN/SENGGERAAN PANGGIL TIDAK KONTRAKTOR YA PEMBAIKAN OLEH PIHAK LUAR REKODKAN KERJA-KERJA PENYENGGERAAN TAMAT 8
 9. 9. 8.0 BORANG PENYENGGARAAN SENARAI ASET ALIH KERAJAAN YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN (Di isi Oleh Pegawai Kerajaan) Bil No Siri Pendaftaran Aset Jenis/Jenama Model Lokasi Aset Catatan 9
 10. 10. 8.1 SPRAY BOOT 10
 11. 11. 8.1.1 STANDARD OPERATION PROCEDURE (SOP) TATACARA KERJA1.On kan power supply2.on main suis3.Putarkan kunci main suis4.On kan suis lampuUNTUK SPRAY5.On kan butang symbol spray dan lampu bersimbol kipas akan menyalaUNTUK PENGERING DAN PEMANAS6.On kan butang symbol jam dan lampu bersimbol pemanas akan menyalaUNTUK BERHENTI OPERASI7.Tekan butang stop warna merah8.Tutup suis berkunci dan main suis CARA PEMAKAIAN1.Pastikan pakaian yang sesuai untuk memasuki spray boot.2.Pakai mask untuk kerja mengecat.3.Pakai kasut keselamatan.4.Pastikan keselamatan diri 11
 12. 12. 8.2 SPRAY GUN CLEANER 12
 13. 13. 8.2.1 STANDARD OPERATION PROCEDURE (SOP)TATACARA KERJA1.Pasang hos angin2.Pasang ceraian komponen spray gun pada jig cleaner3.Tutup penutup spray gun cleaner4.Tekan pedal 1 untuk cucian bahagian dalam komponen spray gun5.Tekan pedal 2 untuk cucian bahagian luaran komponen spray gun6. Tekan pedal 3 untuk cucian tabung spray gun7.Buka penutup spray gun cleaner8.Keluarkan ceraian komponen spray gun9.Lap kering komponen spray gunCARA PEMAKAIAN1.Pakai pakaian yang sesuai2.Pakai sarung tangan3.Pakai kasut keselamatan4.Pakai pelindung mata 13
 14. 14. 8.3 COMPRESSOR 14
 15. 15. 8.3.1 STANDARD OPERATION PROCEDURE (SOP)TATACARA KERJAUNTUK MENGHIDUPKAN COMPRESSOR1.On kan main suis 12.On kan main suis 23.On kan suis air dryer.Pastikan butang hijau pada symbol 14.Pusingkan stopper valve untuk membuka laluan keluar ikut lawan.5.Pusingkan butang merah compressor mengikut lawan jam pada symbol 1 untuk menghidupkan Compressor.UNTUK MEMATIKAN COMPRESSOR6. Pusingkan butang merah compressor pada symbol O7.Tutup laluan stopper valve8.Tutup suis air dryer9.Tutup main suis10.Buang angin pada resovoir tankCARA PEMAKAIAN1.Pakai pakaian yang sesuai2.Pakai sarung tangan3.Pakai kasut keselamatan4.Pastikan keselamatan diri 15
 16. 16. 8.4 SCISSOR LIFT 16
 17. 17. 8.4.1 STANDARD OPERATION PROCEDURE (SOP)TATACARA KERJAKENDALIAN1.Pasangkan sambungan hos angin2.On suis punca elektrik3.Naikkan kenderaan di atas scissor lift4.On suis control panel5.Tekan butang naik scissor besar untuk angkat kenderaan6.Tekan butang turun scissor besar untuk turunkan kenderaan7.Jika perlu mengangkat kenderaan dalam keadaan roda tergantung,tekan butang naik scissor kecil8.Tekan butang turun scissor kecil untuk turunkan kenderaan9.Turunkan kenderaan dari scissor liftCARA PEMAKAIAN1.Pakai pakaian yang sesuai2.Pakai sarung tangan3.Pakai kasut keselamatan.4.Pastikan keselamatan diri5.Jangan pegang punca elektrik dengan tangan basah 17
 18. 18. 8.5 CAR ‘O’ LINER & CAR ‘O’ TRONIC 18
 19. 19. 8.5.1 STANDARD OPERATION PROCEDURE (SOP) TATACARA KERJAON KOMPUTRER1. On suis punca elektrik2.On suis utama pada cpu komputer3.On suis monitor computerKENDALIAN AWAL BENCH RACK1.Sambung hos bekalan angin2.Setkan bench rack pada kedudukan condong3.Naikkan kenderaan dan set bench rack pada kedudukan asal4.Naikkan kenderaan dan set bench rack dan sangga kenderaanKENDALIAN AKHIR BENCH RACK1.Buka sangga kenderaan dan turunkan bench rack2.Setkian bench pada kedudukan condong3.Turunkan kenderaan4.Setkan bench rack pada kedudukan asal5.Tanggal sambungan hos bekalan anginOFF KOMPUTER1.Off suis monitor computer2.Shut down computer3.Off suis pubca elektrik CARA PEMAKAIAN1.Pakai pakaian yang sesuai2.Pakai sarung tangan3.Pakai kasut keselamatan.4.Pastikan keselamatan diri5.Jangan pegang punca elektrik dengan tangan basah 19
 20. 20. 8.6 MESIN GERUDI 20
 21. 21. 8.6.1 STANDARD OPERATION PROCEDURE (SOP) TATACARA KERJAKENDALIAN1. Kunci bindu dengan kemas2.Apit benda kerja pada ragum gerudi3. Pasang dan ketatkan mata gerudi pada bindu.Singkir kunci bindu4.Tekan tuil pemasuk untuk menurunkan bindu.Laraskan mata gerudi sejajar dengan tanda pusat Di benda kerja5.On suis dan mula kerja menggerudi6.Gunakan bendalir penyejuk untuk menyejukkan mata gerudi7.Semasa menggerudi naikkan bindu perlahan-lahan untuk membuang tatal bahan8.Teruskan kerja menggerudi hingga selesai9.Matikan suis10.Keluarkan benda kerja daripada ragum11.Singkir mata gerudi dengan menggunakian kunci bindu12.Bersiskan mata gerudi dan meja gerudi daripada sebarang sisa dan tatalk13.Simpan mata gerudi dan kunci bindu di tempatnya14.Minyakkan semua bahagian mesin yang bergerak CARA PEMAKAIAN1.Pakai pakaian yang sesuai2.Tentukan mata gerudi dikunci dengan ketat sebelum menggerudi3.Tentukan benda kerja diapit ketat pada ragum4.Gunakan tangan sentiasa mengunci atau melonggarkan rahang ragum5.Hanya seorang sahaja dibenarkan menggunakan mesin gerudi pada satu satu masa 21
 22. 22. 8.7 JADUAL PENYENGGARAAN BULANMESIN JENIS PEGAWAI PENYENGGARAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22
 23. 23. 9.0 BORANG ADUAN KEROSAKAN JENIS KEROSAKANNAMA : ………………………………………… o PERALATAN ATAULOKASI : …………………………………………. MESINTARIKH : …………………………………………. o INFRASTRUKTURNO TELEFON : ………………………………………… o PERALATAN ICT o LAIN-LAINBUTIRAN KEROSAKANTANDATANGAN PEMOHON: …………………………………. TARIKH: ……………………………. PENGESAHAN UNIT PENYENGGARAANBIL PENGESAHAN PEMBANGUNAN TINDAKAN( )CATATAN:TANDATANGAN &NAMA PEMERIKSA: ……………………………… TARIKH: …………………………PENGESAHAN KETUA UNIT PEMBANGUNANTANDATANGAN &NAMA PEGAWAI: ………………………………. TARIKH: …………………………... 23
 24. 24. 10.0 BORANG KELUAR MASUK PERALATANJENISJENAMA DAN PEGAWAI PENGELUAR CATATANMODELNO. SIRIPEMBUATANNO. SIRIPENDAFTARAN TARIKH TANDA KETIKA KETIKABIL TANGAN DIKELUARKAN DIPULANGKAN NAMA PEMINJAM PEMINJAM DIKELUAR JANGKA TANDA TARIKH TANDA TARIKH KAN DIPULANG TANGAN TANGAN KANI.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. 24
 25. 25. 11.0 BORANG PELUPUSAN HARTA NO.KELUARANBIL NAMA DOKUMEN & TARIKH TARIKH CARA PELUPUSAN KUATKUASA PELUPUSAN PELUPUSANNama Pegawai yang membuat pelupusan : …………………………………………Tandatangan pegawai : …………………………………………Disahkan oleh : …………………………………………( )Ketua Bahagian Pentadbiran & Kewangan 25
 26. 26. 12.0 REKOD LAPORAN KERJA PENYENGGARAAN OLEH KONTRAKTORBil pekara Agensi No. kontrak Harga Catatan1 service Vital series Sc1007 RM450256789 26
 27. 27. A13.0 KESIMPULAN Tujuan laporan ini adalah untuk mengetahui tentang jenis penyenggeraan yang terdapat dalam bengkel Ketuk-Mengetuk Semburan Cat IKBN CHEMBONG. Jenis penyenggeraan yang terdapat dalam bengkel KMSC ialah penyelenggeraan berjadual (preventive maintenance),penyenggeraan kerosakan (breakdown maintenance) dan penyenggeraan pembetulan (corrective maintenance). Setelah membuat tugasan penyenggeraan di bengkel Ketuk-mengetuk Semburan Cat (KMSC),kami mendapati bengkel tersebut mengikuti standard operation penyenggeraan yang ditetapkan.Bengkel KMSC menggunakan borang- borang seperti,Borang Aduan Kerosakan,Borang Penyenggeraan,Borang Keluar Masuk Peralatan,Borang pelupusan Harta dan Rekod Laporan Kerja Penyenggeraan Oleh Kontraktor. 27

×