7.0  STRATEGI MENGURUS <br />BILIK PEMBELAJARAN  (BILIK DARJAH/MAKMAL/STUDIO)<br />     7.1 UNSUR FIZIKAL DI BILIK D...
SEKSYEN 3<br />KEMAHIRAN HIDUP<br />AHLI KUMPULAN 3<br />ELMI AZHAM SHAH B MARSOM@ABD RAZAK  	DB100196<br />PAYA NGAU				...
DEFINISI BILIK DARJAH<br />Tempatberlakunyaprosespengajarandanpembelajaran.<br />Merupakantempat yang terpenting yang perl...
UNSUR FIZIKAL BILIK DARJAH<br />Persekitaranfizikalbilikdarjahmerangkumiaspek-aspekberikut:<br />Susunandanrekabentukfizik...
ENCYCLOPEDIA<br />Faktorpersekitaranfizikal yang mempengaruhisuasanabilikdarjah<br />Lampu<br />Peredaranudara<br />Susuna...
Elakkansusunan yang menghalangpergerakan guru ketempattempatdudukmurid.<br />Kedudukan guru berhampirandenganmuridsupayame...
SUSUNAN KERUSI DAN MEJA DI DALAM KELAS<br />
CONTOH SUSUNAN DALAM KUMPULAN KECIL<br />
SUMBER BAHAN PEMBELAJARAN<br />Muridmestimempunyaiakses yang mudahkepadasumberbahanpembelajaran.<br />Memudahkanmuridmenga...
KAWASAN AKTIF DAN PASIF DALAM BILIK DARJAH<br />
RUANG PADA DINDING DAN SUDUT PEMBELAJARAN<br />Terletakdisebelahkiridankananpapanputih.<br />Papankenyataansebelahkirihada...
Papankenyataansebelahkananhadapankelas- Head count, mark sheet, pertandingankebersihandankeceriaankelas, maklumatmurid, se...
Dindingbelakang – sudut-sudutmatapelajaranterasdanhasilmurid.<br />Saizhurufbesardanjelasbagimemudahkanmuriddapatmembacade...
PENCAHAYAAN, PENGUDARAAN DAN PERABOT<br />Mestimempunyaialatelektriksepertilampudankipas yang berfungsidenganbaik.<br />La...
Pintudantingkapsentiasadibukabagipengudaraansupayamuridtidakmerasapanas, mengantuk, tidakselesadankeletihan.<br />Kerusida...
KEBERSIHAN<br />Kebersihanbilikdarjahadalahtanggungjawab guru denganmurid.<br />Guru mestimelengkapikelasdenganalatankeber...
CONTOH SUASANA KELAS YANG SELESA <br />
KESIMPULAN<br />Suasanafizikalbolehmenyumbangkepadapembelajaranmurid, kawalankelas, hubunganmuriddengan guru danmuriddenga...
RUJUKAN<br />	Encyclopedia Of Education Volume 12 – Education, Culture And 	Society<br />Walidaini.(2009)selayangpandang.p...
PENGHARGAAN<br />Prof. Madya Dr Hj. Ahmad Bin Esa<br />Staf-stafPerpustakaan<br />Rakan-rakankumpulan<br />
SEKIAN, <br />TERIMA KASIH.<br />
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

U N S U R 3

1.075 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação, Tecnologia
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

U N S U R 3

 1. 1. 7.0 STRATEGI MENGURUS <br />BILIK PEMBELAJARAN (BILIK DARJAH/MAKMAL/STUDIO)<br /> 7.1 UNSUR FIZIKAL DI BILIK DARJAH <br />
 2. 2. SEKSYEN 3<br />KEMAHIRAN HIDUP<br />AHLI KUMPULAN 3<br />ELMI AZHAM SHAH B MARSOM@ABD RAZAK DB100196<br />PAYA NGAU DB100702<br />NOORAZLINA BT KHAIRODDIN DB100284<br />MOHD AZHAR B ALI DB100201<br />MOHD ZAMRI B ISMAIL DB100204<br />NOR AZMI B MOHAMAD ZAKARIA DB100299<br />KAMISAN B SAIMIN DB100298<br />MOHD NOR FAZLI B RASHID DB100205<br />MUZAINI B ABU HASSAN DB100202<br />
 3. 3. DEFINISI BILIK DARJAH<br />Tempatberlakunyaprosespengajarandanpembelajaran.<br />Merupakantempat yang terpenting yang perluadapadasekolah.<br />Merupakanbilik- bilikdisekolahdimanasekumpulanmuridataupelajarmengikutipelajaranataubelajarsesuatumatapelajaran yang diajarolehguru.<br />HalizaHamzah, Joy Nesamalar Samuel(2009)<br />PengurusanBilikDarjah Dan Tingkahlaku:<br /> Oxford FajarSdn.Bhd ms 23-25<br />
 4. 4. UNSUR FIZIKAL BILIK DARJAH<br />Persekitaranfizikalbilikdarjahmerangkumiaspek-aspekberikut:<br />Susunandanrekabentukfizikaldidalambilikdarjah.<br />Susunanmestimemberikanpeluangkontekmataantara guru denganmurid.<br />Walidaini.(2009)selayangpandang.pengurusanbilikdarjah.Dicapaipada April 23, 2011, dari http://spailmiah.blogspot.com/2009/03/<br />Renungan-pendidikpengurusan-bilik.html<br />
 5. 5. ENCYCLOPEDIA<br />Faktorpersekitaranfizikal yang mempengaruhisuasanabilikdarjah<br />Lampu<br />Peredaranudara<br />Susunanmejadankerusimenghalakepadapapantulis<br />Pengorekpensel, bakulsampah, penyapu, penyodokberadadibahagianbelakangkelas<br />
 6. 6. Elakkansusunan yang menghalangpergerakan guru ketempattempatdudukmurid.<br />Kedudukan guru berhampirandenganmuridsupayamemudahkan guru denganmuridberinteraksi.<br />Encyclopedia Of Education Volume 12 – Education, Culture And SocietyHalizaHamzah, Joy Nesamalar Samuel(2009)<br />PengurusanBilikDarjah Dan Tingkahlaku:<br /> Oxford FajarSdn.Bhd ms 23-25<br />
 7. 7. SUSUNAN KERUSI DAN MEJA DI DALAM KELAS<br />
 8. 8. CONTOH SUSUNAN DALAM KUMPULAN KECIL<br />
 9. 9. SUMBER BAHAN PEMBELAJARAN<br />Muridmestimempunyaiakses yang mudahkepadasumberbahanpembelajaran.<br />Memudahkanmuridmengambilbahandanmenggunakannya.<br />
 10. 10. KAWASAN AKTIF DAN PASIF DALAM BILIK DARJAH<br />
 11. 11. RUANG PADA DINDING DAN SUDUT PEMBELAJARAN<br />Terletakdisebelahkiridankananpapanputih.<br />Papankenyataansebelahkirihadapankelas - Jadualwaktukelas, jadualbertugas, peraturankelas, misi, visi, pelankebakaran, cartaorganisasikelas, kalendar, takwimpersekolahan, falsafahpendidikan, danlagusekolah.<br />
 12. 12. Papankenyataansebelahkananhadapankelas- Head count, mark sheet, pertandingankebersihandankeceriaankelas, maklumatmurid, senarainamamurid, senarainamapenerimabantuanpersekolahan (RMT, KWAMP, Baitumal) <br />
 13. 13. Dindingbelakang – sudut-sudutmatapelajaranterasdanhasilmurid.<br />Saizhurufbesardanjelasbagimemudahkanmuriddapatmembacadengankedudukan yang sesuai.<br />Mohamed Saad.S.(2009)pengurusanbilikdarjahdantingkahlaku.pengurusanbilikdarjah.Dicapaipada April 23, 2011,dari www.scribd.com/doc/1216912/pengurusan-bilik-darjah-dan-tingkah–laku<br />
 14. 14. PENCAHAYAAN, PENGUDARAAN DAN PERABOT<br />Mestimempunyaialatelektriksepertilampudankipas yang berfungsidenganbaik.<br />Langsir yang dapatmenghalangsilauancahaya yang terpantulpadapapanputihpadawaktutertentu (waktusiang).<br />
 15. 15. Pintudantingkapsentiasadibukabagipengudaraansupayamuridtidakmerasapanas, mengantuk, tidakselesadankeletihan.<br />Kerusidanmejamestimencukupidanberadadalamkeadaanbaikdanselamat.<br />Saizkerusidanmejamestibersesuaianmengikuttahapumurmuridbagikeselesaan.<br />
 16. 16. KEBERSIHAN<br />Kebersihanbilikdarjahadalahtanggungjawab guru denganmurid.<br />Guru mestimelengkapikelasdenganalatankebersihansepertipenyapu, tong sampah, penyapudebu, penyedoksampahdanpemadampapanputih.<br />Ruangpenyimpananmuridperludiperiksaoleh guru sekurang-kurangnyaseminggusekali.<br />Mohamed Saad.S.(2009)pengurusanbilikdarjahdantingkahlaku.pengurusanbilikdarjah.Dicapaipada April 23,2011,dari w.scribd.com/doc/1216912/pengurusan-bilik – darjah-dan-tingkah–laku<br />
 17. 17. CONTOH SUASANA KELAS YANG SELESA <br />
 18. 18. KESIMPULAN<br />Suasanafizikalbolehmenyumbangkepadapembelajaranmurid, kawalankelas, hubunganmuriddengan guru danmuriddenganmurid lain. Persekitaran yang selesa, kemasdan ceria mampumeningkatkankualitipembelajarandanpengalamanmurid.<br />
 19. 19. RUJUKAN<br /> Encyclopedia Of Education Volume 12 – Education, Culture And Society<br />Walidaini.(2009)selayangpandang.pengurusanbilikdarjah.<br />Dicapaipada April 23, 2011, darihttp://spailmiah.blogspot.com/2009/03/<br />Renungan-pendidikpengurusan-bilik.html<br />HalizaHamzah, Joy Nesamalar Samuel(2009)PengurusanBilikDarjahDan Tingkahlaku:OxfordFajarSdn.Bhd ms 23-25<br />Mohamed Saad.S.(2009)pengurusanbilikdarjahdantingkahlaku.pengurusanbilikdarjah.Dicapaipada April 23, 2011,dari www.scribd.com/doc/1216912/pengurusan-bilik – darjah-dan-tingkah–laku<br />
 20. 20. PENGHARGAAN<br />Prof. Madya Dr Hj. Ahmad Bin Esa<br />Staf-stafPerpustakaan<br />Rakan-rakankumpulan<br />
 21. 21. SEKIAN, <br />TERIMA KASIH.<br />

×