O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Speed

111 visualizações

Publicada em

Speed

Publicada em: Economia e finanças
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Speed

  1. 1. ‫תנועה‬ -‫חוקיות‬ ‫בעיות‬ ‫שבו‬ ‫הקצב‬ ‫את‬ ‫מתארת‬ ‫מהירות‬‫איבר‬.‫זמן‬ ‫בכמה‬ ‫עבר‬ ‫מרחק‬ ‫כמה‬ .‫למקום‬ ‫ממקום‬ ‫נע‬ ‫נוסחה‬: :‫אותה‬ ‫ולצמצם‬ ‫להרחיב‬ ‫ניתן‬ ‫ולכן‬ ‫שבר‬ ‫היא‬ ‫מהירות‬ 60 120 180 1 2 3 km km km hour hour hour   ‫הנוסחא‬ ‫עם‬ ‫הפוך‬ ‫ויחס‬ ‫ישר‬ ‫יחס‬- ‫יש‬‫נו‬‫בין‬ ‫ישר‬ ‫יחס‬‫המהירות‬‫ו‬‫הדרך‬-‫/נחלק‬ ‫נכפיל‬ ‫אם‬‫המהירות‬ ,‫הדרך‬ ‫את‬‫ת‬‫שתנה‬‫באותה‬ ‫המידה‬. ‫היא‬ ‫מכונית‬ ‫של‬ ‫מהירותה‬ :‫לדוגמה‬04‫מ‬ ‫כפולה‬ ‫מהירות‬ ‫למשאית‬ ‫אם‬ ,‫בשעה‬ ‫ק"מ‬‫אז‬ ‫מנה‬ ‫עוברת‬ ‫המשאית‬04‫פי‬ ‫גדלה‬ ‫הדרך‬ ‫שכאשר‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫מכאן‬ .‫בשעה‬ ‫ק"מ‬2‫המהירות‬ ‫גם‬ ‫פי‬ ‫גדלה‬2. 40 2 80 1 1   ‫יש‬‫נו‬‫בין‬ ‫ישר‬ ‫יחס‬‫הדרך‬‫ו‬‫הזמן‬-‫את‬ ‫/נחלק‬ ‫נכפיל‬ ‫אם‬,‫הדרך‬‫הזמן‬,‫ישר‬ ‫ביחס‬ ‫ישתנה‬ ‫המידה‬ ‫באותה‬. ‫היא‬ ‫מכונית‬ ‫של‬ ‫מהירותה‬ :‫לדוגמה‬64"‫ק‬‫מ‬.‫בשעה‬:‫כלומר‬ 60 120 180 1 2 3 km km km hour hour hour   ‫יש‬‫נו‬‫יחס‬‫הפוך‬‫בין‬‫המהירות‬‫ו‬‫הזמן‬-‫את‬ ‫/נחלק‬ ‫נכפיל‬ ‫אם‬,‫הזמן‬‫המהירות‬‫ת‬‫ביחס‬ ‫שתנה‬ ‫הפוך‬,‫קרי‬‫ההופכי‬ ‫במספר‬ ‫אך‬ , ‫פעולה‬ ‫באותה‬. ‫היא‬ ‫מכונית‬ ‫של‬ ‫מהירותה‬ :‫לדוגמה‬04‫ק"מ‬‫ב‬‫שע‬‫ה‬‫אם‬ .‫ה‬ ‫מהירות‬ ‫למשאית‬‫גדול‬‫ה‬‫פי‬2‫אז‬ ‫עוברת‬ ‫המשאית‬04‫ק"מ‬‫בחצי‬‫שע‬‫פי‬ ‫קטן‬ ‫הזמן‬ ‫שכאשר‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫מכאן‬ .‫ה‬2‫ה‬ ,‫מהירות‬ ‫גדל‬‫ה‬.‫מספר‬ ‫אותו‬ ‫פי‬ 40 40 2 80 1 1 1 2    ‫יחידות‬ ‫המרת‬ ‫לאורך‬ ‫עקביות‬ ‫לא‬ ‫שהן‬ ‫ובמקרה‬ ‫בשאלה‬ ‫הנתונות‬ ‫הזמן‬ ‫ליחידות‬ ‫לב‬ ‫לשים‬ ‫יש‬‫את‬ ‫להמיר‬ ‫יש‬ ‫מש‬ ‫ליחידה‬ ‫במכנה‬ ‫הזמן‬ ‫יחידות‬‫ותפת‬.)‫לדקות‬ ‫משעות‬ ‫(לדוגמה‬‫יהיה‬ ‫המקרים‬ ‫ברוב‬ ‫המנחה‬ ‫הכלל‬ ‫בתשובות‬ ‫המוזכרות‬ ‫ליחידות‬ ‫מעבר‬. =‫שעה‬64=‫דקות‬0644‫שניות‬ = ‫קילומטר‬0444‫מטר‬ =‫מטר‬044‫סנטימטר‬ 0.6= ‫לשעה‬ ‫ק"מ‬0‫לשניי‬ ‫מטר‬‫ה‬ ‫ל‬‫דוגמה‬:‫אם‬‫מכונית‬ ‫של‬ ‫מהירותה‬‫ה‬‫י‬‫א‬06‫ק"מ‬‫אז‬ , ‫בשעה‬‫עוברת‬ ‫המכונית‬06"‫ק‬‫מ‬‫ב‬64‫דקות‬ ‫שהם‬06‫ב‬ ‫ק"מ‬0644.‫שניות‬‫פי‬ ‫המונה‬ ‫את‬ ‫נרחיב‬ ‫למטרים‬ ‫לעבור‬ ‫נרצה‬ ‫אם‬0444‫המכונית‬ ‫כי‬ ‫ונקבל‬ ‫עוברת‬06,444‫ב‬ ‫מטר‬0644,‫שניות‬‫ב‬ ‫נצמצם‬ ‫אם‬-0446‫נקבל‬‫כי‬‫מהירותה‬‫ה‬‫י‬‫א‬04‫מטר‬‫ב‬‫שני‬‫ה‬. 36 36 36 36,000 3600 10 1 60min 3600sec 3600sec 3600 1sec km km km m m hour ute onds onds ond      ‫מהירות‬= ‫דרך‬ ‫זמן‬
  2. 2. ‫שאלות‬ ‫סוגי‬ ‫עם‬ ‫משתתפים‬‫מהירויות‬‫שונ‬‫ות‬ ‫בשאלות‬‫לפתו‬ ‫נעדיף‬ ‫זמנית‬ ‫בו‬ ‫שנעים‬ ‫גופים‬ ‫שני‬ ‫יש‬ ‫בהם‬‫המהירו‬ ‫מציאת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫השאלה‬ ‫את‬ ‫ר‬‫ת‬ ‫המשותפת‬.‫הגופים‬ ‫שני‬ ‫של‬‫היחס‬ ‫המהירות‬ ‫את‬ ‫שמצאנו‬ ‫לאחר‬‫נע‬ ‫גוף‬ ‫יש‬ ‫כאילו‬ ‫נפתרת‬ ‫השאלה‬ ,‫ית‬ ‫בשאלה‬ ‫אחד‬‫המשותפת‬ ‫המהירות‬ ‫היא‬ ‫ומהירותו‬. ‫משותפת‬ ‫כוונה‬ ‫יש‬ ‫למשתתפים‬ ‫כאשר‬‫רוצים‬ ‫שניהם‬ ,‫מהשני‬ ‫אחד‬ ‫לברוח‬ ‫רוצים‬ ‫שניהם‬ ( )'‫וכו‬ ‫שבתוכו‬ ‫הסירה‬ ‫את‬ ‫לדחוף‬ ‫רוצה‬ ‫הזרם‬ ,‫השני‬ ‫עם‬ ‫אחד‬ ‫להיפגש‬‫את‬ ‫לחבר‬ ‫יש‬ ‫המ‬‫המשות‬ ‫המהירות‬ ‫את‬ ‫ולמצוא‬ ‫שברים‬ ‫חיבור‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הירויות‬‫פת‬. ‫לדוגמה‬:‫במהירות‬ ‫נוסעת‬ '‫א‬ ‫מכונית‬01‫במהירות‬ ‫נוסעת‬ '‫ב‬ ‫ומכונית‬ ‫קמ"ש‬21‫אם‬ .‫ק"מ‬ ‫במרחק‬ ‫נמצאות‬ ‫המכוניות‬024?‫להפגש‬ ‫להן‬ ‫יקח‬ ‫זמן‬ ‫כמה‬ , ‫מזו‬ ‫זו‬ ‫ק"מ‬ ‫זו‬ ‫עם‬ ‫זו‬ ‫להפגש‬ ‫רוצות‬ ‫שתיהן‬ ,‫משותפת‬ ‫כוונה‬ ‫שלמכוניות‬ ‫משום‬,‫נח‬‫המהירויות‬ ‫את‬ ‫בר‬ :‫שלהן‬ 15 25 40 1 1 1 km km km hour hour hour  ‫המש‬ ‫המהירות‬ ‫כלומר‬ .‫היא‬ ‫שלהם‬ ‫ותפת‬04‫קמ"ש‬, , ‫המבוקשת‬ ‫לדרך‬ ‫עד‬ ‫נרחיב‬ ‫כעת‬024:‫הזמן‬ ‫את‬ ‫ונגלה‬ ‫ק"מ‬ 40 120 1 3 km km hour hour . ‫להן‬ ‫יקח‬0.‫להפגש‬ ‫שעות‬ ‫משותפת‬ ‫לא‬ ‫כוונה‬ ‫יש‬ ‫למשתתפים‬ ‫כאשר‬‫אותו‬ ‫לתפוס‬ ‫רוצה‬ ‫והשני‬ ‫לברוח‬ ‫רוצה‬ ‫(אחד‬ ‫וכו‬',)‫המשות‬ ‫המהירות‬ ‫את‬ ‫ולמצוא‬ ‫שברים‬ ‫חיסור‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המהירויות‬ ‫את‬ ‫לחסר‬ ‫יש‬‫פת‬. :‫לדוגמה‬‫חתול‬‫במהירות‬01‫קמ"ש‬‫אוגר‬ ‫אחרי‬ ‫רודף‬‫הרץ‬‫במהירות‬0‫ק‬‫אם‬ .‫"מ‬‫הם‬ ‫במרחק‬ ‫נמצאים‬6‫ז‬ ‫ק"מ‬‫ה‬‫מז‬‫ה‬‫יקח‬ ‫זמן‬ ‫כמה‬ ,‫האוגר‬ ‫את‬ ‫לתפוס‬ ‫לחתול‬? ‫של‬ ‫משום‬‫חיות‬‫כוונה‬‫לא‬,‫משותפת‬‫נח‬‫ס‬‫המהירויות‬ ‫את‬ ‫ר‬:‫להן‬ 15 3 12 1 1 1 km km km hour hour hour   ‫המש‬ ‫המהירות‬ ‫כלומר‬‫היא‬ ‫שלהם‬ ‫ותפת‬02‫קמ"ש‬, ‫המבוקשת‬ ‫לדרך‬ ‫עד‬ ‫נרחיב‬ ‫כעת‬ ,6‫ק"מ‬ :‫הזמן‬ ‫את‬ ‫ונגלה‬ 12 6 11 2 km km hour hour .‫שעה‬ ‫חצי‬ ‫לחתול‬ ‫יקח‬.‫האוגר‬ ‫את‬ ‫לתפוס‬ ‫ממוצעת‬ ‫מהירות‬  ‫גופים‬ ‫בין‬ ‫השוואה‬‫שונות‬ ‫מהירויות‬ ‫עם‬ ‫יחס‬ = ‫הדרכים‬ ‫יחס‬‫המהירויות‬ ‫בין‬ ‫ה‬ ‫בין‬ ‫הפוך‬ ‫יחס‬ = ‫הזמנים‬ ‫יחס‬‫מהירויות‬ ‫סה"כ‬‫שנעשתה‬ ‫דרך‬ ‫שעבר‬ ‫זמן‬ ‫סה"כ‬ ‫ממוצעת‬ ‫מהירות‬=

×