O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Instrumen membaca saringan 5

863 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Instrumen membaca saringan 5

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN SARINGAN LITERASI MEMBACA TAHUN 2 2011 (SARINGAN 5)© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011
 2. 2. 1. Menamakan huruf yang ditunjukkan oleh guru. a) Menamakan huruf vokal. 1. 2. 3. 4. 5. e u i a o b) Menamakan huruf konsonan. 1. 2. 3. b g m 4. 5. 6. 7. k p r t 8. 9. 10. c l sNota guru:Konstruk 1: Keupayaan menamakan huruf vokal dan huruf konsonan.© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011 1
 3. 3. 2. Membunyikan suku kata yang ditunjukkan oleh guru. 1. 2. 3. na li tu 4. 5. se ro Catatan : 1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’Catatan : pepet hendaklah diterima. 1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’menyebut 2. Guru perlu membimbing murid berkenaan pepet hendaklah diterima. 2. Guru perlu membimbing murid berkenaan menyebut sebutan yang betul. sebutan yang betul. Nota guru: Konstruk 2: Keupayaan membunyikan suku kata terbuka. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011 2
 4. 4. 3. Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru. 1. 2. saga tugu 3. 4. beri rohani 5. kebaya Catatan :Catatan 1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’ : pepet hendaklah diterima. 1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’ pepet hendaklah diterima. 2. Guru perlu membimbing murid berkenaan menyebut 2. Guru perlu membimbing murid berkenaan menyebut sebutan yang betul. sebutan yang betul. Nota guru: Konstruk 3: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011 3
 5. 5. 4. Membunyikan suku kata yang ditunjukkan oleh guru. 1. mas 2. bol 3. lit 4. kun 5. ger Catatan :Catatan : 1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’ pepet hendaklah diterima. 1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’ pepet hendaklah diterima. 2. Guru perlu membimbing murid berkenaan berkenaan menyebut betul. 2. Guru perlu membimbing murid menyebut sebutan yang sebutan yang betul. Nota guru: Konstruk 4: Keupayaan membunyikan suku kata tertutup. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011 4
 6. 6. 5. Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru. 1. anak 2. filem 3. gadis 4. siput 5. kolam 6. tumpul Catatan :Catatan 1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’ : pepet hendaklah diterima. 1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’ pepet hendaklah diterima. 2. Guru perlu membimbing murid berkenaan berkenaan menyebut betul. 2. Guru perlu membimbing murid menyebut sebutan yang sebutan yang betul. Nota guru: Konstruk 5: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011 5
 7. 7. 6. Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru. 1. bangga 2. tinggi 3. lorong 4. goreng 5. terung Catatan :Catatan 1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’ : pepet hendaklah diterima. 1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’ pepet hendaklah diterima. 2. Guru perlu membimbing murid berkenaan menyebut 2. Guru perlu membimbing murid berkenaan menyebut sebutan yang betul. sebutan yang betul. Nota guru: Konstruk 6: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011 6
 8. 8. 7. Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru. 1. ramai 2. kaloi 3. serai 4. cincau 5. taufan Catatan :Catatan 1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’ : pepet hendaklah diterima. 1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’ pepet hendaklah diterima. 2. Guru perlu membimbing murid berkenaanberkenaan menyebut betul. 2. Guru perlu membimbing murid menyebut sebutan yang sebutan yang betul. Nota guru: Konstruk 7: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi diftong. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011 7
 9. 9. 8. Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru. 1. buat 2. saat 3. dail 4. kuih 5. hiasNota guru:Konstruk 8: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding.© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011 8
 10. 10. 9. Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru. 1. troli 2. nganga 3. ghazal 4. syarat 5. nyonyaNota guru:Konstruk 9: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. 9© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011
 11. 11. 10. Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru. 1. terjaga 2. bersorak 3. barisan 4. mencari 5. memaku Catatan : 1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’Catatan : pepet hendaklah diterima. 1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’ menyebut 2. Guru perlu membimbing murid berkenaan pepet hendaklah diterima. 2. Guru perlu membimbing murid berkenaan menyebut sebutan yang betul. sebutan yang betul. Nota guru: Konstruk 10: Keupayaan membaca perkataan berimbuhan awalan dan akhiran. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011 10
 12. 12. 11. Membaca ayat yang ditunjukkan oleh guru. 1. Sekolah saya bersih. 2. Liza pakai jam baharu. 3. Ibu membeli ikan dan sayur. 2. 4. Bunga itu cantik dan harum 3. baunya. Catatan :Catatan :1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’ pepet hendaklah diterima. 1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’ pepet hendaklah diterima. 2. Guru perlu membimbing murid berkenaan menyebut 2. Guru perlu membimbing murid berkenaan menyebut sebutan yang betul. sebutan yang betul. Nota guru: Konstruk 11: Keupayaan membaca ayat mudah. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011 11
 13. 13. 12. Baca petikan dan jawab soalan yang dikemukakan oleh guru. Rita ada kucing. Kucing Rita bernama Si Comel. Si Comel suka makan ikan. Tiap-tiap hari Rita bermain dengan Si Comel. 1. Siapa ada kucing? 2. Apakah nama kucing itu? 3. Kucing itu suka makan apa? Catatan :Catatan : 1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’ 1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’ pepet hendaklah diterima. pepet hendaklah diterima. 2. Guru perlu membimbing murid berkenaan menyebut sebutan yang betul. 2. Guru perlu membimbing murid berkenaan menyebut sebutan yang betul. Nota guru: Konstruk 12: Keupayaan membaca dan memahami bahan rangsangan. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011 12

×