O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Designer ≠ дизайнер

682 visualizações

Publicada em

Автор Бекзат Садыков.

Publicada em: Design
 • Seja o primeiro a comentar

Designer ≠ дизайнер

 1. 1. Ве$ї9пег 73 дизайнер
 2. 2. ВЦЈ-РАУ висш. :атом игоњсег : ш пещ ччио Ана АЦОІО
 3. 3. „ги . к гїчщ. .. .ГІ. Г«ІІІШФ4Ч
 4. 4. 1- 733 0110005 'те 105511 те Бате 0519» Пие динев 2012 : шин- Јапе ьу Оезюп. 43 мин : Ашиш - 2. 87 ІЅІ 019 щды . Рещиїгв о! Маащакаг СЦЈА. реж. Гавин Іюпон. .. : шиш „ (драма, комедия) „тдты , Ј. т Р“ "и 2! 777 вю ч а зриња дашер, Ник Ру, - ' м” 4- шашми: ІНІЗІФЗ ит щи - 5' " " “зш Ришге ьу Везюп, 86 мин : рам . враг - ддддд. 11.12 - 14.12 *ци-Ю . д СЦЈА. реж. Уипья: : Газецки Пиша! . І н* (докумемтапьныи, Фантастика) “сам. ы Жак Фреско, Парри Кинг. - ф* їдїї' 735* пих 3 161 261 А 54 1933 01113116 % оеъзцп го: шта, 91 мин ІІІЦІІІ сшА, реж. Зрмст тобич (ммм, комедия) 939 451 898 руб. А 83% 0426 779 299 Фредрик Марч, Гари Купер, - ІпІІ ІІІІІІ 297,18 руб- А 19% 1.' 1.. .. '. т и-ць . ыцъ . , . . 2012 ащцш- . .6В7 Ѕкерпеп НаМІпфЅ Сгапа Бгтоп, 60 мин щдш ~ „д - „д Великобритания, реж. дан кпифтон. .. 'Л (дшументапычый) Бенедикт Камбербзтч Стивен Хокинг, - п 91.- 'ф н. 1°°~ 3257 Нови: по изка 1947 даваш ~ Общи Го! Сеат, 48 мин : ми щам . 101. 8.266 ищцры - . 9.! * (локунентапьныи) , „д. „„ . 1024 010 и ч д и - оваа Роев Ѕосму Кент Смит, Ганс Кснрил, “јж ' *щ* юз-шшсшш зш Му пате 15 Юъап . ... --мм „ І-. ..-. . . .-. -
 5. 5. .. .сІезї9песІ Гог. ..
 6. 6. Мїсговоїт Ѕыгїасе ЩНу Ѕигїасе ч Ргобистз ч Рог Визїпезз ч Ве99пеб1ог Ѕыгїасе 'ч 1111115: 15 Вездпесї 101' Ѕыгїасе; 1* устите 31* І11с. к:1~:1ьаІ ог соптрзг; Іоо1<1г9 то : геаге ассеззопез Гсг Ѕыгїасе, те Безщпеб Гог Ѕцдасе ргоаует 15 а 91931 рІгсе то ЅІВП. Бу 131011; рап, уси ІІ гесегые аысїеїпез агсІ Ѕресз 11131 епыге усш ассе55сг1е5 шсгк ехсер11огаІІд~ ще! ! 191111 0.11 *вт їј» о? 5414329 ргосцсїз. 35.13 те Везкдпес! їсг Ѕцйасе Ізье! саг Ітеїр дщг ассеззопез Ѕсапс сит : о гетачегз ат сопзытегз То аксе-з: си Ве519пеаГ<3гЅцНасе 9ь~с1е1111е5 ага І1сеп51г9 ауеепчег: рІеазе :1911ир Ізеїсьи ЈШІІІЧ' И/ Неге го Виу Ѕиррог! ч
 7. 7. ІЈЕЅІБМЕІЈ ' гоквьмевк АВОЦТ Оезюпеа тог Оапуег 15 а РогтаІ 2 Сатраюп та: оттегз ещпт пещ ІечеІз апа т то 2 поигз от рІаупте, тп те сатраюп, уои авзигтъе те гоІе от СпеІІ аиппу ап еагту рап от РогтаІ 2. 11115 ите пошечег, тт11п9$ тигп оит спттегептту Тпе асттопз ота го9ие тогсе 1тІІ зетуои оп а пеш ратп тт1гои9г1 Ареттиге ьаьогатопез шатсп уоиг зтер апс! ргераге тог аачептиге! СВЕВПЅ Сгеатест ьу Ратпск мигрпу (тт) Аззетз Рттитеге УоиАІе Гот пу К1т0егІу (Зезхнет Вгоок 23 топтьу м19иеІАп9еІ Нюз Оагсїа Рона! 2 ІЈу Х/ аІче Тезтїпу 8. Рееаьаск Рпеаег еЈгеаІСЕгатапп щ) мат : Јеппоотлд/ 'Рогетап т) 031110 'оејашТотоогц АІехапаег теааІех' Рогзьею Ма9паг тпзтачепззеп щ) Ѕчеп 'Ѕуепрачопззоп УаІептЈп Зап/ ьечпІат щ) 0195191196 тог 0211991 Ретеазе ТгаІІег м п РВОМ ШОККЅНОР (ПЕС В ОИІМ І. ОА В гном х ; Х х
 8. 8. ТІ1е ВиІІет Јизт Оезйупеб тог : не 0.8. МІІІІагу ЅІюиІсІ На1Іе д ІЅІЅ Теггогтзтз Оиакїпу Іп Т|1е1г Воотз , ТШЅ 15 тшргесестептест. Гоїкв. ..
 9. 9. ЕМІАЅТЕ ІМ [АМПРІ 0ез19пес1 101 ше сштр ошскдуовзодвтт КЕЅОЦНСЕЅ ОМ МА РНОЩЈСТЅ 1.АЅТ 1.С . - я „х х 'д „ддг ИІНАТ УОІЈ СА ЪЕАКМ МОІ 1511111531' 1511511913, ЕМ: .и . .да 0ез19пеа тог тие 0итр 1113111 еІестготс ргосЈисІЅ аге 1155191195 10111113 0итр Тина; 11315 511о11-І1те 5133115 ог 1313: 011115 оизоІете от 14111 7116; 319 0111211 ехре1151ые1о геран : то 5о111е11п1е5 115 1111115111110111111 рзгтз Мат сопзипиггдгайе еизстготсз рюсїыстз : ме сиеарег то герІасе 111311 то их еже111тд~о11са11т111с1 5оп1ео11е1о их 11 Бесзызе 1111331 аге без 1ес1 1151п9 111311. изгзгсїоыз со111ро1111с15 ге: .111119 1116515 1310011215 1111101955 ргосе5з1ид1ојк1с 111а1ег1вІ 5111931115 . ниши 15 115.91 1І3~С1°ь 5315
 10. 10. “й.
 11. 11. - ПРОБЛЕМьІ ДИЗАЙНЕРОВ - Одержимость (клиента/ дизайнера) трендами
 12. 12. ж . , . . ІГЈчеЕІ. мз1$ж ІІ. . „ЧНЩ„. .„@ЦІНМ„Ж„Т{ММИМІІЕЈ. . . ..
 13. 13. ч т -І ш птпт ш Р ъ д: [г П 81
 14. 14. Е* . їгддыїгбї -. .д. „ „д х, . . ., .. к“. д.
 15. 15. ї-? :Е: .1:: ::Г'Р“'Г*: /ї ' . ГІЦЈПЙЈ ЪІ д . ... .:: :, . .д їд ЕЈ * З отци-сняг / 7
 16. 16. . @ мІшйтядцдвгтзшпдчгїњдшлм! Т
 17. 17. - ПРОБЛЕМІзІ ДИЗАЙНЕРОВ - Синдром «Сотї с Ѕапз»
 18. 18. . . 3:1" МОСКВА МОЅСОЩ їОЅСОИ'
 19. 19. - ПРОБЛЕМьІ ДИЗАЙНЕРОВ - Бриф - не панацея
 20. 20. ФОО АТЗІТ 9:00 АМ Ј Н. " СІ-К. .Г Тобау хм* шНІ ьп Ѕшг, уои *НОІЈШ ти* (о ти. р! *авг тайп 5ы~ уоы у от Рмеп! Соть пети , и сьхз: Рге-К 4 ТР Мгз. Јибу Сгозьу ЪОСАТІОМ А 105 Етї
 21. 21. .. .до Ати- вдоодм С ни ыдзмм т а чо-»Агыч За“ І У ЅОЦТІ ІЕАЅТ СОММШМПУ СНІЈНСН І> Атапаа < І Јатез Језзїса ТосІау ше МІІ ье зшауїпз ЈоІІп 3:16. І? уои щоиІсІ Іїке 1:0 гечїещ оиг Іеззоп рІеазе уан триш Ние : о ъ - „щ”. т“. я". уо . І таке : ще уои рІсК ир опе от оцг Рагеп! оиг Рата: сага: - : . : и х Сагбз ьегоге уои Іеаче. Тобау ще МІІ Ію - сызз Рге-К 4 тЕАснЕк Мгз. ЈисїуСгозьу юсАтІом АІЅО х/ СНЕСК ІІЧ
 22. 22. Хороший дизайнер
 23. 23. Т „Дъ- ТЗ
 24. 24. 2+2=4
 25. 25. 1+3 2+2 О+4
 26. 26. Хороший дизайн: естественность и функция
 27. 27. Спасибо!

×