10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia

Shagaishuu Xoo
Shagaishuu Xoo380 em LkhaTV
“АВЬЯАС” ЕБС ФИЗИКИЙН БАГШ
Л.НЯМЖАРГАЛ М.ТУУЛ
Долгионы тухай ерөнхий ойлголт
• Чичирхийллээс долгион үүсгэж харуулах
• Хавтгай гадаргаас ойх
• Хугарах үед хурд нь өөрчлөгдөх
• Долгионы дифрацын үзэгдэл
• Долгионы далайц, давтамж, долгионы урт,
хурд, фаз зэрэг хэмжигдэхүүнүүдийн ялгаа
• Тууш ба хөндлөн долгионыг ялгаж таних
Байгалийн дууны долгион
Орчны цэгт гарсан өөрчлөлт
(хэлбэлзэл) түүний эргэн
тойрны цэгүүдэд дамжих
үзэгдлийг долгион гэнэ.
Next Next
Тууш долгион
Хөндлөн долгион
Тууш долгион Хөндлөн долгион
Орчинд тархаж
байгаа долгион
хавтгай гадаргууд
тусч тухайн орчиндоо
чиглэлээ өөрчлөн
тархах үзэгдлийг
долгионы ойлт гэнэ.
Тусч байгаа
долгион ойлгогч
хананы цэг бүрээс
ойно.
Долгион нэг
орчноос нөгөө
орчин тархахдаа
чиглэлээ өөрчлөх
үзэгдэлийг
долгионы хугарал
гэнэ.
Хугарал үүсэх
шалтгаан
Орчны шинж
чанараас
хамааран долгион
тарах хурд өөр
байдаг.
Адилхан орчин боловч ялгаатай температуртай
байвал долгион хугарна.
𝜐 = 𝜈 ∗ 𝜆
Бодлого: 1
Аавын хашгирсан дууны цуурай 5 секундын дараа эргэж түүнд
сонсогдсон бол Аав уулнаас ямар зайд байсан бэ? Агаарт дуу
тарах хурд 330м/с
Жижиг нүхээр нэвтэрсэн долгион
шулуун тархалтаас хазайх мөн
жижиг сааданд туссан долгион
саадаа тойрч гарах үзэгдлийг
долгионы дифракц гэнэ.
Дифракц үүсэх
нөхцөл:
(𝑑 < 𝜆)
𝝀
Далайц:
Давалгааны өндөр
Тэмдэглэгээ: [𝐴0]
Нэгж: м, см
Долгионы урт:
Зэргэлдээ орших оройнуудын
хоорондох зай
Тэмдэглэгээ: 𝝀
Нэгж: м, см
Давтамж:
Хэлбэлзэж буй хэсгийн нэг
секундэнд хийх хэлбэлзлийн
тоог хэлнэ
Тэмдэглэгээ: 𝝂
𝝂 =
𝒏
𝒕
𝒏 − хэлбэлзлийн тоо
𝒕 − хугацаа [𝒄]
Нэгж : Гц=1/c
Үе: Нэг бүтэн хэлбэлзэл хийхэд
зарцуулах хугацааг хэлнэ.
Тэмдэглгээ: Т
𝑻 =
𝒕
𝒏
Нэгж: [с]
𝑻 =
𝟏
𝝂
А0
Долгионыг илэрхийлэх хэмжигдэхүүнүүд
Фаз: Хэлбэлзэж буй цэгүүд хэр зөрүүтэй
хэлбэлзэж байгаа илэрхийлэх
хэмжигдэхүүнийг хэлнэ.
Хурд
Долгионы урт
болон
давтамжаар
хамаарна.
Өгөгдсөн зургийг ашиглан дараах даалгавруудыг гүйцэтгэнэ үү?
А. Долгионы далайц хэд вэ?
Б. Долгионы үе ба давтамжийг олно уу?
В. Долгионы уртыг олно уу?
Бодолт
А. 𝐴0 = 1см
В
𝜆 = 6м
“АВЬЯАС” ЕБС ФИЗИКИЙН БАГШ
Л.НЯМЖАРГАЛ
М.ТУУЛ
• Дуу авиа хэрхэн бидэнд сонсогддог вэ?
• Дууны долгион гэж юу вэ?
• Дуу тархах хурд
• Дууны чанга сул, өндөр намыг тодорхойлох
• Бодлого дасгал ажиллах
Өмнөх мэдлэг
• Чичирхийлж байгаа биеэс дуу үүсдэг
• Дууны чанга сул- Далайцаас хамаарна
• Дууны өндөр нам- Давтамжаас хамаарна
• Дууны ойлтоор цуурай үүсдэг
• Хатуу шингэн хийд дуу тарах хурдыг эрэмбэлэх
• Чичирхийлэлээс дуу авиа үүснэ.
• Агаар дахь дууны долгион бол ТУУШ долгион
юм.
. ..Desktoppizik.mp4
Хүн ойролцоогоор 20-20000Гц давтамжтай
дууг сонсож чадна.
Давтамжийн энэ завсрыг сонсох муж гэдэг.
Сонсогдохгүй Сонсогдохгүй
сонсогдоно
Дууны долгион тархах орчны бөөмс
нь шигүү байх тусам дуу илүү хурдан
тархдаг.
Вакум орчинд хэлбэлзэгч хэсэг
байхгүй учир дуу тарахгүй
Долгионы урттай
тэнцүү хэмжээний
замыг долгионы үетэй
тэцүү хугацаанд
туулдаг
Бодлого: 2.4м урт савааны нэг үзүүр рүү хөнгөн алхаар огцом цохив. Алхаар
цохисноос хойш савааны нөгөө үзүүрт дууны долгион хүрэх хугацааг электрон
багажаар хэмжив. 4 удаагийн хэмжилтэд 0.44мс, 0.50мс, 0.52мс ба 0.47мс
хугацаанууд бүртгэгджээ.
1. 4 хэмжилтийн дундаж хугацааг ол?
2. Саваанд дуу тарах хурдыг ол ?
Өмнөх мэдлэг
Дууны чанга сул нь далайцаар тодорхойлогдоно.
Далайц их байх тусам дуу чангарна.
А0 − Далайц
Нэгж: м,см
Өмнөх мэдлэг
Дууны өндөр нам /нарийн бүдүүн/ нь
давтамжаас хамаарна.
Давтамж их байх тусам дуу өндөр байна.
Дууны чанга сул ба өндөр нам
Дууны өндөр, нам Дууны чанга, сул
ОСЦИЛЛОСКОП- Дууны долгионыг дэлгэц дээр
харуулдаг багаж
Бодолт
Бодлого: 3
г. С дуу давтамж ихтэй учир өндөр дуу
e. С дуун А дуунаас 2 дахин их давтамжтай байна
в. В дуу хамгийн их далайцтай учир чанга дуу
б. Далайц ижил, давтамжаараа ялгаатай
а. Давтамж ижил , далайцаараа ялгаатай
Даалгавар
10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia
10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia
10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia
10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia
10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia
10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia
1 de 31

Recomendados

механик ажил por
механик ажилмеханик ажил
механик ажилnsuren1
23.3K visualizações13 slides
9 р анги цахим por
9 р анги цахим9 р анги цахим
9 р анги цахимganzorig_od
20.7K visualizações8 slides
механик энерги por
механик энергимеханик энерги
механик энергиnsuren1
27.9K visualizações14 slides
Kinetik energy physics por
Kinetik energy physicsKinetik energy physics
Kinetik energy physicsMaa Goo
11.1K visualizações25 slides
хүчний хэлбэрүүд por
хүчний хэлбэрүүдхүчний хэлбэрүүд
хүчний хэлбэрүүдnsuren1
57.7K visualizações15 slides
хэрэглэгдэхүүн 3 por
хэрэглэгдэхүүн 3хэрэглэгдэхүүн 3
хэрэглэгдэхүүн 3tsewegmed
95.8K visualizações5 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

9 р анги цахим por
9 р анги цахим9 р анги цахим
9 р анги цахимNTsets
54.3K visualizações11 slides
шулуун замын жигд ба жигд биш хөдөлгөөн por
шулуун замын жигд ба жигд биш хөдөлгөөншулуун замын жигд ба жигд биш хөдөлгөөн
шулуун замын жигд ба жигд биш хөдөлгөөнChimgee Chimgee
26.1K visualizações23 slides
семинар3 por
семинар3семинар3
семинар3oyunbileg06
17.5K visualizações6 slides
Тууль por
Тууль Тууль
Тууль Buyanaa Chuluunbaatar
23.1K visualizações15 slides
конденсатор por
конденсаторконденсатор
конденсаторbolor_chin
17K visualizações28 slides
шингэний даралт por
шингэний даралтшингэний даралт
шингэний даралтБаяраа Х.
22.7K visualizações12 slides

Mais procurados(20)

9 р анги цахим por NTsets
9 р анги цахим9 р анги цахим
9 р анги цахим
NTsets54.3K visualizações
шулуун замын жигд ба жигд биш хөдөлгөөн por Chimgee Chimgee
шулуун замын жигд ба жигд биш хөдөлгөөншулуун замын жигд ба жигд биш хөдөлгөөн
шулуун замын жигд ба жигд биш хөдөлгөөн
Chimgee Chimgee26.1K visualizações
семинар3 por oyunbileg06
семинар3семинар3
семинар3
oyunbileg0617.5K visualizações
конденсатор por bolor_chin
конденсаторконденсатор
конденсатор
bolor_chin17K visualizações
шингэний даралт por Баяраа Х.
шингэний даралтшингэний даралт
шингэний даралт
Баяраа Х.22.7K visualizações
Монголын хаант улсууд Манжийн эрхшээлд орсон нь por П. Эрдэнэсайхан
Монголын хаант улсууд Манжийн эрхшээлд орсон ньМонголын хаант улсууд Манжийн эрхшээлд орсон нь
Монголын хаант улсууд Манжийн эрхшээлд орсон нь
П. Эрдэнэсайхан8.2K visualizações
Найруулга зүй por NooyoJamgan
Найруулга зүйНайруулга зүй
Найруулга зүй
NooyoJamgan35.8K visualizações
Energi por NTsets
EnergiEnergi
Energi
NTsets19.3K visualizações
12. uiliin holboh nohtsol por telmenten
12. uiliin holboh nohtsol12. uiliin holboh nohtsol
12. uiliin holboh nohtsol
telmenten7.5K visualizações
найруулгын төрөл por sainaa88
найруулгын төрөлнайруулгын төрөл
найруулгын төрөл
sainaa8840.5K visualizações
Balarhai egshgiin uureg por jiguurten
Balarhai egshgiin uuregBalarhai egshgiin uureg
Balarhai egshgiin uureg
jiguurten42.8K visualizações
пүршин дүүжингийн хөдөлгөөн por Chimgee Chimgee
пүршин дүүжингийн хөдөлгөөнпүршин дүүжингийн хөдөлгөөн
пүршин дүүжингийн хөдөлгөөн
Chimgee Chimgee15.5K visualizações
дэлхийн хэлбэр,хэмжээ por Baterdene Tserendash
дэлхийн хэлбэр,хэмжээдэлхийн хэлбэр,хэмжээ
дэлхийн хэлбэр,хэмжээ
Baterdene Tserendash20.5K visualizações
Lekts 3 por udwal555 bhus
Lekts 3Lekts 3
Lekts 3
udwal555 bhus9.5K visualizações
атомын бүтэц por Baterdene Solongo
атомын бүтэцатомын бүтэц
атомын бүтэц
Baterdene Solongo32.7K visualizações
соёлын бүтэц бүр por javzandulamts
соёлын бүтэц бүрсоёлын бүтэц бүр
соёлын бүтэц бүр
javzandulamts40.7K visualizações
Energi por Tsets
EnergiEnergi
Energi
Tsets15.2K visualizações

Mais de Shagaishuu Xoo

Mongol khelnii zow bichgiin durem por
Mongol khelnii zow bichgiin duremMongol khelnii zow bichgiin durem
Mongol khelnii zow bichgiin duremShagaishuu Xoo
1K visualizações20 slides
Монгол уламжлалт тоглоом наадгай por
Монгол уламжлалт тоглоом наадгайМонгол уламжлалт тоглоом наадгай
Монгол уламжлалт тоглоом наадгайShagaishuu Xoo
1.1K visualizações20 slides
Бүтээлч сэтгэлгээ хөгжүүлэх por
Бүтээлч сэтгэлгээ хөгжүүлэхБүтээлч сэтгэлгээ хөгжүүлэх
Бүтээлч сэтгэлгээ хөгжүүлэхShagaishuu Xoo
401 visualizações20 slides
8 r angi bieiin tamir-onol por
8 r angi bieiin tamir-onol8 r angi bieiin tamir-onol
8 r angi bieiin tamir-onolShagaishuu Xoo
3.4K visualizações16 slides
1 r angi bieiin tamir por
1 r angi bieiin tamir1 r angi bieiin tamir
1 r angi bieiin tamirShagaishuu Xoo
1.5K visualizações14 slides
12 r angi pizikiin daalgavar por
12 r angi pizikiin daalgavar12 r angi pizikiin daalgavar
12 r angi pizikiin daalgavarShagaishuu Xoo
446 visualizações5 slides

Mais de Shagaishuu Xoo(20)

Mongol khelnii zow bichgiin durem por Shagaishuu Xoo
Mongol khelnii zow bichgiin duremMongol khelnii zow bichgiin durem
Mongol khelnii zow bichgiin durem
Shagaishuu Xoo1K visualizações
Монгол уламжлалт тоглоом наадгай por Shagaishuu Xoo
Монгол уламжлалт тоглоом наадгайМонгол уламжлалт тоглоом наадгай
Монгол уламжлалт тоглоом наадгай
Shagaishuu Xoo1.1K visualizações
Бүтээлч сэтгэлгээ хөгжүүлэх por Shagaishuu Xoo
Бүтээлч сэтгэлгээ хөгжүүлэхБүтээлч сэтгэлгээ хөгжүүлэх
Бүтээлч сэтгэлгээ хөгжүүлэх
Shagaishuu Xoo401 visualizações
8 r angi bieiin tamir-onol por Shagaishuu Xoo
8 r angi bieiin tamir-onol8 r angi bieiin tamir-onol
8 r angi bieiin tamir-onol
Shagaishuu Xoo3.4K visualizações
1 r angi bieiin tamir por Shagaishuu Xoo
1 r angi bieiin tamir1 r angi bieiin tamir
1 r angi bieiin tamir
Shagaishuu Xoo1.5K visualizações
12 r angi pizikiin daalgavar por Shagaishuu Xoo
12 r angi pizikiin daalgavar12 r angi pizikiin daalgavar
12 r angi pizikiin daalgavar
Shagaishuu Xoo446 visualizações
12 r angi gerliin xoerdmol shinj por Shagaishuu Xoo
12 r angi gerliin xoerdmol shinj12 r angi gerliin xoerdmol shinj
12 r angi gerliin xoerdmol shinj
Shagaishuu Xoo492 visualizações
11 r angi tsaxilgaan por Shagaishuu Xoo
11 r angi tsaxilgaan11 r angi tsaxilgaan
11 r angi tsaxilgaan
Shagaishuu Xoo447 visualizações
10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia por Shagaishuu Xoo
10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia
10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia
Shagaishuu Xoo1.7K visualizações
10 r angi dolgion ba duu jishig daalgawar por Shagaishuu Xoo
10 r angi dolgion ba duu jishig daalgawar10 r angi dolgion ba duu jishig daalgawar
10 r angi dolgion ba duu jishig daalgawar
Shagaishuu Xoo1.7K visualizações
9 r angi pizik dulaan por Shagaishuu Xoo
9 r angi pizik dulaan9 r angi pizik dulaan
9 r angi pizik dulaan
Shagaishuu Xoo1.4K visualizações
8 r angi tsaxilgaan soronzon por Shagaishuu Xoo
8 r angi tsaxilgaan soronzon8 r angi tsaxilgaan soronzon
8 r angi tsaxilgaan soronzon
Shagaishuu Xoo1.4K visualizações
8 r angi mexanik xodolgoon por Shagaishuu Xoo
8 r angi mexanik xodolgoon8 r angi mexanik xodolgoon
8 r angi mexanik xodolgoon
Shagaishuu Xoo800 visualizações
7 r angi shalgalt 1 por Shagaishuu Xoo
7 r angi shalgalt 17 r angi shalgalt 1
7 r angi shalgalt 1
Shagaishuu Xoo3K visualizações
7 -r angiin shalgalt por Shagaishuu Xoo
7 -r angiin shalgalt7 -r angiin shalgalt
7 -r angiin shalgalt
Shagaishuu Xoo297 visualizações
7 r angi duu awia por Shagaishuu Xoo
7 r angi duu awia7 r angi duu awia
7 r angi duu awia
Shagaishuu Xoo2.3K visualizações
7 r angi bie daaj bodox bodlogog por Shagaishuu Xoo
7 r angi bie daaj bodox bodlogog7 r angi bie daaj bodox bodlogog
7 r angi bie daaj bodox bodlogog
Shagaishuu Xoo2.3K visualizações
6 r angi pizik por Shagaishuu Xoo
6 r angi pizik6 r angi pizik
6 r angi pizik
Shagaishuu Xoo1.2K visualizações
9 r angi gazarzui por Shagaishuu Xoo
9 r angi gazarzui9 r angi gazarzui
9 r angi gazarzui
Shagaishuu Xoo2K visualizações
8 r ang dasgal ajil por Shagaishuu Xoo
8 r ang dasgal ajil8 r ang dasgal ajil
8 r ang dasgal ajil
Shagaishuu Xoo911 visualizações

10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia

 • 1. “АВЬЯАС” ЕБС ФИЗИКИЙН БАГШ Л.НЯМЖАРГАЛ М.ТУУЛ
 • 2. Долгионы тухай ерөнхий ойлголт • Чичирхийллээс долгион үүсгэж харуулах • Хавтгай гадаргаас ойх • Хугарах үед хурд нь өөрчлөгдөх • Долгионы дифрацын үзэгдэл • Долгионы далайц, давтамж, долгионы урт, хурд, фаз зэрэг хэмжигдэхүүнүүдийн ялгаа • Тууш ба хөндлөн долгионыг ялгаж таних
 • 4. Орчны цэгт гарсан өөрчлөлт (хэлбэлзэл) түүний эргэн тойрны цэгүүдэд дамжих үзэгдлийг долгион гэнэ. Next Next
 • 7. Орчинд тархаж байгаа долгион хавтгай гадаргууд тусч тухайн орчиндоо чиглэлээ өөрчлөн тархах үзэгдлийг долгионы ойлт гэнэ. Тусч байгаа долгион ойлгогч хананы цэг бүрээс ойно.
 • 8. Долгион нэг орчноос нөгөө орчин тархахдаа чиглэлээ өөрчлөх үзэгдэлийг долгионы хугарал гэнэ. Хугарал үүсэх шалтгаан Орчны шинж чанараас хамааран долгион тарах хурд өөр байдаг. Адилхан орчин боловч ялгаатай температуртай байвал долгион хугарна. 𝜐 = 𝜈 ∗ 𝜆
 • 9. Бодлого: 1 Аавын хашгирсан дууны цуурай 5 секундын дараа эргэж түүнд сонсогдсон бол Аав уулнаас ямар зайд байсан бэ? Агаарт дуу тарах хурд 330м/с
 • 10. Жижиг нүхээр нэвтэрсэн долгион шулуун тархалтаас хазайх мөн жижиг сааданд туссан долгион саадаа тойрч гарах үзэгдлийг долгионы дифракц гэнэ. Дифракц үүсэх нөхцөл: (𝑑 < 𝜆)
 • 11. 𝝀 Далайц: Давалгааны өндөр Тэмдэглэгээ: [𝐴0] Нэгж: м, см Долгионы урт: Зэргэлдээ орших оройнуудын хоорондох зай Тэмдэглэгээ: 𝝀 Нэгж: м, см Давтамж: Хэлбэлзэж буй хэсгийн нэг секундэнд хийх хэлбэлзлийн тоог хэлнэ Тэмдэглэгээ: 𝝂 𝝂 = 𝒏 𝒕 𝒏 − хэлбэлзлийн тоо 𝒕 − хугацаа [𝒄] Нэгж : Гц=1/c Үе: Нэг бүтэн хэлбэлзэл хийхэд зарцуулах хугацааг хэлнэ. Тэмдэглгээ: Т 𝑻 = 𝒕 𝒏 Нэгж: [с] 𝑻 = 𝟏 𝝂 А0 Долгионыг илэрхийлэх хэмжигдэхүүнүүд Фаз: Хэлбэлзэж буй цэгүүд хэр зөрүүтэй хэлбэлзэж байгаа илэрхийлэх хэмжигдэхүүнийг хэлнэ. Хурд Долгионы урт болон давтамжаар хамаарна.
 • 12. Өгөгдсөн зургийг ашиглан дараах даалгавруудыг гүйцэтгэнэ үү? А. Долгионы далайц хэд вэ? Б. Долгионы үе ба давтамжийг олно уу? В. Долгионы уртыг олно уу? Бодолт А. 𝐴0 = 1см В 𝜆 = 6м
 • 13. “АВЬЯАС” ЕБС ФИЗИКИЙН БАГШ Л.НЯМЖАРГАЛ М.ТУУЛ
 • 14. • Дуу авиа хэрхэн бидэнд сонсогддог вэ? • Дууны долгион гэж юу вэ? • Дуу тархах хурд • Дууны чанга сул, өндөр намыг тодорхойлох • Бодлого дасгал ажиллах
 • 15. Өмнөх мэдлэг • Чичирхийлж байгаа биеэс дуу үүсдэг • Дууны чанга сул- Далайцаас хамаарна • Дууны өндөр нам- Давтамжаас хамаарна • Дууны ойлтоор цуурай үүсдэг • Хатуу шингэн хийд дуу тарах хурдыг эрэмбэлэх
 • 16. • Чичирхийлэлээс дуу авиа үүснэ. • Агаар дахь дууны долгион бол ТУУШ долгион юм. . ..Desktoppizik.mp4
 • 17. Хүн ойролцоогоор 20-20000Гц давтамжтай дууг сонсож чадна. Давтамжийн энэ завсрыг сонсох муж гэдэг. Сонсогдохгүй Сонсогдохгүй сонсогдоно
 • 18. Дууны долгион тархах орчны бөөмс нь шигүү байх тусам дуу илүү хурдан тархдаг. Вакум орчинд хэлбэлзэгч хэсэг байхгүй учир дуу тарахгүй
 • 19. Долгионы урттай тэнцүү хэмжээний замыг долгионы үетэй тэцүү хугацаанд туулдаг
 • 20. Бодлого: 2.4м урт савааны нэг үзүүр рүү хөнгөн алхаар огцом цохив. Алхаар цохисноос хойш савааны нөгөө үзүүрт дууны долгион хүрэх хугацааг электрон багажаар хэмжив. 4 удаагийн хэмжилтэд 0.44мс, 0.50мс, 0.52мс ба 0.47мс хугацаанууд бүртгэгджээ. 1. 4 хэмжилтийн дундаж хугацааг ол? 2. Саваанд дуу тарах хурдыг ол ?
 • 21. Өмнөх мэдлэг Дууны чанга сул нь далайцаар тодорхойлогдоно. Далайц их байх тусам дуу чангарна. А0 − Далайц Нэгж: м,см
 • 22. Өмнөх мэдлэг Дууны өндөр нам /нарийн бүдүүн/ нь давтамжаас хамаарна. Давтамж их байх тусам дуу өндөр байна.
 • 23. Дууны чанга сул ба өндөр нам Дууны өндөр, нам Дууны чанга, сул ОСЦИЛЛОСКОП- Дууны долгионыг дэлгэц дээр харуулдаг багаж
 • 24. Бодолт Бодлого: 3 г. С дуу давтамж ихтэй учир өндөр дуу e. С дуун А дуунаас 2 дахин их давтамжтай байна в. В дуу хамгийн их далайцтай учир чанга дуу б. Далайц ижил, давтамжаараа ялгаатай а. Давтамж ижил , далайцаараа ялгаатай