O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

тема магістерської роботи

Магістр

  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

тема магістерської роботи

  1. 1. • ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ МІСТИТЬ П’ЯТЬ РОЗДІЛІВ. В ПЕРШОМУ РОЗДІЛІ РОЗКРИТИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНОЇ ОБЛАСТІ ТАНЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБКИ АВТОМАТИЗОВАНЇ СИСТЕМИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ, ОБЛІКУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ВИРОЩУВАННЯПРОДУКЦІЇУ ТЕПЛИЧНОМУ ГОСПОДАРСТВІ. ДРУГИЙ РОЗДІЛ OПИСУЄ IНСТРУМЕНТИ, КOТРI ВИКOРИСТOВУВАЛИСЯДЛЯ СТВOРЕННЯ ПРOГРАМНOГOЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, А ТАКOЖ ТЕХНIЧНI ЗАСOБИ ,ЯКI ДOПOМOЖУТЬ В ПOВНIЙ МIРIРЕАЛIЗУВАТИ ПРАВИЛЬНIСТЬ РOБOТИ СИСТЕМИ. ТРЕТIЙ РOЗДIЛ МIСТИТЬ OПИС САМOГO ПРOГРАМНOГOЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. В ЧЕТВЕРТOМУ РОЗДІЛІ ОПИСУЄТЬСЯ РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ТА НАВЕДЕНІ КОНТРОЛЬНІ ПРИКЛАДИТЕСТУВАННЯ СИСТЕМИ. OСТАННIЙ РOЗДIЛ МІСТИТЬ ВАРТIСТЬ ВПРOВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ В ЕКСПЛУАТАЦIЮ.• МЕТОЮ РОЗРОБКИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ, ОБЛІКУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ВИРОЩУВАННЯПРОДУКЦІЇУ ТЕПЛИЧНОМУ ГОСПОДАРСТВІ Є АВТОМАТИЗАЦІЯ РОБОЧОГОМІСЦЯ ПРАЦІВНИКА ТЕПЛИЦІ, КОНТРОЛЬДОСТУПУ ДО ДАНИХ, ШВИДКА ТА ЯКІСНА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ,СИНХРОНІЗАЦІЯДАНИХ, І , ЯК НАСЛІДОК,БІЛЬШШВИДКА ТА НАЛАГОДЖЕНА РОБОТА ТЕПЛИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА.
  2. 2. • ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ СКЛАДАЄТЬСЯ З ДЕКІЛЬКОХ ВИДІВ:•• 1.1.1.КОНТРОЛЬ ВИРОЩУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ• КОНТРОЛЬ ВИРОЩУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ СКЛАДАЄТЬСЯ З ПОКАЗНИКІВ МІКРОКЛІМАТУ В ТЕПЛИЦІ, А САМЕПОКАЗНИКИ ТЕМПЕРАТУРИ, ВОЛОГОСТІ, ВМІСТУ ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ ТА РАДІАЦІЇ ВСЕРЕДИНІ ТЕПЛИЦІ.• 1.1.2.ОБЛІК ВИРОЩУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ• ОБЛІК ВИРОЩУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ВМІЩАЄ В СЕБЕ ВИТРАТИ НА ЕНЕРГЕТИЧНІ НОСІЇ, А САМЕ НА ГАЗ, АБОНА ЕЛЕКТРИЧНІ ОБІГРІВАЧІ, ВИТРАТИ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ПРОДУКЦІЇ ТА ПРИБУТОК ВІД ПРОДАЖУПРОДУКЦІЇ, ЯКА ВИРОЩУЄТЬСЯ В ТЕПЛИЧНОМУ ГОСПОДАРСТВІ.• 1.1.3.ПРОГНОЗУВАННЯ ВИРОЩУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ• ПРОГНОЗУВАННЯ ВИРОЩУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ПОЛЯГАЄ В ТОМУ, ЩО ВСІ ПОКАЗНИКИ, ЯКІ ВВОДЯТЬСЯКОРИСТУВАЧЕМ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ЗІСТАВЛЯЮТЬСЯ З ПОКАЗНИКАМИ, ЯКІ Є НАЙБІЛЬШПРОДУКТИВНИМИ ДЛЯ ПЕВНОЇ ТЕПЛИЦІ.

×