O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Bab 7-ting-5

 • Entre para ver os comentários

Bab 7-ting-5

 1. 1. B 7 ABSIST M P M RINT AN DAN E E E AH P NT E ADB IRAN NEGARA M AYSIA AL
 2. 2. APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN SISTEMPEMERINTAHAN DEMOKRASI BERPARLIMEN DALAMKORTEKS NEGARA MALAYSIA? RAKYAT MELIBATKAN DIRI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA MANAKALA RAJA-RAJA MELAYU MENJADI LAMBANG TAAT SETIA RAKYAT RAKYAT BERPELUANG MEMBENTUK KERAJAAN RAKYAT MEMILIH PERWAKILAN MELALUI PILIHAN RAYA MEREKA BERHAK MENYOKONG, MENGEKALKAN ATAU MENUKARKAN KERAJAAN YANG SEDIA ADA MELALUI PILIHAN RAYA
 3. 3. SENARAIKAN CIRI-CIRI DEMOKRASIBERPARLIMEN DI NEGARA KITA MEMPUNYAI PERLEMBAGAAN MANGAMALKAN RAJA BERPERLEMBAGAAN KUASA PEMERINTAHAN DIBAHAGIKAN KEPADA BADAN PERUNDANGAN, BADAN PELAKSANA DAN BADAN KEHAKIMAN MEMPUNYAI PARLIMEN SEBAGAI BADAN PERUNDANGAN MENGAMALKAN PILIHAN RAYA TERDAPAT PARTI-PARTI POLITIK YANG BERJUANG UNTUK MENDAPATKAN KUASA PEMERINTAHAN MENGAMALKAN KEBEBASAN ASASI
 4. 4. NYATAKAN KEDUDUKAN YANG DI-PERTUANAGONG MENGIKUT PERUNTUKANPERLEMBAGAAN MALAYSIA SEBAGAI TONGGAK NEGARA/ KETUA UTAMA NEGARA SIMBOL KEUTUHAN DAN PERPADUAN RAKYAT BERTINDAK BERDASARKAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA BERTINDAK ATAS NASIHAT PERDANA MENTERI TIDAK BOLEH BERTINDAK SENDIRI KECUALI DALAM PERKARA TERTENTU YANG MEMERLUKAN BUDI BICARA BAGINDA SATU DARIPADA TIGA UNSUR PARLIMEN
 5. 5. APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGANPERLEMBAGAAN? UNDANG-UNDANG TERTINGGI SEBAGAI ASAS PEMBENTUKAN SESEBUAH KERAJAAN MENGANDUNGI PERATURAN DAN PRINSIP SEBAGAI PANDUAN KEPADA KERAJAAN UNTUK MELAKSANAKAN TUGASNYA
 6. 6. SENARAIKAN PERKARA-PERKARA DALAMPERLEMBAGAAN YANG TIDAK BOLEHDIPERSOALKAN PEMERINTAHAN BERAJA KEDUDUKAN BAHASA MELAYU AGAMA ISLAM HAK ISTIMEWA ORANG MELAYU/ BUMIPUTERA
 7. 7. SEBUTKAN CIRI-CIRI YANGMENUNJUKKAN KELUHURANPERLEMBAGAAN MALAYSIA PERLEMBAGAAN MENGATASI YANG DI-PERTUAN AGONG, PARLIMEN, JEMAAH MENTERI DAN MAHKAMAH SEMUA UNDANG- UNDANG YANG BERCANGGAH DENGAN PERLEMBAGAAN ADALAH TIDAK SAH UNDANG-UNDANG NEGERI YANG BERTENTANGAN DENGAN PERLEMBAGAAN TERBATAL DENGAN SENDIRINYA MAHKAMAH BERKUASA MENJAMIN KETERTINGGIAN PERLEMBAGAAN
 8. 8. JELASKAN KEPENTINGAN PERLEMBAGAANKEPADA NEGARA MALAYSIA BERPERANAN MENJAMIN KESTABILAN NEGARA MEMBANTU MELICINKAN PENTADBIRAN MENJAMIN TAAT SETIA RAKYATKEPADA NEGARA MENJAMIN HAK ASASI DAN KEBEBASAN RAKYAT MENENTUKAN PERANAN YANG DI-PERTUAN AGONG MEMELIHARA HAK ISTIMEWA ORANG MELAYU DAN BUMIPUTERA MENJAMIN KERJASAMA KERAJAAN PERSEKUTUAN DENGAN KERAJAAN NEGERI MENJADI RUJUKAN DALAM MENGGUBAL UNDANG- UNDANG
 9. 9. NYATAKAN TUJUAN PINDAANPERLEMBAGAAN DIBUAT LINDUNG - MELINDUNGI KEPENTINGAN RAKYAT KESELAMATAN - MENJAGA KESELAMATAN RAKYAT PENTADBIRAN - MELICINKANKAN URUSAN PENTADBIRAN SEMASA - SUPAYA SESUAI DENGAN KEPERLUAN SEMASA MUNASABAH - MENJADIKAN PERLEMBAGAAN SEBAGAI UNDANG-UNDANG YANG MUNASABAH PATUH - MEMASTIKAN KANDUNGANNYA DIPATUHI DENGAN RELA HATI SENSITIF - MELARANG PERKARA- PERKARA SENSITIF DIPERSOALKAN HARMONI - MEMELIHARA KEHARMONIAN RAKYAT BERBILANG KAUM
 10. 10. NYATAKAN PERKARA- PERKARA DALAMPERLEMBAGAAN MALAYSIA YANG BOLEHDIPINDA MELALUI KAEDAH PERTAMA DANKAEDAH KEDUA DI PARLIMENKAEDAH PERTAMA/ DIPERSETUJUI MAJORITI LEBIH SUARA DUA PERTIGA DEWAN PARLIMEN DAN PERSETUJUAN MAJLIS RAJA- RAJARAJA - PERKARA YANG DIPINDA MELIBATKAN TUGAS DAN KUASA MAJLIS RAJA- RAJAWARGA - MEMINDA SYARAT KEWARGANEGARAANYDPA - KEDUDUKAN YANG DI-PERTUAN AGONG DAN RAJA PERMAISURI AGONG, RAJA- RAJA DAN YANG DIPERTUAN NEGERIISTIMEWA - KEDUDUKAN ISTIMEWA ORANG MELAYU DAN BUMIPUTERA SARAWAK DAM SABAHSEMPADAN - PERUBAHAN SEMPADAN NEGERI
 11. 11. KAEDAH KEDUA/ DIPERSETUJUI MAJORITI LEBIH SUARA DUA PERTIGADEWAN PARLIMEN DAN KELULUSAN YANG DIPERTUA NEGERI SARAWAKDAN SABAH MAHKAMAH - KEANGGOTAAN DAN BIDANG KUASA MAHKAMAH TINGGI DI SARAWAK DAN SABAH IMIGRESEN - HAK DAN KUASA KERAJAAN NEGERI TENTANG KUASA MENAHAN KEMASUKAN ORANG YANG BUKAN DARI SARAWAK DAN SABAH( AKTA IMIGRESEN 1961) PEMERINTAHAN - PERKARA PERUNDANGAN DAN PEMERINTAHAN KUASA NEGERI, AGAMA, BAHASA, DAN HAK ISTIMEWA ORANG MELAYU DAN BUMIPUTERA DI SARAWAK DAN SABAH
 12. 12. BAGAIMANAKAH YANG DIPERTUAN AGONG DILANTIK? PILIH - DIPILIH DIKALANGAN SEMBILAN RAJA MELAYU SECARA BERGILIR GILIR PERUNTUKAN - PEMILIHAN DIBUAT MENGIKUT PERUNTUKAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA
 13. 13. NYATAKAN KEDUDUKAN YANG DI-PERTUAN AGONG MENGIKUTPERUNTUKAN PERLEMBAGAAN MALAYSIAKETUA - KETUA UTAMA NEGARASIMBOL - SIMBOL KEUTUHAN DAN PERPADUAN RAKYATPERLEMBAGAAN - BERTINDAK BERDASARKAN PERLEMBAGAAN MALAYSIANASIHAT - BERTINDAK ATAS NASIHAT PERDANA MENTERISENDIRI - TIDAK BOLEH BERTINDAK SENDIRIUNSUR - SATU DARIPADA UNSUR PARLIMEN
 14. 14. HURAIKAN BIDANG KUASA YANG DI-PERTUAN AGONGMENGIKUT PERUNTUKAN DALAM PERLEMBAGAANMALAYSIA TONGGAK - SEBAGAI TONGGAK NEGARA DAN KETUA UTAMA NEGARA BADAN - MENGETUAI TIGA BADAN KERAJAAN IAITU BADAN PERUNDANGAN, BADAN PELAKSANA DAN BADAN KEHAKIMAN PARLIMEN - MEMPUNYAI KUASA MEMANGGIL DAN MEMBUBARKAN PARLIMEN TENTERA - KETUA TERTINGGI DALAM ANGKATAN TENTERA MAHKAMAH - MENGAMPUNKAN HUKUMAN OLEH MAHKAMAH TENTERA MELAYU - MENJAGA KEDUDUKAN DAN HAK ISTIMEWA ORANG MELAYU MAJLIS - BOLEH MENITAHKAN MAJLIS RAJA- RAJA BERSIDANG BAGI MEMBINCANGKAN KEDUDUKAN RAJA- RAJA MELAYU AGAMA - KETUA AGAMA ISLAM BAGI NEGERI BAGINDA SENDIRI, PULAU PINANG, MELAKA, WILAYAH PERSEKUTUAN, SARAWAK DAN SABAH PM - MEMPUNYAI KUASA MELANTIK PERDANA MENTERI MENTERI - MEMPUNYAI KUASA MELANTIK DAN MEMECAT JEMAAH MENTERI DAN TIMBALAN MENTERI ATAS NASIHAT PERDANA MENTERI DARURAT - MENGISYTIHARKAN UNDANG- UNDANG DARURAT SPR - MELANTIK PENGERUSI DAN AHLI SURUHANJAYA PILIHAN RAYA HAKIM - MELANTIK AHLI PERKHIDMATAN KEHAKIMAN AWAM - MELANTIK PENGERUSI SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM PEGUAM - MELANTIK PEGUAM NEGARA AUDIT - MELANTIK KETUA AUDIT NEGARA DUTA - MENTAULIAHKAN DUTA- DUTA NEGARA KITA
 15. 15. BERIKAN SYARAT- SYARAT YANG MEMBOLEHKANSESEORANG ITU DILANTIK MENJADI AHLI DEWANNEGARA UMUR - BERUMUR TIGA PULUH TAHUN DAN KEATAS LANTIK - DILANTIK OLEH DIPERTUAN AGONG SUMBANGAN - MEMBERIKAN SUMBANGAN CEMERLANG DALAM PERKHIDMATAN AWAM/ BIDANG PROFESIONAL/ PERNIAGAAN/ PERUSAHAAN/ PERTANIAN/ KESENIAN/ KEBAJIKAN/ MEWAKILI KUMPULAN MINORITI
 16. 16. SEBUTKAN CIRI- CIRI DEWAN RAKYATPILIH - AHLINYA DIPILIH OLEH RAKYAT DALAM PILIHARAYAAHLI - MENGANDUNGI 219 AHLIWAKIL - MEWAKILI SEMUA KAWASAN PILIHANRAYATEMPOH - TEMPOH JAWATAN AHLI DEWAN RAKYAT IALAH LIMA TAHUNGUBAL - MENGGUBAL DAN MELULUSKAN UNDANG- UNDANG DI PERINGKAT DEWAN RAKYAT
 17. 17. HURAIKAN PROSES MENGGUBAL DANMELULUSKAN UNDANG- UNDANG DI PARLIMEN CADANG - CADANGAN OLEH KEMENTERIAN GUBAL - PENGGUBALAN RANG UNDANG- UNDANG OLEH JABATAN PEGUAM NEGARA BACA - PEMBACAAN PERTAMA DI DEWAN RAKYAT IAITU PEMBACAAN TAJUK RANG UNDANG- UNDANG SAHAJA KEDUA - PEMBACAAN KEDUA DI DEWAN RAKYAT DAN RANG UNDANG- UNDANG DIBAHASKAN BINCANG - PERBINCANGAN RANG UNDANG- UNDANG PADA PERINGKAT JAWATANKUASA DI DEWAN RAKYAT KETIGA - PEMBACAAN KETIGA DI DEWAN RAKYAT. RANG UNDANG- UNDANG DIBAHASKAN SEBELUM DILULUSKAN UNTUK DIKEMUKAKAN KE DEWAN NEGARA D/ NEGARA - PEMBENTANGAN DI CDEWAN NEGARA MELALUI PROSES YANG SAMA SEPERTI DI DEWAN RAKYAT AGONG - PENYERAHAN RANG UNDANG- UNDANG YANG DILULUSKAN OLEH DEWAN NEGARA KEPADA DYMM YANG DI-PERTUAN AGONG UNTUK DIPERKENANKAN DAN DITURUNKAN MOHOR NEGARA WARTA - PEWARTAAN UNDANG- UNDANG DALAM WARTA KERAJAAN
 18. 18. NYATAKAN TANGGUNGJAWAB SESEBUAHKEMENTERIAN DI NEGARA KITA MENGGUBAL DASAR- DASAR KERAJAAN MERANCANG DAN MENYELARAS PROGRAM PEMBANGUNAN DIKETUAI OLEH MENTERI
 19. 19. NYATAKAN PENTADBIRAN SESEBUAHKEMENTERIAN DI NEGARA INI DIKETUAI OLEH SEORANG MENTERI DAN TIMBALAN MENTERI PERJALANAN KEMENTERIAN DIAWASI OLEH JABATAN PERKHIDMATAN AWAM PENTADBIRAN KEMENTERIAN DIKETUAI OLEH KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN DIBANTU OLEH KAKITANGAN KERAJAAN YANG DIKENALI SEBAGAI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM JABATAN KERAJAAN DIKETUAI OLEH KETUA JABATAN/ KETUA PENGARAH KEMENTERIAN MEMPUNYAI JABATAN DI PERINGKAT PUSAT, NEGERI DAN DAERAH ADA KEMENTERIAN YANG MEMPUNYAI BADAN BERKANUN
 20. 20. SEBUTKAN CIRI- CIRI BADANBERKANUN BADAN SEPARUH KERAJAAN MEMPUNYAI KUASA AUTONOMI TERTENTU MEMPUNYAI PERUNTUKAN KEWANGAN SENDIRI DITADBIR OLEH SEBUAH LEMBAGA PENGARAH YANG BERTANGGUNGJAWAB KEPADA MENTERI BERKENAAN MEMPUNYAI PELBAGAI TUGAS MEMPECEPATKAN PROGRAM BERKENAAN
 21. 21. BERIKAN TUGAS- TUGASSURUHANJAYA MENGENDALIKAN URUSAN PERLANTIKAN KAKITANGAN AWAM MENGURUSKAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN AWAM MEMANTAU DISIPLIN KAKITANGAN AWAM
 22. 22. SENARAIKAN CONTOH- CONTOHSURUHANJAYA YANG TERDAPAT DI NEGARAKITA SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SURUHANJAYA PERKHIDMATN UNDANG- UNDANG DAN KEHAKIMAN SURUHANJAYA PASUKAN POLIS MAJLIS ANGKATAN TENTERA
 23. 23. SEBUTKAN BIDANG KUASA BADANKEHAKIMAN DI MALAYSIA MENDENGAR DAN MENENTUKAN PERKARA SIVIL DAN JENAYAH MENENTUKAN KESAHIHAN UNDANG- UNDANG YANG DIBUAT OLEH BADAN PERUNDANGAN DAN BADAN PELAKSANA MENTAFSIR PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN DAN PERLEMBAGAAN NEGERI MENGISYTIHARKAN UNDANG- UNDANG BERTULIS KERAJAAN MENGISYTIHARKAN TINDAKAN KERAJAAN TIDAK SAH DI SISI UNDANG- UNDANG
 24. 24. JELASKAN HIRARKI SISTEMMAHKAMAH YANG TERDAPAT DINEGARA KITA 1) MAHKAMAH RENDAH - MAHKAMAH MAJISTRET - MAHKAMAH SESYEN 2) MAHKAMAH ATASAN - MAHKAMAH TINGGI MALAYA DAN MAHKAMAH TINGGI BORNEO - MAHKAMAH RAYUAN - MAHKAMAH PERSEKUTUAN
 25. 25. NYATAKAN KEDUDUKAN HAKIMDALAM SISTEM KEHAKIMAN NEGARA DILANTIK OLEH YANG DI-PERTUAN AGONG DENGAN NASIHAT PERDANA MENTERI URUSAN PERLANTIKAN, KENAIKANPANGKAT DAN PERLUCUTAN JAWATAN TERLETAK DI BAWAH KUASA YANG DI-PERTUAN AGONG TIDAK BOLEH DIPECAT SEWENANG-WENANGNYA TANPA SEBAB YANG MUNASABAH HAKIM TIDAK BOLEH MELIBATKAN DIRI DALAM POLITIK
 26. 26. APAKAH TANGGUNGJAWAB PEGUAM NEGARADALAM SISTEM KEHAKIMAN DI MALAYSIA? PEGUAM NEGARA MENJADI PENASIHAT UNDANG- UNDANG KERAJAAN PEGUAM NEGARA MENJADI PENDAKWA RAYA ATAU PEGUAM BELA BAGI KERAJAAN PEGUAM NEGARA DIBANTU OLEH PEGAWAI PERKHIDMATAN UNDANG- UNDANG DAN KEHAKIMAN
 27. 27. APAKAH FUNGSI SURUHANJAYAPILIHANRAYA MENJAMIN PILIHAN RAYA YANG ADIL MENJAMIN PILIHAN RAYA BEBAS DARIPADA TEKANAN MANA- MANA PIHAK MENENTUKAN SEMPADAN PILIHAN RAYA MENJALANKAN PENDAFTARAN PEMILIH MENGENDALIKAN PILIHAN RAYA
 28. 28. NYATAKAN JENIS- JENIS PILIHAN RAYA DIMALAYSIA 1) PILIHAN RAYA UMUM - DIADAKAN UNTUK MEMILIH AHLI DEWAN RAKYAT DAN DEWAN UNDANGAN NEGERI - DIADAKAN SERENTAK DI SELURUH MALAYSIA - DI SABAH DAN SARAWAK, PILIHAN RAYA UMUM BAGI DEWAN RAKYAT DAN DEWAN UNDANGAN NEGERI DIADAKAN SECARA BERASINGAN 2) PILIHAN RAYA KECIL - DIADAKAN APABILA BERLAKU KEKOSONGAN MANA- MANA KERUSI PARLIMEN ATAU DEWAN UNDANGAN NEGERI - KEKOSONGAN MUNGKIN DISEBABKAN KEMATIAN, PERLETAKAN JAWATAN DAN PERLUCUTAN JAWATAN - DIADAKAN DALAM TEMPOH 60 HARI BAGI SEMENANJUNG MALAYSIA - 90 HARI BAGI SABAH DAN SARAWAK
 29. 29. NYATAKAN KEADAAN- KEADAAN YANGMEMBOLEHKAN PILIHAN RAYA KECILDIADAKAN KEKOSONGAN KERUSI PARLIMEN ATAU DEWAN UNDANGAN NEGERI KEMATIAN WAKIL RAKYAT PERLETAKAN JAWATAN WAKIL RAKYAT PERLUCUTAN JAWATAN WAKIL RAKYAT
 30. 30. NYATAKAN SYARAT- SYARAT YANGMEMBOLEHKAN SESEORANG ITU MENJADIPENGUNDI NAMANYA TERDAPAT DALAM SENARAI DAFTAR PEMILIH BERUMUR 21 TAHUN BERMASTAUTIN ATAU TIDAK BERMASTAUTIN DI MALAYSIA TINGGAL DI MANA- MANA KAWASAN PILIHANRAYA BOLEH MENGUNDI DALAM SEBUAH KAWASAN PILIHAN RAYA SAHAJA
 31. 31. BAGAIMANAKAH PILIHAN RAYADIKENDALIKAN DI NEGARA INI? TARIKH - SURUHANJAYA MENETAPKAN TARIKH PENAMAAN CALON DAN PENGUNDIAN PENAMAAN - PENAMAAN CALON YANG BERTANDING MANIFESTO - PARTI YANG BERTANDING MENYEDIAKAN MANIFESTO KEMPEN - MELANCARKAN KEMPEN PILIHAN RAYA TEMPAT - PENGUMUMAN TEMPAT PENGUNDIAN DAN TEMPAT PENGIRAAN UNDI KERTAS UNDI - PEMBERIAN KERTAS UNDI YANG MENGANDUNGI LAMBANG PARTI CALON YANG BAKAL DIPILIH KEPADA PENGUNDI UNDI - PEMBUANGAN UNDI DENGAN MEMANGKAH CALON PILIHAN RAYA PADA KERTAS UNDI DAN MEMASUKKAN KE DALAM PETI UNDI KIRA - PENGIRAAN UNDI UMUM - PENGUMUMAN KEPUTUSAN PILIHAN RAYA OLEH PEGAWAI PILIHAN RAYA
 32. 32. JELASKAN SYARAT- SYARAT YANG PERLUDIPATUHI UNTUK MENJADI CALON DALAMPILIHAN RAYA WARGA - WARGANEGARA MALAYSIA UMUR - BERUMUR 21 TAHUN MASTAUTIN - BERMASTAUTIN DI MALAYSIA AKAL - SEMPURNA AKAL MUFLIS - BUKAN SEORANG MUFLIS AWAM - TIDAK MEMEGANG JAWATAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM SABIT - TIDAK DISABITKAN DENGAN KESALAHAN OLEH MAHKAMAH AMPUN - MENDAPAT PENGAMPUNAN JIKA MEMPUNYAI REKOD JENAYAH DENDA - TIDAK PERNAH DIDENDA TIDAK KURANG DARIPADA RM 2000.00 AKUAN - TIDAK MEMBUAT AKUAN TAAT SETIA KEPADA NEGARA LUAR PARTI - BERTANDING ATAS NAMA PARTI ATAU SEBAGAI CALON BEBAS KERTAS - MENGEMUKAKAN KERTAS PENAMAAN CALON PADA HARI PENAMAAN CALON PENJARA - TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA MELEBIHI 12 BULAN
 33. 33. HURAIKAN PENTADBIRANSURUHANJAYA PILIHAN RAYA PENGERUSI - DIKETUAI OLEH PENGERUSI SPR URUSETIA - SPR MENUBUHKAN URUSETIA SETIAUSAHA - URUSETIA DIETUAI OLEH SETIAUSAHA SPR EKSEKUTIF - SETIAUSAHA SPR BERPERANAN SEBAGAI KETUA EKSEKUTIF DAN KETUA PENTADBIR URUSETIA AWAM - URUSETIA DIBANTU OLEH SEKUMPULAN KAKITANGAN AWAM PANDUAN - URUSETIA WAJIB MENGIKUT GARIS PANDUAN DAN DASAR SPR
 34. 34. APAKAH MAKSUD PERSEKUTUANDALAM KORTEKS NEGARA MALAYSIA? PENYATUAN BEBERAPA BUAH NEGERI MEMPUNYAI SEBUAH KERAJAAN PERSEKUTUAN DISERTAI BEBERAPA BUAH NEGERI KEDUA- DUA KERAJAAN INI MENJALANKAN TUGAS BERDASARKAN KUASA YANG DIPERUNTUKKAN DALAM PERLEMBAGAAN MALAYSIA
 35. 35. BERIKAN EMPAT BIDANG KUASA KERAJAANPERSEKUTUAN YANG TERDAPAT DI BAWAH SENARAIPERSEKUTUAN HAL EHWAL LUAR NEGERI( HUBUNGAN LUAR) PERTAHANAN KESELAMATAN DALAM NEGERI PENTADBIRAN DAN KEADILAN KERAKYATAN NEGARA KEWANGAN PERNIAGAAN, PERDAGANGAN, DAN PERUSAHAAN PERKAPALAN, PELAYARAN, DAN PENGANGKUTAN JABATAN UKUR, PENYELIDIKAN KERJA RAYA DAN TENAGA PUSAT PELAJARAN KESIHATAN KESELAMATAN BURUH DAN SOSIAL ORANG ASLI HAL- HAL LAIN
 36. 36. APAKAH SIFAT- SIFAT YANG PERLU ADA BAGIMEWUJUDKAN SEBUAH PERSEKUTUAN? HUBUNGAN BAIK ANTARA KERAJAAN PERSEKUTUAN DENGAN KERAJAAN NEGERI KERAJAAN PERSEKUTUAN YANG STABIL KERAJAAN PERSEKUTUAN YANG BERWIBAWA HUBUNGAN BAIK ANTARA ETNIK TOLERANSI ANTARA PEMIMPIN DAN RAKYAT

×