O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Peraturan bkn no 30 tahun 2007 kisi kisi soal cpns

727 visualizações

Publicada em

berdasarkan peraturan diatas kita dapat mempelajari materi soal yang akan keluar pada soal cpns tahun 2014 dengan membandingkan peratruran bkn no 9 tahun 2012
Bimbel cpns Gadjahmadaintersolusi
<a>Bimbel cpns Gadjahmadaintersolusi</a>

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

Peraturan bkn no 30 tahun 2007 kisi kisi soal cpns

 1. 1. 'm'elsaq6ua(s'r4eu(tr) (q)qrpnurer!aq6up,{saparEU1e)uqnsarF!6ul tlaos.rrareunera 's1r)uEprF,or.reEqsar(q).uruilenq'Fduad sar(!r'rer$rslrrNrr !lo)t!resroludtsuuo)5dr urNrn0zLru)vl:00rrvosHvlNnr) I
 2. 2. f-@a;da -,64trra.,1ePts I!d<;aI
 3. 3. rerFsi].Il?qrEqr:,.s]L] iapepr!6u1!1e) rern.?su,.uapeF!!6urr!lr) rapeos(!a?rat0.1
 4. 4. DFU'nqiers:lqerq.,z u.6.ND'rl4oj;
 5. 5. (nd!unu.uPnqeras$dsa1I wfmawG+!3iu4.s.l llr!riiijr!||]1/ltr|iP|Jfi n"n{irir@-
 6. 6. -l:l f;flfr"':!!] llil'-^*"*""fu-JJ_!1!!4,at!!!1 ='pl-"..-',f I if"JI]rorl'r!1iL!q,1,l 1 I]]l l rrj l- l li
 7. 7. f: i
 8. 8. !euaq5u?^ueqtrkElnles Eos(r)urPoes d(z),PUaq6u:rurqP{PrqPsur6 IrrulPi'o!{rEqE6r,rp
 9. 9. .'. suIrrr|r.r?0eepertlvgl
 10. 10. !el$]!I,n.tl'] DrolrEpdiq€}.:)ltl n!!(, sedirE1tr ,sp!o!1rr snq$o(z) ..sq!isir) eudrqd(r) 3rod'6usItl PS,{EEfl1;I EsauDpur (,) uPLseq6u.!r!r..(,
 11. 11. tuoseurelnoupquaduEuE6tradurp!$r6u:d(rJ Psru'qsfll|rulrr.sosuereora,tr) rEuibllqurdrorlsueupueproresqpls(z) []i0!9qUadqn]esUadUEp]Dle]apo,^](') uPFnra{EbEq3sModulpiN1) aus,e,.du(r) aus€,aqf(s) ausenprpu1a) ouNraduepsusPr.odqe6.,uan(r) eEnueuses!r.qleqe^!pnhD311r) esosbqlpqp9s6UPqPs6U?qDUDS'L:,1al :sunpqaElasPpnq?re,sos6uep's.t
 12. 12. :uouorauo316ueP'a'l
 13. 13. !'to)lsa!apnudvFr!')tttoqee'2tu't'a^ul lag)uo46utuexa ldasapnpdtrErlrdl)rlu ls€l)illseo)isPrR€..13 6!s'dPPPdlsrq6,uEL,al ,eas€1rrinr.n1vslalrssrorsrt,res$lrsarapnrrdvrxstro'rrs
 14. 14. f T T t
 15. 15. tr
 16. 16. qeui,!6rsqr.r(.izretqradeitq'e0Piq"ar
 17. 17. :q !i!:! *.,J '- fld?'9.qjrdlaa l19!l
 18. 18. .tu:ru:q al ,,,,,r!ufprpLI'i
 19. 19. iroru!rr6uE,msasie t: t tr - ""''"-","'*'Tl t"^ !rL.rou.u14!ar!.u,irurpL.rrp^pur1N
 20. 20. t

×