Projekt matematike

PROJEKT
Tema: Studim statistikor mbi gjendjen sociale te nxenesve
Lenda: Matematike
Klasa: X3 Punoi: Sejda Meça
Shkolla :"Qemal Stafa". Elvis Harizaj
Pranoi : Pr. Shefik Sefa Kristi Goxhaj
Erjona Dine
Projekt matematike
Gjinia
Femrat 272
Meshkujt 172
Nga ky grafik vihet re se numri I
vajzave eshte me I madh ne
raport me numrin e djemve Kjo
tregon interesin me te larte per
studim nga ana e nxeneseve
femra te shkolles sone.
0
50
100
150
200
250
300
Femer Mashkull
Femer, 272
Mashkull, 172
Nr.Inxenesve
Popullimi
Projekt matematike
Gjendja civile e prinderve
Jetojne te dy Jeton vetem nje Jetojne bashke Jetojne te ndare
Femrat 254 18 242 12
Meshkujt 156 16 134 22
Femrat
Mesh…
0
200
400
Jetojne
te dy
Jeton
vetem
nje
Jetojne
bashke
Jetojne
te
ndare
Gjendja civile e
prinderve
254
18
242
12
156
16
134
22
Gjendja civile e prinderve
Femrat Meshkujt
Tabela na informon mbi
gjendjen civile te prinderve,ku
eshte e dukshme qe prinderit
e nxeneseve femra gezojne
status me te mire civil.
ARSIMIMI I PRINDERVE
0 10 20 30 40 50 60 70 80
BABAI
NENA
BABAI
NENA
BABAI
NENA
I
LARTEIMESEMTETEVJECAR
55
64
30
73
13
37
55
47
35
18
7
10
Numri I nxenesve
Llojetearsimit
Arsimimi I prinderve
Meshkuj Femra
Arsimimi I prinderve
I larte I mesem Tetevjecar
Babai Nena Babai Nena Babai Nena
Femrat 55 64 30 73 13 37
Meshkujt 55 47 35 18 7 10
* Perqindja me e larte e
nxenesve jetojne me prinder qe
kane mbaruar arsimin e larte .
* Tek mamate e nxenesve femra
veme re nje perqindje te
konsiderueshme dhe me te larte
ne raport me mamate e nxenesve
meshkujt ,te cilat kane mbaruar
arsimin e mesem.
* Nderkohe tek prinderit e
nxenesve meshkuj kemi nje
perqindje me te ulet se te atyre
femra persa I perket arsimit
tetevjecar .
Punesimi I prinderve
-Ne shtet
0
10
20
30
40
50
60
70
Te Dy Vetem babai Vetem nena Asnjeri
69
32
25
12
49
19
16
7
Nr.inxenesve
Prinderit qe punojne
Punesimi ne shtet
Femrat Meshkujt
Ne shtet
Te dy Vetem nena Vetem babai Asnjeri
Femrat 69 32 25 12
Meshkujt 49 19 16 7
Ne shkollen tone figurohet nje
numer I konsiderueshem prinderish
,te punesuar ne shtet ku serish
nxeneset femra kryesojne tabelen .
Ne privat
Te dy Vetem nena Vetem babai Asnjeri
Femrat 44 11 28 25
Meshkujt 28 4 25 10
0
10
20
30
40
50
Te dy Vetem nena Vetem babai Asnjeri
Nr.inxenesve
Prinderit
Punesimi ne privat
Femrat Meshkujt
Punesimi I prinderve
-Ne privat
Mesa shohim dhe ne grafik,mund
te themi se punesimin ne privat e
praktikojne me shume
baballaret.Po te krahasojme
perqindjet ku punojne te dy
prinderit ne privat ,themi qe me e
larta eshte ajo e nxenesve femra.
Kane biznes privat
Te dy Vetem nena Vetem babai Asnjeri
Femrat 5 13 8 0
Meshkujt 6 2 3 3
0 2 4 6 8 10 12 14
Te dy
Vetem babai
Vetem nena
Asnjeri
Nr. I prinderve
Ptinderit
Kane biznes privat
Meshkujt Femrat
Punesimi I prinderve
-Biznes privat
Mesa shohim dhe ne grafik,mund
te themi se punesimin ne privat e
praktikojne me shume
baballaret.Po te krahasojme
perqindjet ku punojne te dy
prinderit ne privat ,themi qe me e
larta eshte ajo e nxenesve femra.
Banimi
Private Apartament Me qira Tjeter
Femrat 152 68 41 9
Meshkujt 77 58 30 7
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Private
Apartament
Me qira
Tjeter
152
68
41
9
77
58
30
7
NR. I NXENESVE
LLOJETEBANIMIT
BANIMI
Meshkujt Femrat
Nese I referohemi banimit, banesat private
jane me te pranishme ne jeten e nxenesve te
Qemal Stafes,ku me pas vijne apartamentet.
Vihet re nje numer me I vogel I nxenesve qe
jetojne me qira dhe te pakte jane ata te cilet
kane nje tjeter vendbanim.
Banimi
Projekt matematike
0
50
100
150
SHUME I/E KENAQUR I/E KENAQURPAK I/E KENAQUR I/E PAKENAQUR
70
141
41
20
31
76
38
27
NumriInxenesve
Shprehite e nxenesve
Si ndjehem ne shkollen time
Femra Meshkuj
Si ndjehem
Shume i/e kenaqur I/E Kenaqur Pak i/e kenaqur I/E pakenaqur
Femrat 70 141 41 20
Meshkujt 31 76 38 27
Shumica e nxenesve jane shprehur
te kenaqur me shkollen ku mesojne
,nje pjese e mire e tyre ndihen shume
te kenaqur,dhe nje shifer tjeter e
ketyre nxenesve jane shprehur pak te
kenaqur dhe te pakenaqur me
shkollen e tyre.Vajzat duket se ndihen
me mire ne kete shkolle dhe kjo vihet
re dhe ne rezultatet me te
kenaqshme mesimore ne krahasim
me djemte.
Nota mesatare
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
4 -- 5 5 -- 6 6 -- 7 7 -- 8 8 -- 9 9 -- 10
NOTA MESATARE
Femra Meshkuj
Nota Mesatare
4 -- 5 5 -- 6 6 -- 7 7 -- 8 8 -- 9 9 -- 10
Femra 3% 13% 20% 26% 22% 16%
Meshkuj 5% 20% 24% 28% 15% 8%
Nxenesit e shkolles sone ne
pergjithesi kane nje mesatare te
mire,ku shifrat me te larta perkojne
tek notat 7-8 dhe 8-9. Po te ndalemi
tek mesatarja 4-5 ,statistikat na
tregojne se jan meshkujt ata te cilet
e kane kete mesatare,ku nga ana
tjeter jan femrat ato qe kane
rezultate te larta me mesatare 9-10.
0 100 200 300 400 500 600
Gjithsej
Me arsye
Pa arsye
MUNGESAT
Meshkujt Femrat
Mungesat
Gjithsej Me arsye Pa arsye
Femrat 600 418 182
Meshkujt 492 365 127
Mungesat ne shkolle kane shenuar
nje shifer te larte ,pikerisht nga
nxeneset femra. Nje pjese e tyre jan
te parsyetuara ,por megjithate ato
perbejne nje shifer mjaft te vogel
kundrejt mungesave te arsyetuara.
0 20 40 60 80 100 120 140 160
FEMRA
MESHKUJ
Femra, 123
Meshkuj, 106
Femra, 152
Meshkuj, 66
Nimri I nxenesve
Drejtimi
Drejtimi I nxenesve
Drejtimi Natyror Drejtimi Shoqeror
Drejtimi
Shoqeror Natyror
Femrat 123 152
Meshkujt 106 66
Profili I preferuar I femrave eshte ai
natyror kurse I meshkujve ai shoqeror.
Kjo eshte arsyeja pse ne klasat natyrore
mbizoterojne nxeneset femra.
Mbetem ne
Lendet 1 lende 2 lende 3 lende
Femra 6 10 4
Meshkuj 23 4 6
1 lende
70%
2 lende
12%
3 lende
18%
Meshkuj
1 lende 2 lende 3 lende
1 lende
30%
2 lende
50%
3 lende
20%
Femra
1 lende 2 lende 3 lende
Mbetem ne
Pjesa me e madhe e nxenesve
meshkuj mbesin ne nje
lende,ndersa pjesa me e madhe e
nxenesve femra mbesin ne 2
lende
Qendrimet
Mesuesit e shkolles
Me pelqejne shume Me pelqejne Me pelqejne pak Nuk me pelqejne
Femrat 71 139 44 18
Meshkujt 50 66 34 22
Mesuesit e shkolles
71
139
44
18
50
66
34
22
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Me pelqejneshume
Me pelqejne
Me pelqejne pak
Nuk me pelqejne
Meshkujt Femrat
Raportet midis nxenesve dhe
mesuesve te shkolles jane
relativisht te mira,gje qe shprehet
edhe ne numrin e madh te
qendrimeve te nxenesve ne
kategorine “Me pelqejne”.
Shpesh, 23
Rralle, 99
Asnjeher, 150
Shpesh, 42
Rralle, 70
Asnjeher, 60
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Shpesh Rralle Asnjeher
NR.INXENESVE
SHPREHITE E NXENESVE
Debati me shoket
Femrat Meshkujt
Debatoj me shoket
Shpesh Rralle Asnjehere
Femrat 23 99 150
Meshkujt 42 70 60
Debatimi me shoket
Ndryshe nga femrat ,meshkujt jane
me te perfshire ne konflikte me
shoket.Megjithate grafiket na
paraqesin nje numer mjaft te
konsiderueshem te nxenesve ku
thuhet se ato nuk para perfshihen ne
debate e siper me bashkemoshataret
e tyre.
Femrat
Meshkujt
0
20
40
60
80
100
120
140
Shpesh Rralle Asnjehere
Shpesh, 54
Rralle, 96
Asnjehere, 122
Shpesh, 46
Rralle, 58
Asnjehere, 68
Nr.Inxenesve
Shprehite e nxenesve
Debatimet me prinderit
Femrat Meshkujt
Debatoj me prinderit
Shpesh Rralle Asnjehere
Femrat 54 96 122
Meshkujt 46 58 68
Debatimi me
prinderit
Marredheniet prind-femije mesa duket
jane teper te forta tek nxenesit e
shkolles sone.Femrat jane ato ,te cilat ne
numrin me te madh nuk kane patur
asnjehere debate me prinderit e tyre
dhe me pas vijojne djemte,ku numri I te
cileve eshte pak me I ulet se I nxenesve
femra.
Debatoj me mesuesit
Shpesh Rralle Asnjehere
Femrat 29 53 190
Meshkujt 32 63 77
Shpesh
11%
Rralle
19%
Asnjeher
70%
Femrat
Shpesh Rralle Asnjeher
Shpesh, 32
Rralle, 63
Asnjeher, 77
Meshkujt
Shpesh Rralle Asnjeher
Debatimi me
mesuesit
Debatet me mesuesit pothuajse nuk
ekzistojne ne shkollen tone pasi numri I
tyre ne rastet “Shpesh” eshte krejt I
paperfillshem. Te njejtin konkluzion e
arrijme dhe tek kategoria “Rralle”.
0
50
100
150
200
250
Shpesh Ndonjehere Rralle
15
35
209
18
59
90
Perdorimi I alkoolit
Femrat Meshkujt
Perdorimi I alkoolit
Shpesh Rralle Asnjehere
Femrat 15 35 209
Meshkujt 18 59 90
Ketu na paraqiten disa shifra te peraferta te
nxenesve meshkuj dhe femra persa I perket
perdorimit te alkolit ne te shumten e
rasteve.Megjithate ekziston nje perqindje e
larte ku shprehet se nxenesit e shkolles “Qemal
Stafa” nuk jane perdorues te alkolit.
0
50
100
150
200
250
300
Shpesh
Ndonjehere
Rralle
16
22
200
34
44
85
Chart Title
Femrat Meshkujt
Perdorimi I duhanit
Shpesh Rralle Asnjehere
Femrat 16 22 234
Meshkujt 36 49 87
Meshkujt ,ndonese ne numer
te vogel,jane me shume
perdorues te duhanit sesa
femrat.Kjo gje vërehet majft
mire tek tabela.
Perdor droge
Shpesh Rralle Asnjehere
Femra 15 11 246
Meshkuj 21 7 144
Femra
Meshkuj
0
50
100
150
200
250
Shpesh Rralle Asnjehere
15 11
246
21
7
144
Nr.inxenesve
Shprehite e nxenesve
Perdorimi i droges
Femra Meshkuj
Fatmiresisht statistikat tregojne se
femrat,po ashtu dhe meshkujt,nuk
konsumojne droge.Nje shifer tejet e larte
ne te dyja rastet e provon kete fakt.
16.Tabela na informon se ne te shumten e
ras
Perfshihem ne konflikte me shoket
Shpesh Rralle Asnjehere
Femrat 35 44 193
Meshkujt 28 56 88
0 50 100 150 200
Shpesh
Rralle
Asnjehere
35
44
193
28
56
88
Nr. i nxenesve
Shprehiteenxenesve
Perfshirje ne konflikte
Meshkujt Femrat
Tabela na informon se ne te shumten e
rasteve jane femrat ato qe perfshihen ne
konflikte me shoket e tjere.Pavaresisht se ky
numer nuk eshte dhe aq I madh,merret ne
konsiderate kundrejt numrit te nxenesve
meshkuj.
1 de 26

Recomendados

Pune me projekt statistika por
Pune me projekt statistikaPune me projekt statistika
Pune me projekt statistikaArnold Beqiri
40.5K visualizações14 slides
Gazeta e shkolles por
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkollesValeria Baçi
148.3K visualizações12 slides
Kimia ne jeten e perditshme por
Kimia ne jeten e perditshme Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshme Orven Bregu
86.7K visualizações14 slides
Statistike dhe probabilitet por
Statistike dhe probabilitetStatistike dhe probabilitet
Statistike dhe probabilitetMelissa Cani
39.8K visualizações14 slides
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo por
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor HygoProjekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor HygoAldrin Pashku
10.1K visualizações15 slides
Gazeta e shkolles por
Gazeta e shkolles Gazeta e shkolles
Gazeta e shkolles Mirsad - New
9.9K visualizações16 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Uji eshte jete por
Uji eshte jeteUji eshte jete
Uji eshte jetesonja prendi
45.4K visualizações10 slides
matematika projekt por
matematika projektmatematika projekt
matematika projektFacebook
62.8K visualizações9 slides
prilli i thyer BISEDA LETRARE por
 prilli i thyer BISEDA LETRARE prilli i thyer BISEDA LETRARE
prilli i thyer BISEDA LETRAREmanomano46
91.5K visualizações10 slides
Projekt Grumbullimi, organizimi dhe perpunimi i te dhenave por
Projekt  Grumbullimi, organizimi dhe perpunimi i te dhenaveProjekt  Grumbullimi, organizimi dhe perpunimi i te dhenave
Projekt Grumbullimi, organizimi dhe perpunimi i te dhenaveGenti Germizi
10.8K visualizações4 slides
Problemet e arsimit e shkolles sot por
Problemet e arsimit e shkolles sotProblemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sotGenti Mustafaj
33.7K visualizações10 slides
Ngrohja globale por
Ngrohja globaleNgrohja globale
Ngrohja globaleKristjana Llolli
51.4K visualizações8 slides

Mais procurados(20)

Uji eshte jete por sonja prendi
Uji eshte jeteUji eshte jete
Uji eshte jete
sonja prendi45.4K visualizações
matematika projekt por Facebook
matematika projektmatematika projekt
matematika projekt
Facebook62.8K visualizações
prilli i thyer BISEDA LETRARE por manomano46
 prilli i thyer BISEDA LETRARE prilli i thyer BISEDA LETRARE
prilli i thyer BISEDA LETRARE
manomano4691.5K visualizações
Projekt Grumbullimi, organizimi dhe perpunimi i te dhenave por Genti Germizi
Projekt  Grumbullimi, organizimi dhe perpunimi i te dhenaveProjekt  Grumbullimi, organizimi dhe perpunimi i te dhenave
Projekt Grumbullimi, organizimi dhe perpunimi i te dhenave
Genti Germizi10.8K visualizações
Problemet e arsimit e shkolles sot por Genti Mustafaj
Problemet e arsimit e shkolles sotProblemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sot
Genti Mustafaj33.7K visualizações
Ngrohja globale por Kristjana Llolli
Ngrohja globaleNgrohja globale
Ngrohja globale
Kristjana Llolli51.4K visualizações
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis por Marinela Abedini
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te ShqiperisProjekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
Marinela Abedini33.3K visualizações
Hebrenjtë në Shqipëri por DonikaLici
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në Shqipëri
DonikaLici39.1K visualizações
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti. por enerisaloti
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
enerisaloti59.1K visualizações
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore por Mirsad
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore
Mirsad114.3K visualizações
Aksidentet rrugore por Arlinda
Aksidentet rrugoreAksidentet rrugore
Aksidentet rrugore
Arlinda 48.8K visualizações
Dramatika por Megi Braka
DramatikaDramatika
Dramatika
Megi Braka12.6K visualizações
Rajonet e Europes por Kejti Cela
Rajonet e EuropesRajonet e Europes
Rajonet e Europes
Kejti Cela51.7K visualizações
Trashegimia natyrore e shqiperise por melissa cani
Trashegimia natyrore e shqiperiseTrashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperise
melissa cani23.4K visualizações
Veprimtaria e lumit por Klevi Hoxha
Veprimtaria e lumitVeprimtaria e lumit
Veprimtaria e lumit
Klevi Hoxha24.3K visualizações
Lojrat popullore por Kristina Doko
Lojrat populloreLojrat popullore
Lojrat popullore
Kristina Doko92K visualizações
Hekuri ,elementi kimik me vlere... por Xhesiana Muka
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Xhesiana Muka50.9K visualizações
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike por koralda
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrikepse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike
koralda43.3K visualizações
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore por Xheni Marku
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Xheni Marku110K visualizações

Destaque

Projekt Matematike por
Projekt MatematikeProjekt Matematike
Projekt MatematikeMatilda Gremi
151.3K visualizações10 slides
MATEMATIKE AVANC: "Matja e objekteve te paarritshme ndermjet funksioneve trig... por
MATEMATIKE AVANC: "Matja e objekteve te paarritshme ndermjet funksioneve trig...MATEMATIKE AVANC: "Matja e objekteve te paarritshme ndermjet funksioneve trig...
MATEMATIKE AVANC: "Matja e objekteve te paarritshme ndermjet funksioneve trig...Oksana Kamberi
17.9K visualizações17 slides
Projekt Matemaik - Matjet e Paarritshme por
Projekt Matemaik - Matjet e PaarritshmeProjekt Matemaik - Matjet e Paarritshme
Projekt Matemaik - Matjet e PaarritshmeMarinela Abedini
9.6K visualizações6 slides
Konceptet baze te probabilitetit 1 por
Konceptet baze te probabilitetit 1Konceptet baze te probabilitetit 1
Konceptet baze te probabilitetit 1Menaxherat
25.7K visualizações33 slides
Paraqitjet grafike por
Paraqitjet grafikeParaqitjet grafike
Paraqitjet grafikeMenaxherat
32.6K visualizações24 slides
Trigonometri por
TrigonometriTrigonometri
TrigonometriValeria Baçi
37K visualizações14 slides

Destaque(12)

Projekt Matematike por Matilda Gremi
Projekt MatematikeProjekt Matematike
Projekt Matematike
Matilda Gremi151.3K visualizações
MATEMATIKE AVANC: "Matja e objekteve te paarritshme ndermjet funksioneve trig... por Oksana Kamberi
MATEMATIKE AVANC: "Matja e objekteve te paarritshme ndermjet funksioneve trig...MATEMATIKE AVANC: "Matja e objekteve te paarritshme ndermjet funksioneve trig...
MATEMATIKE AVANC: "Matja e objekteve te paarritshme ndermjet funksioneve trig...
Oksana Kamberi17.9K visualizações
Projekt Matemaik - Matjet e Paarritshme por Marinela Abedini
Projekt Matemaik - Matjet e PaarritshmeProjekt Matemaik - Matjet e Paarritshme
Projekt Matemaik - Matjet e Paarritshme
Marinela Abedini9.6K visualizações
Konceptet baze te probabilitetit 1 por Menaxherat
Konceptet baze te probabilitetit 1Konceptet baze te probabilitetit 1
Konceptet baze te probabilitetit 1
Menaxherat25.7K visualizações
Paraqitjet grafike por Menaxherat
Paraqitjet grafikeParaqitjet grafike
Paraqitjet grafike
Menaxherat32.6K visualizações
Trigonometri por Valeria Baçi
TrigonometriTrigonometri
Trigonometri
Valeria Baçi37K visualizações
Matematika 10 por Valiana Rama
Matematika 10Matematika 10
Matematika 10
Valiana Rama15.3K visualizações
Ushtrime nga lenda e statistikes por kulla 2010
Ushtrime nga lenda e statistikesUshtrime nga lenda e statistikes
Ushtrime nga lenda e statistikes
kulla 201086.4K visualizações
Bazat e Statistikes por guestc49863
Bazat e StatistikesBazat e Statistikes
Bazat e Statistikes
guestc4986377.9K visualizações
Ushtrime nga lenda e statistikes por kulla 2010
Ushtrime nga lenda e statistikesUshtrime nga lenda e statistikes
Ushtrime nga lenda e statistikes
kulla 201060.3K visualizações
Analize statistikore por Menaxherat
Analize statistikoreAnalize statistikore
Analize statistikore
Menaxherat65.7K visualizações
Matematika ne jeten e perditshme por Ana Ana
Matematika ne jeten e perditshmeMatematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshme
Ana Ana151K visualizações

Projekt matematike

 • 1. PROJEKT Tema: Studim statistikor mbi gjendjen sociale te nxenesve Lenda: Matematike Klasa: X3 Punoi: Sejda Meça Shkolla :"Qemal Stafa". Elvis Harizaj Pranoi : Pr. Shefik Sefa Kristi Goxhaj Erjona Dine
 • 3. Gjinia Femrat 272 Meshkujt 172 Nga ky grafik vihet re se numri I vajzave eshte me I madh ne raport me numrin e djemve Kjo tregon interesin me te larte per studim nga ana e nxeneseve femra te shkolles sone. 0 50 100 150 200 250 300 Femer Mashkull Femer, 272 Mashkull, 172 Nr.Inxenesve Popullimi
 • 5. Gjendja civile e prinderve Jetojne te dy Jeton vetem nje Jetojne bashke Jetojne te ndare Femrat 254 18 242 12 Meshkujt 156 16 134 22 Femrat Mesh… 0 200 400 Jetojne te dy Jeton vetem nje Jetojne bashke Jetojne te ndare Gjendja civile e prinderve 254 18 242 12 156 16 134 22 Gjendja civile e prinderve Femrat Meshkujt Tabela na informon mbi gjendjen civile te prinderve,ku eshte e dukshme qe prinderit e nxeneseve femra gezojne status me te mire civil.
 • 6. ARSIMIMI I PRINDERVE 0 10 20 30 40 50 60 70 80 BABAI NENA BABAI NENA BABAI NENA I LARTEIMESEMTETEVJECAR 55 64 30 73 13 37 55 47 35 18 7 10 Numri I nxenesve Llojetearsimit Arsimimi I prinderve Meshkuj Femra Arsimimi I prinderve I larte I mesem Tetevjecar Babai Nena Babai Nena Babai Nena Femrat 55 64 30 73 13 37 Meshkujt 55 47 35 18 7 10
 • 7. * Perqindja me e larte e nxenesve jetojne me prinder qe kane mbaruar arsimin e larte . * Tek mamate e nxenesve femra veme re nje perqindje te konsiderueshme dhe me te larte ne raport me mamate e nxenesve meshkujt ,te cilat kane mbaruar arsimin e mesem. * Nderkohe tek prinderit e nxenesve meshkuj kemi nje perqindje me te ulet se te atyre femra persa I perket arsimit tetevjecar .
 • 8. Punesimi I prinderve -Ne shtet 0 10 20 30 40 50 60 70 Te Dy Vetem babai Vetem nena Asnjeri 69 32 25 12 49 19 16 7 Nr.inxenesve Prinderit qe punojne Punesimi ne shtet Femrat Meshkujt Ne shtet Te dy Vetem nena Vetem babai Asnjeri Femrat 69 32 25 12 Meshkujt 49 19 16 7 Ne shkollen tone figurohet nje numer I konsiderueshem prinderish ,te punesuar ne shtet ku serish nxeneset femra kryesojne tabelen .
 • 9. Ne privat Te dy Vetem nena Vetem babai Asnjeri Femrat 44 11 28 25 Meshkujt 28 4 25 10 0 10 20 30 40 50 Te dy Vetem nena Vetem babai Asnjeri Nr.inxenesve Prinderit Punesimi ne privat Femrat Meshkujt Punesimi I prinderve -Ne privat Mesa shohim dhe ne grafik,mund te themi se punesimin ne privat e praktikojne me shume baballaret.Po te krahasojme perqindjet ku punojne te dy prinderit ne privat ,themi qe me e larta eshte ajo e nxenesve femra.
 • 10. Kane biznes privat Te dy Vetem nena Vetem babai Asnjeri Femrat 5 13 8 0 Meshkujt 6 2 3 3 0 2 4 6 8 10 12 14 Te dy Vetem babai Vetem nena Asnjeri Nr. I prinderve Ptinderit Kane biznes privat Meshkujt Femrat Punesimi I prinderve -Biznes privat Mesa shohim dhe ne grafik,mund te themi se punesimin ne privat e praktikojne me shume baballaret.Po te krahasojme perqindjet ku punojne te dy prinderit ne privat ,themi qe me e larta eshte ajo e nxenesve femra.
 • 11. Banimi Private Apartament Me qira Tjeter Femrat 152 68 41 9 Meshkujt 77 58 30 7 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Private Apartament Me qira Tjeter 152 68 41 9 77 58 30 7 NR. I NXENESVE LLOJETEBANIMIT BANIMI Meshkujt Femrat Nese I referohemi banimit, banesat private jane me te pranishme ne jeten e nxenesve te Qemal Stafes,ku me pas vijne apartamentet. Vihet re nje numer me I vogel I nxenesve qe jetojne me qira dhe te pakte jane ata te cilet kane nje tjeter vendbanim. Banimi
 • 13. 0 50 100 150 SHUME I/E KENAQUR I/E KENAQURPAK I/E KENAQUR I/E PAKENAQUR 70 141 41 20 31 76 38 27 NumriInxenesve Shprehite e nxenesve Si ndjehem ne shkollen time Femra Meshkuj Si ndjehem Shume i/e kenaqur I/E Kenaqur Pak i/e kenaqur I/E pakenaqur Femrat 70 141 41 20 Meshkujt 31 76 38 27 Shumica e nxenesve jane shprehur te kenaqur me shkollen ku mesojne ,nje pjese e mire e tyre ndihen shume te kenaqur,dhe nje shifer tjeter e ketyre nxenesve jane shprehur pak te kenaqur dhe te pakenaqur me shkollen e tyre.Vajzat duket se ndihen me mire ne kete shkolle dhe kjo vihet re dhe ne rezultatet me te kenaqshme mesimore ne krahasim me djemte.
 • 14. Nota mesatare 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 4 -- 5 5 -- 6 6 -- 7 7 -- 8 8 -- 9 9 -- 10 NOTA MESATARE Femra Meshkuj Nota Mesatare 4 -- 5 5 -- 6 6 -- 7 7 -- 8 8 -- 9 9 -- 10 Femra 3% 13% 20% 26% 22% 16% Meshkuj 5% 20% 24% 28% 15% 8% Nxenesit e shkolles sone ne pergjithesi kane nje mesatare te mire,ku shifrat me te larta perkojne tek notat 7-8 dhe 8-9. Po te ndalemi tek mesatarja 4-5 ,statistikat na tregojne se jan meshkujt ata te cilet e kane kete mesatare,ku nga ana tjeter jan femrat ato qe kane rezultate te larta me mesatare 9-10.
 • 15. 0 100 200 300 400 500 600 Gjithsej Me arsye Pa arsye MUNGESAT Meshkujt Femrat Mungesat Gjithsej Me arsye Pa arsye Femrat 600 418 182 Meshkujt 492 365 127 Mungesat ne shkolle kane shenuar nje shifer te larte ,pikerisht nga nxeneset femra. Nje pjese e tyre jan te parsyetuara ,por megjithate ato perbejne nje shifer mjaft te vogel kundrejt mungesave te arsyetuara.
 • 16. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 FEMRA MESHKUJ Femra, 123 Meshkuj, 106 Femra, 152 Meshkuj, 66 Nimri I nxenesve Drejtimi Drejtimi I nxenesve Drejtimi Natyror Drejtimi Shoqeror Drejtimi Shoqeror Natyror Femrat 123 152 Meshkujt 106 66 Profili I preferuar I femrave eshte ai natyror kurse I meshkujve ai shoqeror. Kjo eshte arsyeja pse ne klasat natyrore mbizoterojne nxeneset femra.
 • 17. Mbetem ne Lendet 1 lende 2 lende 3 lende Femra 6 10 4 Meshkuj 23 4 6 1 lende 70% 2 lende 12% 3 lende 18% Meshkuj 1 lende 2 lende 3 lende 1 lende 30% 2 lende 50% 3 lende 20% Femra 1 lende 2 lende 3 lende Mbetem ne Pjesa me e madhe e nxenesve meshkuj mbesin ne nje lende,ndersa pjesa me e madhe e nxenesve femra mbesin ne 2 lende
 • 19. Mesuesit e shkolles Me pelqejne shume Me pelqejne Me pelqejne pak Nuk me pelqejne Femrat 71 139 44 18 Meshkujt 50 66 34 22 Mesuesit e shkolles 71 139 44 18 50 66 34 22 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Me pelqejneshume Me pelqejne Me pelqejne pak Nuk me pelqejne Meshkujt Femrat Raportet midis nxenesve dhe mesuesve te shkolles jane relativisht te mira,gje qe shprehet edhe ne numrin e madh te qendrimeve te nxenesve ne kategorine “Me pelqejne”.
 • 20. Shpesh, 23 Rralle, 99 Asnjeher, 150 Shpesh, 42 Rralle, 70 Asnjeher, 60 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Shpesh Rralle Asnjeher NR.INXENESVE SHPREHITE E NXENESVE Debati me shoket Femrat Meshkujt Debatoj me shoket Shpesh Rralle Asnjehere Femrat 23 99 150 Meshkujt 42 70 60 Debatimi me shoket Ndryshe nga femrat ,meshkujt jane me te perfshire ne konflikte me shoket.Megjithate grafiket na paraqesin nje numer mjaft te konsiderueshem te nxenesve ku thuhet se ato nuk para perfshihen ne debate e siper me bashkemoshataret e tyre.
 • 21. Femrat Meshkujt 0 20 40 60 80 100 120 140 Shpesh Rralle Asnjehere Shpesh, 54 Rralle, 96 Asnjehere, 122 Shpesh, 46 Rralle, 58 Asnjehere, 68 Nr.Inxenesve Shprehite e nxenesve Debatimet me prinderit Femrat Meshkujt Debatoj me prinderit Shpesh Rralle Asnjehere Femrat 54 96 122 Meshkujt 46 58 68 Debatimi me prinderit Marredheniet prind-femije mesa duket jane teper te forta tek nxenesit e shkolles sone.Femrat jane ato ,te cilat ne numrin me te madh nuk kane patur asnjehere debate me prinderit e tyre dhe me pas vijojne djemte,ku numri I te cileve eshte pak me I ulet se I nxenesve femra.
 • 22. Debatoj me mesuesit Shpesh Rralle Asnjehere Femrat 29 53 190 Meshkujt 32 63 77 Shpesh 11% Rralle 19% Asnjeher 70% Femrat Shpesh Rralle Asnjeher Shpesh, 32 Rralle, 63 Asnjeher, 77 Meshkujt Shpesh Rralle Asnjeher Debatimi me mesuesit Debatet me mesuesit pothuajse nuk ekzistojne ne shkollen tone pasi numri I tyre ne rastet “Shpesh” eshte krejt I paperfillshem. Te njejtin konkluzion e arrijme dhe tek kategoria “Rralle”.
 • 23. 0 50 100 150 200 250 Shpesh Ndonjehere Rralle 15 35 209 18 59 90 Perdorimi I alkoolit Femrat Meshkujt Perdorimi I alkoolit Shpesh Rralle Asnjehere Femrat 15 35 209 Meshkujt 18 59 90 Ketu na paraqiten disa shifra te peraferta te nxenesve meshkuj dhe femra persa I perket perdorimit te alkolit ne te shumten e rasteve.Megjithate ekziston nje perqindje e larte ku shprehet se nxenesit e shkolles “Qemal Stafa” nuk jane perdorues te alkolit.
 • 24. 0 50 100 150 200 250 300 Shpesh Ndonjehere Rralle 16 22 200 34 44 85 Chart Title Femrat Meshkujt Perdorimi I duhanit Shpesh Rralle Asnjehere Femrat 16 22 234 Meshkujt 36 49 87 Meshkujt ,ndonese ne numer te vogel,jane me shume perdorues te duhanit sesa femrat.Kjo gje vërehet majft mire tek tabela.
 • 25. Perdor droge Shpesh Rralle Asnjehere Femra 15 11 246 Meshkuj 21 7 144 Femra Meshkuj 0 50 100 150 200 250 Shpesh Rralle Asnjehere 15 11 246 21 7 144 Nr.inxenesve Shprehite e nxenesve Perdorimi i droges Femra Meshkuj Fatmiresisht statistikat tregojne se femrat,po ashtu dhe meshkujt,nuk konsumojne droge.Nje shifer tejet e larte ne te dyja rastet e provon kete fakt. 16.Tabela na informon se ne te shumten e ras
 • 26. Perfshihem ne konflikte me shoket Shpesh Rralle Asnjehere Femrat 35 44 193 Meshkujt 28 56 88 0 50 100 150 200 Shpesh Rralle Asnjehere 35 44 193 28 56 88 Nr. i nxenesve Shprehiteenxenesve Perfshirje ne konflikte Meshkujt Femrat Tabela na informon se ne te shumten e rasteve jane femrat ato qe perfshihen ne konflikte me shoket e tjere.Pavaresisht se ky numer nuk eshte dhe aq I madh,merret ne konsiderate kundrejt numrit te nxenesve meshkuj.