Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf

3

КРИВОРІЗЬКА ГІМНАЗІЯ №72
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Код ЄДРПОУ 33416402 вул. Катеринівська, 8а, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область, 50071
тел. 38(097)555-35-02, e-mail kscola72@gmail.com
0-^. CC&Q22 р
НАКАЗ
Про організацію роботи з
превентивного виховання у 2022/2023
навчальному році
Згідно до Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо протидії булінгу», «Про запобігання та протидію домашньому
насильству», Указу Президента України від 25.05.2020 №195/2020 «Про Національну
стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській
школі», наказів Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018 №1047 «Про
затвердження методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування та випадки
домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та
службами», від 28.12.2019 №1646 (зареєстровано в МЮ України 03.02.2020 за
№111/34394) «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та
застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», враховуючи рекомендації
листів Міністерства освіти і науки України від 29.03.2022 №1/3737-22 «Про
забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах
воєнного стану в Україні», від 02.08.2022 №1/8794-22 «Щодо діяльності психологічної
служби у системі освіти у 2022/2023 навчальному році», від 10.08.2022 №1/9105-22
«Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 навчальному
році», від 14.08.2020 №1/9-436 «Про створення безпечного середовища в закладі
освіти та попередження і протидії булінгу (цькування)» та з метою створення
безпечного освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти міста,
запобігання вчинення дітьми кримінальних проступків, злочинів, правопорушень,
булінгу в освітньому просторі, формування позитивних соціальних установок,
попередження вживання алкогольних, наркотичних речовин, тютюнових виробів
учнівською молоддю,
НАКАЗУЮ:
1. Розробити та затвердити План заходів з організації роботи з превентивного
виховання в закладі освіти (Додаток 1) та План заходів спрямованих на
запобігання та протидію булінгу (цькуванню) на 2022-2023 н.р.
2. Призначити відповідальним за організацію превентивної роботи в закладі,
попередження випадків насильства в освітньому середовищі та попередженню
I
випадків булінгу заступника директора з навчально-виховної роботи Луценко
Л.І.
3. Заступнику директора з НВР Луценко Л.І.:
ЗЛ.Забезпечити виконання чинних законодавчих та нормативно-правових
документів у частині проведення якісної роботи серед учнів, спрямованої на
створення безпечного освітнього середовища в закладі, запобігання
вчинення дітьми злочинів, правопорушень, булінгу в освітньому просторі,
формування позитивних соціальних установок, попередження вживання
алкогольних, наркотичних речовин, тютюнових виробів дітьми та
підлітками-учнями школи.
Постійно
3.2.В нести в річний план з виховної роботи заходи щодо попередження
випадків насильства в освітньому середовищі.
До 01.09.2022 р.
3.3.З дійснювати контроль за виконанням плану заходів з організації роботи з
превентивного виховання в закладі та плану заходів спрямованих на
запобігання та протидію булінгу (цькуванню) на 2022/2023 н.р.
Протягом року
3.4.С воєчасно та оперативно повідомляти директора закладу про виявлені та
підтверджені факти булінгу.
За потребою
4. Класним керівникам 1-9 класів:
4.1. Ознайомити учасників освітнього процесу з Правилами поведінки
здобувачів освіти в КГ №72 під час освітнього процесу та відповідальністю
за їх порушення.
01.09.2022 р.
4.2. Тримати на постійному контролі відвідування занять здобувачами освіти
закладу; особливу уваги звертати на відвідування школи учнями ВШО,
СЖО, «групи ризику».
Постійно
4.3. Спланувати роботу з класними колективами у відповідності до Плану
заходів щодо попередження правопорушень та профілактики злочинності,
запобігання та протидії проявів булінгу, інших негативних проявів серед
здобувачів освіти закладу.
До 12.09.2022 р.
4.4. Залучати учнів до реалізації соціальних проектів з питань превенції проявів
негативних явищ в освітньому середовищі; до участі у гуртках та секціях,
масових заходах різних рівнів (у тому числі дистанційно), роботі в органах
учнівського самоврядування.
Постійно
5. Практичному психологу Гаренко К.В.:
5.1. Проводити серед учасників освітнього процесу діагностичну, профілактичну
та корекційну роботу, надавати комплексну психологічну допомогу
неповнолітнім, які перебувають у складних життєвих обставинах, мають
схильність до асоціальних проявів.
Протягом року
5.2. Організувати постійно діючі семінарські заняття для вчителів закладу з
метою надання методичної допомоги щодо психологічного супроводу
освітнього процесу
Протягом року
5.3. Організувати проведення просвітницьких заходів, тижнів («За здоровий
спосіб життя!», «Протидія торгівлі людьми», «16 днів проти гендерного
насильства», «Ти маєш знати!», «Я маю право!», тижні психології).
Протягом року
5.4. Проводити тренінги для старшокласників за превентивною програмою
«Базові навички медіації».
Протягом року
5.5. Розробити план заходів, спрямованих на підвищення психолого-педагогічної
компетентності батьків, формування у них свідомого відповідального
ставлення до виконання обов’язків, пов’язаних з утриманням, вихованням та
освітою дітей.
До 11.09.2021 р.
5.6. Впроваджувати в діяльність «Школи порозуміння» в закладі.
Протягом року
5.7. У зв’язку з веденням воєнного часу в країні продовжити роботу «Дня
психолога» для здобувачів освіти.
Щочетверга, протягом року
6. Соціальному педагогу Кривич С.В.:
6.1. Скласти банк даних на дітей в родинах яких може існувати ризик
потрапляння у СЖО, ВШО, схильних до правопорушень, вживання
алкоголю та тютюнопаління.
До 16.09.2022 (оновлювати за потребою)
6.2. Вести облік здобувачів освіти з числа внутрішньопереміщених осіб,
своєчасно надавати звіти до відділу освіти та Служби у справах дітей
Саксаганської районної у місті ради.
Постійно
6.3. Надавати комплексну соціальну допомогу неповнолітнім, які перебувають у
складних життєвих обставинах.
Постійно
6.4. Продовжити співпрацю зі службами - ССД, КМЦСССДМ, сектором
ювенальної превенції з метою профілактично-роз’яснювальної роботи серед
часників освітнього процесу.
Протягом року
6.5. Проводити консультаційну роботу з класними керівниками з питань
профілактики насильства, злочинності, наркоманії, тютюнопаління,
бродяжництва та інших асоціальних проявів.
Постійно
6.6. Організувати роботу постійно-діючого консультаційного пункту для
учасників освітнього процесу з питань соціального захисту.
Протягом року
7. Педагогу-організатору Щербак С.В.:
7.1. Створити медіа-центр «Булингу - ні!» з висвітлення профілактичної
інформації проти насилля в освітньому середовищі.
Вересень 2022 р.
7.2. Проводити тематичні акції, флешмоби, спортивні змагання, конкурси
малюнків, плакатів, бліц-опитування, перегляд мультфільмів, відеороликів
тощо, направлених на популяризацію ведення здорового способу життя.
Протягом року
7.3. Висвітлювати на сайті школи та вести моніторинг ЗМІ з питань висвітлення
проведених заходів та реалізації соціальних проектів із запобігання проявів
насильства в освітньому середовищі.
Постійно
7.4. Сприяти залученню лідерів ДО «Місто Калинове» до роботи «Школи
порозуміння». Упроваджувати в закладі соціально-емоційне, етичне
навчання (СЕЕН) здобувачів освіти.
Протягом року
7.5. Сприяти інформаційному забезпеченню профілактичної та правової роботи
через функціонування шкільних наглядних стендів, закличних заходів.
Постійно
8. Інженеру-електроніку Сафронову О.В.:
8.1. Оновити на офіційному сайті школи інформацію розділу «СТОП Булінг»
Постійно
8.2. Розмісти на сайті закладу даний наказ.
До 09.09.2022 р.
8.3. Розміщувати на сайті матеріали щодо відповідальності учасників освітнього
процесу за булінг, вчинення учнями правопорушень та злочинів, практичні
поради щодо організації здорового способу життя.
Протягом року
9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР
Луценко Л.І..
Гаренко К.В.^У
Кривич С.В.
Щербак С.В.
Сафронов ОДТ
Класні керівники 1-9 класів:

Recomendados

Nakaz buling por
Nakaz bulingNakaz buling
Nakaz bulingЮля Яловая
110 visualizações9 slides
103 por
103103
103kzsh22
88 visualizações4 slides
Nakaz preventuvne por
Nakaz preventuvneNakaz preventuvne
Nakaz preventuvneЮля Яловая
118 visualizações6 slides
8 por
88
8VladimirKasim
150 visualizações4 slides
№149 про організацію проф_роботи_у 2021-2022 навч._році por
№149 про організацію проф_роботи_у 2021-2022 навч._році№149 про організацію проф_роботи_у 2021-2022 навч._році
№149 про організацію проф_роботи_у 2021-2022 навч._роціAntonioWinn
139 visualizações6 slides
Nakaz preventuvniy por
Nakaz preventuvniyNakaz preventuvniy
Nakaz preventuvniyssusercf85c1
121 visualizações4 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf

Plan zaxodiv protu bulling por
Plan zaxodiv protu bullingPlan zaxodiv protu bulling
Plan zaxodiv protu bullingandrijbug
107 visualizações4 slides
100 por
100100
100kzsh22
83 visualizações6 slides
наказ про безпечне освітнє середовище por
наказ про безпечне освітнє середовищенаказ про безпечне освітнє середовище
наказ про безпечне освітнє середовищеolha1koval
513 visualizações9 slides
Dodatok 122 por
Dodatok 122Dodatok 122
Dodatok 122Юля Яловая
42 visualizações4 slides
рада профілактики 2021 2022 por
рада профілактики 2021 2022рада профілактики 2021 2022
рада профілактики 2021 2022ssuser6fc40e
142 visualizações3 slides
рада профілактики 2021 2022 (1) por
рада профілактики 2021 2022 (1)рада профілактики 2021 2022 (1)
рада профілактики 2021 2022 (1)ssuser6fc40e
131 visualizações3 slides

Similar a Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf(20)

Plan zaxodiv protu bulling por andrijbug
Plan zaxodiv protu bullingPlan zaxodiv protu bulling
Plan zaxodiv protu bulling
andrijbug107 visualizações
100 por kzsh22
100100
100
kzsh2283 visualizações
наказ про безпечне освітнє середовище por olha1koval
наказ про безпечне освітнє середовищенаказ про безпечне освітнє середовище
наказ про безпечне освітнє середовище
olha1koval513 visualizações
рада профілактики 2021 2022 por ssuser6fc40e
рада профілактики 2021 2022рада профілактики 2021 2022
рада профілактики 2021 2022
ssuser6fc40e142 visualizações
рада профілактики 2021 2022 (1) por ssuser6fc40e
рада профілактики 2021 2022 (1)рада профілактики 2021 2022 (1)
рада профілактики 2021 2022 (1)
ssuser6fc40e131 visualizações
Pro preventyvne vyhovann`a por kzsh22
Pro preventyvne vyhovann`aPro preventyvne vyhovann`a
Pro preventyvne vyhovann`a
kzsh2269 visualizações
наказ № 319 (про затвердження заходів щодо запобігання булінгу) por sofija01112012
наказ № 319 (про затвердження заходів щодо запобігання булінгу)наказ № 319 (про затвердження заходів щодо запобігання булінгу)
наказ № 319 (про затвердження заходів щодо запобігання булінгу)
sofija0111201276 visualizações
наказ № 319 (про затвердження заходів щодо запобігання булінгу) por sofija01112012
наказ № 319 (про затвердження заходів щодо запобігання булінгу)наказ № 319 (про затвердження заходів щодо запобігання булінгу)
наказ № 319 (про затвердження заходів щодо запобігання булінгу)
sofija0111201279 visualizações
Nakaz d oi n 14.08.2019 232 por kzsh22
Nakaz d oi n 14.08.2019 232Nakaz d oi n 14.08.2019 232
Nakaz d oi n 14.08.2019 232
kzsh2261 visualizações
Наказ № 222 por kzsh22
Наказ № 222Наказ № 222
Наказ № 222
kzsh2281 visualizações
plan.pptx por AleksandrWas
plan.pptxplan.pptx
plan.pptx
AleksandrWas11 visualizações
Nakaz 232 por Elena Tinishina
Nakaz 232Nakaz 232
Nakaz 232
Elena Tinishina220 visualizações
План заходів БУЛІНГ 2022-2023.docx por gorobchenko
План заходів БУЛІНГ 2022-2023.docxПлан заходів БУЛІНГ 2022-2023.docx
План заходів БУЛІНГ 2022-2023.docx
gorobchenko19 visualizações
Наказ_ДОiН_вiд_14.08.2019_№232_Про_органiз._превентивного_в-ня_у_2019-2020н.р. por Nexa50
Наказ_ДОiН_вiд_14.08.2019_№232_Про_органiз._превентивного_в-ня_у_2019-2020н.р.Наказ_ДОiН_вiд_14.08.2019_№232_Про_органiз._превентивного_в-ня_у_2019-2020н.р.
Наказ_ДОiН_вiд_14.08.2019_№232_Про_органiз._превентивного_в-ня_у_2019-2020н.р.
Nexa50310 visualizações
232 por geo7geo7
232232
232
geo7geo7149 visualizações
Nakaz 258 zahody proty bulingu 2020 por oksanavol1
Nakaz 258 zahody proty bulingu 2020Nakaz 258 zahody proty bulingu 2020
Nakaz 258 zahody proty bulingu 2020
oksanavol1266 visualizações
20 por VladimirKasim
2020
20
VladimirKasim24 visualizações

Mais de school_inform72

vidatki 01-10.2023.pdf por
vidatki 01-10.2023.pdfvidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdfschool_inform72
8 visualizações3 slides
Положення про дистанційне навчання.pdf por
Положення про дистанційне навчання.pdfПоложення про дистанційне навчання.pdf
Положення про дистанційне навчання.pdfschool_inform72
8 visualizações9 slides
cpecfond 3 kvartal.pdf por
cpecfond 3 kvartal.pdfcpecfond 3 kvartal.pdf
cpecfond 3 kvartal.pdfschool_inform72
6 visualizações1 slide
zagal fond 1-3 kvartal.pdf por
zagal fond 1-3 kvartal.pdfzagal fond 1-3 kvartal.pdf
zagal fond 1-3 kvartal.pdfschool_inform72
6 visualizações1 slide
vidatki 1-3 kvart.pdf por
vidatki 1-3 kvart.pdfvidatki 1-3 kvart.pdf
vidatki 1-3 kvart.pdfschool_inform72
6 visualizações3 slides
blag_vneski_09_2023.pdf por
blag_vneski_09_2023.pdfblag_vneski_09_2023.pdf
blag_vneski_09_2023.pdfschool_inform72
7 visualizações1 slide

Mais de school_inform72(20)

vidatki 01-10.2023.pdf por school_inform72
vidatki 01-10.2023.pdfvidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdf
school_inform728 visualizações
Положення про дистанційне навчання.pdf por school_inform72
Положення про дистанційне навчання.pdfПоложення про дистанційне навчання.pdf
Положення про дистанційне навчання.pdf
school_inform728 visualizações
cpecfond 3 kvartal.pdf por school_inform72
cpecfond 3 kvartal.pdfcpecfond 3 kvartal.pdf
cpecfond 3 kvartal.pdf
school_inform726 visualizações
zagal fond 1-3 kvartal.pdf por school_inform72
zagal fond 1-3 kvartal.pdfzagal fond 1-3 kvartal.pdf
zagal fond 1-3 kvartal.pdf
school_inform726 visualizações
vidatki 1-3 kvart.pdf por school_inform72
vidatki 1-3 kvart.pdfvidatki 1-3 kvart.pdf
vidatki 1-3 kvart.pdf
school_inform726 visualizações
blag_vneski_09_2023.pdf por school_inform72
blag_vneski_09_2023.pdfblag_vneski_09_2023.pdf
blag_vneski_09_2023.pdf
school_inform727 visualizações
blag_vneski_07_2023_removed.pdf por school_inform72
blag_vneski_07_2023_removed.pdfblag_vneski_07_2023_removed.pdf
blag_vneski_07_2023_removed.pdf
school_inform727 visualizações
vidatki 01-08.pdf por school_inform72
vidatki 01-08.pdfvidatki 01-08.pdf
vidatki 01-08.pdf
school_inform7211 visualizações
vidarki 1-3 kvartal.pdf por school_inform72
vidarki 1-3 kvartal.pdfvidarki 1-3 kvartal.pdf
vidarki 1-3 kvartal.pdf
school_inform7213 visualizações
zagalfond_2 kvartal 2023.pdf por school_inform72
zagalfond_2 kvartal 2023.pdfzagalfond_2 kvartal 2023.pdf
zagalfond_2 kvartal 2023.pdf
school_inform7215 visualizações
vidatki_1-2 kvart 2023.pdf por school_inform72
vidatki_1-2 kvart 2023.pdfvidatki_1-2 kvart 2023.pdf
vidatki_1-2 kvart 2023.pdf
school_inform7230 visualizações
Koshtoris 2023.pdf por school_inform72
Koshtoris 2023.pdfKoshtoris 2023.pdf
Koshtoris 2023.pdf
school_inform7213 visualizações
blag_vneski traven.pdf por school_inform72
blag_vneski traven.pdfblag_vneski traven.pdf
blag_vneski traven.pdf
school_inform7232 visualizações
blag_vneski kviten.pdf por school_inform72
blag_vneski kviten.pdfblag_vneski kviten.pdf
blag_vneski kviten.pdf
school_inform7234 visualizações
zagalfond 72_1 kvartal 2023.pdf por school_inform72
zagalfond 72_1 kvartal 2023.pdfzagalfond 72_1 kvartal 2023.pdf
zagalfond 72_1 kvartal 2023.pdf
school_inform7231 visualizações
zagalfond 72_2022.pdf por school_inform72
zagalfond 72_2022.pdfzagalfond 72_2022.pdf
zagalfond 72_2022.pdf
school_inform7235 visualizações
cpecfond 72_1 kvartal 2023.pdf por school_inform72
cpecfond 72_1 kvartal 2023.pdfcpecfond 72_1 kvartal 2023.pdf
cpecfond 72_1 kvartal 2023.pdf
school_inform7239 visualizações
cpecfond 72_2.pdf por school_inform72
cpecfond 72_2.pdfcpecfond 72_2.pdf
cpecfond 72_2.pdf
school_inform7242 visualizações
Порядок дій у разі вчинення здобувачами освіти закладу правопорушень і злочин... por school_inform72
Порядок дій у разі вчинення здобувачами освіти закладу правопорушень і злочин...Порядок дій у разі вчинення здобувачами освіти закладу правопорушень і злочин...
Порядок дій у разі вчинення здобувачами освіти закладу правопорушень і злочин...
school_inform72115 visualizações
Порядок реагування на доведені випадки булінгу.pdf por school_inform72
Порядок реагування на доведені випадки булінгу.pdfПорядок реагування на доведені випадки булінгу.pdf
Порядок реагування на доведені випадки булінгу.pdf
school_inform72112 visualizações

Último

Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
9 visualizações14 slides
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf por
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdfНовий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdfolha1koval
36 visualizações12 slides
111.pptx por
111.pptx111.pptx
111.pptxSvetlana Solyanik
14 visualizações15 slides
В'ячеслав Васильович Петров por
 В'ячеслав Васильович Петров В'ячеслав Васильович Петров
В'ячеслав Васильович ПетровНБУ для дітей
7 visualizações10 slides
НУШ 4 наскрізні змістові лінії.pdf por
НУШ   4 наскрізні змістові лінії.pdfНУШ   4 наскрізні змістові лінії.pdf
НУШ 4 наскрізні змістові лінії.pdfolha1koval
11 visualizações1 slide

Último(18)

Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp9 visualizações
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf por olha1koval
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdfНовий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf
olha1koval36 visualizações
НУШ 4 наскрізні змістові лінії.pdf por olha1koval
НУШ   4 наскрізні змістові лінії.pdfНУШ   4 наскрізні змістові лінії.pdf
НУШ 4 наскрізні змістові лінії.pdf
olha1koval11 visualizações
Академічна доброчесність por tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195851 visualizações
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp5 visualizações
ЗУ.pdf por ssuser7541ef1
ЗУ.pdfЗУ.pdf
ЗУ.pdf
ssuser7541ef16 visualizações
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти por tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195836 visualizações
11 компетентностей НУШ.pdf por olha1koval
11 компетентностей НУШ.pdf11 компетентностей НУШ.pdf
11 компетентностей НУШ.pdf
olha1koval32 visualizações
структура МР 23-24.pptx por home
структура МР 23-24.pptxструктура МР 23-24.pptx
структура МР 23-24.pptx
home5 visualizações
Методичний річний 23-24.doc por home
Методичний річний 23-24.docМетодичний річний 23-24.doc
Методичний річний 23-24.doc
home14 visualizações
Фіз-ра.pdf por ssuser7541ef1
Фіз-ра.pdfФіз-ра.pdf
Фіз-ра.pdf
ssuser7541ef122 visualizações
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... por tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195849 visualizações
«Жив і працював для Університету» por ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 visualizações
9 ціннісних орієнтирів.pdf por olha1koval
9 ціннісних орієнтирів.pdf9 ціннісних орієнтирів.pdf
9 ціннісних орієнтирів.pdf
olha1koval35 visualizações
М. Гоголь.pptx por ssuser705e14
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptx
ssuser705e1411 visualizações

Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf

 • 1. КРИВОРІЗЬКА ГІМНАЗІЯ №72 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ 33416402 вул. Катеринівська, 8а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50071 тел. 38(097)555-35-02, e-mail kscola72@gmail.com 0-^. CC&Q22 р НАКАЗ Про організацію роботи з превентивного виховання у 2022/2023 навчальному році Згідно до Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Указу Президента України від 25.05.2020 №195/2020 «Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі», наказів Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018 №1047 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування та випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами», від 28.12.2019 №1646 (зареєстровано в МЮ України 03.02.2020 за №111/34394) «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», враховуючи рекомендації листів Міністерства освіти і науки України від 29.03.2022 №1/3737-22 «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні», від 02.08.2022 №1/8794-22 «Щодо діяльності психологічної служби у системі освіти у 2022/2023 навчальному році», від 10.08.2022 №1/9105-22 «Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 навчальному році», від 14.08.2020 №1/9-436 «Про створення безпечного середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькування)» та з метою створення безпечного освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти міста, запобігання вчинення дітьми кримінальних проступків, злочинів, правопорушень, булінгу в освітньому просторі, формування позитивних соціальних установок, попередження вживання алкогольних, наркотичних речовин, тютюнових виробів учнівською молоддю, НАКАЗУЮ: 1. Розробити та затвердити План заходів з організації роботи з превентивного виховання в закладі освіти (Додаток 1) та План заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) на 2022-2023 н.р. 2. Призначити відповідальним за організацію превентивної роботи в закладі, попередження випадків насильства в освітньому середовищі та попередженню
 • 2. I випадків булінгу заступника директора з навчально-виховної роботи Луценко Л.І. 3. Заступнику директора з НВР Луценко Л.І.: ЗЛ.Забезпечити виконання чинних законодавчих та нормативно-правових документів у частині проведення якісної роботи серед учнів, спрямованої на створення безпечного освітнього середовища в закладі, запобігання вчинення дітьми злочинів, правопорушень, булінгу в освітньому просторі, формування позитивних соціальних установок, попередження вживання алкогольних, наркотичних речовин, тютюнових виробів дітьми та підлітками-учнями школи. Постійно 3.2.В нести в річний план з виховної роботи заходи щодо попередження випадків насильства в освітньому середовищі. До 01.09.2022 р. 3.3.З дійснювати контроль за виконанням плану заходів з організації роботи з превентивного виховання в закладі та плану заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) на 2022/2023 н.р. Протягом року 3.4.С воєчасно та оперативно повідомляти директора закладу про виявлені та підтверджені факти булінгу. За потребою 4. Класним керівникам 1-9 класів: 4.1. Ознайомити учасників освітнього процесу з Правилами поведінки здобувачів освіти в КГ №72 під час освітнього процесу та відповідальністю за їх порушення. 01.09.2022 р. 4.2. Тримати на постійному контролі відвідування занять здобувачами освіти закладу; особливу уваги звертати на відвідування школи учнями ВШО, СЖО, «групи ризику». Постійно 4.3. Спланувати роботу з класними колективами у відповідності до Плану заходів щодо попередження правопорушень та профілактики злочинності, запобігання та протидії проявів булінгу, інших негативних проявів серед здобувачів освіти закладу. До 12.09.2022 р. 4.4. Залучати учнів до реалізації соціальних проектів з питань превенції проявів негативних явищ в освітньому середовищі; до участі у гуртках та секціях, масових заходах різних рівнів (у тому числі дистанційно), роботі в органах учнівського самоврядування. Постійно 5. Практичному психологу Гаренко К.В.: 5.1. Проводити серед учасників освітнього процесу діагностичну, профілактичну та корекційну роботу, надавати комплексну психологічну допомогу неповнолітнім, які перебувають у складних життєвих обставинах, мають схильність до асоціальних проявів. Протягом року
 • 3. 5.2. Організувати постійно діючі семінарські заняття для вчителів закладу з метою надання методичної допомоги щодо психологічного супроводу освітнього процесу Протягом року 5.3. Організувати проведення просвітницьких заходів, тижнів («За здоровий спосіб життя!», «Протидія торгівлі людьми», «16 днів проти гендерного насильства», «Ти маєш знати!», «Я маю право!», тижні психології). Протягом року 5.4. Проводити тренінги для старшокласників за превентивною програмою «Базові навички медіації». Протягом року 5.5. Розробити план заходів, спрямованих на підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків, формування у них свідомого відповідального ставлення до виконання обов’язків, пов’язаних з утриманням, вихованням та освітою дітей. До 11.09.2021 р. 5.6. Впроваджувати в діяльність «Школи порозуміння» в закладі. Протягом року 5.7. У зв’язку з веденням воєнного часу в країні продовжити роботу «Дня психолога» для здобувачів освіти. Щочетверга, протягом року 6. Соціальному педагогу Кривич С.В.: 6.1. Скласти банк даних на дітей в родинах яких може існувати ризик потрапляння у СЖО, ВШО, схильних до правопорушень, вживання алкоголю та тютюнопаління. До 16.09.2022 (оновлювати за потребою) 6.2. Вести облік здобувачів освіти з числа внутрішньопереміщених осіб, своєчасно надавати звіти до відділу освіти та Служби у справах дітей Саксаганської районної у місті ради. Постійно 6.3. Надавати комплексну соціальну допомогу неповнолітнім, які перебувають у складних життєвих обставинах. Постійно 6.4. Продовжити співпрацю зі службами - ССД, КМЦСССДМ, сектором ювенальної превенції з метою профілактично-роз’яснювальної роботи серед часників освітнього процесу. Протягом року 6.5. Проводити консультаційну роботу з класними керівниками з питань профілактики насильства, злочинності, наркоманії, тютюнопаління, бродяжництва та інших асоціальних проявів. Постійно 6.6. Організувати роботу постійно-діючого консультаційного пункту для учасників освітнього процесу з питань соціального захисту. Протягом року 7. Педагогу-організатору Щербак С.В.: 7.1. Створити медіа-центр «Булингу - ні!» з висвітлення профілактичної інформації проти насилля в освітньому середовищі. Вересень 2022 р.
 • 4. 7.2. Проводити тематичні акції, флешмоби, спортивні змагання, конкурси малюнків, плакатів, бліц-опитування, перегляд мультфільмів, відеороликів тощо, направлених на популяризацію ведення здорового способу життя. Протягом року 7.3. Висвітлювати на сайті школи та вести моніторинг ЗМІ з питань висвітлення проведених заходів та реалізації соціальних проектів із запобігання проявів насильства в освітньому середовищі. Постійно 7.4. Сприяти залученню лідерів ДО «Місто Калинове» до роботи «Школи порозуміння». Упроваджувати в закладі соціально-емоційне, етичне навчання (СЕЕН) здобувачів освіти. Протягом року 7.5. Сприяти інформаційному забезпеченню профілактичної та правової роботи через функціонування шкільних наглядних стендів, закличних заходів. Постійно 8. Інженеру-електроніку Сафронову О.В.: 8.1. Оновити на офіційному сайті школи інформацію розділу «СТОП Булінг» Постійно 8.2. Розмісти на сайті закладу даний наказ. До 09.09.2022 р. 8.3. Розміщувати на сайті матеріали щодо відповідальності учасників освітнього процесу за булінг, вчинення учнями правопорушень та злочинів, практичні поради щодо організації здорового способу життя. Протягом року 9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Луценко Л.І.. Гаренко К.В.^У Кривич С.В. Щербак С.В. Сафронов ОДТ Класні керівники 1-9 класів: