Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Levensverhaal(20)

Anúncio

Levensverhaal

 1. Levensverhaal Als individu gerespecteerd worden en de pioniers van de biografische methode
 2. Biografische methode • Psychologisch vraagstuk • Aanvaarding van jezelf en de ander • Gezichtspunten omtrent de levensloop • Mensen zoeken hun eigen weg • Zevenjaren cyclus • Nieuwere visies op de levensfasen • Tijdperken van het leven
 3. Tijdperken van het leven • Veranderingen in de levensfasen grijpen diep in het wezen van de mens in en vaak is het onszelf karakteriseren dus ethische visie moeten worden waargenomen! Guardini liet zien hoe we grondvormen vertonen van het menselijk bestaan en karakteristieke wijzezn hoe wij op ons weg van geboorte tot dood gestalte geven via eigen zin en we de balans opmaken vanaf 55 jaar.
 4. Aanloopfase
 5. Aanloopfase 0-15 en zoeken en proberen 15-25 jaar
 6. 25e jaar tot 44e jaar het definitieve spoor
 7. Hoogtepunt 45e jaar tot 55e jaar
 8. Deze fasen vormen samen het leven in zijn geheel
 9. Iedere fase is een gestalte op zich • Erickson helpt inzicht te krijgen hoe je voorkomt dat problemen zich opstapelen en je leert vanuit Guardini dat we op de wereld zijn om een kind te zijn en als kind mens te zijn – vertrouwen eerst, het geheel samen is al die fasen en dat samen is het leven zelf en is er ergens schade toegebracht, dan lijden zowel het geheel als iedere afzonderlijke fase daaronder. Systeemdenkers zeggen uitdagingen en praten niet over problemen.
 10. Wees het systeem wat je wenst te zien in deze wereld en speel en gooi de bal
 11. Wetmatigheden met de kompas en de ladder biografisch gesprek
 12. Inzicht in het menselijk handelen • Als biografisch werker luister ik naar mensen • De wetmatigheden van het menselijk doen en laten opsporen • De zin van het doen en laten samen opsporen • Hermeneutische vragen stellen • Wat is de inhoud van je verhaal? • Wat heeft jouw verhaal te zeggen?
 13. Wat is de inhoud van het verhaal? • Wat is het authentieke en karakteristieke ervan? • Wat heeft het verhaal te zeggen? Wat is het authentieke en karakteristieke ervan en welke kennis en emotie brengt het over? • Welke gevoelens heb ik ten opzicht van mijn verhaal van mijn leven? Welke relatie heb ik tot mijn verhaal en is het aanvaardbaar?
 14. Wat valt er te doen met dit verhaal en wat zijn praktische gevolgen?
 15. Syntony World Cafe
 16. Wat is de kern van dit verhaal?
 17. Meer inzicht in eigen verhaal “be in spirit ‘life itself’ • We verbinden leven met het leven zelf • Kwantum fysica en het geheel leren zien • We zien dit nu gebeuren in de wereld • De syntony tools • Meer inzicht in je eigen verhaal invoelend zijn en empathisch zijn
 18. Counseling • Empathy • Invoelend vermogen • Respect • Echtheid • Openheid • Concreetheid • De mate van betrokkenheid – zes condities en actieve betrokkenheid
 19. Empathie • Invoelend vermogen en empathie is het vermogen om genuanceerd op oppervlakkige als diepere gevoelens te kunnen reageren en de gesprekspartner is zich ervan bewust wie de ander is die voor hem zit • Interview technieken en open vragen helpen om vrij te vertellen en echt in je verhaal te zitten
 20. Respect • Begaan met hem of haar tegenover mij • Rekening houden met mogelijkheden als een vrij individu • De open houding maakt het gesprek tot een dialoog en dan kan er ook een andere doelstelling zijn
 21. Echtheid • De begeleider is volkomen zichzelf en dat in interactie en spontaan zijn • Open staan voor positieve en negatieve ervaringen die in het gesprek worden gebracht
 22. Openheid • Open zijn • Jezelf kunnen openen • Vaardigheid om gevoelens en ideeen met anderen te delen • In staat zijn op construtieve wijze om te gaan met negatieve ervaringen en gevoelens
 23. Concreetheid • Het dialoog begeleiden zodat de ander zijn of haar ervaringen kan uiten en erop kan reflecteren • De vragen die hierin helpen zijn de syntony methode en syntony tools en de syntony conversaties
 24. Directheid • Verbale en niet verbale expressie • Onderkennen van intelligentie dus openzijn • Op een juiste wijze begrijpen • Een directheid mag in de relatie aanwezig zijn om volledig te kunnen uiten en vorm geven dus systeemdenkers weten en denken en dat weten is intuitie, dat is pijler 1 en pijler 2 is hoe voel je je en pijler 3 is hoe gedraag je je?
 25. 6 condities actieve betrokkenheid • Het biografisch gesprek in kwaliteit laten toenmen en daardoor ook het persoonlijk biografisch onderzoek en het dialoog heeft een nieuwe dimensie gekregen – sociologische onderzoeken hebben deze methodiek van het diepte interview in een nieuw jasje gestoken en diepte interview geeft Syntony en flow om in grace en passie en integriteit in persoonlijk meesterschap te leven
 26. Senn Verwei Systems Designer
 27. Hoofd hart handen
 28. Aanwezig zijn
 29. Wetmatigheden in het levensverhaal
 30. Wetmatigheden een eenheid • De kern • Systematiek • Het geheel van processen • Het geheel van relaties • Systematiek is het geheel van processen • Relaties dat een geordende gang van zaken garandeert
 31. Fundering • Het totaal van de middelen • Het totaal van de instrumenten • Je bepaalt je manier van bezig zijn • Operationalisering van essenties • Opnieuw verbinden met essenties • Vormgevende potentie • Systems design
 32. Met ruis en met mist omgaan • Transparantie tussen verschillende lagen • Op elkaar afstemmen • Scherpte • Uitstraling hoe je overkomt bij de ander • Innerlijke bestaansredenen • Waarden en codes, welk gedrag? • Codes geven een transformatieproces
 33. Levensritme is ordening in de Tijd
 34. Free to love and free to heal • Navigating the path • In relaties en in jezelf • Forgiveness • Rich in love • Creativity • Natural to engage in inner dialogue • Social changes
 35. Narrative Method Syntony Conversations
 36. Greater awareness
 37. Wetmatigheden • Levensprincipes en niks vasthouden want dat kost energie en aandacht • Gewoon liefdevol leven en niks opgesloten • Verleden en toekomst • Kansen uitvergroten • De natuur van het leven is om vergeving in te zetten want dat laat je hart expanderen er is niks wat je niet kunt vergeven elk hart heeft die kracht
 38. Leerhouding 2e wet schiften van hoofd en bijzaken • Je leven op schonen en dus innerlijke loutering en excuses aanbieden en verwerking van pijnlijke ervaringen van vroeger en opschonen dus innerlijke loutering en dan is verwerking het wekken van bewustzijn van waar en hoe je speler bent geweest in het veld en hoofd en bijzaken schiften.
 39. Ruimte en tijd dingen te laten rijpen • Draagkracht voor opties door condities te genereren en dat is materieel en immaterieel dus ook plannen die op tafel liggen nu afstemmen en zien of we nog ter verwerkelijking onderweg zijn en dat is realistisch inschatten welke mentaliteit hier bij hoort – voor ons is dit proces nu tot juni 2020!
 40. Bestemming op de horizon en mijn wortels niet vergeten
 41. As aPilates girl.. started 1999
 42. Global Facilitator started 1999 Systems Designer and SYSTEMSSCIENCE
 43. NIEUWE DANKBAARHEID • NUCHTERHEID • DANKBAARHEID GENEREREN • Als mens en groep institutie en als gemeenschap maar ook als deel en betekenisvol kracht uitputten • Het besef dat niet alles tegelijk kan niet hoeft te gebeuren • Onbevangenheid en open kansen
 44. Iets van het leven verwachten • Nulpunt • Crisis is chaos • Stootkracht • Innovatie • Doorbraak • Het risico nemen van crisis en dus van chaos
 45. @RepeatStyleBlogger SarahSyntony
 46. Het heeft geen zin een nulpunt weg te organiseren of te ontkennen
 47. Creativiteit en blij zijn • Onbevangen zijn en open kansen en iets van het leven maken en van het werk en met collega,s en partners en vrienden en vriendinnen en klanten en burgers maar ook met jezelf in besef blijven dat er open kansen zijn -
 48. Leadership legend • Wet van context • Nooit beneden je maat leven • Dit is jouw verantwoordelijkheid om de wereld dienstbaar te zijn en een genius te zijn • Creativiteit van magic • Geef meer dan je krijgt • Groeien en help anderen mensen groeien
 49. Magic produceren • Mastering • Mastery • Personal mastery academy • Als betrokkene moet je in staat zijn om bij de sturing een harmoniserend tegenwicht in stelling te brengen en zo niet dan een bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering van de hoofdstroom in je ontwikkelingen dus het absurde doen en gewoon elke dag
 50. David Bohm • We nemen het geheel in en we zijn het geheel • Een connectie met heelheid is een gewaarzijn van leven en mind en dat het overal is, dus we zijn als samenleving kwijt hoe we als een systeem gewoon allemaal verbonden zijn en het is ons denken wat ons gewoon zegt hoe het is maar het is ook gewaarzijn en bewustzijn zelf, we denken door alles op te breken en dat hoeft niet, we kunnen al die activiteiten zelf leren activeren
 51. De aarde is 1 huishouden • Als je de aarde leert zien als de aarde en weet dat wij dat ook zijn en een omgeving is waarin wij zelf ook deel zijn dan is het meer wholeness en passie wat je kunt inzetten en dat doen we samen – de waves van syntony
 52. omvormingsprocessen • Zinvolle bijdrage leveren en de vaste regel is verbinding houden met de ontwikkelingsdynamiek • Betrokkenen moeten in staat zijn om bij de sturing een harmoniserend tegenwicht in stelling brengen om een dialoog te hebben wat echtheid is om echt te leren luisteren naar anderen zonder weerstand -
 53. Nieuw gewaarzijn wholeness
 54. Het nieuwe Paradigma
 55. De wereld is een geheel 4.0
 56. Syntony Methode
 57. Syntony Method
 58. Reality, what is reality?
 59. #SocialChanges
 60. Onze huidige samenleving is nog oud en mechanistisch • We hebben het nieuwe paradigma nodig • Deze beweging is de implicate order • We zijn teveel naar binnen gekeerd en ook nog teveel in machteloosheid dus meer innerlijke rust nastreven • Onnodige weerstand voorkomen • Jonger worden op lichamelijk fysiek vlak en in mentale vitaliteit opbloeien
 61. Energie laten vrijkomen die jong maakt • Stirb und werde – • Onnodige weerstand voorkomen • Als gevolg van gebrek aan informatie • Als gevolg van miscommunicatie • Als gevolg van machtsvertoon • Niet alle weerstand kan door transformatie worden weggenomen • Er is geen ontwikkeling zonder weerstand
 62. Meer innerlijke rust • Om buiten en binnen tot werelden te maken die elkaar aanvullen • Een verbinding met buiten maken kan alleen als er richting is gegeven in ons handelen • Greep hebben op de loop van gebeurtenissen en een verbinding met buiten dus innerlijke rust nastreven en dat mag de binnenwereld aanvullen
 63. Consultant Change Agent
 64. Sarah van Gils – Verwei • Telefoon nr: +31 6193 96 523 • Email: sarahverwei@gmail.com
Anúncio