O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

08. Građa i funkcije čovjekova organizma.ppt

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 13 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

08. Građa i funkcije čovjekova organizma.ppt

 1. 1. Zašto je važno piti dovoljno vode primjerice ljeti ili tijekom bolesti, posebno kod vrućice ili proljeva? Pročitajte motivacijski tekst iz udžbenika na str.26. i odgovorite na pitanja. GRAĐA I FUNKCIJE ČOVJEKOVA ORGANIZMA
 2. 2. KEMIJSKI ELEMENTI U ORGANIZMU (atomi, ioni, molekule) ANORGANSKE TVARI (molekule i formulske jedinke) ORGANSKE MOLEKULE (biološki važni spojevi) ZADATAK: rad u paru Pročitajte tekst u udžbeniku o kemijskom sastavu čovjekova tijela na str. 26. – 27. i promotrite sliku „kruženje tvari u prirodi“. Prepišite tablicu u bilježnicu te je popunite. C, O, H, N, Fe, Ca, Mg, Na, K, S, P, Cl, I, Se ili za lakše zapamćivanje (Mg CHOPKINS CaFe NaSe) voda i mineralne tvari ugljikohidrati, bjelančevine, masti i ulja, nukleinske kiseline (DNA, RNA) Koji kemijski elementi u najvećoj mjeri ulaze u sastav stanica živih bića? Ima li u našem tijelu kemijskih elemenata koje ne možemo naći u prirodi? Bez kojih je anorganskih tvari iz okoliša nemoguć čovjekov život? Koje organske tvari izgrađuju organizam, štite ga od bolesti te se iz njih u procesu biološke oksidacije oslobađa energija potrebna za sve životne procese? 
 3. 3. Zašto čovjekov život ovisi o vodi? Pročitaj iz udžbenika na str. 27. – 28. odlomak „Stanična i izvanstanična tekućina”. Odgovori na pitanja. Voda je dobro otapalo. Što time voda osigurava u našem tijelu? Zašto je u bazi piramide pravilne prehrane voda? Koje skupine namirnica obiluju vodom, a koje ne?
 4. 4. Koji dio stanice omogućuje izmjenu tvari između stanične i izvanstanične tekućine? Ovisi li sastav stanične citoplazme o sastavu izvanstanične tekućine? Objasni. citoplazma STANIČNA TEKUĆINA Koje su uloge izvanstanične tekućine? Otkud stanica preuzima vodu koja je sastavni dio citoplazme? Kako nazivamo vodu s otopljenim tvarima koja u obliku krvne plazme i limfe cirkulira tijelom? IZVANSTANIČNA TEKUĆINA unutarnji okoliš stanica Što je stanicama izvanstanična tekućina? izmjena tvari stanična membrana U sastavu kojeg dijela stanica našeg tijela se nalazi veći dio vode s otopljenim tvarima?
 5. 5. Na koje načine vodu unosimo u tijelo? VODU UNOSIMO U TIJELO VODU IZ TIJELA GUBIMO Pićem oko 1 do 2 L dnevno Jelom oko 1 L dnevno Oko 0,3 L vode nastaje u tijelu biokemijskim reakcijama Izdisanjem oko 0,5 L dnevno Znojenjem oko 0,5 do 1 L dnevno Mokrenjem i izmetom oko 1 do 2 L dnevno Bolesna stanja: proljev, povraćanje, vrućica… Na koje načine vodu gubimo iz tijela? Kako neravnoteža u unosu i gubljenju vode u tijelu može utjecati na njegove funkcije?
 6. 6. Zadatak: promotri slike (A - C) koje pojednostavljeno prikazuju crvenu krvnu stanicu u izvanstaničnoj tekućini različitog udjela vode i u njoj otopljenih tvari. Odgovori na pitanja. Koja od slika (A-C) prikazuje stanicu u izvanstaničnoj tekućini sa suviškom otopljenih tvari? ______________ Slika C Koja od slika (A-C) prikazuje stanicu u izvanstaničnoj tekućini sa suviškom vode? ______________ Koja od slika (A-C) prikazuje stanicu u izvanstaničnoj tekućini optimalnog sastava? ______________ Slika B Slika A
 7. 7. Zašto je tijekom izmjene tvari između stanične i izvanstanične tekućine potrebno održati stalan sastav tjelesnih tekućina? STANIČNA TEKUĆINA IZVANSTANIČNA TEKUĆINA Koji organi i organski sustavi omogućuju održavanje stalnog sastava izvanstanične tekućine? Što omogućuje usklađen rad svih organa i stanica tijela? održavanje stalnih uvjeta unutar organizma ili HOMEOSTAZE
 8. 8. ZADATAK – individualan rad Riješi RB, str. 20., zadatak 4.
 9. 9. ZADATAK: individualan rad Pročitaj iz udžbenika na str. 28. – 29. odlomak „Od stanice do organizma”. Temeljem promatranja slike popuni tablicu odgovarajućim podatcima koji nedostaju.
 10. 10. BROJ OPIS NAZIV ORGANIZACIJSKE RAZINE GRAĐE ČOVJEČJEG TIJELA 1 molekule i formulske jedinke organskih i/ili anorganskih spojeva stanica međusobno povezane istovrsne stanice koje obavljaju istu ulogu 5 skupine organa koji zajednički obavljaju određenu zadaću organizam ili jedinka čestice kemijskih elemenata koje ulaze u sastav žive i nežive prirode u procesu kruženja tvari u prirode atomi 2 gradivne čestice organskih i anorganskih tvari nastale povezivanjem atoma i iona 3 4 6 7 najmanja gradivna jedinica živog bića tkivo organ skup različitih tkiva međusobno povezanih za obavljanje određene funkcije organski sustav nedjeljiva cjelina svih organskih sustava tijela koji rade zajednički i usklađeno
 11. 11. Zadatak - rad u grupi MIKROSKOPIRANJE TRAJNIH MIKROSKOPSKIH PREPARATA TKIVA ČOVJEKA RB, str. 18., zadatak 2. - pokus Navedi neke organe koji su građeni od tkiva koje si mikroskopirao/mikroskopirala. ___________________________
 12. 12. STANICA - osnovna gradivna jedinica čovječjeg tijela - oblik uloga - ograničen životni vijek - žive u izvanstaničnoj tekućini – krvna plazma i limfa – unutarnji okoliš stanica - citoplazma stanica stanična tekućina - za pravilan rad stanica i cijelog organizma važno je održavanje stalnog sastava tjelesnih tekućina TKIVO - skupine istovrsnih stanica s istom ulogom - razlikujemo: a. pokrovno (koža i sluznica) b. potporno (vezivno, hrskavično, koštano) c. mišićno d. živčano ORGAN - skupina različitih tkiva - svaki organ ima posebnu ulogu SUSTAV ORGANA - skupine organa koji zajednički obavljaju složene zadaće ORGANIZAM = ljudsko tijelo - nedjeljiva cjelina svih sustava organa u zajedničkom i usklađenom radu što omogućuje održavanje stalnih uvjeta unutar organizma homeostaze   Koja je osnovna gradivna jedinica čovjekova tijela?  Koja prilagodba svake stanice određuje njezinu zadaću?  Kako nazivamo vodu s otopljenim tvarima u sastavu citoplazme stanice?  Što je stanicama njihov unutarnji okoliš?  Što čini tkivo?  Navedi četiri vrste tkiva.  Definiraj organ i navedi nekoliko primjera.  Što je sustav organa?  U kojem slučaju skupine stanica udružene u tkiva, skupine tkiva u organe, a skupine organa u organske sustave nazivamo organizmom?
 13. 13. PONVIMO  Zadatak - rad u grupi Za navedene pojmove osmislite pitanja i oblikujte križaljku tako da u okomitom stupcu ili od odabranih slova dobijete još jedan pojam koji ima veze s gradivom o građi i funkciji čovjekova organizma koje ste danas učili. POJAM PITANJE STANICA IZVANSTANIČNA TEKUĆINA ORGAN SUSTAV ORGANA ČOVJEK STANIČNA MEMBRANA TKIVA ORGANIZAM ANORGANSKE TVARI

×