O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Media penkes ok

1.921 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Media penkes ok

 1. 1. MEDIA PENDIDIKAN KESEHATAN Arifah Rakhmawati
 2. 2. engapa harus enggunakan EDIA Agar materi pelajaran yang disampaikan mudah dimengerti oleh siswa atau peserta didik M
 3. 3. KOMUNIKASI Pengirim Penerima ? MEDIA
 4. 4. PENGERTIAN <ul><li>Alat bantu pendidikan adalah alat –alat </li></ul><ul><li>yang digunakan oleh pendidik dalam </li></ul><ul><li>menyampaikan bahan pendidikan atau </li></ul><ul><li>pengajaran </li></ul><ul><li>Perlengkapan yang digunakan untuk </li></ul><ul><li>memperjelas pesan dan memungkinkan </li></ul><ul><li>terjadinya interaksi antara siswa dengan </li></ul><ul><li>pesan </li></ul><ul><li> ALAT PERAGA </li></ul>
 5. 5. 11 10 <ul><li>Keterangan : </li></ul><ul><li>kata-kata </li></ul><ul><li>Tulisan </li></ul><ul><li>Rekaman, radio </li></ul><ul><li>Film </li></ul><ul><li>Televisi </li></ul><ul><li>Pameran </li></ul><ul><li>Field trip </li></ul><ul><li>Demonatrasi </li></ul><ul><li>Sandiwara </li></ul><ul><li>Benda tiruan </li></ul><ul><li>Benda asli </li></ul>9 6 7 8 4 5 3 2 1
 6. 6. FAEDAH ALAT BANTU PENDIDIKAN <ul><li>Menimbulkan minat sasaran pendidikan </li></ul><ul><li>Mencapai sasaran yang lebih banyak </li></ul><ul><li>Membantu mengatasi hambatan bahasa </li></ul><ul><li>Merangsang sasaran pendidikan untuk </li></ul><ul><li>melaksanakan pesan-pesan kesehatan </li></ul><ul><li>Membantu sasaran pendidikan untuk belajar lebih banyak dan cepat </li></ul><ul><li>Merangsang sasaran untuk meneruskan pesan-pesan yang diterima kepada orang lain </li></ul>
 7. 7. Continue.... <ul><li>Mempermudah pencapaian bahan </li></ul><ul><li>pendidikan </li></ul><ul><li>Mempermudah penerimaan informasi </li></ul><ul><li>oleh sasaran pendidikan </li></ul><ul><li>Mendorong keinginan orang untuk </li></ul><ul><li>mengetahui, kemudian lebih mendalami, </li></ul><ul><li>dan akhirnya memberikan pengertian </li></ul><ul><li>yang lebih baik </li></ul><ul><li>Membantu menegakkan pengertian yang </li></ul><ul><li>diperoleh </li></ul>
 8. 8. MACAM-MACAM ALAT PERAGA <ul><li>Alat bantu lihat </li></ul><ul><ul><ul><li>Alat yang di proyeksikan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alat yang tidak di proyeksikan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Dua Dimensi </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tiga Dimensi </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Alat bantu dengar </li></ul><ul><li>Alat bantu lihat & dengar ( AVA) ‏ </li></ul>
 9. 9. AUDIO VISUAL AIDS
 10. 10. MACAM ALAT PERAGA MENURUT PEMBUATANNYA & PENGGUNAANNYA <ul><li>Alat peraga yang “Complicated” </li></ul><ul><li>Alat peraga yang sederhana </li></ul><ul><ul><li>Contoh di rumah tangga: leaflet, model buku </li></ul></ul><ul><ul><li>bergambar, benda nyata seperti buah & </li></ul></ul><ul><ul><li>sayuran </li></ul></ul><ul><ul><li>Di kantor/sekolah: papan tulis, flipchart, </li></ul></ul><ul><ul><li>leaflet, buku cerita dsb. </li></ul></ul><ul><ul><li>Di Masyarakat: poster, spanduk, leaflet, </li></ul></ul><ul><ul><li>boneka, wayang dsb. </li></ul></ul>
 11. 11. BOOKLET
 12. 12. FLIPCHART
 13. 13. LEAFLET
 14. 15. Poster
 15. 16. CIRI-CIRI ALAT PERAGA KESEHATAN YANG SEDERHANA <ul><li>Mudah dibuat </li></ul><ul><li>Bahan-bahannya dapat diperoleh dari bahan-bahan lokal </li></ul><ul><li>Mencerminkan kebiasaan, kehidupan dan kepercayaan setempat </li></ul><ul><li>Ditulis ( digambar) dengan sederhana </li></ul><ul><li>Bahasa setempat dan mudah dimengerti oleh masyarakat </li></ul><ul><li>Memenuhi kebutuhan-kebutuhan petugas kesehatan dan masyarakat </li></ul>
 16. 17. PEMILIHAN MEDIA etepatan media dengan tujuan esesuaian media dengan sasaran emudahan pengadaannya K 3 K
 17. 18. SASARAN YANG DICAPAI ALAT PERAGA <ul><li>Individu atau kelompok </li></ul><ul><li>Katagori-katagori sasaran </li></ul><ul><li>Bahasa yang mereka gunakan </li></ul><ul><li>Adat istiadat serta kebiasaan </li></ul><ul><li>Minat & perhatian </li></ul><ul><li>Pengetahuan dan pengalaman mereka </li></ul><ul><li>tentang pesan yang akan di terima </li></ul>
 18. 19. MERENCANAKAN & MENGGUNAKAN ALAT PERAGA <ul><li>1 . Tujuan yang hendak dicapai </li></ul><ul><ul><li>Tujuan Pendidikan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mengubah pengetahuan/pengertian,pendapat & konsep </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mengubah sikap & persepsi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menanamkan tingkah laku/kebiasaan yang baru </li></ul></ul></ul>
 19. 20. <ul><ul><li>Tujuan penggunaan alat peraga </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sebagai alat bantu dalam latihan /penataran /pendidikan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Untuk menimbulkan perhatian thd sesuatu masalah </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mengigatkan sesuatu pesan/informasi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menjelaskan fakta-fakta, prosedur, tindakan </li></ul></ul></ul>
 20. 21. PERSIAPAN PENGGUNAAN ALAT PERAGA <ul><li>Merencanakan test pendahuluan media yang akan diproduksi </li></ul><ul><li>Menentukan pokok-pokok pesan </li></ul><ul><li>Menentukan gambar/simbol yg sesuai </li></ul><ul><li>Memperlihatkan alat peraga pada sasaran </li></ul><ul><li>(uji coba)‏ </li></ul><ul><li>Menanyakan pada sasaran (uji coba): </li></ul><ul><li>kesukaran memahami, hal yg tidak </li></ul><ul><li>dimengerti, mencatat komentarnya, </li></ul><ul><li>melakukan perbaikan. </li></ul><ul><li>Mendiskusikan alat yang dibuat dengan </li></ul><ul><li>orang lain (teman/ahlinya)‏ </li></ul>
 21. 22. CARA MENGGUNAKAN ALAT PERAGA (MEDIA) AVA <ul><li>Senyum </li></ul><ul><li>Tunjukkan perhatian yang dibicarakan penting </li></ul><ul><li>Pandangan mata keseluruhan </li></ul><ul><li>Nada suara berganti-ganti </li></ul><ul><li>Ikut sertakan peserta </li></ul><ul><li>Bila perlu selingi humor </li></ul>
 22. 23. PETUNJUK PRAKTIS KETRAMPILAN MENGAJAR <ul><li>Perumusan Jelas & sederhana </li></ul><ul><li>* bahasa sehari-hari </li></ul><ul><li>* kalimat pendek & jelas </li></ul><ul><li>Nada suara </li></ul><ul><li>* tidak terlalu tinggi </li></ul><ul><li>* tidak monoton </li></ul><ul><li>* arah pembicaraan  seluruh </li></ul><ul><li>kelompok </li></ul><ul><li>Gerak & sikap </li></ul><ul><li>* tidak monoton/statis </li></ul><ul><li>* hindari sering duduk/jarang </li></ul><ul><li>berdiri  berjalan diantara peserta </li></ul><ul><li>Memberi tanggapan positif </li></ul>
 23. 24. MEDIA PENYULUHAN <ul><li>1. POSTER </li></ul><ul><li>Poster adalah pesan singkat dalam gambar yang bertujuan untuk mempengaruhi orang agar tertarik pada suatu informasi tertentu dan mau melaksanakannya </li></ul><ul><li>Poster sebaiknya diganti bila isinya sudah tidak sesuai lagi dan juga bila sudah rusak. </li></ul>
 24. 25. <ul><li>Poster bisa dikembangkan sendiri atau dicoba diperoleh dari dinas kesehatan setempat,atau dari sumber lain. </li></ul><ul><li>Poster harus memenuhi kriteria : </li></ul><ul><li>Visible </li></ul><ul><li>Interesting </li></ul><ul><li>Structure </li></ul><ul><li>Useful </li></ul><ul><li>Accurate </li></ul><ul><li>Legitimate </li></ul><ul><li>Simple </li></ul>
 25. 26. <ul><li>2. LEAFLET </li></ul><ul><li>Leaflet atau pamphlet adalah selebaran kertas yang dapat dilipat sedemikian rupa dan berisi tulisan tentang suatu masalah khususnya ditujukan untuk sasaran tertentu. </li></ul><ul><li>Tulisan biasanya 200-300 kata.Isinya harus dapat ditangkap dengan sekali baca. Ukurannya biasanya 20x30 cm </li></ul>
 26. 27. <ul><li>3.Video, Film atau slides, Flash disk </li></ul><ul><li>Perlu dipersiapkan agar suaranya jelas terdengar oleh sasaran penyuluhan </li></ul><ul><li>Memerlukan tenaga khusus yang sudah terlatih </li></ul><ul><li>Sebaiknya sasaran diberikan kesempatan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari yang diperoleh. </li></ul>
 27. 28. <ul><li>4. Kaset Suara </li></ul><ul><li>Pesan suara yang dituangkan/direkam dalam kaset kadang perlu diselingi lagu yang digemari masyarakat. </li></ul><ul><li>Bisa digunakan meskipun petugas terbatas </li></ul><ul><li>Kaset penyuluhan bisa dikembangkan sendiri atau dicoba diperoleh dari dinas kes setempat atau sumber lain yang memungkinkan. </li></ul>
 28. 29. <ul><li>5. Flipchart </li></ul><ul><li>Flipchart adalah alat peraga yang </li></ul><ul><li>menyerupai album gambar yang terdiri </li></ul><ul><li>dari lembaran-lembaran yang berukuran </li></ul><ul><li>sekitar 50x 75cm , atau 38x50cm </li></ul><ul><li>disusun dalam urutan tertentu diktat </li></ul><ul><li>dan dibundel pada bagian atasnya. </li></ul>
 29. 30. <ul><li>Flipchart dapat juga dibuat dalam </li></ul><ul><li>ukuran kecil seperti buku yang disebut </li></ul><ul><li>flipbook atau flipchart meja, berukuran </li></ul><ul><li>kira-kira 21x28 cm. </li></ul><ul><li>Cara menggunakannya dengan cara membalik lembaran-lembaran bergambar itu satu persatu dan pastikan semua sasaran dapat melihat dengan jelas di </li></ul><ul><li>flipchart tersebut. </li></ul>
 30. 31. <ul><li>6. Pameran </li></ul><ul><li>Pameran adalah suatu kegiatan untuk </li></ul><ul><li>menginformasikan macam-macam obyek. </li></ul><ul><li>Informasi yang dimaksud bukanlah sekedar </li></ul><ul><li>informasi belaka,tetapi mengandung makna </li></ul><ul><li>yang lebih dalam, dengan maksud dan tujuan </li></ul><ul><li>yang beragam </li></ul><ul><li>Tujuannya bisa untuk memperkenalkan,mengajak, </li></ul><ul><li>menjual,menyebarkan kepercayaan,dan tidak </li></ul><ul><li>sedikit pameran yang mendidik dan </li></ul><ul><li>menghibur.Obyek pameran bisa berupa </li></ul><ul><li>produk,karya,gagasan </li></ul>
 31. 32. <ul><li>7. Booklet </li></ul><ul><li>Suatu media untuk menyampaikan pasien-pasien kesehatan dan bentuk buku, baik tulisan maupun gambar. </li></ul>
 32. 33. T EKNIK P ENBUATAN O HT / LCD
 33. 34. <ul><li>Kesederhanaan </li></ul><ul><li>Keutuhan </li></ul><ul><li>Ketegasan </li></ul><ul><li>Keseimbangan </li></ul>PRINSIP DESAIN 4K
 34. 35. KESEDERHANAN <ul><li>Rumus 6 x 6 untuk tulisan </li></ul><ul><li>Hurup yang mudah dibaca </li></ul><ul><li>Visual untuk pesan kompleks </li></ul><ul><li>Gunakan </li></ul><ul><li>1 transparansi/slide untuk 1 konsep </li></ul>Huruf <ul><li>R </li></ul><ul><li>R </li></ul><ul><li>R </li></ul>
 35. 36. KEUTUHAN <ul><li>Keharmonisan bagian- </li></ul><ul><li>bagian dalam kesatuan </li></ul><ul><li>pesan </li></ul><ul><li>Keutuhan lebih berarti </li></ul><ul><li>dari bagian-bagian </li></ul>
 36. 37. KESEIMBANGAN Keserasian tata letak desain pesan pada bidang slide atau transparansi
 37. 38. ? Keserasian tata letak desain pesan pada bidang slide atau transparansi
 38. 39. KETEGASAN <ul><li>WARNA </li></ul><ul><li>GARIS BAWAH </li></ul><ul><li>PERBESARAN </li></ul><ul><li>ARSIR </li></ul>
 39. 46. <ul><li>Thank you…… </li></ul>

×