Жүрегіне жыр ұялаған

S
Орталықтандырылған кітапханалар жүйесі ММ-сі
№7 кітапхана -филиалы
Жүрегіне жыр ұялаған...
(Ақын Ғалым Жайлыбай шығармашылығы туралы ұсыныстық -
библиографиялық кӛрсеткіш)
Жүрегіне жыр ұялаған
Бұл библиографиялық кӛрсеткіш ақын Ғалым
Жайлыбайдың 55 жасқа толуына орай арналған.
Кӛрсеткіште ақынның ӛмірі, шығармашылығы,
ӛлеңдері жазылған.
Тӛмендегідей бӛлімдерден тұрады:
1. Ӛмірі мен шығармашылығы
2. Ӛлеңнің отын жағып жылынған
3. Сарыарқаның сырнайлы желі айтады
4. Жүйткісін жүйрік жырым Құлагердей...
5. Ғалым Жайлыбай туралы жылы лебіздер
6. Баспасӛз беттерінде
7. Ақын Ғалым Жайлыбай шығармаларына шолу
8 . Пайдаланған әдебиеттер
Кӛрсеткіш жалпы оқырмандарға,студенттерге,
оқушыларға , жыр сүйер қауымға арналған.
Кіріспе сӛз
Қасиетті Сарыарқа жері қашанда таланттыға кенде болмаған.
Солардың бірі- Ғалым Жайлыбай десек артық болмас.
Ӛмірі мен шығармашылығы
Ғалым Жайлыбай 1958 жылы 9ақпан айында Қарағанды облысы, Жаңаарқа
ауданы, Жеңіс ауылында туған. Ұзақ жыл ауылда шопан, жылқышы болып жұмыс
істеген. Аудандық, облыстық басылымдарда қызметте болған. 1993 жылы Қазақтың
менеджмент, экономика және болжау институтын әлеуметтанушы мамандығы
бойынша бітірген. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінде, түрлі
басылымдарда қызмет атқарған.
“Жанымның жапырақтары” (1988), “Жүрегімнің жұлдызы” (1966), “Құс қанаты”
(2001) атты жыр кітаптарының авторы. Ӛлеңдері қырғыз, орыс, түрік, украин тілдеріне
аударылған. Халық ақыны Жолдыкей Нұрмағанбетұлының артына қалған мол
мұрасын жинап, алғы сӛз жазып, жинақ етіп бастырған. (“Сұлу терек” 1996). Қытай
Халық Республикасының Күйтің қаласынан шыққан “Сүмбіле” атты жыр жинағына
ӛлеңдері енген.
Халықаралық “Алаш” әдеби сыйлығының лауреаты (1999). Қазақ ақындары жыр
мүшәйрасының бірнеше мәрте жеңімпазы. Түркияның Сапанша қаласында ӛткен (
2001) халықаралық жыр мерекесінде “Ақшам жұлдызы” арнайы сыйлығын иеленген.
Ақын Ғалым Жайлыбай тереңінде асау
толқындар тулаған “Жетісудан арна іздеп,
жолға шыққан Сарыарқаның ойлы ӛзені”
секілді кӛрінеді.
Кеңістіктен ӛлең іздеп, ӛлеңіне ӛріс
іздеп, қымтырылап күн кешті, бес күндік бейнетке бола
қайдағы-жайдағыны ойлап, жігерін жасытпады, Қайта
қиындық кӛрген сайын ширыға түсті. Тоңса. Қасым ақын
айтпақшы: “Ӛлеңнің отын жағып жылынды”. “Жетісуға
желігіп жетпеген ем – жеті ӛзені жанымның, жылай
кӛрме!”- деп бұрқанды, Іле:”Сәкен туған ӛлкеден келіп
едім, Ақбоз аттың дүбірін тыңдатқалы” деп
күркіресе, келесі мезетте “ақындардың ат қосып
санатына, аққулардың жыр жаздым қанатына” деп
шалқыды.
Дүниеде ақын болмаса, бүгінгінің бүтін сӛзін кім айтады.
Олай болса, Ғалым да бүгінгінің бүтін сӛзін айтуға туған
тұғырлы ақын. Оның ӛлеңдерін оқыған қай кісінің де оған
толық кӛзі жетеді.
•
Ел ішін жағымпаздық жайлап, адамдар ұсақталып үлгерген
қазіргі сұрқай заманда жұрт азбай қайтеді. Ел қорғайтын ер жігіт
құлға айналып, ертеңнен қара кешке дейін арба сүйретіп
салпылдатып базарда жүрсе, еңсең қалай кӛтерілсін, Ақсұңқар
құстар жерде қалып, аспан қарға-құзғындарға толса, алтын жағаң
тігісінен сӛгіліп,бүтінің жыртылмай тұрмай ма, тәйірі.
Кейде маған жер бетінде асыл кендер кӛп болғанмен, сайып
келгенде, елімізде асыл азаматтар жоқ секілді кӛрінеді. Бірақ оның
есесіне халықтың қамын жемей, нанын жеген, обал-сауапты мүлде
ұмытқан қаныпезерлер кӛбейген секілді. Неге бұлай? Ғалым ақынның
мына екі жол ӛлеңіне назар аударсаңыз – оның мәнісін бірден ұғасыз.
“Ақындары алақан жайған елдің, қатындары қол бастар ұл
тумайды!” Ақынын сыйлмаған елдің тозып, ақынын сыйлаған елдің
озық кӛрінетіні, міне, содан.
Сарыарқаның сырнайлы желі айтады
Жүйткісін жүйрік жырым Құлагердей...
Ғалым Жайлыбай дың соңғы жылдардағы қазақ поэзиясының
сүбелі табысы саналатын “Жаяу Мұса” дастаны оқыған бойда
ӛзіне бірден баурап ала жӛнеледі. Нағыз ақынның тулаған
жүрегі шүпірлеген жазуларға толып тұрады. Сол жазулар
Ғалымның жүрегінен дастан болып қағаз бетіне ақтарылып
құйылып кеткендей сезіледі. Сенбейсіз бе? Ендеше оқып кӛріңіз.
Жүйткісін жүйрік жырым Құлагердей,
Кӛнерген кӛңілім бар құба белдей.
Кешеден бүгінгіге жеткен ӛлең
Қаз мойын қасиетті құрама ердей.
Шабыттың шалқып жанар шырағы ӛлмей,
Білгенге біздің ғұмыр бір әлемдей.
Несіне жыр қыласың деп ойлама.
Тұңшыққан тұрғыласым тұма кӛрмей
Сызылтып сыр айтайын мұрагердей
Сӛзімнің арасынан сына бермей
Құла дүз құзғын қонар құзға айналса,
Құлагердей қайтеді енді құлап ӛлмей.
Осында басы артық тіркес, басы артық сӛз бар ма. Даланың бұлшық
етіндей бұлтылдап ойнаған ойлы сӛздер ӛзенболып ӛріліп, қағаз бетіне
тӛгіліп кеткендей, оның үстіне әр сӛз ӛз орынын тауып қаланып, сезім мен
ой астасып,ақынның “Құба белдей кӛнерген кӛңіліне Құлагердей жүйткіген
жүйрік жыры” сәуле түсіріп тұрғаны және ӛтірік емес. Сонан ба осы ӛлең
жолдарында шалқар шабыттың сӛнбейтін шырағы жанып, кӛңілінді нұрға
бӛлеп, кӛкірегіңді күмбірлеген күйге толтырып жібереді. Ал, “Құла дүз
құзғын қонар құзға айналса, Құлагер қайтеді енді құлап ӛлмей” деген соңғы
екі жол ӛлең кӛне тарих қойнауынан сыр тартып, Құлагердің қалай мерт
болғанын еске түсіреді.
Ғалым Жайлыбай туралы жылы
лебіздер
“Ғалым ӛлеңге кеуде соқпай келген
ақын, атақ –абыройға бӛленсе
де, сол қалпын сақтай алға асып
барады. Бұл талантқа тән
қасиет”.
Т. Әлжантегі
Ғалым Жайлыбай осы күнгі қаптаған кӛп ақындардың
бірі деп қарауға болмайды. Жүрегі
ӛртеніп, шабыттанып, ӛлең жазғанда қураған
ағаштың солып қалған тамырына қан
жүгіртіп, кеудесіне жан бітіріп, тірілте білетін
жаратылыс бітімі бӛлек ақын”.
Р.Ниязбек
Мен Ғалым жырларының табиғатын кӛкірегінде қордаланып қалған шер
мен шеменді қопарып тастайтын адуын күшке емес, сол шер мен шеменді
сипалап отырып сылып алатын сиқырлы күшке ие шертпе күйге теңер едім.
Шынында да, Ғалым Жайлыбай шығармалары –бүгінгі қазақ ӛлеңіндегі
шертпе күй! Егіліп отырып ет-жүрегіңді елжіретіп, шым-шымдап сыр тӛгіп отырып
сүйегіңді үгетін оның жырларындағы баппен қағылып, байыппен шертілетін әуенге
құлақ қойсаңыз, олай демеске лажың қалмайды.
Т. Медетбек
Жүрегіне жыр ұялаған
Келесі ән “Жезқазған”
Әні: М. Құсайыновтікі
Есенғали Арқадағы дарынды ұл,
Алпысбайдың домбырасын сағындым.
Абылайдың әуелеген әндерін,
Кім айтады жыры емес деп Ғалымның, – деп ақын Ғалым
Жайлыбайдың ӛлеңдеріне ән де жазыла бастады. Солардың бірі:
«Есіл ағады». Әнін шығарған Е. Ертаев,
Есіл ағады
Есіл, Есіл ағады, Есіл ағады, Есіл ағады,
Ақбұйра толқын жарды ұрып.
Есіл аққанда, есіп ағады,
Жағада жартас жаңғырып.
Есіл ағады, Есіл ағады,
Мағжанның жүйрік жырындай.
Мені де бір қыз есіне алады,
Тарқатып ӛрген бұрымды…
Қайырмасы:
Сырбазың сыңғыр, сыңғыр етеді,
Сұлулар таққан сырғадай.
Түрілген сонау түннің етегі,
Ұйқыңды қайтсын ұрламай?
Есіл ағады, Есіл ағады,
Есіл ағады ерке ӛзен.
Кӛңілге мәңгі кӛшіп алады,
Аққудай арлы сол кезең.
Есімін толқын есіне алады,
Аймалап ай-күн жарық қып.
Есіл ағады, Есіл ағады,
Есіл ағады жарықтық…
Ақын Ғалым Жайлыбай
шығармаларына шолу
Жайлыбай Ғ.
Жүрегімнің жұлдызы. Жыр кітабы.- Алматы:
Шартарап, 1996.-153 бет.
Қазақ ақындары жыр мүшәйрасының бірнеше
мәрте жеңімпазы Ғалым Жайлыбай – ӛлеңге
ӛмірден келген жігіт. Бұл жинаққа жас ақынның
балалық, жастық, махаббат тақырыбына жазылған
жырларымен қоса ел мен жердің тағдыры жайлы
толғаныстары топтастырылған.
Ғалым жырлары орнықты ойымен, сұлу
сазымен, қарапайым да табиғилығымен
ерекшеленеді.
Жайлыбай Ғ.
Құсқанаты.- Алматы: Ӛлке.- 2001ж.
“Отырар кітапханасы” сериясымен
“Ӛлке ” баспасынан жарыққа шыққан
ақын Ғ. Жайлыбай дың “Құсқанаты”
жыр жинағы қолымызға тигенде лағыл
жырдың тұнығынан ләззат алуға
асыққанымыз анық. Кітаптың алғашқы
бетін ашқан сәттен-ақ қасиетті поэзия
құшағына құлап, жанға жайлы иірімге
шым батқанымыз даусыз. Еліктіріп
әкетер ӛрімдер, елжіретіп, сананы
шымырқандырғаны да жасырын емес.
Кітап кітап кӛпшілік жыр сүйер
оқырман қауымға арналады.
Жайлыбай Ғ.
Тағдырымның тамыры: Мақалалар мен
сұхбаттар.- Астана: Фолиант , 2008.-248
бет.
Қазақтың белгілі ақыны, Халықаралық
“Алаш” сыйлығының иегері Ғалым
Жайлыбайдың “Тағдырымның
тамыры”деп аталатын бұл кітабына
қаламгердің әр жылдары жазған
ел, жер тағдыры, экология мәселері
туралы ой- толғамдары, мақалалары
топтастырылған.
Мақалалар жинағына, сондай-
ақ, ақынның ӛз шығармашылығы
туралы әріптестер лебізі
топтастырылып берілген.
Жайлыбай Ғ.
Ардакүрең. Ӛлеңдер. – Алматы:
Қайнар,-2008.-288 бет.
Қазақтың белгілі ақыны, Халықаралық
“Алаш” сыйлығының иегері Ғалым
Жайлыбайдың бұл жинағына негізінен
кейінгі жылдарда жазған жырлары мен
поэмалары топтастырылған. Әсіресе
ел, жер тағдыры жайлы толғамды ойлары
поэтикалық әсем образдарға
оранып, үнемі ізденістежүретін ақынның
кӛкжиегін кеңейте түскендей. Жинаққа
еніп отырған “Жаяу Мұса” дастаны –
қазақ ӛлеңінің жарқын беттеріне жазылар
кӛлемді туынды.
Ғалым сондай-ақ француз классигі
Гийом Аполлинерді қазақ
оқырмандарына айшықты тілмен әсем
жеткізген.
Ғалым Жайлыбайдың “Ардакүрең” атты
кітабы тӛрт бӛлімнен тұрады.
Ай сынығы
Тұмбадағы
Тұнбалар
Жүректег і Жерұйық Назымхат
Пайдаланған әдебиеттер
1. Әлжантегі Т. Сағыныштың қанатында жеткен жыр // Сарыарқа.- 2001.- 27 ақапан
ХХ ХХ ХХ ХХ
2 Жақып Б. Арқаның ақ самалы // Орталық Қазақстан.-2008.- 9 қазан
хх хх ХХ ХХ
3. Жайлыбай Ғ. Арақаға жауған ақ жаңбыр// Сарыарқа.-2003,- 14 наурыз
ХХ ХХ ХХ ХХ
4. Жайлыбай Ғ, Сарыарқаға “Протон” құлаған жыл // Сарыарқа.-2008.-(№13),-15 ақпан
ХХ ХХ ХХ ХХ
5, Жайлыбай Ғ. Хантәңірі, (Құсқанаты кітабынан)// Мысты ӛңір.-2003,- 1 қаңтар.
ХХ ХХ ХХ ХХ
6. Жайлыбай Ғ. Дүлдүлдің дүбір шықса бағы ашылар // Қазақ әдебиеті.-1995.-24 қазан.
7. Жайлыбай Ғ, Ардакүрең.Ӛлеңдер. –Алматы: Қайнар .-2008.- 288 бет.
8. Жайлыбай Ғ. Тағдырымның тамыры: Мақалалар мен сұхбаттар.- Астана: Фолиант.-2008.-
248 бет.
9. Жайлыбай Ғ, Құсқанаты.- Алматы: Ӛлке.-2001.- 258 б.
10. Жайлыбай Ғ. Жүрегімнің жұлдызы.- Алматы: Шартарап, 1996.- 153 бет.
ХХ ХХ ХХ ХХ
11. Иран – Ғайып, Ғалым ініме (Ақын Ғалым Жайлыбай – 50 жаста)// Сарыарқа.- 2008.- 2 қазан,
12. Қирабаев С. Бүгінгі ӛлең (ақын Ғ. Жайлыбайдың шығармашылығы һақында(// Орталық
Қазақстан.-2012.-22 қыркүйек
ХХ ХХ ХХ ХХ
13. Ниязбек. Р. Сарыарқаның ойлы ӛзені. (Ақын ғалым Жайлыбай – 50 жаста) // Орталық
Қазақстан.-2008.- 2 қазан.
ХХ ХХ ХХ ХХ
14. Сағынтай С. Ардакүрең ақынның жырына ел сүйсінді. // Орталық Қазақстан.-2008.-9 қазан
Құрастырған:
№7 кітапхана-филиалының
кітапханашысы: Қожырбаева Қ.С
.
Мекен-жайымыз:
Ғарышкерлер,39 а
Тел: 77-69-23
Жүрегіне жыр ұялаған
1 de 19

Recomendados

Иманжан Жылқайдарұлы por
Иманжан  ЖылқайдарұлыИманжан  Жылқайдарұлы
Иманжан Жылқайдарұлыsanvia
4.9K visualizações19 slides
сасанова инабат. (1) por
сасанова инабат. (1)сасанова инабат. (1)
сасанова инабат. (1)Nina Panasenko
1.2K visualizações29 slides
Iliaszhansugirov por
IliaszhansugirovIliaszhansugirov
IliaszhansugirovЖандос Мукашев
114 visualizações19 slides
Kilmis_5_tom por
Kilmis_5_tomKilmis_5_tom
Kilmis_5_tomДулат Кабыл
1.2K visualizações893 slides
Айтарын ашып айтқан абайламай por
Айтарын ашып айтқан абайламайАйтарын ашып айтқан абайламай
Айтарын ашып айтқан абайламайАйбек Қуандықұлы
1.2K visualizações26 slides
Мұқағали ХХІ ғасыр ақыны por
Мұқағали ХХІ ғасыр ақыныМұқағали ХХІ ғасыр ақыны
Мұқағали ХХІ ғасыр ақыныАйбек Қуандықұлы
7.9K visualizações14 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

ұлылық туралы ұлағат 2 por
ұлылық туралы ұлағат 2ұлылық туралы ұлағат 2
ұлылық туралы ұлағат 2sanvia
1.5K visualizações13 slides
Makataev por
MakataevMakataev
MakataevDNT_
1.5K visualizações10 slides
Kilmis_3_tom por
Kilmis_3_tomKilmis_3_tom
Kilmis_3_tomДулат Кабыл
1.4K visualizações732 slides
Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың туғанына 120 жыл por
Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың туғанына 120 жылМұхтар Омарханұлы Әуезовтың туғанына 120 жыл
Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың туғанына 120 жылAbilkair Zhakupov
2.4K visualizações64 slides
Kilmis_2_tom por
Kilmis_2_tomKilmis_2_tom
Kilmis_2_tomДулат Кабыл
1.2K visualizações670 slides
мухтар ауезов слайд 5 por
мухтар ауезов слайд 5мухтар ауезов слайд 5
мухтар ауезов слайд 5sanvia
31.6K visualizações38 slides

Mais procurados(20)

ұлылық туралы ұлағат 2 por sanvia
ұлылық туралы ұлағат 2ұлылық туралы ұлағат 2
ұлылық туралы ұлағат 2
sanvia1.5K visualizações
Makataev por DNT_
MakataevMakataev
Makataev
DNT_1.5K visualizações
Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың туғанына 120 жыл por Abilkair Zhakupov
Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың туғанына 120 жылМұхтар Омарханұлы Әуезовтың туғанына 120 жыл
Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың туғанына 120 жыл
Abilkair Zhakupov2.4K visualizações
мухтар ауезов слайд 5 por sanvia
мухтар ауезов слайд 5мухтар ауезов слайд 5
мухтар ауезов слайд 5
sanvia31.6K visualizações
Мое творчество por nurbolat84
Мое творчествоМое творчество
Мое творчество
nurbolat841.4K visualizações
улендермим с por nurbolat84
улендермим сулендермим с
улендермим с
nurbolat841.8K visualizações
Fariza ongarsynova por temnosvet
Fariza ongarsynovaFariza ongarsynova
Fariza ongarsynova
temnosvet1.7K visualizações
а.кунанбаев por dimissanova
а.кунанбаева.кунанбаев
а.кунанбаев
dimissanova3.9K visualizações
мұхтар омарханұлы әуезов por Gotov .kz
мұхтар омарханұлы әуезовмұхтар омарханұлы әуезов
мұхтар омарханұлы әуезов
Gotov .kz5.4K visualizações
үш байтерек б.с.д. por Asem Sarsembayeva
үш байтерек б.с.д.үш байтерек б.с.д.
үш байтерек б.с.д.
Asem Sarsembayeva543 visualizações
256fd por Nurlan Abilhanov
256fd256fd
256fd
Nurlan Abilhanov2.1K visualizações
алматы мастер класс por Asem Sarsembayeva
алматы мастер классалматы мастер класс
алматы мастер класс
Asem Sarsembayeva10K visualizações
абай құнанбаев «ескендір» поэмасы por Bilim All
абай құнанбаев «ескендір» поэмасыабай құнанбаев «ескендір» поэмасы
абай құнанбаев «ескендір» поэмасы
Bilim All2.3K visualizações
отаншыл патриоттарды тәрбиелеу por Asem Sarsembayeva
отаншыл патриоттарды тәрбиелеуотаншыл патриоттарды тәрбиелеу
отаншыл патриоттарды тәрбиелеу
Asem Sarsembayeva657 visualizações
абай құнанбаев por Robert Radchenko
абай құнанбаевабай құнанбаев
абай құнанбаев
Robert Radchenko1.5K visualizações

Similar a Жүрегіне жыр ұялаған

84 топ Қазақ әдебиеті.pptx por
84 топ Қазақ әдебиеті.pptx84 топ Қазақ әдебиеті.pptx
84 топ Қазақ әдебиеті.pptxNurgulNugul
164 visualizações11 slides
Төлеген Айбергенов por
Төлеген АйбергеновТөлеген Айбергенов
Төлеген АйбергеновАйбек Қуандықұлы
6.2K visualizações23 slides
15-сабақ. Оразақын Асқар «Шетте жүрген бауырларға» өлеңі.pptx por
15-сабақ. Оразақын Асқар «Шетте жүрген бауырларға» өлеңі.pptx15-сабақ. Оразақын Асқар «Шетте жүрген бауырларға» өлеңі.pptx
15-сабақ. Оразақын Асқар «Шетте жүрген бауырларға» өлеңі.pptxssuser7a793e
376 visualizações12 slides
№4 Оразақын Асқар «Шетте жүрген бауырларға» өлеңі.pptx por
№4 Оразақын Асқар «Шетте жүрген бауырларға» өлеңі.pptx№4 Оразақын Асқар «Шетте жүрген бауырларға» өлеңі.pptx
№4 Оразақын Асқар «Шетте жүрген бауырларға» өлеңі.pptxssuser7a793e
1.1K visualizações12 slides
Ыбырай Сандыбайұлының өмірі мен шығармашылығы por
Ыбырай Сандыбайұлының өмірі мен шығармашылығыЫбырай Сандыбайұлының өмірі мен шығармашылығы
Ыбырай Сандыбайұлының өмірі мен шығармашылығыАйбек Қуандықұлы
1.2K visualizações15 slides
жабаев жамбыл por
жабаев жамбылжабаев жамбыл
жабаев жамбылгулжихан галымжанова
1.2K visualizações4 slides

Similar a Жүрегіне жыр ұялаған(20)

84 топ Қазақ әдебиеті.pptx por NurgulNugul
84 топ Қазақ әдебиеті.pptx84 топ Қазақ әдебиеті.pptx
84 топ Қазақ әдебиеті.pptx
NurgulNugul164 visualizações
15-сабақ. Оразақын Асқар «Шетте жүрген бауырларға» өлеңі.pptx por ssuser7a793e
15-сабақ. Оразақын Асқар «Шетте жүрген бауырларға» өлеңі.pptx15-сабақ. Оразақын Асқар «Шетте жүрген бауырларға» өлеңі.pptx
15-сабақ. Оразақын Асқар «Шетте жүрген бауырларға» өлеңі.pptx
ssuser7a793e376 visualizações
№4 Оразақын Асқар «Шетте жүрген бауырларға» өлеңі.pptx por ssuser7a793e
№4 Оразақын Асқар «Шетте жүрген бауырларға» өлеңі.pptx№4 Оразақын Асқар «Шетте жүрген бауырларға» өлеңі.pptx
№4 Оразақын Асқар «Шетте жүрген бауырларға» өлеңі.pptx
ssuser7a793e1.1K visualizações
Ыбырай Сандыбайұлының өмірі мен шығармашылығы por Айбек Қуандықұлы
Ыбырай Сандыбайұлының өмірі мен шығармашылығыЫбырай Сандыбайұлының өмірі мен шығармашылығы
Ыбырай Сандыбайұлының өмірі мен шығармашылығы
Айбек Қуандықұлы1.2K visualizações
г. щучинск, бекенева к.а. конкурсная работа (1) por oquzaman
г. щучинск, бекенева к.а. конкурсная работа (1)г. щучинск, бекенева к.а. конкурсная работа (1)
г. щучинск, бекенева к.а. конкурсная работа (1)
oquzaman202 visualizações
физикалық құбылыстар және лирика por oquzaman
физикалық құбылыстар және лирикафизикалық құбылыстар және лирика
физикалық құбылыстар және лирика
oquzaman188 visualizações
Абай Құнанбаев: “Жаз”,”Күз” өлеңдері por Bilim All
Абай Құнанбаев: “Жаз”,”Күз” өлеңдеріАбай Құнанбаев: “Жаз”,”Күз” өлеңдері
Абай Құнанбаев: “Жаз”,”Күз” өлеңдері
Bilim All41.3K visualizações
Bir el - bir kitap 2021 por ssuser19e2ac
Bir el - bir kitap 2021Bir el - bir kitap 2021
Bir el - bir kitap 2021
ssuser19e2ac85 visualizações
қыз жібек por Turar Toizhanov
қыз жібекқыз жібек
қыз жібек
Turar Toizhanov2.9K visualizações
байтұрсынов 2 por Dan41k
байтұрсынов 2байтұрсынов 2
байтұрсынов 2
Dan41k3.8K visualizações
№15 «Абай жолы» романы. Қайтқанда.pptx por ssuser7a793e
№15 «Абай жолы» романы. Қайтқанда.pptx№15 «Абай жолы» романы. Қайтқанда.pptx
№15 «Абай жолы» романы. Қайтқанда.pptx
ssuser7a793e121 visualizações
жұбан молдағалиев por rs95
жұбан молдағалиевжұбан молдағалиев
жұбан молдағалиев
rs9510.2K visualizações
с бит por oquzaman
с битс бит
с бит
oquzaman281 visualizações
Ән атасы- Әміре por Orleu Taraz
Ән атасы- Әміре Ән атасы- Әміре
Ән атасы- Әміре
Orleu Taraz1.2K visualizações

Último

GPT-Slide-27-10-2023-Kursabaev por
GPT-Slide-27-10-2023-KursabaevGPT-Slide-27-10-2023-Kursabaev
GPT-Slide-27-10-2023-KursabaevMuhamedrahim Kursabaev
6 visualizações44 slides
2 - сабақ.pdf por
2 - сабақ.pdf2 - сабақ.pdf
2 - сабақ.pdfgulnur060588
8 visualizações9 slides
Mission and Vision.pptx por
Mission and Vision.pptxMission and Vision.pptx
Mission and Vision.pptxnuralyzholdykara
20 visualizações10 slides
7-сабақ.pdf por
7-сабақ.pdf7-сабақ.pdf
7-сабақ.pdfgulnur060588
5 visualizações5 slides
нейросеть D-id Bereke.pptx por
нейросеть D-id Bereke.pptxнейросеть D-id Bereke.pptx
нейросеть D-id Bereke.pptxMuhamedrahim Kursabaev
7 visualizações5 slides
3 - сабақ.pdf por
3 - сабақ.pdf3 - сабақ.pdf
3 - сабақ.pdfgulnur060588
6 visualizações7 slides

Último(10)

2 - сабақ.pdf por gulnur060588
2 - сабақ.pdf2 - сабақ.pdf
2 - сабақ.pdf
gulnur0605888 visualizações
Mission and Vision.pptx por nuralyzholdykara
Mission and Vision.pptxMission and Vision.pptx
Mission and Vision.pptx
nuralyzholdykara20 visualizações
7-сабақ.pdf por gulnur060588
7-сабақ.pdf7-сабақ.pdf
7-сабақ.pdf
gulnur0605885 visualizações
3 - сабақ.pdf por gulnur060588
3 - сабақ.pdf3 - сабақ.pdf
3 - сабақ.pdf
gulnur0605886 visualizações
14-сабақ.pdf por gulnur060588
14-сабақ.pdf14-сабақ.pdf
14-сабақ.pdf
gulnur0605885 visualizações
1 - сабақ.pdf por gulnur060588
1 - сабақ.pdf1 - сабақ.pdf
1 - сабақ.pdf
gulnur06058811 visualizações

Жүрегіне жыр ұялаған

 • 1. Орталықтандырылған кітапханалар жүйесі ММ-сі №7 кітапхана -филиалы Жүрегіне жыр ұялаған... (Ақын Ғалым Жайлыбай шығармашылығы туралы ұсыныстық - библиографиялық кӛрсеткіш)
 • 3. Бұл библиографиялық кӛрсеткіш ақын Ғалым Жайлыбайдың 55 жасқа толуына орай арналған. Кӛрсеткіште ақынның ӛмірі, шығармашылығы, ӛлеңдері жазылған. Тӛмендегідей бӛлімдерден тұрады: 1. Ӛмірі мен шығармашылығы 2. Ӛлеңнің отын жағып жылынған 3. Сарыарқаның сырнайлы желі айтады 4. Жүйткісін жүйрік жырым Құлагердей... 5. Ғалым Жайлыбай туралы жылы лебіздер 6. Баспасӛз беттерінде 7. Ақын Ғалым Жайлыбай шығармаларына шолу 8 . Пайдаланған әдебиеттер Кӛрсеткіш жалпы оқырмандарға,студенттерге, оқушыларға , жыр сүйер қауымға арналған. Кіріспе сӛз
 • 4. Қасиетті Сарыарқа жері қашанда таланттыға кенде болмаған. Солардың бірі- Ғалым Жайлыбай десек артық болмас. Ӛмірі мен шығармашылығы Ғалым Жайлыбай 1958 жылы 9ақпан айында Қарағанды облысы, Жаңаарқа ауданы, Жеңіс ауылында туған. Ұзақ жыл ауылда шопан, жылқышы болып жұмыс істеген. Аудандық, облыстық басылымдарда қызметте болған. 1993 жылы Қазақтың менеджмент, экономика және болжау институтын әлеуметтанушы мамандығы бойынша бітірген. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінде, түрлі басылымдарда қызмет атқарған. “Жанымның жапырақтары” (1988), “Жүрегімнің жұлдызы” (1966), “Құс қанаты” (2001) атты жыр кітаптарының авторы. Ӛлеңдері қырғыз, орыс, түрік, украин тілдеріне аударылған. Халық ақыны Жолдыкей Нұрмағанбетұлының артына қалған мол мұрасын жинап, алғы сӛз жазып, жинақ етіп бастырған. (“Сұлу терек” 1996). Қытай Халық Республикасының Күйтің қаласынан шыққан “Сүмбіле” атты жыр жинағына ӛлеңдері енген. Халықаралық “Алаш” әдеби сыйлығының лауреаты (1999). Қазақ ақындары жыр мүшәйрасының бірнеше мәрте жеңімпазы. Түркияның Сапанша қаласында ӛткен ( 2001) халықаралық жыр мерекесінде “Ақшам жұлдызы” арнайы сыйлығын иеленген.
 • 5. Ақын Ғалым Жайлыбай тереңінде асау толқындар тулаған “Жетісудан арна іздеп, жолға шыққан Сарыарқаның ойлы ӛзені” секілді кӛрінеді. Кеңістіктен ӛлең іздеп, ӛлеңіне ӛріс іздеп, қымтырылап күн кешті, бес күндік бейнетке бола қайдағы-жайдағыны ойлап, жігерін жасытпады, Қайта қиындық кӛрген сайын ширыға түсті. Тоңса. Қасым ақын айтпақшы: “Ӛлеңнің отын жағып жылынды”. “Жетісуға желігіп жетпеген ем – жеті ӛзені жанымның, жылай кӛрме!”- деп бұрқанды, Іле:”Сәкен туған ӛлкеден келіп едім, Ақбоз аттың дүбірін тыңдатқалы” деп күркіресе, келесі мезетте “ақындардың ат қосып санатына, аққулардың жыр жаздым қанатына” деп шалқыды. Дүниеде ақын болмаса, бүгінгінің бүтін сӛзін кім айтады. Олай болса, Ғалым да бүгінгінің бүтін сӛзін айтуға туған тұғырлы ақын. Оның ӛлеңдерін оқыған қай кісінің де оған толық кӛзі жетеді.
 • 6. • Ел ішін жағымпаздық жайлап, адамдар ұсақталып үлгерген қазіргі сұрқай заманда жұрт азбай қайтеді. Ел қорғайтын ер жігіт құлға айналып, ертеңнен қара кешке дейін арба сүйретіп салпылдатып базарда жүрсе, еңсең қалай кӛтерілсін, Ақсұңқар құстар жерде қалып, аспан қарға-құзғындарға толса, алтын жағаң тігісінен сӛгіліп,бүтінің жыртылмай тұрмай ма, тәйірі. Кейде маған жер бетінде асыл кендер кӛп болғанмен, сайып келгенде, елімізде асыл азаматтар жоқ секілді кӛрінеді. Бірақ оның есесіне халықтың қамын жемей, нанын жеген, обал-сауапты мүлде ұмытқан қаныпезерлер кӛбейген секілді. Неге бұлай? Ғалым ақынның мына екі жол ӛлеңіне назар аударсаңыз – оның мәнісін бірден ұғасыз. “Ақындары алақан жайған елдің, қатындары қол бастар ұл тумайды!” Ақынын сыйлмаған елдің тозып, ақынын сыйлаған елдің озық кӛрінетіні, міне, содан. Сарыарқаның сырнайлы желі айтады
 • 7. Жүйткісін жүйрік жырым Құлагердей... Ғалым Жайлыбай дың соңғы жылдардағы қазақ поэзиясының сүбелі табысы саналатын “Жаяу Мұса” дастаны оқыған бойда ӛзіне бірден баурап ала жӛнеледі. Нағыз ақынның тулаған жүрегі шүпірлеген жазуларға толып тұрады. Сол жазулар Ғалымның жүрегінен дастан болып қағаз бетіне ақтарылып құйылып кеткендей сезіледі. Сенбейсіз бе? Ендеше оқып кӛріңіз. Жүйткісін жүйрік жырым Құлагердей, Кӛнерген кӛңілім бар құба белдей. Кешеден бүгінгіге жеткен ӛлең Қаз мойын қасиетті құрама ердей. Шабыттың шалқып жанар шырағы ӛлмей, Білгенге біздің ғұмыр бір әлемдей. Несіне жыр қыласың деп ойлама. Тұңшыққан тұрғыласым тұма кӛрмей Сызылтып сыр айтайын мұрагердей
 • 8. Сӛзімнің арасынан сына бермей Құла дүз құзғын қонар құзға айналса, Құлагердей қайтеді енді құлап ӛлмей. Осында басы артық тіркес, басы артық сӛз бар ма. Даланың бұлшық етіндей бұлтылдап ойнаған ойлы сӛздер ӛзенболып ӛріліп, қағаз бетіне тӛгіліп кеткендей, оның үстіне әр сӛз ӛз орынын тауып қаланып, сезім мен ой астасып,ақынның “Құба белдей кӛнерген кӛңіліне Құлагердей жүйткіген жүйрік жыры” сәуле түсіріп тұрғаны және ӛтірік емес. Сонан ба осы ӛлең жолдарында шалқар шабыттың сӛнбейтін шырағы жанып, кӛңілінді нұрға бӛлеп, кӛкірегіңді күмбірлеген күйге толтырып жібереді. Ал, “Құла дүз құзғын қонар құзға айналса, Құлагер қайтеді енді құлап ӛлмей” деген соңғы екі жол ӛлең кӛне тарих қойнауынан сыр тартып, Құлагердің қалай мерт болғанын еске түсіреді.
 • 9. Ғалым Жайлыбай туралы жылы лебіздер “Ғалым ӛлеңге кеуде соқпай келген ақын, атақ –абыройға бӛленсе де, сол қалпын сақтай алға асып барады. Бұл талантқа тән қасиет”. Т. Әлжантегі Ғалым Жайлыбай осы күнгі қаптаған кӛп ақындардың бірі деп қарауға болмайды. Жүрегі ӛртеніп, шабыттанып, ӛлең жазғанда қураған ағаштың солып қалған тамырына қан жүгіртіп, кеудесіне жан бітіріп, тірілте білетін жаратылыс бітімі бӛлек ақын”. Р.Ниязбек Мен Ғалым жырларының табиғатын кӛкірегінде қордаланып қалған шер мен шеменді қопарып тастайтын адуын күшке емес, сол шер мен шеменді сипалап отырып сылып алатын сиқырлы күшке ие шертпе күйге теңер едім. Шынында да, Ғалым Жайлыбай шығармалары –бүгінгі қазақ ӛлеңіндегі шертпе күй! Егіліп отырып ет-жүрегіңді елжіретіп, шым-шымдап сыр тӛгіп отырып сүйегіңді үгетін оның жырларындағы баппен қағылып, байыппен шертілетін әуенге құлақ қойсаңыз, олай демеске лажың қалмайды. Т. Медетбек
 • 11. Келесі ән “Жезқазған” Әні: М. Құсайыновтікі Есенғали Арқадағы дарынды ұл, Алпысбайдың домбырасын сағындым. Абылайдың әуелеген әндерін, Кім айтады жыры емес деп Ғалымның, – деп ақын Ғалым Жайлыбайдың ӛлеңдеріне ән де жазыла бастады. Солардың бірі: «Есіл ағады». Әнін шығарған Е. Ертаев, Есіл ағады Есіл, Есіл ағады, Есіл ағады, Есіл ағады, Ақбұйра толқын жарды ұрып. Есіл аққанда, есіп ағады, Жағада жартас жаңғырып. Есіл ағады, Есіл ағады, Мағжанның жүйрік жырындай. Мені де бір қыз есіне алады, Тарқатып ӛрген бұрымды… Қайырмасы: Сырбазың сыңғыр, сыңғыр етеді, Сұлулар таққан сырғадай. Түрілген сонау түннің етегі, Ұйқыңды қайтсын ұрламай? Есіл ағады, Есіл ағады, Есіл ағады ерке ӛзен. Кӛңілге мәңгі кӛшіп алады, Аққудай арлы сол кезең. Есімін толқын есіне алады, Аймалап ай-күн жарық қып. Есіл ағады, Есіл ағады, Есіл ағады жарықтық…
 • 12. Ақын Ғалым Жайлыбай шығармаларына шолу Жайлыбай Ғ. Жүрегімнің жұлдызы. Жыр кітабы.- Алматы: Шартарап, 1996.-153 бет. Қазақ ақындары жыр мүшәйрасының бірнеше мәрте жеңімпазы Ғалым Жайлыбай – ӛлеңге ӛмірден келген жігіт. Бұл жинаққа жас ақынның балалық, жастық, махаббат тақырыбына жазылған жырларымен қоса ел мен жердің тағдыры жайлы толғаныстары топтастырылған. Ғалым жырлары орнықты ойымен, сұлу сазымен, қарапайым да табиғилығымен ерекшеленеді.
 • 13. Жайлыбай Ғ. Құсқанаты.- Алматы: Ӛлке.- 2001ж. “Отырар кітапханасы” сериясымен “Ӛлке ” баспасынан жарыққа шыққан ақын Ғ. Жайлыбай дың “Құсқанаты” жыр жинағы қолымызға тигенде лағыл жырдың тұнығынан ләззат алуға асыққанымыз анық. Кітаптың алғашқы бетін ашқан сәттен-ақ қасиетті поэзия құшағына құлап, жанға жайлы иірімге шым батқанымыз даусыз. Еліктіріп әкетер ӛрімдер, елжіретіп, сананы шымырқандырғаны да жасырын емес. Кітап кітап кӛпшілік жыр сүйер оқырман қауымға арналады.
 • 14. Жайлыбай Ғ. Тағдырымның тамыры: Мақалалар мен сұхбаттар.- Астана: Фолиант , 2008.-248 бет. Қазақтың белгілі ақыны, Халықаралық “Алаш” сыйлығының иегері Ғалым Жайлыбайдың “Тағдырымның тамыры”деп аталатын бұл кітабына қаламгердің әр жылдары жазған ел, жер тағдыры, экология мәселері туралы ой- толғамдары, мақалалары топтастырылған. Мақалалар жинағына, сондай- ақ, ақынның ӛз шығармашылығы туралы әріптестер лебізі топтастырылып берілген.
 • 15. Жайлыбай Ғ. Ардакүрең. Ӛлеңдер. – Алматы: Қайнар,-2008.-288 бет. Қазақтың белгілі ақыны, Халықаралық “Алаш” сыйлығының иегері Ғалым Жайлыбайдың бұл жинағына негізінен кейінгі жылдарда жазған жырлары мен поэмалары топтастырылған. Әсіресе ел, жер тағдыры жайлы толғамды ойлары поэтикалық әсем образдарға оранып, үнемі ізденістежүретін ақынның кӛкжиегін кеңейте түскендей. Жинаққа еніп отырған “Жаяу Мұса” дастаны – қазақ ӛлеңінің жарқын беттеріне жазылар кӛлемді туынды. Ғалым сондай-ақ француз классигі Гийом Аполлинерді қазақ оқырмандарына айшықты тілмен әсем жеткізген.
 • 16. Ғалым Жайлыбайдың “Ардакүрең” атты кітабы тӛрт бӛлімнен тұрады. Ай сынығы Тұмбадағы Тұнбалар Жүректег і Жерұйық Назымхат
 • 17. Пайдаланған әдебиеттер 1. Әлжантегі Т. Сағыныштың қанатында жеткен жыр // Сарыарқа.- 2001.- 27 ақапан ХХ ХХ ХХ ХХ 2 Жақып Б. Арқаның ақ самалы // Орталық Қазақстан.-2008.- 9 қазан хх хх ХХ ХХ 3. Жайлыбай Ғ. Арақаға жауған ақ жаңбыр// Сарыарқа.-2003,- 14 наурыз ХХ ХХ ХХ ХХ 4. Жайлыбай Ғ, Сарыарқаға “Протон” құлаған жыл // Сарыарқа.-2008.-(№13),-15 ақпан ХХ ХХ ХХ ХХ 5, Жайлыбай Ғ. Хантәңірі, (Құсқанаты кітабынан)// Мысты ӛңір.-2003,- 1 қаңтар. ХХ ХХ ХХ ХХ 6. Жайлыбай Ғ. Дүлдүлдің дүбір шықса бағы ашылар // Қазақ әдебиеті.-1995.-24 қазан. 7. Жайлыбай Ғ, Ардакүрең.Ӛлеңдер. –Алматы: Қайнар .-2008.- 288 бет. 8. Жайлыбай Ғ. Тағдырымның тамыры: Мақалалар мен сұхбаттар.- Астана: Фолиант.-2008.- 248 бет. 9. Жайлыбай Ғ, Құсқанаты.- Алматы: Ӛлке.-2001.- 258 б. 10. Жайлыбай Ғ. Жүрегімнің жұлдызы.- Алматы: Шартарап, 1996.- 153 бет. ХХ ХХ ХХ ХХ 11. Иран – Ғайып, Ғалым ініме (Ақын Ғалым Жайлыбай – 50 жаста)// Сарыарқа.- 2008.- 2 қазан, 12. Қирабаев С. Бүгінгі ӛлең (ақын Ғ. Жайлыбайдың шығармашылығы һақында(// Орталық Қазақстан.-2012.-22 қыркүйек ХХ ХХ ХХ ХХ 13. Ниязбек. Р. Сарыарқаның ойлы ӛзені. (Ақын ғалым Жайлыбай – 50 жаста) // Орталық Қазақстан.-2008.- 2 қазан. ХХ ХХ ХХ ХХ 14. Сағынтай С. Ардакүрең ақынның жырына ел сүйсінді. // Орталық Қазақстан.-2008.-9 қазан
 • 18. Құрастырған: №7 кітапхана-филиалының кітапханашысы: Қожырбаева Қ.С . Мекен-жайымыз: Ғарышкерлер,39 а Тел: 77-69-23