Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Utvecklingsforum på Ullevi Konferens(20)

Anúncio
Anúncio

Utvecklingsforum på Ullevi Konferens

 1. Utvecklingsforum Ullevi 10 mars
 2. Vilka är vi? GR Utbildning Pedagogiskt Centrum Utvecklingsforum Vilka är ni?
 3. Dagen Känner ni igen er? Vad kan leda till önskad framgång? Helen Timperley Rast Ledarens roll Workshop Lunch
 4. Presentation av kommuner
 5. http://padlet.com/wall/xrcz0hawck
 6. Vad leder till framgång? Fundera på ett utvecklingsprojekt som har lett till önskvärd/positiv förändring och på ett som inte gjorde det. Vad gjorde skillnad? Vilka faktorer?
 7. Helen Timperley 10 forskningsbaserade principer om lärares professionella lärande
 8. Vad leder till framgång? Elevernas behov, lärarnas behov Cykliskt lärande Kontextspecifikt Villkor för utveckling? Antal tillfällen, engagemang (inre lärande), rådande föreställningar, kollegialt lärande, prova, ledaren och slutligen att hålla ut...förändring tar tid!
 9. Princip 1 - Elevernas behov Eleven i fokus - analys av elevernas behov. Hur? Systematiskt och likvärdigt? I syfte att utveckla det professionella lärandet och de befintliga undervisningsmetoderna.
 10. Princip 2 - Lärarnas behov Lärares lärande - vad behöver vi lärare lära oss och göra för att göra skillnad för våra elever? Vilja engagera sig i professionellt lärande. (Vem och hur har bestämt? Utifrån vad?) Verkliga behov Mål - elevernas resultat.
 11. Ambitiösa lärandemål Vilka kunskaper och färdigheter behöver vi för att möta elevernas behov? På vilket sätt har vi bidragit till nuvarande elevresultat? På vilka områden och tillsammans med vem är mest effektiva? Mindre effektiva? Varför? Finns det något vi redan vet som kan användas för att uppnå bättre resultat? Vilka källor till bevis/kunskap kan vi använda?
 12. Princip 3 Integrera teori och praktik Undervisning är en mycket komplex aktivitet. Teorier som utgör basen för metoderna är ofta personligt valda. Det krävs en förståelse av varför en viss metod är bättre än en annan för att kunna välja… Att jobba formativt - påskyndar lärandet
 13. Undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ➔Vetenskaplig grund: innehåll och utformning ➔Beprövad erfarenhet: utvärderad dokumenterad ➔VAD är effektivt för VEM? ➔skolverkets filmer om vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens
 14. “Mäta” förändringar ger motivation ➔ ➔Formulera önskvärd förändring ➔Tydliga mål ➔Hur ska förändringen “mätas” (kvalitativt/kvantitativt) ➔ Forskning för klassrummet
 15. Timperleys cykliska process Vilka kunskaper, färdigheter behöver eleverna utveckla? Vilka kunskaper, färdigheter behöver vi lärare utveckla för att möta elevernas behov? Hur stöttar vi som skolledare lärarnas lärande? Ny kunskap, nya färdigheter. (lärare) Nya erfarenheter (elever) Vilka effekter har vårt nya agerande på elevernas resultat?
 16. 15 minuter
 17. Ledarens roll • Utifrån ett ledarperspektiv - hur skapa förutsättningar för förändring? • Vilken blir min roll i ett förändringsarbete som syftar till utveckling och ökad måluppfyllelse?
 18. Förändringsarbete • Förändringens sex hemligheter – vad goda ledare gör för att deras organisationer ska utvecklas och överleva (Fullan, 2008) • Sjätte hemligheten - en lärande organisation • Forskning i korthet
 19. I korselden...
 20. Motivationsklyftan
 21. Strategisk planering
 22. Workshop Några frågeställningar utifrån dagens innehåll http://padlet.com/wall/qo4o9ji7a1 • Utvecklingsarbete från A-B • Var befinner ni er i din kommun/skola/sammanhang? • Utmaningar?
 23. Nästa tillfälle Frukostmingel 21 maj Utvärdering
 24. http://www.pedagogisktcentrum.se/ Ingela.lundh@grkom.se Ulrik.fostvedt@grkom.se Johan.borven@grkom.se Lisa.sipari@grkom.se Anna.liljestrom@grkom.se Sandra.svensson@grkom.se Fredrik.akerlind@grkom.se
Anúncio