O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Flerspråksenheten kungälv

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Kungälvs rektorsgrupp
Kungälvs rektorsgrupp
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 20 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (19)

Semelhante a Flerspråksenheten kungälv (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Anúncio

Flerspråksenheten kungälv

 1. 1. Bedömning för lärande - med undervisning i fokus Flerspråksenheten Kungälv sandra.svensson@grkom.se
 2. 2. Kungälvs kompetensutveckling 3 år 2015-2017 Utifrån identifierade behov Kollegialt lärande i lärgrupper - BFL Förstelärare Lärledare Rektorer Digitalt lärande Fritidshem Särskola
 3. 3. BFL – ett förhållningssätt Summativ Bedömningen har en summerande karaktär: - Betygssättning - Poängsammanställningar Information från bedömning ANVÄNDS för att formulera omdömen eller sätta betyg Formativ Bedömning syftar till att forma och utveckla både elevens kunskaper, men också lärarens undervisning. Information från bedömning ANVÄNDS för att stödja lärande/undervisning
 4. 4. Tre frågor och tre roller...
 5. 5. Tydliggöra mål och kunskapskrav - att synliggöra kunskaper och förmågor …mål med mål, liksom...
 6. 6. Tvåminuterssamtal Hur arbetar ni med att tydliggöra målen med undervisningen för eleverna idag? Prata med din granne
 7. 7. Synliggöra lärandet - Matteuseffekten Dylan Wiliam brukar att prata om "Matteuseffekten", ett system som gynnar en redan tidigare gynnad part. “No hands up” Klassrumsklimat och misstagens effekt på lärande Frågan som verktyg för lärande - basket istället för pingis
 8. 8. Återkoppling ● För elevens lärande under processens gång ● För lärarens planering av undervisning
 9. 9. Feedback
 10. 10. Effektiv respons... ...kommer i rätt tid ...eleven förstår varför hen ska utveckla ...eleven förstår hur hen ska göra för att utveckla ...är kopplad till målen med arbetet ...är beskrivande och ej värderande Vilka risker finns med återkoppling och respons? ...för lång tid mellan uppgift och respons - inte i processen. ...stimulerar återkopplingen till utveckling eller kommer eleven att “ge upp”? ...är responsen otydlig?
 11. 11. Det slutgiltiga målet - Aktiverade elever i bedömningsprocessen Att omförhandla det didaktiska kontraktet Att gå från normrelaterad till målrelaterad undervisning 14 poäng. Max 37. E+ Hur kan en förmåga bli ett poäng? Varför använder vi denna typ av bedömning? Bedömningens syfte är att maximera lärande!
 12. 12. Varför kollegialt lärande?
 13. 13. En utgångspunkt: ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” - Skollagen (2010:800)
 14. 14. Kompetensutveckling idag? Från föreläsningsal.... ...till förändrad praktik
 15. 15. Att svara på “obehagliga” varför-frågor? Vilka metoder och teorier lutar du dig mot i din undervisning och praktik?
 16. 16. Att fördjupa de professionella förmågorna Behov av ny kunskap “Något att luta oss emot…” - Litteratur - Föreläsningar - Auskultation - Studiebesök Behov av att omförhandla personligt valda teorier “Jaså, du tänker så… Varför det?” Evidensbaserade samtal: ● Använda relevanta bevis ● Göra till en vana att undersöka nuvarande övertygelser ● Utveckla ett respektfullt och utmanande förhållningssätt ● Förvärva expertkunskap
 17. 17. Struktur för lärgruppsarbete Lärandesamtal Handlingsplan Dokumentation
 18. 18. Lärandesamtal Bygger på att aktivt prova Input genom lärmoduler Diskussion, utvärdera Planera undervisning
 19. 19. Webben www.bedomningforlarande.se Eget login: användarnamn: välkomsten lösenord: valkomsten

×