O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Struktura LinkedIn
korisnika uSrbiji i
Hrvatskoj
Sandra Simonović
info@snajderaj.com
www.snajderaj.com
Starost
korisnika
34%
37% 37%
36%
43% 43%
28%
21%
20%
19%
30%
22%
31%
36%
38%
40%
24%
31%
7% 7%
5% 6%
3% 3%
0%
5%
10%
15%
...
Polna struktura
57%
47%
57%
46%
30% 33%
43%
35%
31%
30%
32%
32%
17%
12%
24%
37% 35%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%...
Zanimanje
korisnika
36%
28%
25%
29%
33%
30%
32% 32%
25%
35%
38%
34%
7% 7%
6%
5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Nemačka ...
Položaj u
kompaniji
47%
61%
49%
46%
34%
28%
38%
38%
19%
12%
13%
16%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Nemačka
Norveška
Srbija...
Polna struktura
i položaj u
kompaniji 56%
46%
52%
43%
36%
39%
37%
38%
8%
15%
11%
19%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90...
HVALA
Imate pitanje?
Javite se na info@snajderaj.com
7.7.2013. info@snajderaj.com 7
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Struktura LinkedIn korisnika u Srbiji i Hrvatskoj JUL 2013

700 visualizações

Publicada em

Statistika korisnika LinkedIn mreže za Srbiju i Hrvatsku, jul 2013. godine.

  • Login to see the comments

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Struktura LinkedIn korisnika u Srbiji i Hrvatskoj JUL 2013

  1. 1. Struktura LinkedIn korisnika uSrbiji i Hrvatskoj Sandra Simonović info@snajderaj.com www.snajderaj.com
  2. 2. Starost korisnika 34% 37% 37% 36% 43% 43% 28% 21% 20% 19% 30% 22% 31% 36% 38% 40% 24% 31% 7% 7% 5% 6% 3% 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Svet Evropa Nemačka Norveška Srbija Hrvatska 18-24 25-34 35-54 55+ 7.7.2013. info@snajderaj.com 2
  3. 3. Polna struktura 57% 47% 57% 46% 30% 33% 43% 35% 31% 30% 32% 32% 17% 12% 24% 37% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Svet Evropa Nemačka Norveška Srbija Hrvatska Muško Žensko Bez odgovora U Srbiji je veći broj korisnika Linkedin mreže ženskog pola, ali je kako u Srbiji tako i u Hrvatskoj polna sutruktura približno ravnopravna 7.7.2013. info@snajderaj.com 3
  4. 4. Zanimanje korisnika 36% 28% 25% 29% 33% 30% 32% 32% 25% 35% 38% 34% 7% 7% 6% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Nemačka Norveška Srbija Hrvatska Entrepreneurship Sales Engineering Human Recources Nemačka ima najviše preduzetnika, a svuda i dalje ima suviše malo osoba koje se bave ljudskim resurisma i koriste LinkedIn. 7.7.2013. info@snajderaj.com 4
  5. 5. Položaj u kompaniji 47% 61% 49% 46% 34% 28% 38% 38% 19% 12% 13% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Nemačka Norveška Srbija Hrvatska Owner Manager Senior Najviše vlasnika dolazi iz Nemačke i Hrvatske, a Norveška ima ubedljivo najviše Seniora. 7.7.2013. info@snajderaj.com 5
  6. 6. Polna struktura i položaj u kompaniji 56% 46% 52% 43% 36% 39% 37% 38% 8% 15% 11% 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% SRB Žene SRB Muškarci CRO Žene CRO Muškarci Senior Manager Owner 7.7.2013. info@snajderaj.com 6
  7. 7. HVALA Imate pitanje? Javite se na info@snajderaj.com 7.7.2013. info@snajderaj.com 7

×