O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Kestävä kehitys

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Bomba Camp  esitys 1
Bomba Camp esitys 1
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 51 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Kestävä kehitys (20)

Mais de Satu Miettinen (20)

Anúncio

Kestävä kehitys

 1. 1. MITÄ ON KESTÄVÄ KEHITYS?
 2. 2. Sosiaalinen kestävyys Ekologinen kestävyys tuotteiden valmistus vain tarpeeseen luonnonvarojen säilyminen ja riittävyys Työolojen parantaminen tulonjaon ongelmat Kestävä kehitys tuotannollinen ja teknologinen maailmanjärjestys, joka suhteessa ekosysteemien kantokykyyn toimii siten, että järjestelmän toimintaa voidaan jatkaa periaatteessa loputtomiin Taloudellinen kestävyys pehmeiden arvojen ja kovan osaamisen liitto Kulttuurinen kestävyys energian ja materiaalien tehokas käyttö ja kierrätys rakennuttava omalle kulttuuriperinnölle teknologian kehitys ja arvomaailmalle
 3. 3. EU:n kestävän kehityksen strategia 2006  Politiikkojen taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat tulisi huomioida päätöksenteossa.  Tärkeimmät kysymykset:  Ilmastonmuutos ja puhtaat energianmuodot (päästökauppa, uusiutuvien ja biopolttoaineiden käytön lisääminen)  Kestävä liikenne (polttoainetehokkuus, energiatehokkaat liikennemuodot, päästörajoitukset, melun vähentäminen, logistiikka)  Kestävä kulutus ja tuotanto (julkiset hankinnat, ymp.merkintäjärjestelmät jne.)  Luonnonvarojen säilyttäminen ja hallinta (jäte-, vesi- ja ilmanlaatudir.)  Kansanterveys (ympäristöterveys, eriarvoistuminen)  Sosiaalinen osallisuus, väestökehitys ja maahanmuutto (työmarkkinapolitiikat, sos.turvajärjestelmät)  Maailmanlaajuinen köyhyys (kehitysavun lisääminen, avun koordinoiminen)  Tarvitaan jatkuvaa panostusta tutkimukseen ja teknologiaan sekä koulutukseen kestävän kehityksen takaamiseksi.
 4. 4. Komission kulutusta ja tuotantoa koskeva kestävyyspaketti 2008 • Tarkoituksena on viherryttää elinkeinopolitiikkaa ja löytää uusi energia- ja materiaalipihimpi suunta sekä julkisessa että yksityisessä kulutuksessa. • Tavoite kytkeä taloudellinen kasvu irti kielteisistä ympäristövaikutuksista => Jatkossa ympäristön kannalta keskeisille tuoteryhmille asetetaan ekologisen tuotesuunnittelun kriteerit, jotka kaikkien markkinoille tulevien tuotteiden tulee täyttää. ”Jos jokainen maapallon asukas kuluttaisi kuten me eurooppalaiset, tarvittaisiin enemmän kuin kaksi maapalloa ylläpitämään kulutustamme.”
 5. 5. Suomen kestävän kehityksen toimikunta  Hallitus perusti 1993 edistämään yhteistyötä kestävän kehityksen kysymyksissä.  Jäseninä työ- ja elinkeinoelämän, kansalaisjärjestöjen, poliittisen elämän, ministeriöiden ja kunnalliselämän edustajia.  Esitti kestävän kehityksen määritelmän 2005: "Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.” Kolme toiminnallista näkökulmaa: Ympäristötaloudellinen – Yhteiskunnallinen - Kulttuurinen
 6. 6. EUROCRAFTS21 EU pilottiprojekti, jonka kohderyhmänä ovat pienet ja keskisuuret eurooppalaiset käsityövaltaiset yritykset. Projektin tavoitteena on kehittää näiden yritysten kestävän kehityksen osa-alueiden hallintaa. 7
 7. 7. • Kestävä kehitys on tämän vuosituhannen megatrendi ja samalla haaste. Liiketoiminnassa kestävän kehityksen osa-alueiden hallinta on yhä tärkeämpi menestystekijä tulevaisuudessa. • Ekonomisten, ekologisten ja sosiaali-kulttuuristen osa-alueiden integrointi jokapäiväiseen liiketoimintaan ja - prosesseihin vaikuttaa yritysten tulevaisuuteen positiivisesti ja innovoivasti 8
 8. 8. project idea • Pienille ja keskisuurille käsityövaltaisille yrityksille on hyvin vähän koulutustarjontaa kestävän liiketoiminnan alueelta • Projektiin osallistuvien tietouden lisääminen ja osaamisen kehittäminen kestävän kehityksen osa-alueilla. • 9
 9. 9. • Hankkeeseen osallistuu yhdeksän organisaatiota kuudesta Euroopan maasta. • Kukin partneri tuo oman asiantuntijuutensa projektin toteutukseen. • Asiantuntijuusalueet liittyvät innovaatiotoimintaan, käsi- ja taideteollisuusalaan, koulutukseen ja sekä kestävään kehitykseen
 10. 10. Project Partners in Euro Crafts 21: Administration: Contractor: plenum – society for holistic sustainable development, www.plenum.at Coordinator: Factor 10 Institute Austria, www.faktor10.at Project Manager: Contractor: Sylvia Brenzel, plenum Austria Coordinator: Christopher Manstein, Factor 10 Institute Austria Project partners: •Meisterstrasse Austria, Vienna, Austria: www.meisterstrase.at Wuppertal Institute für Climate, Environment and Energy, Wuppertal, Germany: www.wupperinst.org •Trifolium – Beratungsgesellschaft mbH, Friedberg, Germany: www.nachhaltigkeit.de •Kuopio Academy of Design, Savonia University of Applied Sciences, Kuopio, Finland: www.designkuopio.fi •Chamber of Commerce and Industry Csongrád County, Szeged, Hungary: www.csmkik.hu •Trencin Regional Chamber of Slovak Chamber of Commerce and Industry, Trencin, Slovakia: www.sopk.sk •GesMA Moreno A. – Environmental Management and Sustainability, Valencia, Spain: www.gesma.es •Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge - Generalitat Valenciana, Valencia, Spain
 11. 11. • Eurocrafts21 projektissa on koulutettu noin 50 traineria • Jokaisessa osallistujamaassa on mukana 4-6 yritystä • Suomessa pilottiprojektia toteuttaa Kuopion Muotoiluakatemia ja Taito ry, mukana 4 yritystä
 12. 12. KAIKILLE YHTEISET WORKSHOPIT: Module B1: Sustainable Development /Kestävä kehitys Module B2: “Self-Check Crafts” – self evaluation about sustainable management in handicraft businesses /-kestävän kehityksen itse arviointi yrityksille
 13. 13. WORKSHOPIT KIINNOSTUKSEN MUKAAN: Module S1: From the overall vision of sustainability to a corporate future strategy/ Kestävä kehitys yrityksen tulevaisuusstrategiassa Module S2: Customer needs /Asiakkaiden tarpeet Module S3: Sustainable business segments /Kestävän liiketoiminnan osa- alueet Module S4: Marketing Concept/ Markkinointikonsepti Module S5: Process management /Prosessin hallinta Module S6: (internal) corporate communication /yrityksen viestintä (sisäinen) Module S7: Key figures for corporate management, Tunnusluvut yrityksen johtamisessa Module S8: Continuous improvement process (CIP) /Jatkuva kehitysprosessi
 14. 14. “SELF-CHECK CRAFTS” – KESTÄVÄN KEHITYKSEN ITSEARVIOINTI YRITYKSILLE • Ehkä tärkein osio, joka luo perustan liiketoiminnan kehittämiselle • Itsearviointilomakkeiden, analyysien ja toimintasuunnitelman laatimisen avulla yrittäjä/yritys saa selkeän ja realistisen kuvan yrityksensä tämän hetkisestä tilanteesta sekä parantamaan liiketoimintaansa niin taloudellista, sosiaalista kuin ekologista näkökulmasta
 15. 15. 17
 16. 16. KESTÄVÄ MUOTOILU JA TUOTTEEN ELINKAARI
 17. 17. Tuotteen elinkaari • Tuotteen kokonaiselinkaarta tarkastellaan raaka- aineen, valmistuksen, kuljetusten, markkinoinnin, käytön ja käytöstä poistamisen vaiheita. Elinkaaren analysoinnin kautta suunnittelussa/ tuotekehityksessä pyritään suunnittelemaan kokonaisia elinkaaria pelkkien tuotteiden asemasta. • Tuotteen sijasta voi tärkeämmäksi nousta kokonaisuuteen liittyvät palvelut. Kehittämistarpeet nousevat elinkaaren erivaiheista, tarve voi tulla myös käyttäjältä/kuluttajalta.
 18. 18. Tuotteen elinkaari ja siihen osallistuvat toimijat • Toimijoita voivat olla esimerkiksi asiakkaat, (raaka-)aineiden toimittajat, yhteistyökumppanit, työntekijät, kunnalliset päätöksentekijät, yrityksen pankki, kuluttajat jne. • Mitkä toimijat osallistuvat tuotteen elinkaareen ja missä vaiheessa? • Kuinka toteuttaa tuotteen elinkaari nykyistä kestävämmällä tavalla?
 19. 19. Elinkaaren eri vaiheet • 1. Raaka-aineet 2. Tuotteen valmistus 3. Pakkaus, kuljetukset ja markkinointi 4. Tuotteen käyttö, huolto, päivitys ja korjaus 5. Tuotteen kierrätys ja hävittäminen
 20. 20. Tuote Mitä, kuka, missä, miten? Parannusehdotukset Muut huomiot (esim. t-paita printillä) Raaka-aineet, materiaalit Tuotteen valmistusprosessi Jakelu, kauppa Käyttö Elinkaaren loppuvaiheet • kierrätys, uudelleen käyttö • hävitys ÄLÄ SUUNNITTELE TUOTTEITA! SUUNNITTELE SEN SIJAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISIA TUOTTEIDEN ELINKAARIA.
 21. 21. Marks & Spencer washcare label
 22. 22. "Envelope wear" made of undyed Eco Circle polyester by Teijin, complete with envelope to return for recycling
 23. 23. Laundering concept: removable collar shirt
 24. 24. Denim dress by Gary Harvey, made from 42 pairs of Levi 501s
 25. 25. Efficient pattern-cutting concept shirt to address fabric waste by Andrew Hague
 26. 26. Conserve, who have developed a material process to recycle polythene bags that are picked up from Delhi's streets by the rag- picking community. Conserve has trained this community in the collecting, sorting and grading of plastic, which is then bought by the company for making its unique material, HRP - Handmade Recycled Plastic.
 27. 27. KESTÄVÄ MUOTOILU JA KÄYTETTÄVYYS
 28. 28. • Kun tuote on käytettävä, niin siitä ei tarvitse tai haluta luopua nopeasti. Tällöin myös ostotiheys vähenee ja tuote on taloudellisesti kohtuullinen käyttäjälle. Samasta syystä tuote on myös ekologisempi kuin sellainen, joka ei sovellu käyttöönsä, ei vastaa käyttäjän mieltymyksiä ja joka siten vaihdetaan nopeammin.
 29. 29. • Käytettävyyttä voidaan testata eri vaiheissa muotoiluprosessia, eri vaiheessa olevilla tuotteilla tai tuoteideoilla ja konsepteilla. Käytettävyyttä testataan mieluiten niin, että menetelmässä on mukana käyttäjiä. Käyttäjän rooli voi olla hyvin monenlainen; hän voi osallistua suunnittelu/tuotekehitysprosessiin yhtenä tiimin jäsenenä tai hän voi olla pelkästään vastaamassa kyselyyn. • Käytettävyyttä voidaan testata myös ilman käyttäjää, jos aikataulun tai muun syyn takia käyttäjiä ei voida käyttää.
 30. 30. • Muotoilutehtävässä on taloudellista käyttää menetelmiä, jotka tuottavat monimuotoista tuotteiden aistimiseen liittyvää tietoa ja sopivat suoraan muotoilun kokonaisvaltaiseen ja aistimukselliseen luonteeseen. • Erityisesti hankkeen vaihe vaikuttaa siihen, millaisia menetelmiä on hyödyllistä käyttää.
 31. 31. Aika Ideointi Konsepti Suunnittelu Tuotannon Tuotanto valmistelu Tuotesuunnittelun kustannukset (nouseva viiva kuvassa oikealla) etenkin projektin alkuvaiheessa ovat pienet verrattuna tuotteen myöhempiin valmistuskustannuksiin.
 32. 32. KÄYTETTÄVYYDEN TESTAAMINEN
 33. 33. Testaamisen suunnittelu asetetaan tavoitteet valitaan menetelmä/t valitaan osallistujat suunnitellaan testin toteutus ja sen dokumentointi toteutetaan testaus analysoidaan tulokset hyödynnetään tulokset
 34. 34. ALOITUS Missä vaiheessa Voitko tavoittaa Miten tiukka Missä muodossa tuote on? muotoiluprosessia olet? loppukäyttäjää? aikataulu on? Lopullinen Tiukka Varhainen Keskivaihe Myöhäinen Konsepti Prototyyppi Kyllä Ei Löysä tuote Tarkistuslistat Vaatimusten Tarkistuslistat Tarkistuslistat määrittely Tarkistuslistat Tarkistuslistat Tarkistuslistat Heuristinen Kyselyt Heuristinen arviointi Heuristinen Käyttäjien Heuristinen arviointi Kyselyt Heuristinen Ryhmäkeskust arviointi tarpeiden arviointi Ryhmäkeskust Ryhmäkeskust arviointi Heuristinen elut anaysointi arviointi Kyselytutkimuk elut elut Ryhmäkeskustelut set Ryhmäkeskus Kyselytutkimus telut Kyselytutkimuk Virheiden set Olemassa Toiminnan arviointi Toiminnan Toiminnan olevien Toiminnan testaus Toiminnan testaus testaus testaus Toiminnan Virheiden tuotteiden testaus Virheiden tunnistus testaus tunnistus analysointi Kyselyt
 35. 35. Menetelmiä käytettävyyden testaamiseen Käyttäjä osallistuu • Context mapping • Havainnointi • Haastattelu • Yhdessä suunnittelu / co-creation Käyttäjä ei osallistu • Tarkistuslistat • Heuristinen arviointi
 36. 36. Lähteet • Ympäristöministeriö: http://www.ymparisto.fi/ • Eurocrafts21 hanke: http://www.eurocrafts21.eu/ • Tuote ja tieto; Tuotteiden tutkimus ja kehittäminen http://www2.uiah.fi/projects/metodi/f00.htm • Kälviäinen, M. 2001. Käytettävyys muotoilijan työn tukena. Teoksessa Kälviäinen, M., Puohiniemi, M. Käyttäjästä Käsin. Kuopio: Kuopion Muotoiluakatemia. CD-ROM • Sleeswijk Visser, F. ym. 2005. Contextmapping : experiences from practice. CoDesign. vol.1, no. 2 /2005. s. 119 - 149. • Black, Sandy. 2008. Eco-chic: the fashion paradox / Sandy Black.London: Black Dog, cop. • Fletcher, Kate. 2008. Sustainable fashion and textiles : design journeys / Kate Fletcher.London : Earthscan. • www.wgsn.com
 37. 37. Kuva 11. Kohderyhmän jäseniä vastaamassa kontekstikartoitustehtävään Kuva 12. Kohderyhmän jäsen vastaamassa kontekstikartoitustehtävään 15
 38. 38. Musta Sanoma - on se omanlainen väri - esim.bändipaidat ja muuten - musta on musta oman musiikkimaun edustaminen - sopii aina Pelkistetty - pidän ainoastaan mustasta - ei liikaa kilkkeitä - välillä hyvä vaihtoehto Hinta-laatu -suhde Maskuliininen - opiskelijana pakko ottaa - mies kun olen huomioon - vakuuttava - “köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa” - ei neiti - kukapa ei haluaisi hinta-/laatusuhteeltaan hyviä vaatteita - saa maksaa, jos on laadukas Väljä Urheilullinen Eettinen - on tärkeää mistä vaatteet Punainen tulevat ja miten ne on valmistettu -värillä ei ole väliä, - puhtaat jauhot pussissa! kunhan on punainen Laadukas Raju - tuntuu vakuuttavalta - sopivasti, ei liian - tuntuu kestävältä - ei mitään tavisvaatteita! - napit pysyy kyydissä - laatu korvaa määrän - vaatteen kestävyys on tärkeää Ekologinen - jos tuote on ekologinen hinnoista Hopea ja laadusta tinkimättä, niin + Muodikas - ei kulta - luonto kiittää Feminiininen Kotimainen - feminiinistä puoltani - aina tukee kotimaista mielummin tuskin korostan koskaan liikaa - mielellään kotimainen - haluan tukea suomalaista Yksilöllinen - ei tule vaatekaksosia Kromi bussissa vastaan - kaunis väri - ettei tulisi heti samanlaista - lenksut, renksut ja lenkit kadulla vastaan Kuva 13. Kontekstikartoitus- 16 tehtävän vastaukset, osa1
 39. 39. 1. 3. 8. - lähellä omaa makua - lähellä omaa makua - pidän tatuoinneista ja 6. hienoista printeistä 4. vaatteissa 11. - tyylikäs, klassinen - ROCK! - tykkään itse käyttää 5. - rannekkeet hienoja, mutta en itse käyttäisi 10. - omaa isänmaata 19. edustava -hinta/laatu kohdallaan 14. 15. - rikkinäisyys - antaa sanoman, jota kantaa mielellään - Inhoan silittämistä! - kallot sopii hyvin vaatteisiin 12. - välillä mukava 13. pukeutua pukuun 9. - ennemmin tukee suomalaista - rennon tyylikäs - konepestävä materiaali, muuten jää hankkimatta - vaatteiden puhtaus on tärkeää Kuva 14. Kontekstikartoitus- tehtävän vastaukset, osa2 17
 40. 40. - Ihana niitti - Niitit Rocks! Kuva 15. Kontekstikartoitus- 18 tehtävän vastaukset, osa 3
 41. 41. Kuva 21. Käyttäjän testaamassa housumallissa oli liian pienet taskut: etutasku oli hieman ahdas. Kuva 22. Housun takataskuun ei mahtunut esimerkiksi lompakkoa, jota käyttäjä pitää aina mukanaan. 25
 42. 42. Kuva 23. Housun istuvuus oli huono edestä. Polven kohdalle tuleva sauma hiertää jalkaa koukistaessa. Kuva 24. Housun vyötäröllä oli liikaa tilaa, mutta takamuksen kohdalla olisi saanut olla enemmänkin väljyyttä. 26
 43. 43. Kuva 25. Lahje nousee melko paljon kun käyttäjä istuu. 27
 44. 44. Kuva 26. Käyttäjän mielestä housut olivat kokonaisuudessaan ihan hyvät ja housun napiton kiinnitys oli mielenkiintoinen. 28
 45. 45. Kuva 28. Kulutettava kangas kiinnitetään puikkoon, joka asennetaan painon kanssa koneeseen. Kuva 29. Testatut materiaalipalat kuluivat jonkin verran. Laidoille muodostui vaaleampi ja enemmän kulunut rengas, mutta kangas ei mennyt rikki mistää kohtaa. 30
 46. 46. Kuva 31. Kuivan hankaustestin tulos asettui harmaa-valkea asteikolla kohtaan 2 . Kuva 32. Märän hankaustestin tulos oli 1, mikä on asteikon huonoin. 32
 47. 47. Liite 1: Kontekstikartoituslomake 3/3 TEHTÄVÄ 2 Tarkastele esillä olevia housumalleja ja niiden yksityiskohtia. Mistä yksityiskohdista pidät? Mikä ei ole mieluisaa? Miksi? MALLI 1 MALLI 2 MALLI 3 MALLI 4 MALLI 5 TEHTÄVÄ 3 Tunnustele annettuja materiaalinäytteitä. Mikä näytteistä miellyttää eniten? Mikä vähiten? Miksi?
 48. 48. Kuva 19. Kyselyssä ollut housumalli numero 4 Kuva 20. Kyselyssä ollut housu- 22 malli numero 5
 49. 49. Daigadaigaduu Kuva hameesta Tiedot hameesta Hameen materiaalit ja lisätarvikkeet Tarkasteltava asia hyvät ominaisuudet parannettavat ominaisuuden tärkeys ominaisuudet käytettävyyteen (1-5, 1 = tärkeä, 5 = ei lainkaan tärkeä) hameen istuvuus omalle vartalolle (lisää kuva) hameen mallin toimivuus kävellessä/liikkuessa (lisää kuva) hameen mallin toimivuus istuessa (lisää kuva) hameen materiaalin, myös vuorimateriaalin sopivuus suhteessa hameen malliin hameen materiaalin ominaisuudet käytössä: rypistyvyys sähköisyys hameen materiaalin huolto-ominaisuudet: Missä tilanteissa hametta käytit, sopivuus käyttötilanteeseen Hameen mallin ja materiaalin visuaalinen/tyylin miellyttävyys itselle? Hameen mallin ja materiaalin visuaalinen/tyylin miellyttävyys muille? Saitko kommentteja? Hameen ”arvomaailma” (luettele tärkeimmät, esim. ekologisuus, käsityömäisyys, design jne…)

×