O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Dossier ecosistemes

Unitat ecosistemes

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Dossier ecosistemes

  1. 1. BIOLOGIA I GEOLOGIA 4T ESO:ECOSISTEMES. NOM....................................................................................................................GRUP.......... 1. Què sónelselementsabiòticsde l’ecosistema?: 2. Què sónelselementsbiòticsde l’ecosistema?: 3. Per què s’hade reciclarcontínuamentlamatèriade l’ecosistema?: 4. Quinaés la principal fontd’energiadelsecosistemes?: 5. Com esperd lamajor part de l’energiade l’ecosistema?: 6. Què ésun ésserautòtrof?: 7. Què ésun organisme productor?: 8. Què ésun ésserheteròtrof?: 9. Què ésun organisme consumidor?: 10. Què ésun consumidorprimari?: 11. Què ésun consumidorsecundari?: 12. Què ésun consumidorterciari?: 13. Què ésuna cadena tròficao alimentària?: 14. Què ésun nivell tròfic?: 15. Què són elsdescomponedorsd’unecosistema?: 16. Què són lesrelacionstròfiques?: 19. Què són lescadenestròfiques?: 17. Què indiquenlesfletxesunacadenatròfica?: 18. Què ésuna xarxatròfica?: 19. Quinpercentatge d’energiaquedadisponible peral nivell tròficsegüent?: 20. Què ésuna piràmide tròfica?: 21. Perquè lescadenestròfiquesnoméstenen4o 5 nivells?: 22. Perquè és mésrendible alimentar-se de vegetalsque d’herbívors?: 23. Perquè cal reciclarla matèriade l’ecosistema?: 24. Comes troba el carboni a l’atmosfera?: 25. Compassa el carboni atmosfèricalséssersvius?: 26. Compassa el carboni delsorganismesal’atmosfera?:
  2. 2. 27. Què passa ambel carboni orgànicenzonessense oxigen?: 28. Quinsprocessoscausatsperl’ésserhumàprodueixendiòxidde carboni?: 29. Què ésl’autoregulaciód’unecosistema?: 30. Què ésuna plaga?: 31. Quinacaracterística té una plagaproduïda peruna espècie exòticaintroduïda?: 32. Quinsinconvenientsté lautilitzacióde plaguicides?: 33. Què ésla lluitabiològica?: 34. Què ésuna poblacióbiològica?: 35. Què ésla capacitat de càrrega d’unapoblació?: 36. Quinsfactorslimitantsdel creixementdepenende ladensitatde població?: 37. Què ésla depredació?: 38. Què ésla competència?: 39. Què són lesfluctuacionsd’unapoblació?: 40. Què ésl’estratègiade supervivènciaoestratègiareproductora?: 41. Indicaalgunsexemplesd’organismesque tenenunataxaelevadade reproducció?: 42. Indicaalgunsexemplesd’organismesque tenenunataxabaixade reproducció?: 43. Quinaestratègiareproductorapredominaenelsmedismoltcanviants?: 44. Quinaestratègiareproductorapredominaenelsmedismoltestables?: 45. Què ésuna successióecològica?: 46. Què ésuna successióprimària?: 47. Què ésl’etapapionerad’unsuccessióecològica?: 48. Què ésla comunitatclímax d’unasuccessióecològica?: 49. Quinaésla comunitatclímax de la zona mediterrània?: 50. Què ésuna successiósecundària?: Cal lliurar el dia de l’examen.

    Seja o primeiro a comentar

    Entre para ver os comentários

Unitat ecosistemes

Vistos

Vistos totais

687

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

329

Ações

Baixados

17

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×