O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

El Treball I Les Activitats Econòmiques

12.475 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

El Treball I Les Activitats Econòmiques

 1. 1. El treball i les activitats econòmiques Comunitat Valenciana El treball L’agricultura i la ramaderia La indústria Els serveis
 2. 2.  El treball <ul><li>La població activa està formada per totes les persones que treballen, pels desocupats i pels que estan buscant la primera ocupació. </li></ul><ul><li>Treball és qualsevol activitat humana que es realitza per obtindre diners a canvi. </li></ul><ul><li>No formen part de la població activa els estudiants, els jubilats ni les mestresses de casa. </li></ul><ul><li>El dret al treball i la igualtat d’oportunitats són drets fonamentals recollits per la Constitució. L’Estat paga una ajuda econòmica a les persones desocupades. </li></ul>
 3. 3.  El treball <ul><li>Treballen per compte propi els treballadors independents que reben una quantitat de diners per cada faena que fan: </li></ul><ul><ul><li>Electricista </li></ul></ul><ul><ul><li>Llanterner </li></ul></ul><ul><li>Els treballadors poden realitzar la faena per compte propi o per compte d’altre. </li></ul><ul><li>Treballen per compte d’altre les persones que són contractades per una empresa i reben un salari mensual pel seu treball. </li></ul>
 4. 4.  El treball <ul><li>Sector primari : agricultura, ramaderia, pesca i explotació forestal. </li></ul><ul><li>Els treballadors realitzen el seu treball en alguns d’aquests tres sectors: el primari, el secundari o el terciari. </li></ul><ul><li>Sector secundari : artesania, indústria, mineria i obtenció de fonts d’energia. </li></ul><ul><li>Sector terciari : servei a les persones com l’ensenyament o la medicina. </li></ul>
 5. 5.  L’agricultura i la ramaderia <ul><li>Fa 50 anys la majoria de la població treballava al sector primari. </li></ul><ul><li>En el sector primari de la Comunitat Valenciana treballen poques persones, pero té gran valor econòmic. </li></ul><ul><li>En l’actualitat només hi treballen 7 de cada 100 persones. </li></ul><ul><li>La producció agrícola i ramadera ha crescut molt per la millora de les tècniques de cultiu. </li></ul><ul><li>La produció pesquera ha crescut menys. </li></ul>
 6. 6.  L’agricultura i la ramaderia <ul><li>Agricultura de regadiu : </li></ul><ul><ul><li>Ocupa menys extensió. </li></ul></ul><ul><ul><li>Alt valor econòmic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cítrics, hortalisses, arròs i plantes farratgeres </li></ul></ul><ul><li>Una agricultura orientada cap a l’exportació. </li></ul><ul><li>Agricultura de secà : </li></ul><ul><ul><li>Ocupa una extensió més gran. </li></ul></ul><ul><ul><li>Inferior valor econòmic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ametler, olivera, garrofer i vinya. </li></ul></ul>
 7. 7.  L’agricultura i la ramaderia <ul><li>Bestiar porcí : </li></ul><ul><ul><li>És el mes bundant. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es cria en granges automatitzades. </li></ul></ul><ul><li>La ramaderia valenciana cria, sobretot, bestiar porcí, oví i boví. </li></ul><ul><li>Bestiar oví : </li></ul><ul><ul><li>És el més tradicional. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ramaderia extensiva en camps de l’interior muntanyós. </li></ul></ul><ul><li>Bestiar boví : </li></ul><ul><ul><li>Menys desenvolupat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Comarques que envolten la plana litoral. </li></ul></ul><ul><li>Granges avícoles i cunícoles : </li></ul><ul><ul><li>Ous. </li></ul></ul><ul><ul><li>Carn de pollastre i conill. </li></ul></ul>
 8. 8.  La pesca marítima <ul><li>Importància menor: és insuficient per a atendre la demanda. </li></ul><ul><li>Tradició milenaria arreu de 450 quilòmetres de costa. </li></ul><ul><li>Caladors escassos i modestos: només 4 de cada 100 quilos de pesca són valencians. </li></ul><ul><li>Sector pesquer: </li></ul><ul><ul><li>6.000 persones. </li></ul></ul><ul><ul><li>1.000 embarcacions. </li></ul></ul><ul><ul><li>20 ports pesquers. </li></ul></ul>
 9. 9.  La indústria <ul><li>S’encarrega de transformar les matèries primeres en productes elaborats . </li></ul><ul><li>Tres tipus d’indústries: </li></ul><ul><ul><li>Indústries bàsiques: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fabriquen materials com l’acer o el plàstic. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Matèries primeres. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Indústries de bens d’equip: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maquinària i ferramentes. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Material de transport per a l’agricultura i altres indústries. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Indústries de bens de consum: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teixits, mobles, calçat, joguets i paper, conserves,etc. </li></ul></ul></ul>
 10. 10.  La indústria <ul><li>La indústria de la Comunitat Valenciana ha aconseguit un gran desenvolupament. </li></ul><ul><li>Hi treballen 34 de cada 100 persones actives. </li></ul><ul><li>Producció: </li></ul><ul><ul><li>Indústries bàsiques: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ceràmica, química, energia i construcció. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plana de Castelló, València i Alacant. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Indústries de bens d’equip: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Automòbils, maquinària de trens i vaixells i ferramentes. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Almussafes, València, Castelló i Alacant. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Indústries de consum: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alimentació, confecció, mobles, calçat, jouets i paper. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Per tot el territori. </li></ul></ul></ul>
 11. 11.  La indústria <ul><li>A la Comunitat Valenciana són molt importants els jaciments miners dels quals s’obtenen les matèries primeres per a la construcció: </li></ul><ul><ul><li>Argiles. </li></ul></ul><ul><ul><li>Roques calcàries. </li></ul></ul><ul><ul><li>Graves. </li></ul></ul><ul><ul><li>Algeps. </li></ul></ul><ul><ul><li>Marbre. </li></ul></ul><ul><li>Un altre mineral abundant és la sal: </li></ul><ul><ul><li>Torrevella. </li></ul></ul><ul><ul><li>Santa Pola. </li></ul></ul>
 12. 12.  El paisatge industrial <ul><li>La instal·lació de fàbriques i d’industries modifica el paisatge del territori on se situen. </li></ul><ul><li>Les primeres fàbriques es localitzaven prop de les mines de carbó: </li></ul><ul><ul><li>No es donava importància a l’entorn. </li></ul></ul><ul><ul><li>Contaminació de la naturalesa. </li></ul></ul><ul><li>Hui en dia les fàbriques se situen en polígons ben comunicats: </li></ul><ul><ul><li>S’han elaborat lleis que prohibeixen els abocaments contaminants. </li></ul></ul>
 13. 13.  Els serveis <ul><li>Les activitats del sector serveis són les que més han crescut. </li></ul><ul><li>Principals activitats del sector terciari: </li></ul><ul><ul><li>Serveis públics: serveis sanitaris, ensenyament i administració. </li></ul></ul><ul><ul><li>Comerç. </li></ul></ul><ul><ul><li>Turisme. </li></ul></ul><ul><ul><li>Transports. </li></ul></ul><ul><li>És el que més ha crescut: </li></ul><ul><ul><li>Fa 50 anys hi treballaven 20 de cada 100 persones. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hui treballen 60 de cada 100 persones. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aquestes activitats proporcionen grans ingressos. </li></ul></ul>
 14. 14.  Els serveis <ul><li>La Comunitat Valenciana té un comerç molt dinàmic i ven molts productes a l’exterior. </li></ul><ul><li>Comerç interior: </li></ul><ul><ul><li>Es porta cap a dins del país. </li></ul></ul><ul><ul><li>Comerços menuts, mercats, comerços grans, hipermercats. </li></ul></ul><ul><li>Comerç exterior: </li></ul><ul><ul><li>Amb altres països: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Importació. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Exportació. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>L’exportació és superior a la importació. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>S’exporten: produtes agraris cotxes, ceràmica, calçat, joguets, mobles i teixits. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>S’importen: matèries primeres, maquinària, tecnologia, etc </li></ul></ul></ul>
 15. 15.  Els serveis <ul><li>El turisme està molt desenvolupat. </li></ul><ul><li>Principals atractius: </li></ul><ul><ul><li>Sol i platja. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ports esportius. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zones de muntanya de l’interior. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ric patrimoni històric i cultural de molts pobles i ciutats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gran varietat de festes i activitats d’oci. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rica i variada gastronomia. </li></ul></ul><ul><li>Aporta una gran quantitat d’ingressos. </li></ul>
 16. 16.  El treball de les dones <ul><li>Actualment el sector serveis és el que proporciona ocupació a la majoria de les dones. </li></ul><ul><li>Les tasques de la llar són compartides per homes i dones, ja que ambdós treballen fora de casa. </li></ul><ul><li>Fa algunes dècades, moltes dones treballaven únicament a la llar, en les tasques domèstiques i en l’atenció dels fills i no rebien un salari. </li></ul><ul><li>Després del naixement d’un fill, les mares i els pares treballadors disposen d’un permís de treball durant uns mesos per a dedicar-se a la criança del bebé. </li></ul>
 17. 17. HEM ACABAT

×