O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Tatacara pengurusan aset alih sbt

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 143 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Tatacara pengurusan aset alih sbt (20)

Anúncio

Mais de Saripah Ahmad Mozac (20)

Tatacara pengurusan aset alih sbt

 1. 1. PEKELILING PERBENDAHARAAN (PP) <br />BIL. 5 TAHUN 2007<br />TATACARA PENGURUSAN <br />ASET ALIH KERAJAAN (TPA)<br />BahagianPerolehan dan Pengurusan Aset <br />Kementerian Pelajaran Malaysia<br />1<br />
 2. 2. Tubuh Unit Pengurusan Aset<br />PERANAN dan TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL<br />Melantik:-<br />Pegawai Aset<br /><br />Pegawai Pemeriksa Aset<br />₪<br />Lembaga Pemeriksa<br /><br />Jawatankuasa Penyiasat<br /><br />Tubuh Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK)<br />Kemuka Laporan Tahunan ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac iaitu:-<br />Laporan Harta Modal dan Inventori (KEW.PA-8)<br /><br />Laporan Pemeriksaan Harta Modal & Inventori (KEW.PA-12)<br /><br />Laporan Pelupusan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-20)<br /><br />Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib (KEW.PA-32) dan Laporan Tahunan Kehilangan dan Hapuskira (KEW.PA-33)<br /><br />Aset Alih diurus<br />teratur<br />berkesan<br />cekap<br />*SAP 12 Mac 2010 - Laporan Tahunan Pengurusan Aset Kerajaan<br />
 3. 3. JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (JKPAK)<br />BIDANG TUGAS JKPAK<br />Merancang, memantau, mengawasi dan menyelia semua <br />aspek pengurusan aset alih Kerajaan.<br />TEMPOH MESYUARAT<br /><ul><li> Sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh tiga (3) bulan.</li></ul>3<br />
 4. 4. Ketua Panitia<br />Guru berkaitan<br />Kerani<br />sambungan…<br />3 bulan sekali<br />Hasil mesyuarat dilapor dalam JPKA<br />Pengerusi<br />Guru Besar/<br />Pengetua<br />JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (JKPAK)<br />Setiausaha<br />Pegawai<br />Aset<br />
 5. 5. PELAKSANAAN<br />Semua aset yang dimiliki oleh Kementerian/ Jabatan<br />sebelum tahun 2007, hendaklah disenaraikan dalam <br />Senarai Daftar Harta Modal KEW. PA-4 dan Senarai Daftar<br />Inventori KEW. PA-5.<br />Maklumat dalam Daftar Stok Bekalan Pejabat (KEW.314)<br />hendaklah dipindahkan ke Kad Kawalan Stok (KEW. 300-J3)<br />dan Kad Petak (KEW. 300-J4) mengikut Panduan <br />Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor (PP-TPS).<br />5<br />
 6. 6. KANDUNGAN TPA<br />PENDAHULUAN<br />BAB F – <br />KEHILANGAN & HAPUS KIRA<br />BAB A – <br />PENERIMAAN<br />KANDUNGAN TPA<br />BAB B – <br />PENDAFTARAN<br />BABE –<br />PELUPUSAN<br />BAB C – PENGGUNAAN, PENYIMPANAN & PEMERIKSAAN<br />BAB D –<br />PENYELENGGARAAN<br />6<br />
 7. 7. PENDAHULUAN<br />BahagianPerolehan dan Pengurusan Aset <br />Kementerian Pelajaran Malaysia<br />7<br />
 8. 8. KITARAN HAYAT ASET<br />KITARAN HAYAT ASET<br />Bahagian Perolehan & Pengurusan Aset<br />Kementerian Pelajaran Malaysia<br />8<br />
 9. 9. >RM1,000 @ Ada Penyelenggaraan Berjadual<br />Infrastruktur<br />ASET ALIH<br />Tanah<br />ASET TAK ALIH<br />Harta Modal<br />Inventori<br />Loji @ Jentera Berat<br />Kenderaan<br />Kelengkapan @ Peralatan<br />Bangunan<br /><RM1,000 & Tiada Penyelenggaraan Berjadual Kelengkapan @ Peralatan<br />Haiwan<br />HARTA INTELEK<br />Ikan<br />ASET HIDUP<br />Tumbuhan<br />DEFINISI ASET<br />dibeli atau yang disewa beli dengan wang Kerajaan, yang diterima melalui sumbangan atau hadiah atau diperolehi melalui proses perundangan.<br />ASET<br />ASET HIDUP <br />Tanpa Kira Nilai Perolehan Asal<br />
 10. 10. DEFINISI ASET ALIH<br />Aset Alih bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan.<br />10<br />
 11. 11. KUMPULAN ASET ALIH<br />HARTA MODAL<br />INVENTORI<br />11<br />
 12. 12. HARTA MODAL<br />Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM1,000.00 dan ke atas setiap satu; atau<br />Aset alih yang memerlukan penyelenggaraan secara berjadual tanpa mengira harga perolehan asal.<br /> (Penyelenggaraan berjadual adalah penyelenggaraan seperti yang disyaratkan di dalam manual/ buku panduan pengguna)<br />12<br />
 13. 13. KATEGORI HARTA MODAL<br />Tiga (3) kategoriHarta Modal iaitu:<br />(i) Loji/ JenteraBerat<br />Kenderaan<br />Peralatan/ Kelengkapan ICT/ Telekomunikasi/ <br />Penyiaran/ Perubatan/ Pejabat/ Makmal/ Bengkel/ <br />Dapur/ Sukan<br />13<br />
 14. 14. CONTOH HARTA MODAL<br />14<br />
 15. 15. INVENTORI<br />Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang daripada RM1,000.00 setiap satu dan tidak memerlukan penyelenggaraan<br />Perabot, hamparan, hiasan, langsir dan pinggan mangkuk tanpa mengira harga perolehan<br />15<br />
 16. 16. KATEGORI INVENTORI<br />Empat (4) kategori Inventori iaitu:<br />Nilai perolehan asal kurang daripada RM1,000.00 dan <br /> tidak memerlukan penyelenggaraan secara berjadual:<br /> (i) Peralatan/ Kelengkapan ICT/ Telekomunikasi/ <br /> Penyiaran/ Perubatan/ Pejabat/ Makmal/<br /> Bengkel/ Dapur/ Sukan<br />Tanpa mengira nilai perolehan asal:<br /> (ii) Perabot<br /> (iii) Hamparan, hiasan dan langsir<br /> (iv) Pinggan mangkuk<br />16<br />
 17. 17. CONTOH INVENTORI<br />17<br />
 18. 18. sambungan…<br />Kod Klasifikasi Aset<br />http://spa.treasury.gov.my/knowledgebase<br />18<br />
 19. 19. BAB A :<br />PENERIMAAN<br />BahagianPerolehan dan Pengurusan Aset <br />Kementerian Pelajaran Malaysia<br />19<br />
 20. 20. BAB A - PENERIMAAN<br />“Pegawai Penerima” ialah pegawai yang diberi <br />tanggungjawab untuk menerima dan mengesahkan aset <br />yang diperolehi.<br />“Pegawai Bertauliah” ialah pegawai yang memiliki <br />kepakaran dalam bidang tertentu.<br />20<br />
 21. 21. sambungan…<br />Objektif Penerimaan:<br />Memastikan setiap aset diterima menepati<br /> spesifikasi yang ditetapkan.<br />Menentukan kualiti dan kuantiti sebenar mengikut<br /> pesanan.<br />Memastikan aset diterima dalam keadaan yang baik,<br /> sempurna dan selamat untuk digunakan. <br />21<br />
 22. 22. PERATURAN PENERIMAAN<br />Pemeriksaan teliti bagi memastikan aset diterima <br /> menepati spesifikasi.<br />Pemeriksaan teknikal pegawai yang bertauliah (bila perlu)<br />(c) Langkah-langkah yang perlu dipatuhi semasa menerima<br /> aset:<br /><ul><li>Semak butiran dalam dokumen.
 23. 23. Periksa, kira, ukur, timbang atau uji serta merta </li></ul> sebelum sahkan penerimaan.<br />Sekiranya pengesahan tidak dapat dilakukan serta merta maka <br /> dokumen dicatat “ Diterima dengan syarat ianya diperiksa, dikira, <br /> diukur, ditimbang dan diuji”.<br />22<br />
 24. 24. sambungan…<br /> Sediakan Borang Laporan Penerimaan KEW. PA-1<br /> jika terdapat kerosakan/ perselisihan.<br /> Borang KEW.PA-1 yang ditandatangani oleh Ketua<br /> Jabatan dihantar kepada agen penghantaran atau <br /> syarikat pembekal.<br /> Pegawai Penerima pastikan aset diterima beserta<br /> Surat Jaminan daripada pembekal.<br /> Pegawai Penerima pastikan aset diterima bersama <br /> manual penggunaan dan penyelenggaraan.<br />23<br />
 25. 25. 24<br />
 26. 26. BAB B :<br />PENDAFTARAN<br />BahagianPerolehan dan Pengurusan Aset <br />Kementerian Pelajaran Malaysia<br />25<br />
 27. 27. SKOP<br />OBJEKTIF<br />CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA<br />TEMPOH MENDAFTAR<br />LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL & INVENTORI<br />PENDAFTARAN ASET HADIAH<br />PENDAFTARAN<br />PENGESAHAN PENDAFTARAN <br />PENDAFTARAN ASET LUCUTHAK<br />PUNCA MAKLUMAT<br />URUSAN PENDAFTARAN <br />ASET ALIH<br />DOKUMEN PENDAFTARAN <br />BUTIRAN MAKLUMAT <br />26<br />
 28. 28. OBJEKTIF PENDAFTARAN<br /><ul><li>Mewujudkan pangkalan data yang lengkap, tepat </li></ul> dan kemaskini<br /><ul><li>Memudahkan pengesanan dan pemantauan
 29. 29. Membolehkan keadaan aset diketahui
 30. 30. Memudahkan penyelenggaraan, pelupusan dan </li></ul> penggantian aset<br />27<br />
 31. 31. TEMPOH MENDAFTAR<br />2 minggu<br /> dari tarikh pengesahan penerimaan.<br />28<br />
 32. 32. PENGESAHAN PENDAFTARAN<br /> Pengesahan pendaftaran dibuat dan dicop<br /> pada dokumen punca maklumat yang <br /> berkaitan seperti contoh berikut:<br />“Telah direkodkan pada ………..(tarikh). No. siri <br /> pendaftaran aset ………….. seperti nombor pada<br /> daftar.<br />29<br />
 33. 33. URUSAN PENDAFTARAN<br />DidaftarkanolehPegawaiAsetdiKementerian/<br />Jabatan/PTJ menggunakanDaftarHarta Modal <br />(KEW.PA-2) & DaftarInventori(KEW.PA-3).<br />SatuSenaraiDaftarHarta Modal (KEW. PA-4)dan<br />SenaraiDaftarInventori(KEW. PA-5)disediakan.<br />Pendaftaranmelaluisistemberkomputer:<br />Format yang samadigunapakai.<br />Daftarhendaklahdicetak.<br />DitandatanganiolehKetuaJabatan.<br />30<br />
 34. 34. KEW. PA-2<br />DAFTAR HARTA MODAL<br />Kementerian/Jabatan: Perbendaharaan<br />Bahagian: Kawalan dan Pemantauan<br />(No. Siri Pendafataran: KK/BKP10/H/07/1<br />BAHAGIAN A<br />31<br />
 35. 35. KEW. PA-2<br />DAFTAR HARTA MODAL<br />BUTIR-BUTIR PENAMBAHAN, PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF<br /> BAHAGIAN B<br />32<br />
 36. 36. KEW. PA-3<br />DAFTAR INVENTORI<br />Kementerian/Jabatan: Perbendahraan<br />Bahagian: Kawalan dan Pemantauan<br />(No. Siri Pendafataran KK/BKP10/I/07/1-5 )<br />33<br />
 37. 37. URUSAN PENDAFTARAN<br />(d) Daftar aset dikemaskini bila berlaku:<br /> (i) Penambahan/ penggantian/ penaiktarafan<br /> (ii) Pemeriksaan aset<br /> (iii) Pelupusan<br /> (iv) Hapus kira<br />34<br />
 38. 38. PELABELAN ASET<br /><ul><li>Semua aset diberi tanda pengenalan dengan cara </li></ul> melabel, mengecat, emboss bagi menunjukkan tanda<br />Hak Kerajaan Malaysia (HKM).<br /><ul><li>Aset tujuan samaran/ risikan ditanda di tempat</li></ul> yang tidak mudah dilihat.<br />35<br />
 39. 39. Kod Kementerian (Singkatan Kementerian)<br />Kod Jabatan (Singkatan Jabatan/Bahagian) dan Kod Fail (MAMPU) <br />Kod Tambahan (Jika Perlu)<br />Kod Pengkelasan Aset<br />Tahun<br />No. Siri<br />PELABELAN ASET<br />PENETAPAN FORMAT KOD NO. SIRI ASET<br /><ul><li>Setiap aset ditanda dengan Nombor Siri Pendaftaran </li></ul>seperti panduan berikut:<br />KPM/BPPA12/J-JB-01-01/H/08/1234<br />36<br />
 40. 40. URUSAN PENDAFTARAN<br />Pergerakan Aset<br />Pinjaman atau penempatan sementara hendaklah direkod <br />pada Buku Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori<br />KEW. PA-6.<br />Penyimpanan Daftar<br /><ul><li>KEW. PA-2 dan KEW. PA-3 disimpan dalam fail kulit </li></ul> keras dalam kabinet berkunci.<br /><ul><li>Buku KEW. PA-6 disimpan dalam kabinet berkunci.
 41. 41. Daftar asal disimpan oleh Pegawai Aset dan salinan </li></ul> simpan di lokasi.<br />37<br />
 42. 42. SENARAI ASET DI LOKASI<br /> Senarai aset mengikut lokasi aset ditempatkan<br /> hendaklah disediakan oleh Pegawai Aset <br /> menggunakan KEW. PA-7 dalam 2 salinan.<br /><ul><li>1 salinan disimpan oleh Pegawai Aset manakala</li></ul> 1 salinan oleh pegawai yang bertanggungjawab.<br /><ul><li>Dikemaskini dari masa ke semasa bila terdapat</li></ul> perubahan kuantiti, lokasi atau pegawai<br /> bertanggungjawab.<br />38<br />
 43. 43. KEW. PA-7<br />SENARAI ASET ALIH KERAJAAN<br />BAHAGIAN : KAWALAN DAN PEMANTAUAN<br />LOKASI :BILIK MESYUARAT UTAMA<br />Disahkan oleh:<br /> Tandatangan<br /> Nama : Henry Chong<br /> Jawatan:PPT(P)<br /> Tarikh :15 Mac 2007<br />Disediakan oleh:<br /> Tandatangan: <br />Nama: Ahmad Hishamuddin.<br />Jawatan: PKP(P)<br />Tarikh: 15 Mac 2007<br />39<br />
 44. 44. URUSAN PENDAFTARAN<br />(c) SalinanKEW. PA-4 danKEW. PA-5 dikemukakan<br />secaratahunansepertiberikut:<br /> (i) Pendaftarandiperingkat PTJ<br />KemukakepadaJabatanatauIbuPejabat<br /> (ii) PendaftaranPeringkatJabatan<br />Kumpulkansenaraidaftar PTJ besertasenarai<br />daftarJabatandankemukakankepada<br />Kementerian.<br />40<br />
 45. 45. URUSAN PENDAFTARAN<br />(iii) Pendaftaran di peringkat Kementerian<br /> Kumpul senarai daftar PTJ, Jabatan dan <br /> Kementerian bagi membolehkan <br /> Kementerian mengetahui dan memantau <br /> keseluruhan aset di bawah kawalannya.<br />41<br />
 46. 46. CARA MENGEMUKAKAN SENARAI DAFTAR HARTA MODAL (KEW. PA-4) DANSENARAI DAFTAR INVENTORI (KEW. PA-5)<br />PERBENDAHARAAN<br />KEW. PA-8<br />KEMENTERIAN<br />Bahagian-bahagian<br />IBU PEJABAT<br />Jabatan<br />Jabatan<br />Jabatan<br />Jabatan<br />PTJ<br />PTJ<br />PTJ<br />PTJ<br />PTJ<br />PTJ<br />PTJ<br />PTJ<br />KEW. PA-4 DAN KEW. PA-5<br />42<br />
 47. 47. KEW.PA-4<br />SENARAI DAFTAR HARTA MODAL TAHUN 2007<br />43<br />
 48. 48. KEW.PA-4<br />SENARAI DAFTAR HARTA MODAL SEBELUM TAHUN 2007<br />44<br />
 49. 49. KEW.PA-5<br />SENARAI DAFTAR INVENTORI TAHUN 2007<br />45<br />
 50. 50. KEW.PA-5<br />SENARAI DAFTAR INVENTORI SEBELUM TAHUN 2007<br />46<br />
 51. 51. LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI<br />KEW. PA-8 hendaklah dikemukakan ke Perbendaharaan <br />sebelum 15 Mac tahun berikutnya.<br />47<br />
 52. 52.
 53. 53. BAB C :<br />PENGGUNAAN, PENYIMPANAN<br />DAN PEMERIKSAAN<br />BahagianPerolehan dan Pengurusan Aset <br />Kementerian Pelajaran Malaysia<br />49<br />
 54. 54. OBJEKTIF PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN <br />PEMERIKSAAN<br /> Aset Kerajaan hendaklah dikendali dengan cekap, <br /> mahir dan teratur bagi tujuan:<br /> (a) Mengurangkan pembaziran<br /> (b) Menjimatkan kos<br /> (c) Mencapai jangkahayat<br /> (d) Mencegah penyalahgunaan<br /> (e) Mengelakkan kehilangan<br />50<br />
 55. 55. PENGGUNAAN<br /> Bagi tujuan rasmi sahaja.<br />(b) Mengikut fungsi sebenar dalam manual.<br />(c) Dikendali oleh pegawai yang mahir dan <br /> berkelayakan.<br />(d) Perlu direkodkan.<br />(e) Melapor kerosakan dalam Borang Aduan <br /> Kerosakan KEW. PA-9.<br />Aset yang dibawa keluar dari pejabat hendaklah<br />mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan. <br />Aset dipulangkan semula sebaik selesai penggunaannya <br />atau mengikut tempoh kelulusan mana lebih awal.<br />51<br />
 56. 56. PENGGUNAAN<br />Peraturan mengenai Penggunaan,<br /> Pengurusan dan Penyelenggaraan <br /> Kenderaan adalah mengikut peraturan<br /> semasa yang berkuatkuasa.<br /> (PP Bil.2 Tahun 1980 dan PP Bil. 7 Tahun 1985)<br />52<br />
 57. 57. PENYIMPANAN<br /><ul><li> Aset hendaklah sentiasa disimpan di tempat yang selamat </li></ul> dan sentiasa di bawah kawalan pegawai bertanggungjawab. <br /> Arahan Keselamatan Kerajaan hendaklah sentiasa dipatuhi.<br /><ul><li> Setiap pegawai adalah bertanggungjawab terhadap apa-apa </li></ul> kekurangan, kerosakan atau kehilangan aset di bawah <br /> tanggungjawabnya.<br /><ul><li> Aset yang sangat menarik atau bernilai tinggi hendaklah </li></ul> sentiasa di bawah kawalan maksima.<br /><ul><li> Pegawai yang gagal mematuhi peraturan boleh dikenakan </li></ul> tindakan termasuk surcaj di bawah Seksyen 18(c) Akta <br /> Prosedur Kewangan 1957.<br />53<br />
 58. 58. PEMERIKSAAN<br /><ul><li>Pemeriksaan aset dilaksanakan ke atas:</li></ul> (a) Fizikal<br /> (b) Rekod<br /> (c) Penempatan<br /><ul><li>Tujuan pemeriksaan adalah untuk:</li></ul> (a) Mengetahui keadaan dan prestasi aset;<br /> (b) Memastikan setiap aset mempunyai daftar/ rekod <br /> yang lengkap, tepat dan kemaskini;<br /> (c) Memastikan setiap aset berada di lokasi sama<br /> seperti yang tercatat dalam daftar.<br />54<br />
 59. 59. PEMERIKSAAN<br /><ul><li> Pegawai Pengawal melantik sekurang-kurangnya</li></ul> 2 orang Pegawai Pemeriksa. <br /><ul><li> Pemeriksaan hendaklah dilaksanakan sekurang-</li></ul> kurangnya sekali setahun.<br /><ul><li> Pegawai Pemeriksa mengemukakan Laporan </li></ul> Pemeriksaan Harta Modal (KEW.PA-10) dan <br /> Laporan Pemeriksaan Inventori (KEW.PA-11)<br /> kepada Ketua Jabatan. <br />55<br />
 60. 60. Kew. PA-10<br />LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL<br />Kementerian/Jabatan:Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar<br />Bahagian: Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor<br />Tandatangan : Tandatangan: <br />Nama Pegawai Pemeriksa 1:Noor Azian bt. Said Nama Pegawai Pemeriksa 2: Mazlan bin Salleh<br />Jawatan Pegawai Teknologi Maklumat Jawatan: Penolong Pengarah (PSM)<br />Tarikh Pemeriksaan; 11 Disember 2007 Tarikh Pemeriksaan: 11 Disember 2007<br />
 61. 61. Kew. PA-11<br />LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI<br />Kementerian/Jabatan: Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar<br />Bahagian : Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor<br />Tandatangan: Tandatangan: <br />Nama Pegawai Pemeriksa 1: Amalina bt. Ahmad Nama Pegawai Pemeriksa 2: Jamaluddin bin Hussen<br />Jawatan: Penolong Pengarah (Kewangan) Jawatan: Penolong Pengarah (JAS)<br />Tarikh Pemeriksaan: 12 Disember 2007 Tarikh Pemeriksaan: 12 Disember 2007<br />
 62. 62. KEW. PA-10<br />LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL<br />Kementerian/Jabatan: Kementerian Kewangan Malaysia <br />Bahagian: Jabatan Kastam Diraja Malayia<br />Tandatangan : Tandatangan: <br />Nama Pegawai Pemeriksa 1:Noor Azian bt. Said Nama Pegawai Pemeriksa 2: Mazlan bin Salleh<br />Jawatan Pegawai Teknologi Maklumat Jawatan: Penolong Pengarah (PSM)<br />Tarikh Pemeriksaan; 11 Disember 2007 Tarikh Pemeriksaan: 11 Disember 2007<br />58<br />
 63. 63. KEW. PA-11<br />LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI<br />Kementerian/Jabatan: Kementerian Kewangan Malaysia<br />Bahagian : Jabatan Kastam Diraja Malaysia<br />Tandatangan: Tandatangan: <br />Nama Pegawai Pemeriksa 1: Amalina bt. Ahmad Nama Pegawai Pemeriksa 2: Jamaluddin bin Hussen<br />Jawatan: Penolong Pengarah (Kewangan) Jawatan: Penolong Pengarah (Kewangan)<br />Tarikh Pemeriksaan: 12 Disember 2007 Tarikh Pemeriksaan: 12 Disember 2007<br />59<br />
 64. 64. PEMERIKSAAN<br /><ul><li>Ketua Jabatan kemuka KEW. PA-10 dan KEW. PA-11 </li></ul> bersama-sama Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal<br /> dan Inventori KEW. PA-12 kepada Pegawai Pengawal.<br /><ul><li>Pegawai Pengawal dikehendaki mengemukakan </li></ul>KEW. PA-12 kepada Perbendaharaan sebelum <br /> 15 Mac tahun berikutnya.<br /><ul><li>Ketua Jabatan hendaklah melakukan sendiri </li></ul> pemeriksaan dari masa ke semasa bagi memastikan <br /> peraturan ini dipatuhi.<br />60<br />
 65. 65. KEW. PA-12<br />SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI TAHUN 2007<br />KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA<br />Adalah disahkan bahawa Harta Modal dan Inventori di Kementerian Kewangan Malaysia telah diperiksa seperti berikut:<br />Tandatangan : ……………………….<br />Nama Pegawai Pengawal : Tan Sri Dr Wan Abdul Aziz bin Wan Abdullah<br />Tarikh : 13 Mac 2008<br />Cop Kem/Jab<br />61<br />
 66. 66. BAB D :<br />PENYELENGGARAAN<br />BahagianPerolehan dan Pengurusan Aset <br />Kementerian Pelajaran Malaysia<br />62<br />
 67. 67. OBJEKTIF PENYELENGGARAAN<br /><ul><li>Memastikan aset berfungsi dengan lancar secara </li></ul> berterusan dan selamat digunakan.<br /><ul><li>Memelihara dan memanjangkan jangkahayat
 68. 68. Meningkatkan keupayaan
 69. 69. Mengurangkan kerosakan
 70. 70. Menjimatkan perbelanjaan Kerajaan
 71. 71. Menjamin keselamatan pengguna
 72. 72. Mewujudkan suasana kerja yang kondusif serta </li></ul> produktif<br /><ul><li>Memelihara imej Kerajaan</li></ul>63<br />
 73. 73. JENIS PENYELENGGARAAN<br />Penyelenggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance)<br /> Tindakan penyelenggaraan berjadual yang diambil untuk<br /> memeriksa, menservis, membaiki atau mengganti komponen<br /> atau sumber fizikal secara teratur supaya dapat berfungsi <br /> dengan lancar secara berterusan.<br />(b)Penyelenggaraan Pemulihan(Corrective Maintenance)<br /> Tindakan membaiki atau mengganti komponen atau sumber <br /> fizikal supaya dapat berfungsi mengikut standard yang <br /> ditetapkan. <br />64<br />
 74. 74. PENYELENGGARAAN<br />MANUAL PENYELENGGARAAN<br /> Setiap manual/buku panduan pengguna berkaitan<br /> aset hendaklah disimpan sebagai rujukan untuk <br /> tindakan penyelenggaraan.<br />65<br />
 75. 75. PANDUAN PENYELENGGARAAN<br />Langkah-langkah yang perlu dilaksana oleh Kementerian/<br />Jabatan:<br />Menyedia Senarai Aset Yang Memerlukan <br /> Penyelenggaraan (KEW. PA-13).<br />(b) Merancang penyelenggaraan<br />(c) Melaksana program penyelenggaraan<br />Merekod penyelenggaraan dalam Daftar Penyelenggaraan <br /> Harta Modal (KEW. PA-14)<br />(e) Menilai program penyelenggaraan<br />Menyelia dan memantau penyelenggaraan oleh <br /> pihak swasta.<br />66<br />
 76. 76. KEW. PA-13<br />SENARAI ASET ALIH KERAJAAN YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN<br />(Diisi oleh Pegawai Aset)<br />KEMENTERIAN : KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR<br />Jabatan/Bahagian :JABATAN ALAM SEKITAR NEGERI JOHOR<br />
 77. 77. KEW. PA-14<br />DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL<br />(Diisi oleh Pegawai Aset)<br />Sub Kategori: Kereta No. Siri Pendaftaran :NRE/JAS/JH25/H/07/08<br />Jenis : Perodua Kembara Lokasi : Pentadbiran<br />
 78. 78. BAB E:<br />PELUPUSAN<br />BahagianPerolehan dan Pengurusan Aset <br />Kementerian Pelajaran Malaysia<br />69<br />
 79. 79. SKOP<br />DEFINISI<br />PINDA KAEDAH<br />OBJEKTIF<br />LANJUT TEMPOH<br />JUSTIFIKASI<br />E) TINDAKAN SELEPAS KELULUSAN<br />KUASA MELULUS<br />PELUPUSAN<br />URUSETIA PELUPUSAN<br />C) TINDAKAN SEMASA PELUPUSAN<br />KAEDAH PELUPUSAN<br />B) LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA<br />PROSES PELUPUSAN<br />A) PERAKUAN PELUPUSAN<br />70<br />
 80. 80. DEFINISI PELUPUSAN<br />Pelupusan ialah satu proses untuk<br />mengeluarkan aset dari milikan, kawalan,<br />simpanan dan rekod mengikut kaedah yang<br />ditetapkan. <br />71<br />
 81. 81. OBJEKTIF PELUPUSAN<br /><ul><li>Memastikan Jabatan Kerajaan tidak menyimpan</li></ul> aset yang tidak diguna atau tidak diperlukan;<br /><ul><li>Menjimatkan ruang simpanan/ pejabat;
 82. 82. Mendapatkan hasil pulangan yang terbaik; dan
 83. 83. Membolehkan aset milik Kementerian/ Jabatan</li></ul> dipindahkan ke Kementerian/ Jabatan lain atas<br /> sebab-sebab tertentu<br />72<br />
 84. 84. JUSTIFIKASI PELUPUSAN<br />73<br />
 85. 85. KUASA MELULUS<br />PERBENDAHARAAN<br />KEMENTERIAN/ JABATAN<br />Pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa di bawah Seksyen 17 Akta Acara Kewangan 1957 tidak boleh mewakilkan kuasa selanjutnya kepada mana-mana pegawai lain.<br />74<br />
 86. 86. KUASA MELULUS PERBENDAHARAAN<br />NilaiPerolehanAsal (NPA) satuasetlebih RM200,000.00ataujumlahkeseluruhannyalebihRM1,000,000.00bagisemuakaedahpelupusan<br />75<br />
 87. 87. KUASA MELULUS KEMENTERIAN<br />Kementerian<br />NilaiPerolehanAsal (NPA) satuasetkurang RM200,000.00ataujumlahkeseluruhannyakurang RM1,000,000.00bagisemuakaedahpelupusan<br />KuasaMelulus: <br />KetuaSetiausaha/ Timbalan KSU/ SetiausahaBahagian (PengurusanAset)<br />76<br />
 88. 88. 77<br />KUASA MELULUS JABATAN<br />Jabatan<br />PeringkatNegeri:<br />NilaiPerolehanAsal (NPA) satuasetkurang RM10,000.00ataujumlahkeseluruhannyakurang<br />RM100,000.00bagisemuakaedahpelupusan<br />KuasaMelulus: <br />PengarahNegeri/ TimbalanPengarahNegeri (Jab. Persekutuan PeringkatNegeri)<br />
 89. 89. KUASA MELULUS <br />PERBENDAHARAAN<br />KEMENTERIAN<br />IBU PEJABAT<br />BAHAGIAN<br />NEGERI<br />KUASA MELULUS PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN<br />Sila rujuk pegawai-pegawai yang diagihkan kuasa di Jadual A di bawah AKTA PEWAKILAN KUASA 1956<br />P.U. (B) 285<br />
 90. 90. URUSETIA PELUPUSAN<br />Mengurus pelantikan Ahli Lembaga Pemeriksa<br />mengikut Kew. PA-15<br />Mendapatkan Perakuan Pelupusan (PEP) Kew. PA-16<br />UNIT PENGURUSAN<br />ASET KEMENTERIAN/<br />JABATAN<br />Mendapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa Kew.PA-17 <br />Menyemak dan memastikan permohonan pelupusan lengkap dan teratur<br />Mengemukakan permohonan pelupusan kepada<br />Kuasa Melulus<br />Memaklumkan kelulusan kepada Jabatan<br /> untuk tindakan<br />
 91. 91. LEMBAGA PEMERIKSA<br />Pelantikan Lembaga Pemeriksa<br /><ul><li>Dilantik oleh Pegawai Pengawal Kementerian/ Jabatan
 92. 92. Lembaga Pemeriksa dilantik berdasarkan jawatan dan tempoh pelantikan tidak lebih dua (2) tahun</li></ul>Keanggotaan Lembaga Pemeriksa terdiri daripada:<br />Sekurang-kurangnya dua (2) orang pegawai yang tidak terlibat secara langsung dalam pengendalian aset;<br />Pegawai mempunyai kepakaran memeriksa aset;<br />Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Sokongan I atau yang setaraf; dan<br />Pegawai dari Kementerian/ Jabatan lain boleh dilantik, jika perlu.<br />80<br />
 93. 93.
 94. 94. PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW.PA-16<br />(a) PEP diperlukan bagi semua aset Mekanikal, Elektrikal dan<br /> Elektronik seperti di Kembaran A dan perkakasan <br /> komputer di Kembaran B.<br />(b) Ketua Jabatan merujuk kepada JKR atau Jabatan yang <br /> mempunyai woksyop sendiri atau khidmat pakar-pakar<br /> khusus dalam peralatan-peralatan tertentu.<br />PEP bagi perkakasan komputer hendaklah disediakan oleh<br /> Pegawai Teknologi Maklumat Kementerian/Jabatan.<br />(d) Setiap PEP disahkan oleh 2 pegawai yang mempunyai <br /> kepakaran sekurang-kurangnya 3 tahun.<br />(e) Nilai semasa aset di PEP hanya sah digunakan untuk tempoh<br /> 1 tahun. <br />82<br />
 95. 95.
 96. 96. TUGAS-TUGAS LEMBAGA PEMERIKSA<br /><ul><li>Sedia dan kemuka jadual pemeriksaan kepada Urusetia Pelupusan Jabatan
 97. 97. Periksa aset dan rekod berkaitan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh diarahkan oleh Jabatan
 98. 98. Pastikan maklumat sulit dan rahsia dalam peralatan yang hendak dilupuskan telah dikeluarkan
 99. 99. Sediakan Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW.PA-17)
 100. 100. Syorkan kaedah pelupusan yang sesuai
 101. 101. Tandatangani KEW.PA-17 dan kemuka kepada Urusetia Pelupusan</li></ul>84<br />
 102. 102. 85<br />
 103. 103. sambungan…<br /> Dokumen sokongan:<br /> (i) Surat permohonan Kementerian/ Jabatan bagi pelupusan secara pindahan, <br /> (ii) Surat permohonan organisasi, pertubuhan sukarela atau badan-badan yang dianjurkan dan diiktiraf oleh Kerajaan bagi pelupusan secara hadiah<br /> (iii) Justifikasi tukar beli (trade in) dan tukar barang (barter trade).<br />86<br />
 104. 104. TEMPOH TINDAKAN PELUPUSAN<br /><ul><li>Tempoh Tindakan Pelupusan</li></ul> Tindakan pelupusan mengikut kaedah yang diluluskan hendaklah dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan.<br /><ul><li>Pelanjutan Tempoh Pelupusan</li></ul>Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus dua (2) minggu sebelum tamat tempoh pelupusan. Pelanjutan tempoh hanya dibenarkan sekali sahaja.<br />Jika tindakan pelupusan tidak dapat diselesaikan dalam tempoh pelanjutan, kelulusan terbatal dan permohonan baru hendaklah dikemukakan.<br />87<br />
 105. 105. KAEDAH PELUPUSAN<br />88<br />
 106. 106.
 107. 107.
 108. 108.
 109. 109.
 110. 110. TINDAKAN SEMASA MELAKSANAKAN PELUPUSAN<br /><ul><li>Label Hak Kerajaan Malaysia dan nama Kementerian/ </li></ul>Jabatan pada aset dipadamkan<br /><ul><li>JPJ diberitahu mengenai pelupusan kenderaan supaya </li></ul>pendaftaran kenderaan dibatalkan<br /><ul><li>Kad Pendaftaran kenderaan diserahkan kepada pembeli </li></ul>kecuali pelupusan secara jualan sisa<br /><ul><li>Kenderaan Kerajaan dan aset alih lain yang telah dilupus </li></ul>dikecualikan daripada semua jenis cukai <br />93<br />
 111. 111. PINDA KAEDAH PELUPUSAN<br />Permohonanhendaklahdikemukakankepada<br />KuasaMelulusdua (2) minggusebelumtamattempohkelulusan. <br />Jikatempohpelupusantamat, kelulusanterbatal<br />danpermohonanbaruhendaklahdikemukakan.<br />94<br />
 112. 112. TINDAKAN SELEPAS PELUPUSAN SELESAI<br /><ul><li>KemaskiniDaftarHarta Modal/DaftarInventori
 113. 113. SijilPelupusanAset KEW.PA-19 disediakandankemukakankepadaKuasaMelulusbersama:</li></ul> - Resitjualan<br /> - SuratAkuanTerima<br /> - SijilPenyaksianPemusnahan<br />95<br />
 114. 114.
 115. 115.
 116. 116. URUSETIA PELUPUSAN<br />Memohon pelanjutan tempoh pelupusan<br />Memohon kelulusan pinda kaedah pelupusan<br />UNIT PENGURUSAN<br />ASET KEMENTERIAN/<br />JABATAN<br />Memperoleh Sijil Pelupusan Aset (KEW.PA-19) bagi semua pelupusan yang telah dilaksanakan<br />Menghantar KEW.PA-19 kepada Kuasa Melulus; dan<br />Kemuka Laporan Tahunan Pelupusan Aset<br /> (KEW.PA-20) ke Perbendaharaan<br />
 117. 117. LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH<br />KEW. PA-20 hendaklah dikemukakan ke Perbendaharaan<br />sebelum 15 Mac tahun berikutnya.<br />99<br />
 118. 118. KEW.PA-20<br />LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAANTAHUN : 2007KEMENTERIAN/JABATAN: SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR<br />Tandatangan Pegawai Pengawal Cop Jabatan:<br />Nama:<br />Jawatan: KETUA SETIAUSAHA<br />Tarikh:10 Mac 2008<br />
 119. 119. BAB F:<br />KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA<br />BahagianPerolehan dan Pengurusan Aset <br />Kementerian Pelajaran Malaysia<br />101<br />
 120. 120. SKOP<br />OBJEKTIF<br />DEFINISI<br />KUASA MELULUS<br />E) TINDAKAN SELEPAS KELULUSAN<br />URUSETIA KEHILANGAN & HAPUSKIRA<br />HAPUSKIRA<br />D) LAPORAN AKHIR<br />PROSES HAPUSKIRA<br />C) JAWATANKUASA PENYIASAT<br />A) MELAPORKAN KEHILANGAN<br />B) LAPORAN AWAL<br />102<br />
 121. 121. DEFINISI<br />KEHILANGAN<br />Kehilangan bermaksud aset yang tiada lagi dalam simpanan disebabkan oleh kecurian, kemalangan, kebakaran, bencana alam,kesusutan, penipuan atau kecuaian pegawai awam.<br />HAPUSKIRA<br />Hapus kira ialah proses untuk membatalkan rekod aset yang hilang.<br />103<br />
 122. 122. sambungan…<br />PEGAWAI PENGAWAL<br />Pegawai Pengawal ialah Ketua Setiausaha Kementerian<br />KETUA JABATAN<br />Ketua Jabatan termasuk Ketua sesuatu cawangan, daerah, <br />daerah kecil, pejabat atau pejabat wilayah<br />104<br />
 123. 123. KUASA MELULUS<br />PERBENDAHARAAN<br />KEMENTERIAN/ JABATAN<br />Pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa di bawah Seksyen 17 Akta Acara Kewangan 1957 tidak boleh mewakilkan kuasa selanjutnya kepada mana-mana pegawai lain.<br />105<br />
 124. 124. KUASA MELULUS PERBENDAHARAAN<br />NilaiPerolehanAsal (NPA) satuasetlebih<br />RM200,000.00ataujumlahkeseluruhannyalebih RM1,000,000.00 bagisemuakaedahhapuskirauntuksemuajenisasetkecualikehilangan yang melibatkankecurian, penipuandankecuaianpegawaiawam<br />106<br />
 125. 125. KUASA MELULUS KEMENTERIAN<br />Kementerian<br />NilaiPerolehanAsal (NPA) satuasetkurang RM200,000.00 ataujumlahkeseluruhannyakurang RM1,000,000.00 bagisemuakaedahhapuskirauntuksemuajenisasetkecualikehilangan yang melibatkankecurian, penipuandankecuaianpegawaiawam<br />KuasaMelulus: <br />KetuaSetiausaha (KSU) <br />107<br />
 126. 126. 108<br />KUASA MELULUS JABATAN<br />Jabatan<br />PeringkatNegeri:<br />NilaiPerolehanAsal (NPA) satuasetkurang RM10,000.00 ataujumlahkeseluruhannyakurang RM100,000.00bagisemuakaedahhapuskirauntuksemuajenisasetkecualikehilangan yang melibatkankecurian, penipuandankecuaianpegawaiawam<br />KuasaMelulus: <br />PengarahNegeri (Jab. Persekutuan PeringkatNegeri)<br />
 127. 127. KUASA MELULUS <br />PERBENDAHARAAN<br />KEMENTERIAN<br />IBU PEJABAT<br />BAHAGIAN<br />NEGERI<br />KUASA MELULUS HAPUSKIRA ASET ALIH KERAJAAN<br />Sila rujuk pegawai-pegawai yang diagihkan kuasa di Jadual A di bawah AKTA PEWAKILAN KUASA 1956<br />P.U. (B) 285<br />
 128. 128. KUASA MELULUS<br />Sila ambil perhatian!<br />***tukar ATAU kepada DAN<br />Kecurian, penipuandankecuaianpegawaiawamtanpamengiranilaiadalahtertaklukkepadaKuasaMelulusPerbendaharaan<br />KUASA MELULUS HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN<br />Sila rujuk pegawai-pegawai yang diagihkan kuasa di Jadual B di bawah AKTA PEWAKILAN KUASA 1956<br />P.U. (B) 285<br />
 129. 129. Kehilangan sebuah notebook bernilai RM 5950 kerana kecuaian meninggalkan notebook di bilik mesyuarat hotel kerana mengandaikan pihak hotel akan menjaga keselamatan bilik tersebut<br /> Kehilangan 474 unit peralatan pejabat yang hendak dilupuskan bernilai RM902,679.80 kerana telah dicuri<br /> Kehilangan tiga unit tengkorak (peralatan makmal) dan disedari semasa pemeriksaan aset dilakukan<br />CONTOH KES HAPUS KIRA<br /> Kehilangan sebuah notebook HP dan sebuah LCD Projektor bernilai RM16,200 kerana rumah dipecah masuk<br /> Kehilangan sebuah notebook Mimos Tetra bernilai RM6840 kerana kecuaian meninggalkan aset di dalam boot kereta<br />
 130. 130. Kehilangan sebuah notebook Compaq NX9000 kerana kecuaian meninggalkan aset di atas meja untuk keluar rehat tengah hari<br />Kehilangan sebuah notebook Dell Latitude C640 bernilai RM5,800.00 di Bilik Guru sesi akibat diletak di atas meja di bilik guru kerana pergi mengajar.<br />Kehilangan notebook Dell bernilai RM5,100.00 di tempat letak kereta sekolah kerana kecuaian meninggalkan notebook tersebut di dalam kereta tanpa mengunci dan mematikan enjin.<br />sambungan…<br /> Kehilangan sebuah notebook Acer Travelmate bernilai RM3988.00 kecuaian meninggalkan aset di atas kerusi di ruang makan hotel. Beg Laptop telah ditukar dengan beg yang kosong<br />
 131. 131. URUS SETIA KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA<br />Unit Pengurusan Aset di Kementerian/ Jabatan bertanggungjawab <br />sebagai Urus Setia Kehilangan dan Hapus kira.<br />T<br />U<br />G<br />A<br />S<br />(a) Mendapatkan maklumat mengenai aset yang hilang <br /> Melalui Daftar Harta Modal (KEW.PA-2) dan <br /> Daftar Inventori KEW. PA-3.<br />(b) Mendapatkan Laporan Awal (KEW.PA-28) daripada <br /> Ketua Jabatan.<br />(c) Mengemuka Laporan Awal dan salinan Laporan Polis <br /> kepada Pegawai Pengawal.<br />(d) Menguruskan pelantikan Jawatankuasa Penyiasat <br /> menggunakan contoh format KEW.PA-29.<br />113<br />
 132. 132. sambungan…<br />(e) Mendapatkan hasil siasatan polis. <br />T<br />U<br />G<br />A<br />S<br />(f) Mendapatkan Laporan Akhir (KEW.PA-30) daripada<br /> Jawatankuasa Penyiasat. <br />(g) Mengemuka Laporan Akhir bagi mendapat ulasan dan syor<br /> daripada Pegawai Pengawal.<br />(h) Menyemak dan memastikan dokumen bagi permohonan<br /> hapus kira lengkap dan teratur.<br />(i) Mengemukakan permohonan hapus kira kepada Kuasa <br /> Melulus dalam tempoh 4 bulan dari tarikh Laporan Awal <br /> dikemukakan walaupun hasil penyiasatan polis belum <br /> diperolehi.<br />114<br />
 133. 133. PROSES HAPUS KIRA<br />1. MELAPORKAN KEHILANGAN <br />Pegawai mengetahui kehilangan melaporkan kepada <br /> Ketua Jabatan dengan serta merta.<br />Ketua Jabatan atau pegawai yang bertanggungjawab<br /> ke atas kehilangan atau yang menjaga aset atau yang <br /> mengetahui kehilangan berlaku hendaklah melaporkan <br /> kepada Polis dalam tempoh 24 jam dari waktu <br /> kehilangan diketahui.<br />115<br />
 134. 134. 2. LAPORAN AWAL (KEW.PA-28) <br />Ketua Jabatan hendaklah menyediakan Laporan Awal. Bagi kehilangan <br /> yang melibatkan seorang Ketua Jabatan, Laporan Awal hendaklah <br /> disediakan oleh pegawai atasannya di peringkat Kementerian/Ibu <br /> Pejabat.<br />(b) Ketua Jabatan di mana kehilangan berlaku hendaklah dengan segera <br /> dalam tempoh 2 hari bekerja menghantar Laporan Awal dan salinan <br /> Laporan Polis terus kepada:<br /> (i) Pegawai Pengawal bagi Jabatan di mana kehilangan aset berlaku; <br /> dan <br /> (ii) Ketua Setiausaha Perbendaharaan<br />Salinan Laporan Awal hendaklah dihantar kepada <br /> Ketua Setiausaha Kementerian, Akauntan Negara, Ketua <br /> Audit Negara dan wakil tempatan Ketua Audit Negara.<br />116<br />
 135. 135. 3. JAWATANKUASA PENYIASAT<br />Jawatankuasa Penyiasat hendaklah dilantik secara bertulis oleh <br /> Pegawai Pengawal menggunakan KEW.PA-29 dengan segera dalam <br /> tempoh 2 minggu dari tarikh Laporan Awal ditandatangani.<br />Keanggotaan:<br /> i. Pegawai yang tidak terlibat dengan kehilangan itu dan bukan <br /> daripada bahagian/unit yang sama;<br /> ii. Pegawai berpangkat lebih tinggi daripada pegawai yang terlibat;<br /> iii. Sekurang-kurangnya 2 orang ahli di mana pegawai lebih kanan<br /> sebagai Pengerusi.<br />Bagi kehilangan yang berlaku di luar Malaysia, Pegawai Pengawal <br /> dibenarkan melantik pegawai dari Jabatan Kerajaan Malaysia yang<br /> tidak terlibat dengan kehilangan itu di negara berkenaan sebagai <br /> Jawatankuasa Penyiasat.<br />117<br />
 136. 136. KEW. PA-29<br />No. Rujukan Fail: SULIT.KE.HG.(80)347/02(4)<br />Tarikh:01 Jun 2007<br />Kepada:<br />Encik Muhamad Azmi bin Bakar<br />Penolong Pengarah Kanan Kastam<br />Cawangan Penilaian dan Pasca Import<br />Ibu Pejabat<br />(Nama dan Jawatan Pegawai Yang Dilantik)<br />PERLANTIKAN JAWATANKUASA PENYIASAT KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN<br />KEHILANGAN SATU (1) UNIT KOMPUTER RIBA<br />Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan ini melantik tuan sebagai Pengerusi Jawatankuasa Penyiasat <br />untuk menyiasat kehilangan satu (1) unit Komputer Riba di Bahagian Perancangan Korporat, Ibu Pejabat Kastam <br />Di Raja mulai dari tarikh surat ini. (No. Rujukan Laporan Awal SULIT.KE.JHG.(80)347/02(3))<br />2. Tuan adalah diberi kuasa untuk menjalankan siasatan dengan mendapatkan maklumat mengenai kes kehilangan tersebut daripada mana-mana pegawai yang berkenaan. Bersama-sama ini disertakan Laporan Awal dan Senarai Tugas Jawatankuasa Penyiasat sebagai Panduan.<br />Laporan siasatan hendaklah menggunakan Laporan Akhir (Kew. PA-30) seperti yang dilampirkan. Laporan ini mestilah dikembalikan sebelum 30 Jun 2007.<br />Tandatangan :…………………………………….<br />Nama Pegawai Pengawal :Dato’ Dr. Wan Abd. Aziz bin Abdullah<br />Kementerian/Jabatan :Perbendaharaan Malaysia<br />
 137. 137. 4. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB <br />JAWATANKUASA PENYIASAT<br />Menjalankan siasatan dengan segera selepas perlantikan<br />Memeriksa sendiri tempat kejadian.<br />Meneliti Laporan Polis yang dibuat mengenai kehilangan<br />Memeriksa rekod-rekod mengenai aset yang hilang.<br />Memastikan sama ada Tatacara Pengurusan Aset Alih (TPA) <br /> dan Arahan Keselamatan dipatuhi<br />Mengenalpasti kelemahan yang wujud.<br />Mengesyorkan langkah-langkah keselamatan bagi mengelak <br /> berulangnya kejadian kehilangan. <br />Menyedia dan menandatangani Laporan Akhir.<br />119<br />
 138. 138. 5. LAPORAN AKHIR (KEW.PA-30)<br />(a) Jawatankuasa Penyiasat bertanggungjawab menyediakan<br /> Laporan Akhir dan kemuka kepada Urus Setia Kehilangan <br /> dan Hapus kira dalam tempoh 2 bulan dari tarikh pelantikan.<br /> Keterangan bertulis daripada pegawai yang terlibat boleh<br /> dilampirkan kepada Laporan Akhir, jika ada.<br />Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira mengemukakan<br /> Laporan Akhir untuk syor dan ulasan Pegawai Pengawal.<br />Laporan Akhir hendaklah disertakan dengan dokumen <br /> sokongan seperti salinan Daftar Harta Modal/ Daftar Inventori, <br /> salinan Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori, gambar <br /> lokasi kejadian (jika perlu) dan dokumen berkaitan ke <br /> Perbendaharaan.<br />120<br />
 139. 139. sambungan…<br />(d) Laporan Akhir perlu dikemukakan dalam tempoh yang <br /> ditetapkan walaupun Laporan Hasil Penyiasatan Polis <br /> belum diperolehi.<br />(e) Pegawai Pengawal setelah berpuas hati dengan hasil<br /> siasatan di Laporan Akhir adalah bertanggungjawab untuk:<br /> (i) Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang <br /> hilang dengan surcaj atau tatatertib atau <br /> kedua-duanya sekali, atau<br /> (ii) Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang <br /> hilang tanpa surcaj atau tatatertib; dan<br /> (iii) Menandatangani sendiri syor dan ulasan.<br />121<br />
 140. 140. sambungan…<br />(f) Sekiranya Pegawai Pengawal tidak berpuashati dengan hasil<br /> siasatan di Laporan Akhir maka Pegawai Pengawal boleh <br /> mengarahkan siasatan semula. <br /> (i) Mengarahkan siasatan semula oleh Jawatankuasa <br /> Penyiasat sedia ada; atau<br /> (ii) Melantik Jawatankuasa Penyiasat yang baru untuk <br /> menjalankan siasatan.<br /> Laporan Akhir yang lengkap dengan syor dan ulasan Pegawai <br /> Pengawal hendaklah dikemukakan untuk pertimbangan dan <br /> kelulusan Kuasa Melulus dalam tempoh 4 bulan dari tarikh <br /> Laporan Awal dikemukakan.<br />122<br />
 141. 141. KEW. PA-30<br />LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN <br />Nyatakan:<br />1. Keterangan Aset Yang Hilang<br /> (a) Jenis Aset : Note Book<br /> (b) Jenama dan Model: Dell Latitude C640 <br /> (c) Kuantiti: 1<br /> (d) Tarikh Perolehan: 18.11.2002<br /> (e) Anggaran Nilai Semasa: RM5,800<br />2. Perihal Kehilangan<br /> (a) Tarikh diketahui<br />18.6.2007<br /> (b) Tarikh Sebenar berlaku<br />18.6.2007 (1.40 tgh.) hingga 15.5.2007 (7.30 pagi)<br /> (c) Tempat Kejadian<br />Bilik Guru SMK Tok Janggut Lumut<br /> (d) Bagaimana kehilangan diketahui<br />Apabila hendak mengambilnya untuk dibawa balik ke rumah di dapati aset tiada.<br /> (e) Bagaimana kehilangan berlaku<br />Dicuri semasa ketiadaan guru-guru di Bilik Guru.<br />
 142. 142. sambungan…<br />3. Sama ada Laporan Hasil Penyiasatan Polis telah diterima. Jika ada, sila sertakan.<br />Belum diterima.<br />4. Nama pegawai yang:<br /> (i) Secara langsung menjaga aset tersebut.<br />Encik Asri bin Ali<br /> (ii) Bertanggungjawab sebagai penyelia<br />Puan Azura bt. Jamal<br /> (iii) Bertanggungjawab atas kehilangan itu.<br />Encik Asri bin Ali<br />(b) Mengenai setiap pegawai di atas nyatakan:<br /> (i) Jawatan hakiki pada masa kehilangan<br />PPP Lepasan Diploma DGA 29<br /> (ii) Tugasnya serta senarai tugas<br /> (iii) Taraf jawatan (sama ada tetap/dalam percubaan/sementara/kontrak)<br />Tetap dan berpencen<br /> (iv) Sama ada ditahan kerja atau digantung kerja. Jika ada nyatakan peraturan atau arahan tertentu.<br />Tiada <br />
 143. 143. sambungan…<br />(v) Tarikhbersaraataupenamatanperkhidmatan<br />27.10.2020<br />(vi) Samaadapernahmelakukanapa-apakesalahandanhukumannya. (Jikaada, berikanbutir-butirringkasdanrujukannya)<br />Tiada<br />Maklumat lain, jikaada.<br />5. NyatakanadakahTatacaraPegurusanAsetAlihKerajaan, ArahanKeselamatanKerajaanatauarahan lain termasuklangkahberjaga-jaga yang tidakdipatuhiataudiikuti. Jikaadanyatakanperaturanatauarahantersebut.<br />Asettidakdisimpanditempat yang berkuncidankawalanmaksimatidakdiberikankepadaasetberkenaansepertimana yang dikehendakioleh TPA Bab C.<br />6. Apakahlangkah-langkah yang telahdiambiluntukmencegahberulangnyakejadianini.<br />Semua guru diingatkansupayamenjagaaset yang dibekalkanpadatahapmaksimumdanmenyimpanditempat yang berkuncidantidakterdedahpadapandanganumum.<br />
 144. 144. sambungan…<br />7. RumusanSiasatan<br />Pegawaitidakmengambillangkahkeselamatan yang sepenuhnyakeatas note book berkenaansehinggaberlakunyakehilangan. Beliausepatutnyamemastikankeselamatan note book tersebutsepenuhnyasebelummeninggalkannya. Beliausepatutnyamemberiperhatiankeatas note book yang dibawadantidakmeninggalkanbegitusahajadanperlusentiasamelihatasetberkenaanadaditempatsimpanan.PegawaitelahcuaidalammenjagaasetKerajaan.<br />8. Nyatakansamaadasurcajatautatatertibpatutdikenakanatautidakdenganmemberikanjustifikasi.<br />SurcajpatutdikenakandiataskecuaianEncikAsri bin Ali untukmemastikan note book disimpanditempat yang selamat.<br />Tandatangan : PengerusiTandatangan : Ahli<br />Nama : Nama :<br />Jawatan : Jawatan :<br />Tarikh : Tarikh :<br />
 145. 145. sambungan…<br />9. SyordanUlasan<br />Syor<br />Note Book dihapuskiradantindakansurcajdiambilkeatas<br />EncikAsri bin Ali.<br />Ulasan<br />TindakansurcajdikenakankepadaEncikAsri bin Ali diataskecuaiannyamemastikantempatpenyimpanan yang selamatuntuk note book tersebut.<br />Tandatangan :<br />Nama :<br />Jawatan : KetuaSetiausahaKementerianPelajaran<br />Tarikh :<br />Cop Kemeterian :<br />
 146. 146. KAEDAH ALTERNATIF KEPADA TINDAKAN SURCAJ BAGI MENDAPATKAN NILAI HARTA MUDAH ALIH (ELEKTRONIK) YANG HILANG<br />melalui<br />SURAT ARAHAN PERBENDAHARAAN BERTARIKH 5 FEBRUARI 2009<br />
 147. 147. sambungan…<br />S.A.P 5 FEBRUARI 2009<br />Bagimenambahbaiksistempenyampaian, Perbendaharaan<br />bersetujusupayakehilanganperalatan, elektronik, <br />telekomunikasidan ICT yang nilaisemasatidakmelebihi<br />melebihi RM5,000.00 diberipengecualiandaripada<br />tindakansurcajtetapidibenarkanmembayarbalik<br />mengikutnilaisemasa<br />Kaedahiniberkuatkuasakepadapermohonan yang dikemukakan<br />padaatauselepas 5 Februari 2009<br />
 148. 148. sambungan…<br />SYARAT S.A.P 5 FEBRUARI 2009<br />Bayaran balik terhad untuk:<br /> “walkie-talkie, kamera digital, kamera video, komputer riba, <br /> palmtop/pocket PC, personel digital assistant (PDA), <br /> pemain CD/DVD dan smartphone”<br />BATAL<br /> Kuasa melulus: (a) Ketua Setiausaha Kementerian atau <br /> (b) Ketua Pengarah Jabatan<br />Nilai semasa <br /><ul><li>Adalah nilai semasa berlaku kehilangan aset
 149. 149. Berdasarkan anggaran susut nilai yang </li></ul> dibuat oleh pegawai yang mahir dalam nilaian aset<br /><ul><li>Diperakukan oleh JKPAK peringkat Kementerian atau Jabatan</li></li></ul><li>sambungan…<br />SYARAT S.A.P 5 FEBRUARI 2009<br />Pegawai bertanggungjawab ke atas kehilangan perlu melaporkan <br /> kepada Polis dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan<br />Ketua Jabatan perlu menyediakan Laporan Awal KEW.PA-28 <br /> sebagaimana keperluan PP5/2007<br />Laporan Polis dan Laporan Awal perlu dikemukakan kepada <br /> Ketua Setiausaha Kementerian atau Ketua Pengarah Jabatan <br /> untuk pertimbangan dan kelulusan bayaran balik dan hapus kira.<br /> Sebelum meluluskan sebarang bayaran balik dan hapus kira, <br /> pegawai yang diberi kuasa hendaklah berpuas hati dengan <br /> Laporan Awal yang disediakan oleh Ketua Jabatan<br />
 150. 150. sambungan…<br />SYARAT S.A.P 5 FEBRUARI 2009<br />Bayaran balik yang diterima hendaklah dikreditkan dalam <br /> kod hasil 76106 (Denda Pegawai Awam)<br />Bayaran balik hendaklah direkodkan dalam Buku Perkhidmatan <br /> pegawai berkenaan<br />ix. Tindakan hapus kira hendaklah direkodkan dalam Daftar Harta Modal <br /> (KEW.PA-2) atau Daftar Inventori (KEW.PA-3) Daftar Inventori<br />Setelah tindakan bayaran balik dan hapus kira telah selesai, <br /> satu laporan hendaklah dikemukakan kepada Perbendaharaan<br />
 151. 151. PENAMBAHBAIKAN KAEDAH ALTERNATIF KEPADA TINDAKAN SURCAJ BAGI MENDAPATKAN NILAI HARTA MUDAH ALIH (ELEKTRONIK) YANG HILANG<br />melalui<br />SURAT ARAHAN PERBENDAHARAAN BERTARIKH 31 Julai 2009<br />
 152. 152. sambungan…<br />PENAMBAHBAIKAN S.A.P 31 JULAI 2009<br />Semua kes kehilangan peralatan elektronik, telekomunikasi dan ICT <br /> yang nilai semasa tidak melebihi RM5,000 belum diputuskan oleh PBT<br /> termasuk kes-kes sebelum SAP bertarikh 5 Februari 2009 dikeluarkan<br /> adalah dibenarkan mengguna pakai kaedah bayaran balik<br />ii. Tindakan bayaran balik akan dikenakan terhadap seorang pegawai<br /> atau beberapa orang pegawai yang bertanggungjawab atas kehilangan<br /> itu sekiranya terdapat unsur-unsur kecurian, penipuan atau kecuaian;<br /> dan<br />
 153. 153. sambungan…<br />PENAMBAHBAIKAN S.A.P 31 JULAI 2009<br />iii. Skop pemakaian kaedah bayaran balik diperluaskan meliputi semua <br /> aset alih lain dengan nilai semasa tidak melebihi RM5,000.00 kecuali<br /> aset-aset yang melibatkan peralatan keselamatan seperti senjata api<br /> atau aset yang sukar diperoleh, peralatan/komponen strategik atau <br /> aset yang digunakan bagi maksud kepentingan negara. Kehilangan <br /> aset-aset tersebut perlu disiasat dengan teliti dan kecuaian berkaitan<br /> dengannya boleh dikenakan kedua-dua tindakan surcaj dan tatatertib.<br />
 154. 154. B<br />Carta Aliran Kerja<br />Surat<br />Bayar Balik<br />A<br />Lantik J/k <br />Penyiasat<br />Tentukan <br />Nilai Semasa<br />Laporan <br />polis<br />Laporan <br />Akhir<br />Perakuan<br />JKPAK<br />Rekod Buku<br />Perkhidmatan<br />Kemuka Pada<br />KSU/KP untuk <br />kelulusan<br />Laporan <br />Awal<br />Syor & Ulasan<br />Surcaj @<br />Tatatertib?<br />Kemaskini <br />Rekod<br />Bayar <br />Balik?<br />tiada<br />Lulus ?<br />Ya<br />Ya<br />ada<br />Tidak<br />Tidak<br />Lembaga <br />Tatatertib<br />Laporan ke<br />Perbendaharaan<br />B<br />B<br />
 155. 155. 6. TINDAKAN KEMENTERIAN/ JABATAN <br />SELEPAS KELULUSAN<br />(a) KelulusanhapuskiradicatatkandalamDaftarHarta<br /> Modal atauInventori.<br />(b) Maklumkan pelaksanaan tindakan hapus kira kepada Kuasa<br /> Melulus dengan mengemukakan Sijil Hapus Kira Aset<br /> (KEW. PA-31) dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan.<br /> Syor Surcaj/ Tatatertib hendaklah di bawa ke Pihak <br /> Berkuasa Tatatertib (PBT) Kementerian/ Jabatan dalam <br /> tempoh 3 bulan dari tarikh kelulusan Perbendaharaan. <br />(d) Maklumkan keputusan PBT ke atas syor surcaj/ tatatertib <br /> kepada Perbendaharaan dalam tempoh 9 bulan dari tarikh<br /> kelulusan Perbendaharaan. <br />137<br />
 156. 156. KEW. PA-31<br />SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN<br />(DiisiolehPegawaiAset)<br />MerujukkelulusanPerbendaharaanBil. KK/BKP 12/291/20 Jld. 3 (sk. 29).bertarikh6 Julai 2007<br />AsetberikuttelahdihapuskiradanDaftarHarta Modal/ Inventoriberkenaantelahdikemaskini.<br />Tandatangan Ketua Jabatan :<br />Nama : BADRUL HISHAM BIN AMIN<br />Jawatan : Pengetua <br />Tarikh : 23 Julai 2007<br />Kementerian/Jabatan : SMK Tawau<br />138<br />
 157. 157. LAPORAN TAHUNAN <br />KEW. PA-32 hendaklah dikemukakan ke Perbendaharaan<br />sebelum 15 Mac Tahun berikutnya.<br />139<br />
 158. 158. KEW. PA-32<br />LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB ASET ALIH KERAJAAN TAHUN 2007 KEMENTERIAN: PELAJARAN MALAYSIA<br />Tandatangan Pegawai Pengawal:<br />Nama : Tan Sri Dr. Zulkurnain Hj Awang<br />Jawatan: Ketua Setiausaha KPM<br />Tarikh: 10 Mac 2008<br />140<br />
 159. 159. RUMUSAN<br />Terima Aset<br />Terima Aset bersama punca maklumat<br />Tentukan Kumpulan Aset<br />Tentukan klasifikasi aset (kategori dan jenis aset)<br />Daftar Aset mengikut kumpulan Harta Modal (KEW.PA-2)/ Inventori (KEW.PA-3)<br />Daftar Aset<br />Kemaskini KEW.PA-4 atau KEW.PA-5<br />Rekod <br />Penyelenggaraan<br />Pengesahan Pegawai<br />Rekod <br />Pemeriksaan<br />Cetak<br />KEW.PA-2 atau KEW.PA-3<br />Kemaskini senarai daftar aset<br />(Mengikut tahun semasa)<br />Rekod Penempatan<br />Kawalan dan Pemantauan<br />Cetak<br />Label Aset<br />Tempatkan Aset<br />Rekod <br />Pergerakan<br />Kemaskini <br />KEW.PA-7<br />Proses <br />Pelupusan<br />Cetak dan kemaskini KEW.PA-7 <br />(Senarai aset mengikut lokasi)<br />Proses <br />Kehilangan<br />Simpan Daftar Aset<br />Simpan kad untuk tujuan kemaskini<br />Database<br />141<br />
 160. 160. PERTANYAAN<br />Unit Pengurusan Aset Alih, <br />Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset<br />Kementerian Pelajaran Malaysia<br />Aras 5, Blok E2, Kompleks E<br />Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan<br />62604 Putrajaya<br />BAB A-D: mas.zainul@moe.gov.my<br />BAB E: hylmee.zain@moe.gov.my<br />BAB F: shazana.noorzakri@moe.gov.my<br />rizuani.arahman@moe.gov.my<br />03-8884 9400/ 6834/ <br />9214/ 6836/6838/6873<br />03-8884 6894 / 6800<br />142<br />
 161. 161. SEKIAN, TERIMA KASIH<br />http://www.moe.gov.my/bppa <br />143<br />

×