Рынок финансового лизинга

VYacheslav Sadovnychyi
VYacheslav Sadovnychyiглавный редактор em FinClub
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Член Нацкомфінпослуг
к.е.н., доцент
Залєтов Олександр Миколайович
Львів, 2018
Державне регулювання ринку
фінансового лізингу в Україні
НЕБАНКІВСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК
2283
Суб’єктів
фінансового ринку -127
10 589
57,6
65,2
Відокремлених
підрозділів
185,8
+905
+7 %
+19
%
+16%Активи (млрд.грн.)
Власний капітал
(млрд.грн.)
Зайнято
працівників (тис.)
206,8
2
Обсяг фін. послуг
(млрд.грн.) +49 %
Сплачено
податків(млрд.грн.)
 Незважаючи на деяке зменшення суб’єктів фінансового ринку,
спостерігається стале зростання ключових показників його розвитку
 Основні споживачі фінансових послуг – фізичні особи, малий та
середній бізнес
РОБОТА НАЦКОМФІНПОСЛУГ ЗОСЕРЕДЖЕНА НА ТАКИХ ОСНОВНИХ НАПРЯМАХ:
I
II
III
удосконалення діяльності регулятора та підвищення ефективності державного нагляду, у
тому числі шляхом наближення до європейських та міжнародних стандартів
регулювання й нагляду
захист інтересів споживачів фінансових послуг та відновлення довіри до ринків
небанківських фінансових послуг
створення сприятливих умов для зміцнення та сталого розвитку ринків небанківських
фінансових послуг
 Угодою про асоціацію між Україною та ЄС
 Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020»
 Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 р.
 Планом пріоритетних дій Уряду на 2017р.
 Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020р.
 Стратегічним планом діяльності Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, як головного розпорядника
бюджетних коштів на 2018 – 2020 роки
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
ПРОТЯГОМ 2017 РОКУ НАЦКОМФІНПОСЛУГ ЗДІЙСНЮВАЛА СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ,
ВИХОДЯЧИ ІЗ ЗАВДАНЬ, ВИЗНАЧЕНИХ:
Оператори ринку фінансового лізингу
КІЛЬКІСТЬ КОМПАНІЙ: 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.04.2018
Фінансові компанії, в т.ч. які мають
послугу – фінансовий лізинг
571
350
572
390
818
400
847
426
Юридичні особи, які не є
фінансовими установами, але мають
право надавати окремі фінансові
послуги
268 202 180 183
КІЛЬКІСТЬ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ:
Фінансові компанії 0 0 285 308
Юридичні особи, які не є
фінансовими установами, але мають
право надавати окремі фінансові
послуги
0 0 94 96
Оператори ринку фінансового лізингу
Вид установи
Орган
державного
нагляду
Кількість діючих
ліцензій
(на 31.12.2017)
Обсяг лізингового
портфеля
Юридичні особи, які не є
фінансовими установами,
але мають право надавати
послуги фінансового лізингу
Нацкомфінпослуг 94 22 млрд грн*
Фінансові компанії, які мають
право на надання послуг
фінансового лізингу
Нацкомфінпослуг 285 0,1 млрд грн*
Банки Національний
банк України
82 18 млрд грн
За 2017 рік укладено 7752 договорів фінансового лізингу (на 15% менше ніж у 2016 р.), проте
вартість договорів фінансового лізингу збільшилась на 32% до 12,97 млрд. грн.
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Інше 4 380 4 813 6 535 7 196 5 858 7 310
Транспорт 24 128 48 159 36 642 8 253 7 886 7 216
Сфера послуг 2 001 1 350 1 195 985 1 206 1 176
Сільське господарство 7 906 9 416 11 233 6 636 5 654 5 500
Добувна промисловість 1 052 1 521 992 1 747 1 645 167
Будівництво 2 078 1 869 1 976 1 531 928 1 049
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
Вартість договорів фінансового лізингу за галузями,
2012-2017 (млн. грн.)
Вартість договорів фінансового лізингу за
обладнанням, 2012-2017 (млн. грн.)
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Інше 8 581 8 655 6 851 5 872 4 478 4 381
Техніка, машини та устаткування для с/г 6 477 7 675 8 876 5 736 4 845 4 398
Комп'ютерне обладнання та телекомунікаційне
обладнання
1 940 1 044 483 25 26 31
Транспорт 24 425 50 469 42 363 14 714 13 828 13 948
24 425
50 469
42 363
14 714 13 828 13 948
6 477
7 675
8 876
5 736
4 845 4 398
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
8
 Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913
 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з надання фінансових послуг”
 Розпорядження Держфінпослуг № 21 від 22.01.2004
 «Про затвердження Положення про надання окремих фінансових послуг
юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим
статусом не є фінансовими установами»
 Розпорядження Нацкомфінпослуг від 19.04.2016 № 825
 “Про затвердження Положення про розкриття фінансовими установами
інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові
установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ та про
внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ”
 проект розпорядження Нацкомфінпослуг від 23.01.2018 №26
 «Про затвердження Положення про Реєстр осіб, які не є фінансовими
установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги»
Регулювання діяльності на ринку
фінансового лізингу
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Слайд 16
104
850
382
474
297 74
Структура виданих у 2017 році ліцензій за видами фінансових
послуг
Страхування
Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту
Надання послуг з фінансового лізингу
Надання послуг з факторингу
Надання гарантій та поручительств
Інші
 Видано 2 181 ліцензію
 Обсяг коштів, що
надійшов до місцевих
бюджетів за видані
ліцензії перевищив 3,6
млн. грн.
 360 рішень про анулювання ліцензій, у тому числі:
159 – у результаті здійснення заходів державного нагляду (контролю);
201 – за заявою ліцензіата та /або у зв’язку із переоформленням ліцензії;
 641 рішення про залишення заяв про отримання ліцензій без розгляду;
 925 рішень про відмову у видачі ліцензій, у тому числі:
895 – внаслідок невідповідності ліцензійним умовам;
30 – надання заявником недостовірних даних.
ЛІЦЕНЗУВАННЯ
10
1.01.2018 набув чинності Порядок надання звітності фінансовими компаніями,
фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими
товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які
за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають
визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або
Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу,
затверджений розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.09.2017 № 3840 та
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.10.2017 за № 1294/31162
(далі – Порядок).
Відповідно до Порядку лізингодавці подають звітність, передбачену Порядком,
в електронній формі з дотриманням вимог Закону України "Про електронні
документи та електронний документообіг".
Обов'язковим реквізитом такої звітності є електронний цифровий підпис
відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис".
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
11
Звітність лізингодавців заповнюється в онлайн режимі та подається через
програмний продукт «Комплексна інформаційна система Нацкомфінпослуг»
(далі – КІС), розміщений на головній веб-сторінці Нацкомфінпослуг.
(http://www.kis.nfp.gov.ua).
Для заповнення звітності в КІС лізингодавцям необхідно провести активізацію
на веб-сайті Нацкомфінпослуг, шляхом створення реєстраційної картки в
системі КІС.
Після цого звернутися листом до Нацкомфінпослуг із проханням видачі логіну
та пароля користувача для доступу до КІС.
Лист складається в довільній формі, в якому необхідно підтвердити
інформацію, внесену в систему КІС, та вказати спосіб отримання логіну та
пароля користувача. При підготовці листа є можливість скористатись послугами
«Електронної канцелярії» на веб-сторінці Нацкомфінпослуг
(https://www.nfp.gov.ua/ua/Elektronna-vzaiemodiia.html).
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
12
Реалізація можливості підписання пакетів звітності електронним цифровим
підписом здійснюється через акредитовані центри сертифікації ключів з такого
переліку спеціалізованих установ:
Акредитований центр сертифікації ключів Інформаційно-довідкового
департаменту ДФС;
Акредитований центр сертифікації ключів органів юстиції України;
ТОВ "АРТ-Мастер";
ТОВ "Ключові системи";
ДП "Українські спеціалізовані системи";
Державна казначейська служба;
Укрзалізниця;
ПАТ КБ "Приватбанк";
НБУ;
Укрсіббанк.
Звітність лізингодаців, надіслана поштовим зв’язком або подана до служби
діловодства Нацкомфінпослуг у паперовому вигляді, буде вважатися такою, що
не відповідає Порядку, з подальшим застосуванням відповідних заходів впливу.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Слайд 18
298
631
515
24
1
251
220
6
236
278
373
8 0
125 134
23
Страхові
компанії
Кредитні спілки Фінансові
компанії*
Управителі ФФБ
та ФОН
Адміністратори
фінансових
активів для
придбання
товарів у групах
Лізингодавці Ломбарди Суб’єкти
недержавного
пенсійного
забезпечення
Структура застосованих заходів впливу за результатами
пруденційного нагляду
2016 рік 2017 рік
За 2017 рік за результатами пруденційного нагляду за лізингодавцями складено 125 актів про правопорушення (за 2016 р. – 251), в т.ч.
за порушення термінів подачі звітності – 98 (за 2016 р. – 211), за неподачу звітності – 28 (за 2016 р. – 54).
Застосовано 125 заходів впливу (за 2016 р. – 251), в т.ч. 72 – вилучено з реєстру (за 2016 р. – 78), застосовано штрафних санкцій –
101 (за 2016 р. – 172) на суму 884,0 тис. (за 2016 р. – 2308,6 тис.грн.)
За 2017 рік надійшло 58 звернень (за 2016 р. – 74), складено 36 актів про правопорушення (за 2016 р. – 11) та винесено 34 постанов
(за 2016 р. – 11) на суму 443,7 тис грн. (за 2016 р. – 110,5 тис грн.).
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Слайд 27
Питання, що потребують вирішення у 2018 році:
 посилення (розбудова) інституціональної спроможності регулятора з
урахуванням стандартів на рівні, прийнятих у країнах-членах ЄС, та процедур
діяльності за світовими зразками;
 запровадження ефективних механізмів виведення з ринку проблемних
фінансових установ, які не виконують та/або не мають на меті виконувати
зобов’язання за договорами про надання фінансових послуг і створюють
суттєві системні ризики для ринку;
 створення компенсаційних механізмів захисту споживачів небанківських
фінансових послуг;
 посилення вимог щодо відповідальності власників та керівників
небанківських фінансових установ за скоєні злочини на ринках фінансових
послуг;
 посилення взаємодії з іншими державними органами у частині запобігання та
недопущення порушень на ринках фінансових послуг.
Шановні учасники ринку фінансового лізингу!
Нам дуже важлива Ваша думка.
Будемо вдячні за Ваші пропозиції щодо розвитку фінансового лізингу
Всі побажання та пропозиції Ви можете залишити за адресою:
01001, м. Київ-1, вулиця Б. Грінченка, 3
(Нацкомфінпослуг)
Тел.: +38 (044) 234-39-46
office@nfp.gov.ua
1 de 15

Recomendados

The Banking 50 | Вадим Романюк, Начальник управления лицензирования финансовы... por
The Banking 50 | Вадим Романюк, Начальник управления лицензирования финансовы...The Banking 50 | Вадим Романюк, Начальник управления лицензирования финансовы...
The Banking 50 | Вадим Романюк, Начальник управления лицензирования финансовы...Morten Kriek, MSc
647 visualizações20 slides
 Читайте огляд змін законодавства у сфері міжнародної торгівлі та інвестування. por
 Читайте огляд змін законодавства у сфері міжнародної торгівлі та інвестування. Читайте огляд змін законодавства у сфері міжнародної торгівлі та інвестування.
 Читайте огляд змін законодавства у сфері міжнародної торгівлі та інвестування.Ирина Березницкая
308 visualizações5 slides
Banking day in Ukrainian Parliament 17-03-2016 por
Banking day in Ukrainian Parliament 17-03-2016Banking day in Ukrainian Parliament 17-03-2016
Banking day in Ukrainian Parliament 17-03-2016Michael Vidyakin
507 visualizações24 slides
ТОП-10 зарубежных банков. Счета в иностранных банках и другие финансовые услу... por
ТОП-10 зарубежных банков. Счета в иностранных банках и другие финансовые услу...ТОП-10 зарубежных банков. Счета в иностранных банках и другие финансовые услу...
ТОП-10 зарубежных банков. Счета в иностранных банках и другие финансовые услу...ICF Legal Service
583 visualizações35 slides
Zu pro vnesennya zmin do deyakih zakonodavchih aktiv ukrayini shodo udoskonal... por
Zu pro vnesennya zmin do deyakih zakonodavchih aktiv ukrayini shodo udoskonal...Zu pro vnesennya zmin do deyakih zakonodavchih aktiv ukrayini shodo udoskonal...
Zu pro vnesennya zmin do deyakih zakonodavchih aktiv ukrayini shodo udoskonal...Pravotv
1.3K visualizações9 slides
БАНКРУТСТВО ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТОРУ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА АКТИВІВ por
БАНКРУТСТВО ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТОРУ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА АКТИВІВБАНКРУТСТВО ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТОРУ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА АКТИВІВ
БАНКРУТСТВО ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТОРУ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА АКТИВІВSokolovskyi and Partners Law Firm
419 visualizações10 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

IT in 2015 por
IT in 2015IT in 2015
IT in 2015Juscutum
512 visualizações60 slides
 Читайте огляд змін законодавства у сфері міжнародної торгівлі та інвестування. por
 Читайте огляд змін законодавства у сфері міжнародної торгівлі та інвестування. Читайте огляд змін законодавства у сфері міжнародної торгівлі та інвестування.
 Читайте огляд змін законодавства у сфері міжнародної торгівлі та інвестування.Ирина Березницкая
240 visualizações3 slides
токсичні активи приватбанку (2) por
токсичні активи приватбанку (2)токсичні активи приватбанку (2)
токсичні активи приватбанку (2)Володимир Тиравський
926 visualizações21 slides
Пропозиція щодо співробітництва в межах зарплатного проекту por
Пропозиція щодо співробітництва в межах зарплатного проектуПропозиція щодо співробітництва в межах зарплатного проекту
Пропозиція щодо співробітництва в межах зарплатного проектуProminvestbank
307 visualizações10 slides
Гетманцев продавив через Комітет податкову амністію, попри нищівну критику ГНЕУ por
Гетманцев продавив через Комітет податкову амністію, попри нищівну критику ГНЕУ Гетманцев продавив через Комітет податкову амністію, попри нищівну критику ГНЕУ
Гетманцев продавив через Комітет податкову амністію, попри нищівну критику ГНЕУ Pravotv
748 visualizações21 slides
Григол Катамадзе: Проект либерального налогового кодекса Украины - Level UP U... por
Григол Катамадзе: Проект либерального налогового кодекса Украины - Level UP U...Григол Катамадзе: Проект либерального налогового кодекса Украины - Level UP U...
Григол Катамадзе: Проект либерального налогового кодекса Украины - Level UP U...ICF Legal Service
667 visualizações13 slides

Mais procurados(18)

IT in 2015 por Juscutum
IT in 2015IT in 2015
IT in 2015
Juscutum512 visualizações
 Читайте огляд змін законодавства у сфері міжнародної торгівлі та інвестування. por Ирина Березницкая
 Читайте огляд змін законодавства у сфері міжнародної торгівлі та інвестування. Читайте огляд змін законодавства у сфері міжнародної торгівлі та інвестування.
 Читайте огляд змін законодавства у сфері міжнародної торгівлі та інвестування.
Ирина Березницкая240 visualizações
Пропозиція щодо співробітництва в межах зарплатного проекту por Prominvestbank
Пропозиція щодо співробітництва в межах зарплатного проектуПропозиція щодо співробітництва в межах зарплатного проекту
Пропозиція щодо співробітництва в межах зарплатного проекту
Prominvestbank307 visualizações
Гетманцев продавив через Комітет податкову амністію, попри нищівну критику ГНЕУ por Pravotv
Гетманцев продавив через Комітет податкову амністію, попри нищівну критику ГНЕУ Гетманцев продавив через Комітет податкову амністію, попри нищівну критику ГНЕУ
Гетманцев продавив через Комітет податкову амністію, попри нищівну критику ГНЕУ
Pravotv748 visualizações
Григол Катамадзе: Проект либерального налогового кодекса Украины - Level UP U... por ICF Legal Service
Григол Катамадзе: Проект либерального налогового кодекса Украины - Level UP U...Григол Катамадзе: Проект либерального налогового кодекса Украины - Level UP U...
Григол Катамадзе: Проект либерального налогового кодекса Украины - Level UP U...
ICF Legal Service667 visualizações
Держбанки скоротили портфель непрацюючих кредитів на 6,1 мільярда por Анна Недогибченко
Держбанки скоротили портфель непрацюючих кредитів на 6,1 мільярдаДержбанки скоротили портфель непрацюючих кредитів на 6,1 мільярда
Держбанки скоротили портфель непрацюючих кредитів на 6,1 мільярда
Анна Недогибченко1.1K visualizações
Структура власності "Промінвестбанку" por tsnua
Структура власності "Промінвестбанку"Структура власності "Промінвестбанку"
Структура власності "Промінвестбанку"
tsnua3K visualizações
Заборгованість платоспроможних банків перед НБУ por tsnua
Заборгованість платоспроможних банків перед НБУЗаборгованість платоспроможних банків перед НБУ
Заборгованість платоспроможних банків перед НБУ
tsnua3K visualizações
E-services in Ukraine por Jaanika Merilo
E-services in UkraineE-services in Ukraine
E-services in Ukraine
Jaanika Merilo7K visualizações
Національний Банк України por Natalija Shapoval
Національний Банк УкраїниНаціональний Банк України
Національний Банк України
Natalija Shapoval533 visualizações
Итоги работы ПриватБанк в I полугодии 2017 года por VYacheslav Sadovnychyi
Итоги работы ПриватБанк в I полугодии 2017 годаИтоги работы ПриватБанк в I полугодии 2017 года
Итоги работы ПриватБанк в I полугодии 2017 года
VYacheslav Sadovnychyi35.9K visualizações
Продаж активів ФГВФО por VYacheslav Sadovnychyi
Продаж активів ФГВФОПродаж активів ФГВФО
Продаж активів ФГВФО
VYacheslav Sadovnychyi1.1K visualizações
токсичні активи приватбанк por Andrew Vodianyi
токсичні активи приватбанктоксичні активи приватбанк
токсичні активи приватбанк
Andrew Vodianyi699 visualizações
Roadmap uvca 2015_ukr por Jaanika Merilo
Roadmap uvca 2015_ukrRoadmap uvca 2015_ukr
Roadmap uvca 2015_ukr
Jaanika Merilo803 visualizações
Presentation e money-v6 por Artem Rafaelyan
Presentation e money-v6Presentation e money-v6
Presentation e money-v6
Artem Rafaelyan202 visualizações
ТРЦ Республика Фонд гарантирования por DeloShevchuk
ТРЦ Республика Фонд гарантированияТРЦ Республика Фонд гарантирования
ТРЦ Республика Фонд гарантирования
DeloShevchuk7.4K visualizações

Similar a Рынок финансового лизинга

Концепція реформування платіжного законодавства України por
Концепція реформування платіжного законодавства УкраїниКонцепція реформування платіжного законодавства України
Концепція реформування платіжного законодавства УкраїниVYacheslav Sadovnychyi
1.4K visualizações23 slides
НБУ презентовал концепцию новой модели регулирования рынка платежей por
НБУ презентовал концепцию новой модели регулирования рынка платежейНБУ презентовал концепцию новой модели регулирования рынка платежей
НБУ презентовал концепцию новой модели регулирования рынка платежейMinfinDocs
729 visualizações23 slides
Зміни до податкового законодавства з 01.01.2017 року - Лариса Антощук por
Зміни до податкового законодавства з 01.01.2017 року - Лариса АнтощукЗміни до податкового законодавства з 01.01.2017 року - Лариса Антощук
Зміни до податкового законодавства з 01.01.2017 року - Лариса АнтощукUBA-komitet
777 visualizações18 slides
Токсические активы ПриватБанка por
Токсические активы ПриватБанкаТоксические активы ПриватБанка
Токсические активы ПриватБанкаVYacheslav Sadovnychyi
32.9K visualizações21 slides
Токсичні активи Приватбанку por
Токсичні активи ПриватбанкуТоксичні активи Приватбанку
Токсичні активи ПриватбанкуDeloShevchuk
5.6K visualizações21 slides
Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business” por
Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”
Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”UAReforms
279 visualizações10 slides

Similar a Рынок финансового лизинга(20)

Концепція реформування платіжного законодавства України por VYacheslav Sadovnychyi
Концепція реформування платіжного законодавства УкраїниКонцепція реформування платіжного законодавства України
Концепція реформування платіжного законодавства України
VYacheslav Sadovnychyi1.4K visualizações
НБУ презентовал концепцию новой модели регулирования рынка платежей por MinfinDocs
НБУ презентовал концепцию новой модели регулирования рынка платежейНБУ презентовал концепцию новой модели регулирования рынка платежей
НБУ презентовал концепцию новой модели регулирования рынка платежей
MinfinDocs729 visualizações
Зміни до податкового законодавства з 01.01.2017 року - Лариса Антощук por UBA-komitet
Зміни до податкового законодавства з 01.01.2017 року - Лариса АнтощукЗміни до податкового законодавства з 01.01.2017 року - Лариса Антощук
Зміни до податкового законодавства з 01.01.2017 року - Лариса Антощук
UBA-komitet777 visualizações
Токсические активы ПриватБанка por VYacheslav Sadovnychyi
Токсические активы ПриватБанкаТоксические активы ПриватБанка
Токсические активы ПриватБанка
VYacheslav Sadovnychyi32.9K visualizações
Токсичні активи Приватбанку por DeloShevchuk
Токсичні активи ПриватбанкуТоксичні активи Приватбанку
Токсичні активи Приватбанку
DeloShevchuk5.6K visualizações
Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business” por UAReforms
Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”
Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”
UAReforms279 visualizações
Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business” por EasyBusiness
Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”
Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”
EasyBusiness590 visualizações
100 найбільших державних підприємств України за 6 місяців 2016 року por tsnua
100 найбільших державних підприємств України за 6 місяців 2016 року 100 найбільших державних підприємств України за 6 місяців 2016 року
100 найбільших державних підприємств України за 6 місяців 2016 року
tsnua4.6K visualizações
Про ліцензіційні умови фінпослуг por Altema
Про ліцензіційні умови фінпослугПро ліцензіційні умови фінпослуг
Про ліцензіційні умови фінпослуг
Altema628 visualizações
Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів держбюджету, приз... por DonbassFullAccess
Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів держбюджету, приз...Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів держбюджету, приз...
Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів держбюджету, приз...
DonbassFullAccess209 visualizações
Стратегия финсектора Украины до 2025 года por Andrew Vodianyi
Стратегия финсектора Украины до 2025 годаСтратегия финсектора Украины до 2025 года
Стратегия финсектора Украины до 2025 года
Andrew Vodianyi920 visualizações
Стратегія розвитку фінсектора України до 2025 року por MinfinDocs
Стратегія розвитку фінсектора України до 2025 рокуСтратегія розвитку фінсектора України до 2025 року
Стратегія розвитку фінсектора України до 2025 року
MinfinDocs491 visualizações
Розділ IV. Стабілізація макроекономічної ситуації та реформування економіки П... por Viktor Halasiuk, PhD
Розділ IV. Стабілізація макроекономічної ситуації та реформування економіки П...Розділ IV. Стабілізація макроекономічної ситуації та реформування економіки П...
Розділ IV. Стабілізація макроекономічної ситуації та реформування економіки П...
Viktor Halasiuk, PhD802 visualizações
Закон України Про Державний бюджет України на 2015 por tsnua
Закон України Про Державний бюджет України на 2015Закон України Про Державний бюджет України на 2015
Закон України Про Державний бюджет України на 2015
tsnua48.5K visualizações
Топ-100 держкомпаній. Звіт за 9 місяців 2016 por MinfinDocs
Топ-100 держкомпаній. Звіт за 9 місяців 2016Топ-100 держкомпаній. Звіт за 9 місяців 2016
Топ-100 держкомпаній. Звіт за 9 місяців 2016
MinfinDocs472 visualizações

Mais de VYacheslav Sadovnychyi

Перелік пріоритетних реформ por
Перелік пріоритетних реформПерелік пріоритетних реформ
Перелік пріоритетних реформVYacheslav Sadovnychyi
197 visualizações5 slides
Концепція реформування регулювання факторингу в Україні por
Концепція реформування регулювання факторингу в УкраїніКонцепція реформування регулювання факторингу в Україні
Концепція реформування регулювання факторингу в УкраїніVYacheslav Sadovnychyi
43 visualizações18 slides
Моніторинг-БЕБ-9місяців-2022.pdf por
Моніторинг-БЕБ-9місяців-2022.pdfМоніторинг-БЕБ-9місяців-2022.pdf
Моніторинг-БЕБ-9місяців-2022.pdfVYacheslav Sadovnychyi
1.8K visualizações6 slides
ІНДЕКС ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ por
ІНДЕКС ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИІНДЕКС ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ
ІНДЕКС ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИVYacheslav Sadovnychyi
769 visualizações13 slides
Медіаполе українських банків в 2020 році por
Медіаполе українських банків в 2020 роціМедіаполе українських банків в 2020 році
Медіаполе українських банків в 2020 роціVYacheslav Sadovnychyi
851 visualizações12 slides
Бюджет-2021 (погляд Мінфіну) por
Бюджет-2021 (погляд Мінфіну)Бюджет-2021 (погляд Мінфіну)
Бюджет-2021 (погляд Мінфіну)VYacheslav Sadovnychyi
206 visualizações35 slides

Mais de VYacheslav Sadovnychyi(20)

Перелік пріоритетних реформ por VYacheslav Sadovnychyi
Перелік пріоритетних реформПерелік пріоритетних реформ
Перелік пріоритетних реформ
VYacheslav Sadovnychyi197 visualizações
Концепція реформування регулювання факторингу в Україні por VYacheslav Sadovnychyi
Концепція реформування регулювання факторингу в УкраїніКонцепція реформування регулювання факторингу в Україні
Концепція реформування регулювання факторингу в Україні
VYacheslav Sadovnychyi43 visualizações
Моніторинг-БЕБ-9місяців-2022.pdf por VYacheslav Sadovnychyi
Моніторинг-БЕБ-9місяців-2022.pdfМоніторинг-БЕБ-9місяців-2022.pdf
Моніторинг-БЕБ-9місяців-2022.pdf
VYacheslav Sadovnychyi1.8K visualizações
ІНДЕКС ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ por VYacheslav Sadovnychyi
ІНДЕКС ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИІНДЕКС ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ
ІНДЕКС ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ
VYacheslav Sadovnychyi769 visualizações
Медіаполе українських банків в 2020 році por VYacheslav Sadovnychyi
Медіаполе українських банків в 2020 роціМедіаполе українських банків в 2020 році
Медіаполе українських банків в 2020 році
VYacheslav Sadovnychyi851 visualizações
Бюджет-2021 (погляд Мінфіну) por VYacheslav Sadovnychyi
Бюджет-2021 (погляд Мінфіну)Бюджет-2021 (погляд Мінфіну)
Бюджет-2021 (погляд Мінфіну)
VYacheslav Sadovnychyi206 visualizações
Яким Мінфін бачить бюджет-2021 por VYacheslav Sadovnychyi
Яким Мінфін бачить бюджет-2021Яким Мінфін бачить бюджет-2021
Яким Мінфін бачить бюджет-2021
VYacheslav Sadovnychyi336 visualizações
Засади стратегічного реформування державного банківського сектору України por VYacheslav Sadovnychyi
Засади стратегічного реформування державного банківського сектору УкраїниЗасади стратегічного реформування державного банківського сектору України
Засади стратегічного реформування державного банківського сектору України
VYacheslav Sadovnychyi2.6K visualizações
Програма дій уряду Шмигаля por VYacheslav Sadovnychyi
Програма дій уряду ШмигаляПрограма дій уряду Шмигаля
Програма дій уряду Шмигаля
VYacheslav Sadovnychyi338 visualizações
Меморандум Україна-МВФ por VYacheslav Sadovnychyi
Меморандум Україна-МВФМеморандум Україна-МВФ
Меморандум Україна-МВФ
VYacheslav Sadovnychyi1.4K visualizações
Як Шмигаль планує боротися із наслідками карантину por VYacheslav Sadovnychyi
Як Шмигаль планує боротися із наслідками карантинуЯк Шмигаль планує боротися із наслідками карантину
Як Шмигаль планує боротися із наслідками карантину
VYacheslav Sadovnychyi392 visualizações
Mission possible-the-true-story-of-ukraines-comprehensive-banking-reform-and-... por VYacheslav Sadovnychyi
Mission possible-the-true-story-of-ukraines-comprehensive-banking-reform-and-...Mission possible-the-true-story-of-ukraines-comprehensive-banking-reform-and-...
Mission possible-the-true-story-of-ukraines-comprehensive-banking-reform-and-...
VYacheslav Sadovnychyi8.1K visualizações
«Посилення нормативів LCR з 1 червня: до чого готуватися банкам?» por VYacheslav Sadovnychyi
«Посилення нормативів LCR з 1 червня: до чого готуватися банкам?»«Посилення нормативів LCR з 1 червня: до чого готуватися банкам?»
«Посилення нормативів LCR з 1 червня: до чого готуватися банкам?»
VYacheslav Sadovnychyi439 visualizações
Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні por VYacheslav Sadovnychyi
Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в УкраїніФінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні
Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні
VYacheslav Sadovnychyi6.7K visualizações
Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2019-2022 роки por VYacheslav Sadovnychyi
Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2019-2022 рокиСередньострокова стратегія управління державним боргом на 2019-2022 роки
Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2019-2022 роки
VYacheslav Sadovnychyi3.3K visualizações
Иск ПриватБанка к Коломойскому и Боголюбову por VYacheslav Sadovnychyi
Иск ПриватБанка к Коломойскому и БоголюбовуИск ПриватБанка к Коломойскому и Боголюбову
Иск ПриватБанка к Коломойскому и Боголюбову
VYacheslav Sadovnychyi2.8K visualizações
Опис моделі стрес-тестування банків у 2019 році por VYacheslav Sadovnychyi
Опис моделі стрес-тестування банків у 2019 роціОпис моделі стрес-тестування банків у 2019 році
Опис моделі стрес-тестування банків у 2019 році
VYacheslav Sadovnychyi1K visualizações
Індексація пенсій в Україні в 2019 році por VYacheslav Sadovnychyi
Індексація пенсій в Україні в 2019 роціІндексація пенсій в Україні в 2019 році
Індексація пенсій в Україні в 2019 році
VYacheslav Sadovnychyi389 visualizações
Огляд M&A угод в Україні у 2018 році від KPMG por VYacheslav Sadovnychyi
Огляд M&A угод в Україні у 2018 році від KPMGОгляд M&A угод в Україні у 2018 році від KPMG
Огляд M&A угод в Україні у 2018 році від KPMG
VYacheslav Sadovnychyi1.9K visualizações

Рынок финансового лизинга

 • 1. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ Член Нацкомфінпослуг к.е.н., доцент Залєтов Олександр Миколайович Львів, 2018 Державне регулювання ринку фінансового лізингу в Україні
 • 2. НЕБАНКІВСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК 2283 Суб’єктів фінансового ринку -127 10 589 57,6 65,2 Відокремлених підрозділів 185,8 +905 +7 % +19 % +16%Активи (млрд.грн.) Власний капітал (млрд.грн.) Зайнято працівників (тис.) 206,8 2 Обсяг фін. послуг (млрд.грн.) +49 % Сплачено податків(млрд.грн.)  Незважаючи на деяке зменшення суб’єктів фінансового ринку, спостерігається стале зростання ключових показників його розвитку  Основні споживачі фінансових послуг – фізичні особи, малий та середній бізнес
 • 3. РОБОТА НАЦКОМФІНПОСЛУГ ЗОСЕРЕДЖЕНА НА ТАКИХ ОСНОВНИХ НАПРЯМАХ: I II III удосконалення діяльності регулятора та підвищення ефективності державного нагляду, у тому числі шляхом наближення до європейських та міжнародних стандартів регулювання й нагляду захист інтересів споживачів фінансових послуг та відновлення довіри до ринків небанківських фінансових послуг створення сприятливих умов для зміцнення та сталого розвитку ринків небанківських фінансових послуг  Угодою про асоціацію між Україною та ЄС  Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020»  Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 р.  Планом пріоритетних дій Уряду на 2017р.  Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020р.  Стратегічним планом діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, як головного розпорядника бюджетних коштів на 2018 – 2020 роки НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ПРОТЯГОМ 2017 РОКУ НАЦКОМФІНПОСЛУГ ЗДІЙСНЮВАЛА СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ, ВИХОДЯЧИ ІЗ ЗАВДАНЬ, ВИЗНАЧЕНИХ:
 • 4. Оператори ринку фінансового лізингу КІЛЬКІСТЬ КОМПАНІЙ: 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.04.2018 Фінансові компанії, в т.ч. які мають послугу – фінансовий лізинг 571 350 572 390 818 400 847 426 Юридичні особи, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги 268 202 180 183 КІЛЬКІСТЬ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ: Фінансові компанії 0 0 285 308 Юридичні особи, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги 0 0 94 96
 • 5. Оператори ринку фінансового лізингу Вид установи Орган державного нагляду Кількість діючих ліцензій (на 31.12.2017) Обсяг лізингового портфеля Юридичні особи, які не є фінансовими установами, але мають право надавати послуги фінансового лізингу Нацкомфінпослуг 94 22 млрд грн* Фінансові компанії, які мають право на надання послуг фінансового лізингу Нацкомфінпослуг 285 0,1 млрд грн* Банки Національний банк України 82 18 млрд грн За 2017 рік укладено 7752 договорів фінансового лізингу (на 15% менше ніж у 2016 р.), проте вартість договорів фінансового лізингу збільшилась на 32% до 12,97 млрд. грн.
 • 6. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Інше 4 380 4 813 6 535 7 196 5 858 7 310 Транспорт 24 128 48 159 36 642 8 253 7 886 7 216 Сфера послуг 2 001 1 350 1 195 985 1 206 1 176 Сільське господарство 7 906 9 416 11 233 6 636 5 654 5 500 Добувна промисловість 1 052 1 521 992 1 747 1 645 167 Будівництво 2 078 1 869 1 976 1 531 928 1 049 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 Вартість договорів фінансового лізингу за галузями, 2012-2017 (млн. грн.)
 • 7. Вартість договорів фінансового лізингу за обладнанням, 2012-2017 (млн. грн.) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Інше 8 581 8 655 6 851 5 872 4 478 4 381 Техніка, машини та устаткування для с/г 6 477 7 675 8 876 5 736 4 845 4 398 Комп'ютерне обладнання та телекомунікаційне обладнання 1 940 1 044 483 25 26 31 Транспорт 24 425 50 469 42 363 14 714 13 828 13 948 24 425 50 469 42 363 14 714 13 828 13 948 6 477 7 675 8 876 5 736 4 845 4 398 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000
 • 8. 8  Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913  “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг”  Розпорядження Держфінпослуг № 21 від 22.01.2004  «Про затвердження Положення про надання окремих фінансових послуг юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами»  Розпорядження Нацкомфінпослуг від 19.04.2016 № 825  “Про затвердження Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ та про внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ”  проект розпорядження Нацкомфінпослуг від 23.01.2018 №26  «Про затвердження Положення про Реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги» Регулювання діяльності на ринку фінансового лізингу
 • 9. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ Слайд 16 104 850 382 474 297 74 Структура виданих у 2017 році ліцензій за видами фінансових послуг Страхування Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту Надання послуг з фінансового лізингу Надання послуг з факторингу Надання гарантій та поручительств Інші  Видано 2 181 ліцензію  Обсяг коштів, що надійшов до місцевих бюджетів за видані ліцензії перевищив 3,6 млн. грн.  360 рішень про анулювання ліцензій, у тому числі: 159 – у результаті здійснення заходів державного нагляду (контролю); 201 – за заявою ліцензіата та /або у зв’язку із переоформленням ліцензії;  641 рішення про залишення заяв про отримання ліцензій без розгляду;  925 рішень про відмову у видачі ліцензій, у тому числі: 895 – внаслідок невідповідності ліцензійним умовам; 30 – надання заявником недостовірних даних. ЛІЦЕНЗУВАННЯ
 • 10. 10 1.01.2018 набув чинності Порядок надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затверджений розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.09.2017 № 3840 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.10.2017 за № 1294/31162 (далі – Порядок). Відповідно до Порядку лізингодавці подають звітність, передбачену Порядком, в електронній формі з дотриманням вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг". Обов'язковим реквізитом такої звітності є електронний цифровий підпис відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис". НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
 • 11. 11 Звітність лізингодавців заповнюється в онлайн режимі та подається через програмний продукт «Комплексна інформаційна система Нацкомфінпослуг» (далі – КІС), розміщений на головній веб-сторінці Нацкомфінпослуг. (http://www.kis.nfp.gov.ua). Для заповнення звітності в КІС лізингодавцям необхідно провести активізацію на веб-сайті Нацкомфінпослуг, шляхом створення реєстраційної картки в системі КІС. Після цого звернутися листом до Нацкомфінпослуг із проханням видачі логіну та пароля користувача для доступу до КІС. Лист складається в довільній формі, в якому необхідно підтвердити інформацію, внесену в систему КІС, та вказати спосіб отримання логіну та пароля користувача. При підготовці листа є можливість скористатись послугами «Електронної канцелярії» на веб-сторінці Нацкомфінпослуг (https://www.nfp.gov.ua/ua/Elektronna-vzaiemodiia.html). НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
 • 12. 12 Реалізація можливості підписання пакетів звітності електронним цифровим підписом здійснюється через акредитовані центри сертифікації ключів з такого переліку спеціалізованих установ: Акредитований центр сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС; Акредитований центр сертифікації ключів органів юстиції України; ТОВ "АРТ-Мастер"; ТОВ "Ключові системи"; ДП "Українські спеціалізовані системи"; Державна казначейська служба; Укрзалізниця; ПАТ КБ "Приватбанк"; НБУ; Укрсіббанк. Звітність лізингодаців, надіслана поштовим зв’язком або подана до служби діловодства Нацкомфінпослуг у паперовому вигляді, буде вважатися такою, що не відповідає Порядку, з подальшим застосуванням відповідних заходів впливу. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
 • 13. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ Слайд 18 298 631 515 24 1 251 220 6 236 278 373 8 0 125 134 23 Страхові компанії Кредитні спілки Фінансові компанії* Управителі ФФБ та ФОН Адміністратори фінансових активів для придбання товарів у групах Лізингодавці Ломбарди Суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення Структура застосованих заходів впливу за результатами пруденційного нагляду 2016 рік 2017 рік За 2017 рік за результатами пруденційного нагляду за лізингодавцями складено 125 актів про правопорушення (за 2016 р. – 251), в т.ч. за порушення термінів подачі звітності – 98 (за 2016 р. – 211), за неподачу звітності – 28 (за 2016 р. – 54). Застосовано 125 заходів впливу (за 2016 р. – 251), в т.ч. 72 – вилучено з реєстру (за 2016 р. – 78), застосовано штрафних санкцій – 101 (за 2016 р. – 172) на суму 884,0 тис. (за 2016 р. – 2308,6 тис.грн.) За 2017 рік надійшло 58 звернень (за 2016 р. – 74), складено 36 актів про правопорушення (за 2016 р. – 11) та винесено 34 постанов (за 2016 р. – 11) на суму 443,7 тис грн. (за 2016 р. – 110,5 тис грн.).
 • 14. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ Слайд 27 Питання, що потребують вирішення у 2018 році:  посилення (розбудова) інституціональної спроможності регулятора з урахуванням стандартів на рівні, прийнятих у країнах-членах ЄС, та процедур діяльності за світовими зразками;  запровадження ефективних механізмів виведення з ринку проблемних фінансових установ, які не виконують та/або не мають на меті виконувати зобов’язання за договорами про надання фінансових послуг і створюють суттєві системні ризики для ринку;  створення компенсаційних механізмів захисту споживачів небанківських фінансових послуг;  посилення вимог щодо відповідальності власників та керівників небанківських фінансових установ за скоєні злочини на ринках фінансових послуг;  посилення взаємодії з іншими державними органами у частині запобігання та недопущення порушень на ринках фінансових послуг.
 • 15. Шановні учасники ринку фінансового лізингу! Нам дуже важлива Ваша думка. Будемо вдячні за Ваші пропозиції щодо розвитку фінансового лізингу Всі побажання та пропозиції Ви можете залишити за адресою: 01001, м. Київ-1, вулиця Б. Грінченка, 3 (Нацкомфінпослуг) Тел.: +38 (044) 234-39-46 office@nfp.gov.ua