O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Yncubate; een cultuuromslag naar meer innovatiekracht en connectivity

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 5 Anúncio

Yncubate; een cultuuromslag naar meer innovatiekracht en connectivity

Baixar para ler offline

De dynamiek tussen generaties bepaalt de mate van energieverlies en het tempo van vernieuwing binnen organisaties. In feite zijn generaties dus spontane vernieuwingsimpulsen. Yncubate helpt organisaties hier slim gebruik van te maken ten behoeve van de mate van de interne energie en innovatiekracht.

De dynamiek tussen generaties bepaalt de mate van energieverlies en het tempo van vernieuwing binnen organisaties. In feite zijn generaties dus spontane vernieuwingsimpulsen. Yncubate helpt organisaties hier slim gebruik van te maken ten behoeve van de mate van de interne energie en innovatiekracht.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Yncubate; een cultuuromslag naar meer innovatiekracht en connectivity (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Anúncio

Yncubate; een cultuuromslag naar meer innovatiekracht en connectivity

  1. 1.   www.yncubate.nl   1 Generation Boost Een cultuuromslag naar meer innovatie en connectivity e wereld verandert in pijlsnel tempo. Het is een feit. Denieuwe presteren prestatielat gaat fors omhoog, terwijl de omstandigheden waaronder gepresteerd moet worden alsmaar zwaarder worden. Het hoger leggen van de prestatielat geldt overigens niet alleen voor organisaties. Ook medewerkers stellen hogere eisen aan de inhoud en kwaliteit van hun werk. De meeste organisaties gaan niet effectief om met de druk om te presteren: zij en komen tot stilstand of zevertragen juist zozeer dat ze zichzelfversnellen over de kop jagen. In beide gevallen verminderen de prestaties aantoonbaar. Dit is overigens geen uitzondering, maar de bittere realiteit: ruim 50% van alle .energie in bedrijven gaat verloren Met andere woorden, de meeste organisaties werken op halve kracht! De belangrijkste symptomen van in organisaties zijn:energieverlies Een ten aanzien van veranderingen en vernieuwingen: een hogenegatieve houding zuurgraad in de organisatie, weerstand, frustraties, ruzies en cynisme. Naar en op traditionele vanzelfsprekendhedenbinnen gekeerde gefixeerde blik waardoor nieuwe organisatorische impulsen belemmerd worden. en waardoor verzuimd wordt de lat hoger teGemoedsrust gering ambitieniveau leggen en het beste uit jezelf te halen. van in de organisatie aanwezige waardoor de drive om teOnderbenutting talenten vernieuwen en te presteren ontbreekt. waardoor de kracht van synergie onvoldoende wordtGebrekkige samenwerking benut. D 10 KEER BETER! Google legt de lat zeer hoog door het cultiveren van een spirit van ‘10 keer beter’: producten en diensten die het bedrijf bedenkt, moeten minstens 10 keer beter zijn dan wat er al op de markt bestaat. Deze zelfopgelegde verplichting om alleen grensverleggende doorbraken te realiseren, komt voort uit de morele wil om de mogelijkheden die momenteel bestaan om de wereld te verbeteren ook daadwerkelijk ten volle te gebruiken. Hogere prestaties gaan zodoende hand in hand met sociale doelstellingen.
  2. 2.   www.yncubate.nl   2 e dynamiek tussen generaties bepaalt de mate van energieverlies en het tempo van vernieuwing binnen organisaties. In feite zijn generaties spontane . Wat nog vitaalvernieuwingsimpulsen is, neemt een nieuwe generatie over van de vorige generaties; maar wat niet meer vitaal is, wil ze ‘automatisch’ verversen. Als dat lukt, stijgt de werkenergie en het tempo waarin vernieuwd kan worden. Om optimaal gebruik te maken van de dynamiek van generaties is het van belang om intergenerationele tot stand te brengen.samenwerking ncubate voorziet in het tot stand brengen van zo’n intergenerationele samenwerking op basis van een unieke en bewezen aanpak: ‘ .Generation Boost’ Generation Boost start niet met het maken van plannen om je organisatiecultuur te veranderen en te vernieuwen. Generation Boost is evenmin gericht op eindeloze praatsessies hoe we anders op elkaar zouden kunnen reageren en beter met elkaar kunnen samenwerken. Generation Boost is daarentegen gericht op het productief benutten van intergenerationele samenwerkingsmogelijkheden door het met, van enexperimenteren leren werken aan zelfgekozen uitdagingen. Een Generation Boost is een kwestie van experimenteren, leren én . Hetrealiseren is een mix van , énplannen praten .presteren Boosten is gebaseerd op natuurlijke die bij iedereveranderprincipes sociale beweging om de hoek komen kijken: Beweging start altijd vanuit een of meerdere personen die bereid zijn hun nek uit te steken en anders te doen dan anderen. Dit zijn de ‘positieve ’ of ‘koplopers’;uitzonderingen Hun alternatieve gedrag is zichtbaar D Y Vier generaties in organisaties We beleven het unieke moment dat er vier generaties in organisaties werken. De onderlinge dynamiek tussen deze generaties zorgt voor energie en vernieuwing: -­‐ De protestgeneratie (‘Baby Boomers’) 1940 - 1955: idealistisch, paternalistisch én democratisch -­‐ De verbindende generatie (‘Generatie X’) 1955 - 1970: realistisch, tussen de mensen staan, oplossingsgericht -­‐ De pragmatische generatie: 1970 – 1985 Zelfstandig, energiek, interactief, pragmatisch -­‐ Generatie Y 1985 – 2000 Authenticiteit, verbinding, innovatief   De  principes  van  beweging  worden  in  het  volgende   filmpje  getoond:   www.youtube.com/watch?v=fW8amMCVAJQ  
  3. 3.   www.yncubate.nl   3 voor iedereen. Sterker nog, het werkt ;aanstekelijk Via processen van ‘ ’ besluiten anderen zich ook bij de koploperssociale besmetting aan te sluiten; De beweging is een feit wanneer een ‘tipping point’ is bereikt en de meerderheid eraan deelneemt. De krijgt vaart en er is geen weg meer terug.beweging oe ziet een Generation Boost er concreet uit? Dat is niet te zeggen, want iedere Generation Boost is weer anders. Met andere woorden, een ‘Generation Boost’ is altijd .maatwerk Afhankelijk van de (generationele) uitgangssituatie en de prestatiewensen van de betreffende organisatie zal het proces andere accenten krijgen. Over de algemene stappen die daarbij worden genomen, kunnen we uiteraard wel het een en ander zeggen: Het begint met het die (mensen in) de organisatiebepalen van de prestaties wensen te realiseren. In principe kunnen natuurlijk allerlei verschillende soorten prestaties zijn, maar pas op: Yncubate richt zich met name op innovatieve aanpassingen die een sociale maatschappelijke bijdrage leveren. Yncubate helpt je bij het zo concreet mogelijk formuleren van die prestaties. Dit gebeurt vanuit het besef dat verandering en vernieuwing alleen maar werkt, wanneer mensen een concreet doel voor ogen hebben. Dus geen algemene containerbegrippen, maar duidelijke en .betekenisvolle prestatiedoelen Nadat je de gewenste prestaties zo helder en inspirerend mogelijk hebt geformuleerd, is het zaak na te denken over het dat je daarbij verwacht.corresponderende gedrag Welk gedrag moet tot de gewenste innovatieve prestatie leiden? In welke generaties wordt dat gedrag reeds van nature vertoond? Vervolgens zoomen we nader in op individuen van verschillende generaties die zin en energie hebben om het gewenste gedrag te tonen en de daarbij behorende prestaties te realiseren. Dit zijn de ‘ , ‘koplopers’ of ‘informele leiders’. Je vraagt deze mensenpositieve uitzonderingen’ H Innovatieprestaties Bij prestaties op het gebied van innovatie, verbinding en sociaal maatschappelijk ondernemen kun je denken aan de volgende prestaties: -­‐ Intern gebruik sociale media voor effectievere en meer efficiënte samenwerking (slimmer werken) -­‐ Nieuwe producten en diensten -­‐ Nieuwe samenwerkingsvormen met klantgroepen/marktspelers ontwikkelen (co-creatie) -­‐ Spraakmakende content ontwikkelen om gesprekken met relevante klantgroepen te voeren -­‐ Maatschappelijk impactvolle publicaties maken
  4. 4.   www.yncubate.nl   4 of ze de uitdaging willen aangaan om de taak, van van hettijdelijke leiders vernieuwingstraject, op zich te nemen. Je creëert een waarin de koplopers gefaciliteerd en ondersteundactie-leerruimte worden om zelfstandig aan concrete uitdagingen te werken. De ruimte is bedoeld om te experimenteren, leren en te realiseren. Dit gebeurt op kortcyclische wijze, waarbij het de bedoeling is om periodiek bruikbare (tussen)resultaten op te leveren. De koplopers experimenteren, leren en realiseren niet alleen, zij manifesteren zich ook. Zij vormen geen ´ ´ maar verrichten hun werkzaamhedenverborgen projectgroep in de volle Via communicatie, sociale media en persoonlijk ambassadeurschap wordenspotlights. de vorderingen breed in de organisatie uitgemeten en continu transparant gemaakt. Op deze manier kan de rest van de organisatie ook low-profile aanhaken en meedenken met de projectgroep. Social media is tenslotte het grootste feedback instrument van nu. Dit alles heeft tot doel om door middel van ‘sociale besmetting’ een organisatiebrede op gang te brengen. Het is dan ook de nadrukkelijke bedoelingveranderbeweging dat volgers zich (na verloop van tijd) bij het Boostproces aansluiten. De resultaten van het Boosttraject worden en verder uitgebouwd. Bovendiengeborgd kan op basis van een grondige evaluatie worden besloten tot een .Re-Boost at kan Yncubate hierbij betekenen? Op basis van kennis en ervaring met Generation Boosts kan Yncubate je op de volgende punten met raad en daad bijstaan: Dagdeel in de 21e eeuw”;inspiratiesessie “Intergenerationeel samenwerken wat zijn generaties, wat zijn hun kenmerken en waarom is deze kennis juist nu zo cruciaal? Eendaagse om achtergronden vanstartworkshop ‘Generation Boost’ generatieverschillen helder te krijgen, de principes van Boosten te leren kennen en om gewenste prestaties, gedrag en koplopers te benoemen. Co-creatie met de opdrachtgever van een , waarin ‘koplopers’ (en in eenBoosttraject later stadium ook de ‘volgers’) met een aantal concrete uitdagingen aan de slag gaan. . Deze begeleiding houdt onder meer hetBegeleiden van het Boostproces volgende in: § Procesbegeleiding bij de verschillende bijeenkomsten van het koplopersteam: zorgen voor energieke sfeer, voor bruisende leerbijeenkomsten en voor het halen van gestelde deadlines. W
  5. 5.   www.yncubate.nl   5 § Onderhouden van de contacten met de opdrachtgevers, oplossen van eventuele belemmeringen. § Teamcoaching en individuele coaching van de deelnemers. § Helpen bij aansluiting van ‘volgers’ bij ‘koplopers’. Middels de kunnen we de energie van personen, teams enEnergy Boost Monitor organisaties in kaart brengt. op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens.Grondige evaluatie eneration Boost is relevant wanneer: … je optimaal gebruik wilt maken van de van intergenerationele samenwerkingkracht om te vernieuwen; … je een wilt doormaken doortransitie slimmer, sneller en succesvoller te veranderen; … je de meerwaarde inziet van het opbouwen van een intern online platform waarin men zich zichtbaar kan profileren en waarmee men elkaar sneller kan vinden; … je uitkijkt naar een aanpak waarin ,leren en met elkaarexperimenteren realiseren worden gecombineerd; … je op de talenten envertrouwt oplossingskracht van mensen in de organisatie; … je het om onconventionele stappen te nemen.aandurft D o y o u n e e d a b o o s t ? 06 22 42 32 43info@Yncubate.nl | G Meer  weten  over  Boosten?  Lees  dan  het  boek   ‘Energy  Boost’  van  Hans  van  der  Loo.       Of kijk op: http://www.energyboostmonitor.nl/  

×