O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
  Reklam Nədir?  Reklamın Tərifi  Reklamın Məqsədi  Reklamın Növləri  Reklamın Xüsusiyyətləri  Reklam Planlanm...
Dövrümüzdə şirkətlər mövcud bazarda yüksək nəticə əldə etməküçün müştəri ehtiyaclarına uyğun mal və xidmət istehsaletməsi,...
Məqsəd: Satışları artırmaqGeniş mənada reklam fikirlərin,şəxslərin, qurumların, malların vəxidmətlərin istehlakçılara tanı...
Əsas Məqsəd: Satışların azalmasının qarşısını almaq və gəliri artırmaqdır.İlkin tələb yaratmaq...Seçimli tələb yaratmaq.....
  Reklam ancaq bazarda hədəf alınan kütlədə ehtiyac olunduğu bilinən  çox sayda məhsullar arasında ən uyğun olanını gö...
- İstehsalçı reklamFirmanın istehsal etdiyi məhsulun satışını artırmaq üçün etdiyi reklamlardır. Video  - Vasitəçi rekl...
  - İstehlakçılara yönələn;  - Vasitəçilərə yönələn;
  - İlkin tələb yaratma məqsədi güdən;Video  - Seçici tələb yaratma məqsədi güdən;Video
  - Mal və ya xidmət reklamı;  - Korporativ reklam;Video
  - Tək tərəfli reklam;  - Ortaq reklamlar;Video
  - Regional reklamlarVideo  - Ölkəni əhatə edən reklamlar  - Beynəlxalq reklamlar
  - Razı salma prosesi;  - Birbaşa satın almağa yönələn reklamlar;“Baglanırıq, şok bayram endirimləri”
  -  Yayılabilmə Özəlliyi  -  Geniş Kütleye çatdırılma özəlliyi  -  Daha Geniş İfadə gücü  -  Birtərəflilik
  1) Reklamın məlumatlandırıcı olması  2) Reklamda İnandırma  3) Ortalama beyinlərə səslənmək  4) Müştərinin diqqə...
  A- Ümumi İqtisadi baxımdan,  B- İstehlakçı baxımından,  C- Şirkətlər baxımından,
A)  Məlumat verici reklamlar;B)  Razı salmaq üçün reklamlar;C)  Xatırladıcı reklamlar;D)  Dəstəkləyici Reklamlar;   ...
  Marketing probleminin ortaya qoyulması  Şirkətin marketing hədəf və strategiyalarının  gözdən keçirilmesi
“nəyi bacarmalı və kimlərə xitab edilməlidir?”“ nə dərəcədə və hansı zaman periyodlarında xitap ediləcəkdir?”  Reklam hə...
  Reklam araşdırmaları  Reklamda effektivlik araşdırmalarının əhatə   dairəsi  Reklamda effektivliyinin ölçülmə...
  1- Reklama verilən qoyulan yük gerçəyi əks  elətdirməlidir, ona yerinə yetirə biləcəyindən  artıq bir yük verilməm...
  Media strategiyasında hədəf kütlənin seçilməsi  media planlama prosesinin digər mərhələlərinin  effektivliyii baxı...
  Media məqsədlərinin müəyyən  olunması, kalitativ (keyfiyyətcə) və kantitativ  (kəmiyyətcə) kimi bir neçə ölçülərdə...
  Hədəf kütlənin media vərdişləri  * Maliyyə:  Media xarakteristik özəllikləri:  Rəkabət sıxlığı:  Reklamda krea...
  1- Hədəf kütlənin seçimi;  2- Media məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi;  3- Media vasitələrin müəyyənləşdirilməsi;...
TeleviziyaQəzetİnternetRadioAçıq hava reklamlarıBroşurlarTelefonBirbaşa reklamlarMetro reklamlarıGames reklamlarTədbir rek...
Mənbə                 Alıcı     Mesaj      KanalKim?                 Kimə?   ...
  Money ( Pul ) : Reklam üçün xərcləməyi düşündüyümüz pul  Message ( Mesaj ) : Reklamda verəcəyimiz mesaj  Mission (...
  Mercedes G-Class  Uaz Hunter
  Reklam yayımlanacaq ölkənin reklam qanunlarına zidd  olmamalıdır;  Reklam yayımlacaq ölkənin kültürünə uyğun olmal...
Kirlenmek Güzeldir...Video You can shine... Video
TƏŞƏKKÜR EDİRİK...
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Reklam

1.532 visualizações

Publicada em

Modern Marketing Group tərəfindən hazırlanmışdır.

Publicada em: Negócios
 • Entre para ver os comentários

Reklam

 1. 1.  Reklam Nədir? Reklamın Tərifi Reklamın Məqsədi Reklamın Növləri Reklamın Xüsusiyyətləri Reklam Planlanması Reklamda Media Strategiyası Media Vasitələri Maraqlı Reklam İdeaları və s.
 2. 2. Dövrümüzdə şirkətlər mövcud bazarda yüksək nəticə əldə etməküçün müştəri ehtiyaclarına uyğun mal və xidmət istehsaletməsi, müştəriyə uyğun qiymət müəyyənləştirməsi və yamüştərinin istədiyi yerdə və zamanda təmin etməsi kifayət etmir.Əsas olaraq şirkət gündən-günə dəyişən bazar şəraitinə uyğunolaraq davamlı yenilənmə etməli və istehsal etdiyi mal vəxidmətlər barəsində müştəriləri məlumatlandırmalı və almasıüçün onları razı salmalıdır.Bunların başında Reklam gəlir..
 3. 3. Məqsəd: Satışları artırmaqGeniş mənada reklam fikirlərin,şəxslərin, qurumların, malların vəxidmətlərin istehlakçılara tanıdılmasıməqsədi ilə gözə və qulağa təsir edənmüraciətləri(mesajları) hazırlayıb pulqarşılığında yayımlanmasıdır.
 4. 4. Əsas Məqsəd: Satışların azalmasının qarşısını almaq və gəliri artırmaqdır.İlkin tələb yaratmaq...Seçimli tələb yaratmaq...Müştərilərə yeni məhsullar tanıtmaq...Müştərilərin məhsulu asanlıqla əldə etmələrini təmin etmək...Satışların azaldığı vaxtlarda satışları artırmaq və sabit saxlamaq...
 5. 5.  Reklam ancaq bazarda hədəf alınan kütlədə ehtiyac olunduğu bilinən çox sayda məhsullar arasında ən uyğun olanını göstərmək deyil, Reklam hədəf kütlənin bilmədiyi ehtiyaclarınında ortaya çıxarılmasıdır. Reklam ancaq məhsullar, markalarlaı müştərilərə tanıtmaq deyil. Eyni zamanda müştərilərin ürəklərinə yol tapmalı, beyinlərinə qazandırmalıdırlar. Reklam məlumat, tanıtdırmaqdan əlavə müştərilərin yaddaşlarında əzbərlənilməli, digər məhsulları müştərilərin yaddaşlarında sıxışdırmalıdırlar. Reklamın digər vəzifəsi məhsulun istehlakını artıraraq, satışı artırmaqdır. Reklam eyni zamanda vasitəçilərədə ən böyük dəstək olmalıdır. Mallar rəflərdə qalmadan, müştəri tərəfindən qısa zamanda alınmalıdır. Reklam məhsulun keyfiyyəti ilə bağlı müştərilərdə məhsula və şirkətə güvən qazandırmalıdır. Reklam eyni zamanda KİV-in nəfəs borusudur
 6. 6. - İstehsalçı reklamFirmanın istehsal etdiyi məhsulun satışını artırmaq üçün etdiyi reklamlardır. Video - Vasitəçi reklamHər hansı bir firmanın istehsal etdiyi məhsulu digər bir firmanın satması və satışlarını artırması üçün etdiyi reklamlardır. video - Xidmət Şirkətlərinin reklamıBütün xidmət sahələrinin reklamlarını əhatə edir.
 7. 7.  - İstehlakçılara yönələn; - Vasitəçilərə yönələn;
 8. 8.  - İlkin tələb yaratma məqsədi güdən;Video - Seçici tələb yaratma məqsədi güdən;Video
 9. 9.  - Mal və ya xidmət reklamı; - Korporativ reklam;Video
 10. 10.  - Tək tərəfli reklam; - Ortaq reklamlar;Video
 11. 11.  - Regional reklamlarVideo - Ölkəni əhatə edən reklamlar - Beynəlxalq reklamlar
 12. 12.  - Razı salma prosesi; - Birbaşa satın almağa yönələn reklamlar;“Baglanırıq, şok bayram endirimləri”
 13. 13.  - Yayılabilmə Özəlliyi - Geniş Kütleye çatdırılma özəlliyi - Daha Geniş İfadə gücü - Birtərəflilik
 14. 14.  1) Reklamın məlumatlandırıcı olması 2) Reklamda İnandırma 3) Ortalama beyinlərə səslənmək 4) Müştərinin diqqətini çəkə bilmək 5) Müştəriyə malı sevdirmə (arzu yaratmaq): 6) Müştərinin qərar verməyə yönəldilməsi: 7) Müştərinin almaq qərarının həyata keçirilməsini təmin etmək
 15. 15.  A- Ümumi İqtisadi baxımdan, B- İstehlakçı baxımından, C- Şirkətlər baxımından,
 16. 16. A) Məlumat verici reklamlar;B) Razı salmaq üçün reklamlar;C) Xatırladıcı reklamlar;D) Dəstəkləyici Reklamlar; Yetişgin İnkişaf Eniş Dövr Dövr Dövr Giriş Dövr D) B) C) A) Məsulun Bazar Həyat Qrafiki
 17. 17.  Marketing probleminin ortaya qoyulması Şirkətin marketing hədəf və strategiyalarının gözdən keçirilmesi
 18. 18. “nəyi bacarmalı və kimlərə xitab edilməlidir?”“ nə dərəcədə və hansı zaman periyodlarında xitap ediləcəkdir?” Reklam hədəflərinin müəyyənləşdirilməsi; Reklam büdcəsinin hazırlanması; Reklam mesajının hazırlanması; Reklam kompaniyasının test edilməsi; Reklam effektivliyinin ölçülməsi.
 19. 19.  Reklam araşdırmaları Reklamda effektivlik araşdırmalarının əhatə dairəsi Reklamda effektivliyinin ölçülməsinin önəmia) Reklam agentlikləri baxımından reklam effektivliyini araşdırmalarının önəmib) Reklam verənlər (firmalar) yönündən reklam effektivliyinin ölçülməsinin önəmi:
 20. 20.  1- Reklama verilən qoyulan yük gerçəyi əks elətdirməlidir, ona yerinə yetirə biləcəyindən artıq bir yük verilməməlidir. Bir sözlə, digər marketing fəaliyyətlərinin yükü də reklamın üzərinə atılmamalıdır. 2- Reklam məqsədi ölçülə bilən faktorlardan ibarət olmalıdır. 3- Məqsəd açıq bilinməlidir. Məsələn: şirkətin yeni məhsulunun adını müştərilərin 1 ay ərzində ən az 2/3-i tərəfindən bilinməsinin təmin olunması, kimi. 4- Reklamın göndəriləcəyi hədəf qrup, açıq şəkildə müəyyən olunmalıdır. Məsələn 20-40 yaş arası çalışan kadınlar.
 21. 21.  Media strategiyasında hədəf kütlənin seçilməsi media planlama prosesinin digər mərhələlərinin effektivliyii baxımından vacibdir. Media strategiyasının müəyyənləşdirilməsində əsas olaraq xitab ediləcək bazar və ya hədəf istehlakçıların xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi lazımdır. Beləcə əldə olunması istənilən hədəf kütlənin xüsusiyyətlərinə uyğun media seçimi edilməlidir. Hədəf kütlənin müəyyənləşdirilməsdə demoqrafik, sosio-psixoloji, məhsul istifadəsi və coğrafi faktorlardan yararlanmaq lazımdır.
 22. 22.  Media məqsədlərinin müəyyən olunması, kalitativ (keyfiyyətcə) və kantitativ (kəmiyyətcə) kimi bir neçə ölçülərdən keçirilməlidir. Kalitativ faktorlara nümunə olaraq, prestijin təmin olunması, bəyənilmə, simpatiya yaratma, məşğul etmə, vaxt ayırma, əylənmə vb. sayıla bilər. Kantitativ məqsədlər isə; çatmaq və ya yetişmək(reach), sıxlıq (frequency), təsir (impact), orta statistik izlənmə nisbəti (GRP) və davamlılıq (continuity) dır.
 23. 23.  Hədəf kütlənin media vərdişləri * Maliyyə: Media xarakteristik özəllikləri: Rəkabət sıxlığı: Reklamda kreativ fəaliyyətlər:
 24. 24.  1- Hədəf kütlənin seçimi; 2- Media məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi; 3- Media vasitələrin müəyyənləşdirilməsi; 4- Media proqramlarının hazırlanması (Media zamanlaması).
 25. 25. TeleviziyaQəzetİnternetRadioAçıq hava reklamlarıBroşurlarTelefonBirbaşa reklamlarMetro reklamlarıGames reklamlarTədbir reklamıProqramlı reklam spotlarıKataloqlarMobil ReklamçılıqPartizan reklamçılıq
 26. 26. Mənbə Alıcı Mesaj KanalKim? Kimə? Nə? Necə? Geriyə Bildirim (Feedback)
 27. 27.  Money ( Pul ) : Reklam üçün xərcləməyi düşündüyümüz pul Message ( Mesaj ) : Reklamda verəcəyimiz mesaj Mission ( Missiya ) : Niyə reklam edirik (Yeni məhsul tanıtmaq üçün? Bazarı genişlətmək üçün?...) Measurement ( Ölçüm ) : Reklam təsir gücünün ölçülməsi Media(Media): Media vasitələrinin seçimi
 28. 28.  Mercedes G-Class Uaz Hunter
 29. 29.  Reklam yayımlanacaq ölkənin reklam qanunlarına zidd olmamalıdır; Reklam yayımlacaq ölkənin kültürünə uyğun olmalıdır; Reklamda yayımlacaq ölkənin dili və anlaşılması diqqətə alınmalıdır; Reklamda yayımlanan ölkənin milli dəyərləri nəzərə alınmalıdır.
 30. 30. Kirlenmek Güzeldir...Video You can shine... Video
 31. 31. TƏŞƏKKÜR EDİRİK...

×