O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

A civilización romana

657 visualizações

Publicada em

Presentación sobre a política, a economía, a sociedade e a cultura da Roma antiga.

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

A civilización romana

 1. 1. A CIVILIZACIÓN ROMANAA CIVILIZACIÓN ROMANA (753 a.C. – 476 d.C.)
 2. 2. FASES DA HISTORIA DA ROMA ANTIGA
 3. 3. 1.- AS ORIXES DE ROMA ● Unha lenda conta que Rómulo e Remo, descendentes do troiano Eneas, fundaron a cidade de Roma no ano 753 a.C. ● No primeiro milenio a.C., a Península Itálica estaba ocupada por diferentes pobos: no norte residían os etruscos, no centro habitaban os latinos e no sur había colonias gregas (Magna Grecia). ● No século VIII a. C. Os latinos ocuparon os sete outeiros próximos ao Tíber, onde levantaron os primeiros poboados que anos máis tarde deron lugar a unha cidade que se chamaría Roma.
 4. 4. ● Durante este período a forma de goberno que tivo a a cidade foi a monarquía, onde o rei tiña todos os poderes e gobernaba coa axuda dun Senado, composto por patricios, isto é, os membros das grandes familias aristocráticas. ● Roma tivo sete reis, catro de orixe latina e tres etruscos, un pobo que ocupou o Lacio (centro da península itálica). ● Formáronse dous grupos sociais ben diferenciados: patricios (eran propietarios e gobernaban a cidade) e plebeos (non tiñan propiedades e carecían de dereitos políticos). 2.- A ÉPOCA DA MONARQUÍA (753-509 a.C.)
 5. 5. 3.- A ROMA REPUBLICANA (509 a.C.-27 a.C.) POLÍTICA .● No ano 509 a.C., os patricios alíanse cos plebeos e rematan co derradeiro monarca (rei) etrusco: Tarquinio o Soberbio. Roma converteuse nunha República. ● Os poderes que antes tiña o monarca repartiuse en tres institucións: – Os comicios: xuntanza en asemblea para votaren as leis e elixiren os maxistrados. – Os maxistrados: eran elixidos anualmente e gobernaban a cidade. Os máis importantes eran os cónsules. – O Senado: formado por 300 antigos maxistrados, case todos patricios. Ratificaba as leis aprobadas nos comicios e resolvía os asuntos de política exterior e finanzas.
 6. 6. SOCIEDADE ● Os plebeos loitaron por obter os mesmos dereitos que os patricios. No século V a.C. conseguiron un representante que defendía os seus intereses, o Tribuno da plebe e a Lei das Doce Táboas, a lei da igualdade romana, que os convertía en cidadáns. ● No entanto, as mulleres quedaban excluídas da cidadanía ao igual que os estranxeiros. ● Os escravos non gozaban de ningún dereito e pertencían ao seu amo. Se este lles concedía a liberdade, convertíanse en libertos. A sociedade da Roma antiga foi escravista. ● Entre os anos 133 e 44 a.C. a república romana entrou en crise debido a conflitos sociais, como a revolta dirixida polos irmáns Graco (no século II a.C.) ou a revolta de escravos (séc. I a.C.) liderada por Espartaco, e ás Guerras civís onde xefes militares ao fronte das lexións se fixeron co poder, como sucedeu, por exemplo, con Xulio César que logo sería asasinado.
 7. 7. CONQUISTAS ● Roma conquistou enormes territorios entorno ao mar Mediterráneo (mare nostrum) grazas a un numeroso e eficaz exército, as lexións romanas: someteu toda a península Itálica, enfrontouse e derrotou, nas denominadas Guerras Púnicas, a Cartago, apoderouse de Grecia, Hispania, a Galia, Britania e de zonas de Europa central. Todas estas conquistas proporcionáronlle enormes riquezas.
 8. 8. ● Tras a morte de Xulio César, o seu fillo adoptivo Octavio venceu os seus rivais nunha guerra civil e converteuse no home máis poderoso de Roma. No ano 27 a.C., o Senado concedeulle o título de Augusto (Octavio Augusto), que significa "elixido polos deuses". ● Augusto concentrou na súa persoa todos os poderes civís e militares e inaugurou un novo sistema de goberno: o Imperio. Foi nomeado xefe do exército co título de emperador. ● As antigas institucións republicanas (Senado, comicios,…) continuaron existindo, pero carecían de todo poder real. ● A sociedade durante o Imperio dividíase en cidadáns (nobilitas, cabaleiros, plebe) e non cidadáns (libertos e escravos). ● Os territorios do Imperio organizáronse en provincias, cun gobernador á fronte. ● Ao longo dos séculos I e II d.C., o Imperio acadou a súa máxima expansión. Foi a época da pax romana e dunha gran prosperidade. ● En todo o Imperio adoptouse a lingua e a cultura latinas (romanización). ● No ano 212, o emperador Caracalla concedeulles a cidadanía romana a todos os habitantes do Imperio. 4.- O IMPERIO ROMANO 4.1 O ALTO IMPERIO ROMANO
 9. 9. (II d.C.)
 10. 10. A sociedade durante o Imperio Reconstrución da cidade de RomaReconstrución da cidade de Roma
 11. 11. ● A partir do século III, o Imperio romano entrou en crise por unha serie de causas: ataques dos pobos bárbaros, debilitación da autoridade imperial, revoltas militares e dificultades económicas que o empobreceron. ● No ano 395 d.C., o emperador Teodosio, para facilitar a defensa do Imperio, dividiuno entre os seus dous fillos: Arcadio e Honorio. – O Imperio romano de Occidente. – O Imperio romano de Oriente ou bizantino que perdurará ata o 1453. ● Dende finais do século III, diversos pobos xermánicos ou bárbaros (suevos, vándalos, alanos, visigodos, hunos -dirixidos por Atila-, etc.) foron invadindo o Imperio romano de Occidente. ● No ano 476, Odoacro destituíu a Rómulo Augústulo, último emperador romano de occidente. ● Coa caída do Imperio de Occidente iníciase en Europa unha nova época: a Idade Media. 4.- O IMPERIO ROMANO 4.1 A CRISE DO SÉCULO III E O BAIXO IMPERIO ROMANO
 12. 12. A INVASIÓN DOS POBOS BÁRBAROS
 13. 13. DIVISIÓN DO IMPERIO ROMANO
 14. 14. 6.- A PROSPERIDADE AGRÍCOLA E COMERCIAL ● Os romanos desenvolveron unha próspera agricultura e introduciron nos lugares conquistados avances: arado romano, muíño de gran, prensa de aceite e viño, e novos sistemas de regadío e cultivos. ● A explotación agrícola realizábase en: – Colonias agrícolas, propiedade de pequenos campesiños que as traballaban para subsistir. – Vilas, latifundios en mans de ricos e poderosos romanos traballados por escravos. ● As relacións comerciais entre todos os lugares do Imperio realizábanse esencialmente por mar. ● Tamén se construíron por todo o Imperio extensas calzadas que unían Roma coas provincias e as súas cidades máis importantes. ● A existencia dunha moeda utilizable en todas as terras do Imperio facilitou o comercio: as, denario, sestercio.
 15. 15. VILA ROMANA
 16. 16. RUTAS COMERCIAIS DURANTE O IMPERIO
 17. 17. CONSTRUCIÓN DUNHA CALZADA MILIARIO
 18. 18. 7.- A RELIXIÓN ROMANA. O CRISTIANISMO ● Os romanos, igual que os gregos, eran politeístas. Adoraban os mesmos deuses, só que lles cambiaron o nome: Xúpiter (Zeus), Neptuno (Poseidón),… ● Os romanos tiñan uns deuses que coidaban da casa e do fogar, lares e penates. Tamén honraban aos seus antepasados, os deuses manes. ● A partires do I d.C, os romanos libres debían prometerlle fidelidade a Roma e ao Emperador, convertendo a este último case nun Deus, organizándose un culto imperial. ● O cristianismo xurdiu en Palestina como unha nova relixión monoteísta baseada nas ensinanzas de Xesús de Nazaret. ● As autoridades romanas considerábanos rebeldes e comezaron a perseguir aos cristiáns. Moitos morreron crucificados ou botados ás fieras. ● No ano 313 d.C., Constantino autorizou a nova relixión (Edicto de Milán), e acabou coas persecucións aos cristiáns, converténdose el mesmo ao cristianismo. ● No 380 d.C. o emperador Teodosio fixo do cristianismo a relixión oficial do Imperio (Edicto de Tesalónica).
 19. 19. COMPARACIÓN ENTRE OS DEUSES GREGOS E OS ROMANOS
 20. 20. PALESTINA EN ÉPOCA ROMANA CRISTIÁNS BOTADOS ÁS FIERAS
 21. 21. 8.- A HERDANZA CULTURAL ROMANA ● Os romanos foron un pobo máis práctico que os gregos xa que foron grandes enxeñeiros e amantes do ocio. ● Unha das grandes contribucións da cultura romana á civilización occidental foi o dereito (leis e normas polas que se rixe unha sociedade). ● O latín era a lingua oficial do Imperio e deu orixe as linguas romances. ● Nas zonas baixo o poder de Roma produciuse un proceso de romanización, é dicir, de adopcións das súas institucións, costumes, organización social e lingua.
 22. 22. 9.- ARTE ROMANA ● Os romanos salientaron na construción de obras públicas e no urbanismo, foron grandes enxeñeiros. ● Nas súas edificacións mesturaron elementos arquitectónicos gregos, como o sistema de sustentación por columnas, con técnicas etruscas ou orientais, como o arco e a bóveda. Tamén empregaron a cúpula. ● Empregaban como material construtivo ladrillos e un primitivo formigón, outra das contribucións da arquitectura romana. Os edificios públicos máis luxosos recubríanse de adobe pintado ou de mármore. ● As cidades romanas estaban amuralladas e as rúas formaban unha cuadrícula. As vivendas podían ser unifamiliares (domus) ou de varios andares, que acabaron recibindo tamén o nome de ínsulas. ● O eixe da cidade viña definido por dúas rúas principais: o cardo (eixe N-S) e o decumano (eixe Le-O) que se cruzában nunha gran praza, o foro, que acollía os edificios públicos máis importantes. Plano dunha cidade romana 9.1 A ARQUITECTURA: AS CIDADES
 23. 23. OBRAS PÚBLICAS Entre as obras públicas romanas cabe salientar as seguintes: ● Os edificios relixiosos, como o templo, tanto de planta rectangular como circular. ● Os edificios destinados á administración e ao goberno, como o foro e mais a basílica. ● Os espazos para o lecer, entre os que salientan o teatro, o anfiteatro, o circo e mais as termas. ● As vías de comunicación, principalmente as calzadas e as pontes. ● Os acuedutos para abasteceren de auga as cidades. ● Os monumentos conmemorativos, como as columnas, os mausoleos e os arcos de triunfo. Columna de Trajano Mausoleo de Augusto Arco de Constantino
 24. 24. COLISEO DE ROMA OU ANFITEATRO FLAVIO
 25. 25. PANTEÓN DE AGRIPA EXTERIOR INTERIOR
 26. 26. ACUEDUTO DE SEGOVIA PONT DU GARD
 27. 27. ● A escultura romana está moi influída pola grega. Coñecemos moitas esculturas gregas porque ata nós chegaron as súas copias romanas, non as orixinais. TIPOLOXÍA ESCULTÓRICA – Retrato: que presenta un marcado realismo en contraposición co idealismo dos gregos, amosaban mesmo os defectos da persoa representada. O busto, que é a representación da cabeza e dunha parte do tronco, acadou un enorme éxito, así como as estatuas ecuestres. – Relevo: Amosan aspectos da vida cotiá e as xestas dos exércitos e dos emperadores romanos (conmemorativos). Togado Barberini Marco Aurelio Augusto de prima porta Procesión Ara Pacis 9.2 A ESCULTURA ROMANA
 28. 28. 9.3 A PINTURA ROMANA ● Os romanos adoitaban decorar as súas vivendas con pinturas murais. Consérvanse sobre todo na cidade de Pompeia. As devanditas pinturas realizábanse coa técnica do fresco ● Os temas máis representados eran os mitolóxicos, as escenas da vida cotiá, os retratos, as paisaxes e as construcións arquitectónicas de fantasía. ● A pintura caracterizábase polo seu realismo, detallismo, colorido e uso da perspectiva.
 29. 29. 9.4 O MOSAICO ● Os mosaicos servían para decorar os pavimentos e as paredes dos palacios e das casas. Elaborábanos con pequenas pezas de pedra, vídro ou cerámica chamadas teselas. ● Os mosaicos podían ter decoración xeométrica ou figurativa. Na decoración figurativa representábanse temas da vida cotiá, mitolóxicos, paisaxes,...
 30. 30. FIN

×