Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Último(20)

Anúncio

Escola , Motor Social

 1. ESCOLA, MOTOR SOCIAL
 2. 1. Marc conceptual
 3. "Hoy nuestra única certeza es la incertidumbre"
 4. estem en un món líquid: canvi constant: Els coneixements es queden obsolets ràpid, davant la wikipèdia.. .. les actituds, i, en particular, les ganes d’aprendre, no Entorn general
 5. Embracing change and seeing information as a resource, can help us stop thinking of learning as an isolated process of information absortion, and start thinking of it as a cultural and social process of engaging with the constantly changing world around us. Douglas Thomas / J. Seely Brown, A new culture of learning, 2011 Entorn general
 6. Entorn general El mon és plà..
 7. Entorn general
 8. pull vs push Entorn general
 9. passió Entorn general
 10. serendipia Entorn general
 11. Entorn general
 12. Visió sistèmica /connectivitat Entorn general
 13. hub Entorn general
 14. TTII Final del parèntesi Gutenberg
 15. Entorn general sostenibilitat
 16. 2. L’escola, com interactua amb la resta de parts interessades (empreses locals, societat local, ens locals)?
 17. Escenari actual
 18. Escenari actual
 19. Escenari actual És suficient? És un model de motor social?
 20. Escenari potencial Algunes fortaleses d’una escola
 21. Escenari potencial Espai Possiblement un dels majors recursos de les escoles, S’utilitza al màxim?
 22. Escenari potencial Coneixements Les escoles disposen de persones amb molts coneixements, Potencieu aquest talent en pro de la societat?
 23. Escenari potencial Comunitats Una gran part de les estructures socials comencen a l’escola, nous pares i mares creen noves comunitats socials
 24. Escenari potencial Nous escenaris win - win
 25. Escenari potencial
 26. Escenari potencial
 27. Escenari potencial
 28. Escenari potencial L’escola passa d’un model reactiu a un model proactiu
 29. Escenari potencial I com arribem a aquest escenari?
 30. Escenari potencial Fase 1: Descoberta de l’esc ola S’ha d’investigar l’escola de manera global per trobar potencialitats que oferir
 31. Escenari potencial Fase 2: Descoberta de la s ocie tat Investigar quin tipus de societat és present al municipi: ajuntaments, empreses, associacions, tecnologies, necessitats socials...
 32. Escenari potencial Fase 3: Vertebració d’idees i mètodes Crear oferta de possibles solucions per la societat en combinació amb l’escola. Seleccionar idees i vertebrar-les en propostes sòlides per oferir
 33. Escenari potencial Fase 4: Proposta de col·laboració Amb propostes definides, establir reunions amb els diferents elements de la societat (ajuntament, associacions, empreses, ...) per proposar i signar projectes col·laboratius
 34. Escenari potencial Fase 5: Implantació i seguiment dels projectes socials Portar a terme els projectes de manera integrada amb l’estratègia i planificació de l’escola. Realitzar un seguiment del seu estat d’implantació
 35. Escenari potencial Fase 6: Millo ra i retro alimentació dels projectes Donar feedback a la societat dels vostres col·laboratius i socials. Millorar els projectes en funció dels resultats i opinions de tots els implicats
 36. 3. Exemples d’escoles i projectes que han fet créixer la seva societat
 37. Barefoot College (India)
 38. Barefoot College
 39. Centro de formación Somorrostro (Muskiz)
 40. Centro de formación Somorrostro
 41. Centro de formación Somorrostro
 42. Projectes d’Aprenentatge Servei (Roser Batlle)
 43. Projectes d’Aprenentatge Servei
 44. Projectes d’Aprenentatge Servei http://apsbancdesang.blogspot.com/
 45. Ho fem
 46. Moltes gràcies! Podeu trobar més info i vídeos a la següent adreça: http :// pinterest.com / rbagues / edusocial / Josep Julià: josep.julia @ bcn.auren.es @pepjulia Rubén Bagüés: ruben.bagues@ bcn.auren.es @rbagues

Notas do Editor

 1. http://www.lavanguardia.com/lacontra/20120112/54244283412/zygmunt-bauman-hoy-nuestra-unica-certeza-es-la-incertidumbre.html#.Tw56eVtfUm8.twitter Devant això, quin és el paper de les escoles?
 2. Estem en temps d’Heràclit: un homo no es banya dues vegades en el mteix riu.. Zygmunt Bauman: Les feines són temporals, les relacions són temporals, la tecnologia canvia ràpid La societat es fragmenta, i no hi ha gaire certeses Exemple: vikipèdia vs Britannica Això canvia el rol del mestre, però aquest és un tema que deixem per un altre dia..
 3. Embracing change annd seeing information as a resource, can help us stop thinking of learning as an isolated process of informtion adsorpion, and start thinking of it as a cultural ansnd social process of engaging with the constantly changing world around us. .. i jugar ens hi pot ajudar.. Com aprenen, els nens?
 4. Concepte món pla: les ttii fan que des de qualsevol lloc es pugui fer qualsevol cosa. “Pots innovar sense haver d’emigrar” Thomas Friedman.
 5. En realitat, els territoris competeixen per no quedar-se enrere. Tothom vol replicar Silicon Valley. Això ho explica molt bé Richard Florida, a The rise of the Creative Class.
 6. http://www.creativeclass.com/_v3/creative_class/2009/03/13/what-makes-happy-states/ Hi ha moltes correlacions de’n Florida així..
 7. Devant tot això, quines són les actituds que cal revindicar?..pull vs push No només en gestió: ho comencem a veure en psicologia, en economia, en escoles.. The power of pull és un dels llibres de l’época.. La gent venen de Deloitte/ Harvard, i tenen una pàgina web que es diu the edge. Sobre els canvis que venen, i la manera d’afrontar-los.
 8. Veure Shift index 2011
 9. Concursos: robótica, esports, jocs, corals activitats artístiques: imatge, dansa.. (intel.ligencies múltiples, reconeixement als poc dotats intelectualment..)
 10. La quinta disciplina: Dominio personal, Modelos Mentales, Construcción de una visión compartida, Aprendizaje en equipo: Pensamiento sistémico: Aixó ve del pensament científic: MIT, aplicació a sistemes socials del que funciona als sistemes físics, biològics.. La visió sistèmica té molt a veure amb la connectivitat. Veure connexions, formar part d’un univers de connexions.. Això xoca una mica amb tots els temes de protecció de la propietat intelectual.. Weisenberg: too big to know. Concepte remix. Tot el coneixement es du a terme sobre les espatlles dels gegants que ens han precedit..
 11. La imatge està treta d’una xerrada de´n Hans Lazslo Barabasi.. Concepte ciutat educadora. Escola: lloc de trobada, vertebració del barri Escoles bressol com a lloc de trobada de pares amb problemàtiques semblants Lloc per desenvolupar serendipia/ cultivar passió: aliances amb ateneus: cursos, conferències Aprofitament/valoració del coneixement existent: seminaris idiomes, caligrafis, cuina.. exòtics Accés a escola: mobilitat: foment bicis / camins escolars amb aliances amb ajuntament. Connexió: veure Shift Index..
 12. Final del parèntesi Gutenberg http://www.onlineschools.org/state-of-the-internet/soti.html
 13. I els reptes per els que hem de preprar els alumnes.. Big shift - Deloitte Big reset - Florida Creixement ..en desigualtat Orientat a outcomes, not outputs. Nou model: no categories/economia zombi Ulrich Beck/ Umair Haque
Anúncio