Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Moderni ERP v cloudu - Možnosti a úskalí(20)

Anúncio

Moderni ERP v cloudu - Možnosti a úskalí

 1. MODERNÍ ERP V CLOUDU – MOŽNOSTI A ÚSKALÍ Tomáš Janeček, RSM Technology CZ
 2. ERP CHALLANGES
 3. Evoluce ERP • Axiom – 20 let se výpočetní kapacita za rok zdvojnásobí, tento trend má trvat nejméně dalších10 let
 4. ERP Pyramida
 5. Současné výzvy ERP Globalizace, globální výkazy mobilní technologie, BYOD, cloud Sociální sítě Big data Omezená závislost na vlastním IT Web2.0, html5, dynamika Integrace, webové služby Jedny data, jedna pravda, rychlost zpracování E–commerce, B2B, B2C Rychlost rozhodování, Analýzy, metriky All in one Best of breed
 6. Go sexy Mobilita Distribuovaná pracovní síla, outsourcing, externí zaměstnanci, různá zařízení Samoobslužné portály Zaměstnanecké, zákaznické, dodavatelské, partnerské Úspory času a nákladů při obchodování přes web Dostupnost všude, kde je Internet V realném čase reporty, KPIs, dashbordy Samoobslužné reporty and analytiky Uživatelská nastavení
 7. Proč Cloud ERP • Q: Jak dlouho by měla trvat implementace ERP systému? • R1: 90 dnů • R2: 180 dnů • R3: 360 dnů
 8. Proč Cloud ERP • Fast - 90 dnů • Lean – redukce IT zdrojů • Standardized – jednotná data • Flexible – pay as you go • Scalable – pro malé i velké, jednoduché i složité, místní i přespolní
 9. Zlepšení pomocí ERP v Cloudu Business Visibility 360o pohled & přehled pro rozhodování Nárůst 55% – 80% Čas a zdroje na reporting Snížení 40% – 55% Finanční řízení Čas na uzavírání účetních knih Snížení 45% – 70% Čas a zdroje při provádění auditu Snížení 25% – 40% Čas na zabezpečení legislativních sounáležitostí Snížení 25% – 45% Produktivita účetních jednotek Zvýšení o 25% – 50% Úspory při práci s pohledávkami Snížení 30% – 50% Efektivita objednacího procesu Nárůst 40% – 60% Efektivnost řízení a fakturování zdrojů Zlepšení o15% - 25% IT Management a zdroje Náklady na zdroje IT Support Snížení 40% – 65% Náklady na řízení rizik, zabezpečení provozu a obnovu Snížení 45% – 65%
 10. © NetSuite 2010 10 Functionality/ Innovation Middleware software Database software Server operating system Server hardware Rebuild Integrations Data Migration Rebuild Customizations Re-test Re-train Resources 10% Resources 90%
 11. © NetSuite 2010 11 Functionality/ Innovation Eliminates infrastructure upgrades Customizations migrate automatically Resources 100% Resources 0% © NetSuite Inc. 2013
 12. Náklady – Cloud vs On-premise
 13. NETSUITE - #1 CLOUD ERP
 14. Get ERP to Cloud and add something for eCommerce Q: Kdy byl založen NetSuite? R1: 1980 R2: 1998 R3: 2008
 15. Get ERP to Cloud and add something for eCommerce 2013 World’s most deployed cloud ERP system 2008/2009 First global cloud ERP First vertical cloud platform 2007 IPO on NYSE Ticker: N 2000 First cloud business suite 1998 Founded by Larry Ellison and Evan Goldberg
 16. Globální pokrytí 200+ států 30,000+ společností 190+ měn 54+ daň. jurisdikcí Od roku 1998 IT náklady nižší o 50% 99,99% dostupnost 19+ jazyků
 17. A velké • Q: Počet operací (Application requests) v NetSuite za den? • R1: 100 mio • R2: 500 mio • R3: 900 mio
 18. A velké
 19. eCommerce + ERP + CRM SINGLE DATA SOURCE
 20. www.suiteapp.com SINGLE DATA SOURCE 7,000+ vývojářů 170+ partnerských organizací 23,000+ instalovaných SuiteApps
 21. Technické možnosti Grafická upravitelnost Workflow management Webové služby Scriptovací nástroje Analytiky Lifecycle management
 22. Konfigurovatelné DeveloperKoncový uživatel Vlastní workflows Vlastní formuláře Vlastní pole Vlastní záznamy Vlastní reporty Vlastní kód Web services integrace SuiteApp Administrátor, kontroler, technický uživatel Personalizovaná pracovní plocha Vlastní vyhledávání
 23. Last mile
 24. Integrační nástroje E-Business Suite Data Warehouse Custom Database 3rd Party App ODBC Views: Web Services: SOAP RESTlets: REST functions CSV: Import/export most data in NetSuite SAP Business Suite
 25. Formuláře
 26. Reporty Požadavek Proč? Přehled v reálném čase Eliminace rozhodování na základě neaktuálních dat Sám si umět upravit výkazy Není třeba zatěžovat IT nebo jiné lidské zdroje Plná integrace Analýzy se stanou součástí každodenních aktivit Jediný pohled na data Všichni se rozhodují na základě stejných dat Přehledy založené na rolích Zajistit, aby každý měl přístup k relevantním datům Od souhrnu k detailům Poskytnutí jasného pohledu od trendů/KPI až k řešení
 27. Rychlé analýzy Jaké jsou mé… Analýza Rozhodnutí Prodeje za distribuční kanály Aktuální vs. cílové (kdo je pod?) pipeline Jak spokojení jsou naši zákazníci? Jaké procesy je potřeba zlepšit? Prodeje Provize (za současnou periodu) (dvouletý trend) Koho povýšit? Kolik obchodních zástupců najmout? Jak nastavit platy? Cashflow Pracovní kapitál Pohledávky po splatnosti Kdo platí pozdě? Kdy uskutečnit fúzi? Jaké projekty zafinancovat? Obrat zásob Odchylky rozpracované výroby Aktuální vs. očekávané (datum odeslání) Co když spustíme marketingovou kampaň? Máme na to kapacitu produkce?
 28. Dashboardy
 29. Dashboardy
 30. Flexibilní reporty
 31. Zákaznické portály Platby a faktury Vystavení, sledování, opakování objednávky Hromadné objednávky Nabídky, objednávky, zůstatky, dobropisy, objednané položky Prohlížení historieServisní a supportní modul *Not supported on Site Builder Produktový katalog
 32. Social connected
 33. Social
 34. Úskalí… • Je to stále implementace – požadavky, design, build, testování, datová migrace, go-life, LIDI!!! • Integrace • Cena – platí se za vše
Anúncio