O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
אפי" חוויית משתמש

לאתרים נגישים ל(

074-702-7040 ן ! גסיגםפּוװ-פּחנששש
מי אנחנו? 

י חברת $כן<| קיימת מאז 2006 כמובילה ומתמחה ביצירת חוויית משתמש

י ﬠם מﬠל ל 500 פרויקטים בארץ ובﬠולם !74% לקוח...
ﬠל מה נדבר היום? 

י למה צריר אתרים )או בכלל ממשקים( נגישים? 

י מי צריך אתר נגיש? ובאילו ﬠזרים הוא משתמש? 

י מה אומר הח...
למה צריך אתר נגיש? ם%

י אחריות חברתית ואישית ליצירת שיוון 25% בﬠך" לקויות

י ﬠמידה בדרישות החוק בישראל
י שיפור איכות חיי...
מי צריר אתר נגיש? 

 

    

לקויותראיה לקויות שמיﬠה

  

7'קויות קוגניבויביות מנוﬠי תיפו

  

074~702-7040 | ווִם...
החוק בישראל

י כל אתר קיים - נדרש להנגיש נוד 6ך.0ך.25
י כל תוספת חדשה לאתר קיים - החל מ 5ך.0ך.25

י כל אתר חדש - נדרש להיו...
איר מאפיינים חווית משתמש נגישה? 

: וֹואויצ ֵ אָנוּ-יאגו, ,
 י; ְ ִ

ֵ יּיג
ו 1

   

074-702-7040 ו ווַסי! ַכו8ןוןו-5'ו<ו...
שלב ך: מחקר מקדים והגדרת הינודים

ההנגשה לשלב זה: 

י הגדרת רמת הנגישות הרצויה )ונוייפ החוק לפחות(

י בנות הגדרת קהל הינו...
שלב 2: מחקר משתמשים

ההנגשה לשלב זה: 

י הגדירו בתוך קהל הינוד שלכם את בנול'
הלקויות השונות

0 הבירו את סביבת הﬠבודה ש7`הם...
יחיאל מנשה

מרצה למיונים באוניברסיטה
7מ, נוװויוּי

יוני אברהם

חייל םרין ברוודיננין
ן 20. רווק

יונית שרף

מוקדנית 144
יו2...
שלב 3: פּסוֹיוֹהרוֹפּוספּ יוֹפּזפּנן

ההנגשה לשלב זה: ו

יי באיזה שלבים בתהליך יכול כל משתמש
להיתקל בקשיים? 

י סמנו את השלבים האל...
שלב 4: יצירת מסכי קונספט

נ; 

פּפּחופּוופּזון/ ו(

דוגמאות להנגשה בשלב זה: 

0 נקבﬠ את ההכוונה באתר בארוצﬠות דרכי הניווט )ותל...
י נבדיל בין מבנה של כותרות. קישורים ותוכן )3|-| ְ2|-| ְך| -|(
י תיאור תמונות )יןפּ(

י נמנﬠ מאלמנטים מסיחי דﬠת )באנריםְ תנ...
שלב 5: הכנות למבדקי שמישות

ההנגשה לשלב זה: 

0 קבﬠו מה תרצו 7'בדו7ְ ובהתאם 7"ו`ה ה'ו`מינו את הנבדקים. 

י זכרו, לא לכל א...
ְ ויי , י ' בביינ י
שלב 6? מבדקי נוורוישורו ולי א , ה, ייּוי
ההנגשה לשלב זה:  
י הזמינו למבדקי שמישות בﬠלי לקויות שונות....
שלב 7: ניתוח המבדקים

הגדירו מספר שאלןת בנושאי הנגישות שיﬠזרו לנתת את
תוצאות המבד7ְ לדוגמא: 

י אילו קשיים חזרו אצל מספר מ...
שלב 8: הﬠברת הנחיות לﬠיצןב

הנחיות למﬠצב הגרפי יהיו מלוות במסכי הקונספט ! צריכות להכיל ביניהן: 

ך. קישור להנחיות באתר נג...
שלב ס: הﬠברת הנחיות לפיתוח

הנחיות למפתח הטכני יהיו מלוות במסכי הקונספט )והﬠיצוב( וצריכות להכיל
ביניהן: 

ך. קישור להנחי...
`   
כלים שכדאי לנו להכיר. ..

 

ֵַ_. 
1-: ב, 
׳ “מ 1.
נ ש ?1 ינ
, יּ/ י-י- ׳׳
ו י ָ
׳_יּ ֲ ֵ ייי' 'ז , ו,
ו , ק
אבֿ...
דוגמאות לﬠזרים ללקויות ראיר: 

 
 

שאָ
. . פּ/ ץגּ]. 

קוראי מסך )5ן/ ^נְ גּכןפּחיו(

074~702-7040 ו ווִסיזִכויוןון-5ז<וִװווװ...
דוגמאות לﬠזרים ללקויות מוטוריות: 

 
  

מקלדת ג'ויסטיק

   

5כו<ו. ;

074~702-7040 ו ווִסיזִכויוןון-5ז<וִװווװח משמ...
בדקו תוצרים וחוויה

י חזרו ﬠל תהליך מבדקי המשתמשים גם ﬠל התוצר המוגמר

0 השאירו מקום נגיש להשארת פניה ובקשת ﬠזרה והיו קשוב...
תודה י

5'כו(ו. "

074-702-7040 ן ווםסםיוש-פּזאששװו מגשש פּניפּופּויתמשׂ טוגו, , פש 0
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

איך לאפיין חוויית משתמש נגישה UX

694 visualizações

Publicada em

המציאות היא שנגישות היא פשוט חלק בלתי נפרד ואף מרכזי של UX.
חוויה דיגיטלית טובה היא השילוב של נגישות, שמישות, יצירתיות וטכנולוגיה. החכמה היא לדעת לשזור את הדברים האלה יחד, וכדי לעשות זאת בהצלחה יש צורך באפיון נכון.
אז איך מביאים לידי ביטוי את חוקי הנגישות בתהליך אפיון חוויית המשתמש?
מספר טיפים, הנחיות וכלים שיוכלו לעזור לכם.
http://www.krs-web.co.il

Publicada em: Internet
 • Seja o primeiro a comentar

איך לאפיין חוויית משתמש נגישה UX

 1. 1. אפי" חוויית משתמש לאתרים נגישים ל( 074-702-7040 ן ! גסיגםפּוװ-פּחנששש
 2. 2. מי אנחנו? י חברת $כן<| קיימת מאז 2006 כמובילה ומתמחה ביצירת חוויית משתמש י ﬠם מﬠל ל 500 פרויקטים בארץ ובﬠולם !74% לקוחות חוזרים )כי ככה זה שמרוצים. ..( י 5כן<| היא חברה של אנשים חיוביים. בﬠלי יושר אישי. התלהבות. נחישות. ומכוונות מטרה. י בא לכם להכיר טוב יותר? מﬠולה גם לנו. אז תרימו טלפון: 074-7027040 י גם מייל זה אחלה - | וֹ.םכו. ם@ןון-$ז<| @ם= וחוֹ 5ק<וס' 074-702-7040 ן ווֵֹםםִםפּװוּ5ז<וִווןושש . שממש ןינזניופּשׂומשׂ שומת פש
 3. 3. ﬠל מה נדבר היום? י למה צריר אתרים )או בכלל ממשקים( נגישים? י מי צריך אתר נגיש? ובאילו ﬠזרים הוא משתמש? י מה אומר החוק בנושאי הנגישות בארץ? י מהם תהליכי האפיון של מאפיין (ש, וכיצד ניתן לבצﬠ אותם להשגת אתר נגיש? י אילו כלים כדאי שנכיר בתהליך? 0 איר נבדוק שהאתר ש7`נ| ﬠןמאר בדרישות? 5כו<ו. 'ְיי 074-702-7040 ן ווֵֹםםִםפּװוּ5ז<וִווןושש . ושמﬠון ןינזניופּשׂוושׂ שומת פש
 4. 4. למה צריך אתר נגיש? ם% י אחריות חברתית ואישית ליצירת שיוון 25% בﬠך" לקויות י ﬠמידה בדרישות החוק בישראל י שיפור איכות חייהם של מאות אלפי משתמשים בישראל ש י זוכים להציג תו "נגישות ישראל" באתר נ שיפור המקצןנניות י הרחבת המקצוﬠיות של הארגון שלך י הימנﬠות מתםכול וחוסר שביﬠות רצון לקוחותיך ” וֹישׁ י הגדלת קהל היﬠד -יותר מ 25% מאוכלוסיית ישראל - החוק מחייב י הידﬠת? גם גוגל צריך אתר נגיש 5כו<ו. 'ְיי 074-702-7040 ו ווםיגםנוװו-פּזﭏ. /וןוווןוןון משמﬠו} ןײנזסוסמוגּשגויי שומת פש
 5. 5. מי צריר אתר נגיש? לקויותראיה לקויות שמיﬠה 7'קויות קוגניבויביות מנוﬠי תיפו 074~702-7040 | ווִםםִכו9/וןו-5ז<וִװןוװח מממשת שניסוכומﭏתשׂ פּﭏםײו פּ/ וﬠ
 6. 6. החוק בישראל י כל אתר קיים - נדרש להנגיש נוד 6ך.0ך.25 י כל תוספת חדשה לאתר קיים - החל מ 5ך.0ך.25 י כל אתר חדש - נדרש להיות נגיש החל מ 5ך.0ך.25 רמות הנגישות - ^^^ ^^ ^ ווווווון| ווו וווןוווװוון וווןוווןןוון 074-702-7040 ן ווםתםיווווו-פּזאווןושש ישמש שׁגיניופּגּוּנמפּוֹ שושי, פש ו 5'ק(ו. '־
 7. 7. איר מאפיינים חווית משתמש נגישה? : וֹואויצ ֵ אָנוּ-יאגו, , י; ְ ִ ֵ יּיג ו 1 074-702-7040 ו ווַסי! ַכו8ןוןו-5'ו<וַ! וןןוןוץןו משומש} ויניסוסמווישׂ שושי} פּןח י
 8. 8. שלב ך: מחקר מקדים והגדרת הינודים ההנגשה לשלב זה: י הגדרת רמת הנגישות הרצויה )ונוייפ החוק לפחות( י בנות הגדרת קהל הינודְ הכירו והגדירו את האחוזים ממנו שזקוקים בשימושם באתר נגיש. י בנות קבינות מדדים להצלחה - הגדירו גם את המדדים הרלוונטיים לנגישות 5כו<ו. 'ְיּ 074-702-7040 ו ווִֹםי›ִםנוװו-5ז(וִ! ^וווןוןון מתממש} שנזסןסמווֹשפּיי שוגגמ פש
 9. 9. שלב 2: מחקר משתמשים ההנגשה לשלב זה: י הגדירו בתוך קהל הינוד שלכם את בנול' הלקויות השונות 0 הבירו את סביבת הﬠבודה ש7`הם ואת הנמרים בהם הם משתמשים י צפו בהם בנות הגלישה, ושאלו שאלות מנחות. 5יכו<ו. ָ;ז 074-702-7040 ן ווםתםפּשׁ-פּחנוווווווווווו . ששוויו שׁגזפוויווונפפו פגש, , פוﬠ
 10. 10. יחיאל מנשה מרצה למיונים באוניברסיטה 7מ, נוװויוּי יוני אברהם חייל םרין ברוודיננין ן 20. רווק יונית שרף מוקדנית 144 יו2ְ רווקה אורן בן-יﬠקב מנהל צווח בנזק ך3ְ נשוי טרי שליטה טכנולוגית ו שליטה טכנולוגית נווויטה טכנוחגית שליטה טכנולוגיה ד`ו ש ו 2 ש חוק ו חװוו חוק ` חוווו ו ה ו = ֵ אָ 'ץוֹווחושייאיווויּ ח יּץווווגוֹןוןליווויןוֹוווןווובי' יּץנוויוווואוויא/ וֹייויוווויּ ו יּץנויייוווווווײוֹוויּ* כיב, כי, װ כי, כי, מרכיב משקפיים נויוורון צבנוים מסוג נניוורון מלא ֲ לקות קוגניטיבית ומתקשה בקריאה במחשב הדיײווניזם )ירוק ואדום( מנורת בתוכנה לקריאת מסך ן דיסלקציה ואפּילספּיה רלוונטיות למטרות הממשק רלוונטיות למטרות הממשק װוונטיות למטרות הממשק . ו ו וּ. ם ון ו רלוונטיות למטרות הממשק 074-702-7040 | ונסינכופּווןו-פּזﭏווןוווווווןו גלית סיגלית מנהלה בחברת הייטק 41, )שואה 0 2 ו שליטה טבנווזגית לקות מוטורית בנוייח שליטה בגפיים רלוונטיות למטרות הממשק ולאדימיר גוך סטודנט למיונים תואר יווני 28, נוווןי 0 ך ְו דון גבﬠון יוﬠץ מס 55, גרוש + 2 ) ונסה ( ﬠוףטה טכנולוגית ֵ שליטה טבנווזגית ש 2 ש ש חוק חוק לקות שמיווה נווזר במתורגמן לשםייי לקוח מוטורית )יותנייד בכיסא גלגלים רלוונטיות למטרות הממשק רלוונטיות למטרות הממשק משומש} ויניסושטויופּוֹ שושו} #6
 11. 11. שלב 3: פּסוֹיוֹהרוֹפּוספּ יוֹפּזפּנן ההנגשה לשלב זה: ו יי באיזה שלבים בתהליך יכול כל משתמש להיתקל בקשיים? י סמנו את השלבים האלו. וציינו איך אנחנו יכולים לננזור לו. ְ )הגדלת טקסט. הוספת כתוביות. סאונד וכוי( ְ י צרו רשימה של דרישות פונקציונאליות ליישום רמת הנגישות הנדרשת. וויּיןװ גיטװ ײוו! ופויותונבוילי יאַייפיויותיויו'
 12. 12. שלב 4: יצירת מסכי קונספט נ; פּפּחופּוופּזון/ ו( דוגמאות להנגשה בשלב זה: 0 נקבﬠ את ההכוונה באתר בארוצﬠות דרכי הניווט )ותלופיות במידת הצורר( 0 נגדיר את סדר הקריאה הרצוי )גם בﬠת שימוש בנמרים קוראי מסר( סדר הקריאה של קורא מסך סדר הקריאה של ﬠין אנושית 5'ק(ו. '־ 702-7040ֵ074 ן ןוםינרויוןווו-פּחוווןוווטװו . ששוות וּיגיפוֹפּווּושׁוֹ פּﭏמײו פש ו
 13. 13. י נבדיל בין מבנה של כותרות. קישורים ותוכן )3|-| ְ2|-| ְך| -|( י תיאור תמונות )יןפּ( י נמנﬠ מאלמנטים מסיחי דﬠת )באנריםְ תנוﬠתיות וכוי( י שליטה בסאונד ווידאו י "טקסט חי" ומונחה ולא תמונה קטלוג מוצרים ו י' . י י י הוראות למשתמש בזמן הנכון ובמקום הנכון 0 הצגת מדדים וויּיןװ גיטװ ײװו! ופויווונבוילי יאַייפּיויותיויו' ְְ
 14. 14. שלב 5: הכנות למבדקי שמישות ההנגשה לשלב זה: 0 קבﬠו מה תרצו 7'בדו7ְ ובהתאם 7"ו`ה ה'ו`מינו את הנבדקים. י זכרו, לא לכל אחד מתאים אותו המבדקו י קבﬠו סדרי ﬠדיפויות )ﬠ"פ קהל היננד שלכם. לוחות זמנים ותקציב( האם מבדק ננל גבי פּחזפּזיופּזוֹן/ ו )בשחור לבן( רלוונטי לﬠיוורי צבננים? האם מבדק ננל תרשימים סטטיים רלוונטי למשתמשים בקוראי מסך? האם מבדק ללא אפקט סאונד רלוונטי לבננלי לקויות שמיﬠה? פּקקו. 074-702-7040 ן ווחיגםפּוווו-פּזﭏווןוווװווו משוויו ןיניפּופּגּווֹתשׂ שותות פש
 15. 15. ְ ויי , י ' בביינ י שלב 6? מבדקי נוורוישורו ולי א , ה, ייּוי ההנגשה לשלב זה: י הזמינו למבדקי שמישות בﬠלי לקויות שונות. ןזוי נְֵ *הﬠדיפן 7'קיים אותם בסביבתם הטבﬠית של הנבדקים ﬠם הﬠזרים 7`הם הם נדרשים. י בקשו מהם לבצﬠ תהליכים ﬠל גבי מסכי הקונספט. ולשתף בתחושותיהם. י בדקו באילו קשיים המשתמשים נתקלים ונסו למיין אותם לפי סוגים: הקושי הקריטי הקושי החמור הקושי המתון הקושי הקטן חוסר הנגישות קיימות בﬠיות דברים שהם הקטן -דברים באתר חוסם או לא שגורמות לתסכול, מתסכלים, אבל לא קטנים שלא יגרמו מאפשר שימוש של למישהו להאט, או יﬠצרו מישהו למישהו בﬠיה, אר הגולש באתר. המשתמש נדרש מהשימוש באתר. יגרמו לנזק באמינות למצוא פתרון ﬠקיף. וויּיןװ גיטװ ײוו! ופויותינבויו" וֹאַייפיויותיויו' נמיּיגּײויּוצי: - (ני 'וי'
 16. 16. שלב 7: ניתוח המבדקים הגדירו מספר שאלןת בנושאי הנגישות שיﬠזרו לנתת את תוצאות המבד7ְ לדוגמא: י אילו קשיים חזרו אצל מספר משתמשים? י אילו קשיים הם כלליים או בﬠקבות הלקות של אותו נבדק? י האם ישנם אזורים שהמשתמש כלל לא הגיﬠ אליהם במבד7ְ ומדוﬠ? י האם קיימת פונקציונליות שנוﬠדה לﬠזרתו )הקראת טקסט. הגדלת פונטים. שינוי צבﬠוניות וכוי( והמשתמש לא נﬠזר בה? מדוﬠ? 0 האם תסרים ﬠזריםל י האם לקח למשתמש זמן לבצﬠ את הנדרש? מה ﬠיכב אותו )הבנת הממשק או הלקות(? 5ק(וו. .' י 074-702-7040 ו ןוסיוכוכןווץ-פּזﭏ. /וןווווחח ושמﬠו} ןײניסופּמגּמשׂ שוש! שש
 17. 17. שלב 8: הﬠברת הנחיות לﬠיצןב הנחיות למﬠצב הגרפי יהיו מלוות במסכי הקונספט ! צריכות להכיל ביניהן: ך. קישור להנחיות באתר נגישות ישראל : ן3ן^ צבﬠוניות וניגודיות צבﬠים שימוש בגופנו רשת בלבד - וללא פונטים בתמונה פלאש - אפשר? איך? תווי והתנהגויות של אלמנטים שונים באתר )גלילהְ כפתורים. חדשות וכוי( גמישות ]. |.[7` הת| כ| בﬠת שינוי גארך" הפונט כאוֹנגּומיךשׂסה שמירה ﬠל אחידות בי| סוגי טקסטים )כותרותְ כותרות משנה. קישורים וכוי( 5ק<וס' 074-702-7040 ן ןוםסםפּװ-פּחנווטשׁש . שממש ןינזניופּושׂמשׂ שומת פש
 18. 18. שלב ס: הﬠברת הנחיות לפיתוח הנחיות למפתח הטכני יהיו מלוות במסכי הקונספט )והﬠיצוב( וצריכות להכיל ביניהן: ך. קישור להנחיות באתר נגישות ישראל : ן3ןו/ ו טקסט חלופי לתמונות שליטה והפﬠלת וידאו אוודיו טקסטים - הגדלת פונטים והגדרות 855 תפﬠול באמצﬠות מקלדת תנוﬠה וחיווי טפסים ־ הנחיות, סדר פﬠו7`ותְ הוארﬠות שגיאה, ושליחה כﭏוכגּומיךססהסס ניווט והתמצאות באתר וﬠוד. .. 5כו<ו. 'ְיּ 074-702-7040 ו ווִֹםיוִםנוװ-5ז(וִן^ווןוןון משמﬠו} ןײנזסוסמשׁיי פּיוגּמ פש
 19. 19. ` כלים שכדאי לנו להכיר. .. ֵַ_. 1-: ב, ׳ “מ 1. נ ש ?1 ינ , יּ/ י-י- ׳׳ ו י ָ ׳_יּ ֲ ֵ ייי' 'ז , ו, ו , ק אבֿסב" ְ , ָ פ, . , ג ִﬠָָ . -ן , /גּיּיו י י , , מ, א ן ן י ז כנ ׳ - ֵ . י '" סויּוזילששׁגּגּ-צג ג , י ז': 1% ימלוֹגס(: ג' פֿהּקר 074-702-7040 ו ווַסי! ַכו8ןוןו-5'ו<וַ! וןןוטװ המאופיין ויניסושטויושׂ שוטטו פּןח י
 20. 20. דוגמאות לﬠזרים ללקויות ראיר: שאָ . . פּ/ ץגּ]. קוראי מסך )5ן/ ^נְ גּכןפּחיו( 074~702-7040 ו ווִסיזִכויוןון-5ז<וִװווװח משמﬠו} ןיניטופּמﭏיושׂ פּﭏםײו פש
 21. 21. דוגמאות לﬠזרים ללקויות מוטוריות: מקלדת ג'ויסטיק 5כו<ו. ; 074~702-7040 ו ווִסיזִכויוןון-5ז<וִװווװח משמﬠו} ןיניסוטמוויּושׂ שוםײו פש
 22. 22. בדקו תוצרים וחוויה י חזרו ﬠל תהליך מבדקי המשתמשים גם ﬠל התוצר המוגמר 0 השאירו מקום נגיש להשארת פניה ובקשת ﬠזרה והיו קשובים למשובים י והכי חשוב. .. ספרו לﬠולם שיש לכם שירות נגיש ושוויוני © זכרו, אין מתכון אחיד להצלחת התהליך, אך אם יﬠשה אפיון נכון, החוויה תהיה טובה לכולם 5ק<ןפֿ' 074-702-7040 ו וןוזתםנוװ-פּחוששש משמﬠו* ןיניפּושׁטוֹופּי שוש, , פש
 23. 23. תודה י 5'כו(ו. " 074-702-7040 ן ווםסםיוש-פּזאששװו מגשש פּניפּופּויתמשׂ טוגו, , פש 0

×