O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ROTARY INTERNATIONAL      ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora            Sesija 2:RAD SA VAŠIM KLUBO...
ROTARY INTERNATIONAL          ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora                 UVOD• Up...
ROTARY INTERNATIONAL        ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora        CILJEVI SESIJE• Identifikacija...
ROTARY INTERNATIONAL      ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraRAD SA VAŠIM KLUBOM                ...
ROTARY INTERNATIONAL         ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora   ŠTA VAM JE POTREBNO U     VOĐENJU ...
ROTARY INTERNATIONAL          ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora         VOĐENJE KLUBAU okviru Pl...
ROTARY INTERNATIONAL         ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora    RUKOVODSTVO KLUBA•  Upravni odbor• ...
ROTARY INTERNATIONAL         ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora        UPRAVNI ODBOR• Upravni odbo...
ROTARY INTERNATIONAL         ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora PREPREMA RUKOVODEĆEG     TIMA• Obezbe...
ROTARY INTERNATIONAL         ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora   PREDSEDNICI KLUPSKIH      ODBORA...
ROTARY INTERNATIONAL        ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora       KLUPSKI ODBORI•  Klupska admin...
ROTARY INTERNATIONAL       ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora      KLUPSKI ODBORI         Mal...
ROTARY INTERNATIONAL       ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora      KLUPSKI ODBORI      Standardn...
ROTARY INTERNATIONAL         ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora        KLUPSKI ODBORI        ...
ROTARY INTERNATIONAL        ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora   STRUKTURA KLUPSKIH     ODBORA• Kako...
ROTARY INTERNATIONAL          ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora  IMENOVANJE PREDSEDNIKA      ODBOR...
ROTARY INTERNATIONAL         ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora    PRIPREMA I OBUKA   PREDSEDNIKA ODBO...
ROTARY INTERNATIONAL         ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraVAŠA ULOGA U RADU ODBORA   U TOKU GODINE•...
ROTARY INTERNATIONAL      ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora                       RI I...
ROTARY INTERNATIONAL         ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora  Scenario 1: PREDSEDNIK ODBORA    KOJI...
ROTARY INTERNATIONAL         ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora      KOJI JE VAŠ POTEZ?• Izbaciti ga...
ROTARY INTERNATIONAL            ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora  KAKO MOTIVISATI ODBORE DA   SLED...
ROTARY INTERNATIONAL        ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraKAKO MOTIVISATI ČLANOVE    KLUBA?• Druženje...
ROTARY INTERNATIONAL         ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora    PREPOZNAVANJE I   NAGRAĐIVANJE RA...
ROTARY INTERNATIONAL      ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraRAD SA DISTRIKTNIM   LIDERIMA          ...
ROTARY INTERNATIONAL        ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora  DISTRIKTNA PODRŠKA• Rotari distrikt posto...
ROTARY INTERNATIONAL         ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora          VAŠ DISTRIKT•  Daje sme...
ROTARY INTERNATIONAL        ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora     ULOGA GUVERNERA• Deluje kao resurs• ...
ROTARY INTERNATIONAL         ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora  RUKOVODSTVO DISTRIKTA•  Pomoćnici guver...
ROTARY INTERNATIONAL        ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraVAŠ POMOĆNIK GUVERNERA• Pomaže vam u implemeta...
ROTARY INTERNATIONAL         ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora     Distriktni odbori Klupska     ...
ROTARY INTERNATIONAL        ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora    DISTRIKTNI TRENER      - Dejan Č...
ROTARY INTERNATIONAL          ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora               RESURSI•  D...
ROTARY INTERNATIONAL      ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora  RESURSI - UPUTSTVA               ...
ROTARY INTERNATIONAL         ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora     Scenario 2: POMOĆNIK       GU...
ROTARY INTERNATIONAL         ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora   ŠTA ĆETE DA URADITE?• Ništa• Pozvati ...
ROTARY INTERNATIONAL        ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora         ISHODI SESIJE• Identifikacij...
ROTARY INTERNATIONAL      ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora   HVALA NA PAŽNJI               ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Rad sa vasim klubovima i distriktnim liderima - Darko Matic - P.E.T.S.

679 visualizações

Publicada em

Rotary Serbia and Montenegro District 2483 P.E.T.S.

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

Rad sa vasim klubovima i distriktnim liderima - Darko Matic - P.E.T.S.

 1. 1. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Sesija 2:RAD SA VAŠIM KLUBOM IDISTRIKTNIM LIDERIMA 1PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić
 2. 2. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora UVOD• Uputstvo za klupskog predsednika (Club President’s Manual - en222, str. 15-30). Aktuelne Rotari informacije i publikacije možete uvek da pronađete na sajtu www.rotary.org.• http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/222en.pdf• O Klupskoj administraciji više reči biće u Sesiji 3.• Radni list 4 (worksheet 4). 2 PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić
 3. 3. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora CILJEVI SESIJE• Identifikacija veština potrebnih kako bi jedan rotarijanac mogao da služi kao efikasan klupski lider.• Priprema klupskih lidera za predstojeću godinu.• Razumevanje uloge Distrikta u podršci klubova. 3 PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić
 4. 4. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraRAD SA VAŠIM KLUBOM 4PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić
 5. 5. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora ŠTA VAM JE POTREBNO U VOĐENJU KLUBA• Veština rukovođenja• Veština građenja tima• Entuzijazam• Integritet 5 PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić
 6. 6. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora VOĐENJE KLUBAU okviru Plana za vođenje kluba, Predsednik treba da • Promoviše druženje i saradnju. • Obezbedi kontinuitet u odlučivanju. • Izgrađuje klub na prethodnim uspesima. • Promoviše direktnu i iskrenu komunikaciju. • Osigura da je svaki član uključen u rad i život kluba. S kim ćete raditi na ostvarivanju ciljeva vaših klubova? PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić 6
 7. 7. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora RUKOVODSTVO KLUBA• Upravni odbor• Sekretar kluba• Blagajnik kluba• Klupski trener• Ceremonijal majstor• Predsednici odbora• Potpredsednik/Potpredsednici• Neposredni prethodni predsednik• Izabrani predsednik Koja je uloga Upravnog odbora? 7 PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić
 8. 8. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora UPRAVNI ODBOR• Upravni odbor je klupsko telo upravljanja. On je odgovoran za sve odluke kluba i za rad klupskih odbora.• Upravni odbor radi neposredno sa Predsednikom u cilju realizacije klupski godišnjih, kao i dugoročnih ciljeva.• Upravni odbor se sastoji od Predsednika, Izabranog predsednika, jednog ili više Potpredsednika, Neposrednog prethodnog predsednika, sekretara, blagajnika, ceremonijal majstora i pet direktora (min. 12 članova). Kako ćete pripremiti svoj rukovodeći tim? 8 PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić
 9. 9. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora PREPREMA RUKOVODEĆEG TIMA• Obezbedite jasnu komunikaciju između klupskih lidera, članova kluba i distriktnih lidera.• Razvijte razumljiv plan obuke koji će obezbediti da klupski lideri posećuju distriktne sastanke obuke.• Obezbedite kontinuitet u rukovođenju preko višegodišnjeg imenovanja.• Uključite svoj rukodeći tim prilikom postavljanja ciljeva. 9 PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić
 10. 10. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora PREDSEDNICI KLUPSKIH ODBORA• Izabrani predsednici su odgovorni za imenovanje predsednika odbora, obuku i održavanje i rukovođenje sastancima dolazećih odbora u cilju planiranja njihovih aktivnosti, a pre sledeće rotarijanske godine.• Uputstvo za klupskog predsednika, Poglavlje 2, str. 18, sadrži pregled obaveza i odgovornosti pojedinih odbora. O njima će detaljnije biti reči na narednim sesijama. 10 PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić
 11. 11. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora KLUPSKI ODBORI• Klupska administracija• Članstvo• Odnosi s javnošću• Projekti služenja• Rotari Fondacija 11 PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić
 12. 12. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora KLUPSKI ODBORI Mali rotari kluboviKlupska Odnosi Projekti Rotari Članstvo s Admin. javnošću služenja fondacija 12 PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić 04/10
 13. 13. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora KLUPSKI ODBORI Standardni rotari klubovi Klupska Odnosi Projekti Rotari Članstvo s Admin. javnošću služenja fondacija• • • Odnosi • • Uč ešć e uProgram Regrutov s Profesija programi• Bilten anje medijima • ma• Website • • Obrazova •• Održ avanj Advertisin nje SkupljanjPrisustvo e g • e• • i Humanitar sredstavaDruž enje Obrazova marketing ni za RF nje • Lokalni • • Klaifikacij Međ unaro a dni 13 • RI PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić 04/10
 14. 14. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora KLUPSKI ODBORI Veliki rotari klubovi Klupska Odnosi Projekti Rotari Članstvo s Admin. javnošću služenja fondacija• • • Odnosi • • AlumniProgram Regrutov s Profesija •• Bilten anje medijima • Godiš nje• Website • • Obrazova davanje• Etika Održ avanj Advertisin nje •• e g • GrantoviPrisustvo • i Humanitar • GSE• Arhiva Obrazova marketing ni • Stalni• n je • Posebni • Lokalni fondDruž enje • događ aji • •• Mentorstv • Međ unaro PolioPlusPorodica o Spoljaš nje dni • Rotary 14• • relacije • RI Peace PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić 04/10
 15. 15. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora STRUKTURA KLUPSKIH ODBORA• Kako odrediti najbolju strukturu za Vaš klub? ·• Izabrani predsednik treba da pregleda Pravila kluba kako bi odredio da li trenutna struktura odgovara klupskim ciljevima u sledećoj godini.• Ako je potrebno, Pravila kluba treba promeniti kako bi reflektovala buduću klupsku organizaciju. 15 PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić
 16. 16. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora IMENOVANJE PREDSEDNIKA ODBORA Koje osobine člana treba razmotrite kada ga imenujete za Predsednika odbora?• Dobro prosuđivanje• Imaginacija• Entuzijazam• Sposobnost rukovođenja• Zainteresovanost za rad odbora• Poznavanje posla i Rotarija 16 PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić
 17. 17. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora PRIPREMA I OBUKA PREDSEDNIKA ODBORA• Dajte predsedniku odbora kopiju uputstva za rad njegovog odbora.• Dajte prethodne zapisnike o radu i druga dokumenta koja se odnose na rad konkretnog odbora.• Ohrabrite nove predsednike odbora da rade sa svojim prethodnicima.• Rukovodite sastancima namenjenim za planiranje aktivnosti odbora sa budućim predsednicima odbora. 17 PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić
 18. 18. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraVAŠA ULOGA U RADU ODBORA U TOKU GODINE• S vremena na vreme pregledajte kakav je status plana za akciono delovanje svakog odbora.• Koordinirajte saradnju između odbora.• Poštujte odluke odbora• Prepoznajte požrtvovanost i rad odbora i njihovih članova. Dodelite im nagrade ili ih predložite za nagrade. Spisak RI i TRF nagrada je dat u Uputstvu za klupskog predsednika, Poglavlje 2, Prilog B, str. 27. 18 PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić
 19. 19. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora RI I TRF NAGRADE 19PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić
 20. 20. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Scenario 1: PREDSEDNIK ODBORA KOJI NE RADI SVOJ POSAO• Nije prisutan ni na polovini sastanaka kluba.• Ne radi onako kako ste to Vi očekivali od njega.• Ne komunicira s članovima odbora.• Nije napravljen napredak u realizaciji ijednog od ciljeva odbora.• Članovi odbora prete da će da napuste odbor (klub) ako se ništa ne promeni. 20 PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić
 21. 21. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora KOJI JE VAŠ POTEZ?• Izbaciti ga iz kluba• Preuzeti njegov posao• Ne raditi ništa i predati ,,vruć” krompir nasledniku• Ili ćete već danas preuzeti korake kako bi predupredili nastajanje ovakvog problema, tako što ćete: – Motivisati vaše klupske odbore – Motivisati vaše klupske članove – Obezbediti da klub prepozna i nagradi izvanredan rad i doprinos svojih članova 21 PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić
 22. 22. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora KAKO MOTIVISATI ODBORE DA SLEDE KLUPSKE CILJEVE?• Imenovai članove odbora na osnovu njihovih profesionalnih sposobnosti, ličnih interesovanja i talenata.• Osigurati kontinuitet imenovanjem članova jednog odbora na period od tri godine.• Postaviti ciljeve svakog odbora kako bi podržali klupske jednogodišnje i dugoročne ciljeve.• Ohrabriti odbore da vode zapisnike o svojim sastancima, planovima, odlukama i rezultatima, kao i da o tome obaveštavaju Upravni odbor kluba.• Ohrabriti odbore da redovno komuniciraju sa Pomoćnikom guvernera i distriktnim odborima.• Učestvovati na sastancima odbora kada to trađe od vas ili kada situacija to nameće, deleći na taj način odgovornost sa klupskim liderima i članovima. 22 PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić
 23. 23. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraKAKO MOTIVISATI ČLANOVE KLUBA?• Druženjem.• Mogućnostima umrežavanja.• Prepoznavanjem doprinosa svakog člana ponaosob.• Benefitom koji svaki član doprinosi zajednici. 23 PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić
 24. 24. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora PREPOZNAVANJE I NAGRAĐIVANJE RADA I DOPRINOSA ČLANOVA• Pre svega, zahvaljujemo se članovima za njihov rad.• Ohrabrujemo rotarijance da nastave da služe i doprinose rotariju i zajednici.• Motivišemo druge da služe i doprinose zajednici.• Šaljemo pozitivnu poruku rotarijancima posvećenim služenju njihovoj zajednici i zajednicama širom sveta. 24 PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić
 25. 25. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraRAD SA DISTRIKTNIM LIDERIMA 25PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić
 26. 26. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora DISTRIKTNA PODRŠKA• Rotari distrikt postoji kako bi pomagao rotari klubovima.• The Manual of Procedure (035) kaže da “organizacija i aktivnosti distrikta postoje isključivo kako bi pomogli individualnim klubovima ka ostvarenju Rotari ciljeva” 26 PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić
 27. 27. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora VAŠ DISTRIKT• Daje smernice• Povezuje klubove sa sličnim interesima• Služi ka izvor informacija• Prenosi informacije o RI i TRF klubovima 27 PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić
 28. 28. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora ULOGA GUVERNERA• Deluje kao resurs• Inspiriše i motiviše članove• Obaveštava klubove i njihove službenike o aktivnostima i mogućnostima distrikta Ko vam može još pomoći na nivou distrikta? 28 PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić
 29. 29. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora RUKOVODSTVO DISTRIKTA• Pomoćnici guvernera• Distriktni odbori• Distriktni treneri• Distriktni sekretar• Prethodni distrikt guverneriKako vam može pomoći Pomoćnik guvernera? 29 PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić
 30. 30. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraVAŠ POMOĆNIK GUVERNERA• Pomaže vam u implemetaciji Plana za vođenje kluba• Analizira napredovanje vašeg kluba ka postavljenim ciljevima• Ohrabruje klubove da prate i sprovode sugestije dobijene od Guvernera• Planira posetu Guvernera• Identifikuje buduće lidere 30 PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić
 31. 31. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Distriktni odbori Klupska Odnosi Projekti Rotari Članstvo s Admin. javnošću služenja fondacija Razvoj Odnosi Distriktni Rotari Finansije s članstva javnošću programi fondacija Distriktna RI Proširenjekonferencija* konvencija* Obuka (Treninzi)* * Ovi distriktni odbori mogu da rade sa više klupskih odbora. 31 PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić 05/10
 32. 32. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora DISTRIKTNI TRENER - Dejan Čikara -• Regionalni treneri (Vesna Latinović, Nikola Vunjak, Miodrag Maksimović, Darko Mitić)• Regioni (Vojvodina, Beograd, Centralna Srbija, Juzna i jugoistočna Srbija) 32 PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić
 33. 33. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora RESURSI• Drugi članovi klupskih odbora• Distriktni odbori• Pomoćnici guvernera• Razvoj lidera (250)• Uputstvo o proceduri• Rotari and RF kod politike• Brošura s RI predsedničkom temom• www.rotary.org• Različita uputstva za rad klupskih odbora 33 PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić
 34. 34. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora RESURSI - UPUTSTVA 34PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić
 35. 35. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Scenario 2: POMOĆNIK GUVERNERA• Ovo mu je prva godina postavljenja• Ili, već je bio Pomoćnik guvernera. Ovo mu je druga ili treća godina. Dakle, iskusan je.• Ali je i neorganizovan.• Ne mođete da ga dobijete ni putem e-pošte niti telefon.• Zaboravlja da obavesti Vaš klub o bitnim događajima itd. 35 PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić
 36. 36. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora ŠTA ĆETE DA URADITE?• Ništa• Pozvati ga da prisustvuje vašim sastancima i zamoliti ga da pomogne u okviru svojih nadležnosti (pomoć u implemetaciji Plana za vođenje kluba, analiza napredovanja vašeg kluba ka postavljenim ciljevima, ohhrabruje klubove da prate i sprovode sugestije dobijene od Guvernera, planiranje posete Guvernera, identifikacija budućih lidera)• Zamoliti Guvernera da imenuje drugog pomoćnika za Vaš klub. 36 PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić
 37. 37. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora ISHODI SESIJE• Identifikacija veština potrebnih kako bi jedan rotarijanac mogao da služi kao efikasan klupski lider.• Priprema klupskih lidera za predstojeću godinu.• Razumevanje uloge Distrikta u podršci klubova. 37 PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić
 38. 38. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora HVALA NA PAŽNJI 38PETS-Sesija 2: Rad sa vašim klubom i distriktnim liderima– D. Mitić

×