O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Klubska Administracija - Bane Randjelovic - P.E.T.S.

717 visualizações

Publicada em

Rotary Serbia and Montenegro District 2483 P.E.T.S.

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Klubska Administracija - Bane Randjelovic - P.E.T.S.

 1. 1. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Tema 4: Klupska administracija Bane Randjelovic PP2007-08, RC Nis-Konstantin VelikiP.E.T.S. – Sesija 4: Club Administration –Bane Randjelović – District Secretary 01/36
 2. 2. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Klupska administracijaP.E.T.S. – Sesija 4: Club Administration –Bane Randjelović – District Secretary 02/36
 3. 3. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraP.E.T.S. – Sesija 4: Club Administration –Bane Randjelović – District Secretary 03/36
 4. 4. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora SUPER-SEKRETAR… on the road again…
 5. 5. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora “Udžbenici” za sekretara1. Manual of Procedure,2. Rules of Procedure (part VI of MoP),3. Club Secretarys Manual,4. Club Administration Committee manual.
 6. 6. ROTARY INTERNATIONALROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraManual of Procedure 2012
 7. 7. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraStandard Rotary Club Constituion
 8. 8. ROTARY INTERNATIONALROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora “Udžbenik” na srpskom
 9. 9. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Table of contents:• Redovni zadaci klupskog sekretara tokom sedmice,• Redovni zadaci klupskog sekretara tokom meseca,• Redovni zadaci klupskog sekretara tokom 6- tomesečnog perioda (Semi-Annual period),• Bitni termini tokom rotarijanske godine,• Komunikacija (Zurich, Evanstone),• Member Acess-a na www.rotary.org ,• Distriktni sajt www.rotarydistrict2483.org .
 10. 10. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora 1. Poslovi i zadaci sekretara tokom sedmiceTERMIN RADNJA3 dana pre sastanka • kontaktirati Predsednika Kluba i/ili Komitet za klupsku delatnost, u vezi planiranog dnevnog reda i/ili gostujućeg speaker-a.1 dan pre sastanka • sekretar => (Komitet za klupsku delatnost =>) proveriti da li je sve o.k. sa gostujućim speaker-om; • poslati e-mail poziv za sastanak svim članovimana dan sastanka • poslati sms-poziv za sastanak svim članovima; • sekretar => (Komitet za klupsku delatnost =>) član koji dovodi gostaza vreme sastanka • vodi evidenciju o prisutnosti • vodi skraćeni zapisnik (“minutes of meeting”) • objavi imena opravdano odsutnih članova • pročita klupsku poštu od prethodnih 7 dana • najavi događaje u Klubu, sub-distriktu, distriktu u sledeđih 7 danaDan posle sastanka • proslediti zapisnik (“minutes of meeting”) svim članovima, e-mailom
 11. 11. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora 2. Poslovi i zadaci sekretara tokom mesecaTERMIN RADNJAprvi dan u mesecu • pripremiti mesečni plan sastanaka sa spiskom najavljenih speaker-a • sekretar => (Komitet za klupske delatnosti =>) najavljeni speaker-I zbog preliminarne potvrde dolaska • proslediti mesečni plan svim članovima • pripremiti (sa predsednikom) redovan sastanak Board-apred sastanak Board-a • sms-poziv članovima Board-aposlednji dan u mesecu • pripremiti Monthly Attendance Report (M.A.R.) i proslediti ga Distrikt sekretaru (najkasnije do 5. u sledećem mesecu) • pripremiti mesečni klupski bilten
 12. 12. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraMonthly Attendance Report - example
 13. 13. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora 3. Poslovi i zadaci sekretara tokom 6-tomesečjaTERMIN RADNJA01.-05. januar • downloadovati sa sajta www.rotary.org šestomesečno zaduženje (semi-annual-01.-05. jul dues) i proslediti ga blagajniku=> 15.mart • opomenuti predsednika i blagajnika da se bliži deadline za plaćanje semi-=> 15. septembar annual-dues u Rotary International=> 31.maj • proveriti, ažurirati u uskladiti podatke o članstvu na sajtu RI=> 30. novembar=> 31.decembar • proveriti, uneti u bazu RI podatke o dolazećim funkcionerima Kluba
 14. 14. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora 4. Bitni termini za sekretaraTERMIN RADNJAsvakodnevno • prosleđivanje svih mailova koje stizu od distrikt sekretara; • ažuriranje klupskog web-sajta; • izdavanje članskih kartica novim članovima; • vođenje računa o blagovremenoj nabavci rotarijanskih insignia ;povodom svake klupske • obaveštavanje članstva o akcijama (mail, sms);akcije • izveštaj članstvu o svakoj obavljenoj akciji (mail);septembar • organizacija odlaska na membership seminarnovembar • organizacija odlaska na Rotary Foundation seminardecembar • redovna godišnja skupština Klubamart • organizacija odlaska na P.E.T.S.april • organizacija odlaska na District Conference
 15. 15. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora 5. Communication with RI Headquarter in ZurichKOME SE ŠALJE POVOD ZA KOMUNIKACIJUmarcelo.bottini@rotary.org • sve informacije vezane za čarterovanje novih klubovakaterina.kopecka@rotary.org • sve informacije vezane za plaćanje prema RI (S.A.R.)vannessa.court-payen@rotary.org • sve informacije vezane za rotary fondaciju (PHF)reto.pantellini@rotary.org • za sve što ne znate kome da pišete, Dear Reto će znati kome treba da prosledi
 16. 16. ROTARY INTERNATIONALROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora www.rotary.org – home page
 17. 17. ROTARY INTERNATIONALROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora www.rotary.org – member acess
 18. 18. ROTARY INTERNATIONALROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gorawww.rotary.org – regular member - login
 19. 19. ROTARY INTERNATIONALROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gorawww.rotary.org – regular member - login
 20. 20. ROTARY INTERNATIONALROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gorawww.rotary.org – Search On-Line directory
 21. 21. ROTARY INTERNATIONALROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gorawww.rotary.org – president/secretary login
 22. 22. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gorawww.rotary.org – president/secretary login – home page
 23. 23. ROTARY INTERNATIONALROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gorawww.rotary.org – update membership data
 24. 24. ROTARY INTERNATIONALROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora www.rotary.org – on-line Reports 24/36
 25. 25. ROTARY INTERNATIONALROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora www.rotarydistrict2483.org
 26. 26. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Table of contents:• Redovni zadaci klupskog sekretara tokom sedmice,• Redovni zadaci klupskog sekretara tokom meseca,• Redovni zadaci klupskog sekretara tokom 6- tomesečnog perioda (Semi-Annual period),• Bitni termini tokom rotarijanske godine,• Komunikacija (Zurich, Evanstone),• Member Acess-a na www.rotary.org ,• Distriktni sajt www.rotarydistrict2483.org .
 27. 27. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraCD sa svim korisnim fajlovima:
 28. 28. ROTARY INTERNATIONALROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Internal Networking….
 29. 29. ROTARY INTERNATIONALROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Internal Networking….
 30. 30. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraCD sa svim korisnim fajlovima: =>
 31. 31. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraCD sa svim korisnim fajlovima: => =>
 32. 32. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraCD sa svim korisnim fajlovima: => =>
 33. 33. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraCD sa svim korisnim fajlovima: => =>
 34. 34. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraHVALA na pažnji!!! Pitanja ?
 35. 35. ROTARY INTERNATIONALROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora… Peace through service...
 36. 36. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora … Peace through service... … mir, brate, mir… kroz sluzenje … 

×