O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Odnosi sa javnoscu - Vladimir Jelenkovic - P.E.T.S.

1.026 visualizações

Publicada em

Rotary Serbia and Montenegro District 2483 P.E.T.S.

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Odnosi sa javnoscu - Vladimir Jelenkovic - P.E.T.S.

 1. 1. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Tema 7: Odnosi sa javnošću /Public Relations/P.E.T.S. –Sesija 7: Public Relations – Vladimir Jelenković - District PR Committee 01/32
 2. 2. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora JavnostJavnost je svaka grupa ljudi koja ima aktuelni ili potencijalni interes ili uticaj na sposobnost organizacije da ostvari svoje ciljeve.Umesto ulaganja napora da se uspostave odnosi na svim prostorima i sa svim ciljnim grupama javnosti, trebalo bi da se identifikuju najatraktivniji segmenti javnosti sa kojima je najrealnije očekivati uspešne i dugoročne odnose.P.E.T.S. –Sesija 7: Public Relations – Vladimir Jelenković - District PR 02/32
 3. 3. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Pojam odnosa s javnošćuUmeće rada i govora koji će stvoriti povoljno mišljenje kod ljudi o nekoj organizaciji, instituciji ili pojedincu.Specijalna filozofija upravljanja, izražena u politici i praksi, koja se bazira na komuniciranju s javnošću u cilju osiguranja međusobnog razumevanja i dobre volje, kao i stvaranja povoljnog mišljenja o nekoj organizaciji u javnosti.P.E.T.S. –Sesija 7: Public Relations – Vladimir Jelenković - District PR 03/32
 4. 4. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Delatnost odnosa s javnošću Skup aktivnosti organizacije, usmerenih prema određenim ciljnim grupama javnosti radi pridobijanja poverenja, stvaranja dobre volje i povoljnog mišljenja o organizaciji kao članu zajednice. Jedan od zadataka odnosa s javnošću je komunikacija sa različitim ciljnim grupama koje čine javnost (kupci, zaposleni, akcionari, dobavljači, partneri, mediji...).P.E.T.S. –Sesija 7: Public Relations – Vladimir Jelenković - District PR 04/32
 5. 5. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Odnosi s javnošću mogu se posmatrati kao: 1. Profesija 2. Proces 3. Komunikacija s javnošću 4. PraksaP.E.T.S. –Sesija 7: Public Relations – Vladimir Jelenković - District PR 05/32
 6. 6. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Primena odnosa s javnošću u praksi 1. Poslovanje uz puno razumevanje ljudskog ponašanja 2. Predviđanje budućih trendova 3. Istraživanje mišljenja, stavova, očekivanja javnosti 4. Sprečavanje konflikta 5. Promovisanje društvene odgovornosti 6. Jačanje imidža proizvoda, usluga i organizacije.P.E.T.S. –Sesija 7: Public Relations – Vladimir Jelenković - District PR 06/32
 7. 7. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Metode, mediji i sredstva za ostvarivanje ciljeva 1. Izveštaji za javnost 2. Brošure 3. Konferencije za štampu 4. Izveštaji 5. Posete uglednih ličnosti 6. Putovanja pojedinaca i grupaP.E.T.S. –Sesija 7: Public Relations – Vladimir Jelenković - District PR 07/32
 8. 8. ROTARY INTERNATIONAL ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – – Srbija Crna Gora ROTARI DISTRIKT 2483 Srbija i i Crna Gora SVRHA SEMINARA  Definisanje razvoja i implementacije plana odnosa sa javnošću za određeni Rotari klub.  Identifikacija strategije radi promovisanja imidža Rotarija u široj zajednici.P.E.T.S. –Sesija 7: Public Relations – Vladimir Jelenković - District PRPR P.E.T.S. –Sesija 7: Public Relations – Vladimir Jelenković - District Committee 08/32
 9. 9. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Odnosi sa javnošću važni su za svaki Rotari klub Šta treba znati o odnosima kluba sa javnošću? Svi članovi kluba su odgovorni za promovisanje kluba i Rotarija uopšte. Poruka javnosti treba da se usredsredi na ono što Rotari jeste, šta Rotari radi, i kako drugi mogu da se uključe u aktivnosti Rotarija. Članovi treba da budu u potpunosti informisani o ciljevima Rotari kluba i o planiranim programima i aktivnostima šire Rotari zajednice.P.E.T.S. –Sesija 7: Public Relations – Vladimir Jelenković - District PR 09/32
 10. 10. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Odnosi sa javnošću važni su za svaki Rotari klub Koja je vaša uloga u odnosima s javnošću? Ko će raditi na poboljšanju odnosa sa javnošću vašeg kluba? 10/32P.E.T.S. –Sesija 7: Public Relations – Vladimir Jelenković - District PR
 11. 11. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Komitet za odnose sa javnošću /Public Relations Committee/ Razvija i izvršava plan kako bi za širu javnost obezbedio informacije o Rotariju Promoviše projekte služenja i aktivnosti klubaP.E.T.S. –Sesija 7: Public Relations – Vladimir Jelenković - District PR
 12. 12. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Saradnja sa drugim komitetima Šta drugi komiteti mogu da rade kako bi se obezbedili uspešni odnosi s javnošću?Komitet za razvoj članstva treba da regrutuje kvalifikovane članove koji rade u medijima, uključujući štampane i elektronske medijeUprava kluba treba da kreira brošuru kluba, web stranicu i adekvatne sadržaje objavljuje u listu Rotarija, sugerišući šta od svih raspoloživih informacija treba objaviti za širu javnostKomitet za služenje u zajednici treba da obavesti komitet za odnose sa javnošću o aktivnostima koje zaslužuju da budu objavljene u medijima
 13. 13. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Koji mediji mogu biti dragoceni u promovisanju Rotarija Lokalne novine i časopisi Lokalne televizije, regionalne i nacionalne radio i TV stanice, kablovska televizija Bilbordi i druga medijska oglašavanja u javnom medijskom prostoru, uključujući i autobuske i železničke stanice Korporativni listovi i časopisi kao i listovi lokalnih zajednica Onlajn publikacije Novi mediji, uključujući i blogove, online video snimke, youtube, twitter... Dosadašnja iskustva: Kakvu je uspešnu medijsku promociju ostvario vaš klub u nekom od navedenih medija?
 14. 14. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Primer bilborda sa univerzalnom porukom za širu javnostRotary. Čovečanstvo / Humanost u pokretuP.E.T.S. –Sesija 7: Public Relations – Vladimir Jelenković - District PR 14/32
 15. 15. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Kako najbolje iskoristiti štampane i elektronske medije?Kratke vesti najčešće se koriste za slanje informacija medijima.Dobra vest u bilo kom mediju treba da dâ odgovore na pitanja: ko, šta, gde, kada, zašto i kako.Aktuelna vest uvek može da se iskoristi za neku adekvatnu informaciju o Rotariju, o njegovim ciljevima i projektima, kao i za najavu neke važne akcije ili događaja.Neke od ovih vesti i informacija mogu se iskoristiti kao primeri u edukaciji budućih članova. ih P.E.T.S. –Sesija 7: Public Relations – Vladimir Jelenković - District PR 15/32
 16. 16. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Koje aktivnosti kluba mogu privući pozitivnu medijsku pažnju? Projekti koji uključuju mlade ili istaknute članove lokalne zajednice Značajan ili istaknuti gost – predavač na sastanku kluba Značajni gosti iz RI ili učesnici nekog regionalnog programa koji organizuje Distrikt 2483 Originalan i zanimljiv događaj koji se organizuje u okviru aktivnosti nekog Rotari kluba ili celog DistriktaP.E.T.S. –Sesija 7: Public Relations – Vladimir Jelenković - District PR 16/32
 17. 17. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Predsednik kluba kao ključna osoba za odnose sa javnošćuNovoizabrani predsednici klubova treba uvekda budu spremni da odgovore na pitanja: Šta je Rotari? Ko su Rotarijanci? Šta Rotari radi?P.E.T.S. –Sesija 7: Public Relations – Vladimir Jelenković - District PR 17/32
 18. 18. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Predsednik kluba kao portparolDa bi se pripremio da služi kao portparol svog kluba,predsednik treba da: razvija odnose sa drugim predsednicima klubova osmisli koncizne izjave i uvek bude spreman da za medije objasni ulogu Rotarija ili promoviše konkretnu aktivnost svog kluba bude dobro informisan o aktivnostima ne samo svog kluba već i o akcijama koje sprovode drugi klubovi u Distriktu, kao i sam Distrikt u celini koristi informacije sa www.rotari.org i sve druge raspoložive resurse za ideje koje će plasirati u medijima, za pripremu saopštenja za štampu ili u drugim vidovima odnosa s javnošću uvek bude usmeren ka odgovorima koji su pozitivni, tačni, specifični, zanimljivi i kratki. 18/32
 19. 19. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraPredsednik kluba kao portparolTreba da osmisli kratku izjavu o Rotariju uopšte i u kontekstu pozitivnih ciljeva Rotarija podvuče važnu specifičnost svog kluba Osmislite kratku izjavu tipa: Elevator Pitch / Elevator Speech / Elevator Statement 19/32
 20. 20. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Odnosi sa javnošću * Studija slučaja *P.E.T.S. –Sesija 7: Public Relations – Vladimir Jelenković - District PR
 21. 21. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Studija slučaja: Royal Gardens Rotary Club Rotari klub Royal Gardens nalazi se u gradu sa 35.000 stanovnika. Četrdeset članova ovog kluba predstavljaju svojevrsni presek stručne javnosti ovog grada sa dobrom perspektivom razvoja. Najduži i najuspešniji projekat kluba je pružanje podrške sve brojnijoj populaciji starijih osoba. Kroz ovaj projekat, koji se i dalje odvija, članovi kluba pripremaju i donose obroke starim osobama, organizuju kućne popravke i posete bolnicama.P.E.T.S. –Sesija 7: Public Relations – Vladimir Jelenković - District PR
 22. 22. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Studija slučaja: Royal Gardens Rotary Club Klub takođe sarađuje sa lokalnim školama kako bi pronašao najboljeg kandidata koga bira okrug za dobijanje stipendije nazvane “Ambasador Rotari Fondacije”. Ovogodišnji dobitnik stipendije je mlada naučnica koja proučava efekat globalnog zagrevanja na površini okeana i redovno održava kontakte sa klubom kako bi obavestila članove o svojim istraživanjima i stečenom iskustvu.P.E.T.S. –Sesija 7: Public Relations – Vladimir Jelenković - District PR
 23. 23. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Studija slučaja: Royal Gardens Rotary Club Nedeljni program kluba privlači istaknute lokalne stručnjake koji drže predavanja o važnim aktuelnim pitanjima i problemima sa kojima se suočava zajednica. Posećenost je izuzetno visoka, a članovi su oduševljeni kvalitetom predavanja.P.E.T.S. –Sesija 7: Public Relations – Vladimir Jelenković - District PR
 24. 24. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Studija slučaja: Royal Gardens Rotary Club Neformalna anketa sprovedena od strane kluba otkrila je da je mali broj ljudi u zajednici svestan svih napora kluba. Neki ispitanici su izjavili da Rotari klub doživljavaju kao društveni klub za starije muškarce. Nekoliko članova žalilo se na teškoće u privlačenju novih članova, kao i nedostatak priznanja koja bi njihov klub trebalo da dobije za svoje služenje zajednici. Nažalost, aktivnosti kluba nisu dobile nikakav medijski prostor u poslednjih pet godina.P.E.T.S. –Sesija 7: Public Relations – Vladimir Jelenković - District PR
 25. 25. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Plan za odnose sa javnošću Rotari kluba Royal Gardens Usredsredite se na tri ili četiri načina kako klub na najbolji način može da dopre do medija i zajednici direktno saopšti svoje projekte Razmotrite pitanja kako da razvijete plan ovog kluba Kako da klub medijima pruži osnovne informacije o Rotari International i klubu Royal Gardens? Koji aspekti trenutnih aktivnosti kluba mogu zainteresovati medije? Koji tip medija je najprikladniji za svaki aspekt? Zašto? Koji programi mogu biti od interesa za lokalne medije? Kako da klub dođe do potencijalnih članova i direktno ih obavesti o svojim projektima i mogućnostima za članstvo? P.E.T.S. –Sesija 7: Public Relations – Vladimir Jelenković - District PR
 26. 26. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraPrimeri projekata, aktivnosti i događaja koji se mogu iskoristiti za PR RotarijaP.E.T.S. –Sesija 7: Public Relations – Vladimir Jelenković - District PR 26/32
 27. 27. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraP.E.T.S. –Sesija 7: Public Relations – Vladimir Jelenković - District PR 27/32
 28. 28. ROTARY INTERNATIONALROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora
 29. 29. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora PrimeriRotary All Stars - Humanitarni turnir u basketuPrva medjunarodna rotarijanska Regata odmora i zabave "Tisom do Segedina 2012", u organizaciji Rotarijanaca Srbije i MađarskeNaši Piroćanci Rotarijanci - promocija kulturnih, turističkih, ekonomskih i istorijskih vrednosti pirotskog kraja, razmena ideja, promocija Rotari klubova i sredina iz kojih dolaze, mogućnost zajedničkih projekata, umrežavanje Rotari klubova, obezbeđivanje donacija za humanitarne aktivnosti P.E.T.S. –Sesija 7: Public Relations – Vladimir Jelenković - District PR 29/32
 30. 30. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Primeri Donacija Rotari kluba Sremska Mitrovica CRP aparata Dečjem odeljenju Opšte bolniceP.E.T.S. –Sesija 7: Public Relations – Vladimir Jelenković - District PR 30/32
 31. 31. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Primeri Svečana večera sa Sašom MišićemP.E.T.S. –Sesija 7: Public Relations – Vladimir Jelenković - District PR 31/32
 32. 32. ROTARY INTERNATIONAL ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – – Srbija Crna Gora ROTARI DISTRIKT 2483 Srbija i i Crna Gora SVRHA SEMINARA Definisanje razvoja i implementacije plana odnosa sa javnošću za određeni Rotari klub. Identifikacija strategije radi promovisanja imidža Rotarija u široj zajednici.P.E.T.S. –Sesija 7: Public Relations – Vladimir Jelenković - District PR 08/32

×