O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ROTARY INTERNATIONAL      ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora   PETS - PRESIDENTS ELECT TRENING SEMINAR   ...
ROTARY INTERNATIONAL        ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora            Dolazećoj      C...
ROTARY INTERNATIONAL         ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora      STRATEŠKO PLANIRANJEStrateško pl...
ROTARY INTERNATIONAL       ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora      STRATEŠKO PLANIRANJEPETS-Session 8: ...
ROTARY INTERNATIONAL       ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora      KOJE PREDNOSTI PRUŽA        S...
ROTARY INTERNATIONAL       ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraSTRATEGIJA ZA DOSTIZANJE CILJEVASledeći strateš...
ROTARY INTERNATIONAL            ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora                   ...
ROTARY INTERNATIONAL       ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora       OSTALI RESURSIPETS-Session 8: Goal...
ROTARY INTERNATIONAL       ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora  Dragi prijatelji,predsednici i sekretari Ro...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Postavljanje ciljeva - Nikola Vunjak - P.E.T.S.

751 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Postavljanje ciljeva - Nikola Vunjak - P.E.T.S.

 1. 1. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora PETS - PRESIDENTS ELECT TRENING SEMINAR SESIJA 8. POSTAVLJANJE CILJEVA Nikola Vunjak RK Beograd – Stari GradPETS-Session 8: Goal Setting - Nikola Vunjak 1/9
 2. 2. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Dolazećoj CILJ I TEME OVE SESIJESmisao ovog predavanja je da se učesnici seminara obuče da:• Rade sa klupskim rukovodstvom i članstvom na izradi i inoviranju strateških klupskih planova.• Uz korišćenje priručnika Planning Guide for Effective Rotary Clubs zajedno sa članovima kluba utvrde klupske ciljeve za sledeću godinu. PETS-Session 8: Goal Setting - Nikola Vunjak 2/9
 3. 3. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora STRATEŠKO PLANIRANJEStrateško planiranje pomaže da klubovi ostvare svoju viziju razvoja,realizacijom dugoročnih i godišnjih ciljeva.Pri izradi strateškog plana treba slediti sledeće korake:• Opišite trenutno stanje u vašem klubu, uključujući njegove snažne i slabe tačke.• Ukratko opišite viziju idealnog stanja kluba.• Zajednički razmotrite petogodišnje ciljeve što će pomoći klubu da ostvari viziju.• Obezbedite potrebna sredstva za realizaciju strateškog plana.• Pregledajte godišnji plan, i ako je potrebno izvršite reviziju. PETS-Session 8: Goal Setting - Nikola Vunjak 3/9
 4. 4. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora STRATEŠKO PLANIRANJEPETS-Session 8: Goal Setting - Nikola Vunjak 4/9
 5. 5. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora KOJE PREDNOSTI PRUŽA STRATEŠKI PLAN?Strateški plan Rotari kluba• Svim članovima kluba pruža priliku da učestvuju u planiranju budućnosti.• Osigurava doslednost i kontinuitet prilikom realizacijeplana.• Fokusira se na značajna pitanja i izazove sa kojima se suočava klub.• Promoviše timski rad i posvećenost strateškim pitanjima.PETS-Session 8: Goal Setting - Nikola Vunjak 5/9
 6. 6. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraSTRATEGIJA ZA DOSTIZANJE CILJEVASledeći strateški elementi mogu pomoći klubovima da dostignuplanirane ciljeve:• Uspostavite redosled aktivnosti i rokove realizacije,• Definišite konkretne korake potrebne da se postigne cilj,• Razmislite o resursima i alatima koji su vam na raspolaganju,• Utvrdite ko je odgovoran za sprovođenje svakog pojedinačnog koraka,• Utvrdite kriterijume za merenje napretka kluba,• Pratite put napredovanja ka cilju,• Procenite uspeh prethodnih ciljeva i aktuelnih akcionih planova, a ako je potrebno izvršite izmene. PETS-Session 8: Goal Setting - Nikola Vunjak 6/9
 7. 7. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora RESURSIPlanning Guide for Effective Rotary Clubs je priručnik koji pomaže klubovima dapostave svoje ciljeve u narednoj godini. Štampan je u vidu obrazaca koji služe zapraćenje opštih trendova u članstvu kluba i u klupskoj administraciji. Priručnik sezasniva na konceptu uspešnog i efikasnog kluba. Kao što je već rečeno efikasanklub je onaj koji je u stanju da: • Održi postojeći broj članova, odnosno prošire klupsko članstvo. • Uspešno implementira projekte koji se odnose na potrebe njihove zajednice i drugih zemalja. • Podrži Rotari fondaciju svojim uključi- vanjem u programe i novčanim doprinosom. • Potstaknu razvoj novih Rotari lidera, sposobnih da služe u Rotariju i iznad nivoa kluba. PETS-Session 8: Goal Setting - Nikola Vunjak 7/9
 8. 8. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora OSTALI RESURSIPETS-Session 8: Goal Setting - Nikola Vunjak 8/9
 9. 9. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Dragi prijatelji,predsednici i sekretari Rotari klubova Srbije Želim Vam uspešnu2012/2013. rotarijansku godinu, Vašu godinu i hvala na pažnji. PETS-Session 8: Goal Setting - Nikola Vunjak 9/9

×