O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Alokasyon at Sistemang Pang - Ekonomiya - Araling Panlipunan 9

19.614 visualizações

Publicada em

EKONOMIKS - Araling Panlipunan 9

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

Alokasyon at Sistemang Pang - Ekonomiya - Araling Panlipunan 9

 1. 1. ALOKASYO N
 2. 2. “Pizza Ko, Hati Tayo”
 3. 3. 1. Iang hati ang gagawin mo sa pizza? Bakit? 2. Ano ang naging batayan mo sa paghahati ng nasabing pizza? 3. Bakit mahalagang hatiin nang pantay ang pizza depende sa dami ng miyembro ng pamilya? 4. Bukod sa pizza, magbigay ng iba pang mga ginagawa mo sa araw – araw na kinakailangan mong magpasiya para sa ikabubuti ng pamilya. 5. Kung pinagkukunang – yaman ang pizza, paano mo ito hahatiin para sa lahat? “Pizza Ko, Hati Tayo”
 4. 4. Kahulugan ng Alokasyon ALOKASYON – Ito ay tumutukoy sa mekanismong ginagamit para sa paglalaan, pagtatakda, at pamamahagi ng salat o limitadong pinagkukunang – yaman upang masagot ang mga suliraning pang – ekonomiya ng bansa.
 5. 5. ALOKASYON  Mapag – aaralan kung paano maipamamahagi nang tama ang mga pinagkukunang – yaman.  Mahalaga ang pagplaplano at pagtatakda kung saan, kanino at paano ipapamahagi ang pinagkukunang – yaman.  Maaring pampubliko o pribado ang pamamahagi
 6. 6. ALOKASYON Halimbawa Kung pribado ang nagmamay – ari ng mga pinagkukunang – yaman, gaya ng mga kapitalista, dapat nababahagian nito ang mga manggagawa sa pamamagitan ng sahod o suweldo kapalit ng serbisyo na ibinibigay nila. Mula sa kanilang kinita, ito naman ang gagamitin nila para sa pagkonsumo ng kanilang pangangailangan at kagustuhan. Kung pampubliko naman ang pagmamay – ari ng mga pinagkukunang – yaman, dinadaaan ang alokasyon ng pamahalaan sa pamamgitan ng pagrarasyon.
 7. 7. ALOKASYON SA IBA’T IBANG SISTEMANG PANG - EKONOMIYA SISTEMANG PANG – EKONOMIYA – Ito ay tumutukoy sa mga mekanismong ginagamit upang maisagawa ang alokasyon. Ito rin ay kombinasyon ng mga estruktura at institusyon para isagawa ang mga solusyon sa suliraning pang – ekonomiya ng bansa.
 8. 8. Sistemang Pang-ekonomiya  Ang paraan ng pagsasaayos ng iba’t ibang yunit upang makatugon sa suliraning pangkabuhayan ng isang lipunan.  Layunin nito na mapigilan ang labis-labis na paglikha ng mga kalakal at serbisyo at maiwasan ang kakulangan ng mga ito.
 9. 9.  Ang nagtatakda ng mga batas at tuntunin ng produksiyon  Ito rin ang tumitiyak kung ano ang mga karapatan ng nagmamay – ari ng mga salik ng produksiyon  Ang pagpili ng sistemang ekonomiya ay nakabatay sa kung ano ang pangangailangan ng ekonomiya ng isang bansa. Sistemang Pang - ekonomiya
 10. 10. PAGPILI NG SISTEMANG PANG - EKONOMIYA Ang pagbuo ng sistemang ito ay karaniwang may kinalaman sa tatlong pangunahing katangian: 1. Nagmamay – ari ng mga pinagkukunang – yaman at salik ng produksiyon – ito ay maaring pribado o publiko. 2. Sentro ng pagplaplano – mahalagang malaman kung ano ang prayoridad sa pagbuo ng sistemang pang – ekonomiya. 3. Lawak ng maaaring makinabang sa mga gagawing desisyon – ito ba ay para sa mga mamamayan ng bansa o para lamang sa iialng mga tao na nagmamay – ari ng yaman nito?
 11. 11. MGA SALIK SA PAGBUO o PAGPILI NG SISTEMANG PANG – EKONOMIYA 1. Ang kasaysayan pang – ekonomiya at pangkultura ng isnag bansa 2. Klima at mga pinagkukunang – yaman ng bansa 3. Pilosopiyang umusbong mula sa mga pinagdaanang kasaysayan 4. Mga teoryang pinaniniwalaan na nagmula sa nakalipas hanggang sa makabagong usbong na mga teorya na nagpapaliwanang sa galaw ng iba’t ibang sektor ng ekonomiya 5. Mga maling desisyon na nagdulot ng suliranin sa ekonomiya ng isang bansa
 12. 12. MGA SINAUNANG SISTEMANG PANG - EKONOMIYA BATAYAN PAMILIHAN IPINAG - UUTOS PINAGHALO Paggawa ng Desisyon Ang paggawa ng mga produkto at serbisyo ay nakabatay sa kagustuhan ng mga mamimili. Kung ano ang mas tinatangkilik nila, ito ang makikita sa mga pamilihan Sa sistemang ito, ang pagplaplano sa paggagawa ng serbisyo ay nakabatay sa kautusan ng pamahalaan. Ginagawa ang mga desisyon batay sa sentralisadong pagplaplano ng pamahalaan. Sa sistemang ito, ang pamahalaan at pribadong mga nagmamay – ari ang gumagawa ng desiyon sa pamilihan. Pagtatakd a ng Presyo Sa pagtatakda ng presyo, ang napagkasunduang presyo ng mamimili at nagbibili ang umiiral sa pamilihan. Ang pamahalaan ang nagtatakda ng presyo sa pamilihan. Ang mga ginagawang produkto at serbisyo ay ibinabatay lamang nito sa pangunahing pangangailangan ng mga Ang pagtatakda ng presyo ay nakabatay sa galaw ng ekonomiya na sangkot ang pamahalaan.
 13. 13. BATAYAN PAMILIHAN IPINAG - UUTOS PINAGHALO Pag – aari ng Yaman Ito ay pag – aari ng mga pribadong tao o indibidwal. Tinatawag ito na free enterprise o malyang kalakalan dahil malaya ang lahat na pumapasok o lumalabas sa negosyong nais niya. Ang nagmamay – ari ng yaman ay ang pamahalaan. Mas malawak ang pampublikong pagmamay – ari kaysa pribado. Ang pagmamay – ari sa sitemang ito ay maaring makita sa pribado at publikong sektor. Ito ay hawak din ng pamahalaan. Maari ding magmay – ari ang mga dayuhan sa sistemang ito. Pangunahing Layunin Layunin ng sistemang ito na magkamit ng mataas na tubo mula sa mga nabiling mga produkto at serbisyo. Layunin ng sistemang ito na maipamahagi sa lahat ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Lahat ay pantay – pantay sa pagkamit ng mga produkto at serbisyong mula Layunin ng sistemang ito na paunlarin ang ekonomiya ng bansa at tumubo ang mga pribado at publikong nagmamay – ari ng mga salik ng produksiyon.
 14. 14. Ang Sistemang Pamilihan (Market Economy)  Sa sistemang ito, ang mga salik ng produksiyon ay pagamay – ari ng mga pribadong tao o indibidwal.  Sila ang lumilikha ng mga produkto at serbisyo na nakabatay sa mga kagustuhan at pngangailangan ng tao.  Ang kasunduan sa pagitan ng mamimili at nagbibili ang nagtatakda ng presyo sa pamilihan.  Ito ay tinatwag na free enterprise o malyang kalakalan.
 15. 15.  Ang sistemang pamilihan ay nakabatay sa doktrinang laissez – fair.  Sa sistemang ito, ang pamahalaan ay hindi nakikilalam sa pagpapasiya at pamamalakad ng ekonomiya. Ang pamahalaan ay nagsisiguro lamang na ang batas ay umiiral pa rin na mabigyan ng proteksyon ang dalawang panig.  Umiiral sa Pilipinas at United States ang ganitong uri ng sistema. Ang Sistemang Pamilihan (Market Economy)
 16. 16. Ang Sistemang Ipinag – uutos (Command Economy)  Ang sistemang ipinag – uutos ay kabaligtaran ng pamilihan.  Ito ay walang pribadong pagmamay – ari.  Ang mga salik ng produksiyon ay hawak ng pamahalaan.  Ang pamahalaan ang nagdidikta sa pamilihan kung anu – anong produkto at serbisyo ang dapat ipagbili at ito rin ang nagtatakda ng presyo.
 17. 17. Noon, umiiral ang sistemang ito sa mga bansang nasa ilalim ng Soviet Union, China, Cuba at North Korea. Sa kasalukuyan, ito ay umiiral na lamang sa North Korea at Cuba.
 18. 18.  Pinaghalong sistema ng Market at Command ekonomiya.  Hinahayaan ang malayang pagkilos ng pamilihan subalit maaring manghimasok ang pamahalaan sa presyo at kaligtasan ng mamimili. Mixed Economy Ang Sistemang Pinaghalo (Mixed Economy)
 19. 19. MAKABAGONG SISTEMANG PANG - EKONOMIYA BATAYAN KAPITALISMO KOMUNISMO SOSYALISMO Paggawa ng Desisyon Ang mga kapitalista ay gumagawa ng desisyon depende sa reaksiyong ginagawa ng mga mamimili sa pamilihan. Sa sistemang ito, ang paggawa ng desisyon ay nanggaling lahat sa pamahalaan. Ang pamahalaan ang gumagawa ng sentralisadong pagplaplano para sa bansa. Ang kapangyarihan ay hawak lahat ng pamahalaan. Komunismo + Kapitalismo Sa sistemang ito, ang pamahalaan at ilang pribadong tao ang gumagawa ng desisyon at pagplaplano para sa ikauunlad ng bansa. Pagtatakd a ng Presyo Sa pagtatakda ng presyo, mahalaga na ito ay sinang – ayunan o pinagkasunduan ng dalawang panig – ang prodyuser at Sa pagtatakda ng presyo, ang pmahalaan ang nagtatakda ng presyo sa mga produkto at serbisyong iniutos nito na ilabas sa pamilihan. Hindi maaring gumawa ng labis na produkto sa sistemang ito sapagkat tinutustusan lamang nito ang pangunahin o Ang pamahalaan at ilang pribadong tao na nagmamay – ari ng mga salik ng produksiyon ang nagtatakda ng presyo ng bilihin.
 20. 20. BATAYAN KAPITALISMO KOMUNISMO SOSYALISMO Pag – aari ng Yaman Kapitalista ang tawag sa may – ari ng mga salik ng produksiyon. Siya ang pribadong tao na may karapatang magmay – ari ng mga ari – arian. Ang nagmamay – ari sa mga salik ng produksiyon ay ang pamahalaan lamang. Walang pribadong pag mamay – ari sa sistemang ito. Ang pamahalaan ang nagmamay – ari ng mga salik ng produksiyon, ngunit may ilang pribadong tao rin ns pinayagan ng pamahalaan na magmay – ari ng yaman. Panguna hing Layunin Layunin ng Kapitalista na tumubo ang kanyang kapital o pinuhunan sa negosyo. Sa paglaki ng kapital, inaasahan din ang paglaki ng tubo. Layunin ng sistemang ito na maibigay nang pantay – pantay ang mga pangunahing pangangailangn ng mga tao. Layunin nitong mapabuti ang antas ng pamumuhay ng mga tao. Umiiral sa mga Bansang Ito Pilipinas, United States, Japan Cuba at North Korea Ayon sa pag – aaral, wala pang bansa ang nakaabot sa sistemang ito. Maaring sosyalista sila sa pangalan ngunit sa ideya at pagsasakatuparan ay hindi. Ito ang pinakamataas na antas ng
 21. 21. Kapitalismo  Ang ideyang ito ay nagmula kay Adam Smith hango sa kanyang doktrina na laissez – faire.  ito ay nagsimula pagkatapos lumaganap ang Rebolusyong Industriyal sa Great Britain  Masigla ang kompetisyon sa kapitalismo sapagkat lahat ay maaring magmay – ari ng mga salik ng produksiyon basta sila ay may kakayahan at kapital.
 22. 22. Komunismo  Ang ideyang ito ay nagmula kay Karl Marx, isang pilosopong German na itinuturing na “Ama ng Komunismo.”  Dapat ang mga manggagawa (proletariat) ay magtamo ng kapangyarihan at magkaroon ng lipunang walang pag – uuri – uri ng tao (classless society)  Communist Manifesto at Das Capital – tinuturing na bibliya ng mga komunista
 23. 23. Sosyalismo  Ang ideyang ito ay pianghalong komunismo at kapitalismo na ang pamahalaan at ilang pribadong tao ay maaring magmay – ari ng mga salik ng produksiyon.  Ayon sa ekonomista, ang sosyalismo at mayroong iba’t ibang modelo; 1. Sosyalismong Utopian ni Robert Owen at ni Charles Fourier ng France. Ito ay mula sa ideya ni Thomas More na nagsasaad ng isang lipunang perpekto at ideyal na sistemang pang – ekonomiya.
 24. 24. 2. Ang ideya naman nina Karl Marx at Friedrich Engels ay tinatawag namnag sosyalismong siyentipiko na nakabatay sa katuwiran. Sosyalismo – pinakamataas na sistemang pang ekonomiya dahil ito ay nagpapahayag ng perpektong lipunan.  May pribadong pag mamay – ari ngunit walang kompetisyong nagaganap dahil sila ay nagtutulungan at nagsasama – sama.  May pagkakapantay – pantay ang mga tao sa lipunan at ang pamahalaan pa rin ang may kontrol sa pamamhala ng mga salik ng produksiyon Sosyalismo

×