Literatura medieval

439 visualizações

Publicada em

Esquema de literatura medieval para adultos

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Literatura medieval

  1. 1. AS CANTIGAS: TIPOS
  2. 2. ORIXES DAS CANTIGAS GALEGO-PORTUGUESAS • Os trobadores provenzais son os inspiradores principais das cantigas de escarnio e de amor. • A diferenza está en que no noroeste da Península a lingua utilizada foi o galego-portugués. • A temática, a métrica e as convencións foron tomadas da lírica provenzal e adaptadas.
  3. 3. COMO CHEGARON AO NOROESTE AS INFLUENCIAS PROVENZAIS? • Polo Camiño de Santiago, a través del se producían intercambios culturais moi importantes, por exemplo a arte románica. • Polos casamentos entre monarquías peninsulares e princesas occitanas.
  4. 4. CANCIONEIROS • CANCIONEIRO DA AJUDA: Consérvase no Palacio da Ajuda de Lisboa (Portugal). • CANCIONEIRO COLOCCI-BRANCUTI OU DA BIBLIOTECA NACIONAL: Consérvase na Biblioteca Nacional de Lisboa (Portugal). • CANCIONEIRO DA BIBLIOTECA VATICANA: Consérvase no Vaticano (Italia).
  5. 5. ASPECTOS FORMAIS • A forma é o resultado dunha síntese entre a tradición provenzal e autóctona. • O recurso máis característico é o paralelismo e un tipo de paralelismo é o leixaprén. Como vivo coitada, madre, por meu amado, ca m'enviou mandado que se vai no ferido: e por el vivo coitada! Como vivo coitada, madre, por meu amado, ca m'enviou mandado que se vai no fossado: e por el vivo coitada! Ca m'enviou mandado que se vai no ferido, eu a Santa Cecilia de coraçón o digo: e por el vivo coitada! Ca m'enviou mandado que se vai no fossado, eu a Santa Cecilia de coraçón o falo: e por el vivo coitada! Martín de Xinzo
  6. 6. TIPOS DE ARTISTAS INVOLUCRADOS • TROBADOR: compuña música e textos. De orixe nobre. • XOGRAR: Intérprete. De clase baixa. • SEGREL: Xograr profesional, que cobra. Procede da baixa nobreza. • MENESTREL: Instrumentista. • SOLDADEIRA: Bailarina e instrumentista. De vida lixeira.
  7. 7. ARTISTAS MÁIS COÑECIDOS • AIRAS NUNES (S. XIII) • BERNAL DE BONAVAL (S. XIII) • MENDINHO (S. XIII-XIV) • MARTÍN CÓDAX (S. XIII-XIV) • D. DENÍS
  8. 8. CANTIGAS DE SANTA MARÍA • Lírica relixiosa. • Autor: Afonso X o Sabio. • Composta por 427 cantigas. • Chegounos en catro códices: – dous están na Biblioteca do Escorial, – un na Biblioteca Nacional de Madrid e – outro na Biblioteca Nacional de Florencia (Italia).

×