สารสนเทศ

rorsuelee
rorsueleerorsuelee
+
ก ก F F
F F ก ก
F F ก F F
F
F ˈ F F ก
F
F ก F F ก
F ก ˈ
ก F Fก ก ก
ก ก F ก F
ก F
F (Data) F ก F
ก ก F ก F
F F FF F F
••
•• กก
•• FF
••
••
•• FF
F ก
F
F
F F
ก F
F F
ก
ก ก ˈ
ก
ˈ ˈ ก ก
F F
ก F ก ก
ก F
F F ก ก ก
ก ก ก
ก F
ก ก ˂ ก
ก ก ก ก
(Information System )
ก F F ก
ก ก ก F F F F
ก ˈ F ก ก ก
F ก F
ก F F ก
Hardware ก F ก F ก ก ก F
F F
Software ก F F F F ก
ก F F ก F ก
User ก F F ก F ก
Data F F F F F F ˈ
ก ก F F
ก F F ก F ก F F
Procedure ก ก F ก
ก F ก F ก
F
ก
ก
ก ก
ก
F
F
ก F
F ก F ก ก F
1 F ก
ก A4
F F
(10 )
1 de 11

Recomendados

ปฎิทินปฎิทิน
ปฎิทินrorsuelee
469 visualizações10 slides
การสร้าง selectionการสร้าง selection
การสร้าง selectionrorsuelee
279 visualizações8 slides
แผนกลยุทธ์แผนกลยุทธ์
แผนกลยุทธ์rorsuelee
651 visualizações28 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de rorsuelee

แฟ้มประวัติแฟ้มประวัติ
แฟ้มประวัติrorsuelee
45.5K visualizações33 slides

Mais de rorsuelee(20)

แฟ้มประวัติแฟ้มประวัติ
แฟ้มประวัติ
rorsuelee45.5K visualizações
ใบความรู้ที่ 9ใบความรู้ที่ 9
ใบความรู้ที่ 9
rorsuelee313 visualizações
ใบความรู้ที่ 8ใบความรู้ที่ 8
ใบความรู้ที่ 8
rorsuelee497 visualizações
ใบความรู้ที่ 5ใบความรู้ที่ 5
ใบความรู้ที่ 5
rorsuelee473 visualizações
ใบความรู้ที่ 4ใบความรู้ที่ 4
ใบความรู้ที่ 4
rorsuelee501 visualizações
ใบความรู้ที่3ใบความรู้ที่3
ใบความรู้ที่3
rorsuelee359 visualizações
ใบความรู้ที่2ใบความรู้ที่2
ใบความรู้ที่2
rorsuelee572 visualizações
ใบความรู้ที่1ใบความรู้ที่1
ใบความรู้ที่1
rorsuelee1.7K visualizações
data1data1
data1
rorsuelee453 visualizações
datadata
data
rorsuelee1K visualizações
การจัการข้อมูลการจัการข้อมูล
การจัการข้อมูล
rorsuelee484 visualizações
องค์ประกอบคอมฯองค์ประกอบคอมฯ
องค์ประกอบคอมฯ
rorsuelee966 visualizações
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
rorsuelee561 visualizações
สื่อคอมฯสื่อคอมฯ
สื่อคอมฯ
rorsuelee357 visualizações
วิจัยวิจัย
วิจัย
rorsuelee954 visualizações
pankansonpankanson
pankanson
rorsuelee278 visualizações
บุคลากรบุคลากร
บุคลากร
rorsuelee505 visualizações
วิจัยวิจัย
วิจัย
rorsuelee3.3K visualizações
ข้อมูลนักเรียนข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
rorsuelee185 visualizações

สารสนเทศ

  • 1. +
  • 2. ก ก F F F F ก ก F F ก F F F F ˈ F F ก F
  • 3. F ก F F ก F ก ˈ ก F Fก ก ก ก ก F ก F ก F
  • 4. F (Data) F ก F ก ก F ก F F F FF F F •• •• กก •• FF •• •• •• FF
  • 6. ก F F F ก ก ก ˈ ก ˈ ˈ ก ก F F ก F ก ก
  • 7. ก F F F ก ก ก ก ก ก ก F ก ก ˂ ก ก ก ก ก
  • 8. (Information System ) ก F F ก ก ก ก F F F F ก ˈ F ก ก ก F ก F
  • 9. ก F F ก Hardware ก F ก F ก ก ก F F F Software ก F F F F ก ก F F ก F ก User ก F F ก F ก Data F F F F F F ˈ ก ก F F ก F F ก F ก F F Procedure ก ก F ก
  • 10. ก F ก F ก F ก ก ก ก ก F F
  • 11. ก F F ก F ก ก F 1 F ก ก A4 F F (10 )