องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม

rorsuelee
rorsueleerorsuelee
F ก FF ก F 33
ก Fก F
ก กF
ก F F ˈ ก ʾ
2489
F ก F ก ˆ
ˆ ก ʾ F F F
ก F ˈ ก
ก F
FF
กก
FF
FF
ก F
FF
กก
FF
FF
F F
ก
F F F F
ˈ ก F
ก ก ˀ F ก
F F ก F
กก
F F
F (difference engine)
F F ก F
IBM ก F F ก
ก
IBM F Fก (Mark I)
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม
F
ก
F ก F F ก
ก F F F F
ก ก ก
F ก ก F
(Electronic Numerical Integrator And Calculator : ENIAC)
F
ก
F F F ˈ F
ʾ . . 2486
F ก F
F F
F ก F F F ก
F ก
ก F ก ˂ F ก
˂ F
F F F ก
F ˈ F F F ˈ
กก F
1930-1940
ก ก
F ก F
(ENIAC) F ก "Electronic
Numerical Integrator and
Computer" F
ก
ʾ . . 1946 F
ก
ˈ ˈ F F F F
F ก F ˈ
F F (keypunch)
ก F F F F ก A ก
F 1 12 F F ˈ
F F F ( F ˂ ˆ F )
F ก F F F F
F ก ˈ ก Fก
F F F F ก
ก ก ก ก ก F F F
ก ก ก ก F F F ก
F F ก กF F F F F F
F card ก
F F
ก F ก F
“ F” F
F ก Fก ˂ F
ก F ก
ก F F Fก F ก
F F
(mainframe) ˈ
F F F F
IBM
F F F
Fก NASA F F F ก
ก F
F
F F ก F ก
ก ก F ก F
(Integrated Circuit : IC)
F ก F ก ก
ก F F F
ก F ก F ก F ก ˈ F กF
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม
F
F ก F
ก ก F F ก
ก
F ก ก F F
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม
F VLSI
F F F
ก ก F (Very Large Integrated
Circuit : IC)
ˈ F
F F ก ก
ˈ F F F
ก F F (microprocessor)
F VLSI
ก F F F
ก ก F ก F F
ก F
ก F ก
(Notebook) F
(Palmtop)
ก F F F ก
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม
F F
F
F ก
F F F ก
ก F F ˈ ก F
Fก F
F F F ก F LAN
F
LAN .
LAN . 2
ก F F
ˈ F F
ก F F ก
ก F
F ก F Fก F F
F ก
1 de 26

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

626 2626 2
626 2rakjingpingka
202 visualizações18 slides
Combasic4Combasic4
Combasic4Nirut Uthatip
587 visualizações2 slides

Mais procurados(14)

626 2626 2
626 2
rakjingpingka202 visualizações
ใบความรู้ที่3ใบความรู้ที่3
ใบความรู้ที่3
rorsuelee359 visualizações
ใบความรู้ที่ 4ใบความรู้ที่ 4
ใบความรู้ที่ 4
rorsuelee501 visualizações
Combasic4Combasic4
Combasic4
Nirut Uthatip587 visualizações
PWA1 Helpdesk ManualPWA1 Helpdesk Manual
PWA1 Helpdesk Manual
Guest ขาวงาม1.4K visualizações
ใบความรู้ที่ 9ใบความรู้ที่ 9
ใบความรู้ที่ 9
rorsuelee313 visualizações
ชีวะชีวะ
ชีวะ
Mint Minny425 visualizações
112200089701012013 10-28 t1041-112200089701012013 10-28 t1041-
112200089701012013 10-28 t1041-
เกียรติศักดิ์ ภูมิลา190 visualizações
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
rorsuelee561 visualizações
Zener diode1Zener diode1
Zener diode1
วท.จันทบุรี389 visualizações
WordpressWordpress
Wordpress
Nirut Uthatip599 visualizações

Destaque

ปฎิทินปฎิทิน
ปฎิทินrorsuelee
469 visualizações10 slides
สารสนเทศสารสนเทศ
สารสนเทศrorsuelee
380 visualizações11 slides
การสร้าง selectionการสร้าง selection
การสร้าง selectionrorsuelee
279 visualizações8 slides
TrendyTrendy
TrendyEuro
219 visualizações5 slides
lucksudlucksud
lucksudrorsuelee
439 visualizações29 slides

Destaque(7)

ปฎิทินปฎิทิน
ปฎิทิน
rorsuelee469 visualizações
สารสนเทศสารสนเทศ
สารสนเทศ
rorsuelee380 visualizações
การสร้าง selectionการสร้าง selection
การสร้าง selection
rorsuelee279 visualizações
TrendyTrendy
Trendy
Euro219 visualizações
lucksudlucksud
lucksud
rorsuelee439 visualizações
datadata
data
rorsuelee1K visualizações

Similar a องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม

Combasic6Combasic6
Combasic6Nirut Uthatip
623 visualizações9 slides
Pocket book2010Pocket book2010
Pocket book20103DTeamBuilding
343 visualizações133 slides

Similar a องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม(7)

Mais de rorsuelee

แฟ้มประวัติแฟ้มประวัติ
แฟ้มประวัติrorsuelee
45.5K visualizações33 slides
data1data1
data1rorsuelee
453 visualizações49 slides
วิจัยวิจัย
วิจัยrorsuelee
954 visualizações4 slides
pankansonpankanson
pankansonrorsuelee
278 visualizações21 slides

Mais de rorsuelee(12)

แฟ้มประวัติแฟ้มประวัติ
แฟ้มประวัติ
rorsuelee45.5K visualizações
ใบความรู้ที่ 6ใบความรู้ที่ 6
ใบความรู้ที่ 6
rorsuelee436 visualizações
data1data1
data1
rorsuelee453 visualizações
องค์ประกอบคอมฯองค์ประกอบคอมฯ
องค์ประกอบคอมฯ
rorsuelee966 visualizações
วิจัยวิจัย
วิจัย
rorsuelee954 visualizações
pankansonpankanson
pankanson
rorsuelee278 visualizações
บุคลากรบุคลากร
บุคลากร
rorsuelee504 visualizações
วิจัยวิจัย
วิจัย
rorsuelee3.3K visualizações
ข้อมูลนักเรียนข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
rorsuelee185 visualizações
แผนที่แผนที่
แผนที่
rorsuelee275 visualizações
แผนกลยุทธ์แผนกลยุทธ์
แผนกลยุทธ์
rorsuelee651 visualizações
แผนการสอนแผนการสอน
แผนการสอน
rorsuelee11.3K visualizações

องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม

 • 1. F ก FF ก F 33 ก Fก F
 • 2. ก กF ก F F ˈ ก ʾ 2489 F ก F ก ˆ ˆ ก ʾ F F F ก F ˈ ก
 • 5. F F ก F F F F ˈ ก F ก ก ˀ F ก F F ก F
 • 7. F F F (difference engine) F F ก F IBM ก F F ก ก IBM F Fก (Mark I)
 • 9. F ก F ก F F ก ก F F F F ก ก ก F ก ก F (Electronic Numerical Integrator And Calculator : ENIAC)
 • 10. F ก F F F ˈ F ʾ . . 2486 F ก F F F F ก F F F ก F ก
 • 11. ก F ก ˂ F ก ˂ F F F F ก F ˈ F F F ˈ กก F 1930-1940 ก ก F ก F (ENIAC) F ก "Electronic Numerical Integrator and Computer" F ก ʾ . . 1946 F ก
 • 12. ˈ ˈ F F F F F ก F ˈ F F (keypunch) ก F F F F ก A ก F 1 12 F F ˈ F F F ( F ˂ ˆ F ) F ก F F F F F ก ˈ ก Fก F F F F ก ก ก ก ก ก F F F ก ก ก ก F F F ก F F ก กF F F F F F F card ก
 • 13. F F ก F ก F “ F” F F ก Fก ˂ F ก F ก ก F F Fก F ก
 • 14. F F (mainframe) ˈ F F F F IBM F F F Fก NASA F F F ก ก F
 • 15. F F F ก F ก ก ก F ก F (Integrated Circuit : IC) F ก F ก ก ก F F F ก F ก F ก F ก ˈ F กF
 • 17. F F ก F ก ก F F ก ก F ก ก F F
 • 19. F VLSI F F F ก ก F (Very Large Integrated Circuit : IC) ˈ F F F ก ก ˈ F F F ก F F (microprocessor)
 • 20. F VLSI ก F F F ก ก F ก F F ก F ก F ก (Notebook) F (Palmtop) ก F F F ก
 • 23. F F F F ก F F F ก ก F F ˈ ก F Fก F F F F ก F LAN
 • 24. F LAN . LAN . 2 ก F F
 • 25. ˈ F F ก F F ก ก F F ก F Fก F F
 • 26. F ก