O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Ang Patalastas at ang Sikolohiyang Pilipino

51.130 visualizações

Publicada em

Ikalimang bahagi: Gamit ng Sikolohiyang Pilipino: Paano at para Kanino

Ang Patalastas at ang Sikolohiyang Pilipino

Publicada em: Marketing
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • You can get paid up to $25 per hour to be on Facebook?  http://t.cn/AieXiXbg
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Instantly Hard-Wire Your Mind For Millionaire SUCCESS ▲▲▲ https://tinyurl.com/y44vwbuh
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Earn $500 for taking a 1 hour paid survey! read more... ♣♣♣ https://tinyurl.com/make2793amonth
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Ang Patalastas at ang Sikolohiyang Pilipino

 1. 1. Ikalimang Bahagi Gamit ng Sikolohiyang Pilipino: Paano at Para Kanino? Ang Patalastas at ang Sikolohiyang Pilipino
 2. 2. Ano ang Patalastas? Ang patalastas ay isang paraan ng pag-anunsyo ng produkto o serbisyo sa pamamagitan ng iba’t-ibang anyo ng komunikasyong pang madla.
 3. 3. Kasaysayan ng Patalastas • Ayon kay Nofuente (1976), ito ay maaaring ugatin sa pag-akit ng ahas kina Adan at Eba. • Ayon sa mga antropolohista, patalastas nang matatawag ang mga natagpuang nakaukit sa loob ng mga kuweba.
 4. 4. Ang pinaka-unang anyo ng patalastas ay sa pamamagitan ng bibig. Ang tagasigaw sa daan ay naghihikayat na bilhin ang kaniyang paninda, tulad ng hayop, pagkain, kasangkapan, at kahit na alipin. Ginagamit pa rin ang anyong ito sa kasalukuyan ng mga nagtitinda sa gabi, na sumisigaw ng “Balut Penoy!” (Santos 1979).
 5. 5. Ang ikalawang anyo ay nakalimbag napatalastas na lumalaganap sa anyo ng poster at karleton matapos maimbento ang imprenta noong siglo 15. Nagpatuloy ang paglaganap nito kasabay ng pag-unlad ng makabagong teknolohiya. Tuluyan nang nahasa ang telebisyon. Higit nang malawak ang naabot ng mga patalastas (Nofeunte 1976).
 6. 6. Ang pag-unlad ng anyo ng patalastas ay kanais nais para sa mga korporasyong transnasyonal. Ang humihigit kumulang sa 250korporasyong transnasyonal na nasa bansa ngayon,na mahahati sa halos 356 kompanya, ay namumuhunan sa paggawa ng mga consumer goods (tulad ng pagkain, sabon,baterya, kotse, goma,gamit at iba pa); gayundin, namumuhunan sila sa ibang larangan tulad ng bangko, langis, atbp. Ang paggawa o produksyong ang pinakamalawak ng gawaing saklaw ng mga korporasyong transnasyonal (Tiglao 1978; Toress 1977).
 7. 7. Ano ang Korporasyong Transasyunal? Ang mga korporasyong transnasyonal ay ang mgakorporasyong may malaking capital na namumuhunan sa Pilipinas, na ang punong sangay ay karaniwang nasa isang mayamang bansa tulad ng Amerika at Hapon, at mayroong sangay sa iba`t ibang bansa, lalo na sa bansang kabilang sa Ikatlong Daigdig.
 8. 8. Dahil sa dami ng mga produktong lumalabas, kailangang mag-anunsyo upang ipakilala ang isang produkto sa madla, o kaya`y higit na magkaroon ng matingkad na reputasyon ang produkto. Isang karaniwang obserbasyon ng kapag mahusay ang patalastas, tataas ang benta ng benta ng produkto, bagamat mahirap ang tuwiran relasyon nito.
 9. 9. Dahil sa kahalagan ng patalastas, malaking salapi ang napupunta sa paggawa nito. Ang ilang kompanya ay may sariling dibisyong namamahala sa pagpapakilala ng produkto sa madla sa pamamagitan ng patalastas. Ang iba nama`y nagbabayad na lamang sa ilang ahensyang pampatalastas upang mapagawa nito. Ang patalastas ang bumubuhay sa mga programa sa radyo at telebisyon. Nagbabayad din sila ng malaking halaga upang makasingit sa paitan nito. Gayundin, tumutulong din ito sa pinansya ng mga dyaryo at magasin (Schultz 1979).
 10. 10. Ang Paglikha ng Patalastas
 11. 11. Apat na hakbang sa pagbuo ng isang patalastas ayon kay Morris 1.Alamin kung sino ang bibili ng produkto. Mayaman ba siya o mahirap? Gaano siya katanda? Ano kanyang trabaho o hanapbuhay? Saan siya nakatira? Ano ang mga suliranin at motibasyon niya sa buhay? 2.Alamin ang pangangailangan ng mamimili na maaaring tugunan ng produkto. 3.Suriin kung anong katangian ng produkto ang dapat bigyan ng kahalagahan o diin. 4.Gawin ang patalastas- Anong kulay ang gagamitin? Gaano ito kahalaga? Anong migdyum ang pipiliin? Anong ideya ang nilalaman nito?
 12. 12. Ano ang Consumer Psychologist? Ang isang consumer psychologist ay interesadong pag-aralan ang mga palagay at kilos ng mga mamimili upang ang kompanya ng produkto ay makatugon sa pagbabago sa market. Ang pagtugon na ito ay sa pamamagitan ng pagbabago ng patalastas. Sinusuri ng sikolohista ang mga bagay na maaaring makaapekto sa pamimili ng produkto ng isang tao.
 13. 13. Ang mga bagay na ito ay maaaring kaugnay ng: 1.Mamimili mismo- ang kanyang nakaugaliang produkto o tatak ng produkto, ang kanyang pagkatao, katayuan sa buhay at edad; 2.Produkto mismo- pabalat nito, tatak, reputasyong nabuo nitong presyo; 3.Mensahe ng patalastas- nanghihikayat na bumili, o lumilikha ng magandang emaheng para sa produkto; nananakot (Negative appeal) o ipinakita ang positibong resulta sa paggamit ng produkto (Positive appeal) (Schultz 1079).
 14. 14. Apat na kategorya ng pangkalahatang pagnanais ng tao na nakakaimpluwenysa sa paglikha ng patalastas (Yankelovich) 1. maginhawang pamumuhay; 2.paghahanap ng kasiyahan o kakaibang karanasan; 3. negatibong reaksyon sa mga masisikip na lugar, sa mga komplikadong bilihin, sa mga antas at institusyon; at 4.mga hiling ng tao na nakakaapekto sa pamimili, halimbawa kaligayahang maidudulot sa pamilya, pagtatrabaho ng babae sa labas ng tahanan at pagtatakwil sa mga bagay na hindi natural.
 15. 15. Epekto ng Patalastas sa Mamimiling Pilipino
 16. 16. Makikita sa pag-alala ng mga tao sa tatak ng produkto at paggamit nito bilang pangalan ng produkto mismo, kahit na ito ay ibang tatak. Ang pagkonsumo mismo. Paglala ng kaisipang kolonyal. Batayan sa pagtanggap ng tao. Isa pang epekto ng patalastas na iniulat ni Nofuerte (1976) ay ang ilusyon ng industriyalisasyon.
 17. 17. Mga “Gimmick” ng Patalastas
 18. 18. Dalawang paraan ng presentasyon ng patalastas. (Schultz, 1979) Positive Appeal – Ipinakikita ang magandang mangyayari kapag ginamit ang produkto. Negative Appeal – Ipinakikita ang masamang mangyayari kapag hindi gumamit ng produktong yaon.
 19. 19. Pangangalaga sa Kapakanan ng Mamimili
 20. 20. Kilusan ng Mamimili sa Pilipinas • Non-stock, non-profit, non-political na samahan na itinatag noong Marso 1971. • Ang layuning ng samahan ay upang makapagbigay ng edukasyon sa mga mamimili tungkol sa pagkain at nutrisyon. Ipinaaalam sa mga mimimili ang resulta ng mga makasiyentipikong pananaliksik tungkol sa produkto ngpagkain, o kaya’y mahalagang impormasyon tungkol rin sa patalastas, pagtatatak (labeling) at mga pangkalahatang impormasyon tungkol sa industriya ng pagkain (ASM 1977).
 21. 21. Isang ulat sa Ang Mamimili ang naglahad ng isang patnubay para sa mamimiling Pilipino tungkol sa pagsuri sa patalastas. Ayon sa artikulo sa Ang Mamimili 1 (3) (1972) 1. Huwag seryosohin ang patalastas; pinakamagandang katangian lamang ang ipinapakita sa patalastas; 2. Bigyan ng pansin ang mga bagay na hindi sinasabi; 3. Timbangin mabuti kung ano talaga ang sinasabi; 4. Alamin kung anong damdamin ang nilalayong pukawin ng patalastas; 5. Paghambingin ang patalastas ng iba’t-ibang marka ng isang uri ng produkto; 6. Alamin ang mga bagong pangyayari sa paligid kaugnay ng produkto.
 22. 22. Kolonyalismo at ang mga Korporasyong Transnasyunal
 23. 23. Ano ang Kolonyalismo? • Ang kolonyalismo ay ang tuwirang pananakop ng isang bayan sa iba pa upang mapagsamantalahan ang yaman nito o makuha rito ang iba pang pangangailangan ng mangongolonya. Ang kolonyalismo ay madalas na naihahalintulad sa Imperyalismo ngunit ang dalawa ay mayroong pagkakaiba.``Maaaring magsilbing basehang pangkalakal o pangmilitar ang kolonya
 24. 24. • Ang pagkakaroon ng kaisipang kolonyal ay maaaring iugat sa pagdating ng mg dayuhang impluwensya sa ating bansa, tulad ng Kastila, Amerikano at Hapon. • Isang paliwanag kung bakit pinapiral ang kaisipang kolonyal sa mga Pilipino ay may kaugnay sa mga bansang pinagmulan ng pinakamalaking puhunan ng mga kompanyang gumagawa ng mga produktong tinatangkilik ng mga Pilipino. Karamihan sa mga ito ay pag-aari ng mga korporasyong transnasyunal.

×