O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Solució al BriefingSíntesi:Crowdsourcing i fundraising 2.0 per mecenatge entre els nous targets (25 a 40 anys)Introducció:...
Objectiu de la campanya:Atreure espectadors dedats de 25 a 40 anys.Incentivar finançament mitjançant micropagaments.Presèn...
Públics objetius:Atreure espectadors dedats de 25 a 40 anys atès que avui dia es té major formació i unmajor poder adquisi...
Tipus d’accions i continguts:Accions basades en la dinamització dels mitjans digitals:Web:Donar un aire 2.0 a la Web corpo...
Facebook:Dinamizar del perfil de Facebook per a convertir-lo, junt al de Twitter, en un espai deconversa entre la marca Li...
Blog:Creació duna bitàcola com a influenciador cultural, on es reflecteixen totes les iniciativesde la marca, des de cròni...
Web dofertes doci:Letsbonus, Groupalia, Atrápalo... grans descomptes per algunes actuacions, aquestesWebs són molt propere...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

0

Compartilhar

Baixar para ler offline

Solució al Briefing del Liceu

Baixar para ler offline

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Solució al Briefing del Liceu

  1. 1. Solució al BriefingSíntesi:Crowdsourcing i fundraising 2.0 per mecenatge entre els nous targets (25 a 40 anys)Introducció:Estratègia i concepte de marca:Concepte de marca:Teatre de gran reputació, amb una història, de referència artística, de programacióeclèctica, però amb predomini de lopera tradicional per no perdre el seu tret característic.La seva essència: lemoció.Estratègia:Enriquir més la seva programació i fer arribar les arts a un públic més ampli fidelitzantlactual, mantenint i ampliant les fonts de finançament.
  2. 2. Objectiu de la campanya:Atreure espectadors dedats de 25 a 40 anys.Incentivar finançament mitjançant micropagaments.Presència de la cultura i aficionar “Engaging”.Auditoria de marca:Reputació: prestigi, elevat preu, reservat a lelit social.Gaudeix de gran prestigi, encara que la imatge que projecta cap a lexterior és dun lloc carper a les classes mitjanes.Plataformes digitals actives actualment:1. Web corporativa: informativa, promocional, reclam al patrocini i col·laboració.2. Facebook: actualitzat, informatiu, i promocional.3. Twitter: sense interacció.
  3. 3. Públics objetius:Atreure espectadors dedats de 25 a 40 anys atès que avui dia es té major formació i unmajor poder adquisitiu.Tendències:És el segon teatre espanyol amb major recaptació , tot i la caiguda en els últims anys acausa de la crisi econòmica.Estratègia de la campanya:Posicionar la marca entre els nous targets (25 a 40 anys),Convertir el públic potencial en públic objectiu (associacions culturals, associacionsrelacionades amb lòpera i la dansa a nivell nacional i internacional, centres destudis dedansa i òpera).Augmentar la visibilitat del Liceu a la web 2.0.Poder tenir feedback dels consumidors despectacles al Liceu, i poder saber així quin tipusde representacions són més exitoses i perquè.Crear una xarxa de micropagaments (crowdfunding) en la qual és el públic es el productor,a canvi rebrien regals, una entrada gratuïta, catàlegs o DVD de la funció, etc.
  4. 4. Tipus d’accions i continguts:Accions basades en la dinamització dels mitjans digitals:Web:Donar un aire 2.0 a la Web corporativa, integrant-la amb les xarxes socials: amb quadresembeguts de Facebook i Twitter i integració dalguns vídeos a la zona blog de la Web onsexplica “una història” de cada funció amb una argumentació atractiva a lestil documental,perquè quan no connectem amb alguna cosa normalment és perquè allò no sexpressa enllenguatge natural i universal. Habilitar una zona de micro pagaments mitjançant SMS, atèsque és una de les formules que millor funcionen en Internet per la seva facilitat i baix preu.Twitter:Configuració del perfil de Twitter (per ser més ràpid) com a espai de servei a l’usuari,orientador sobre els mètodes i protocols del Liceu, i dels seus productes (Dubtes del tipuscom traure les entrades, fins a com accedir als serveis educatius, o preus de productes ala botiga).
  5. 5. Facebook:Dinamizar del perfil de Facebook per a convertir-lo, junt al de Twitter, en un espai deconversa entre la marca Liceu i els seus consumidors i no en un canal unidireccional demissatges de marca. Potser ja no importarà tant comunicar la marca en sí sinó els valors ilestil de vida de la mateixa. Així, junt als perfils generals, http://www.facebook.com/liceu ihttps://twitter.com/liceu_cat , es poden obrir perfils temàtics i especialitzats per segmentarels públics, @liceuserveieducatiu, @cafeliceu, @liceubotiga.Vincles digitals:Enllaç i seguiment d’altres perfils que es poden configurar com a públic objectiu com araescoles de música catalanes, dirigides a adults, i també a nens, associacions culturals,associacions de tercera edat, conservatoris, perfils turístics…Youtube:Dinamitzar el canal Youtube oferint valor al públic, pujant operes completes subtitulades ivídeos explicatius del perquè lopera és opera, oferir valor es la forma en la que podemcrear afició "Engaging". Perquè si una cosa no esta a labast, o es de difícil accés,pràcticament no existeix.
  6. 6. Blog:Creació duna bitàcola com a influenciador cultural, on es reflecteixen totes les iniciativesde la marca, des de cròniques prèvies i posteriors a un espectacle, i les iniciatives delsdiferents productes: Cafè Liceu, visites guiades, servei educatiu... Aquest BLOC shauriade teixir i creuar-se amb altres xarxes i blocs de manera que els usuaris augmentessin lapresència del Liceu al 2.0.Configuració del Bloc per a que estiga obert a comentaris del públic, i actualitzacióconstant tant dels continguts, com de les respostes, respondre amb celeritat.Flikr:Obert a les imatges despectacles del Liceu, però també com a fòrum cultural per incloureimatges despectacles daltres espais culturals.Pinterest:Conquesta daquesta xarxa social amb imatges inèdites del Liceu, en clau puramentartística, entre bambalines o imatges de caràcter artístic. Per exemple, de persones.
  7. 7. Web dofertes doci:Letsbonus, Groupalia, Atrápalo... grans descomptes per algunes actuacions, aquestesWebs són molt properes emocionalment a la gent donat moment de crisi econòmica quevivim, estar anunciats allí en alguna oferta especial és també un pas per apropar-se alstarjet que busquem.Monitorització:Capacitat de monitorització, per analitzar i conèixer l’opinió, impacte i visibilitat del públicrespecte a la marca ‘Liceu’ i la seua presència i gestió digital.Gestió i verificacióSistemes de recopilació de dades i mesura de resultats.Gestió mitjançant RSS filtrat a través de Netvibes o Pipes.Creació dalertes Google sobre paraules clau de les quals saquesta parlant a la xarxa. Ej,Teatre Liceu o títol dalguna obra representada per valorar limpacte i així conèixer elsgustos dels públics. Nom: Roland Peralta Diez, Data: 24/7/2012

Vistos

Vistos totais

357

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

2

Ações

Baixados

3

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×