O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Green Jam

1.027 visualizações

Publicada em

Project GREEN JAM

Publicada em: Diversão e humor
 • Seja o primeiro a comentar

Green Jam

 1. 1. GREEN JAM enviroment – promoted and protected by multimedia Starptautiskā radošā darbnīca 06.11. – 16.11.2008. Rīga, LATVIJA
 2. 2. IEVADAM <ul><li>Šobrīd viena no pasaules aktuālākajām problēmām ir vides aizsardzība. </li></ul><ul><li>Globālā sasilšana, gaisa un ūdens piesārņojums, atjaunojami un droši enerģijas resursi – šie un citi jēdzieni pēdējā laikā itin bieži izskan ne tikai no nevalstisko organizāciju puses, bet arī politiķiem un uzņēmumu vadītājiem. </li></ul><ul><li>Lai risinātu vides aizsardzības problēmas, jārīkojas ikvienam sabiedrības loceklim – ne tikai politiķiem, bet arī uzņēmējiem, mājsaimniecēm, vai jauniešiem. </li></ul>
 3. 3. PROBLĒMA <ul><li>Jauniešus vilina virtuālā vide, digitālā pasaule, elektroniskie mediji un multimediji, aicinot pavadīt ar vien vairāk laika pie datora ekrāniem. Dzīvojot tehnoloģiju veidotajā pilsētvidē jauniešiem pamazām zūd saikne ar dabu. </li></ul><ul><li>Līdz ar to tiek pazaudēta arī izpratne par dabas unikalitāti un iespējām iesaistīties vides saudzēšanā. </li></ul><ul><li>Katrs kaut reizi ir sastapies ar ūdens piesārņojumu, piemēslotām ceļmalām un citiem vides piesārņojuma aktiem. </li></ul><ul><li>Toties ne katrs apzinās dabas saudzēšanas nozīmīgumu un iesaistīšanās iespējas. </li></ul>
 4. 4. RISINĀJUMS <ul><li>Starptautisks projekts „ Green Jam: enviroment – promoted and protected by multimedia ” ( turpmāk – Green Jam ) veicinās Latvijas un Eiropas jauniešu iesaistīšanos dabas aizsardzības tēmu popularizēšanā, kā arī plašākas sabiedrības informēšanā. </li></ul><ul><li>IDEJA </li></ul><ul><li>Green Jam apvieno jauniešiem aktuālus, radošus izpausmes veidus un vides aizsardzības ideju, lai izveidotu multimediju izrādi ( performanci ) par vides aizsardzības tēmu. </li></ul><ul><li>Pie idejas īstenošanas kultūras mezglā “Dirty Deal Cafe” (Spīķeros, Rīgā) no š.g. 6. – 15. novembrim strādās starptautiska jauniešu grupa 25 dalībnieku sastāvā. </li></ul>
 5. 5. PROJEKTA APRAKSTS <ul><li>MĒRĶIS </li></ul><ul><li>Jauniešu vidū ar mākslinieciskiem izpausmes līdzekļiem rosināt vides tēmas aktualizēšanu, izmantojot multimediju tehnoloģijas. </li></ul><ul><li>UZDEVUMI </li></ul><ul><li>veicināt jauniešu pieredzes, viedokļu un zināšanu apmaiņu , īstenojot radošas aktivitātes; </li></ul><ul><li>izstrādāt audiovizuālu performanci , izmantojot multimediju tehnoloģijas un veicinot jauniešu pieredzes apmaiņu darbā ar tām; </li></ul><ul><li>uzrunāt sabiedrību un rosināt diskusiju par dabas aizsardzības problēmām, prezentējot projekta rezultātus. </li></ul>
 6. 6. PROJEKTA NORISE <ul><li>SAGATAVOŠANĀS (Septembris – novembris 2008) </li></ul><ul><li>Tiek organizēta projekta norises vieta, piesaistīti sadarbības partneri un atbalstītāji. </li></ul><ul><li>Projekta dalībnieki gatavo skaņu un video materiālus par vides tēmu, vāc informāciju par aktualitātēm vides aizsardzībā. </li></ul><ul><li>PERFORMANCES VEIDOŠANA (6.-15.novembris 2008) </li></ul><ul><li>Projekta dalībnieki no Latvijas, Nīderlandes, Itālijas, Portugāles un Lielbritānijas uz 10 dienām satiekas Rīgā, apmaiņas projekta ietvaros strādā pie performances izveidošanas. </li></ul><ul><li>Darbs ar presi, sadarbības partneriem. </li></ul><ul><li>PERFORMANCES PREZENTĀCIJA (14.novembris 2008) </li></ul><ul><li>REZULTĀTU IZPLATĪŠANA (Novembris – decembris 2008) </li></ul><ul><li>Darbs ar presi, sadarbības partneriem. </li></ul><ul><li>Projekta dalībnieki prezentē rezultātus savās valstīs. </li></ul>
 7. 7. DALĪBNIEKI <ul><li>LATVIJA - b iedrība “Radošā apvienība MYSTYLe art” </li></ul><ul><li>NĪDERLANDE – “ Pink Sweater Productions ” </li></ul><ul><li>ITĀLIJA – “ International Network for Culture and Arts ITALIA ” </li></ul><ul><li>LIELBRITĀNIJA – “ Art Therapy ” </li></ul><ul><li>PORTUGĀLE – “ Associacao Juvenil Rota Jovem </li></ul><ul><li>Katru valsti pārstāv 5 dažādu dzimumu, vecumu, tautību jaunieši, kurus vieno interese par video un elektronisko mūziku, kā arī performanču veidošanu un realizēšanu, ar atšķirīgiem pieredzes līmeņiem dažādos radošās izpausmes veidos. </li></ul><ul><li>Projekta dalībniekiem ir pieredze audiovizuālu aktivitāšu realizēšanā, interese par sabiedrībai aktuālām problēmām, vēlme darboties starptautiskā projekta grupā, radošā veidā formulēt sabiedrībai aktuālas idejas. </li></ul>
 8. 8. MĒRĶAUDITORIJA <ul><li>Latvijas sabiedrība </li></ul><ul><li>Cilvēki, kas seko līdzi dzīvesstila tendencēm, tehnoloģiju attīstībai , apmeklē kultūras pasākumus. </li></ul><ul><li>Jaunieši un aktīvi dažāda vecuma, dzimuma, reliģiskās piederības un pārliecību cilvēki, kas interesējas un/vai ir iesaistīti kādā no projektā īstenotajām jomām – elektronisko mūziku, video un projekcijām, performanču veidošanu, vides aizsardzības tematiku. </li></ul><ul><li>Starptautiskā sabiedrība </li></ul><ul><li>Projekta dalīborganizāciju sadarbības partneri – nevalstiskās organizācijas, atsevišķi jaunie mākslinieki, kas projekta gala rezultātus prezentēs tālāk sabiedrībā. </li></ul>
 9. 9. ORGANIZATORI <ul><li>Radošā apvienība MYSTYLe art - studentu un jauniešu biedrība, kas gan Latvijā, gan ārvalstīs organizē un atbalsta kultūras un mediju aktivitātes, projektus: </li></ul><ul><li>Radošās apvienības MYSTYLe art mēŗki: </li></ul><ul><li>veicināt sociālo integrāciju caur kultūras un mākslas aktivitātēm; </li></ul><ul><li>atbalstīt nacionālo kultūru dažādību un mantojumu; </li></ul><ul><li>veicināt jauniešu iesaistīšanos un iniciatīvu kultūras problēmu risināšanā. </li></ul><ul><li>Radošajai apvienībai MYSYTLe art ir pieredze gan nacionālas, gan starptautiskas nozīmes projektos. Realizētas dažādas radošās darbnīcas, mediju un kultūras akcijas par vārda brīvības, padomju kultūras mantojuma, Tūkstošgades Attīstības Mērķu un citu tematiku. Projektos tiek iesaistīti gan radošās apvienības MYSTYLe art biedri un aktīvisti, gan arī citi interesenti un brīvprātīgie. </li></ul>
 10. 10. FINANSĒJUMS <ul><li>Projekts GreenJam top ar daļēju ES programmas „Jaunatne darbībā 2007. – 2013 .” atbalstu. ES pilnībā nosedz vien projekta dalībnieku uzturēšanās un ceļa izdevumus; </li></ul><ul><li>Lai nodrošinātu kvalitatīvu projekta noslēguma pasākumu (performances prezentācija) un dotu iespēju projekta dalībniekiem koncentrēties uz materiālu izstrādi, projekta organizatori gala pasākuma rīkošanā plāno iesaistīt projekta dalībniekus, kā arī visus biedības “Radošā apvienība MYSTYLe art” resursus un brīvprātīgos; </li></ul><ul><li>Pilnvērtīgai projekta norisei vēl papildus nepieciešams līdzfinansējums EUR 3500 apmērā. </li></ul>
 11. 11. PUBLICITĀTE <ul><li>INTERNETĀ </li></ul><ul><li>“ Radošās apvienības MYSTYLe art” un partnerorganizāciju Interneta mājas lapās - publikācijas par projektu, regulāri atjaunota informācija ar ilustrācijām, </li></ul><ul><li>MASU MEDIJOS </li></ul><ul><li>Preses relīzes masu medijiem (laikrakstiem, interneta portāliem, radio un televīzijām) – pirms projekta sākuma un pirms nobeiguma pasākuma; </li></ul><ul><li>NOTIKUMS </li></ul><ul><li>Uzmanību piesaistošs nobeiguma pasākums ar informācijas izvietošanas iespējām, kas piesaista Rīgas/Latvijas sabiedrību, masu medijus; </li></ul><ul><li>PREZENTATĪVI MATERIĀLI </li></ul><ul><li>Auduma maisiņi ar projekta nosaukumu, atbalstītāju logo; </li></ul><ul><li>Performances materiālu apkopojums DVD. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>THINK GLOBALLY , ACT LOCALLY </li></ul><ul><li>KONTAKTI: </li></ul><ul><li>Rūta Vimba </li></ul><ul><li>projekta koordinatore </li></ul><ul><li>t ā lr.: +371 2 0250457 </li></ul><ul><li>e- pasts : ruuta.vimba@gmail.com </li></ul>GREEN JAM enviroment – promoted and protected by multimedia Starptautiskā radošā darbnīca 06.11. – 16.11.2008. Rīga, LATVIJA

×