O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Fondo solidario 2015

703 visualizações

Publicada em

fondo solidario

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Fondo solidario 2015

  1. 1. FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO DESTINADO AO ALUMNADO MATRICULADO EN 3º E 5º DE PRIMARIA E 2º E 4º DE ESO DESTINATARIOS: - 3º e 5º de Educación Primaria e - 2º e 4º de ESO REQUISITOS: - Que o alumno/a esté matriculado/a nun - Ter devolto os libros de texto adquirido coas axudas do curso 2014 vez feitos os exames e, COMO MÁXIMO, o 19 de xuño de 2015 Agás o alumnado de 2º e 4º de ESO con materias pendentes, que poder quedar como máximo ata o día 4 d A falta de devolución será causa de exclusión da participación no fondo solidario PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Anexo I da Orde que regula Entregarase UNHA SOA SOLICITUDE por alumno/a. PRAZO DE PRESENTACIÓN Do 2 a 30 de xuño de 2015. A presentación da solicitude implica que o/a solicitante se compromete a conservar os libros de texto en bo estado e devolvelos ao fondo solidario ao finalizar o curso 2015 C.P.I. UXÍO NOVONEIRA Estrada Cervantes s/n 27670 Pedrafita do ℡ 982367001 cpi.uxio.novoneira@ed http://centros.edu.xunta.es/cpiuxionovoneira FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO DESTINADO AO ALUMNADO MATRICULADO EN 3º E 5º DE PRIMARIA E 2º E 4º DE ESO PARA O CURSO 2015- de Educación Primaria e Que o alumno/a esté matriculado/a nun centro público. Ter devolto os libros de texto adquirido coas axudas do curso 2014 vez feitos os exames e, COMO MÁXIMO, o 19 de xuño de 2015 Agás o alumnado de 2º e 4º de ESO con materias pendentes, que poder quedar como máximo ata o día 4 de setembro. A falta de devolución será causa de exclusión da participación no fondo solidario PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Anexo I da Orde que regula o fondo solidario de libros de texto. Entregarase UNHA SOA SOLICITUDE por alumno/a. PRAZO DE PRESENTACIÓN de xuño de 2015. A presentación da solicitude implica que o/a solicitante se compromete a conservar os libros de texto en bo estado e devolvelos ao fondo solidario ao finalizar o curso 2015-16 (ou durante o curso se hai traslado de centro) C.P.I. UXÍO NOVONEIRA 27670 Pedrafita do Cebreiro (Lugo) 982367001 982367001 cpi.uxio.novoneira@edu.xunta.es http://centros.edu.xunta.es/cpiuxionovoneira FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO DESTINADO AO ALUMNADO MATRICULADO EN 3º E 5º DE PRIMARIA -16 Ter devolto os libros de texto adquirido coas axudas do curso 2014-2015 unha vez feitos os exames e, COMO MÁXIMO, o 19 de xuño de 2015. Agás o alumnado de 2º e 4º de ESO con materias pendentes, que poderán A falta de devolución será causa de exclusión da participación no fondo solidario. A presentación da solicitude implica que o/a solicitante se compromete a conservar os libros de texto en bo estado e devolvelos ao fondo solidario ao (ou durante o curso se hai traslado de centro).
  2. 2. ASIGNACIÓN DOS LIBROS - Orde inversa á renda per DOCUMENTACIÓN - Fotocopia do DNI dos membros computables da unidade familiar - Libro de familia - Documentación acreditativa no caso de discapacidade dalgúns dos membros da unidade familiar incluídos na solicitude. - Declaración RENDA exercicio 2013 PUBLICACIÓN DA RELACIÓN O 7 de xullo de 2015 publicarase unha relación excluídas no taboleiro do centro e na páxina web. As persoas interesadas poderán formular reclamación no centro os días 8 e 9 de xullo de 2015. A relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas publicarase no taboleiro e na páxina web do centro: - 15 de xullo de 2015: 3º e 5º de Educación Primaria - 15 de setembro: 2º e 4º de ESO. O alumnado que non devolva os libros das materias suspensas en setembro quedará excluído, así como aquel que non promocione e non se matricule en 2º e 4º ESO. ENTREGA DOS LIBROS DE TEXTO - En Primaria: o centro pode entregar os libros os días 16 e 17 de xullo de 2015 ou posponer a súa entrega a principio de curso. - En ESO: a partir do 15 de setembro de 2015. 1 suma dos ingresos dos membros computables (recadros 366 e 374 do exercicio fiscal 2013 entre o número de membros da unidade computables 2 pais, fillos/as menores de idade, fillos/as maiores patria potestade prorrogada e fillos/as solteiros/as menores de 25 anos que convivan no domicilio familiar C.P.I. UXÍO NOVONEIRA Estrada Cervantes s/n 27670 Pedrafita do ℡ 982367001 cpi.uxio.novoneira@ed http://centros.edu.xunta.es/cpiuxionovoneira ASIGNACIÓN DOS LIBROS: Orde inversa á renda per cápita da unidade familiar1 . Fotocopia do DNI dos membros computables da unidade familiar Documentación acreditativa no caso de discapacidade dalgúns dos membros da unidade familiar incluídos na solicitude. Declaración RENDA exercicio 2013 PUBLICACIÓN DA RELACIÓN DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS O 7 de xullo de 2015 publicarase unha relación provisional de solicitudes admitidas e excluídas no taboleiro do centro e na páxina web. persoas interesadas poderán formular reclamación no centro os días 8 e 9 de xullo relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas publicarase no taboleiro e na 15 de xullo de 2015: 3º e 5º de Educación Primaria 2º e 4º de ESO. alumnado que non devolva os libros das materias suspensas en setembro quedará excluído, así como aquel que non promocione e non se matricule en 2º e 4º ESO. ENTREGA DOS LIBROS DE TEXTO rimaria: o centro pode entregar os libros os días 16 e 17 de xullo de 2015 a súa entrega a principio de curso. ESO: a partir do 15 de setembro de 2015. suma dos ingresos dos membros computables (recadros 366 e 374 do exercicio fiscal 2013 entre o número de membros da unidade computables pais, fillos/as menores de idade, fillos/as maiores de idade con algún tipo de discapacidade suxeitos á patria potestade prorrogada e fillos/as solteiros/as menores de 25 anos que convivan no domicilio C.P.I. UXÍO NOVONEIRA 27670 Pedrafita do Cebreiro (Lugo) 982367001 982367001 cpi.uxio.novoneira@edu.xunta.es http://centros.edu.xunta.es/cpiuxionovoneira Fotocopia do DNI dos membros computables da unidade familiar2 . Documentación acreditativa no caso de discapacidade dalgúns dos membros DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS licitudes admitidas e persoas interesadas poderán formular reclamación no centro os días 8 e 9 de xullo relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas publicarase no taboleiro e na alumnado que non devolva os libros das materias suspensas en setembro quedará excluído, así como aquel que non promocione e non se matricule en 2º e 4º ESO. rimaria: o centro pode entregar os libros os días 16 e 17 de xullo de 2015 suma dos ingresos dos membros computables (recadros 366 e 374 do exercicio fiscal 2013) de idade con algún tipo de discapacidade suxeitos á patria potestade prorrogada e fillos/as solteiros/as menores de 25 anos que convivan no domicilio
  3. 3. No momento da entrega dos libros recibirase unha copia dun documento no q constará: - Código da solicitude. - Apelidos, nome e curso do alumno/a. - Libros de texto entregados - Observacións (calquera incidencia significativa) - Nome, apelidos e DNI do pai/nai/titor legal do alumnado - Declaración responsable das obrigas de usar libros de texto e devolvelos ao rematar o curso 2015 Este documento estará asinado pola dirección do centro, o representante legal do alumnado e co selo do centro. DEVOLUCIÓN E RECOLLIDA DOS LIBROS DE TEXTO Ao rematar o curso o alumnado deberá devolver os libros ao fondo solidario e recibirá un documento igual ao da recepción excepto que en lugar da declaración responsable constará: - Entrega no centro, para a súa incorporación ao fondo solidario, os libros de texto nas condicións de libro: devolto/deteriorado. C.P.I. UXÍO NOVONEIRA Estrada Cervantes s/n 27670 Pedrafita do ℡ 982367001 cpi.uxio.novoneira@ed http://centros.edu.xunta.es/cpiuxionovoneira momento da entrega dos libros recibirase unha copia dun documento no q da solicitude. , nome e curso do alumno/a. de texto entregados óns (calquera incidencia significativa) apelidos e DNI do pai/nai/titor legal do alumnado responsable das obrigas de usar e conservar en bo estado os libros de texto e devolvelos ao rematar o curso 2015-16. documento estará asinado pola dirección do centro, o representante legal do alumnado e co selo do centro. DEVOLUCIÓN E RECOLLIDA DOS LIBROS DE TEXTO r o curso o alumnado deberá devolver os libros ao fondo solidario e recibirá un documento igual ao da recepción excepto que en lugar da declaración responsable no centro, para a súa incorporación ao fondo solidario, os libros de nas condicións de libro: devolto/deteriorado. C.P.I. UXÍO NOVONEIRA 27670 Pedrafita do Cebreiro (Lugo) 982367001 982367001 cpi.uxio.novoneira@edu.xunta.es http://centros.edu.xunta.es/cpiuxionovoneira momento da entrega dos libros recibirase unha copia dun documento no que e conservar en bo estado os documento estará asinado pola dirección do centro, o representante legal do r o curso o alumnado deberá devolver os libros ao fondo solidario e recibirá un documento igual ao da recepción excepto que en lugar da declaración responsable no centro, para a súa incorporación ao fondo solidario, os libros de

×