Distribución horaria lomce eso

24.015 visualizações

Publicada em

Distribución horaria lomce eso

  1. 1. 4º ESO MATERIAS TRONCAIS XEOGRAFÍA E HISTORIA 3 L. CASTELÁ E LITERATURA 3 MATEMÁTICAS* (aplicadas ou académicas) 4 INGLÉS 3 Con Matemáticas académicas (Elexir 2) BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3 ECONOMÍA 3 FÍSICA E QUÍMICA 3 LATÍN 3 Con Matemáticas aplicadas (Elexir 2) CC. APLICADAS Á ACTIV. PROFESIONAL 3 INICIACIÓN Á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA EMPRESARIAL 3 TECNOLOXÍA 3 MATERIAS ESPECÍFICAS Elexir 2 ARTES ESCÉNICAS E DANZA 3 CULTURA CIENTÍFICA 3 CULTURA CLÁSICA 3 FILOSOFÍA 3 ED.PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVIS. 3 TECNOL. DA INFORM. E COMUNIC. 3 FRANCÉS 3 MÚSICA 3 ED. FÍSICA 2 RELIXIÓN OU VALORES CÍVICOS 1 LIBRE CONFIGURACIÓN LINGUA GALEGA E LITERATURA 3 TITORÍA 1  
  2. 2. 3º ESO MATERIAS TRONCAIS BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 2 FÍSICA E QUÍMICA 2 XEOGRAFÍA E HISTORIA 3 L. CASTELÁ E LITERATURA 3 MATEMÁTICAS 4 INGLÉS 3 MATERIAS ESPECÍFICAS ED. PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL 2 TECNOLOXÍA 2 MÚSICA 2 FRANCÉS 2CULTURA CLÁSICA ED. FÍSICA 2 RELIXIÓN OU VALORES CÍVICOS 1 LIBRE CONFIGURACIÓN LINGUA GALEGA E LITERATURA 3 TITORÍA 1    
  3. 3. 2º ESO MATERIAS TRONCAIS FÍSICA E QUÍMICA 3 XEOGRAFÍA E HISTORIA 3 L. CASTELÁ E LITERATURA 3 MATEMÁTICAS 5 INGLÉS 3 MATERIAS ESPECÍFICAS TECNOLOXÍA 3 MÚSICA 2 FRANCÉS 2 ED. FÍSICA 2 RELIXIÓN OU VALORES CÍVICOS 1 LIBRE CONFIGURACIÓN LINGUA GALEGA E LITERATURA 3 ASIGNADA POLO CENTRO 1 TITORÍA 1        
  4. 4. 1º ESO MATERIAS TRONCAIS BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4 XEOGRAFÍA E HISTORIA 3 L. CASTELÁ E LITERATURA 4 MATEMÁTICAS 5 INGLÉS 3 MATERIAS ESPECÍFICAS ED. PLÁSTICA E VISUAL 2 FRANCÉS 2 ED. FÍSICA 2 RELIXIÓN OU VALORES CÍVICOS 1 LIBRE CONFIGURACIÓN LINGUA GALEGA E LITERATURA 4 ASIGNADA POLO CENTRO 1 TITORÍA 1      

×